FONDSBAROMETERET. - Desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - Desember

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindre-avkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner

3 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

4 Norske aksjefond

5 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 6% Markedsavkastning 5% 4% 3% 2% Siste mnd Hittil i år Oslo Børs Hovedindeks 3.5 % 3.5 % 5.0 % 23.6 % Oslo Børs Fondsindeks 3.0 % 3.0 % 5.7 % 24.2 % Oslo Børs Små Selskaper -2.0 % -2.0 % 1.1 % 32.5 % 1% 0% -1% -2% -3% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 60 Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Jan Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Differanseavkastning Siste mnd Hittil i år Hovedindeks - Fondsindeks 0.5 % 0.5 % -0.7 % -0.6 % Små - Store selskaper -5.6 % -5.6 % -2.9 % 9.7 % Oljepris Oljepris Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

6 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (januar) Bedre enn OSEBX 3.5 % Yara International 20.6 % Orkla 11.6 % Oslo Børs Materialer 14.0 % Telenor 9.8 % Oslo Børs Telekom 9.8 % Norsk Hydro 7.4 % Oslo Børs Helse 5.5 % Gjensidige Forsikring 7.0 % Oslo Børs IT 5.2 % Schibsted 5.6 % OBX 3.6 % Dårligere enn Oslo Børs Bank & Finans 2.7 % DNB 1.4 % Oslo Børs Fondsindeks 3.0 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 2.6 % Statoil -2.1 % Oslo Børs All Share Index 2.6 % Oslo Børs Forsyning 1.8 % Seadrill -4.7 % Oslo Børs Små Selskaper -2.0 % Oslo Børs Syklisk Konsum 1.6 % Subsea % Oslo Børs Industri 0.9 % Oslo Børs Energi -3.5 % Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning 2014 Bedre enn OSEBX 5.0 % Oslo Børs Syklisk Konsum 45.0 % Oslo Børs Materialer 44.8 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 41.8 % Norsk Hydro 60.5 % Oslo Børs Forsyning 29.5 % Yara International 32.6 % Oslo Børs IT 24.0 % Gjensidige Forsikring 21.6 % Oslo Børs Helse 13.1 % Schibsted 19.4 % Oslo Børs Telekom 10.0 % Orkla 13.8 % Oslo Børs Bank & Finans 6.2 % Telenor 9.9 % Oslo Børs Fondsindeks 5.7 % Oslo Børs Industri -6.2 % DNB 4.7 % OBX 4.0 % Oslo Børs Energi % Statoil -5.2 % Oslo Børs All Share Index 2.8 % Subsea % Oslo Børs Små Selskaper 1.1 % Seadrill % Dårligere enn Sektor Enkeltselskaper Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Relativ avkastning 2014 Norske aksjefond 25% 20% 15% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 50 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 21 % % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 3.27% 10% 5% Siste måned (januar) 29% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.65% 0% -5% -10% 21 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 7 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -15% Relativ avkastning siste måned (januar) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks Kilde: Grieg Investor, Morningstar

9 Norske aksjefond Avkastning siste måned (januar) Bedre enn Handelsbanken Norge 6.0 % Arctic Norwegian Equities I 4.1 % Storebrand Vekst 5.8 % Carnegie Aksje Norge 3.3 % Danske Invest Norge Vekst 1.3 % Storebrand Optima Norge 5.0 % Swedbank Generator 3.1 % Swedbank SMB -1.0 % OSEBX 3.5 % OSEFX 3.0 % OSE Small Cap Index -2.0 % Dårligere enn KLP AksjeNorge Indeks 3.5 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 2.9 % DnB SMB -2.8 % DnB Norge Indeks 3.5 % Odin Norge (II) 2.7 % Nordea SMB -4.7 % Storebrand Aksje Innland 2.9 % Alfred Berg Norge Classic 2.4 % Storebrand Norge I 2.3 % KLP AksjeNorge 2.3 % Storebrand Verdi 2.3 % DnB Norge (IV) 2.3 % DnB Norge Selektiv (III) 1.6 % Alfred Berg Gambak 2.2 % Landkreditt Norge -2.9 % Delphi Norge 1.9 % Nordea Norge Pluss 1.8 % Holberg Norge -0.2 % Nordea Norge Verdi -0.5 % Fondsfinans Spar -0.7 % Pareto Aksje Norge -3.1 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

10 Norske aksjefond Avkastning 2014 Bedre enn Alfred Berg Gambak 26.6 % Handelsbanken Norge 22.3 % Alfred Berg Norge Classic 16.0 % Odin Norge (II) 13.7 % Arctic Norwegian Equities I 13.2 % Carnegie Aksje Norge 12.5 % Delphi Norge 11.7 % Storebrand Norge I 11.7 % KLP AksjeNorge 9.9 % Storebrand Optima Norge 9.2 % Swedbank Generator 9.5 % Storebrand Verdi 8.1 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 8.7 % Storebrand Aksje Innland 8.0 % Fondsfinans Spar 8.4 % Landkreditt Norge 5.0 % Nordea Norge Verdi 5.9 % Swedbank SMB 2.9 % OSEBX 5.0 % OSEFX 5.7 % OSE Small Cap Index 1.1 % DnB Norge Indeks 4.5 % Nordea Norge Pluss 4.1 % Danske Invest Norge Vekst 0.4 % KLP AksjeNorge Indeks 4.4 % DnB Norge (IV) 4.0 % DnB SMB -1.8 % DnB Norge Selektiv (III) 4.0 % Pareto Aksje Norge 3.1 % Nordea SMB % Storebrand Vekst -1.0 % Holberg Norge -0.5 % Dårligere enn Kilde: Grieg Investor, Bloomberg OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene

11 Globale aksjefond

12 Utviklingen i det globale aksje 10% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 9% 8% Siste mnd Hittil i år % 6% 5% MSCI World 3.2 % 3.2 % 28.2 % 38.4 % MSCI Emerging Markets 5.8 % 5.8 % 19.5 % 6.4 % MSCI AC World 3.5 % 3.5 % 27.3 % 34.2 % MSCI World - MSCI EM -2.5 % -2.5 % 8.7 % 32.0 % 4% 3% 2% 1% 0% -1% 6% Jan Valuta 4% 2% 0% -2% USD EUR Siste mnd Hittil i år USD 5.1 % 5.1 % EUR -2.2 % -2.2 % GBP 1.6 % 1.6 % JPY 6.9 % 6.9 % % -6% Fryktindeks VIX Siste mnd Hittil i år VIX 9.2 % 9.2 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

13 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (januar) Bedre enn MSCI World 3.2 % MSCI Min Vol 6.6 % MSCI Japan 7.6 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 4.6 % MSCI Norden 7.1 % MSCI Store Vekstselskaper 4.5 % MSCI Helse 7.5 % MSCI Tyskland 7.0 % MSCI Vekst 4.3 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 6.5 % MSCI Emerging Markets 5.8 % MSCI Mellomstore Selskaper 4.1 % MSCI Telekom 6.5 % MSCI Europa ex UK 5.6 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 3.7 % MSCI Forsyning 6.3 % MSCI EMU 5.3 % MSCI Kvalitet 3.7 % MSCI Materialer 4.4 % MSCI Europa 5.1 % MSCI Små Vekstselskaper 3.2 % MSCI Syklisk Konsum 3.8 % MSCI UK 4.1 % MSCI Små Selskaper 3.2 % MSCI Industri 3.1 % USA (S&P 500) 1.9 % MSCI Små Verdiselskaper 3.2 % MSCI IT 1.8 % MSCI Spania -1.6 % MSCI Store Selskaper 3.0 % MSCI Bank & Finans -0.2 % MSCI Verdi 2.1 % MSCI Energi -0.5 % MSCI Store Verdiselskaper 1.7 % Dårligere enn Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning 2014 Bedre enn MSCI World 28.2 % MSCI Min Vol 36.1 % MSCI Kvalitet 32.5 % MSCI Helse 44.3 % MSCI Store Vekstselskaper 30.2 % MSCI IT 41.8 % MSCI Vekst 29.7 % MSCI Forsyning 40.8 % MSCI Mellomstore Verdiselsk % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 31.1 % USA (S&P 500) 36.1 % MSCI Mellomstore Selskaper 28.5 % Dårligere enn MSCI Syklisk Konsum 27.0 % MSCI Emerging Markets 19.5 % MSCI Store Selskaper 28.2 % MSCI Bank & Finans 26.1 % MSCI Japan 17.3 % MSCI Mellomstore Vekstselsk % MSCI Industri 22.7 % MSCI Spania 16.5 % MSCI Verdi 26.7 % MSCI Telekom 19.8 % MSCI UK 15.6 % MSCI Store Verdiselskaper 26.3 % MSCI Materialer 16.0 % MSCI Norden 15.2 % MSCI Små Verdiselskaper 25.5 % MSCI Energi 8.0 % MSCI Europa 14.6 % MSCI Små Selskaper 24.5 % MSCI Europa ex UK 14.2 % MSCI Små Vekstselskaper 23.5 % MSCI EMU 11.9 % MSCI Tyskland 9.5 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Relativ avkastning 2014 Globale aksjefond 20% 15% 10% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 9 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 10 % % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -4.63% 5% 0% -5% -10% Siste måned (januar) 44% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.22% -15% -20% 47 % 33 % -25% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -30% Relativ avkastning siste måned (januar) -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot det mest sammenlignbare av MSCI AC World NTR og MSCI World NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

16 Globale aksjefond Avkastning siste måned (januar) Bedre enn MSCI World 3.2 % First State WorldWide 7.8 % Amundi International SICAV 4.9 % Morgan Stanley Global Brands 4.6 % Fidelity Global Focus 4.6 % M&G Global Basics 4.0 % Ecclesiastical Amity Int. B 5.4 % T. Rowe Price Global Eq 3.9 % Danske Sustainability Eq 4.7 % Standard Life Global Eq 3.7 % Sparinvest Ethical Global Value 4.7 % Aberdeen Global World 3.7 % Carnegie WorldWide Ethical 4.3 % Capital Int. Global Equity 3.6 % F&C PORT-STEWARDSHIP 4.2 % Danske Global Stockpicking 4.6 % Schroder ISF QEP Global 3.3 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 3.8 % Carnegie WorldWide 3.8 % Baillie Gifford International 3.3 % Aberdeen Ethical World (Lux) 3.8 % Dårligere enn Odin Global 2.8 % BNY Mellon Long-Term Global 2.4 % Storebrand Trippel Smart 3.1 % Delphi Global 2.8 % BlackRock Global Focus 1.9 % Handelsbanken Global Ethical 2.4 % Landkreditt Aksje Global 2.7 % Wellington Global Contrarian 1.0 % Swedbank Robur Ethica Global 2.1 % DnB Global Selektiv II 2.3 % DnB Global Etisk V 1.8 % Pareto Global A 1.9 % Storebrand Global Multifaktor 1.9 % Holberg Global 1.7 % KLP AksjeGlobal Indeks I 1.5 % Arctic Global Equities I 1.2 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 0.9 % Skagen Global 0.3 % KLP AksjeGlobal Indeks II -0.6 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

17 Globale aksjefond Avkastning 2014 Bedre enn MSCI World 28.2 % T. Rowe Price Global Eq 30.7 % Carnegie WorldWide Ethical 39.2 % Carnegie WorldWide 35.5 % Schroder ISF QEP Global 30.3 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 36.2 % Storebrand Global Multifaktor 31.3 % Baillie Gifford International 29.0 % Danske Sustainability Eq 34.1 % KLP AksjeGlobal Indeks I 29.4 % Morgan Stanley Global Brands 28.8 % Handelsbanken Global Ethical 29.2 % Dårligere enn Landkreditt Aksje Global 26.9 % Capital Int. Global Equity 25.8 % Swedbank Robur Ethica Global 24.6 % Holberg Global 26.6 % Fidelity Global Focus 25.3 % Storebrand Trippel Smart 23.9 % Delphi Global 24.9 % BlackRock Global Focus 25.1 % F&C PORT-STEWARDSHIP 23.0 % Danske Global Stockpicking 24.8 % Standard Life Global Eq 24.3 % Aberdeen Ethical World (Lux) 22.5 % Odin Global 23.4 % Amundi International SICAV 23.8 % DnB Global Etisk V 22.4 % DnB Global Selektiv II 22.0 % BNY Mellon Long-Term Global 23.5 % Ecclesiastical Amity Int. B 20.3 % Arctic Global Equities I 21.9 % Aberdeen Global World 22.7 % Sparinvest Ethical Global Value 13.1 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 17.9 % Wellington Global Contrarian 22.6 % Pareto Global A 16.6 % First State WorldWide 19.4 % Skagen Global 15.8 % M&G Global Basics 14.9 % KLP AksjeGlobal Indeks II 10.8 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske

18 Emerging Markets aksjefond

19 Utviklingen i Emerging Markets 10% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 8% 6% 4% Siste mnd Hittil i år Emerging Markets 5.8 % 5.8 % 19.5 % 6.4 % Frontier Markets 0.8 % 0.8 % 30.5 % 37.6 % EM Europa, Midtøsten og Afrika 3.7 % 3.7 % 1.4 % -0.1 % EM Asia 7.6 % 7.6 % 25.2 % 9.1 % EM Latin-Amerika -1.4 % -1.4 % 7.2 % -5.3 % 2% 0% -2% 10% 8% BRL CNY Jan Valuta Siste mnd Hittil i år % 4% 2% BRL 4.9 % 4.9 % RUB % % INR 7.1 % 7.1 % CNY 4.4 % 4.4 % % -2% Fryktindeks EM Volatilitet Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet 9.3 % 9.3 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

20 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (januar) Bedre enn MSCI Emerging Markets 5.8 % MSCI EM Kvalitet 7.9 % MSCI EM Små Vekstselskaper 7.4 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 7.1 % MSCI EM Vekst 7.0 % MSCI India 13.5 % MSCI EM Store Vekstselskaper 6.9 % MSCI EM Helse 10.6 % MSCI Sør Afrika 9.9 % MSCI EM Små Selskaper 6.6 % MSCI EM IT 10.0 % MSCI Sør-Korea 7.6 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 6.6 % MSCI EM Telekom 7.3 % MSCI EM Asia 7.6 % MSCI EM Min Vol 6.3 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 7.3 % MSCI Kina 7.5 % MSCI EM Små Verdiselskaper 5.9 % MSCI EM Syklisk Konsum 7.2 % MSCI Taiwan 6.2 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 5.9 % Dårligere enn MSCI EM Industri 5.1 % MSCI Russland 4.3 % MSCI EM Store Selskaper 5.6 % MSCI EM Materialer 3.4 % MSCI EM EMEA 3.7 % MSCI EM Verdi 4.5 % MSCI EM Bank & Finans 3.3 % MSCI Frontier Markets 0.8 % MSCI EM Store Verdiselsk. 4.2 % MSCI EM Energi 3.3 % MSCI Mexico -1.2 % MSCI EM Forsyning 2.5 % MSCI EM Latin Amerika -1.4 % MSCI Brasil -1.7 % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 19.5 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Kvalitet 26.6 % MSCI EM Små Vekstselskaper 23.8 % MSCI EM Min Vol 23.5 % MSCI EM Helse 45.9 % MSCI India 51.3 % MSCI EM Små Selskaper 23.4 % MSCI EM IT 34.3 % MSCI Taiwan 33.6 % MSCI EM Små Verdiselskaper 23.0 % MSCI EM Bank & Finans 28.5 % MSCI Kina 31.9 % MSCI EM Store Vekstselskaper 21.8 % MSCI EM Forsyning 25.1 % MSCI Frontier Markets 30.5 % MSCI EM Vekst 21.8 % MSCI EM Syklisk Konsum 20.3 % MSCI Sør Afrika 28.6 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk % MSCI EM Telekom 20.0 % MSCI EM Asia 25.2 % MSCI EM Store Selskaper 19.6 % Dårligere enn MSCI EM Industri 18.7 % MSCI Mexico 10.8 % MSCI EM Mellomstore Selsk % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 16.2 % MSCI Sør-Korea 8.6 % MSCI EM Store Verdiselsk % MSCI EM Materialer -1.7 % MSCI EM Latin Amerika 7.2 % MSCI EM Verdi 17.2 % MSCI EM Energi % MSCI Brasil 5.0 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk % MSCI EM EMEA 1.4 % MSCI Russland % Sektor Region Stil & Størrelse Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Relativ avkastning 2014 Emerging Markets aksjefond 30% 20% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 15 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 24 % % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -1.23% 10% 0% Siste måned (januar) 47% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.21% -10% -20% 39 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 23 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -30% Relativ avkastning siste måned (januar) -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) Kilde: Grieg Investor, Morningstar

23 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (januar) Bedre enn MSCI Emerging Markets 5.8 % First State EM Leaders 8.9 % Vontobel EM Fund 8.7 % JP Morgan EM Fund 8.1 % Fidelity Inst EM 7.8 % Aberdeen Global EM Fund 7.5 % Baillie Gifford EM Growth 7.4 % Amundi Actions Emergents 6.5 % Comgest Growth EM Fund 6.5 % Danske Invest - Global EM 8.3 % BlackRock EM Markets 6.0 % Nordea Emerging Stars 7.9 % Carnegie Emerging Markets 6.0 % Carnegie Emerging Markets 6.0 % Carmignac Emergents 6.0 % Aberdeen Frontier Markets Eq 8.9 % Dårligere enn Delphi Emerging 5.4 % Janus Emerging Markets Fund 5.7 % FIM Frontier 4.7 % Nordea Stable EM 4.5 % M&G Global EM Fund 5.1 % Comgest GEM Promising Comp 4.5 % DNB Global Emerging Markets 3.9 % Lazard Emerging Markets 4.9 % Harding Loevner Frontier EM 2.4 % ODIN Emerging Markets 3.2 % Genesis EM Fund 3.7 % Magna New Frontiers Fund 1.9 % HOLBERG RURIK 2.6 % Templeton Emerging Markets 3.6 % Renaissance Frontier Markets -1.8 % SKAGEN Kon-Tiki 1.5 % BankInvest New EM Aktier -1.9 % LG Frontier Markets -5.4 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning 2014 Bedre enn MSCI Emerging Markets 19.5 % Vontobel EM Fund 28.2 % Comgest Growth EM Fund 25.7 % First State EM Leaders 23.0 % Amundi Actions Emergents 22.4 % Baillie Gifford EM Growth 22.2 % Fidelity Inst EM 21.7 % JP Morgan EM Fund 20.9 % FIM Frontier 31.9 % Genesis EM Fund 19.9 % Harding Loevner Frontier EM 29.8 % Nordea Emerging Stars 29.8 % Aberdeen Global EM Fund 19.6 % Comgest GEM Promising Comp 21.6 % Nordea Stable EM 28.0 % BlackRock EM Markets 19.6 % Magna New Frontiers Fund 21.0 % Dårligere enn DNB Global Emerging Markets 18.7 % Janus Emerging Markets Fund 16.9 % BankInvest New EM Aktier 14.4 % Delphi Emerging 18.6 % Lazard Emerging Markets 16.9 % Aberdeen Frontier Markets Eq 13.9 % Danske Invest - Global EM 18.2 % Carmignac Emergents 14.0 % LG Frontier Markets 5.7 % ODIN Emerging Markets 15.1 % M&G Global EM Fund 11.0 % Carnegie Emerging Markets 13.4 % Templeton Emerging Markets 9.2 % SKAGEN Kon-Tiki 11.6 % HOLBERG RURIK 5.2 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets

25 Norske rentefond

26 Utviklingen i det norske rente 0.8 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år Markedsavkastning 0.7 % Siste mnd Hittil i år % 0.5 % Statsobligasjoner 3m 0.11 % 0.11 % 1.33 % 1.62 % Statsobligasjoner 3 år 0.69 % 0.69 % 5.07 % 0.94 % Statsobligasjoner 5 år 1.45 % 1.45 % 9.35 % % 0.4 % 0.3 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 1.6 % 1.4 % 1.2 % 1.0 % 0.8 % 0.6 % 0.4 % Jan 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 0.93 % 1.09 % 1.09 % 1.38 % 3 mnd NIBOR 1.32 % 1.48 % 1.48 % 1.69 % 3 årig norsk statsrente 0.71 % 0.96 % 0.96 % 1.94 % 3 årig swap rente 1.00 % 1.22 % 1.22 % 2.11 % 1.6 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.4 % 1.2 % 1.0 % 0.8 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

27 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (januar) Høyere enn Storebrand ASA 3.22 % Seadrill % Liten Bank (BBB-rating) 2.26 % Aker Solutions 6.42 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.21 % Aker 6.07 % Liten Bank (A-rating) 2.16 % Wilh. Wilhelmsen 3.97 % Statsobligasjoner 5 år 1.45 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.11 % Kongsberg Gruppen 2.04 % Statsobligasjoner 3 år 0.69 % Median 2.04 % Median 1.99 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 0.29 % Stor Bank (BBB-rating) 2.04 % Yara International 1.99 % Statsobligasjoner 6m 0.19 % Stor Bank (A-rating) 1.90 % Olav Thon Eiendomsselskap 1.96 % Statsobligasjoner 3m 0.11 % DNB Bank 1.85 % Hafslund 1.94 % Nordea Norge 1.84 % Orkla 1.94 % Kommunalbanken 1.52 % Statoil 1.87 % DNB Boligkreditt 1.52 % Telenor 1.84 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning 2014 Høyere enn Storebrand ASA 3.38 % Seadrill % Liten Bank (BBB-rating) 2.45 % Aker Solutions 6.48 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.40 % Aker 6.33 % Liten Bank (A-rating) 2.35 % Wilh. Wilhelmsen 4.08 % Statsobligasjoner 5 år 9.35 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.30 % Kongsberg Gruppen 2.23 % Statsobligasjoner 3 år 5.07 % Median 2.23 % Median 2.18 % Lavere enn Statsobligasjoner 12m 1.94 % Stor Bank (BBB-rating) 2.23 % Yara International 2.18 % Statsobligasjoner 6m 1.51 % Stor Bank (A-rating) 2.10 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.16 % Statsobligasjoner 3m 1.33 % DNB Bank 2.05 % Hafslund 2.13 % Nordea Norge 2.03 % Orkla 2.13 % Kommunalbanken 1.70 % Telenor 2.03 % DNB Boligkreditt 1.68 % Statoil 1.98 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon

29 Relativ avkastning 2014 Norske obligasjonsfond 7.0 % 5.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 26 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 29 % % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.38% 3.0 % 1.0 % -1.0 % Siste måned (januar) 31% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.10% -3.0 % -5.0 % 43 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 3 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -7.0 % Relativ avkastning siste måned (januar) -0.8 % -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

30 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (januar) Bedre enn Statsobl. 3 år 0.69 % Nordea Norsk Kredittobligasjon 0.82 % Storebrand Stat A 1.47 % Nordea Obligasjon III 0.72 % KLP Statsobligasjon I 1.42 % Carnegie Obligasjon 0.71 % Alfred Berg Lang Obligasjon 1.15 % DnB Kredittobligasjon 0.71 % Handelsbanken Obligasjon 1.15 % DnB Obligasjon (III) 0.70 % DnB Lang Obligasjon % Dårligere enn Alfred Berg Obligasjon % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.68 % Pluss Rente 0.31 % Nordea Statsobligasjon II 0.67 % DnB Aktiv Rente 0.28 % Alfred Berg Obligasjon 0.63 % KLP Obligasjon 1 år 0.28 % KLP Obligasjon 3 år 0.59 % DnB FRN % PLUSS Pensjon 0.52 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.24 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.51 % Nordea Likviditet Pensjon 0.23 % ODIN Obligasjon 0.47 % Alfred Berg Kort Stat 0.20 % FORTE Obligasjon 0.42 % Nordea Kreditt 0.17 % Pareto Obligasjon 0.38 % Odin Kort Obligasjon 0.16 % Arctic Investment Grade 0.27 % Holberg Likviditet OMF 0.12 % Nordea Likviditet OMF 0.12 % Arctic Covered 0.11 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

31 Norske obligasjonsfond Avkastning 2014 Bedre enn Statsobl. 3 år 5.07 % FORTE Obligasjon 7.94 % DnB Kredittobligasjon 6.79 % DnB Obligasjon (III) 6.74 % Alfred Berg Obligasjon 6.68 % Nordea Norsk Kredittobligasjon 6.64 % Nordea Obligasjon III 6.52 % DnB Obligasjon 20 (IV) 6.20 % Carnegie Obligasjon 5.67 % Alfred Berg Lang Obligasjon % Storebrand Norsk Kreditt IG 5.64 % Handelsbanken Obligasjon 9.62 % Danske Norsk Obligasjon Inst 5.51 % KLP Statsobligasjon I 9.46 % KLP Obligasjon 3 år 5.24 % Storebrand Stat A 9.11 % PLUSS Pensjon 5.18 % DnB Lang Obligasjon % Dårligere enn Alfred Berg Obligasjon % Nordea Statsobligasjon II 4.64 % Pluss Rente 4.15 % ODIN Obligasjon 4.28 % DnB Aktiv Rente 3.89 % Arctic Investment Grade 3.98 % Nordea Kreditt 3.50 % Pareto Obligasjon 2.82 % Alfred Berg Kort Obligasjon 3.28 % Nordea Likviditet OMF 3.22 % DnB FRN % Nordea Likviditet Pensjon 3.13 % Arctic Covered 2.74 % KLP Obligasjon 1 år 2.68 % Holberg Likviditet OMF 2.27 % Odin Kort Obligasjon 2.20 % Alfred Berg Kort Stat 1.85 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her:

32 Relativ avkastning 2014 Pengemarkedsfondene 3.0 % 2.5 % 2.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 10 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 86 % % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.47% 1.5 % 1.0 % Siste måned (januar) 86% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.05% 0.5 % 0.0 % -0.5 % 5 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -1.0 % Relativ avkastning siste måned (januar) -0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

33 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (januar) Bedre enn Statsobl. 3m 0.11 % Nordea Likviditet III 0.35 % Nordea Likviditet Pluss 0.28 % Storebrand Likviditet 0.20 % Forte Pengemarked 0.24 % PLUSS Likviditet 0.18 % Storebrand Høyrente 0.20 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.18 % Skagen Høyrente 0.18 % PLUSS Pengemarked 0.17 % Eika Sparebank 0.18 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.17 % DnB Likviditet 20 (V) 0.17 % KLP Pengemarked 0.17 % DnB Likviditet (IV) 0.17 % Alfred Berg Likviditet 0.15 % DNB Pengemarked (II) 0.17 % Skagen Avkastning 1.11 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.15 % Danske Norsk Likviditet 0.15 % Handelsbanken Høyrente 0.35 % Holberg Likviditet % Alfred Berg Pengemarked 0.15 % Swedbank Høyrente 0.32 % Carnegie Pengemarked 0.14 % Holberg Likviditet 0.15 % Holberg Kreditt 0.26 % ODIN Pengemarked 0.13 % Nordea Pengemarked 0.14 % Swedbank Rente 0.20 % Handelsbanken Likviditet 0.13 % Pareto Likviditet 0.13 % Danske Invest Horisont Rente 0.15 % Dårligere enn Nordea Likviditet % Landkreditt Extra 0.09 % Pareto Høyrente 0.07 % Storebrand Obligasjon % Landkreditt Høyrente 0.06 % Storebrand Rente % Arctic High Return % DNB High Yield % Pareto Kreditt % Alfred Berg Høyrente % Storm Bond Fund % Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

34 Pengemarkedsfond Avkastning 2014 Bedre enn Statsobl. 3m 1.33 % Forte Pengemarked 3.78 % PLUSS Likviditet 2.67 % Danske Norsk Likviditet 2.59 % PLUSS Pengemarked 2.58 % Eika Sparebank 2.53 % SKAGEN Høyrente Institusjon 2.35 % Nordea Likviditet Pluss 2.41 % Skagen Avkastning 5.00 % Danske Norsk Likviditet Inst 2.28 % Holberg Likviditet 2.39 % Swedbank Rente 3.83 % Storebrand Likviditet 2.27 % Nordea Likviditet III 2.38 % Danske Invest Horisont Rente 3.33 % Alfred Berg Likviditet 2.16 % Skagen Høyrente 2.27 % Holberg Kreditt 3.08 % KLP Pengemarked 2.16 % DnB Likviditet (IV) 2.27 % Landkreditt Høyrente 2.88 % Nordea Likviditet % Storebrand Høyrente 2.27 % Landkreditt Extra 2.80 % Holberg Likviditet % DnB Likviditet 20 (V) 2.26 % Handelsbanken Høyrente 2.64 % Carnegie Pengemarked 1.93 % Alfred Berg Pengemarked 2.21 % DNB High Yield 2.02 % DnB Likviditet 20 (IV) 1.91 % Pareto Likviditet 2.06 % Pareto Høyrente 1.78 % ODIN Pengemarked 1.86 % Nordea Pengemarked 2.05 % Storebrand Obligasjon % Handelsbanken Likviditet 1.83 % DNB Pengemarked (II) 1.94 % Storebrand Rente % Dårligere enn Swedbank Høyrente 1.32 % Pareto Kreditt % Arctic High Return % Alfred Berg Høyrente % Storm Bond Fund % Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: Andre rentefond

35 Globale rentefond

36 Utviklingen i det globale rente 3.0 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning 2.5 % 2.0 % 1.5 % Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 2.19 % 2.19 % 9.96 % 1.50 % Selskapsobligasjoner 2.42 % 2.42 % 7.60 % 0.07 % Høyrenteobligasjoner 0.35 % 0.35 % 2.58 % 6.47 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % -0.5 % -1.0 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % Jan Rentenivåer US stat 5 år 1.15 % 1.65 % 1.65 % 1.74 % Tysk stat 5 år % 0.02 % 0.02 % 0.92 % Spansk stat 5 år 0.83 % 0.88 % 0.88 % 2.73 % Italiensk stat 5 år 0.78 % 0.95 % 0.95 % 2.73 % 0.0 % -0.5 % 1.30% US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmarginer 1.28% 1.26% 1.24% 1.22% 1.20% Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Selskapsobligasjoner 1.26 % 1.23 % 1.23 % 1.19 % Høyrenteobligasjoner 5.46 % 5.16 % 5.16 % 4.11 % Bank/Finans 3.99 % 3.65 % 3.65 % 2.98 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

37 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (januar) Bedre enn BarCap Global Aggregate 1.87 % BarCap Forsyningsselskaper 3.64 % BarCap Industriselskaper 2.65 % BarCap Selskapsobligasjoner 2.42 % BarCap Statsobligasjoner 1.97 % BarCap Global 10+ år 4.93 % BarCap Global AA 2.96 % BarCap Finansinstitusjoner 1.89 % BarCap Global 7-10 år 1.96 % BarCap Global BBB 2.08 % BarCap Lokale Myndigheter 1.83 % BarCap Global 5-7 år 1.19 % BarCap Global AAA 1.86 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 0.88 % BarCap Global 3-5 år 0.87 % BarCap Global A 1.04 % BarCap Boliglån 0.87 % BarCap Global 1-3 år 0.34 % BarCap Høyrenteobligasjoner 0.35 % BarCap Fremvoksende Markeder 0.57 % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning 2014 Bedre enn BarCap Global Aggregate 7.59 % BarCap Forsyningsselskaper % BarCap Statsobligasjoner 7.98 % BarCap Industriselskaper 7.77 % BarCap Global 10+ år % BarCap Global BBB % BarCap Selskapsobligasjoner 7.60 % BarCap Global 7-10 år 9.63 % BarCap Global A 7.67 % Dårligere enn BarCap Lokale Myndigheter 6.71 % BarCap Global 5-7 år 6.60 % BarCap Global AA 7.58 % BarCap Finansinstitusjoner 6.68 % BarCap Global 3-5 år 3.49 % BarCap Global AAA 6.40 % BarCap Boliglån 6.24 % BarCap Global 1-3 år 1.18 % BarCap Høyrenteobligasjoner 2.58 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 6.23 % BarCap Fremvoksende Markeder 5.01 % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

39 Relativ avkastning 2014 Globale obligasjonsfond 20.0 % 15.0 % 10.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 18 % % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -3.81% 5.0 % 0.0 % -5.0 % Siste måned (januar) 26% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.97% % % % 74 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 8 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned % Relativ avkastning siste måned (januar) -5.0 % -4.0 % -3.0 % -2.0 % -1.0 % 0.0 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot Citigroup World Government Bond Index hedg to NOK. Alle tall i NOK Kilde: Grieg Investor, Morningstar

40 Globale obligasjonsfond Avkastning siste måned (januar) Bedre enn Nordea Global Statsobligasjon 2.76 % Aviva Global Aggregate Bond 2.57 % PIMCO Global Bond Fund 2.55 % JPMorgan Global Government 2.32 % KLP Obligasjon Global I 2.51 % Russell Euro Fixed Income 2.10 % Storebrand Global Obligasjon 2.36 % Invesco Global TR EUR Bond 2.10 % Nordea US Corporate Bond Fund 2.23 % AXA IM US Corporate Bond 1.94 % ING First Class Fund 1.99 % Citigroup WGBI Hedged NOK 2.19 % BarCap Global Aggregate 1.87 % BarCap Global Aggregate EUR 1.96 % Dårligere enn Payden Global Government 2.16 % Alliance Fixed Income 1.81 % Morgan Stanley Euro Corporate 1.21 % DNB Global Credit 2.14 % T Rowe Price Aggregate 1.81 % Aberdeen Euro Corporate 0.94 % Payden Int Bond Fund i NOK 2.08 % Schroder International 1.67 % Standard European Corporate 0.93 % Goldman Sachs Global Corp 1.96 % Threadneedle Investment 1.64 % Pictet - EUR Corporate Bonds 0.87 % BlackRock World Bond Fund 1.51 % JPMorgan Aggregate Bonds 1.54 % Goldman Sachs Fixed Income 0.81 % Muzinich ESG Bondyield 1.48 % BlackRock Global Government 1.45 % BNP Paribas Fund Conservative 0.48 % Storebrand Global Kreditt IG 1.43 % BNY Mellon Dynamic Bonds 1.28 % Julius Baer Credit Opportunities 0.47 % Nordea European Corp Bond 1.31 % Templeton - US TR Fund 1.19 % CS Invest Global Bonds 0.28 % Bluebay InvGrade Bond Fund 0.98 % Pioneer Aggregate Bond 1.11 % Pimco Global Income Bond EUR 0.08 % Templeton Global Bond Fund % UBS Fixed Income 1.09 % BlackRock Global Fixed Income 0.23 % Templeton Strategic Income 0.14 % AllianceBernstein Global Bond 0.12 % PIMCO - Unconstrained Bond % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

41 Globale obligasjonsfond Avkastning 2014 Bedre enn Russell Euro Fixed Income % ING First Class Fund % Aberdeen Euro Corporate 8.41 % Nordea Global Statsobligasjon % JPMorgan Global Government 8.36 % PIMCO Global Bond Fund % Aviva Global Aggregate Bond 7.96 % Storebrand Global Obligasjon % BlackRock Global Government 8.20 % Pictet - EUR Corporate Bonds 7.78 % Citigroup WGBI Hedged NOK 9.96 % BarCap Global Aggregate 7.59 % BarCap Global Aggregate EUR 7.57 % Dårligere enn Payden Global Government 9.79 % JPMorgan Aggregate Bonds 7.46 % Standard European Corporate 7.55 % Nordea European Corp Bond 9.77 % Alliance Fixed Income 7.31 % Morgan Stanley Euro Corporate 7.18 % DNB Global Credit 9.72 % Schroder International 6.57 % Goldman Sachs Fixed Income 6.74 % Payden Int Bond Fund i NOK 9.70 % T Rowe Price Aggregate 6.32 % Invesco Global TR EUR Bond 6.48 % BlackRock World Bond Fund 9.64 % Pioneer Aggregate Bond 5.93 % Julius Baer Credit Opportunities 4.50 % Muzinich ESG Bondyield 9.44 % Templeton - US TR Fund 5.85 % Pimco Global Income Bond EUR 4.11 % KLP Obligasjon Global I 8.66 % Threadneedle Investment 4.91 % BNP Paribas Fund Conservative 3.02 % Storebrand Global Kreditt IG 7.59 % AXA IM US Corporate Bond 4.60 % CS Invest Global Bonds 2.59 % Goldman Sachs Global Corp 7.56 % BlackRock Global Fixed Income 3.52 % Bluebay InvGrade Bond Fund 7.29 % UBS Fixed Income 2.93 % Nordea US Corporate Bond Fund 7.19 % BNY Mellon Dynamic Bonds 2.75 % Templeton Global Bond Fund 3.35 % PIMCO - Unconstrained Bond 2.27 % AllianceBernstein Global Bond 1.18 % Templeton Strategic Income 1.03 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret

42 Definisjoner og forklaringer Om Fondsbarometeret Fondene som vises i denne grafpakken har ikke blitt valgt ut på hverken kvantitative eller kvalitative faktorer og reflekterer ikke nødvendigvis fond som er anbefalt av Grieg Investor. Vi har basert fondsutvalget på gjenkjenningsfaktor for leser Vi viser fondenes avkastning siste måned og hittil i år. Vi vet at innen ett enkelt år vil det være store tilfeldigheter på hvem som slår og hvem som ikke gjør det, og man bør derfor ikke basere sine fondsutvelgelser på ett års historikk. Man bør også vurdere kvalitative faktorer og hvordan et fond passer inn i en portefølje Utviklingen i utvalg av referanseindekser som måler markedsavkastningen på overordnet nivå, og som institusjonelle investorer og verdipapirfond ofte måler seg mot Markedsdrivere vi deler markedsavkastningen inn i bestanddeler slik som blant annet sektorer, geografi, stil og størrelse. Når man har kunnskap om fondets investeringsstrategi kan dette bidra til å forklare mer- eller mindreavkastningen i forhold til Differanseavkastning avkastningsforskjell mellom fond og indeks Akkumulert differanse samlet avkastningsforskjell for perioden

43 Definisjoner og forklaringer Norske aksjer: Globale aksjer: Rentefond: Sektor inndeling av aksje i ti industrisektorer (GICS) Enkeltselskaper viser avkastningen til de ti største selskapene på Oslo børs basert på markedsverdi OSEBX-fondene fond som bruker Oslo Børs hovedindeks som sin referanseindeks OSEFX-fondene fond som bruker Oslo Børs fondsindeks som sin referanseindeks OSESX-fondene fond som bruker OSESX som sin referanseindeks Merkevarefond fond som er forvaltet av kjente aktører i aksje Etiske fond fond som følger internasjonale etiske prinsipper og rammevilkår Verdi investeringsstil som fokuserer på verdipapirer som er underpriset basert på tradisjonelle nøkkeltall Vekst investeringsstil som fokuserer på verdipapirer med forventet inntjening større enn s gjennomsnitt Fryktindeks - markedsestimat på fremtidig volatilitet og usikkerhet i aksje. Høy verdi tilsier høy usikkerhet i Frontier Markets investerbare aksjemarkeder som er mindre utviklede enn de som inngår i Emerging Markets universet Rentefølsomhet har en betydning for avkastningen til et obligasjons- eller pengemarkedsfond ved renteendring på ett prosentpoeng. Jo høyere rentefølsomhet, jo mer sensitiv til renteendringer. Viser om det er korte eller lange renter som har gitt bidrag til avkastning Lånekostnad indikativ lånekostnad på en 5-årig obligasjon med flytende rente. NIBOR 3m + kredittmargin. Viser lånekostnad og ikke avkastning Kredittkvalitet strekker seg fra AAA til D og er en indikator på utsteders betalingsevne (kredittrisiko) NOK-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til norske kroner USD-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til amerikansk dollar EUR-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til euro

44 Til slutt Alle figurer og tabeller i denne presentasjonen er selvutviklet. Grieg Investor kan ikke garantere for at de er feilfrie, men vi har gjort vårt ytterste for å unngå feilkalkulasjoner og misvisende illustrasjoner. Kildedataene er levert av aktører som ansees pålitelige, men Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i kildedataene. Presentasjonen og dens fremstilling av resultater er ikke å oppfatte som hverken kjøps- eller salgsanbefaling på finansielle instrumenter. Ansatte i Grieg Investor kan ha eierandeler i de fondsproduktene som er omtalt. Mangfoldiggjøring og annen bruk av informasjon i denne presentasjon kan kun gjøres ved tydelig kildehenvisning til Grieg Investor.

45

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 Markedsutvikling I februar steg FDA med 1,7 % og referanseindeksen 2,8 % (utvikling målt i norske kroner). Markedsoppgangen var godt hjulpet av sterk utvikling i amerikanske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer