FONDSBAROMETERET. - Juli

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - Juli 2014 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - Juli

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Nyhetsbildet i juli 2014 Økt konfliktnivå og terrortrusler

4 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

5 Norske aksjefond

6 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 16% Markedsavkastning 14% 12% Siste mnd Hittil i år % 8% Oslo Børs Hovedindeks -0.9 % 11.6 % 23.6 % 15.4 % Oslo Børs Fondsindeks -0.9 % 9.5 % 24.2 % 20.6 % Oslo Børs Små Selskaper -0.5 % 9.3 % 32.5 % 8.0 % 6% 4% 2% 0% -2% -4% 6% 4% 2% 0% -2% -4% jan feb mar apr mai jun jul Differanseavkastning Siste mnd Hittil i år Hovedindeks - Fondsindeks 0.0 % 2.0 % -0.6 % -5.3 % Små - Store selskaper 1.0 % -1.7 % 9.7 % -6.8 % -6% -8% 120 Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Oljepris Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (juli) Bedre enn OSEBX -0.9 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 4.1 % Oslo Børs Helse 3.7 % Oslo Børs Telekom 3.7 % Oslo Børs Materialer 2.5 % Oslo Børs Bank & Finans 2.2 % Norsk Hydro 13.9 % Oslo Børs Syklisk Konsum 1.9 % Gjensidige Forsikring 10.5 % Oslo Børs Forsyning 1.8 % Orkla 4.8 % Oslo Børs Industri -0.6 % Telenor 3.7 % Oslo Børs Små Selskaper -0.5 % Oslo Børs IT -0.9 % DNB -0.2 % Oslo Børs Fondsindeks -0.9 % Dårligere enn Oslo Børs Energi -5.3 % Statoil -4.4 % Oslo Børs All Share Index -1.2 % Schibsted -4.5 % OBX -1.4 % Yara International -6.2 % Seadrill -6.6 % Subsea % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn OSEBX 11.6 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 32.3 % Norsk Hydro 41.4 % Oslo Børs Materialer 26.2 % Orkla 27.4 % Oslo Børs Forsyning 15.5 % Statoil 27.3 % Oslo Børs Energi 15.2 % Gjensidige Forsikring 17.3 % Oslo Børs IT 14.5 % Yara International 14.5 % Oslo Børs All Share Index 13.1 % Dårligere enn Oslo Børs Helse 10.3 % DNB 5.9 % OBX 11.0 % Oslo Børs Bank & Finans 8.6 % Telenor 5.1 % Oslo Børs Fondsindeks 9.5 % Oslo Børs Telekom 5.3 % Seadrill -3.2 % Oslo Børs Små Selskaper 9.3 % Oslo Børs Industri -0.2 % Subsea % Oslo Børs Syklisk Konsum -2.4 % Schibsted % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

9 Relativ avkastning hittil i år per juli 2014 Norske aksjefond 10% 8% 6% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 10 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 43 % Hittil i år per juli % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.05% 4% 2% 0% -2% Siste måned (juli) 70% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.49% -4% -6% 20 % 27 % -8% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -10% Relativ avkastning siste måned (juli) -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

10 Norske aksjefond Avkastning siste måned (juli) Bedre enn Delphi Norge 1.2 % Handelsbanken Norge 0.7 % Arctic Norwegian Equities I 0.4 % Nordea Norge Verdi 0.4 % Alfred Berg Gambak 0.4 % KLP AksjeNorge -0.1 % Odin Norge (II) -0.3 % Storebrand Optima Norge 1.1 % Alfred Berg Norge Classic -0.4 % Storebrand Norge I 0.0 % Holberg Norge -0.5 % Storebrand Verdi -0.5 % Fondsfinans Spar -0.6 % Storebrand Aksje Innland -0.5 % Nordea Norge Pluss -0.6 % Nordea SMB 0.8 % DnB Norge Selektiv (III) -0.7 % Carnegie Aksje Norge -0.7 % Danske Invest Norge Vekst 0.4 % OSEBX -0.9 % OSEFX -0.9 % OSE Small Cap Index -0.5 % KLP AksjeNorge Indeks -0.9 % Pareto Aksje Norge -1.0 % First SMB -1.1 % DnB Norge Indeks -0.9 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I -1.0 % DnB SMB -1.2 % Storebrand Vekst -1.1 % DnB Norge (IV) -1.6 % Landkreditt Norge -2.2 % First Generator -3.1 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn Alfred Berg Gambak 17.0 % First Generator 13.7 % Alfred Berg Norge Classic 13.2 % Delphi Norge 12.0 % Pareto Aksje Norge 11.5 % KLP AksjeNorge 11.5 % Storebrand Verdi 15.3 % Handelsbanken Norge 11.3 % Storebrand Norge I 13.5 % Fondsfinans Spar 10.8 % DnB SMB 12.0 % Storebrand Optima Norge 12.8 % Nordea Norge Verdi 10.7 % Danske Invest Norge Vekst 11.8 % Storebrand Aksje Innland 12.0 % Arctic Norwegian Equities I 10.6 % First SMB 9.8 % OSEBX 11.6 % OSEFX 9.5 % OSE Small Cap Index 9.3 % Dårligere enn DnB Norge Indeks 11.3 % Odin Norge (II) 8.5 % Nordea SMB 4.2 % KLP AksjeNorge Indeks 11.1 % Carnegie Aksje Norge 7.7 % DnB Norge Selektiv (III) 10.0 % DnB Norge (IV) 7.7 % Storebrand Vekst 5.9 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 7.6 % Landkreditt Norge 5.5 % Nordea Norge Pluss 7.3 % Holberg Norge 6.5 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

12 Globale aksjefond

13 Utviklingen i det globale aksje 15% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 10% Siste mnd Hittil i år % MSCI World 0.5 % 7.9 % 38.4 % 7.6 % MSCI Emerging Markets 4.1 % 11.7 % 6.4 % 9.8 % MSCI AC World 0.9 % 8.3 % 34.2 % 7.9 % MSCI World - MSCI EM -3.6 % -3.8 % 32.0 % -2.2 % 0% -5% -10% 4% 2% 0% -2% -4% jan feb mar apr mai jun jul USD EUR Valuta Siste mnd Hittil i år USD 2.1 % 3.3 % EUR 0.0 % 0.3 % GBP 1.1 % 5.5 % JPY 0.6 % 5.4 % % VIX Fryktindeks Siste mnd Hittil i år VIX 46.5 % 23.5 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (juli) Bedre enn MSCI World 0.5 % MSCI Min Vol 1.0 % MSCI IT 3.4 % MSCI Kvalitet 1.0 % MSCI Telekom 2.4 % MSCI Emerging Markets 4.1 % MSCI Store Vekstselskaper 0.7 % MSCI Materialer 1.6 % MSCI Japan 2.7 % MSCI Store Selskaper 0.7 % MSCI Bank & Finans 1.4 % MSCI UK 0.8 % MSCI Store Verdiselskaper 0.6 % MSCI Helse 1.4 % USA (S&P 500) 0.6 % MSCI Vekst 0.5 % Dårligere enn MSCI Syklisk Konsum -0.2 % MSCI Norden -0.7 % MSCI Verdi 0.5 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum -1.2 % MSCI Spania -1.2 % MSCI Mellomstore Vekstselsk % MSCI Industri -1.3 % MSCI Europa -1.8 % MSCI Mellomstore Selskaper -0.4 % MSCI Energi -2.0 % MSCI Europa ex UK -3.0 % MSCI Mellomstore Verdiselsk % MSCI Forsyning -2.7 % MSCI EMU -3.6 % MSCI Små Verdiselskaper -1.6 % MSCI Tyskland -4.5 % MSCI Små Selskaper -2.0 % MSCI Små Vekstselskaper -2.4 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn MSCI World 7.9 % MSCI Forsyning 14.2 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 9.2 % MSCI Helse 13.6 % MSCI Min Vol 9.2 % MSCI Energi 12.9 % MSCI Verdi 8.8 % MSCI IT 12.2 % MSCI Spania 12.2 % MSCI Store Verdiselskaper 8.7 % MSCI Materialer 9.4 % MSCI Emerging Markets 11.7 % MSCI Mellomstore Selskaper 8.1 % Dårligere enn MSCI Bank & Finans 6.2 % USA (S&P 500) 7.9 % MSCI Store Selskaper 7.9 % MSCI Telekom 6.2 % MSCI Norden 7.5 % MSCI Kvalitet 7.5 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 5.7 % MSCI UK 7.2 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 7.4 % MSCI Industri 2.9 % MSCI Europa 4.8 % MSCI Vekst 7.0 % MSCI Syklisk Konsum 2.1 % MSCI Japan 4.6 % MSCI Små Verdiselskaper 7.0 % MSCI Europa ex UK 3.7 % MSCI Store Vekstselskaper 6.9 % MSCI EMU 2.3 % MSCI Små Selskaper 5.3 % MSCI Tyskland -2.1 % MSCI Små Vekstselskaper 3.6 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

16 Relativ avkastning hittil i år per juli 2014 Globale aksjefond 10% 5% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 3 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 29 % Hittil i år per juli % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.24% 0% -5% Siste måned (juli) 55% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.12% -10% -15% 42 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 25 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -20% Relativ avkastning siste måned (juli) -7% -5% -3% -1% 2% 4% 6% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot det mest sammenlignbare av MSCI AC World NTR og MSCI World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

17 Globale aksjefond Avkastning siste måned (juli) Bedre enn MSCI World 0.5 % Aberdeen Global World 2.3 % JP Morgan Global Focus 2.1 % T. Rowe Price Global Eq 2.0 % Carnegie WorldWide 2.6 % BlackRock Global Focus 1.9 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 2.9 % Holberg Global 1.7 % Baillie Gifford International 1.8 % Carnegie WorldWide Ethical 2.5 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 1.4 % Standard Life Global Eq 1.6 % Aberdeen Ethical World (Lux) 2.4 % Skagen Global 1.3 % Schroder ISF QEP Global 1.6 % Ecclesiastical Amity Int. 1.9 % KLP AksjeGlobal Indeks I 1.0 % Capital Int. Global Equity 1.5 % Handelsbanken Global Ethical 1.9 % Odin Global 0.8 % Fidelity Global Focus 1.4 % Swedbank Robur Ethica Global 1.8 % Danske Global Stockpicking 0.7 % Morgan Stanley Global Brands 1.1 % F&C PORT-STEWARDSHIP 1.0 % Landkreditt Aksje Global 0.6 % Amundi International SICAV 0.5 % Storebrand Trippel Smart 0.7 % Dårligere enn Pareto Global A 0.5 % BNY Mellon Long-Term Global 0.4 % Danske Sustainability Eq 0.1 % Storebrand Blend Strategies 0.5 % BNP Paribas OBAM World 0.2 % Sparinvest Ethical Global Value -0.2 % Arctic Global Equities I 0.0 % M&G Global Basics 0.2 % DnB Global Etisk V -0.3 % DnB Global Selektiv II -0.1 % Wellington Global Contrarian -0.4 % Delphi Global -0.6 % First State WorldWide -0.7 % KLP AksjeGlobal Indeks II -0.7 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn MSCI World 7.9 % Holberg Global 11.2 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 9.9 % Pareto Global A 9.9 % Storebrand Blend Strategies 9.5 % Aberdeen Global World 11.9 % Aberdeen Ethical World (Lux) 12.7 % Carnegie WorldWide 8.8 % Schroder ISF QEP Global 9.9 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 12.4 % Odin Global 8.8 % T. Rowe Price Global Eq 9.1 % Carnegie WorldWide Ethical 9.8 % Skagen Global 8.6 % Baillie Gifford International 9.0 % Handelsbanken Global Ethical 9.6 % KLP AksjeGlobal Indeks I 8.6 % Standard Life Global Eq 8.1 % Ecclesiastical Amity Int. 9.3 % Arctic Global Equities I 7.9 % Morgan Stanley Global Brands 7.9 % Swedbank Robur Ethica Global 8.2 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global 7.2 % Fidelity Global Focus 7.1 % Storebrand Trippel Smart 7.6 % Danske Global Stockpicking 6.9 % Amundi International SICAV 7.0 % Danske Sustainability Eq 6.8 % Delphi Global 5.7 % Wellington Global Contrarian 6.9 % Sparinvest Ethical Global Value 6.2 % DnB Global Selektiv II 5.4 % Capital Int. Global Equity 6.7 % DnB Global Etisk V 5.9 % KLP AksjeGlobal Indeks II 5.3 % BlackRock Global Focus 6.2 % F&C PORT-STEWARDSHIP 2.1 % BNP Paribas OBAM World 5.1 % BNY Mellon Long-Term Global 4.5 % M&G Global Basics 4.5 % First State WorldWide 3.6 % JP Morgan Global Focus 3.3 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

19 Emerging Markets aksjefond

20 Utviklingen i Emerging Markets 30% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 25% Siste mnd Hittil i år % 15% 10% Emerging Markets 4.1 % 11.7 % 6.4 % 9.8 % Frontier Markets 3.9 % 26.3 % 37.6 % 1.1 % EM Europa, Midtøsten og Afrika -0.8 % 7.0 % -0.1 % 10.7 % EM Asia 5.0 % 12.2 % 9.1 % 9.7 % EM Latin-Amerika 3.2 % 11.8 % -5.3 % 0.9 % 5% 0% -5% -10% 10% 5% 0% -5% jan feb mar apr mai jun jul BRL CNY Valuta Siste mnd Hittil i år BRL -0.5 % 8.2 % RUB -2.4 % -4.4 % INR 1.5 % 5.5 % CNY 2.6 % 1.2 % % EM Volatilitet Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet 36.1 % -5.3 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (juli) Bedre enn MSCI Emerging Markets 4.1 % MSCI EM Telekom 7.3 % MSCI EM Bank & Finans 6.9 % MSCI EM Syklisk Konsum 5.2 % MSCI EM Store Verdiselsk. 5.1 % MSCI EM Materialer 4.9 % MSCI Kina 10.4 % MSCI EM Verdi 5.0 % MSCI EM Helse 4.2 % MSCI EM Asia 5.0 % MSCI EM Store Selskaper 4.2 % Dårligere enn MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 3.2 % MSCI Brasil 4.0 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 4.0 % MSCI EM Industri 2.4 % MSCI Sør-Korea 4.0 % MSCI EM Kvalitet 3.9 % MSCI EM Forsyning 1.6 % MSCI Frontier Markets 3.9 % MSCI EM Min Vol 3.5 % MSCI EM IT 1.4 % MSCI Mexico 3.5 % MSCI EM Små Verdiselskaper 3.5 % MSCI EM Energi 0.1 % MSCI India 3.3 % MSCI EM Store Vekstselskaper 3.3 % MSCI EM Latin Amerika 3.2 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 3.2 % MSCI Sør Afrika 3.0 % MSCI EM Vekst 3.2 % MSCI Taiwan 2.2 % MSCI EM Små Selskaper 2.8 % MSCI EM EMEA -0.8 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 2.6 % MSCI Russland -6.9 % MSCI EM Små Vekstselskaper 2.1 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 11.7 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Kvalitet 13.6 % MSCI India 27.4 % MSCI EM Små Verdiselskaper 13.5 % MSCI Frontier Markets 26.3 % MSCI EM Små Selskaper 13.3 % MSCI EM IT 18.5 % MSCI Brasil 16.2 % MSCI EM Små Vekstselskaper 13.2 % MSCI EM Forsyning 16.5 % MSCI Taiwan 15.2 % MSCI EM Store Verdiselsk % MSCI EM Helse 15.7 % MSCI Sør Afrika 14.0 % MSCI EM Verdi 12.7 % MSCI EM Syklisk Konsum 15.1 % MSCI EM Asia 12.2 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk % MSCI EM Bank & Finans 13.3 % MSCI EM Latin Amerika 11.8 % MSCI EM Store Selskaper 11.8 % Dårligere enn MSCI EM Industri 8.5 % MSCI Kina 10.9 % MSCI EM Mellomstore Selsk % MSCI EM Telekom 7.9 % MSCI Sør-Korea 9.4 % MSCI EM Vekst 10.8 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 7.1 % MSCI EM EMEA 7.0 % MSCI EM Store Vekstselskaper 10.5 % MSCI EM Energi 6.3 % MSCI Mexico 6.0 % MSCI EM Min Vol 10.2 % MSCI EM Materialer 6.1 % MSCI Russland % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 9.9 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

23 Relativ avkastning hittil i år per juli 2014 Emerging Markets aksjefond 6% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 13 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 16 % Hittil i år per juli % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.48% 1% -4% Siste måned (juli) 34% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.56% -9% 52 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 18 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -14% Relativ avkastning siste måned (juli) -6% -4% -2% 0% 2% 4% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (juli) Bedre enn MSCI Emerging Markets 4.1 % Genesis EM Fund 4.9 % Nordea Stable EM 5.0 % Lazard Emerging Markets 4.5 % BankInvest New EM Aktier 5.0 % Danske Invest - Global EM 4.5 % JP Morgan EM Fund 4.3 % Aberdeen Frontier Markets Eq 4.9 % Delphi Emerging 4.3 % BlackRock EM Markets 4.2 % FIM Frontier 4.4 % Dårligere enn DNB Global Emerging Markets 3.7 % Aberdeen Global EM Fund 3.7 % Magna New Frontiers Fund 3.9 % Nordea Emerging Stars 3.6 % Amundi Actions Emergents 3.7 % Harding Loevner Frontier EM 3.3 % HOLBERG RURIK 2.4 % Vontobel EM Fund 3.6 % LG Frontier Markets 2.9 % Carnegie Emerging Markets 1.4 % First State EM Leaders 3.2 % Comgest GEM Promising Comp 1.6 % SKAGEN Kon-Tiki 1.2 % Templeton Emerging Markets 3.0 % Renaissance Frontier Markets 1.3 % ODIN Emerging Markets 0.5 % M&G Global EM Fund 2.6 % Carmignac Emergents 2.2 % Fidelity Inst EM 2.2 % Janus Emerging Markets Fund 2.0 % Carnegie Emerging Markets 1.4 % Baillie Gifford EM Growth 1.3 % Comgest Growth EM Fund 1.3 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

25 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 11.7 % Genesis EM Fund 18.7 % Lazard Emerging Markets 15.1 % Vontobel EM Fund 14.8 % Aberdeen Global EM Fund 13.1 % JP Morgan EM Fund 12.8 % Amundi Actions Emergents 12.7 % FIM Frontier 20.5 % Nordea Emerging Stars 14.2 % M&G Global EM Fund 12.6 % Harding Loevner Frontier EM 19.6 % Danske Invest - Global EM 12.9 % Templeton Emerging Markets 12.2 % Magna New Frontiers Fund 15.9 % Delphi Emerging 12.7 % First State EM Leaders 12.0 % BankInvest New EM Aktier 13.5 % Nordea Stable EM 12.6 % BlackRock EM Markets 11.7 % Aberdeen Frontier Markets Eq 13.0 % Dårligere enn DNB Global Emerging Markets 11.0 % Baillie Gifford EM Growth 11.2 % Comgest GEM Promising Comp 9.5 % SKAGEN Kon-Tiki 8.5 % Janus Emerging Markets Fund 10.1 % LG Frontier Markets 7.4 % ODIN Emerging Markets 6.2 % Comgest Growth EM Fund 8.4 % Carnegie Emerging Markets 3.0 % Carmignac Emergents 6.8 % HOLBERG RURIK 1.6 % Fidelity Inst EM 6.1 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

26 Norske rentefond

27 Utviklingen i det norske rente 3.0 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 2.5 % Siste mnd Hittil i år % Statsobligasjoner 3m 0.11 % 0.80 % 1.62 % 1.50 % Statsobligasjoner 3 år 0.27 % 2.47 % 0.94 % 2.17 % Statsobligasjoner 5 år 0.51 % 4.83 % % 4.05 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % 2.3 % 2.2 % 2.1 % 2.0 % 1.9 % 1.8 % 1.7 % 1.6 % 1.5 % 1.4 % jan feb mar apr mai jun jul 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 1.26 % 1.23 % 1.38 % 1.55 % 3 mnd NIBOR 1.67 % 1.75 % 1.69 % 1.83 % 3 årig norsk statsrente 1.53 % 1.56 % 1.94 % 1.49 % 3 årig swap rente 1.79 % 1.85 % 2.11 % 2.20 % 2.4 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.9 % 1.4 % 0.9 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (juli) Høyere enn Storebrand ASA 2.77 % Seadrill 5.57 % Liten Bank (BBB-rating) 2.71 % Aker 4.77 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.61 % Aker Solutions 4.57 % Liten Bank (A-rating) 2.58 % Wilh. Wilhelmsen 3.47 % Statsobligasjoner 5 år 0.51 % Stor Bank (BBB-rating) 2.46 % Kongsberg Gruppen 2.47 % Statsobligasjoner 3 år 0.27 % Median 2.46 % Median 2.45 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 0.15 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.46 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.45 % Statsobligasjoner 6m 0.12 % Stor Bank (A-rating) 2.26 % Yara International 2.42 % Statsobligasjoner 3m 0.11 % DNB Bank 2.21 % Orkla 2.35 % Nordea Norge 2.19 % Hafslund 2.33 % Kommunalbanken 1.92 % Telenor 2.22 % DNB Boligkreditt 1.91 % Statoil 2.17 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

29 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per juli 2014 Høyere enn Storebrand ASA 3.34 % Seadrill 5.29 % Liten Bank (BBB-rating) 2.94 % Aker 5.19 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.86 % Aker Solutions 4.99 % Liten Bank (A-rating) 2.81 % Wilh. Wilhelmsen 4.14 % Statsobligasjoner 5 år 4.83 % Stor Bank (BBB-rating) 2.74 % Kongsberg Gruppen 2.89 % Statsobligasjoner 3 år 2.47 % Median 2.74 % Median 2.81 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 0.96 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.74 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.81 % Statsobligasjoner 6m 0.86 % Stor Bank (A-rating) 2.56 % Yara International 2.77 % Statsobligasjoner 3m 0.80 % DNB Bank 2.49 % Orkla 2.69 % Nordea Norge 2.44 % Hafslund 2.62 % DNB Boligkreditt 2.09 % Telenor 2.39 % Kommunalbanken 1.99 % Statoil 2.29 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

30 Relativ avkastning hittil i år per juli 2014 Norske obligasjonsfond 5.0 % 4.0 % 3.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 71 % Hittil i år per juli % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.72% 2.0 % 1.0 % 0.0 % Siste måned (juli) 71% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.13% -1.0 % -2.0 % 29 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -3.0 % Relativ avkastning siste måned (juli) -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

31 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (juli) Bedre enn Statsobl. 3 år 0.27 % FORTE Obligasjon 0.72 % Alfred Berg Obligasjon 0.46 % Carnegie Obligasjon 0.46 % DnB Kredittobligasjon 0.46 % Nordea Obligasjon III 0.46 % DnB Obligasjon (III) 0.45 % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.42 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.42 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.40 % Handelsbanken Obligasjon 0.93 % PLUSS Pensjon 0.38 % Alfred Berg Lang Obligasjon 0.79 % Alfred Berg Obligasjon % KLP Pensjon 0.37 % Storebrand Stat A 0.67 % DnB Aktiv Rente 0.29 % ODIN Obligasjon 0.32 % KLP Statsobligasjon I 0.64 % Pluss Rente 0.28 % Arctic Investment Grade 0.27 % DnB Lang Obligasjon % Dårligere enn Nordea Kreditt 0.26 % Pareto Obligasjon 0.21 % Nordea Likviditet Pensjon 0.25 % Nordea Statsobligasjon II 0.21 % KLP Rentefond (II) 0.22 % DnB FRN % Nordea Likviditet OMF 0.20 % Odin Kort Obligasjon 0.20 % Alfred Berg Kort Stat 0.19 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.19 % Holberg Likviditet OMF 0.18 % Arctic Covered 0.18 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn Statsobl. 3 år 2.47 % FORTE Obligasjon 5.18 % DnB Kredittobligasjon 4.19 % DnB Obligasjon (III) 4.18 % Alfred Berg Obligasjon 4.00 % Nordea Obligasjon III 3.77 % Storebrand Norsk Kreditt IG 3.73 % DnB Obligasjon 20 (IV) 3.72 % Danske Norsk Obligasjon Inst 3.52 % Carnegie Obligasjon 3.24 % Alfred Berg Lang Obligasjon 6.12 % KLP Pensjon 2.92 % Handelsbanken Obligasjon 5.03 % PLUSS Pensjon 2.78 % DnB Lang Obligasjon % DnB Aktiv Rente 2.75 % Arctic Investment Grade 2.71 % KLP Statsobligasjon I 4.73 % Alfred Berg Obligasjon % ODIN Obligasjon 2.70 % Storebrand Stat A 4.55 % Dårligere enn Pluss Rente 2.47 % Nordea Statsobligasjon II 2.17 % Nordea Kreditt 2.44 % Pareto Obligasjon 1.64 % Nordea Likviditet Pensjon 2.18 % DnB FRN % Nordea Likviditet OMF 2.10 % Alfred Berg Kort Obligasjon 2.05 % Arctic Covered 1.79 % KLP Rentefond (II) 1.46 % Holberg Likviditet OMF 1.45 % Odin Kort Obligasjon 1.44 % Alfred Berg Kort Stat 0.99 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

33 Relativ avkastning hittil i år per juli 2014 Pengemarkedsfondene 5.5 % 4.5 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 100 % Hittil i år per juli % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.27% 3.5 % 2.5 % 1.5 % Siste måned (juli) 100% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.14% 0.5 % -0.5 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -1.5 % Relativ avkastning siste måned (juli) -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

34 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (juli) Bedre enn Statsobl. 3m 0.11 % Forte Pengemarked 0.32 % Danske Norsk Likviditet 0.25 % Landkreditt Extra 0.60 % PLUSS Likviditet 0.22 % Storebrand Høyrente 0.21 % First Aktiv Høyrente 0.55 % PLUSS Pengemarked 0.21 % Eika Sparebank 0.20 % DNB High Yield 0.52 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.21 % Nordea Likviditet Pluss 0.20 % Holberg Kreditt 0.52 % Storebrand Likviditet 0.19 % Holberg Likviditet 0.19 % Arctic High Return 0.44 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.19 % Skagen Høyrente 0.19 % Pareto Kreditt 0.42 % KLP Pengemarked 0.18 % Nordea Likviditet III 0.19 % First Aktiv Rente 0.40 % Holberg Likviditet % Pareto Likviditet 0.17 % Storebrand Obligasjon % Carnegie Pengemarked 0.18 % Alfred Berg Pengemarked 0.17 % Handelsbanken Høyrente 0.37 % Alfred Berg Likviditet 0.17 % DnB Likviditet (IV) 0.17 % Landkreditt Høyrente 0.34 % Nordea Likviditet % Nordea Pengemarked 0.16 % Storebrand Rente % Handelsbanken Likviditet 0.16 % DnB Likviditet 20 (V) 0.16 % Alfred Berg Høyrente 0.30 % ODIN Pengemarked 0.16 % DNB Pengemarked (II) 0.15 % Pareto Høyrente 0.29 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.15 % Carnegie Likviditet 0.15 % Danske Invest Horisont Rente 0.22 % Skagen Avkastning 0.05 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn Statsobl. 3m 0.80 % Forte Pengemarked 2.51 % DNB High Yield 5.56 % Danske Norsk Likviditet 1.74 % Arctic High Return 5.08 % PLUSS Likviditet 1.65 % Storebrand Høyrente 1.61 % First Aktiv Høyrente 5.02 % PLUSS Pengemarked 1.61 % Eika Sparebank 1.60 % Landkreditt Extra 4.40 % SKAGEN Høyrente Institusjon 1.43 % Nordea Likviditet Pluss 1.53 % Holberg Kreditt 4.23 % Storebrand Likviditet 1.40 % Nordea Likviditet III 1.51 % Pareto Kreditt 3.84 % Danske Norsk Likviditet Inst 1.39 % Holberg Likviditet 1.50 % Alfred Berg Høyrente 3.64 % Holberg Likviditet % Skagen Høyrente 1.44 % Skagen Avkastning 3.53 % Nordea Likviditet % DnB Likviditet (IV) 1.43 % Storebrand Obligasjon % Alfred Berg Likviditet 1.28 % DnB Likviditet 20 (V) 1.41 % First Aktiv Rente 3.02 % KLP Pengemarked 1.28 % Alfred Berg Pengemarked 1.40 % Handelsbanken Høyrente 2.89 % Carnegie Pengemarked 1.21 % Nordea Pengemarked 1.32 % Storebrand Rente % ODIN Pengemarked 1.20 % Pareto Likviditet 1.28 % Pareto Høyrente 2.57 % Handelsbanken Likviditet 1.15 % DNB Pengemarked (II) 1.14 % Landkreditt Høyrente 2.52 % DnB Likviditet 20 (IV) 1.13 % Carnegie Likviditet 1.12 % Danske Invest Horisont Rente 2.50 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

36 Globale rentefond

37 Utviklingen i det globale rente 7.0 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning 6.0 % 5.0 % 4.0 % Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 0.53 % 5.25 % 1.50 % 6.02 % Selskapsobligasjoner 0.15 % 5.22 % 0.07 % % Høyrenteobligasjoner % 5.15 % 6.47 % % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % 2.0 % jan feb mar apr mai jun jul Rentenivåer % 1.0 % US stat 5 år 1.75 % 1.63 % 1.74 % 0.72 % Tysk stat 5 år 0.30 % 0.34 % 0.92 % 0.30 % Spansk stat 5 år 1.11 % 1.28 % 2.73 % 4.08 % Italiensk stat 5 år 1.24 % 1.36 % 2.73 % 3.31 % 0.5 % 0.0 % 1.30% 1.25% 1.20% 1.15% 1.10% 1.05% 1.00% 0.95% US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Kredittmarginer Selskapsobligasjoner 1.02 % 1.04 % 1.19 % 1.48 % Høyrenteobligasjoner 4.03 % 3.65 % 4.11 % 5.02 % Bank/Finans 2.65 % 2.60 % 2.98 % 2.93 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (juli) Bedre enn BarCap Global Aggregate 0.22 % BarCap Statsobligasjoner 0.39 % BarCap Global AA 0.48 % BarCap Lokale Myndigheter 0.37 % BarCap Global BBB 0.35 % BarCap Forsyningsselskaper 0.35 % BarCap Global 10+ år 0.99 % BarCap Global A 0.22 % Dårligere enn BarCap Selskapsobligasjoner 0.15 % BarCap Global 7-10 år 0.06 % BarCap Global AAA % BarCap Finansinstitusjoner 0.15 % BarCap Global 5-7 år 0.05 % BarCap Høyrenteobligasjoner % BarCap Industriselskaper 0.11 % BarCap Global 1-3 år 0.02 % BarCap Fremvoksende Markeder % BarCap Global 3-5 år % BarCap Strukturerte Obligasjoner % BarCap Boliglån % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn BarCap Global Aggregate 4.31 % BarCap Fremvoksende Markeder 7.04 % BarCap Forsyningsselskaper 6.67 % BarCap Industriselskaper 5.70 % BarCap Global BBB 7.73 % BarCap Selskapsobligasjoner 5.22 % BarCap Global 10+ år 9.52 % BarCap Høyrenteobligasjoner 5.15 % BarCap Finansinstitusjoner 4.34 % BarCap Global 7-10 år 5.71 % BarCap Global A 4.77 % BarCap Statsobligasjoner 4.16 % BarCap Global 5-7 år 4.20 % BarCap Global AA 3.54 % BarCap Lokale Myndigheter 3.96 % BarCap Global 3-5 år 2.21 % BarCap Global AAA 3.49 % BarCap Boliglån 3.59 % BarCap Global 1-3 år 0.77 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 3.58 % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

40 Relativ avkastning hittil i år per juli 2014 Globale obligasjonsfond 6.0 % 4.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 46 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 10 % Hittil i år per juli % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.05% 2.0 % 0.0 % Siste måned (juli) 15% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.51% -2.0 % -4.0 % 38 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 5 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -6.0 % Relativ avkastning siste måned (juli) -1.9 % -1.4 % -0.9 % -0.4 % 0.1 % 0.6 % 1.1 % Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot Citigroup World Government Bond Index hedg to NOK. Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

41 Globale obligasjonsfond Avkastning siste måned (juli) Bedre enn ING First Class Fund 1.15 % Russell Euro Fixed Income 0.80 % Goldman Sachs Fixed Income 0.62 % Aberdeen Euro Corporate 0.59 % JPMorgan Global Government 0.41 % Pictet - EUR Corporate Bonds 0.41 % Morgan Stanley Euro Corporate 0.41 % Invesco Global TR EUR Bond 0.36 % Payden Int Bond Fund i NOK 0.76 % BlackRock Global Government 0.38 % CS Invest Global Bonds 0.33 % Nordea Global Statsobligasjon 0.59 % JPMorgan Aggregate Bonds 0.32 % HSBC Obligations Monde 0.31 % Nordea European Corp Bond 0.53 % BlackRock Global Fixed Income 0.30 % Standard European Corporate 0.29 % Citigroup WGBI Hedged NOK 0.53 % BarCap Global Aggregate 0.22 % BarCap Global Aggregate EUR 0.21 % Dårligere enn Payden Global Government 0.52 % Alliance Fixed Income 0.09 % Aviva Global Aggregate Bond 0.15 % PIMCO Global Bond Fund 0.51 % BNY Mellon Dynamic Bonds 0.07 % BNP Paribas Fund Conservative 0.11 % Storebrand Global Obligasjon A 0.46 % Pioneer Aggregate Bond 0.02 % Julius Baer Credit Opportunities % Bluebay InvGrade Bond Fund 0.42 % AllianceBernstein Global Bond 0.01 % Pimco Global Income Bond EUR % DNB Global Credit 0.38 % Threadneedle Investment % BlackRock World Bond Fund 0.35 % Schroder International % Goldman Sachs Global Corp 0.33 % Templeton - US TR Fund % Storebrand Global Kreditt IG 0.29 % AXA IM US Corporate Bond % KLP Obligasjon Global I 0.28 % UBS Fixed Income % Templeton Global Bond Fund 0.19 % PIMCO - Unconstrained Bond % Muzinich ESG Bondyield 0.12 % T Rowe Price Aggregate % Nordea US Corporate Bond Fund 0.07 % Templeton Strategic Income % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

42 Globale obligasjonsfond Avkastning hittil i år per juli 2014 Bedre enn DNB Global Credit 6.19 % ING First Class Fund 7.66 % Nordea Global Statsobligasjon 6.12 % Russell Euro Fixed Income 7.10 % Nordea European Corp Bond 6.07 % Julius Baer Credit Opportunities 6.06 % Muzinich ESG Bondyield 6.05 % Invesco Global TR EUR Bond 5.77 % Nordea US Corporate Bond Fund 5.99 % Aberdeen Euro Corporate 5.29 % BlackRock World Bond Fund 5.88 % Goldman Sachs Fixed Income 5.24 % Goldman Sachs Global Corp 5.87 % Morgan Stanley Euro Corporate 5.20 % PIMCO Global Bond Fund 5.63 % Pimco Global Income Bond EUR 5.20 % KLP Obligasjon Global I 5.50 % Schroder International 5.27 % Pictet - EUR Corporate Bonds 5.10 % Storebrand Global Obligasjon A 5.42 % Alliance Fixed Income 4.91 % Standard European Corporate 5.10 % Bluebay InvGrade Bond Fund 5.37 % BlackRock Global Government 4.91 % Aviva Global Aggregate Bond 4.87 % Storebrand Global Kreditt IG 5.31 % Pioneer Aggregate Bond 4.79 % JPMorgan Global Government 4.44 % Citigroup WGBI Hedged NOK 5.25 % BarCap Global Aggregate 4.31 % BarCap Global Aggregate EUR 4.35 % Dårligere enn Payden Global Government 5.14 % Templeton - US TR Fund 4.19 % HSBC Obligations Monde 3.96 % Payden Int Bond Fund i NOK 5.05 % JPMorgan Aggregate Bonds 4.14 % BNP Paribas Fund Conservative 2.23 % Templeton Global Bond Fund 4.05 % Threadneedle Investment 4.03 % CS Invest Global Bonds 1.65 % AXA IM US Corporate Bond 3.66 % T Rowe Price Aggregate 3.61 % BlackRock Global Fixed Income 3.05 % Templeton Strategic Income 2.82 % BNY Mellon Dynamic Bonds 2.51 % UBS Fixed Income 2.19 % PIMCO - Unconstrained Bond 2.02 % AllianceBernstein Global Bond 0.29 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

43 Definisjoner og forklaringer Om Fondsbarometeret Fondene som vises i denne grafpakken har ikke blitt valgt ut på hverken kvantitative eller kvalitative faktorer og reflekterer ikke nødvendigvis fond som er anbefalt av Grieg Investor. Vi har basert fondsutvalget på gjenkjenningsfaktor for leser Vi viser fondenes avkastning siste måned og hittil i år. Vi vet at innen ett enkelt år vil det være store tilfeldigheter på hvem som slår og hvem som ikke gjør det, og man bør derfor ikke basere sine fondsutvelgelser på ett års historikk. Man bør også vurdere kvalitative faktorer og hvordan et fond passer inn i en portefølje Utviklingen i utvalg av referanseindekser som måler markedsavkastningen på overordnet nivå, og som institusjonelle investorer og verdipapirfond ofte måler seg mot Markedsdrivere vi deler markedsavkastningen inn i bestanddeler slik som blant annet sektorer, geografi, stil og størrelse. Når man har kunnskap om fondets investeringsstrategi kan dette bidra til å forklare mer- eller mindreavkastningen i forhold til Differanseavkastning avkastningsforskjell mellom fond og indeks Akkumulert differanse samlet avkastningsforskjell for perioden

44 Definisjoner og forklaringer Norske aksjer: Globale aksjer: Rentefond: Sektor inndeling av aksje i ti industrisektorer (GICS) Enkeltselskaper viser avkastningen til de ti største selskapene på Oslo børs basert på markedsverdi OSEBX-fondene fond som bruker Oslo Børs hovedindeks som sin referanseindeks OSEFX-fondene fond som bruker Oslo Børs fondsindeks som sin referanseindeks OSESX-fondene fond som bruker OSESX som sin referanseindeks Merkevarefond fond som er forvaltet av kjente aktører i aksje Etiske fond fond som følger internasjonale etiske prinsipper og rammevilkår Verdi investeringsstil som fokuserer på verdipapirer som er underpriset basert på tradisjonelle nøkkeltall Vekst investeringsstil som fokuserer på verdipapirer med forventet inntjening større enn s gjennomsnitt Fryktindeks - markedsestimat på fremtidig volatilitet og usikkerhet i aksje. Høy verdi tilsier høy usikkerhet i Frontier Markets investerbare aksjemarkeder som er mindre utviklede enn de som inngår i Emerging Markets universet Rentefølsomhet har en betydning for avkastningen til et obligasjons- eller pengemarkedsfond ved renteendring på ett prosentpoeng. Jo høyere rentefølsomhet, jo mer sensitiv til renteendringer. Viser om det er korte eller lange renter som har gitt bidrag til avkastning Lånekostnad indikativ lånekostnad på en 5-årig obligasjon med flytende rente. NIBOR 3m + kredittmargin. Viser lånekostnad og ikke avkastning Kredittkvalitet strekker seg fra AAA til D og er en indikator på utsteders betalingsevne (kredittrisiko) NOK-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til norske kroner USD-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til amerikansk dollar EUR-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til euro

45 Til slutt Alle figurer og tabeller i denne presentasjonen er selvutviklet. Grieg Investor kan ikke garantere for at de er feilfrie, men vi har gjort vårt ytterste for å unngå feilkalkulasjoner og misvisende illustrasjoner. Kildedataene er levert av aktører som ansees pålitelige, men Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i kildedataene. Presentasjonen og dens fremstilling av resultater er ikke å oppfatte som hverken kjøps- eller salgsanbefaling på finansielle instrumenter. Ansatte i Grieg Investor kan ha eierandeler i de fondsproduktene som er omtalt. Mangfoldiggjøring og annen bruk av informasjon i denne presentasjon kan kun gjøres ved tydelig kildehenvisning til Grieg Investor.

46

FONDSBAROMETERET. - August 2014 -

FONDSBAROMETERET. - August 2014 - FONDSBAROMETERET - August 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 - FONDSBAROMETERET - Juni 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mai 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mai 2014 - FONDSBAROMETERET - Mai 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - November 2014 -

FONDSBAROMETERET. - November 2014 - FONDSBAROMETERET - November 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - September 2013 -

FONDSBAROMETERET. - September 2013 - FONDSBAROMETERET - September 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2011..........

.......... ÅRSRAPPORT 2011.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning....

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Retningslinjer for utdeling... 4 5. Forvaltningsmodell...

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal AVVENTENDE MARKEDER Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -0,3 prosent i andre kvartal. Det var 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer