FONDSBAROMETERET. - Mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - Mars

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

4 Norske aksjefond

5 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 6% Markedsavkastning 5% 4% Siste mnd Hittil i år % 2% Oslo Børs Hovedindeks 1.1 % 2.4 % 23.6 % 15.4 % Oslo Børs Fondsindeks 0.6 % 1.8 % 24.2 % 20.6 % Oslo Børs Små Selskaper 0.6 % 4.1 % 32.5 % 8.0 % 1% 0% -1% -2% -3% -4% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% jan feb mar Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Differanseavkastning Siste mnd Hovedindeks - Fondsindeks 0.6 % 0.6 % -0.6 % -5.3 % Små - Store selskaper -0.5 % 2.2 % 9.7 % -6.8 % Oljepris Hittil i år Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

6 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (mars) Bedre enn OSEBX 1.1 % Oslo Børs Helse 9.2 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 5.3 % Oslo Børs Materialer 4.7 % Yara International 8.7 % Oslo Børs Energi 3.9 % Orkla 7.7 % Oslo Børs Industri 1.9 % Statoil 6.7 % Oslo Børs All Share Index 1.7 % Dårligere enn Oslo Børs Forsyning 0.8 % Norsk Hydro 0.5 % OBX 1.1 % Oslo Børs Telekom 0.1 % Telenor 0.1 % Oslo Børs Små Selskaper 0.6 % Oslo Børs Syklisk Konsum -2.5 % Seadrill -1.9 % Oslo Børs Fondsindeks 0.6 % Oslo Børs Bank & Finans -3.8 % Subsea % Oslo Børs IT -4.2 % Gjensidige Forsikring -3.3 % DNB -4.4 % Schibsted -6.0 % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per mars 2014 Bedre enn OSEBX 2.4 % Oslo Børs IT 14.5 % Oslo Børs Helse 12.9 % Oslo Børs Energi 7.5 % Oslo Børs Materialer 5.7 % Statoil 15.0 % Oslo Børs Industri 4.4 % Norsk Hydro 10.3 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 4.1 % Orkla 7.9 % Oslo Børs Små Selskaper 4.1 % Oslo Børs Forsyning 3.2 % Gjensidige Forsikring 5.3 % Oslo Børs All Share Index 3.2 % Dårligere enn Oslo Børs Syklisk Konsum 0.4 % Yara International 1.4 % OBX 1.9 % Oslo Børs Bank & Finans -2.1 % DNB -4.1 % Oslo Børs Fondsindeks 1.8 % Oslo Børs Telekom -8.2 % Subsea % Schibsted -7.4 % Telenor -8.2 % Seadrill % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Relativ avkastning siste måned (mars) Norske aksjefond 6% 4% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 30 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 27 % Hittil i år per mars % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.02% 2% 0% -2% Siste måned (mars) 33% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.23% -4% -6% 37 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 7 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -8% Relativ avkastning siste måned (mars) -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

9 Norske aksjefond Avkastning siste måned (mars) Bedre enn Pareto Aksje Norge 1.7 % Odin Norge (II) 1.4 % Alfred Berg Norge % Alfred Berg Gambak 1.1 % Storebrand Verdi 1.6 % KLP AksjeNorge 0.7 % DnB SMB 2.0 % OSEBX 1.1 % OSEFX 0.6 % OSE Small Cap Index 0.6 % Dårligere enn DnB Norge Indeks 1.1 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 0.5 % First SMB 0.5 % Storebrand Aksje Innland 1.0 % Fondsfinans Spar 0.5 % Danske Invest Norge Vekst -0.1 % Storebrand Norge I 0.9 % Carnegie Aksje Norge 0.5 % Nordea SMB -1.6 % KLP AksjeNorge Indeks 0.8 % Nordea Norge Verdi 0.4 % DnB Norge Selektiv (III) 0.6 % Delphi Norge 0.4 % Storebrand Optima Norge 0.2 % Handelsbanken Norge 0.4 % Landkreditt Norge 0.0 % Nordea Norge Pluss -0.1 % Storebrand Vekst 0.0 % Arctic Norwegian Equities I -0.3 % DnB Norge (IV) -0.1 % Holberg Norge -0.7 % First Generator -1.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

10 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per mars 2014 Bedre enn First Generator 5.1 % Alfred Berg Gambak 4.1 % Pareto Aksje Norge 3.2 % Arctic Norwegian Equities I 3.1 % Alfred Berg Norge % Nordea Norge Verdi 2.9 % Storebrand Vekst 5.1 % Delphi Norge 2.7 % Storebrand Verdi 3.8 % KLP AksjeNorge 2.7 % Storebrand Optima Norge 3.5 % Handelsbanken Norge 2.5 % Storebrand Norge I 3.1 % Odin Norge (II) 2.3 % DnB SMB 4.9 % Storebrand Aksje Innland 2.5 % Holberg Norge 1.9 % First SMB 4.7 % OSEBX 2.4 % OSEFX 1.8 % OSE Small Cap Index 4.1 % Dårligere enn DnB Norge Indeks 2.3 % Fondsfinans Spar 1.6 % Danske Invest Norge Vekst 3.8 % KLP AksjeNorge Indeks 2.0 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 1.5 % Nordea SMB -0.5 % DnB Norge (IV) 1.7 % Carnegie Aksje Norge 0.1 % Landkreditt Norge 1.6 % Nordea Norge Pluss -0.2 % DnB Norge Selektiv (III) 1.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Globale aksjefond

12 Utviklingen i det globale aksje 4% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 2% Siste mnd Hittil i år % -2% MSCI World 0.1 % -0.3 % 38.4 % 7.6 % MSCI Emerging Markets 3.0 % -2.0 % 6.4 % 9.8 % MSCI AC World 0.4 % -0.5 % 34.2 % 7.9 % MSCI World - MSCI EM -2.9 % 1.7 % 32.0 % -2.2 % -4% -6% -8% -10% 4% 3% 2% 1% 0% -1% USD EUR jan feb mar Valuta Siste mnd Hittil i år USD -0.1 % -1.6 % EUR -0.2 % -1.5 % GBP -0.5 % -0.9 % JPY -1.5 % 0.1 % % -3% 23 Fryktindeks 18 Siste mnd Hittil i år VIX VIX -0.9 % 1.2 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

13 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (mars) Bedre enn MSCI World 0.1 % MSCI Forsyning 2.5 % MSCI Store Verdiselskaper 1.3 % MSCI Energi 2.0 % MSCI Verdi 1.2 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 1.2 % MSCI Min Vol 1.0 % MSCI Bank & Finans 1.1 % MSCI Emerging Markets 3.0 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 0.7 % MSCI Telekom 0.7 % MSCI Spania 2.3 % MSCI Små Verdiselskaper 0.7 % MSCI Industri 0.2 % USA (S&P 500) 0.6 % MSCI Store Selskaper 0.2 % Dårligere enn MSCI IT -0.2 % MSCI EMU 0.0 % MSCI Kvalitet -0.1 % MSCI Materialer -1.0 % MSCI Europa ex UK -0.1 % MSCI Små Selskaper -0.5 % MSCI Helse -1.8 % MSCI Norden -0.9 % MSCI Mellomstore Selskaper -0.5 % MSCI Syklisk Konsum -2.2 % MSCI Europa -1.1 % MSCI Store Vekstselskaper -0.9 % MSCI Japan -1.3 % MSCI Vekst -1.0 % MSCI Tyskland -1.8 % MSCI Mellomstore Vekstselsk % MSCI UK -3.2 % MSCI Små Vekstselskaper -1.7 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per mars 2014 Bedre enn MSCI World -0.3 % MSCI Små Verdiselskaper 2.0 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 1.6 % MSCI Små Selskaper 1.2 % MSCI Spania 3.1 % MSCI Mellomstore Selskaper 1.0 % MSCI Forsyning 6.7 % MSCI Norden 3.0 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 0.6 % MSCI Helse 4.1 % MSCI Europa ex UK 1.9 % MSCI Min Vol 0.5 % MSCI Materialer 0.2 % MSCI EMU 1.2 % MSCI Verdi 0.4 % MSCI IT 0.2 % MSCI Europa 0.5 % MSCI Små Vekstselskaper 0.4 % MSCI Energi 0.1 % USA (S&P 500) -0.3 % MSCI Store Verdiselskaper 0.2 % Dårligere enn MSCI Bank & Finans -0.9 % MSCI Tyskland -1.9 % MSCI Store Selskaper -0.6 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum -1.0 % MSCI Emerging Markets -2.0 % MSCI Kvalitet -0.9 % MSCI Industri -1.8 % MSCI UK -2.4 % MSCI Vekst -1.1 % MSCI Telekom -2.6 % MSCI Japan -7.1 % MSCI Store Vekstselskaper -1.6 % MSCI Syklisk Konsum -3.7 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Relativ avkastning hittil i år per mars 2014 Globale aksjefond 12% 10% 8% 6% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 25 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 12 % Hittil i år per mars % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.39% 4% 2% 0% Siste måned (mars) 17% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.03% -2% -4% -6% -8% 58 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 5 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -10% Relativ avkastning siste måned (mars) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI AC World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

16 Globale aksjefond Avkastning siste måned (mars) Bedre enn MSCI World 0.1 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 2.0 % Aberdeen Ethical World (Lux) 2.4 % Odin Global 1.1 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 2.0 % DnB Global Selektiv II 0.8 % Aberdeen Global World 2.7 % Sparinvest Ethical Global Value 1.8 % Storebrand Blend Strategies 0.6 % First State WorldWide 1.5 % DnB Global Etisk V 1.0 % Arctic Global Equities I 0.6 % Schroder ISF QEP Global 0.8 % Storebrand Trippel Smart 0.9 % KLP AksjeGlobal Indeks II 0.2 % Amundi International SICAV 0.7 % Swedbank Robur Ethica Global 0.6 % Skagen Global 0.2 % Morgan Stanley Global Brands 0.6 % Carnegie WorldWide Ethical 0.5 % Carnegie WorldWide 0.1 % M&G Global Basics 0.4 % Ecclesiastical Amity Int. 0.3 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global 0.1 % JP Morgan Global Focus -0.1 % Handelsbanken Global Ethical -0.3 % KLP AksjeGlobal Indeks I 0.0 % BNY Mellon Long-Term Global -0.1 % F&C PORT-STEWARDSHIP -0.3 % Danske Global Stockpicking -0.2 % Wellington Global Contrarian -0.6 % Danske Sustainability Eq -0.5 % Pareto Global A -0.3 % BNP Paribas OBAM World -0.6 % Holberg Global -0.7 % Baillie Gifford International -1.1 % Delphi Global -1.7 % BlackRock Global Focus -1.2 % T. Rowe Price Global Eq -1.3 % Capital Int. Global Equity -1.3 % Standard Life Global Eq -1.3 % Fidelity Global Focus -1.4 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

17 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per mars 2014 Bedre enn MSCI World -0.3 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 3.8 % Carnegie WorldWide 1.6 % KLP AksjeGlobal Indeks II 1.0 % Storebrand Blend Strategies 1.0 % Carnegie WorldWide Ethical 2.9 % Pareto Global A 0.9 % Baillie Gifford International 1.3 % Danske Sustainability Eq 2.6 % Delphi Global 0.8 % Aberdeen Global World 0.9 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 2.3 % Odin Global 0.8 % Amundi International SICAV 0.6 % Aberdeen Ethical World (Lux) 1.2 % Danske Global Stockpicking 0.7 % T. Rowe Price Global Eq 0.4 % Storebrand Trippel Smart 1.1 % Arctic Global Equities I 0.4 % Wellington Global Contrarian 0.3 % Sparinvest Ethical Global Value 0.9 % KLP AksjeGlobal Indeks I -0.1 % Schroder ISF QEP Global 0.2 % Handelsbanken Global Ethical -0.2 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global -0.5 % Morgan Stanley Global Brands -0.7 % Ecclesiastical Amity Int % Holberg Global -0.8 % Standard Life Global Eq -0.8 % Swedbank Robur Ethica Global -0.6 % DnB Global Selektiv II -1.0 % M&G Global Basics -1.0 % DnB Global Etisk V -0.7 % Skagen Global -1.3 % Capital Int. Global Equity -1.1 % F&C PORT-STEWARDSHIP -3.3 % Fidelity Global Focus -1.4 % JP Morgan Global Focus -1.6 % First State WorldWide -1.9 % BlackRock Global Focus -2.3 % BNY Mellon Long-Term Global -2.6 % BNP Paribas OBAM World -3.5 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Emerging Markets aksjefond

19 Utviklingen i Emerging Markets 8% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 6% 4% 2% 0% -2% Siste mnd Hittil i år Emerging Markets 3.0 % -2.0 % 6.4 % 9.8 % Frontier Markets 2.9 % 5.7 % 37.6 % 1.1 % EM Europa, Midtøsten og Afrika 5.3 % -1.1 % -0.1 % 10.7 % EM Asia 1.3 % -2.2 % 9.1 % 9.7 % EM Latin-Amerika 8.8 % -1.3 % -5.3 % 0.9 % -4% -6% -8% -10% 4% 2% 0% -2% BRL CNY jan feb mar Valuta Siste mnd Hittil i år BRL 2.4 % 2.4 % RUB 2.1 % -8.5 % INR 3.1 % 1.6 % CNY -1.3 % -4.2 % % -6% 35 Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet EM Volatilitet -9.9 % 3.9 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

20 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (mars) Bedre enn MSCI Emerging Markets 3.0 % MSCI Brasil 10.9 % MSCI EM Latin Amerika 8.8 % MSCI EM Store Verdiselsk. 4.1 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 5.5 % MSCI India 8.6 % MSCI EM Verdi 4.0 % MSCI EM Bank & Finans 5.0 % MSCI Sør Afrika 6.5 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 3.3 % MSCI EM Forsyning 4.1 % MSCI Mexico 5.5 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 3.2 % MSCI EM Energi 3.6 % MSCI EM EMEA 5.3 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 3.0 % Dårligere enn MSCI EM Industri 2.8 % MSCI Frontier Markets 2.9 % MSCI EM Store Selskaper 3.0 % MSCI EM Telekom 2.6 % MSCI Taiwan 2.7 % MSCI EM Min Vol 2.8 % MSCI EM Syklisk Konsum 2.5 % MSCI EM Asia 1.3 % MSCI EM Kvalitet 2.4 % MSCI EM Materialer 1.7 % MSCI Sør-Korea 0.1 % MSCI EM Små Verdiselskaper 2.3 % MSCI EM IT -0.1 % MSCI Kina -1.7 % MSCI EM Små Selskaper 2.1 % MSCI EM Helse -0.3 % MSCI Russland -2.5 % MSCI EM Vekst 2.1 % MSCI EM Store Vekstselskaper 1.8 % MSCI EM Små Vekstselskaper 1.8 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per mars 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets -2.0 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Små Vekstselskaper 2.8 % MSCI EM Små Selskaper 1.9 % MSCI India 6.4 % MSCI EM Små Verdiselskaper 1.0 % MSCI EM IT 2.3 % MSCI Frontier Markets 5.7 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk % MSCI EM Syklisk Konsum 2.2 % MSCI Sør Afrika 3.1 % MSCI EM Kvalitet -0.7 % MSCI EM Forsyning 1.1 % MSCI Brasil 1.2 % MSCI EM Mellomstore Selsk % MSCI EM Helse 0.0 % MSCI Taiwan -0.5 % MSCI EM Vekst -1.6 % MSCI EM Industri -1.7 % MSCI EM EMEA -1.1 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk % MSCI EM Bank & Finans -2.0 % MSCI EM Latin Amerika -1.3 % MSCI EM Store Vekstselskaper -1.9 % Dårligere enn MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum -3.0 % MSCI EM Asia -2.2 % MSCI EM Store Selskaper -2.2 % MSCI EM Materialer -5.1 % MSCI Sør-Korea -3.7 % MSCI EM Min Vol -2.4 % MSCI EM Energi -6.0 % MSCI Mexico -6.5 % MSCI EM Verdi -2.4 % MSCI EM Telekom -7.4 % MSCI Kina -7.4 % MSCI EM Store Verdiselsk % MSCI Russland % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Relativ avkastning hittil i år per mars 2014 Emerging Markets aksjefond 10% 8% 6% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 15 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 8 % Hittil i år per mars % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.28% 4% 2% 0% -2% Siste måned (mars) 15% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.56% -4% -6% -8% 69 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 7 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -10% Relativ avkastning siste måned (mars) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

23 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (mars) Bedre enn MSCI Emerging Markets 3.0 % Aberdeen Global EM Fund 5.2 % First State EM Leaders 4.8 % Vontobel EM Fund 4.7 % M&G Global EM Fund 4.4 % Lazard Emerging Markets 4.4 % Danske Invest - Global EM 4.8 % JP Morgan EM Fund 4.0 % Comgest GEM Promising Comp 4.1 % Nordea Stable EM 3.1 % BlackRock EM Markets 3.1 % Magna New Frontiers Fund 3.5 % Dårligere enn DNB Global Emerging Markets 2.6 % Comgest Growth EM Fund 2.8 % FIM Frontier 2.6 % ODIN Emerging Markets 2.2 % Janus Emerging Markets Fund 2.8 % Harding Loevner Frontier EM 2.2 % SKAGEN Kon-Tiki 1.8 % Carmignac Emergents 2.6 % LG Frontier Markets 1.1 % Nordea Emerging Stars 1.3 % Amundi Actions Emergents 2.3 % Renaissance Frontier Markets 0.4 % Delphi Emerging 0.8 % Templeton Emerging Markets 0.7 % BankInvest New EM Aktier -0.1 % Carnegie Emerging Markets -0.5 % Fidelity Inst EM -0.1 % Aberdeen Frontier Markets Eq -0.4 % HOLBERG RURIK -4.1 % Genesis EM Fund -0.1 % Carnegie Emerging Markets -0.5 % Baillie Gifford EM Growth -1.3 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per mars 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets -2.0 % Vontobel EM Fund 0.3 % FIM Frontier 6.2 % Aberdeen Global EM Fund -0.5 % Harding Loevner Frontier EM 4.8 % Nordea Emerging Stars -0.9 % First State EM Leaders -0.8 % Magna New Frontiers Fund 2.8 % Danske Invest - Global EM -1.0 % Amundi Actions Emergents -0.9 % LG Frontier Markets 0.6 % DNB Global Emerging Markets -1.1 % JP Morgan EM Fund -1.6 % Aberdeen Frontier Markets Eq -1.6 % Delphi Emerging -1.2 % Janus Emerging Markets Fund -1.9 % BankInvest New EM Aktier -2.0 % Dårligere enn SKAGEN Kon-Tiki -2.5 % BlackRock EM Markets -2.2 % Comgest GEM Promising Comp -2.2 % Nordea Stable EM -2.9 % Genesis EM Fund -2.3 % ODIN Emerging Markets -4.1 % Lazard Emerging Markets -2.9 % Carnegie Emerging Markets -5.9 % M&G Global EM Fund -3.1 % HOLBERG RURIK -8.3 % Baillie Gifford EM Growth -3.2 % Carmignac Emergents -3.6 % Comgest Growth EM Fund -3.8 % Fidelity Inst EM -4.3 % Templeton Emerging Markets -4.7 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

25 Norske rentefond

26 Utviklingen i det norske rente 0.9 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 0.8 % 0.7 % 0.6 % 0.5 % Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 3m 0.14 % 0.35 % 1.62 % 1.50 % Statsobligasjoner 3 år 0.39 % 0.79 % 0.94 % 2.17 % Statsobligasjoner 5 år 0.46 % 1.39 % % 4.05 % 0.4 % 0.3 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 2.2 % 2.1 % 2.0 % 1.9 % 1.8 % 1.7 % 1.6 % 1.5 % 1.4 % jan feb mar 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 1.36 % 1.46 % 1.38 % 1.55 % 3 mnd NIBOR 1.73 % 1.70 % 1.69 % 1.83 % 3 årig norsk statsrente 1.87 % 1.94 % 1.94 % 1.49 % 3 årig swap rente 2.15 % 2.11 % 2.11 % 2.20 % 1.8 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.6 % 1.4 % 1.2 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

27 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (mars) Høyere enn Storebrand ASA 2.98 % Seadrill 5.23 % Liten Bank (BBB-rating) 2.78 % Aker 4.93 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.68 % Aker Solutions 4.83 % Liten Bank (A-rating) 2.68 % Wilh. Wilhelmsen 3.63 % Statsobligasjoner 5 år 0.46 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.59 % Kongsberg Gruppen 2.65 % Statsobligasjoner 3 år 0.39 % Median 2.55 % Median 2.61 % Lavere enn Statsobligasjoner 6m 0.17 % Stor Bank (BBB-rating) 2.55 % Yara International 2.61 % Statsobligasjoner 12m 0.15 % Stor Bank (A-rating) 2.37 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.61 % Statsobligasjoner 3m 0.14 % DNB Bank 2.31 % Orkla 2.52 % Nordea Norge 2.28 % Hafslund 2.49 % DNB Boligkreditt 2.07 % Telenor 2.33 % Kommunalbanken 2.03 % Statoil 2.25 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per mars 2014 Høyere enn Storebrand ASA 3.34 % Seadrill 5.29 % Liten Bank (BBB-rating) 2.94 % Aker 5.19 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.86 % Aker Solutions 4.99 % Liten Bank (A-rating) 2.81 % Wilh. Wilhelmsen 4.14 % Statsobligasjoner 5 år 1.39 % Stor Bank (BBB-rating) 2.74 % Kongsberg Gruppen 2.89 % Statsobligasjoner 3 år 0.79 % Median 2.74 % Median 2.81 % Lavere enn Statsobligasjoner 6m 0.37 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.74 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.81 % Statsobligasjoner 3m 0.35 % Stor Bank (A-rating) 2.56 % Yara International 2.77 % Statsobligasjoner 12m 0.33 % DNB Bank 2.49 % Orkla 2.69 % Nordea Norge 2.44 % Hafslund 2.62 % DNB Boligkreditt 2.09 % Telenor 2.39 % Kommunalbanken 1.99 % Statoil 2.29 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

29 Relativ avkastning hittil i år per mars 2014 Norske obligasjonsfond 2.0 % 1.5 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 55 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 28 % Hittil i år per mars % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.48% 1.0 % 0.5 % Siste måned (mars) 28% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.06% 0.0 % -0.5 % 18 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -1.0 % Relativ avkastning siste måned (mars) -0.6 % -0.5 % -0.4 % -0.3 % -0.2 % -0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

30 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (mars) Bedre enn Statsobl. 3 år 0.39 % FORTE Obligasjon 0.60 % DnB Obligasjon (III) 0.47 % Arctic Investment Grade 0.46 % DnB Kredittobligasjon 0.46 % PLUSS Pensjon 0.45 % Alfred Berg Obligasjon 0.42 % Arctic Covered 0.45 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.42 % Pluss Rente 0.44 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.41 % Alfred Berg Lang Obligasjon 0.57 % Dårligere enn DnB Aktiv Rente 0.39 % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.35 % KLP Statsobligasjon I 0.39 % Nordea Likviditet Pensjon 0.33 % Nordea Statsobligasjon II 0.34 % DnB Lang Obligasjon % Nordea Kreditt 0.32 % Nordea Obligasjon III 0.33 % Handelsbanken Obligasjon 0.36 % DnB FRN % KLP Pensjon 0.29 % Storebrand Stat A 0.31 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.28 % ODIN Obligasjon 0.28 % Nordea Likviditet OMF 0.26 % Carnegie Obligasjon 0.27 % Alfred Berg Obligasjon % Pareto Obligasjon 0.21 % Odin Kort Obligasjon 0.21 % KLP Rentefond (II) 0.20 % KLP Aktiv Rente 0.19 % Holberg Likviditet OMF 0.19 % Alfred Berg Kort Stat 0.15 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

31 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per mars 2014 Bedre enn Statsobl. 3 år 0.79 % FORTE Obligasjon 2.06 % DnB Obligasjon (III) 1.82 % DnB Kredittobligasjon 1.81 % Alfred Berg Obligasjon 1.66 % DnB Aktiv Rente 1.31 % Danske Norsk Obligasjon Inst 1.62 % Nordea Kreditt 1.21 % DnB Obligasjon 20 (IV) 1.58 % Nordea Likviditet Pensjon 1.20 % Nordea Obligasjon III 1.55 % DnB FRN % Storebrand Norsk Kreditt IG 1.54 % Alfred Berg Obligasjon % ODIN Obligasjon 1.25 % Alfred Berg Lang Obligasjon 2.33 % Pluss Rente 1.12 % Arctic Investment Grade 1.17 % DnB Lang Obligasjon % Arctic Covered 1.01 % Carnegie Obligasjon 1.11 % Handelsbanken Obligasjon 1.56 % Alfred Berg Kort Obligasjon 1.01 % PLUSS Pensjon 1.06 % KLP Statsobligasjon I 1.16 % Nordea Likviditet OMF 0.89 % KLP Pensjon 1.01 % Storebrand Stat A 1.04 % Odin Kort Obligasjon 0.68 % Nordea Statsobligasjon II 0.75 % KLP Rentefond (II) 0.58 % Pareto Obligasjon 0.61 % Holberg Likviditet OMF 0.57 % KLP Aktiv Rente 0.55 % Alfred Berg Kort Stat 0.36 % Dårligere enn Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Relativ avkastning hittil i år per mars 2014 Pengemarkedsfondene 2.5 % 2.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 100 % Hittil i år per mars % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.59% 1.5 % 1.0 % 0.5 % Siste måned (mars) 100% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.13% 0.0 % -0.5 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -1.0 % Relativ avkastning siste måned (mars) -1.0 % -0.8 % -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

33 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (mars) Bedre enn Statsobl. 3m 0.14 % Forte Pengemarked 0.39 % Arctic High Return 0.80 % Storebrand Høyrente 0.24 % Skagen Avkastning 0.80 % PLUSS Likviditet 0.25 % Danske Norsk Likviditet 0.24 % First Aktiv Høyrente 0.79 % PLUSS Pengemarked 0.24 % Eika Sparebank 0.23 % DNB High Yield 0.69 % Storebrand Likviditet 0.22 % Alfred Berg Pengemarked 0.23 % Landkreditt Extra 0.54 % KLP Pengemarked 0.20 % Nordea Likviditet Pluss 0.23 % Holberg Kreditt 0.51 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.20 % Nordea Likviditet III 0.21 % Pareto Kreditt 0.48 % Alfred Berg Likviditet 0.20 % Skagen Høyrente 0.21 % Storebrand Obligasjon % Nordea Likviditet % DnB Likviditet (IV) 0.21 % First Aktiv Rente 0.46 % Carnegie Pengemarked 0.19 % DnB Likviditet 20 (V) 0.20 % Landkreditt Høyrente 0.37 % Holberg Likviditet % Holberg Likviditet 0.19 % Storebrand Rente % ODIN Pengemarked 0.19 % Pareto Likviditet 0.19 % Danske Invest Horisont Rente 0.34 % Handelsbanken Likviditet 0.19 % Nordea Pengemarked 0.19 % Pareto Høyrente 0.32 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.18 % Carnegie Likviditet 0.18 % Alfred Berg Høyrente 0.31 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.16 % DNB Pengemarked (II) 0.18 % Handelsbanken Høyrente 0.30 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

34 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per mars 2014 Bedre enn Statsobl. 3m 0.35 % Forte Pengemarked 0.97 % Arctic High Return 2.72 % Storebrand Høyrente 0.79 % First Aktiv Høyrente 2.58 % PLUSS Likviditet 0.73 % Eika Sparebank 0.77 % DNB High Yield 2.39 % PLUSS Pengemarked 0.71 % Danske Norsk Likviditet 0.77 % Skagen Avkastning 2.17 % Storebrand Likviditet 0.66 % Nordea Likviditet Pluss 0.73 % Holberg Kreditt 1.88 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.62 % Nordea Likviditet III 0.71 % Pareto Kreditt 1.85 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.61 % Holberg Likviditet 0.69 % Landkreditt Extra 1.85 % Nordea Likviditet % DnB Likviditet (IV) 0.69 % Storebrand Obligasjon % KLP Pengemarked 0.57 % DnB Likviditet 20 (V) 0.66 % Alfred Berg Høyrente 1.58 % Carnegie Pengemarked 0.57 % Alfred Berg Pengemarked 0.65 % First Aktiv Rente 1.40 % ODIN Pengemarked 0.56 % Skagen Høyrente 0.65 % Danske Invest Horisont Rente 1.38 % Holberg Likviditet % Nordea Pengemarked 0.63 % Storebrand Rente % Alfred Berg Likviditet 0.54 % Pareto Likviditet 0.56 % Handelsbanken Høyrente 1.26 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.48 % Carnegie Likviditet 0.54 % Pareto Høyrente 1.23 % Handelsbanken Likviditet 0.46 % DNB Pengemarked (II) 0.44 % Landkreditt Høyrente 1.12 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Globale rentefond

36 Utviklingen i det globale rente 3.5 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning 3.0 % 2.5 % 2.0 % Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 0.29 % 2.46 % 1.50 % 6.02 % Selskapsobligasjoner 0.15 % 2.57 % 0.07 % % Høyrenteobligasjoner 0.63 % 2.94 % 6.47 % % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % 2.0 % jan feb mar Rentenivåer % 1.0 % US stat 5 år 1.72 % 1.50 % 1.74 % 0.72 % Tysk stat 5 år 0.63 % 0.67 % 0.92 % 0.30 % Spansk stat 5 år 1.85 % 2.02 % 2.73 % 4.08 % Italiensk stat 5 år 1.94 % 2.06 % 2.73 % 3.31 % 0.5 % 0.0 % 1.30% 1.25% 1.20% 1.15% 1.10% 1.05% 1.00% US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Kredittmarginer Selskapsobligasjoner 1.12 % 1.15 % 1.19 % 1.48 % Høyrenteobligasjoner 3.88 % 4.00 % 4.11 % 5.02 % Bank/Finans 2.94 % 3.04 % 2.98 % 2.93 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

37 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (mars) Bedre enn BarCap Global Aggregate 0.10 % BarCap Fremvoksende Markeder 0.75 % BarCap Forsyningsselskaper 0.20 % BarCap Industriselskaper 0.18 % BarCap Selskapsobligasjoner 0.15 % BarCap Global BBB 0.81 % BarCap Statsobligasjoner 0.14 % BarCap Høyrenteobligasjoner 0.63 % BarCap Finansinstitusjoner 0.10 % BarCap Global 10+ år 0.40 % BarCap Global A 0.13 % BarCap Lokale Myndigheter 0.07 % BarCap Global 7-10 år 0.08 % BarCap Global AA 0.01 % BarCap Boliglån % BarCap Global 5-7 år 0.05 % BarCap Global AAA % BarCap Strukturerte Obligasjoner % BarCap Global 1-3 år 0.01 % BarCap Global 3-5 år % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per mars 2014 Bedre enn BarCap Global Aggregate 2.03 % BarCap Forsyningsselskaper 3.13 % BarCap Industriselskaper 2.89 % BarCap Fremvoksende Markeder 2.70 % BarCap Global BBB 3.98 % BarCap Selskapsobligasjoner 2.57 % BarCap Global 10+ år 4.43 % BarCap Høyrenteobligasjoner 2.94 % BarCap Finansinstitusjoner 2.07 % BarCap Global 7-10 år 2.70 % BarCap Global A 2.24 % BarCap Statsobligasjoner 1.96 % BarCap Global 5-7 år 1.95 % BarCap Global AAA 1.63 % BarCap Lokale Myndigheter 1.75 % BarCap Global 3-5 år 1.04 % BarCap Global AA 1.55 % BarCap Boliglån 1.68 % BarCap Global 1-3 år 0.35 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 1.67 % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Relativ avkastning hittil i år per mars 2014 Globale obligasjonsfond 4.0 % 3.0 % 2.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 13 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 36 % Hittil i år per mars % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.20% 1.0 % 0.0 % -1.0 % Siste måned (mars) 72% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.34% -2.0 % -3.0 % 15 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 36 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -4.0 % Relativ avkastning siste måned (mars) -2.0 % -1.5 % -1.0 % -0.5 % 0.0 % 0.5 % 1.0 % 1.5 % 2.0 % 2.5 % Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot Citigroup World Government Bond Index hedg to NOK. Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 Markedsutvikling I februar steg FDA med 1,7 % og referanseindeksen 2,8 % (utvikling målt i norske kroner). Markedsoppgangen var godt hjulpet av sterk utvikling i amerikanske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 Markedsutvikling I desember steg FDA med 1,3 %, en betydelig bedre prestasjon enn referanseindeksen som steg 0,2 % (utvikling målt i norske kroner). Både verdensindeksen

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 Markedsutvikling Et år med kraftig oppgang i aksjemarkedene verden over avsluttes med et gjesp. I desember var markedsbevegelsene moderate med avtagende momentum i det

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer