FONDSBAROMETERET. - November

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - November 2014 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - November

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Nyhetsbildet Kilde: Grieg Investor, Wordle 3

4 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

5 Norske aksjefond

6 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 20% Markedsavkastning 15% Siste mnd Hittil i år % 5% Oslo Børs Hovedindeks -3.2 % 3.2 % 23.6 % 15.4 % Oslo Børs Fondsindeks -1.7 % 3.5 % 24.2 % 20.6 % Oslo Børs Små Selskaper -2.6 % -0.6 % 32.5 % 8.0 % 0% -5% -10% -15% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Differanseavkastning Siste mnd Hittil i år Hovedindeks - Fondsindeks -1.5 % -0.3 % -0.6 % -5.3 % Små - Store selskaper 0.8 % -3.0 % 9.7 % -6.8 % -8% -10% 115 Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Oljepris Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (november) Bedre enn OSEBX -3.2 % Oslo Børs Syklisk Konsum 19.5 % Oslo Børs Forsyning 6.3 % Oslo Børs Helse 4.0 % Schibsted 29.3 % Oslo Børs IT 2.7 % Norsk Hydro 8.9 % Oslo Børs Materialer 2.2 % Orkla 1.3 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 1.2 % Gjensidige Forsikring -1.8 % Oslo Børs Fondsindeks -1.7 % Oslo Børs Telekom -2.3 % Telenor -2.3 % Oslo Børs Små Selskaper -2.6 % Dårligere enn Oslo Børs Bank & Finans -4.4 % Yara International -3.7 % OBX -3.4 % Oslo Børs Industri -4.8 % Subsea % Oslo Børs All Share Index -4.6 % Oslo Børs Energi % DNB -6.0 % Statoil % Seadrill % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn OSEBX 3.2 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 38.2 % Oslo Børs Syklisk Konsum 36.0 % Norsk Hydro 55.3 % Oslo Børs Materialer 34.3 % Gjensidige Forsikring 19.9 % Oslo Børs Forsyning 26.0 % Yara International 18.5 % Oslo Børs IT 22.1 % Schibsted 16.3 % Oslo Børs Helse 10.1 % Orkla 16.2 % Oslo Børs Bank & Finans 9.3 % DNB 10.2 % Oslo Børs Telekom 7.5 % Telenor 7.5 % Oslo Børs Fondsindeks 3.5 % Oslo Børs Industri % Statoil -4.2 % OBX 2.5 % Oslo Børs Energi % Subsea % Oslo Børs All Share Index 1.6 % Seadrill % Oslo Børs Små Selskaper -0.6 % Dårligere enn Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

9 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Norske aksjefond 25% 20% 15% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 7 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 47 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.75% 10% 5% 0% Siste måned (november) 73% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.01% -5% -10% -15% 20 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 27 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -20% Relativ avkastning siste måned (november) -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

10 Norske aksjefond Avkastning siste måned (november) Bedre enn Alfred Berg Gambak 3.0 % Handelsbanken Norge 2.1 % Odin Norge (II) 1.0 % Carnegie Aksje Norge 0.6 % Arctic Norwegian Equities I -0.2 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I -0.6 % Storebrand Vekst 1.4 % First Generator -0.6 % Landkreditt Norge -0.3 % Alfred Berg Norge Classic -0.7 % Storebrand Optima Norge -1.4 % Nordea Norge Pluss -0.8 % Storebrand Norge I -1.9 % KLP AksjeNorge -1.0 % DnB Norge Selektiv (III) -2.5 % Holberg Norge -1.2 % Swedbank SMB -1.1 % Storebrand Aksje Innland -2.5 % DnB Norge (IV) -1.7 % DnB SMB -2.5 % OSEBX -3.2 % OSEFX -1.7 % OSE Small Cap Index -2.6 % KLP AksjeNorge Indeks -3.3 % Delphi Norge -2.4 % Danske Invest Norge Vekst -2.8 % DnB Norge Indeks -3.3 % Nordea Norge Verdi -2.4 % Nordea SMB -3.3 % Storebrand Verdi -4.1 % Fondsfinans Spar -3.2 % Pareto Aksje Norge -4.9 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn Alfred Berg Gambak 23.4 % Handelsbanken Norge 19.2 % Alfred Berg Norge Classic 11.7 % Arctic Norwegian Equities I 10.9 % Delphi Norge 8.4 % Odin Norge (II) 8.0 % Storebrand Norge I 9.0 % Carnegie Aksje Norge 7.4 % Storebrand Optima Norge 8.1 % KLP AksjeNorge 6.6 % Storebrand Verdi 6.4 % First Generator 6.1 % Storebrand Aksje Innland 5.8 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 4.9 % OSEBX 3.2 % OSEFX 3.5 % OSE Small Cap Index -0.6 % Dårligere enn DnB Norge Indeks 2.8 % Nordea Norge Verdi 3.3 % Swedbank SMB -1.2 % KLP AksjeNorge Indeks 2.7 % Fondsfinans Spar 3.2 % Danske Invest Norge Vekst -2.7 % DnB Norge Selektiv (III) 2.1 % Nordea Norge Pluss 1.6 % DnB SMB -3.7 % Landkreditt Norge 1.5 % DnB Norge (IV) 1.4 % Nordea SMB % Storebrand Vekst 0.2 % Holberg Norge -0.4 % Pareto Aksje Norge -0.9 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

12 Globale aksjefond

13 Utviklingen i det globale aksje 25% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 20% Siste mnd Hittil i år % 10% MSCI World 4.8 % 22.2 % 38.4 % 7.6 % MSCI Emerging Markets 1.7 % 17.4 % 6.4 % 9.8 % MSCI AC World 4.5 % 21.6 % 34.2 % 7.9 % MSCI World - MSCI EM 3.1 % 4.7 % 32.0 % -2.2 % 5% 0% -5% -10% 20% 15% 10% 5% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov USD EUR Valuta Siste mnd Hittil i år USD 2.8 % 14.5 % EUR 2.4 % 3.8 % GBP 1.0 % 8.8 % JPY -2.8 % 1.7 % % VIX Fryktindeks Siste mnd Hittil i år VIX -5.0 % -2.8 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI World 4.8 % MSCI Tyskland 9.3 % MSCI Store Vekstselskaper 5.9 % MSCI Syklisk Konsum 8.6 % MSCI EMU 7.1 % MSCI Vekst 5.7 % MSCI IT 7.8 % MSCI Europa ex UK 6.4 % MSCI Kvalitet 5.2 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 7.1 % MSCI Spania 5.8 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 4.9 % MSCI Helse 6.0 % MSCI Europa 5.5 % MSCI Min Vol 4.9 % MSCI Telekom 5.9 % USA (S&P 500) 5.3 % MSCI Store Selskaper 4.9 % Dårligere enn MSCI Industri 4.6 % MSCI UK 3.6 % MSCI Mellomstore Selskaper 4.8 % MSCI Bank & Finans 4.2 % MSCI Norden 3.3 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 4.5 % MSCI Materialer 3.9 % MSCI Japan 3.1 % MSCI Verdi 4.0 % MSCI Forsyning 3.4 % MSCI Emerging Markets 1.7 % MSCI Store Verdiselskaper 3.9 % MSCI Energi -6.2 % MSCI Små Vekstselskaper 3.6 % MSCI Små Selskaper 3.2 % MSCI Små Verdiselskaper 2.8 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn MSCI World 22.2 % MSCI Min Vol 28.0 % MSCI Helse 38.8 % MSCI Kvalitet 26.2 % MSCI IT 35.0 % MSCI Store Vekstselskaper 24.3 % MSCI Forsyning 32.1 % MSCI Vekst 23.6 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 25.6 % USA (S&P 500) 28.1 % MSCI Store Selskaper 22.3 % Dårligere enn MSCI Bank & Finans 19.9 % MSCI Spania 17.7 % MSCI Mellomstore Verdiselsk % MSCI Syklisk Konsum 19.6 % MSCI Emerging Markets 17.4 % MSCI Mellomstore Selskaper 21.3 % MSCI Telekom 18.9 % MSCI Norden 13.7 % MSCI Mellomstore Vekstselsk % MSCI Industri 16.4 % MSCI Europa ex UK 12.7 % MSCI Verdi 20.6 % MSCI Materialer 11.1 % MSCI Europa 12.3 % MSCI Store Verdiselskaper 20.5 % MSCI Energi 2.3 % MSCI Japan 11.5 % MSCI Små Verdiselskaper 17.0 % MSCI UK 11.4 % MSCI Små Selskaper 16.1 % MSCI EMU 10.6 % MSCI Små Vekstselskaper 15.1 % MSCI Tyskland 7.4 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

16 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Globale aksjefond 20% 15% 10% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 3 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 14 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -4.38% 5% 0% -5% -10% Siste måned (november) 73% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.70% -15% -20% 25 % 58 % -25% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -30% Relativ avkastning siste måned (november) -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot det mest sammenlignbare av MSCI AC World NTR og MSCI World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

17 Globale aksjefond Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI World 4.8 % Danske Global Stockpicking 7.8 % Pareto Global A 6.1 % Storebrand Global Multifaktor 6.0 % Danske Sustainability Eq 7.1 % DnB Global Selektiv II 6.0 % Morgan Stanley Global Brands 6.9 % Storebrand Trippel Smart 6.3 % KLP AksjeGlobal Indeks I 5.8 % First State WorldWide 6.4 % DnB Global Etisk V 5.8 % Arctic Global Equities I 5.8 % Baillie Gifford International 5.7 % Carnegie WorldWide Ethical 5.3 % Delphi Global 5.4 % Wellington Global Contrarian 5.6 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 5.0 % Carnegie WorldWide 5.1 % T. Rowe Price Global Eq 5.1 % F&C PORT-STEWARDSHIP 5.0 % Odin Global 5.0 % Capital Int. Global Equity 4.9 % Handelsbanken Global Ethical 4.9 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global 4.8 % BlackRock Global Focus 4.8 % Swedbank Robur Ethica Global 4.6 % Holberg Global 4.8 % Fidelity Global Focus 4.7 % Ecclesiastical Amity Int. 4.3 % Skagen Global 4.3 % Amundi International SICAV 4.7 % Sparinvest Ethical Global Value 3.8 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 3.4 % Standard Life Global Eq 4.5 % Aberdeen Ethical World (Lux) 3.7 % KLP AksjeGlobal Indeks II 3.0 % BNY Mellon Long-Term Global 4.1 % M&G Global Basics 4.1 % Schroder ISF QEP Global 4.0 % Aberdeen Global World 3.6 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn MSCI World 22.2 % Carnegie WorldWide 27.5 % T. Rowe Price Global Eq 24.7 % Carnegie WorldWide Ethical 30.9 % Storebrand Global Multifaktor 23.8 % Schroder ISF QEP Global 23.1 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 28.1 % Holberg Global 23.6 % Morgan Stanley Global Brands 23.1 % Danske Sustainability Eq 26.3 % KLP AksjeGlobal Indeks I 22.9 % Baillie Gifford International 22.3 % Handelsbanken Global Ethical 22.5 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global 20.8 % Capital Int. Global Equity 20.5 % Storebrand Trippel Smart 18.5 % Delphi Global 20.3 % BlackRock Global Focus 20.4 % Aberdeen Ethical World (Lux) 18.1 % Arctic Global Equities I 18.6 % Fidelity Global Focus 19.2 % Swedbank Robur Ethica Global 18.1 % Danske Global Stockpicking 18.3 % Aberdeen Global World 19.0 % Ecclesiastical Amity Int % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 18.0 % Standard Life Global Eq 18.5 % F&C PORT-STEWARDSHIP 17.0 % DnB Global Selektiv II 16.8 % BNY Mellon Long-Term Global 17.5 % DnB Global Etisk V 16.4 % Odin Global 16.4 % Wellington Global Contrarian 17.4 % Sparinvest Ethical Global Value 9.3 % Pareto Global A 13.0 % Amundi International SICAV 17.4 % Skagen Global 11.9 % First State WorldWide 13.9 % KLP AksjeGlobal Indeks II 11.6 % M&G Global Basics 10.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

19 Emerging Markets aksjefond

20 Utviklingen i Emerging Markets 35% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 30% 25% 20% 15% 10% Siste mnd Hittil i år Emerging Markets 1.7 % 17.4 % 6.4 % 9.8 % Frontier Markets -1.9 % 27.5 % 37.6 % 1.1 % EM Europa, Midtøsten og Afrika -1.0 % 7.6 % -0.1 % 10.7 % EM Asia 2.9 % 19.9 % 9.1 % 9.7 % EM Latin-Amerika -1.9 % 10.6 % -5.3 % 0.9 % 5% 0% -5% -10% -15% 15% 10% 5% 0% -5% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov BRL CNY Valuta Siste mnd Hittil i år BRL -1.2 % 6.1 % RUB % % INR 1.5 % 14.0 % CNY 2.3 % 12.9 % % EM Volatilitet Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet 2.3 % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI Emerging Markets 1.7 % MSCI EM IT 4.1 % MSCI India 4.4 % MSCI EM Store Vekstselskaper 2.7 % MSCI EM Bank & Finans 4.0 % MSCI Kina 4.4 % MSCI EM Vekst 2.4 % MSCI EM Syklisk Konsum 3.0 % MSCI Taiwan 4.2 % MSCI EM Kvalitet 2.3 % MSCI EM Helse 2.4 % MSCI Sør Afrika 3.1 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 1.8 % MSCI EM Industri 1.9 % MSCI EM Asia 2.9 % MSCI EM Store Selskaper 1.7 % Dårligere enn MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 1.0 % MSCI Sør-Korea 0.2 % MSCI EM Små Verdiselskaper 1.5 % MSCI EM Forsyning 0.9 % MSCI EM EMEA -1.0 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 1.5 % MSCI EM Telekom -0.2 % MSCI Mexico -1.9 % MSCI EM Min Vol 1.4 % MSCI EM Materialer -0.3 % MSCI Frontier Markets -1.9 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 1.2 % MSCI EM Energi -6.8 % MSCI EM Latin Amerika -1.9 % MSCI EM Små Selskaper 1.2 % MSCI Brasil -2.0 % MSCI EM Verdi 0.9 % MSCI Russland -8.3 % MSCI EM Små Vekstselskaper 0.9 % MSCI EM Store Verdiselsk. 0.8 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 17.4 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Kvalitet 24.2 % MSCI EM Min Vol 19.5 % MSCI EM Små Vekstselskaper 19.3 % MSCI EM Helse 42.3 % MSCI India 50.9 % MSCI EM Store Vekstselskaper 19.1 % MSCI EM IT 29.3 % MSCI Taiwan 28.0 % MSCI EM Små Selskaper 19.1 % MSCI EM Forsyning 23.9 % MSCI Frontier Markets 27.5 % MSCI EM Vekst 19.1 % MSCI EM Bank & Finans 23.8 % MSCI Sør Afrika 25.2 % MSCI EM Små Verdiselskaper 18.8 % MSCI EM Telekom 19.3 % MSCI Kina 22.2 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk % MSCI EM Syklisk Konsum 17.9 % MSCI EM Asia 19.9 % MSCI EM Store Selskaper 17.6 % Dårligere enn MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 15.5 % MSCI Mexico 12.5 % MSCI EM Mellomstore Selsk % MSCI EM Industri 14.6 % MSCI Brasil 10.7 % MSCI EM Store Verdiselsk % MSCI EM Materialer -1.4 % MSCI EM Latin Amerika 10.6 % MSCI EM Verdi 15.8 % MSCI EM Energi -4.2 % MSCI EM EMEA 7.6 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk % MSCI Sør-Korea 4.3 % MSCI Russland % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

23 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Emerging Markets aksjefond 25% 20% 15% 10% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 4 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 39 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.92% 5% 0% -5% Siste måned (november) 80% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.91% -10% -15% -20% -25% 16 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 41 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -30% Relativ avkastning siste måned (november) -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI Emerging Markets 1.7 % Fidelity Inst EM 4.2 % First State EM Leaders 4.0 % Baillie Gifford EM Growth 3.6 % JP Morgan EM Fund 3.4 % Aberdeen Global EM Fund 3.2 % Comgest Growth EM Fund 3.1 % HOLBERG RURIK 4.1 % Vontobel EM Fund 3.1 % Nordea Emerging Stars 3.6 % Carnegie Emerging Markets 2.8 % SKAGEN Kon-Tiki 3.5 % Janus Emerging Markets Fund 2.3 % Nordea Stable EM 3.5 % Amundi Actions Emergents 2.3 % DNB Global Emerging Markets 3.2 % Carmignac Emergents 2.2 % Danske Invest - Global EM 3.0 % BlackRock EM Markets 2.2 % Carnegie Emerging Markets 2.8 % Genesis EM Fund 2.1 % ODIN Emerging Markets 2.1 % Lazard Emerging Markets 2.1 % Comgest GEM Promising Comp 2.2 % Dårligere enn Delphi Emerging -1.0 % M&G Global EM Fund 1.3 % FIM Frontier 0.4 % Templeton Emerging Markets -0.8 % Harding Loevner Frontier EM 0.0 % Aberdeen Frontier Markets Eq -0.1 % LG Frontier Markets -1.9 % BankInvest New EM Aktier -2.7 % Magna New Frontiers Fund -2.8 % Renaissance Frontier Markets -3.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

25 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 17.4 % Vontobel EM Fund 27.2 % Comgest Growth EM Fund 23.7 % Genesis EM Fund 22.2 % First State EM Leaders 21.9 % JP Morgan EM Fund 21.2 % Amundi Actions Emergents 20.1 % Nordea Emerging Stars 27.1 % Baillie Gifford EM Growth 20.0 % Nordea Stable EM 24.2 % Aberdeen Global EM Fund 19.5 % Danske Invest - Global EM 18.3 % Fidelity Inst EM 18.9 % FIM Frontier 28.7 % DNB Global Emerging Markets 18.2 % Lazard Emerging Markets 18.9 % Harding Loevner Frontier EM 24.2 % Delphi Emerging 18.0 % BlackRock EM Markets 18.0 % Magna New Frontiers Fund 20.2 % ODIN Emerging Markets 12.4 % Janus Emerging Markets Fund 14.0 % Aberdeen Frontier Markets Eq 17.4 % Carnegie Emerging Markets 10.9 % Carmignac Emergents 13.0 % Comgest GEM Promising Comp 16.8 % SKAGEN Kon-Tiki 9.3 % M&G Global EM Fund 10.8 % BankInvest New EM Aktier 12.9 % HOLBERG RURIK 4.8 % Templeton Emerging Markets 10.5 % LG Frontier Markets 3.0 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

26 Norske rentefond

27 Utviklingen i det norske rente 4.0 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 3.5 % Siste mnd Hittil i år % 2.5 % Statsobligasjoner 3m 0.11 % 1.21 % 1.62 % 1.50 % Statsobligasjoner 3 år 0.17 % 3.69 % 0.94 % 2.17 % Statsobligasjoner 5 år 0.49 % 7.20 % % 4.05 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % 2.3 % 2.1 % 1.9 % 1.7 % 1.5 % 1.3 % 1.1 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 1.19 % 1.26 % 1.38 % 1.55 % 3 mnd NIBOR 1.63 % 1.58 % 1.69 % 1.83 % 3 årig norsk statsrente 1.31 % 1.33 % 1.94 % 1.49 % 3 årig swap rente 1.51 % 1.59 % 2.11 % 2.20 % 2.4 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.9 % 1.4 % 0.9 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (november) Høyere enn Storebrand ASA 2.58 % Seadrill 8.13 % Liten Bank (BBB-rating) 2.58 % Aker Solutions 5.48 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.53 % Aker 5.48 % Liten Bank (A-rating) 2.48 % Wilh. Wilhelmsen 3.88 % Statsobligasjoner 5 år 0.49 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.43 % Kongsberg Gruppen 2.33 % Statsobligasjoner 3 år 0.17 % Median 2.36 % Median 2.28 % Lavere enn Statsobligasjoner 6m 0.11 % Stor Bank (BBB-rating) 2.36 % Yara International 2.28 % Statsobligasjoner 12m 0.11 % Stor Bank (A-rating) 2.22 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.26 % Statsobligasjoner 3m 0.11 % DNB Bank 2.17 % Orkla 2.24 % Nordea Norge 2.15 % Hafslund 2.23 % Kommunalbanken 1.85 % Telenor 2.18 % DNB Boligkreditt 1.80 % Statoil 2.13 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

29 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per november 2014 Høyere enn Storebrand ASA 3.34 % Seadrill 5.29 % Liten Bank (BBB-rating) 2.94 % Aker 5.19 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.86 % Aker Solutions 4.99 % Liten Bank (A-rating) 2.81 % Wilh. Wilhelmsen 4.14 % Statsobligasjoner 5 år 7.20 % Stor Bank (BBB-rating) 2.74 % Kongsberg Gruppen 2.89 % Statsobligasjoner 3 år 3.69 % Median 2.74 % Median 2.81 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 1.53 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.74 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.81 % Statsobligasjoner 6m 1.34 % Stor Bank (A-rating) 2.56 % Yara International 2.77 % Statsobligasjoner 3m 1.21 % DNB Bank 2.49 % Orkla 2.69 % Nordea Norge 2.44 % Hafslund 2.62 % DNB Boligkreditt 2.09 % Telenor 2.39 % Kommunalbanken 1.99 % Statoil 2.29 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

30 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Norske obligasjonsfond 6.0 % 5.0 % 4.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 3 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 69 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.10% 3.0 % 2.0 % 1.0 % Siste måned (november) 83% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.18% 0.0 % -1.0 % -2.0 % 14 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 14 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -3.0 % Relativ avkastning siste måned (november) -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

31 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (november) Bedre enn Statsobl. 3 år 0.17 % Nordea Norsk Kredittobligasjon 0.50 % Nordea Obligasjon III 0.47 % Alfred Berg Obligasjon 0.43 % FORTE Obligasjon 0.42 % DnB Obligasjon (III) 0.39 % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.38 % Alfred Berg Obligasjon % DnB Kredittobligasjon 0.38 % DnB Aktiv Rente 0.26 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.36 % Pluss Rente 0.23 % Carnegie Obligasjon 0.34 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.22 % KLP Obligasjon 3 år 0.32 % Handelsbanken Obligasjon 0.83 % Nordea Kreditt 0.21 % PLUSS Pensjon 0.30 % Alfred Berg Lang Obligasjon 0.74 % Nordea Likviditet OMF 0.20 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.30 % Storebrand Stat A 0.65 % Nordea Likviditet Pensjon 0.19 % ODIN Obligasjon 0.25 % KLP Statsobligasjon I 0.63 % DnB FRN % Nordea Statsobligasjon II 0.23 % DnB Lang Obligasjon % KLP Obligasjon 1 år 0.15 % Arctic Investment Grade 0.16 % Odin Kort Obligasjon 0.14 % Pareto Obligasjon 0.16 % Holberg Likviditet OMF 0.14 % Arctic Covered 0.14 % Alfred Berg Kort Stat 0.12 % Dårligere enn Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn Statsobl. 3 år 3.69 % FORTE Obligasjon 7.81 % DnB Kredittobligasjon 6.04 % DnB Obligasjon (III) 6.00 % Alfred Berg Obligasjon 5.88 % Nordea Norsk Kredittobligasjon 5.79 % Nordea Obligasjon III 5.68 % DnB Obligasjon 20 (IV) 5.50 % Storebrand Norsk Kreditt IG 5.12 % Danske Norsk Obligasjon Inst 5.12 % Carnegie Obligasjon 4.84 % Alfred Berg Lang Obligasjon 9.11 % KLP Obligasjon 3 år 4.46 % Handelsbanken Obligasjon 8.19 % Alfred Berg Obligasjon % PLUSS Pensjon 4.41 % KLP Statsobligasjon I 7.36 % DnB Aktiv Rente 3.88 % ODIN Obligasjon 3.86 % DnB Lang Obligasjon % Pluss Rente 3.72 % Arctic Investment Grade 3.76 % Storebrand Stat A 7.12 % Dårligere enn Nordea Kreditt 3.34 % Nordea Statsobligasjon II 3.42 % Nordea Likviditet OMF 3.11 % Pareto Obligasjon 2.36 % Alfred Berg Kort Obligasjon 3.05 % Nordea Likviditet Pensjon 3.05 % DnB FRN % Arctic Covered 2.56 % KLP Obligasjon 1 år 2.33 % Holberg Likviditet OMF 2.14 % Odin Kort Obligasjon 2.13 % Alfred Berg Kort Stat 1.55 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

33 Relativ avkastning hittil i år per november 2014 Pengemarkedsfondene 3.5 % 3.0 % 2.5 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 14 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 86 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.13% 2.0 % 1.5 % 1.0 % Siste måned (november) 86% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.02% 0.5 % 0.0 % -0.5 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -1.0 % Relativ avkastning siste måned (november) -1.5 % -1.0 % -0.5 % 0.0 % 0.5 % 1.0 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

34 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (november) Bedre enn Statsobl. 3m 0.11 % DnB Likviditet (IV) 0.16 % PLUSS Likviditet 0.18 % Eika Sparebank 0.16 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.17 % Nordea Likviditet Pluss 0.16 % PLUSS Pengemarked 0.17 % Nordea Likviditet III 0.16 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.16 % DnB Likviditet 20 (V) 0.15 % Storebrand Likviditet 0.15 % Danske Norsk Likviditet 0.15 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.15 % Skagen Høyrente 0.15 % Alfred Berg Likviditet 0.14 % DNB Pengemarked (II) 0.15 % Nordea Likviditet % Holberg Likviditet 0.14 % Skagen Avkastning 0.60 % KLP Pengemarked 0.14 % Storebrand Høyrente 0.14 % Handelsbanken Høyrente 0.24 % Handelsbanken Likviditet 0.14 % Alfred Berg Pengemarked 0.13 % Holberg Kreditt 0.17 % Holberg Likviditet % Nordea Pengemarked 0.13 % Danske Invest Horisont Rente 0.15 % ODIN Pengemarked 0.12 % Forte Pengemarked 0.12 % Storebrand Obligasjon % Carnegie Pengemarked 0.11 % Pareto Likviditet 0.11 % First Aktiv Rente 0.11 % Dårligere enn Storebrand Rente % Landkreditt Høyrente 0.04 % Pareto Høyrente 0.03 % Landkreditt Extra 0.02 % Pareto Kreditt % DNB High Yield % First Aktiv Høyrente % Storm Bond Fund % Alfred Berg Høyrente % Arctic High Return % Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn Statsobl. 3m 1.21 % Forte Pengemarked 3.61 % Skagen Avkastning 4.57 % PLUSS Likviditet 2.48 % Danske Norsk Likviditet 2.48 % Holberg Kreditt 4.50 % PLUSS Pengemarked 2.39 % Eika Sparebank 2.35 % DNB High Yield 4.31 % SKAGEN Høyrente Institusjon 2.15 % Nordea Likviditet Pluss 2.26 % Landkreditt Extra 4.14 % Danske Norsk Likviditet Inst 2.10 % Nordea Likviditet III 2.24 % First Aktiv Rente 3.85 % Storebrand Likviditet 2.09 % Holberg Likviditet 2.23 % Danske Invest Horisont Rente 3.33 % Alfred Berg Likviditet 1.99 % Storebrand Høyrente 2.20 % Handelsbanken Høyrente 3.29 % KLP Pengemarked 1.98 % DnB Likviditet (IV) 2.14 % Storebrand Obligasjon % Nordea Likviditet % DnB Likviditet 20 (V) 2.13 % First Aktiv Høyrente 3.04 % Holberg Likviditet % Skagen Høyrente 2.12 % Landkreditt Høyrente 3.02 % Carnegie Pengemarked 1.79 % Alfred Berg Pengemarked 2.09 % Pareto Høyrente 2.85 % DnB Likviditet 20 (IV) 1.75 % Nordea Pengemarked 1.94 % Storebrand Rente % ODIN Pengemarked 1.73 % Pareto Likviditet 1.86 % Pareto Kreditt 2.43 % Handelsbanken Likviditet 1.67 % DNB Pengemarked (II) 1.81 % Arctic High Return 1.29 % Storm Bond Fund % Alfred Berg Høyrente % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

36 Globale rentefond

37 Utviklingen i det globale rente 0.0 % 9.0 % 8.0 % 7.0 % 6.0 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 1.29 % 8.86 % 1.50 % 6.02 % Selskapsobligasjoner 0.75 % 7.36 % 0.07 % % Høyrenteobligasjoner % 4.51 % 6.47 % % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % 2.0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Rentenivåer % 1.0 % US stat 5 år 1.48 % 1.61 % 1.74 % 0.72 % Tysk stat 5 år 0.11 % 0.13 % 0.92 % 0.30 % Spansk stat 5 år 0.89 % 1.00 % 2.73 % 4.08 % Italiensk stat 5 år 0.96 % 1.16 % 2.73 % 3.31 % 0.5 % 0.0 % 1.30% US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmarginer 1.20% 1.10% 1.00% 0.90% Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Selskapsobligasjoner 1.18 % 1.14 % 1.19 % 1.48 % Høyrenteobligasjoner 4.67 % 4.38 % 4.11 % 5.02 % Bank/Finans 3.07 % 2.84 % 2.98 % 2.93 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (november) Bedre enn BarCap Global Aggregate 0.94 % BarCap Global 10+ år 2.47 % BarCap Global AA 1.13 % BarCap Statsobligasjoner 1.11 % BarCap Global 7-10 år 1.04 % BarCap Global BBB 1.02 % Dårligere enn BarCap Forsyningsselskaper 0.90 % BarCap Global 5-7 år 0.69 % BarCap Global A 0.84 % BarCap Lokale Myndigheter 0.87 % BarCap Global 3-5 år 0.42 % BarCap Global AAA 0.78 % BarCap Finansinstitusjoner 0.78 % BarCap Global 1-3 år 0.14 % BarCap Høyrenteobligasjoner % BarCap Selskapsobligasjoner 0.75 % BarCap Industriselskaper 0.70 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 0.61 % BarCap Boliglån 0.61 % BarCap Fremvoksende Markeder % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per november 2014 Bedre enn BarCap Global Aggregate 7.03 % BarCap Forsyningsselskaper % BarCap Industriselskaper 7.68 % BarCap Fremvoksende Markeder 7.54 % BarCap Selskapsobligasjoner 7.36 % BarCap Global 10+ år % BarCap Global BBB % BarCap Statsobligasjoner 7.14 % BarCap Global 7-10 år 9.11 % BarCap Global A 7.29 % BarCap Finansinstitusjoner 6.47 % BarCap Global 5-7 år 6.45 % BarCap Global AA 6.50 % BarCap Lokale Myndigheter 6.10 % BarCap Global 3-5 år 3.55 % BarCap Global AAA 6.03 % BarCap Boliglån 6.06 % BarCap Global 1-3 år 1.26 % BarCap Høyrenteobligasjoner 4.51 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 6.05 % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Februar 2013 -

FONDSBAROMETERET. - Februar 2013 - FONDSBAROMETERET - Februar 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Oktober 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Oktober 2014 - FONDSBAROMETERET - Oktober 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Januar 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Januar 2014 - FONDSBAROMETERET - Januar 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mai 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mai 2014 - FONDSBAROMETERET - Mai 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 - FONDSBAROMETERET - Juni 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - August 2014 -

FONDSBAROMETERET. - August 2014 - FONDSBAROMETERET - August 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Juli 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juli 2014 - FONDSBAROMETERET - Juli 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2013 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2013 - FONDSBAROMETERET - Desember 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - September 2013 -

FONDSBAROMETERET. - September 2013 - FONDSBAROMETERET - September 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Januar 2013 -

FONDSBAROMETERET. - Januar 2013 - FONDSBAROMETERET - Januar 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Oktober

FONDSBAROMETERET. - Oktober FONDSBAROMETERET - Oktober 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Fondsbarometeret Mars 2017

Fondsbarometeret Mars 2017 Fondsbarometeret Mars 2017 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - November 2013 -

FONDSBAROMETERET. - November 2013 - FONDSBAROMETERET - November 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Oversikt over aksjefond som tilbys i Aksjesparekonto i DNB. Årlig forvaltningshonorar

Oversikt over aksjefond som tilbys i Aksjesparekonto i DNB. Årlig forvaltningshonorar AB FCP I American Growth Portfolio LU0079474960 1.500 % 0.750 % 100 USD Ja AB FCP I Eurozone Equity Portfolio LU0095325956 1.500 % 0.750 % 100 EUR Ja AB FCP I International Health Care LU0058720904 1.800

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Oversikt over aksjefond som inngår i Aksjesparekonto i DNB. Årlig forvaltningshonorar

Oversikt over aksjefond som inngår i Aksjesparekonto i DNB. Årlig forvaltningshonorar Oversikt over aksjefond som inngår i i DNB AB FCP I American Growth Portfolio LU0079474960 1,50 % 0,750 % USD Ja AB FCP I Eurozone Equity Portfolio LU0095325956 1,50 % 0,750 % EUR Ja AB FCP I International

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Aktiv Rente Historisk utvikling netto etter fratrekk av forvaltningshonorar

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Morningstar Fund Awards Norway 2011

Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Bakgrunn og metode Bakgrunn Belønne utmerket forvaltning Investors first gjennomsyrer metodikk og tildeling Ingen rett selv med gode

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 36 541 490 46 354 0 38 % 25 % 12 559 721 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.01.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 46 669 392 59 140-5 000 000 52 % 25 % 24 368 646 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 30.04.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 39 829 556 61 032 0 44 % 25 % 17 066 058 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 30.09.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 980 151 27 479 0 40 % 35 % 2 748 993 25 % 45

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Fond *per Aksjefond ODIN Norden

Fond *per Aksjefond ODIN Norden Fond *per 30.06.2010 Aksjefond ODIN Norden Fondet investerer i de norske, svenske, finske og danske aksjemarkedene. Fondet investerer fritt m.h.p. land, bransje og selskap og er indeksuavhengig. Målsettingen

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 30.06.2017 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Fond *per Aksjefond ODIN Norden

Fond *per Aksjefond ODIN Norden Fond *per 31.12.2011 Aksjefond ODIN Norden Fondet investerer i de norske, svenske, finske og danske aksjemarkedene. Fondet investerer fritt m.h.p. land, bransje og selskap og er indeksuavhengig. Målsettingen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100 Prisoversikt for fond i Unit Link (pr. 12.08.2008): Fond og forvalter Tegn. Forv. Innl. Min. ABN AMRO ABN AMRO Global Emerging Markets Bd Class A 0,00 1,25 0,00 5000 ABN AMRO Brazil Equity 0,00 1,75 0,00

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 21 002 429 63 130 0 40 % 35 % 2 763 345 25 % 45 % Obligasjoner

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.03.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 843 030 53 405 0 41 % 35 % 3 063 072 25 % 45

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit

Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en attraktiv investering? Tomas Nordbø Middelthon, porteføljeforvalter SKAGEN Credit Kredittobligasjoner en mellomting mellom aksjer og bankkonto Forventet avkastning Statsobligasjoner

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Fondsandeler pr

Fondsandeler pr Fondsandeler pr. 01.01.2017 Verdipapirfond ISIN/Org. Nr. Fondstype Verdi Alfred Berg Kapitalforvaltning Utbytte/rente Alfred Berg Aktiv NO0010089444 Aksjefond 1 311,5938 - Alfred Berg Gambak NO0010105489

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-17715/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/13 Formannskapet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer