FONDSBAROMETERET. - November

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - November 2014 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - November

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Nyhetsbildet Kilde: Grieg Investor, Wordle 3

4 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

5 Norske aksjefond

6 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 20% Markedsavkastning 15% Siste mnd Hittil i år % 5% Oslo Børs Hovedindeks -3.2 % 3.2 % 23.6 % 15.4 % Oslo Børs Fondsindeks -1.7 % 3.5 % 24.2 % 20.6 % Oslo Børs Små Selskaper -2.6 % -0.6 % 32.5 % 8.0 % 0% -5% -10% -15% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Differanseavkastning Siste mnd Hittil i år Hovedindeks - Fondsindeks -1.5 % -0.3 % -0.6 % -5.3 % Små - Store selskaper 0.8 % -3.0 % 9.7 % -6.8 % -8% -10% 115 Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Oljepris Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (november) Bedre enn OSEBX -3.2 % Oslo Børs Syklisk Konsum 19.5 % Oslo Børs Forsyning 6.3 % Oslo Børs Helse 4.0 % Schibsted 29.3 % Oslo Børs IT 2.7 % Norsk Hydro 8.9 % Oslo Børs Materialer 2.2 % Orkla 1.3 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 1.2 % Gjensidige Forsikring -1.8 % Oslo Børs Fondsindeks -1.7 % Oslo Børs Telekom -2.3 % Telenor -2.3 % Oslo Børs Små Selskaper -2.6 % Dårligere enn Oslo Børs Bank & Finans -4.4 % Yara International -3.7 % OBX -3.4 % Oslo Børs Industri -4.8 % Subsea % Oslo Børs All Share Index -4.6 % Oslo Børs Energi % DNB -6.0 % Statoil % Seadrill % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn OSEBX 3.2 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 38.2 % Oslo Børs Syklisk Konsum 36.0 % Norsk Hydro 55.3 % Oslo Børs Materialer 34.3 % Gjensidige Forsikring 19.9 % Oslo Børs Forsyning 26.0 % Yara International 18.5 % Oslo Børs IT 22.1 % Schibsted 16.3 % Oslo Børs Helse 10.1 % Orkla 16.2 % Oslo Børs Bank & Finans 9.3 % DNB 10.2 % Oslo Børs Telekom 7.5 % Telenor 7.5 % Oslo Børs Fondsindeks 3.5 % Oslo Børs Industri % Statoil -4.2 % OBX 2.5 % Oslo Børs Energi % Subsea % Oslo Børs All Share Index 1.6 % Seadrill % Oslo Børs Små Selskaper -0.6 % Dårligere enn Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

9 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Norske aksjefond 25% 20% 15% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 7 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 47 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.75% 10% 5% 0% Siste måned (november) 73% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.01% -5% -10% -15% 20 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 27 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -20% Relativ avkastning siste måned (november) -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

10 Norske aksjefond Avkastning siste måned (november) Bedre enn Alfred Berg Gambak 3.0 % Handelsbanken Norge 2.1 % Odin Norge (II) 1.0 % Carnegie Aksje Norge 0.6 % Arctic Norwegian Equities I -0.2 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I -0.6 % Storebrand Vekst 1.4 % First Generator -0.6 % Landkreditt Norge -0.3 % Alfred Berg Norge Classic -0.7 % Storebrand Optima Norge -1.4 % Nordea Norge Pluss -0.8 % Storebrand Norge I -1.9 % KLP AksjeNorge -1.0 % DnB Norge Selektiv (III) -2.5 % Holberg Norge -1.2 % Swedbank SMB -1.1 % Storebrand Aksje Innland -2.5 % DnB Norge (IV) -1.7 % DnB SMB -2.5 % OSEBX -3.2 % OSEFX -1.7 % OSE Small Cap Index -2.6 % KLP AksjeNorge Indeks -3.3 % Delphi Norge -2.4 % Danske Invest Norge Vekst -2.8 % DnB Norge Indeks -3.3 % Nordea Norge Verdi -2.4 % Nordea SMB -3.3 % Storebrand Verdi -4.1 % Fondsfinans Spar -3.2 % Pareto Aksje Norge -4.9 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn Alfred Berg Gambak 23.4 % Handelsbanken Norge 19.2 % Alfred Berg Norge Classic 11.7 % Arctic Norwegian Equities I 10.9 % Delphi Norge 8.4 % Odin Norge (II) 8.0 % Storebrand Norge I 9.0 % Carnegie Aksje Norge 7.4 % Storebrand Optima Norge 8.1 % KLP AksjeNorge 6.6 % Storebrand Verdi 6.4 % First Generator 6.1 % Storebrand Aksje Innland 5.8 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 4.9 % OSEBX 3.2 % OSEFX 3.5 % OSE Small Cap Index -0.6 % Dårligere enn DnB Norge Indeks 2.8 % Nordea Norge Verdi 3.3 % Swedbank SMB -1.2 % KLP AksjeNorge Indeks 2.7 % Fondsfinans Spar 3.2 % Danske Invest Norge Vekst -2.7 % DnB Norge Selektiv (III) 2.1 % Nordea Norge Pluss 1.6 % DnB SMB -3.7 % Landkreditt Norge 1.5 % DnB Norge (IV) 1.4 % Nordea SMB % Storebrand Vekst 0.2 % Holberg Norge -0.4 % Pareto Aksje Norge -0.9 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

12 Globale aksjefond

13 Utviklingen i det globale aksje 25% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 20% Siste mnd Hittil i år % 10% MSCI World 4.8 % 22.2 % 38.4 % 7.6 % MSCI Emerging Markets 1.7 % 17.4 % 6.4 % 9.8 % MSCI AC World 4.5 % 21.6 % 34.2 % 7.9 % MSCI World - MSCI EM 3.1 % 4.7 % 32.0 % -2.2 % 5% 0% -5% -10% 20% 15% 10% 5% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov USD EUR Valuta Siste mnd Hittil i år USD 2.8 % 14.5 % EUR 2.4 % 3.8 % GBP 1.0 % 8.8 % JPY -2.8 % 1.7 % % VIX Fryktindeks Siste mnd Hittil i år VIX -5.0 % -2.8 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI World 4.8 % MSCI Tyskland 9.3 % MSCI Store Vekstselskaper 5.9 % MSCI Syklisk Konsum 8.6 % MSCI EMU 7.1 % MSCI Vekst 5.7 % MSCI IT 7.8 % MSCI Europa ex UK 6.4 % MSCI Kvalitet 5.2 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 7.1 % MSCI Spania 5.8 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 4.9 % MSCI Helse 6.0 % MSCI Europa 5.5 % MSCI Min Vol 4.9 % MSCI Telekom 5.9 % USA (S&P 500) 5.3 % MSCI Store Selskaper 4.9 % Dårligere enn MSCI Industri 4.6 % MSCI UK 3.6 % MSCI Mellomstore Selskaper 4.8 % MSCI Bank & Finans 4.2 % MSCI Norden 3.3 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 4.5 % MSCI Materialer 3.9 % MSCI Japan 3.1 % MSCI Verdi 4.0 % MSCI Forsyning 3.4 % MSCI Emerging Markets 1.7 % MSCI Store Verdiselskaper 3.9 % MSCI Energi -6.2 % MSCI Små Vekstselskaper 3.6 % MSCI Små Selskaper 3.2 % MSCI Små Verdiselskaper 2.8 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn MSCI World 22.2 % MSCI Min Vol 28.0 % MSCI Helse 38.8 % MSCI Kvalitet 26.2 % MSCI IT 35.0 % MSCI Store Vekstselskaper 24.3 % MSCI Forsyning 32.1 % MSCI Vekst 23.6 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 25.6 % USA (S&P 500) 28.1 % MSCI Store Selskaper 22.3 % Dårligere enn MSCI Bank & Finans 19.9 % MSCI Spania 17.7 % MSCI Mellomstore Verdiselsk % MSCI Syklisk Konsum 19.6 % MSCI Emerging Markets 17.4 % MSCI Mellomstore Selskaper 21.3 % MSCI Telekom 18.9 % MSCI Norden 13.7 % MSCI Mellomstore Vekstselsk % MSCI Industri 16.4 % MSCI Europa ex UK 12.7 % MSCI Verdi 20.6 % MSCI Materialer 11.1 % MSCI Europa 12.3 % MSCI Store Verdiselskaper 20.5 % MSCI Energi 2.3 % MSCI Japan 11.5 % MSCI Små Verdiselskaper 17.0 % MSCI UK 11.4 % MSCI Små Selskaper 16.1 % MSCI EMU 10.6 % MSCI Små Vekstselskaper 15.1 % MSCI Tyskland 7.4 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

16 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Globale aksjefond 20% 15% 10% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 3 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 14 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -4.38% 5% 0% -5% -10% Siste måned (november) 73% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.70% -15% -20% 25 % 58 % -25% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -30% Relativ avkastning siste måned (november) -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot det mest sammenlignbare av MSCI AC World NTR og MSCI World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

17 Globale aksjefond Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI World 4.8 % Danske Global Stockpicking 7.8 % Pareto Global A 6.1 % Storebrand Global Multifaktor 6.0 % Danske Sustainability Eq 7.1 % DnB Global Selektiv II 6.0 % Morgan Stanley Global Brands 6.9 % Storebrand Trippel Smart 6.3 % KLP AksjeGlobal Indeks I 5.8 % First State WorldWide 6.4 % DnB Global Etisk V 5.8 % Arctic Global Equities I 5.8 % Baillie Gifford International 5.7 % Carnegie WorldWide Ethical 5.3 % Delphi Global 5.4 % Wellington Global Contrarian 5.6 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 5.0 % Carnegie WorldWide 5.1 % T. Rowe Price Global Eq 5.1 % F&C PORT-STEWARDSHIP 5.0 % Odin Global 5.0 % Capital Int. Global Equity 4.9 % Handelsbanken Global Ethical 4.9 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global 4.8 % BlackRock Global Focus 4.8 % Swedbank Robur Ethica Global 4.6 % Holberg Global 4.8 % Fidelity Global Focus 4.7 % Ecclesiastical Amity Int. 4.3 % Skagen Global 4.3 % Amundi International SICAV 4.7 % Sparinvest Ethical Global Value 3.8 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 3.4 % Standard Life Global Eq 4.5 % Aberdeen Ethical World (Lux) 3.7 % KLP AksjeGlobal Indeks II 3.0 % BNY Mellon Long-Term Global 4.1 % M&G Global Basics 4.1 % Schroder ISF QEP Global 4.0 % Aberdeen Global World 3.6 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn MSCI World 22.2 % Carnegie WorldWide 27.5 % T. Rowe Price Global Eq 24.7 % Carnegie WorldWide Ethical 30.9 % Storebrand Global Multifaktor 23.8 % Schroder ISF QEP Global 23.1 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 28.1 % Holberg Global 23.6 % Morgan Stanley Global Brands 23.1 % Danske Sustainability Eq 26.3 % KLP AksjeGlobal Indeks I 22.9 % Baillie Gifford International 22.3 % Handelsbanken Global Ethical 22.5 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global 20.8 % Capital Int. Global Equity 20.5 % Storebrand Trippel Smart 18.5 % Delphi Global 20.3 % BlackRock Global Focus 20.4 % Aberdeen Ethical World (Lux) 18.1 % Arctic Global Equities I 18.6 % Fidelity Global Focus 19.2 % Swedbank Robur Ethica Global 18.1 % Danske Global Stockpicking 18.3 % Aberdeen Global World 19.0 % Ecclesiastical Amity Int % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 18.0 % Standard Life Global Eq 18.5 % F&C PORT-STEWARDSHIP 17.0 % DnB Global Selektiv II 16.8 % BNY Mellon Long-Term Global 17.5 % DnB Global Etisk V 16.4 % Odin Global 16.4 % Wellington Global Contrarian 17.4 % Sparinvest Ethical Global Value 9.3 % Pareto Global A 13.0 % Amundi International SICAV 17.4 % Skagen Global 11.9 % First State WorldWide 13.9 % KLP AksjeGlobal Indeks II 11.6 % M&G Global Basics 10.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

19 Emerging Markets aksjefond

20 Utviklingen i Emerging Markets 35% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 30% 25% 20% 15% 10% Siste mnd Hittil i år Emerging Markets 1.7 % 17.4 % 6.4 % 9.8 % Frontier Markets -1.9 % 27.5 % 37.6 % 1.1 % EM Europa, Midtøsten og Afrika -1.0 % 7.6 % -0.1 % 10.7 % EM Asia 2.9 % 19.9 % 9.1 % 9.7 % EM Latin-Amerika -1.9 % 10.6 % -5.3 % 0.9 % 5% 0% -5% -10% -15% 15% 10% 5% 0% -5% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov BRL CNY Valuta Siste mnd Hittil i år BRL -1.2 % 6.1 % RUB % % INR 1.5 % 14.0 % CNY 2.3 % 12.9 % % EM Volatilitet Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet 2.3 % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI Emerging Markets 1.7 % MSCI EM IT 4.1 % MSCI India 4.4 % MSCI EM Store Vekstselskaper 2.7 % MSCI EM Bank & Finans 4.0 % MSCI Kina 4.4 % MSCI EM Vekst 2.4 % MSCI EM Syklisk Konsum 3.0 % MSCI Taiwan 4.2 % MSCI EM Kvalitet 2.3 % MSCI EM Helse 2.4 % MSCI Sør Afrika 3.1 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 1.8 % MSCI EM Industri 1.9 % MSCI EM Asia 2.9 % MSCI EM Store Selskaper 1.7 % Dårligere enn MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 1.0 % MSCI Sør-Korea 0.2 % MSCI EM Små Verdiselskaper 1.5 % MSCI EM Forsyning 0.9 % MSCI EM EMEA -1.0 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 1.5 % MSCI EM Telekom -0.2 % MSCI Mexico -1.9 % MSCI EM Min Vol 1.4 % MSCI EM Materialer -0.3 % MSCI Frontier Markets -1.9 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 1.2 % MSCI EM Energi -6.8 % MSCI EM Latin Amerika -1.9 % MSCI EM Små Selskaper 1.2 % MSCI Brasil -2.0 % MSCI EM Verdi 0.9 % MSCI Russland -8.3 % MSCI EM Små Vekstselskaper 0.9 % MSCI EM Store Verdiselsk. 0.8 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 17.4 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Kvalitet 24.2 % MSCI EM Min Vol 19.5 % MSCI EM Små Vekstselskaper 19.3 % MSCI EM Helse 42.3 % MSCI India 50.9 % MSCI EM Store Vekstselskaper 19.1 % MSCI EM IT 29.3 % MSCI Taiwan 28.0 % MSCI EM Små Selskaper 19.1 % MSCI EM Forsyning 23.9 % MSCI Frontier Markets 27.5 % MSCI EM Vekst 19.1 % MSCI EM Bank & Finans 23.8 % MSCI Sør Afrika 25.2 % MSCI EM Små Verdiselskaper 18.8 % MSCI EM Telekom 19.3 % MSCI Kina 22.2 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk % MSCI EM Syklisk Konsum 17.9 % MSCI EM Asia 19.9 % MSCI EM Store Selskaper 17.6 % Dårligere enn MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 15.5 % MSCI Mexico 12.5 % MSCI EM Mellomstore Selsk % MSCI EM Industri 14.6 % MSCI Brasil 10.7 % MSCI EM Store Verdiselsk % MSCI EM Materialer -1.4 % MSCI EM Latin Amerika 10.6 % MSCI EM Verdi 15.8 % MSCI EM Energi -4.2 % MSCI EM EMEA 7.6 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk % MSCI Sør-Korea 4.3 % MSCI Russland % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

23 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Emerging Markets aksjefond 25% 20% 15% 10% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 4 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 39 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.92% 5% 0% -5% Siste måned (november) 80% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.91% -10% -15% -20% -25% 16 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 41 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -30% Relativ avkastning siste måned (november) -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI Emerging Markets 1.7 % Fidelity Inst EM 4.2 % First State EM Leaders 4.0 % Baillie Gifford EM Growth 3.6 % JP Morgan EM Fund 3.4 % Aberdeen Global EM Fund 3.2 % Comgest Growth EM Fund 3.1 % HOLBERG RURIK 4.1 % Vontobel EM Fund 3.1 % Nordea Emerging Stars 3.6 % Carnegie Emerging Markets 2.8 % SKAGEN Kon-Tiki 3.5 % Janus Emerging Markets Fund 2.3 % Nordea Stable EM 3.5 % Amundi Actions Emergents 2.3 % DNB Global Emerging Markets 3.2 % Carmignac Emergents 2.2 % Danske Invest - Global EM 3.0 % BlackRock EM Markets 2.2 % Carnegie Emerging Markets 2.8 % Genesis EM Fund 2.1 % ODIN Emerging Markets 2.1 % Lazard Emerging Markets 2.1 % Comgest GEM Promising Comp 2.2 % Dårligere enn Delphi Emerging -1.0 % M&G Global EM Fund 1.3 % FIM Frontier 0.4 % Templeton Emerging Markets -0.8 % Harding Loevner Frontier EM 0.0 % Aberdeen Frontier Markets Eq -0.1 % LG Frontier Markets -1.9 % BankInvest New EM Aktier -2.7 % Magna New Frontiers Fund -2.8 % Renaissance Frontier Markets -3.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

25 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 17.4 % Vontobel EM Fund 27.2 % Comgest Growth EM Fund 23.7 % Genesis EM Fund 22.2 % First State EM Leaders 21.9 % JP Morgan EM Fund 21.2 % Amundi Actions Emergents 20.1 % Nordea Emerging Stars 27.1 % Baillie Gifford EM Growth 20.0 % Nordea Stable EM 24.2 % Aberdeen Global EM Fund 19.5 % Danske Invest - Global EM 18.3 % Fidelity Inst EM 18.9 % FIM Frontier 28.7 % DNB Global Emerging Markets 18.2 % Lazard Emerging Markets 18.9 % Harding Loevner Frontier EM 24.2 % Delphi Emerging 18.0 % BlackRock EM Markets 18.0 % Magna New Frontiers Fund 20.2 % ODIN Emerging Markets 12.4 % Janus Emerging Markets Fund 14.0 % Aberdeen Frontier Markets Eq 17.4 % Carnegie Emerging Markets 10.9 % Carmignac Emergents 13.0 % Comgest GEM Promising Comp 16.8 % SKAGEN Kon-Tiki 9.3 % M&G Global EM Fund 10.8 % BankInvest New EM Aktier 12.9 % HOLBERG RURIK 4.8 % Templeton Emerging Markets 10.5 % LG Frontier Markets 3.0 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

26 Norske rentefond

27 Utviklingen i det norske rente 4.0 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 3.5 % Siste mnd Hittil i år % 2.5 % Statsobligasjoner 3m 0.11 % 1.21 % 1.62 % 1.50 % Statsobligasjoner 3 år 0.17 % 3.69 % 0.94 % 2.17 % Statsobligasjoner 5 år 0.49 % 7.20 % % 4.05 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % 2.3 % 2.1 % 1.9 % 1.7 % 1.5 % 1.3 % 1.1 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 1.19 % 1.26 % 1.38 % 1.55 % 3 mnd NIBOR 1.63 % 1.58 % 1.69 % 1.83 % 3 årig norsk statsrente 1.31 % 1.33 % 1.94 % 1.49 % 3 årig swap rente 1.51 % 1.59 % 2.11 % 2.20 % 2.4 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.9 % 1.4 % 0.9 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (november) Høyere enn Storebrand ASA 2.58 % Seadrill 8.13 % Liten Bank (BBB-rating) 2.58 % Aker Solutions 5.48 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.53 % Aker 5.48 % Liten Bank (A-rating) 2.48 % Wilh. Wilhelmsen 3.88 % Statsobligasjoner 5 år 0.49 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.43 % Kongsberg Gruppen 2.33 % Statsobligasjoner 3 år 0.17 % Median 2.36 % Median 2.28 % Lavere enn Statsobligasjoner 6m 0.11 % Stor Bank (BBB-rating) 2.36 % Yara International 2.28 % Statsobligasjoner 12m 0.11 % Stor Bank (A-rating) 2.22 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.26 % Statsobligasjoner 3m 0.11 % DNB Bank 2.17 % Orkla 2.24 % Nordea Norge 2.15 % Hafslund 2.23 % Kommunalbanken 1.85 % Telenor 2.18 % DNB Boligkreditt 1.80 % Statoil 2.13 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

29 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per november 2014 Høyere enn Storebrand ASA 3.34 % Seadrill 5.29 % Liten Bank (BBB-rating) 2.94 % Aker 5.19 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.86 % Aker Solutions 4.99 % Liten Bank (A-rating) 2.81 % Wilh. Wilhelmsen 4.14 % Statsobligasjoner 5 år 7.20 % Stor Bank (BBB-rating) 2.74 % Kongsberg Gruppen 2.89 % Statsobligasjoner 3 år 3.69 % Median 2.74 % Median 2.81 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 1.53 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.74 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.81 % Statsobligasjoner 6m 1.34 % Stor Bank (A-rating) 2.56 % Yara International 2.77 % Statsobligasjoner 3m 1.21 % DNB Bank 2.49 % Orkla 2.69 % Nordea Norge 2.44 % Hafslund 2.62 % DNB Boligkreditt 2.09 % Telenor 2.39 % Kommunalbanken 1.99 % Statoil 2.29 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

30 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Norske obligasjonsfond 6.0 % 5.0 % 4.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 3 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 69 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.10% 3.0 % 2.0 % 1.0 % Siste måned (november) 83% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.18% 0.0 % -1.0 % -2.0 % 14 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 14 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -3.0 % Relativ avkastning siste måned (november) -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

31 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (november) Bedre enn Statsobl. 3 år 0.17 % Nordea Norsk Kredittobligasjon 0.50 % Nordea Obligasjon III 0.47 % Alfred Berg Obligasjon 0.43 % FORTE Obligasjon 0.42 % DnB Obligasjon (III) 0.39 % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.38 % Alfred Berg Obligasjon % DnB Kredittobligasjon 0.38 % DnB Aktiv Rente 0.26 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.36 % Pluss Rente 0.23 % Carnegie Obligasjon 0.34 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.22 % KLP Obligasjon 3 år 0.32 % Handelsbanken Obligasjon 0.83 % Nordea Kreditt 0.21 % PLUSS Pensjon 0.30 % Alfred Berg Lang Obligasjon 0.74 % Nordea Likviditet OMF 0.20 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.30 % Storebrand Stat A 0.65 % Nordea Likviditet Pensjon 0.19 % ODIN Obligasjon 0.25 % KLP Statsobligasjon I 0.63 % DnB FRN % Nordea Statsobligasjon II 0.23 % DnB Lang Obligasjon % KLP Obligasjon 1 år 0.15 % Arctic Investment Grade 0.16 % Odin Kort Obligasjon 0.14 % Pareto Obligasjon 0.16 % Holberg Likviditet OMF 0.14 % Arctic Covered 0.14 % Alfred Berg Kort Stat 0.12 % Dårligere enn Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn Statsobl. 3 år 3.69 % FORTE Obligasjon 7.81 % DnB Kredittobligasjon 6.04 % DnB Obligasjon (III) 6.00 % Alfred Berg Obligasjon 5.88 % Nordea Norsk Kredittobligasjon 5.79 % Nordea Obligasjon III 5.68 % DnB Obligasjon 20 (IV) 5.50 % Storebrand Norsk Kreditt IG 5.12 % Danske Norsk Obligasjon Inst 5.12 % Carnegie Obligasjon 4.84 % Alfred Berg Lang Obligasjon 9.11 % KLP Obligasjon 3 år 4.46 % Handelsbanken Obligasjon 8.19 % Alfred Berg Obligasjon % PLUSS Pensjon 4.41 % KLP Statsobligasjon I 7.36 % DnB Aktiv Rente 3.88 % ODIN Obligasjon 3.86 % DnB Lang Obligasjon % Pluss Rente 3.72 % Arctic Investment Grade 3.76 % Storebrand Stat A 7.12 % Dårligere enn Nordea Kreditt 3.34 % Nordea Statsobligasjon II 3.42 % Nordea Likviditet OMF 3.11 % Pareto Obligasjon 2.36 % Alfred Berg Kort Obligasjon 3.05 % Nordea Likviditet Pensjon 3.05 % DnB FRN % Arctic Covered 2.56 % KLP Obligasjon 1 år 2.33 % Holberg Likviditet OMF 2.14 % Odin Kort Obligasjon 2.13 % Alfred Berg Kort Stat 1.55 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

33 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Pengemarkedsfondene 3.5 % 3.0 % 2.5 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 14 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 86 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.13% 2.0 % 1.5 % 1.0 % Siste måned (november) 86% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.02% 0.5 % 0.0 % -0.5 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -1.0 % Relativ avkastning siste måned (november) -1.5 % -1.0 % -0.5 % 0.0 % 0.5 % 1.0 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

34 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (november) Bedre enn Statsobl. 3m 0.11 % DnB Likviditet (IV) 0.16 % PLUSS Likviditet 0.18 % Eika Sparebank 0.16 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.17 % Nordea Likviditet Pluss 0.16 % PLUSS Pengemarked 0.17 % Nordea Likviditet III 0.16 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.16 % DnB Likviditet 20 (V) 0.15 % Storebrand Likviditet 0.15 % Danske Norsk Likviditet 0.15 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.15 % Skagen Høyrente 0.15 % Alfred Berg Likviditet 0.14 % DNB Pengemarked (II) 0.15 % Nordea Likviditet % Holberg Likviditet 0.14 % Skagen Avkastning 0.60 % KLP Pengemarked 0.14 % Storebrand Høyrente 0.14 % Handelsbanken Høyrente 0.24 % Handelsbanken Likviditet 0.14 % Alfred Berg Pengemarked 0.13 % Holberg Kreditt 0.17 % Holberg Likviditet % Nordea Pengemarked 0.13 % Danske Invest Horisont Rente 0.15 % ODIN Pengemarked 0.12 % Forte Pengemarked 0.12 % Storebrand Obligasjon % Carnegie Pengemarked 0.11 % Pareto Likviditet 0.11 % First Aktiv Rente 0.11 % Dårligere enn Storebrand Rente % Landkreditt Høyrente 0.04 % Pareto Høyrente 0.03 % Landkreditt Extra 0.02 % Pareto Kreditt % DNB High Yield % First Aktiv Høyrente % Storm Bond Fund % Alfred Berg Høyrente % Arctic High Return % Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn Statsobl. 3m 1.21 % Forte Pengemarked 3.61 % Skagen Avkastning 4.57 % PLUSS Likviditet 2.48 % Danske Norsk Likviditet 2.48 % Holberg Kreditt 4.50 % PLUSS Pengemarked 2.39 % Eika Sparebank 2.35 % DNB High Yield 4.31 % SKAGEN Høyrente Institusjon 2.15 % Nordea Likviditet Pluss 2.26 % Landkreditt Extra 4.14 % Danske Norsk Likviditet Inst 2.10 % Nordea Likviditet III 2.24 % First Aktiv Rente 3.85 % Storebrand Likviditet 2.09 % Holberg Likviditet 2.23 % Danske Invest Horisont Rente 3.33 % Alfred Berg Likviditet 1.99 % Storebrand Høyrente 2.20 % Handelsbanken Høyrente 3.29 % KLP Pengemarked 1.98 % DnB Likviditet (IV) 2.14 % Storebrand Obligasjon % Nordea Likviditet % DnB Likviditet 20 (V) 2.13 % First Aktiv Høyrente 3.04 % Holberg Likviditet % Skagen Høyrente 2.12 % Landkreditt Høyrente 3.02 % Carnegie Pengemarked 1.79 % Alfred Berg Pengemarked 2.09 % Pareto Høyrente 2.85 % DnB Likviditet 20 (IV) 1.75 % Nordea Pengemarked 1.94 % Storebrand Rente % ODIN Pengemarked 1.73 % Pareto Likviditet 1.86 % Pareto Kreditt 2.43 % Handelsbanken Likviditet 1.67 % DNB Pengemarked (II) 1.81 % Arctic High Return 1.29 % Storm Bond Fund % Alfred Berg Høyrente % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

36 Globale rentefond

37 Utviklingen i det globale rente 0.0 % 9.0 % 8.0 % 7.0 % 6.0 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 1.29 % 8.86 % 1.50 % 6.02 % Selskapsobligasjoner 0.75 % 7.36 % 0.07 % % Høyrenteobligasjoner % 4.51 % 6.47 % % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % 2.0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Rentenivåer % 1.0 % US stat 5 år 1.48 % 1.61 % 1.74 % 0.72 % Tysk stat 5 år 0.11 % 0.13 % 0.92 % 0.30 % Spansk stat 5 år 0.89 % 1.00 % 2.73 % 4.08 % Italiensk stat 5 år 0.96 % 1.16 % 2.73 % 3.31 % 0.5 % 0.0 % 1.30% US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmarginer 1.20% 1.10% 1.00% 0.90% Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Selskapsobligasjoner 1.18 % 1.14 % 1.19 % 1.48 % Høyrenteobligasjoner 4.67 % 4.38 % 4.11 % 5.02 % Bank/Finans 3.07 % 2.84 % 2.98 % 2.93 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (november) Bedre enn BarCap Global Aggregate 0.94 % BarCap Global 10+ år 2.47 % BarCap Global AA 1.13 % BarCap Statsobligasjoner 1.11 % BarCap Global 7-10 år 1.04 % BarCap Global BBB 1.02 % Dårligere enn BarCap Forsyningsselskaper 0.90 % BarCap Global 5-7 år 0.69 % BarCap Global A 0.84 % BarCap Lokale Myndigheter 0.87 % BarCap Global 3-5 år 0.42 % BarCap Global AAA 0.78 % BarCap Finansinstitusjoner 0.78 % BarCap Global 1-3 år 0.14 % BarCap Høyrenteobligasjoner % BarCap Selskapsobligasjoner 0.75 % BarCap Industriselskaper 0.70 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 0.61 % BarCap Boliglån 0.61 % BarCap Fremvoksende Markeder % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn BarCap Global Aggregate 7.03 % BarCap Forsyningsselskaper % BarCap Industriselskaper 7.68 % BarCap Fremvoksende Markeder 7.54 % BarCap Selskapsobligasjoner 7.36 % BarCap Global 10+ år % BarCap Global BBB % BarCap Statsobligasjoner 7.14 % BarCap Global 7-10 år 9.11 % BarCap Global A 7.29 % BarCap Finansinstitusjoner 6.47 % BarCap Global 5-7 år 6.45 % BarCap Global AA 6.50 % BarCap Lokale Myndigheter 6.10 % BarCap Global 3-5 år 3.55 % BarCap Global AAA 6.03 % BarCap Boliglån 6.06 % BarCap Global 1-3 år 1.26 % BarCap Høyrenteobligasjoner 4.51 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 6.05 % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 Markedsutvikling I februar steg FDA med 1,7 % og referanseindeksen 2,8 % (utvikling målt i norske kroner). Markedsoppgangen var godt hjulpet av sterk utvikling i amerikanske

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer