FONDSBAROMETERET. - Juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - Juni

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Nyhetsbildet i juni 2014

4 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

5 Norske aksjefond

6 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 16% Markedsavkastning 14% 12% Siste mnd Hittil i år % 8% Oslo Børs Hovedindeks 2.1 % 12.6 % 23.6 % 15.4 % Oslo Børs Fondsindeks 2.2 % 10.5 % 24.2 % 20.6 % Oslo Børs Små Selskaper 1.8 % 9.8 % 32.5 % 8.0 % 6% 4% 2% 0% -2% -4% 6% 4% 2% 0% -2% -4% jan feb mar apr mai jun Differanseavkastning Siste mnd Hittil i år Hovedindeks - Fondsindeks -0.1 % 2.1 % -0.6 % -5.3 % Små - Store selskaper -0.5 % -2.8 % 9.7 % -6.8 % -6% -8% 120 Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Oljepris Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (juni) Bedre enn OSEBX 2.1 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 9.9 % Yara International 12.6 % Oslo Børs Materialer 7.0 % Seadrill 10.7 % Oslo Børs All Share Index 2.3 % Oslo Børs Forsyning 3.8 % Orkla 3.3 % OBX 2.3 % Oslo Børs Energi 3.4 % Statoil 2.8 % Oslo Børs Fondsindeks 2.2 % Dårligere enn Oslo Børs Bank & Finans 0.3 % Norsk Hydro 1.0 % Oslo Børs Små Selskaper 1.8 % Oslo Børs IT -0.9 % DNB -0.1 % Oslo Børs Telekom -1.4 % Gjensidige Forsikring -0.4 % Oslo Børs Syklisk Konsum -4.0 % Subsea % Oslo Børs Industri -4.7 % Telenor -1.4 % Oslo Børs Helse -6.4 % Schibsted -8.7 % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per juni 2014 Bedre enn OSEBX 12.6 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 27.0 % Oslo Børs Materialer 23.2 % Statoil 33.1 % Oslo Børs Energi 21.7 % Norsk Hydro 24.1 % Oslo Børs IT 15.5 % Yara International 22.1 % Oslo Børs All Share Index 14.5 % Oslo Børs Forsyning 13.5 % Orkla 21.6 % OBX 12.6 % Dårligere enn Oslo Børs Helse 6.3 % DNB 6.1 % Oslo Børs Fondsindeks 10.5 % Oslo Børs Bank & Finans 6.3 % Gjensidige Forsikring 6.1 % Oslo Børs Små Selskaper 9.8 % Oslo Børs Telekom 1.5 % Seadrill 3.6 % Oslo Børs Industri 0.4 % Subsea % Oslo Børs Syklisk Konsum -4.2 % Telenor 1.4 % Schibsted % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

9 Relativ avkastning hittil i år per juni 2014 Norske aksjefond 8% 6% 4% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 10 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 33 % Hittil i år per juni % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.51% 2% 0% -2% Siste måned (juni) 53% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.05% -4% -6% 37 % 20 % -8% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -10% Relativ avkastning siste måned (juni) -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

10 Norske aksjefond Avkastning siste måned (juni) Bedre enn Alfred Berg Gambak 4.7 % First Generator 4.3 % Pareto Aksje Norge 4.1 % Landkreditt Norge 2.7 % Fondsfinans Spar 3.8 % Storebrand Verdi 2.6 % Delphi Norge 3.7 % DnB Norge Selektiv (III) 2.4 % Alfred Berg Norge Classic 3.0 % Storebrand Norge I 2.4 % Carnegie Aksje Norge 2.9 % First SMB 2.5 % Storebrand Aksje Innland 2.2 % Arctic Norwegian Equities I 2.7 % DnB SMB 2.2 % OSEBX 2.1 % OSEFX 2.2 % OSE Small Cap Index 1.8 % Dårligere enn KLP AksjeNorge Indeks 2.1 % Nordea Norge Verdi 2.2 % Danske Invest Norge Vekst 1.1 % DnB Norge Indeks 2.0 % KLP AksjeNorge 2.2 % Nordea SMB -0.2 % Storebrand Optima Norge 1.3 % DnB Norge (IV) 2.2 % Storebrand Vekst 0.2 % Odin Norge (II) 2.0 % Nordea Norge Pluss 1.9 % Handelsbanken Norge 1.1 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 0.8 % Holberg Norge 0.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per juni 2014 Bedre enn First Generator 17.3 % Alfred Berg Gambak 16.6 % Alfred Berg Norge Classic 13.6 % Pareto Aksje Norge 12.6 % KLP AksjeNorge 11.6 % Storebrand Verdi 16.0 % Fondsfinans Spar 11.4 % DnB SMB 13.3 % Storebrand Norge I 13.5 % Delphi Norge 10.6 % Danske Invest Norge Vekst 11.4 % Storebrand Aksje Innland 12.6 % Handelsbanken Norge 10.6 % First SMB 11.0 % OSEBX 12.6 % OSEFX 10.5 % OSE Small Cap Index 9.8 % Dårligere enn DnB Norge Indeks 12.3 % Nordea Norge Verdi 10.3 % Nordea SMB 3.4 % KLP AksjeNorge Indeks 12.2 % Arctic Norwegian Equities I 10.2 % Storebrand Optima Norge 11.6 % DnB Norge (IV) 9.5 % DnB Norge Selektiv (III) 10.7 % Odin Norge (II) 8.9 % Landkreditt Norge 8.0 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 8.6 % Storebrand Vekst 7.0 % Carnegie Aksje Norge 8.4 % Nordea Norge Pluss 8.0 % Holberg Norge 7.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

12 Globale aksjefond

13 Utviklingen i det globale aksje 10% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 8% 6% Siste mnd Hittil i år % 2% 0% MSCI World 4.7 % 7.4 % 38.4 % 7.6 % MSCI Emerging Markets 5.6 % 7.3 % 6.4 % 9.8 % MSCI AC World 4.8 % 7.4 % 34.2 % 7.9 % MSCI World - MSCI EM -0.9 % 0.0 % 32.0 % -2.2 % -2% -4% -6% -8% -10% 4% 2% 0% -2% -4% jan feb mar apr mai jun USD EUR Valuta Siste mnd Hittil i år USD 2.8 % 1.1 % EUR 3.2 % 0.3 % GBP 4.7 % 4.3 % JPY 3.1 % 4.8 % % VIX Fryktindeks Siste mnd Hittil i år VIX 1.5 % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (juni) Bedre enn MSCI World 4.7 % MSCI Små Vekstselskaper 7.5 % MSCI Små Selskaper 6.8 % MSCI Små Verdiselskaper 6.2 % MSCI Energi 7.9 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 5.3 % MSCI Forsyning 6.4 % MSCI Mellomstore Selskaper 5.2 % MSCI IT 5.4 % MSCI Japan 8.2 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 5.1 % MSCI Helse 5.2 % MSCI Emerging Markets 5.6 % MSCI Verdi 4.8 % MSCI Materialer 5.2 % USA (S&P 500) 4.8 % MSCI Store Verdiselskaper 4.7 % Dårligere enn MSCI Syklisk Konsum 4.6 % MSCI Spania 4.5 % MSCI Vekst 4.6 % MSCI Bank & Finans 3.8 % MSCI UK 3.5 % MSCI Store Selskaper 4.5 % MSCI Industri 3.5 % MSCI Norden 2.8 % MSCI Min Vol 4.5 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 2.8 % MSCI Europa 2.7 % MSCI Store Vekstselskaper 4.4 % MSCI Telekom 2.7 % MSCI Europa ex UK 2.4 % MSCI Kvalitet 4.0 % MSCI EMU 2.3 % MSCI Tyskland 2.1 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per juni 2014 Bedre enn MSCI World 7.4 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 9.8 % MSCI Små Verdiselskaper 8.8 % MSCI Mellomstore Selskaper 8.6 % MSCI Forsyning 17.4 % MSCI Verdi 8.3 % MSCI Energi 15.2 % MSCI Min Vol 8.2 % MSCI Helse 12.0 % MSCI Store Verdiselskaper 8.0 % MSCI IT 8.5 % MSCI Spania 13.6 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 7.7 % MSCI Materialer 7.7 % MSCI Norden 8.3 % MSCI Små Selskaper 7.5 % Dårligere enn MSCI Ikke-Syklisk Konsum 7.0 % MSCI Emerging Markets 7.3 % MSCI Store Selskaper 7.1 % MSCI Bank & Finans 4.7 % USA (S&P 500) 7.3 % MSCI Vekst 6.5 % MSCI Industri 4.2 % MSCI Europa ex UK 6.8 % MSCI Kvalitet 6.5 % MSCI Telekom 3.7 % MSCI Europa 6.7 % MSCI Store Vekstselskaper 6.2 % MSCI Syklisk Konsum 2.3 % MSCI UK 6.4 % MSCI Små Vekstselskaper 6.2 % MSCI EMU 6.1 % MSCI Tyskland 2.5 % MSCI Japan 1.8 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

16 Relativ avkastning hittil i år per juni 2014 Globale aksjefond 10% 5% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 11 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 9 % Hittil i år per juni % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.61% 0% -5% Siste måned (juni) 27% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.42% -10% -15% 61 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 18 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -20% Relativ avkastning siste måned (juni) -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI AC World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

17 Globale aksjefond Avkastning siste måned (juni) Bedre enn MSCI World 4.7 % Wellington Global Contrarian 6.6 % BNP Paribas OBAM World 5.4 % Amundi International SICAV 5.1 % BlackRock Global Focus 5.0 % Fidelity Global Focus 4.9 % Schroder ISF QEP Global 4.9 % Pareto Global A 5.3 % T. Rowe Price Global Eq 4.8 % Ecclesiastical Amity Int. 4.8 % Storebrand Blend Strategies 4.9 % Baillie Gifford International 4.7 % Handelsbanken Global Ethical 4.8 % KLP AksjeGlobal Indeks I 4.7 % Capital Int. Global Equity 4.7 % Sparinvest Ethical Global Value 4.7 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global 4.5 % BNY Mellon Long-Term Global 4.3 % DnB Global Etisk V 4.4 % Holberg Global 4.5 % Standard Life Global Eq 4.0 % Danske Sustainability Eq 4.2 % Danske Global Stockpicking 4.4 % Aberdeen Global World 3.7 % Swedbank Robur Ethica Global 4.2 % Delphi Global 4.4 % Morgan Stanley Global Brands 2.9 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 4.1 % DnB Global Selektiv II 4.2 % First State WorldWide 2.9 % Carnegie WorldWide Ethical 4.1 % Arctic Global Equities I 4.0 % M&G Global Basics 2.8 % Aberdeen Ethical World (Lux) 3.8 % Skagen Global 3.9 % JP Morgan Global Focus 2.8 % Storebrand Trippel Smart 3.7 % Carnegie WorldWide 3.6 % F&C PORT-STEWARDSHIP 3.5 % Odin Global 3.6 % KLP AksjeGlobal Indeks II 1.6 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 1.2 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per juni 2014 Bedre enn MSCI World 7.4 % Pareto Global A 9.4 % Holberg Global 9.3 % Storebrand Blend Strategies 9.0 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 8.3 % Arctic Global Equities I 8.0 % Aberdeen Ethical World (Lux) 10.1 % Odin Global 7.9 % Aberdeen Global World 9.3 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 9.2 % KLP AksjeGlobal Indeks I 7.5 % Schroder ISF QEP Global 8.2 % Handelsbanken Global Ethical 7.6 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Skagen Global 7.2 % Wellington Global Contrarian 7.3 % Ecclesiastical Amity Int. 7.2 % Landkreditt Aksje Global 6.6 % Baillie Gifford International 7.1 % Carnegie WorldWide Ethical 7.1 % Delphi Global 6.4 % T. Rowe Price Global Eq 7.0 % Storebrand Trippel Smart 6.9 % Danske Global Stockpicking 6.2 % Morgan Stanley Global Brands 6.7 % Danske Sustainability Eq 6.6 % Carnegie WorldWide 6.0 % Amundi International SICAV 6.5 % Sparinvest Ethical Global Value 6.4 % KLP AksjeGlobal Indeks II 6.0 % Standard Life Global Eq 6.4 % Swedbank Robur Ethica Global 6.2 % DnB Global Selektiv II 5.5 % Fidelity Global Focus 5.7 % DnB Global Etisk V 6.2 % Capital Int. Global Equity 5.0 % F&C PORT-STEWARDSHIP 1.1 % BNP Paribas OBAM World 4.9 % M&G Global Basics 4.4 % First State WorldWide 4.3 % BlackRock Global Focus 4.3 % BNY Mellon Long-Term Global 4.2 % JP Morgan Global Focus 1.1 % Nordenbaserte Merkenavn Etiske

19 Emerging Markets aksjefond

20 Utviklingen i Emerging Markets 25% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 20% 15% 10% 5% Siste mnd Hittil i år Emerging Markets 5.6 % 7.3 % 6.4 % 9.8 % Frontier Markets 2.7 % 21.6 % 37.6 % 1.1 % EM Europa, Midtøsten og Afrika 4.7 % 7.8 % -0.1 % 10.7 % EM Asia 5.2 % 6.8 % 9.1 % 9.7 % EM Latin-Amerika 7.1 % 8.4 % -5.3 % 0.9 % 0% -5% -10% 10% 5% 0% -5% jan feb mar apr mai jun BRL CNY Valuta Siste mnd Hittil i år BRL 4.3 % 8.7 % RUB 5.3 % -2.1 % INR 0.9 % 3.9 % CNY 3.6 % -1.3 % % EM Volatilitet Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (juni) Bedre enn MSCI Emerging Markets 5.6 % MSCI Brasil 8.4 % MSCI Russland 8.4 % MSCI EM Helse 8.2 % MSCI Taiwan 7.8 % MSCI EM Energi 7.6 % MSCI EM Latin Amerika 7.1 % MSCI EM Kvalitet 6.5 % MSCI EM Materialer 7.3 % MSCI India 6.9 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 6.3 % MSCI EM Forsyning 6.9 % MSCI Kina 6.1 % MSCI EM Store Verdiselsk. 5.9 % MSCI EM IT 6.8 % MSCI Mexico 6.0 % MSCI EM Verdi 5.7 % MSCI EM Syklisk Konsum 6.4 % MSCI Sør Afrika 5.8 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 5.6 % Dårligere enn MSCI EM Industri 4.6 % MSCI EM Asia 5.2 % MSCI EM Store Selskaper 5.6 % MSCI EM Bank & Finans 3.9 % MSCI EM EMEA 4.7 % MSCI EM Vekst 5.4 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 3.9 % MSCI Sør-Korea 3.7 % MSCI EM Store Vekstselskaper 5.2 % MSCI EM Telekom 3.9 % MSCI Frontier Markets 2.7 % MSCI EM Min Vol 5.0 % MSCI EM Små Vekstselskaper 4.7 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 4.7 % MSCI EM Små Selskaper 4.7 % MSCI EM Små Verdiselskaper 4.7 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per juni 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 7.3 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Små Vekstselskaper 10.8 % MSCI India 23.2 % MSCI EM Små Selskaper 10.2 % MSCI Frontier Markets 21.6 % MSCI EM Små Verdiselskaper 9.6 % MSCI Taiwan 12.8 % MSCI EM Kvalitet 9.4 % MSCI EM IT 16.9 % MSCI Brasil 11.8 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 9.1 % MSCI EM Forsyning 14.6 % MSCI Sør Afrika 10.7 % MSCI EM Store Verdiselsk. 7.6 % MSCI EM Helse 11.0 % MSCI EM Latin Amerika 8.4 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 7.6 % MSCI EM Syklisk Konsum 9.4 % MSCI EM EMEA 7.8 % MSCI EM Verdi 7.4 % Dårligere enn MSCI EM Energi 6.2 % MSCI EM Asia 6.8 % MSCI EM Vekst 7.3 % MSCI EM Bank & Finans 6.0 % MSCI Sør-Korea 5.2 % MSCI EM Store Selskaper 7.3 % MSCI EM Industri 5.9 % MSCI Mexico 2.4 % MSCI EM Store Vekstselskaper 6.9 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 3.8 % MSCI Kina 0.5 % MSCI EM Min Vol 6.5 % MSCI EM Materialer 1.2 % MSCI Russland -4.2 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 5.7 % MSCI EM Telekom 0.5 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

23 Relativ avkastning hittil i år per juni 2014 Emerging Markets aksjefond 15% 10% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 21 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 13 % Hittil i år per juni % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.86% 5% 0% Siste måned (juni) 34% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.46% -5% -10% 45 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 21 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -15% Relativ avkastning siste måned (juni) -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (juni) Bedre enn MSCI Emerging Markets 5.6 % Baillie Gifford EM Growth 6.7 % Comgest Growth EM Fund 6.7 % M&G Global EM Fund 6.6 % Templeton Emerging Markets 6.4 % Vontobel EM Fund 6.2 % Janus Emerging Markets Fund 6.0 % Delphi Emerging 6.9 % Genesis EM Fund 5.9 % DNB Global Emerging Markets 6.1 % Lazard Emerging Markets 5.7 % Nordea Emerging Stars 5.9 % Amundi Actions Emergents 5.7 % Comgest GEM Promising Comp 6.1 % Dårligere enn Nordea Stable EM 4.9 % Fidelity Inst EM 5.5 % Aberdeen Frontier Markets Eq 4.4 % SKAGEN Kon-Tiki 4.1 % BlackRock EM Markets 5.5 % Magna New Frontiers Fund 3.2 % Carnegie Emerging Markets 3.8 % JP Morgan EM Fund 4.3 % LG Frontier Markets 3.0 % Danske Invest - Global EM 3.3 % Aberdeen Global EM Fund 4.0 % BankInvest New EM Aktier 3.0 % ODIN Emerging Markets 3.1 % First State EM Leaders 3.9 % Renaissance Frontier Markets 2.6 % HOLBERG RURIK 3.0 % Carmignac Emergents 3.8 % Harding Loevner Frontier EM 1.3 % Carnegie Emerging Markets 3.8 % FIM Frontier 0.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

25 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per juni 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 7.3 % Genesis EM Fund 13.2 % Vontobel EM Fund 10.7 % Lazard Emerging Markets 10.2 % Baillie Gifford EM Growth 9.8 % M&G Global EM Fund 9.7 % Aberdeen Global EM Fund 9.1 % Harding Loevner Frontier EM 15.9 % Templeton Emerging Markets 9.0 % FIM Frontier 15.4 % Amundi Actions Emergents 8.7 % Magna New Frontiers Fund 11.5 % Nordea Emerging Stars 10.3 % First State EM Leaders 8.5 % BankInvest New EM Aktier 8.1 % Delphi Emerging 8.0 % JP Morgan EM Fund 8.1 % Comgest GEM Promising Comp 7.8 % Danske Invest - Global EM 8.0 % Janus Emerging Markets Fund 7.9 % Aberdeen Frontier Markets Eq 7.7 % Dårligere enn Nordea Stable EM 7.2 % BlackRock EM Markets 7.2 % LG Frontier Markets 4.3 % SKAGEN Kon-Tiki 7.2 % Comgest Growth EM Fund 7.0 % DNB Global Emerging Markets 7.0 % Carmignac Emergents 4.5 % ODIN Emerging Markets 5.6 % Fidelity Inst EM 3.9 % Carnegie Emerging Markets 1.6 % HOLBERG RURIK -0.8 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

26 Norske rentefond

27 Utviklingen i det norske rente 2.5 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 2.0 % Siste mnd Hittil i år % Statsobligasjoner 3m 0.13 % 0.70 % 1.62 % 1.50 % Statsobligasjoner 3 år 0.76 % 2.20 % 0.94 % 2.17 % Statsobligasjoner 5 år 1.29 % 4.30 % % 4.05 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % 2.3 % 2.2 % 2.1 % 2.0 % 1.9 % 1.8 % 1.7 % 1.6 % 1.5 % 1.4 % jan feb mar apr mai jun 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 1.23 % 1.40 % 1.38 % 1.55 % 3 mnd NIBOR 1.75 % 1.84 % 1.69 % 1.83 % 3 årig norsk statsrente 1.56 % 1.77 % 1.94 % 1.49 % 3 årig swap rente 1.85 % 2.09 % 2.11 % 2.20 % 2.4 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.9 % 1.4 % 0.9 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (juni) Høyere enn Storebrand ASA 2.90 % Seadrill 5.55 % Liten Bank (BBB-rating) 2.80 % Aker 4.85 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.70 % Aker Solutions 4.60 % Liten Bank (A-rating) 2.67 % Wilh. Wilhelmsen 3.55 % Statsobligasjoner 5 år 1.29 % Stor Bank (BBB-rating) 2.57 % Kongsberg Gruppen 2.55 % Statsobligasjoner 3 år 0.76 % Median 2.55 % Median 2.53 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 0.25 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.55 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.53 % Statsobligasjoner 6m 0.18 % Stor Bank (A-rating) 2.36 % Yara International 2.50 % Statsobligasjoner 3m 0.13 % DNB Bank 2.31 % Orkla 2.43 % Nordea Norge 2.30 % Hafslund 2.42 % Kommunalbanken 2.00 % Telenor 2.30 % DNB Boligkreditt 2.00 % Statoil 2.25 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

29 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per juni 2014 Høyere enn Storebrand ASA 3.34 % Seadrill 5.29 % Liten Bank (BBB-rating) 2.94 % Aker 5.19 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.86 % Aker Solutions 4.99 % Liten Bank (A-rating) 2.81 % Wilh. Wilhelmsen 4.14 % Statsobligasjoner 5 år 4.30 % Stor Bank (BBB-rating) 2.74 % Kongsberg Gruppen 2.89 % Statsobligasjoner 3 år 2.20 % Median 2.74 % Median 2.81 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 0.81 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.74 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.81 % Statsobligasjoner 6m 0.74 % Stor Bank (A-rating) 2.56 % Yara International 2.77 % Statsobligasjoner 3m 0.70 % DNB Bank 2.49 % Orkla 2.69 % Nordea Norge 2.44 % Hafslund 2.62 % DNB Boligkreditt 2.09 % Telenor 2.39 % Kommunalbanken 1.99 % Statoil 2.29 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

30 Relativ avkastning hittil i år per juni 2014 Norske obligasjonsfond 4.0 % 3.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 34 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 31 % Hittil i år per juni % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.59% 2.0 % 1.0 % 0.0 % Siste måned (juni) 31% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.10% -1.0 % -2.0 % 34 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -3.0 % Relativ avkastning siste måned (juni) -0.8 % -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

31 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (juni) Bedre enn Statsobl. 3 år 0.76 % FORTE Obligasjon 1.10 % Nordea Obligasjon III 0.81 % Handelsbanken Obligasjon 1.33 % DnB Kredittobligasjon 0.81 % KLP Statsobligasjon I 1.30 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.80 % Alfred Berg Lang Obligasjon 1.29 % DnB Obligasjon (III) 0.80 % Storebrand Stat A 1.26 % Alfred Berg Obligasjon 0.80 % DnB Lang Obligasjon % Dårligere enn Alfred Berg Obligasjon % Carnegie Obligasjon 0.76 % Pluss Rente 0.42 % KLP Pensjon 0.74 % DnB Aktiv Rente 0.39 % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.73 % KLP Rentefond (II) 0.34 % PLUSS Pensjon 0.66 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.31 % Nordea Statsobligasjon II 0.65 % Nordea Kreditt 0.31 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.61 % DnB FRN % Arctic Investment Grade 0.51 % Arctic Covered 0.23 % ODIN Obligasjon 0.48 % Nordea Likviditet OMF 0.22 % Pareto Obligasjon 0.35 % Nordea Likviditet Pensjon 0.22 % Alfred Berg Kort Stat 0.19 % Holberg Likviditet OMF 0.19 % Odin Kort Obligasjon 0.18 % KLP Aktiv Rente 0.00 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per juni 2014 Bedre enn Statsobl. 3 år 2.20 % FORTE Obligasjon 4.42 % DnB Obligasjon (III) 3.72 % DnB Kredittobligasjon 3.71 % Alfred Berg Obligasjon 3.52 % Storebrand Norsk Kreditt IG 3.32 % Nordea Obligasjon III 3.30 % DnB Obligasjon 20 (IV) 3.28 % Danske Norsk Obligasjon Inst 3.08 % Carnegie Obligasjon 2.76 % Alfred Berg Lang Obligasjon 5.29 % KLP Pensjon 2.53 % DnB Lang Obligasjon % Arctic Investment Grade 2.43 % KLP Statsobligasjon I 4.07 % DnB Aktiv Rente 2.45 % PLUSS Pensjon 2.39 % Handelsbanken Obligasjon 4.06 % Alfred Berg Obligasjon % ODIN Obligasjon 2.37 % Storebrand Stat A 3.85 % Dårligere enn Pluss Rente 2.18 % Nordea Statsobligasjon II 1.96 % Nordea Kreditt 2.17 % Pareto Obligasjon 1.43 % DnB FRN % Nordea Likviditet Pensjon 1.92 % Nordea Likviditet OMF 1.89 % Alfred Berg Kort Obligasjon 1.86 % Arctic Covered 1.61 % Holberg Likviditet OMF 1.25 % Odin Kort Obligasjon 1.24 % KLP Rentefond (II) 1.23 % KLP Aktiv Rente 0.84 % Alfred Berg Kort Stat 0.80 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

33 Relativ avkastning hittil i år per juni 2014 Pengemarkedsfondene 4.5 % 3.5 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 100 % Hittil i år per juni % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.12% 2.5 % 1.5 % Siste måned (juni) 100% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.17% 0.5 % -0.5 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -1.5 % Relativ avkastning siste måned (juni) -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

34 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (juni) Bedre enn Statsobl. 3m 0.13 % Forte Pengemarked 0.35 % DNB High Yield 0.87 % Storebrand Høyrente 0.22 % Arctic High Return 0.87 % PLUSS Likviditet 0.23 % Danske Norsk Likviditet 0.22 % Landkreditt Extra 0.65 % PLUSS Pengemarked 0.22 % Eika Sparebank 0.21 % Holberg Kreditt 0.64 % Holberg Likviditet % Nordea Likviditet III 0.20 % First Aktiv Høyrente 0.63 % Alfred Berg Likviditet 0.21 % Nordea Likviditet Pluss 0.20 % Alfred Berg Høyrente 0.61 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.21 % Skagen Høyrente 0.20 % Pareto Kreditt 0.49 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.20 % DnB Likviditet (IV) 0.19 % Skagen Avkastning 0.44 % Storebrand Likviditet 0.20 % DnB Likviditet 20 (V) 0.19 % Storebrand Obligasjon % KLP Pengemarked 0.20 % Pareto Likviditet 0.19 % Handelsbanken Høyrente 0.40 % Nordea Likviditet % Holberg Likviditet 0.19 % Pareto Høyrente 0.38 % Handelsbanken Likviditet 0.19 % Alfred Berg Pengemarked 0.18 % First Aktiv Rente 0.37 % ODIN Pengemarked 0.17 % DNB Pengemarked (II) 0.18 % Landkreditt Høyrente 0.36 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.17 % Nordea Pengemarked 0.17 % Storebrand Rente % Carnegie Pengemarked 0.17 % Carnegie Likviditet 0.16 % Danske Invest Horisont Rente 0.27 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per juni 2014 Bedre enn Statsobl. 3m 0.70 % Forte Pengemarked 2.19 % DNB High Yield 5.01 % Danske Norsk Likviditet 1.48 % Arctic High Return 4.61 % PLUSS Likviditet 1.43 % Eika Sparebank 1.40 % First Aktiv Høyrente 4.44 % PLUSS Pengemarked 1.39 % Storebrand Høyrente 1.40 % Landkreditt Extra 3.77 % SKAGEN Høyrente Institusjon 1.22 % Nordea Likviditet Pluss 1.33 % Holberg Kreditt 3.70 % Storebrand Likviditet 1.21 % Nordea Likviditet III 1.31 % Skagen Avkastning 3.48 % Danske Norsk Likviditet Inst 1.20 % Holberg Likviditet 1.30 % Pareto Kreditt 3.41 % Nordea Likviditet % DnB Likviditet (IV) 1.25 % Alfred Berg Høyrente 3.33 % Holberg Likviditet % Skagen Høyrente 1.25 % Storebrand Obligasjon % Alfred Berg Likviditet 1.10 % DnB Likviditet 20 (V) 1.24 % First Aktiv Rente 2.61 % KLP Pengemarked 1.09 % Alfred Berg Pengemarked 1.23 % Handelsbanken Høyrente 2.51 % ODIN Pengemarked 1.04 % Nordea Pengemarked 1.15 % Storebrand Rente % Carnegie Pengemarked 1.03 % Pareto Likviditet 1.11 % Danske Invest Horisont Rente 2.28 % Handelsbanken Likviditet 0.99 % DNB Pengemarked (II) 0.99 % Pareto Høyrente 2.27 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.97 % Carnegie Likviditet 0.98 % Landkreditt Høyrente 2.17 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

36 Globale rentefond

37 Utviklingen i det globale rente 7.0 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning 6.0 % 5.0 % 4.0 % Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 0.54 % 4.69 % 1.50 % 6.02 % Selskapsobligasjoner 0.19 % 5.06 % 0.07 % % Høyrenteobligasjoner 0.99 % 6.06 % 6.47 % % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % 2.0 % jan feb mar apr mai jun Rentenivåer % 1.0 % US stat 5 år 1.63 % 1.54 % 1.74 % 0.72 % Tysk stat 5 år 0.34 % 0.43 % 0.92 % 0.30 % Spansk stat 5 år 1.28 % 1.55 % 2.73 % 4.08 % Italiensk stat 5 år 1.36 % 1.68 % 2.73 % 3.31 % 0.5 % 0.0 % 1.30% 1.25% 1.20% 1.15% 1.10% 1.05% 1.00% 0.95% US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Kredittmarginer Selskapsobligasjoner 1.04 % 1.05 % 1.19 % 1.48 % Høyrenteobligasjoner 3.65 % 3.77 % 4.11 % 5.02 % Bank/Finans 2.60 % 2.69 % 2.98 % 2.93 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (juni) Bedre enn BarCap Global Aggregate 0.34 % BarCap Fremvoksende Markeder 0.75 % BarCap Global 10+ år 0.63 % BarCap Lokale Myndigheter 0.40 % BarCap Global 7-10 år 0.48 % BarCap Høyrenteobligasjoner 0.99 % BarCap Statsobligasjoner 0.38 % BarCap Global 5-7 år 0.41 % BarCap Global BBB 0.77 % Dårligere enn BarCap Boliglån 0.34 % BarCap Global 3-5 år 0.19 % BarCap Global AA 0.32 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 0.33 % BarCap Global 1-3 år 0.07 % BarCap Global A 0.26 % BarCap Finansinstitusjoner 0.22 % BarCap Global AAA 0.20 % BarCap Forsyningsselskaper 0.21 % BarCap Selskapsobligasjoner 0.19 % BarCap Industriselskaper 0.17 % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per juni 2014 Bedre enn BarCap Global Aggregate 4.08 % BarCap Fremvoksende Markeder 7.14 % BarCap Forsyningsselskaper 6.30 % BarCap Industriselskaper 5.58 % BarCap Global 10+ år 8.45 % BarCap Global BBB 7.35 % BarCap Selskapsobligasjoner 5.06 % BarCap Global 7-10 år 5.64 % BarCap Høyrenteobligasjoner 6.06 % BarCap Finansinstitusjoner 4.18 % BarCap Global 5-7 år 4.14 % BarCap Global A 4.54 % BarCap Boliglån 3.96 % BarCap Global 3-5 år 2.25 % BarCap Global AAA 3.54 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 3.94 % BarCap Global 1-3 år 0.75 % BarCap Global AA 3.05 % BarCap Statsobligasjoner 3.76 % BarCap Lokale Myndigheter 3.58 % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

40 Relativ avkastning hittil i år per juni 2014 Globale obligasjonsfond 4.0 % 3.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 26 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 44 % Hittil i år per juni % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.49% 2.0 % 1.0 % 0.0 % Siste måned (juni) 49% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.15% -1.0 % -2.0 % -3.0 % 26 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 5 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -4.0 % Relativ avkastning siste måned (juni) -1.0 % -0.5 % 0.0 % 0.5 % 1.0 % 1.5 % Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot Citigroup World Government Bond Index hedg to NOK. Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 Markedsutvikling I februar steg FDA med 1,7 % og referanseindeksen 2,8 % (utvikling målt i norske kroner). Markedsoppgangen var godt hjulpet av sterk utvikling i amerikanske

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer