FONDSBAROMETERET. - November

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - November 2013 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - November

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

4 Norske aksjefond

5 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 35% Markedsavkastning 30% Siste mnd Hittil i år % 20% Oslo Børs Hovedindeks 2.0 % 22.2 % 15.4 % % Oslo Børs Fondsindeks 2.5 % 23.2 % 20.6 % % Oslo Børs Små Selskaper 2.8 % 29.4 % 8.0 % % 15% 10% 5% 0% 15% 10% 5% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Differanseavkastning Siste mnd Hittil i år Hovedindeks - Fondsindeks -0.5 % -1.0 % -5.3 % 6.3 % Små - Store selskaper 0.9 % 7.9 % -6.8 % % 0% -5% 130 Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Oljepris Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

6 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (november) Bedre enn OSEBX 2.0 % Oslo Børs Helse 39.7 % Oslo Børs Syklisk Konsum 7.6 % Oslo Børs Industri 4.6 % Yara International 4.0 % Oslo Børs Telekom 3.0 % Telenor 3.0 % Oslo Børs Små Selskaper 2.8 % Oslo Børs Bank & Finans 2.5 % DNB 2.7 % Oslo Børs Fondsindeks 2.5 % Dårligere enn Oslo Børs Materialer 1.6 % Petroleum Geo-Services 1.7 % OBX 1.9 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 0.4 % Orkla -1.2 % Oslo Børs All Share Index 1.7 % Oslo Børs Energi -0.2 % TGS Nopec Geophysical -1.3 % Oslo Børs IT -0.8 % Norsk Hydro -1.6 % Oslo Børs Forsyning -1.2 % Statoil -1.8 % Subsea % Seadrill -5.3 % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn OSEBX 22.2 % Oslo Børs Helse 95.7 % Oslo Børs IT 61.2 % Oslo Børs Syklisk Konsum 55.4 % Oslo Børs Bank & Finans 47.2 % Oslo Børs Telekom 37.6 % DNB 57.5 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 35.6 % Telenor 37.5 % Oslo Børs Små Selskaper 29.4 % Oslo Børs Industri 30.3 % Seadrill 33.8 % Oslo Børs Fondsindeks 23.2 % Dårligere enn Oslo Børs Energi 6.9 % Statoil 4.7 % OBX 21.4 % Oslo Børs Forsyning 3.4 % Orkla 3.3 % Oslo Børs All Share Index 20.8 % Oslo Børs Materialer -2.2 % Yara International 2.5 % Norsk Hydro -3.5 % Subsea % TGS Nopec Geophysical -7.2 % Petroleum Geo-Services % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Relativ avkastning hittil i år per november 2013 Norske aksjefond 30% 25% 20% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 6 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 34 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.11% 15% 10% 5% 0% Siste måned (november) 53% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.19% -5% -10% 41 % 19 % -15% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -20% Relativ avkastning siste måned (november) -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

9 Norske aksjefond Avkastning siste måned (november) Bedre enn Nordea Norge Pluss 4.8 % Storebrand Vekst 5.5 % Delphi Norge 4.4 % Storebrand Optima Norge 3.5 % Arctic Norwegian Equities I 4.3 % DnB Norge Selektiv (III) 3.4 % WarrenWicklund Norge 3.3 % Nordea SMB 4.8 % DnB Norge (IV) 2.7 % Handelsbanken Norge 3.1 % DnB SMB 4.6 % Storebrand Norge I 2.5 % Nordea Norge Verdi 2.9 % Danske Invest Norge Vekst 3.3 % Storebrand Aksje Innland 2.1 % Carnegie Aksje Norge 2.7 % First SMB 3.2 % OSEBX 2.0 % OSEFX 2.5 % OSE Small Cap Index 2.8 % Dårligere enn KLP AksjeNorge Indeks 2.0 % First Generator 2.4 % Eika SMB 0.0 % DnB Norge Indeks 1.9 % Odin Norge (II) 2.3 % Landkreditt Norge 1.2 % Fondsfinans Spar 2.1 % Storebrand Verdi -0.3 % Alfred Berg Gambak 1.9 % KLP AksjeNorge 1.9 % Alfred Berg Norge % Holberg Norge 1.6 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 1.5 % Pareto Aksje Norge 0.1 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

10 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn Handelsbanken Norge 31.6 % Arctic Norwegian Equities I 31.4 % WarrenWicklund Norge 29.9 % Nordea Norge Verdi 29.8 % Holberg Norge 28.0 % Storebrand Vekst 49.1 % Delphi Norge 27.9 % Storebrand Optima Norge 35.5 % First Generator 27.2 % DnB Norge (IV) 23.5 % Nordea Norge Pluss 27.1 % Storebrand Norge I 23.2 % Alfred Berg Gambak 25.3 % DnB SMB 30.5 % OSEBX 22.2 % OSEFX 23.2 % OSE Small Cap Index 29.4 % Dårligere enn KLP AksjeNorge Indeks 22.2 % KLP AksjeNorge 21.4 % First SMB 28.5 % DnB Norge Selektiv (III) 22.2 % Alfred Berg Norge % Nordea SMB 19.5 % Landkreditt Norge 22.2 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 21.4 % Eika SMB 16.2 % Storebrand Aksje Innland 21.8 % Carnegie Aksje Norge 20.6 % Danske Invest Norge Vekst 16.2 % DnB Norge Indeks 21.8 % Fondsfinans Spar 18.4 % Storebrand Verdi 17.0 % Pareto Aksje Norge 16.2 % Odin Norge (II) 15.8 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Globale aksjefond

12 Utviklingen i det globale aksje 40% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 35% 30% Siste mnd Hittil i år % 20% 15% MSCI World 4.7 % 36.2 % 7.6 % -3.3 % MSCI Emerging Markets 1.4 % 8.5 % 9.8 % % MSCI AC World 4.3 % 32.6 % 7.9 % -5.2 % MSCI World - MSCI EM 3.3 % 27.7 % -2.2 % 13.2 % 10% 5% 0% -5% -10% 15% 10% 5% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov USD EUR Valuta Siste mnd Hittil i år USD 2.9 % 9.8 % EUR 2.7 % 13.3 % GBP 4.8 % 11.1 % JPY -1.2 % -7.6 % % VIX Fryktindeks Siste mnd Hittil i år VIX -0.4 % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

13 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI World 4.7 % MSCI Kvalitet 6.1 % MSCI Små Vekstselskaper 5.4 % MSCI Helse 6.8 % MSCI Store Vekstselskaper 5.3 % MSCI IT 6.5 % MSCI Store Selskaper 5.0 % MSCI Syklisk Konsum 5.4 % MSCI Vekst 4.9 % MSCI Industri 5.1 % MSCI Tyskland 7.3 % MSCI Små Selskaper 4.8 % MSCI Bank & Finans 4.9 % USA (S&P 500) 5.8 % MSCI Store Verdiselskaper 4.7 % Dårligere enn MSCI Ikke-Syklisk Konsum 3.5 % MSCI Norden 4.6 % MSCI Verdi 4.5 % MSCI Telekom 3.2 % MSCI Japan 4.4 % MSCI Små Verdiselskaper 4.1 % MSCI Energi 2.7 % MSCI EMU 4.4 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 3.6 % MSCI Materialer 2.5 % MSCI Europa ex UK 4.2 % MSCI Mellomstore Selskaper 3.5 % MSCI Forsyning 1.3 % MSCI Europa 4.1 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 3.3 % MSCI UK 3.9 % MSCI Min Vol 2.9 % MSCI Spania 2.6 % MSCI Emerging Markets 1.4 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn MSCI World 36.2 % MSCI Små Vekstselskaper 43.7 % MSCI Spania 41.0 % MSCI Små Selskaper 42.0 % MSCI Syklisk Konsum 49.8 % MSCI Tyskland 40.4 % MSCI Små Verdiselskaper 40.3 % MSCI Helse 48.2 % USA (S&P 500) 39.0 % MSCI Mellomstore Verdiselsk % MSCI Telekom 40.7 % MSCI EMU 38.8 % MSCI Mellomstore Selskaper 37.0 % MSCI Industri 40.5 % MSCI Japan 38.5 % MSCI Verdi 36.5 % MSCI Bank & Finans 37.9 % MSCI Europa ex UK 37.4 % MSCI Kvalitet 36.4 % Dårligere enn MSCI IT 35.6 % MSCI Europa 34.5 % MSCI Store Verdiselskaper 36.2 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 32.2 % MSCI Norden 33.2 % MSCI Mellomstore Vekstselsk % MSCI Energi 26.0 % MSCI UK 29.0 % MSCI Store Selskaper 36.1 % MSCI Forsyning 23.2 % MSCI Emerging Markets 8.5 % MSCI Vekst 36.0 % MSCI Materialer 11.0 % MSCI Store Vekstselskaper 35.9 % MSCI Min Vol 29.6 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Relativ avkastning hittil i år per november 2013 Globale aksjefond 50% 40% 30% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 15 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 36 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.61% 20% 10% 0% Siste måned (november) 52% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.01% -10% -20% 33 % 16 % -30% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -40% Relativ avkastning siste måned (november) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI AC World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

16 Globale aksjefond Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI World 4.7 % Danske Global Stockpicking 6.4 % Delphi Global 6.4 % Holberg Global 5.2 % Wellington Global Contrarian 6.2 % Carnegie WorldWide Ethical 5.2 % Arctic Global Equities I 5.0 % T. Rowe Price Global Eq 6.1 % Handelsbanken Global Ethical 4.9 % DnB Global Selektiv II 5.0 % BlackRock Global Focus 5.2 % Danske Sustainability Eq 4.8 % Pareto Global A 4.7 % Standard Life Global Eq 4.8 % DnB Global Etisk V 4.7 % Dårligere enn KLP AksjeGlobal Indeks I 4.7 % Fidelity Global Focus 4.5 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 4.5 % Carnegie WorldWide 4.6 % Capital Int. Global Equity 4.4 % Sparinvest Ethical Global Value 4.5 % Eika Global 4.3 % Baillie Gifford International 4.4 % F&C PORT-STEWARDSHIP 4.1 % Odin Global 4.2 % Schroder ISF QEP Global 4.4 % Swedbank Robur Ethica Global 4.0 % Landkreditt Aksje Global 4.2 % BNP Paribas OBAM World 4.2 % Storebrand Trippel Smart 3.8 % Skagen Global 3.5 % Morgan Stanley Global Brands 3.9 % Ecclesiastical Amity Int. 3.7 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 2.5 % First State WorldWide 3.8 % Aberdeen Ethical World (Lux) 1.3 % KLP AksjeGlobal Indeks II 2.3 % BNY Mellon Long-Term Global 3.5 % Amundi International SICAV 3.3 % JP Morgan Global Focus 2.9 % Aberdeen Global World 2.2 % M&G Global Basics 2.1 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

17 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn MSCI World 36.2 % Sparinvest Ethical Global Value 43.6 % DnB Global Etisk V 43.1 % T. Rowe Price Global Eq 42.6 % Danske Sustainability Eq 39.3 % Standard Life Global Eq 40.5 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 37.3 % Capital Int. Global Equity 38.5 % Handelsbanken Global Ethical 37.2 % DnB Global Selektiv II 41.8 % Baillie Gifford International 38.4 % Swedbank Robur Ethica Global 36.3 % Delphi Global 38.7 % Wellington Global Contrarian 37.2 % F&C PORT-STEWARDSHIP 36.2 % Dårligere enn KLP AksjeGlobal Indeks I 36.2 % Schroder ISF QEP Global 35.3 % Storebrand Trippel Smart 33.1 % Landkreditt Aksje Global 35.7 % BlackRock Global Focus 35.0 % Carnegie WorldWide Ethical 31.9 % Eika Global 32.8 % Fidelity Global Focus 32.0 % Ecclesiastical Amity Int % Holberg Global 31.7 % Morgan Stanley Global Brands 29.9 % Aberdeen Ethical World (Lux) 24.0 % Skagen Global 31.1 % First State WorldWide 29.7 % Danske Global Stockpicking 30.8 % JP Morgan Global Focus 27.9 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 30.2 % BNY Mellon Long-Term Global 27.1 % Pareto Global A 29.9 % BNP Paribas OBAM World 26.0 % Arctic Global Equities I 27.9 % Aberdeen Global World 23.1 % KLP AksjeGlobal Indeks II 26.9 % Amundi International SICAV 21.6 % Carnegie WorldWide 26.8 % M&G Global Basics 14.5 % Odin Global 23.6 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Emerging Markets aksjefond

19 Utviklingen i Emerging Markets 40% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 35% 30% 25% 20% 15% Siste mnd Hittil i år Emerging Markets 1.4 % 8.5 % 9.8 % % Frontier Markets 4.7 % 35.3 % 1.1 % % EM Europa, Midtøsten og Afrika -2.0 % 1.6 % 10.7 % % EM Asia 3.0 % 11.0 % 9.7 % % EM Latin-Amerika -1.7 % -2.5 % 0.9 % % 10% 5% 0% -5% -10% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov BRL CNY Valuta Siste mnd Hittil i år BRL -2.6 % -3.1 % RUB -0.5 % 0.8 % INR 1.3 % -3.8 % CNY 2.9 % 12.2 % EM Volatilitet Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet 4.2 % 4.8 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

20 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI Emerging Markets 1.4 % MSCI EM Industri 4.1 % MSCI Kina 7.9 % MSCI EM Store Vekstselskaper 2.0 % MSCI EM IT 4.0 % MSCI Mexico 5.7 % MSCI EM Vekst 1.9 % MSCI EM Syklisk Konsum 2.2 % MSCI Frontier Markets 4.7 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 1.6 % MSCI EM Helse 1.7 % MSCI Sør-Korea 4.2 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 1.5 % MSCI EM Telekom 1.7 % MSCI EM Asia 3.0 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 1.5 % Dårligere enn MSCI EM Forsyning 1.4 % MSCI Taiwan 1.3 % MSCI EM Store Selskaper 1.4 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 1.0 % MSCI India -0.6 % MSCI EM Små Vekstselskaper 1.1 % MSCI EM Bank & Finans 1.0 % MSCI Sør Afrika -1.0 % MSCI EM Små Selskaper 1.1 % MSCI EM Materialer -0.4 % MSCI EM Latin Amerika -1.7 % MSCI EM Små Verdiselskaper 1.0 % MSCI EM Energi -1.5 % MSCI EM EMEA -2.0 % MSCI EM Verdi 0.9 % MSCI Russland -2.4 % MSCI EM Store Verdiselsk. 0.8 % MSCI Brasil -4.0 % MSCI EM Kvalitet 0.6 % MSCI EM Min Vol 0.2 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn MSCI Emerging Markets 8.5 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Små Vekstselskaper 13.8 % MSCI EM Store Vekstselskaper 11.7 % MSCI Frontier Markets 35.3 % MSCI EM Små Selskaper 11.6 % MSCI Taiwan 18.1 % MSCI EM Vekst 11.1 % MSCI EM IT 24.8 % MSCI Kina 17.9 % MSCI EM Min Vol 10.6 % MSCI EM Helse 19.3 % MSCI Sør-Korea 16.1 % MSCI EM Små Verdiselskaper 9.4 % MSCI EM Syklisk Konsum 17.7 % MSCI EM Asia 11.0 % MSCI EM Kvalitet 8.9 % MSCI EM Industri 10.3 % MSCI Russland 8.9 % MSCI EM Store Selskaper 8.7 % MSCI EM Telekom 8.8 % MSCI Mexico 8.7 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 8.7 % Dårligere enn MSCI EM Bank & Finans 8.4 % MSCI India 2.2 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 7.7 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 7.4 % MSCI Sør Afrika 1.8 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 6.7 % MSCI EM Forsyning 5.5 % MSCI EM EMEA 1.6 % MSCI EM Verdi 5.8 % MSCI EM Energi 1.8 % MSCI EM Latin Amerika -2.5 % MSCI EM Store Verdiselsk. 5.7 % MSCI EM Materialer -9.8 % MSCI Brasil -3.4 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Relativ avkastning hittil i år per november 2013 Emerging Markets aksjefond 20% 15% 10% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 18 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 27 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.43% 5% 0% Siste måned (november) 41% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.19% -5% -10% -15% 41 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 14 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -20% Relativ avkastning siste måned (november) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

23 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (november) Bedre enn MSCI Emerging Markets 1.4 % Nordea Emerging Stars 3.1 % Baillie Gifford EM Growth 3.9 % BankInvest New EM Aktier 6.7 % SKAGEN Kon-Tiki 2.9 % Comgest Growth EM Fund 3.9 % Magna New Frontiers Fund 5.9 % ODIN Emerging Markets 2.6 % Fidelity Inst EM 3.6 % Aberdeen Frontier Markets Eq 5.6 % HOLBERG RURIK 2.0 % Carmignac Emergents 3.1 % LG Frontier Markets 5.5 % DNB Global Emerging Markets 1.9 % Janus Emerging Markets Fund 1.9 % Comgest GEM Promising Comp 4.0 % Nordea Stable EM 1.6 % Carnegie Emerging Markets 1.6 % Renaissance Frontier Markets 3.9 % Carnegie Emerging Markets 1.6 % BlackRock EM Markets 1.5 % Harding Loevner Frontier EM 2.8 % Dårligere enn Danske Invest - Global EM -1.3 % Genesis EM Fund 0.8 % Amundi Actions Emergents 0.6 % M&G Global EM Fund 0.4 % First State EM Leaders 0.3 % JP Morgan EM Fund -0.3 % Vontobel EM Fund -0.8 % Lazard Emerging Markets -0.9 % Aberdeen Global EM Fund -1.3 % Templeton Emerging Markets -3.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn MSCI Emerging Markets 8.5 % Fidelity Inst EM 22.4 % HOLBERG RURIK 23.8 % Comgest Growth EM Fund 18.1 % LG Frontier Markets 48.3 % SKAGEN Kon-Tiki 19.6 % First State EM Leaders 12.3 % Magna New Frontiers Fund 42.1 % ODIN Emerging Markets 18.9 % Baillie Gifford EM Growth 12.1 % BankInvest New EM Aktier 40.2 % Nordea Stable EM 15.6 % Lazard Emerging Markets 10.3 % Aberdeen Frontier Markets Eq 30.9 % Nordea Emerging Stars 11.4 % M&G Global EM Fund 9.7 % Harding Loevner Frontier EM 27.1 % DNB Global Emerging Markets 9.9 % Janus Emerging Markets Fund 8.7 % Comgest GEM Promising Comp 17.1 % Dårligere enn Carnegie Emerging Markets 8.4 % BlackRock EM Markets 8.4 % Danske Invest - Global EM 3.5 % Carmignac Emergents 7.2 % JP Morgan EM Fund 7.1 % Genesis EM Fund 6.7 % Amundi Actions Emergents 6.3 % Vontobel EM Fund 3.4 % Aberdeen Global EM Fund 3.1 % Templeton Emerging Markets -2.9 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

25 Norske rentefond

26 Utviklingen i det norske rente 2.0 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 1.5 % Siste mnd Hittil i år % 0.5 % Statsobligasjoner 3m 0.15 % 1.46 % 1.50 % 2.45 % Statsobligasjoner 3 år 0.56 % 0.95 % 2.17 % 6.13 % Statsobligasjoner 5 år 0.63 % % 4.05 % 9.49 % 0.0 % -0.5 % -1.0 % -1.5 % 2.8 % 2.6 % 2.4 % 2.2 % 2.0 % 1.8 % 1.6 % 1.4 % 1.2 % 1.0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 1.50 % 1.61 % 1.55 % 1.34 % 3 mnd NIBOR 1.68 % 1.66 % 1.83 % 2.89 % 3 årig norsk statsrente 1.86 % 1.98 % 1.49 % 1.67 % 3 årig swap rente 2.04 % 2.20 % 2.20 % 2.81 % 2.1 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.9 % 1.7 % 1.5 % 1.3 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

27 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (november) Høyere enn Storebrand ASA 3.33 % Seadrill 5.28 % Liten Bank (BBB-rating) 3.03 % Aker 5.18 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.93 % Aker Solutions 5.13 % Liten Bank (A-rating) 2.80 % Wilh. Wilhelmsen 4.13 % Statsobligasjoner 5 år 0.63 % Stor Bank (BBB-rating) 2.73 % Kongsberg Gruppen 2.88 % Statsobligasjoner 3 år 0.56 % Median 2.73 % Median 2.80 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 0.26 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.73 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.80 % Statsobligasjoner 6m 0.18 % Stor Bank (A-rating) 2.56 % Yara International 2.76 % Statsobligasjoner 3m 0.15 % DNB Bank 2.48 % Orkla 2.68 % Nordea Norge 2.43 % Hafslund 2.61 % DNB Boligkreditt 2.08 % Telenor 2.38 % Kommunalbanken 1.98 % Statoil 2.28 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per november 2013 Høyere enn Lavere enn Storebrand ASA 3.98 % OBOS 3.43 % Seadrill 6.33 % Liten Bank (BBB-rating) 3.43 % Aker 5.38 % Statsobligasjoner 6m 1.50 % Liten Bank (A-rating) 3.38 % Aker Solutions 5.28 % Statsobligasjoner 12m 1.48 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 3.35 % Wilh. Wilhelmsen 4.93 % Statsobligasjoner 3m 1.46 % Mellomstor Bank (A-rating) 3.30 % Kongsberg Gruppen 3.68 % Statsobligasjoner 3 år 0.95 % Median 3.23 % Median 3.43 % Statsobligasjoner 5 år % Stor Bank (BBB-rating) 3.15 % Yara International 3.43 % Stor Bank (A-rating) 3.10 % Olav Thon Eiendomsselskap 3.43 % DNB Bank 3.01 % Orkla 3.38 % Nordea Norge 2.98 % Hafslund 3.33 % DNB Boligkreditt 2.30 % Telenor 2.78 % Kommunalbanken 2.18 % Statoil 2.78 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

29 Relativ avkastning hittil i år per november 2013 Norske obligasjonsfond 6.0 % 5.0 % 4.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 55 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 40 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 2.55% 3.0 % 2.0 % 1.0 % Siste måned (november) 40% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.08% 0.0 % -1.0 % -2.0 % 5 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -3.0 % Relativ avkastning siste måned (november) -0.5 % -0.4 % -0.3 % -0.2 % -0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % 0.4 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

30 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (november) Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Bedre enn Statsobl. 3 år 0.56 % Nordea Obligasjon III 0.74 % Alfred Berg Obligasjon 0.63 % DnB Kredittobligasjon 0.62 % DnB Obligasjon (III) 0.62 % Alfred Berg Lang Obligasjon 0.91 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.59 % DnB Lang Obligasjon % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.59 % Handelsbanken Obligasjon 0.76 % Dårligere enn Alfred Berg Obligasjon % KLP Pensjon 0.54 % KLP Statsobligasjon I 0.55 % Pluss Rente 0.35 % PLUSS Pensjon 0.54 % Storebrand Stat A 0.45 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.35 % Carnegie Obligasjon 0.53 % DnB Aktiv Rente 0.31 % FORTE Obligasjon 0.49 % KLP Rentefond (II) 0.28 % Nordea Statsobligasjon II 0.49 % Nordea Kreditt 0.23 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.49 % KLP Aktiv Rente 0.22 % ODIN Obligasjon 0.47 % Nordea Likviditet OMF 0.22 % Pareto Obligasjon 0.32 % DnB FRN % Arctic Investment Grade 0.26 % Alfred Berg Kort Stat 0.21 % Nordea Likviditet Pensjon 0.20 % Arctic Covered 0.18 % Odin Kort Obligasjon 0.16 % Holberg Likviditet OMF 0.14 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

31 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn Statsobl. 3 år 0.95 % FORTE Obligasjon 5.59 % Nordea Kreditt 4.20 % DnB Obligasjon (III) 5.35 % DnB Aktiv Rente 3.96 % DnB Kredittobligasjon 5.02 % DnB FRN % Alfred Berg Obligasjon 4.89 % Pluss Rente 3.46 % Storebrand Norsk Kreditt IG 4.61 % Alfred Berg Obligasjon % Arctic Investment Grade 4.50 % Nordea Likviditet Pensjon 3.35 % Danske Norsk Obligasjon Inst 4.48 % Alfred Berg Kort Obligasjon 3.24 % Carnegie Obligasjon 4.20 % Arctic Covered 2.47 % DnB Obligasjon 20 (IV) 4.19 % Nordea Likviditet OMF 2.44 % Nordea Obligasjon III 4.11 % KLP Rentefond (II) 2.43 % PLUSS Pensjon 3.83 % Odin Kort Obligasjon 2.19 % ODIN Obligasjon 3.64 % KLP Aktiv Rente 1.99 % KLP Pensjon 2.98 % Alfred Berg Lang Obligasjon 5.53 % Holberg Likviditet OMF 1.85 % Pareto Obligasjon 2.23 % DnB Lang Obligasjon % Alfred Berg Kort Stat 1.58 % Nordea Statsobligasjon II 1.04 % Handelsbanken Obligasjon 2.90 % Storebrand Stat A % KLP Statsobligasjon I % Dårligere enn Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Relativ avkastning hittil i år per november 2013 Pengemarkedsfondene 9.5 % 7.5 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 20 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 80 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.65% 5.5 % 3.5 % Siste måned (november) 80% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.12% 1.5 % -0.5 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -2.5 % Relativ avkastning siste måned (november) -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % 1.0 % 1.2 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre Rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

33 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (november) Bedre enn Statsobl. 3 m 0.15 % First Aktiv Høyrente 1.12 % Forte Pengemarked 0.20 % Landkreditt Extra 0.80 % Eika Sparebank 0.20 % DNB High Yield 0.76 % Alfred Berg Pengemarked 0.19 % Alfred Berg Høyrente 0.70 % PLUSS Likviditet 0.24 % DnB Likviditet (IV) 0.18 % Arctic High Return 0.69 % PLUSS Pengemarked 0.23 % Skagen Høyrente 0.18 % Holberg Kreditt 0.68 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.20 % Storebrand Høyrente 0.18 % Pareto Kreditt 0.56 % KLP Pengemarked 0.18 % Holberg Likviditet 0.18 % Handelsbanken Høyrente 0.53 % Alfred Berg Likviditet 0.18 % Eika Pengemarked 0.17 % Storebrand Obligasjon % Danske Norsk Likviditet Inst 0.18 % DnB Likviditet 20 (V) 0.17 % Storebrand Rente % Holberg Likviditet % Danske Norsk Likviditet 0.17 % Pareto Høyrente 0.33 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.15 % Nordea Likviditet Pluss 0.17 % Landkreditt Høyrente 0.28 % Storebrand Likviditet 0.15 % Nordea Likviditet III 0.16 % First Aktiv Rente 0.24 % Nordea Likviditet % Pareto Likviditet 0.15 % Danske Invest Horisont Rente 0.22 % ODIN Pengemarked 0.13 % DNB Pengemarked (II) 0.14 % Skagen Avkastning 0.07 % Carnegie Pengemarked 0.12 % Nordea Pengemarked 0.14 % Handelsbanken Likviditet 0.11 % Carnegie Likviditet 0.14 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

34 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn Statsobl. 3 m 1.46 % Danske Norsk Likviditet 2.85 % Eika Sparebank 2.69 % First Aktiv Høyrente 8.62 % Storebrand Høyrente 2.47 % DNB High Yield 8.10 % PLUSS Likviditet 2.74 % Holberg Likviditet 2.45 % Holberg Kreditt 7.34 % PLUSS Pengemarked 2.69 % Eika Pengemarked 2.45 % Landkreditt Extra 6.59 % Danske Norsk Likviditet Inst 2.35 % Forte Pengemarked 2.44 % Pareto Kreditt 6.24 % SKAGEN Høyrente Institusjon 2.26 % Nordea Likviditet III 2.36 % Arctic High Return 5.95 % Alfred Berg Likviditet 2.12 % Skagen Høyrente 2.36 % Handelsbanken Høyrente 5.46 % Holberg Likviditet % DnB Likviditet (IV) 2.36 % First Aktiv Rente 5.20 % KLP Pengemarked 2.03 % Nordea Likviditet Pluss 2.35 % Storebrand Obligasjon % Nordea Likviditet % Alfred Berg Pengemarked 2.27 % Alfred Berg Høyrente 4.91 % Handelsbanken Likviditet 1.98 % DnB Likviditet 20 (V) 2.24 % Pareto Høyrente 4.54 % DnB Likviditet 20 (IV) 1.92 % Nordea Pengemarked 2.06 % Storebrand Rente % ODIN Pengemarked 1.90 % Pareto Likviditet 1.80 % Landkreditt Høyrente 3.69 % Storebrand Likviditet 1.86 % Carnegie Likviditet 1.78 % Danske Invest Horisont Rente 3.22 % Carnegie Pengemarked 1.77 % DNB Pengemarked (II) 1.61 % Skagen Avkastning 2.18 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Globale rentefond

36 Utviklingen i det globale rente 7.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 0.05 % 2.07 % 6.02 % 7.77 % Selskapsobligasjoner % 0.36 % % 4.79 % Høyrenteobligasjoner 0.27 % 5.75 % % 3.63 % 0.0 % -1.0 % -2.0 % -3.0 % -4.0 % 2.0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Rentenivåer % 1.0 % US stat 5 år 1.37 % 1.33 % 0.72 % 0.83 % Tysk stat 5 år 0.65 % 0.66 % 0.30 % 0.76 % Spansk stat 5 år 2.69 % 2.79 % 4.08 % 4.15 % Italiensk stat 5 år 2.62 % 2.90 % 3.31 % 6.20 % 0.5 % 0.0 % 1.6 % US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmarginer 1.5 % 1.4 % 1.3 % 1.2 % Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Selskapsobligasjoner 1.27 % 1.32 % 1.48 % 2.62 % Høyrenteobligasjoner 4.37 % 4.50 % 5.02 % 7.19 % Bank/Finans 3.17 % 3.04 % 2.93 % 4.64 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

37 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (november) Bedre enn BarCap Global Aggregate % BarCap Finansinstitusjoner 0.13 % BarCap Lokale Myndigheter 0.01 % BarCap Global 3-5 år 0.23 % BarCap Høyrenteobligasjoner 0.27 % BarCap Statsobligasjoner % BarCap Global 1-3 år 0.14 % BarCap Global BBB 0.10 % BarCap Selskapsobligasjoner % BarCap Global 5-7 år 0.06 % BarCap Global AA % Dårligere enn BarCap Industriselskaper % BarCap Global 7-10 år % BarCap Global A % BarCap Boliglån % BarCap Global 10+ år % BarCap Global AAA % BarCap Strukturerte Obligasjoner % BarCap Forsyningsselskaper % BarCap Fremvoksende Markeder % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn BarCap Global Aggregate 0.41 % BarCap Global 3-5 år 1.23 % BarCap Høyrenteobligasjoner 5.75 % BarCap Finansinstitusjoner 2.21 % BarCap Global 1-3 år 1.12 % BarCap Global BBB 3.66 % BarCap Statsobligasjoner 0.68 % BarCap Global 5-7 år 0.62 % BarCap Global AA 0.94 % Dårligere enn BarCap Selskapsobligasjoner 0.36 % BarCap Global 7-10 år % BarCap Global A 0.34 % BarCap Lokale Myndigheter 0.33 % BarCap Global 10+ år % BarCap Global AAA % BarCap Strukturerte Obligasjoner 0.04 % BarCap Boliglån 0.03 % BarCap Forsyningsselskaper % BarCap Industriselskaper % BarCap Fremvoksende Markeder % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Relativ avkastning hittil i år per november 2013 Globale obligasjonsfond 10.0 % 8.0 % 6.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 42 % Hittil i år per november % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.05% 4.0 % 2.0 % 0.0 % -2.0 % Siste måned (november) 61% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.03% -4.0 % -6.0 % -8.0 % 39 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 18 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned % Relativ avkastning siste måned (november) -2.0 % -1.5 % -1.0 % -0.5 % 0.0 % 0.5 % 1.0 % 1.5 % 2.0 % 2.5 % Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot Citigroup World Government Bond Index hedg to NOK. Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

40 Globale obligasjonsfond Avkastning siste måned (november) Bedre enn Pimco Global Income Bond EUR 0.59 % Muzinich ESG Bondyield 0.52 % ING First Class Fund 0.52 % Bluebay InvGrade Bond Fund 0.46 % Morgan Stanley Euro Corporate 0.43 % PIMCO Global Bond Fund 0.36 % BlackRock Global Fixed Income 0.63 % Aberdeen Euro Corporate 0.28 % Nordea European Corp Bond 0.35 % BNY Mellon Dynamic Bonds 0.17 % Standard European Corporate 0.24 % Storebrand Global Kreditt IG 0.26 % Templeton Strategic Income 0.07 % Russell Euro Fixed Income 0.19 % Payden Int Bond Fund i NOK 0.20 % AXA IM US Corporate Bond 0.00 % Pictet - EUR Corporate Bonds 0.18 % Nordea Global Statsobligasjon 0.17 % BlackRock Global Government 0.00 % Invesco Global TR EUR Bond 0.11 % BlackRock World Bond Fund 0.09 % Pioneer Aggregate Bond % BNP Paribas Fund Conservative 0.07 % DNB Global Credit 0.05 % Schroder International % CS Invest Global Bonds % Citigroup WGBI Hedged NOK 0.05 % BarCap Global Aggregate % BarCap Global Aggregate EUR % Dårligere enn Payden Global Government 0.02 % JPMorgan Aggregate Bonds % JPMorgan Global Government % Storebrand Global Obligasjon A % T Rowe Price Aggregate % Goldman Sachs Fixed Income % KLP Obligasjon Global I % UBS Fixed Income % Aviva Global Aggregate Bond % Storebrand Global Stat % Alliance Fixed Income % JPMorgan Global Bond % Goldman Sachs Global Corp % Templeton - US TR Fund % HSBC Obligations Monde % Nordea US Corporate Bond Fund % AllianceBernstein Global Bond % Julius Baer Credit Opportunities % Templeton Global Bond Fund % PIMCO - Unconstrained Bond % Threadneedle Investment % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

41 Globale obligasjonsfond Avkastning hittil i år per november 2013 Bedre enn Pimco Global Income Bond EUR 4.84 % Morgan Stanley Euro Corporate 4.31 % Aberdeen Euro Corporate 3.93 % Standard European Corporate 2.63 % Pictet - EUR Corporate Bonds 2.40 % Muzinich ESG Bondyield 4.89 % Templeton Strategic Income 2.47 % Goldman Sachs Fixed Income 2.36 % Nordea European Corp Bond 4.47 % BlackRock Global Fixed Income 2.01 % Invesco Global TR EUR Bond 1.90 % Bluebay InvGrade Bond Fund 4.13 % BlackRock Global Government 1.75 % Russell Euro Fixed Income 1.81 % Storebrand Global Kreditt IG 3.85 % BNY Mellon Dynamic Bonds 1.18 % ING First Class Fund 1.30 % Nordea Global Statsobligasjon 3.19 % Pioneer Aggregate Bond 0.82 % BNP Paribas Fund Conservative 0.95 % BlackRock World Bond Fund 2.54 % AXA IM US Corporate Bond 0.72 % Julius Baer Credit Opportunities 0.53 % Citigroup WGBI Hedged NOK 2.07 % BarCap Global Aggregate 0.41 % BarCap Global Aggregate EUR 0.20 % Dårligere enn Storebrand Global Obligasjon A 2.04 % AllianceBernstein Global Bond % CS Invest Global Bonds 0.00 % Payden Global Government 1.80 % Alliance Fixed Income % JPMorgan Global Government % Templeton Global Bond Fund 1.64 % Templeton - US TR Fund % Aviva Global Aggregate Bond % DNB Global Credit 1.46 % JPMorgan Global Bond % JPMorgan Global Bond % Goldman Sachs Global Corp 0.95 % T Rowe Price Aggregate % HSBC Obligations Monde % Payden Int Bond Fund i NOK 0.95 % UBS Fixed Income % PIMCO Global Bond Fund 0.34 % Schroder International % KLP Obligasjon Global I 0.32 % PIMCO - Unconstrained Bond % Nordea US Corporate Bond Fund 0.20 % Threadneedle Investment % Storebrand Global Stat % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

42 Definisjoner og forklaringer Om Fondsbarometeret Fondene som vises i denne grafpakken har ikke blitt valgt ut på hverken kvantitative eller kvalitative faktorer og reflekterer ikke nødvendigvis fond som er anbefalt av Grieg Investor. Vi har basert fondsutvalget på gjenkjenningsfaktor for leser Vi viser fondenes avkastning siste måned og hittil i år. Vi vet at innen ett enkelt år vil det være store tilfeldigheter hvem som slår og hvem som ikke gjør det, og man bør derfor ikke basere sine fondsutvelgelser på ett års historikk. Man bør også vurdere kvalitative faktorer og hvordan et fond passer inn i en portefølje Utviklingen i utvalg av referanseindekser som måler markedsavkastningen på overordnet nivå, og som institusjonelle investorer og verdipapirfond ofte måler seg mot Markedsdrivere vi deler markedsavkastningen inn i bestanddeler slik som blant annet sektorer, geografi, stil og størrelse. Når man har kunnskap om fondets investeringsstrategi kan dette bidra til å forklare mer- eller mindreavkastningen i forhold til Differanseavkastning avkastningsforskjell mellom fond og indeks Akkumulert differanse samlet avkastningsforskjell for perioden

43 Definisjoner og forklaringer Norske aksjer: Globale aksjer: Rentefond: Sektor inndeling av aksje i ti industrisektorer (GICS) Enkeltselskaper viser avkastningen til de ti største selskapene på Oslo børs basert på markedsverdi OSEBX-fondene fond som bruker Oslo Børs hovedindeks som sin referanseindeks OSEFX-fondene fond som bruker Oslo Børs fondsindeks som sin referanseindeks OSESX-fondene fond som bruker OSESX som sin referanseindeks Merkevare fond fond som er forvaltet av kjente aktører i aksje Etiske fond fond som følger internasjonale etiske prinsipper og rammevilkår Verdi investeringsstil som fokuserer på verdipapirer som er underpriset basert på tradisjonelle nøkkeltall Vekst investeringsstil som fokuserer på verdipapirer med forventet inntjening større enn s gjennomsnitt Fryktindeks - markedsestimat på fremtidig volatilitet og usikkerhet i aksje. Høy verdi tilsier høy usikkerhet i Frontier Markets investerbare aksjemarkeder som er mindre utviklede enn de som inngår i Emerging Markets universet Rentefølsomhet har en betydning for avkastningen til et obligasjons- eller pengemarkedsfond ved renteendring på ett prosentpoeng. Jo høyere rentefølsomhet, jo mer sensitiv til renteendringer. Viser om det er korte eller lange renter som har gitt bidrag til avkastning Lånekostnad indikativ lånekostnad på en 5-årig obligasjon med flytende rente. NIBOR 3m + kredittmargin. Viser lånekostnad og ikke avkastning Kredittkvalitet strekker seg fra AAA til D og er en indikator på utsteders betalingsevne (kredittrisiko) NOK-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til norske kroner USD-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til amerikansk dollar EUR-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til euro

44 Til slutt Alle figurer og tabeller i denne presentasjonen er selvutviklet. Grieg Investor kan ikke garantere for at de er feilfrie, men vi har gjort vårt ytterste for å unngå feilkalkulasjoner og misvisende illustrasjoner. Kildedataene er levert av aktører som ansees pålitelige, men Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i kildedataene. Presentasjonen og dens fremstilling av resultater er ikke å oppfatte som hverken kjøps- eller salgsanbefaling på finansielle instrumenter. Ansatte i Grieg Investor kan ha eierandeler i de fondsproduktene som er omtalt. Mangfoldiggjøring og annen bruk av informasjon i denne presentasjon kan kun gjøres ved tydelig kildehenvisning til Grieg Investor.

45

FONDSBAROMETERET. - Desember 2013 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2013 - FONDSBAROMETERET - Desember 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Oktober

FONDSBAROMETERET. - Oktober FONDSBAROMETERET - Oktober 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Januar 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Januar 2014 - FONDSBAROMETERET - Januar 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Februar 2013 -

FONDSBAROMETERET. - Februar 2013 - FONDSBAROMETERET - Februar 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mai 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mai 2014 - FONDSBAROMETERET - Mai 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 - FONDSBAROMETERET - Juni 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - August 2014 -

FONDSBAROMETERET. - August 2014 - FONDSBAROMETERET - August 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Juli 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juli 2014 - FONDSBAROMETERET - Juli 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Oktober 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Oktober 2014 - FONDSBAROMETERET - Oktober 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - September 2013 -

FONDSBAROMETERET. - September 2013 - FONDSBAROMETERET - September 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - November 2014 -

FONDSBAROMETERET. - November 2014 - FONDSBAROMETERET - November 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Januar 2013 -

FONDSBAROMETERET. - Januar 2013 - FONDSBAROMETERET - Januar 2013 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Fondsbarometeret Mars 2017

Fondsbarometeret Mars 2017 Fondsbarometeret Mars 2017 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

Oversikt over aksjefond som tilbys i Aksjesparekonto i DNB. Årlig forvaltningshonorar

Oversikt over aksjefond som tilbys i Aksjesparekonto i DNB. Årlig forvaltningshonorar AB FCP I American Growth Portfolio LU0079474960 1.500 % 0.750 % 100 USD Ja AB FCP I Eurozone Equity Portfolio LU0095325956 1.500 % 0.750 % 100 EUR Ja AB FCP I International Health Care LU0058720904 1.800

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

Oversikt over aksjefond som inngår i Aksjesparekonto i DNB. Årlig forvaltningshonorar

Oversikt over aksjefond som inngår i Aksjesparekonto i DNB. Årlig forvaltningshonorar Oversikt over aksjefond som inngår i i DNB AB FCP I American Growth Portfolio LU0079474960 1,50 % 0,750 % USD Ja AB FCP I Eurozone Equity Portfolio LU0095325956 1,50 % 0,750 % EUR Ja AB FCP I International

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Aktiv Rente Historisk utvikling netto etter fratrekk av forvaltningshonorar

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2016 Nøkkeltall pr 29. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,25 % -0,01 % 0,08 % Avkastning siste 12 mnd. 1,44 % 0,84 % 1,17 % 3 mnd.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013

HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 20 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Investeringsprofil Aksjer

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

Morningstar Fund Awards Norway 2011

Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Morningstar Fund Awards Norway 2011 Bakgrunn og metode Bakgrunn Belønne utmerket forvaltning Investors first gjennomsyrer metodikk og tildeling Ingen rett selv med gode

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 36 541 490 46 354 0 38 % 25 % 12 559 721 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Fond *per Aksjefond ODIN Norden

Fond *per Aksjefond ODIN Norden Fond *per 31.12.2011 Aksjefond ODIN Norden Fondet investerer i de norske, svenske, finske og danske aksjemarkedene. Fondet investerer fritt m.h.p. land, bransje og selskap og er indeksuavhengig. Målsettingen

Detaljer

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100 Prisoversikt for fond i Unit Link (pr. 12.08.2008): Fond og forvalter Tegn. Forv. Innl. Min. ABN AMRO ABN AMRO Global Emerging Markets Bd Class A 0,00 1,25 0,00 5000 ABN AMRO Brazil Equity 0,00 1,75 0,00

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.01.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 46 669 392 59 140-5 000 000 52 % 25 % 24 368 646 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 30.06.2017 Innhold i presentasjonen 1. Markedssyn vs markedet. (Kvikk-lunch grafer) 2. Allegro Navigare 3. Aktiv Allokering 4. Allegro Totalforvaltning 1 / Markedssyn: Allokering vs

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Fond *per Aksjefond ODIN Norden

Fond *per Aksjefond ODIN Norden Fond *per 30.06.2010 Aksjefond ODIN Norden Fondet investerer i de norske, svenske, finske og danske aksjemarkedene. Fondet investerer fritt m.h.p. land, bransje og selskap og er indeksuavhengig. Målsettingen

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet

10/40 2. tertialrapport 2010 - driftsregnskapet VENNESLA KOMMUNE Vedleggshefte til Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 30.04.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 39 829 556 61 032 0 44 % 25 % 17 066 058 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 30.09.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 980 151 27 479 0 40 % 35 % 2 748 993 25 % 45

Detaljer

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013

Avkastningsrapport 3. tertial 2012 Søgne kommune 31.12.2011 31.12.2012 25.01.2013 Avkastningsrapport 3. tertial 20 Søgne kommune 31..2011 31..20 25.01.2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag... Aktivaallokering mot strategi Stressing av porteføljen.. Avkastning totalporteføljen

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 21 002 429 63 130 0 40 % 35 % 2 763 345 25 % 45 % Obligasjoner

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2015

Makrokommentar. Oktober 2015 Makrokommentar Oktober 2015 Aksjer opp i oktober Oktober har lenge hatt et dårlig rykte i finansmarkedene, og flere av de store aksjekrakkene har funnet sted i nettopp denne måneden. I år, derimot, har

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015

ODIN Kreditt. Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt Fondskommentar november 2015 ODIN Kreditt november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,69 prosent. Referanseindeksens avkastning var 0,43

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.03.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 843 030 53 405 0 41 % 35 % 3 063 072 25 % 45

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2014 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2016

Makrokommentar. Juli 2016 Makrokommentar Juli 2016 Positive sommermarkeder Juli var en god måned i finansmarkedene. De negative markedsreaksjonene etter britenes «nei til EU» ble reversert, og ytterligere aksjeoppgang fulgte i

Detaljer

Fondsandeler pr

Fondsandeler pr Fondsandeler pr. 01.01.2017 Verdipapirfond ISIN/Org. Nr. Fondstype Verdi Alfred Berg Kapitalforvaltning Utbytte/rente Alfred Berg Aktiv NO0010089444 Aksjefond 1 311,5938 - Alfred Berg Gambak NO0010105489

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport mai 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport mai 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport mai 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Aksjekommentar for mai De internasjonale aksjemarkedene steg med nesten 2 % i mai. En svakere

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Markeds- Kontant inn/ut Portefølje- Strategi Over/under- Investeringsramme Aktivaklasse verdi fra 31.03.2015 fra 31.03.2015 vekt (%) (%) vekt (NOK) Nedre (%) Øvre (%) Pengemarked 16 704 177 34 163 0 33

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Investeringsvalgporteføljene

Investeringsvalgporteføljene Investeringsvalgporteføljene Desember 2010 Investeringsvalgporteføljer - 100 % Aksjer Regionfordeling for aksjer Aksjefond i porteføljen Japan 15 % Global/Spesial 15 % Nord Amerika 30 % Norge 20 % Europa

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2013

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2013 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Asia Growth Investors AB (AGI) AGI China Fund LU0289591256 0,00 1,90 0,00 100 AGI China East Asia Fund C LU0212839673 0,00 1,90 0,00 100

Asia Growth Investors AB (AGI) AGI China Fund LU0289591256 0,00 1,90 0,00 100 AGI China East Asia Fund C LU0212839673 0,00 1,90 0,00 100 Prisoversikt for Investeringskonto, IPA og IPS (pr.24.02.10) Fond og forvalter ISIN Tegn. Forv. Innl. Min. prov. avgift prov. invest. ABG Sundal Collier Kaupthing Absolutt NO10243306 0, 2, 0, 1 Kaupthing

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad

ODIN Aksje Robust og langsiktig aksjesparing. ODIN Forum Oddbjørn Dybvad Aksje Robust og langsiktig aksjesparing Forum 2017 - Oddbjørn Dybvad Våre fond Aksjefond - geografi Norge Norden Europa Global EM USA Sverige Finland Aksjefond - bransje Eiendom Energi Aksje + = Rente

Detaljer