Fond *per Aksjefond ODIN Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fond *per Aksjefond ODIN Norden"

Transkript

1 Fond *per Aksjefond ODIN Norden Fondet investerer i de norske, svenske, finske og danske aksjemarkedene. Fondet investerer fritt m.h.p. land, bransje og selskap og er indeksuavhengig. Målsettingen er over tid å gi andelseierne høyest mulig avkastning innenfor rammen av fondets investeringsstrategi Avkastning fond -7,4 % -43,9 % 37,4 % -5,4 % 2,1 % Avkastning referanse 1,4 % -40,6 % 16,7 % 3,1 % 0, Mer/mindreavkastning -8,8 % -3,3 % 20,7 % -8,6 % 2,1 % 10 5 Nils Petter Hollekin MSCI Nordic net Odin Norden MSCI Nordic ODIN Finland Fondet investerer hovedsaklig i aksjer som er notert på Helsingfors Børs og plasserer fritt m.h.p. industrisektor og selskap. Målsettingen er å gjøre det bedre enn det generelle finske aksjemarkedet. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond -4,6 % -38,9 % 36,3 % -0,1 % 6, Avkastning referanse 0,1 % -35,4 % 25,4 % 1,7 % 4,9 % Mer/mindreavkastning -4,7 % -3,5 % 10,9 % -1,8 % 1,1 % Truls Haugen OMX Helsinki CAP Odin Finland OMX Helsinki ODIN Norge Fondet investerer i det norske aksjemarkedet, og investerer fritt m.h.p. bransje og selskap. Fondets målsetting er over tid å gi andelseierne høyest mulig avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsprofil og strategi. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond 3,5 % -50,9 % 49,6 % -4,3 % 2,6 % Avkastning referanse 10,1 % -57,4 % 70,1 % -12,2 % 2, Mer/mindreavkastning -6,6 % 6,5 % -20,5 % 8, 0,6 % Jarl Ulvin 5 Oslo Børs (OSEFX) Odin Norge OSEFX ODIN Sverige Fondet skal investere langsiktig i det svenske aksjemarkedet. Risikoen skal minimaliseres ved å spre investeringene på et større antall selskaper og over flere bransjer. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond -17,7 % -35,3 % 45,5 % 5,1 % 8,7 % Avkastning referanse -9,9 % -34,5 % 35,3 % 11,8 % 7,2 % Mer/mindreavkastning -7,8 % -0,8 % 10,2 % -6,7 % 1,5 % Nils Petter Hollekin OMXSB Cap GI Odin Sverige OMX Stockholm ODIN Maritim Fondet kan bare investere i selskaper som hovedsakelig opererer innenfor maritim transport som er børsnotert på børsene og som er medlem, assosiert medlem eller på annen måte formelt er tilknyttet Fèdèration Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV) Avkastning fond 37,2 % -55,7 % 17,6 % 2, 1,5 % Avkastning referanse 10,1 % N/A N/A N/A N/A Mer/mindreavkastning 27,2 % N/A N/A N/A N/A Lars Mohagen MSCI World Gross Marine Index Odin Maritime

2 ODIN Offshore ODIN Offshore kan bare investere i selskaper som hovedsakelig opererer innenfor energiområdet olje og gass. Det omfatter bl.a. selskaper innen utvinning, produksjon, videreforedling, transport/distribusjon og serviceselskaper. Fondet er indeksuavhengig. 70 Avkastning fond 10,7 % -56,7 % 50,3 % -11,1 % 4,5 % Avkastning referanse 32,6 % -48,6 % 33,9 % -5,6 % 1,9 % Mer/mindreavkastning -21,9 % -8,1 % 16,4 % -5,4 % 2,6 % Lars Mohagen 10 PHLX Oil Service Index Odin Offshore PHLX Oil Service ODIN Europa ODIN Europa er indeksuavhengig og kan fritt investere i hovedsakelig store og likvide selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa Avkastning fond -17,6 % -42,3 % 22,9 % -7,8 % -1,9 % Avkastning referanse -3,5 % -31,5 % 14,5 % -8,5 % -0,1 % Mer/mindreavkastning -14,1 % -10,8 % 8,4 % 0,7 % -1,8 % Alexandra Morris MSCI Europe -2 Odin Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB ODIN Europa SMB er et indeksuavhengig fond som fritt investerer i små og mellomstore bedrifter som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Kriterier for selskapets størrelse er dets børsverdi Avkastning fond -14,2 % -39,5 % 19,2 % -8, 0,3 % Avkastning referanse -12,6 % -41,5 % 38,9 % 0,1 % 2,7 % Mer/mindreavkastning -1,7 % 2, -19,6 % -8,1 % -2,4 % Truls Hagen MSCI Europe Small Cap -5 Odin Europa SMB MSCI Europe Small Cap ODIN Global ODIN Global investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper over hele verden. Fondet ble etablert 15. november 1999 under navnet ODIN Templeton Global. ODIN overtok forvaltningen av fondet 12. juni Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond -10,9 % -38,6 % 31,5 % 3,3 % -0,9 % Avkastning referanse -5,3 % -24,2 % 8,4 % 1,1 % -0,2 % Mer/mindreavkastning -5,5 % -14,4 % 23,1 % 2,2 % -0,8 % -2 Jarl Ulvin, Truls Haugen og Alexandra Morris MSCI World Net Index -4-6 Odin Global MSCI World ODIN Global SMB ODIN Global SMB investerer fritt i små og mellomstore aksjeselskaper på global basis. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi. Selskapets børsverdi skal ikke overstige 2 milliarder USD ved investeringstidspunktet Avkastning fond -12, -40, 26,5 % 1,2 % -2,6 % Avkastning referanse -12,7 % -25,7 % 36,9 % -1,7 % 2,2 % Mer/mindreavkastning 0,7 % -14,3 % -10,4 % 2,9 % -4,8 % 2 Jarl Ulvin, Truls Haugen og Alexandra Morris MSCI World Net Index -2-4 Odin Global SMB MSCI World Small Cap

3 ODIN Templeton Emerging Mark. Fondet er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Emerging Markets Fund. Fondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner i selskaper i nyutviklede markeder Avkastning fond 11,1 % -39,5 % 41,8 % 1,7 % 6,9 % Avkastning referanse 19,1 % -40,4 % 74,4 % -6,2 % 13,3 % Mer/mindreavkastning -8, 0,9 % -32,6 % 7,9 % -6,4 % 10 5 Markus Mobius, Singapore MSCA Emerging Markets Index -5 Odin Templeton EM MSCI EM ODIN Robur Øst- Europa Robur Øst-Europa er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Østeuropafond. Fondet plasserer i børsnoterte selskaper i ulike bransjer i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Kroatia, Slovenia, Russland, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond 10,8 % -59,8 % 59,6 % 4, 7,5 % Avkastning referanse 9,2 % -60,5 % 49,4 % -7,7 % 2,4 % Mer/mindreavkastning 1,6 % 0,7 % 10,1 % 11,8 % 5,1 % Daniel Dinef og Mats Wandell (Swedbank) MSCI Russland (30%), MSCI P -5 Odin Robur Øst-Europa MSCI EM Eastern Europe FLF Real Estate Securities World FLF Real Estate Securities World søker å få avkastning fra en aktivt forvaltet portefølje bestående av omsettelige verdipapirer utstedt av eiendomsselskaper eller ledende selskaper innenfor utleie av eiendom over hele verden Avkastning fond -23,1 % -55,4 % 9,2 % 4,5 % -12,1 % Avkastning referanse -20,3 % -31,3 % 12, 8,2 % -3, Mer/mindreavkastning -2,9 % -24,1 % -2,7 % -3,7 % -9,1 % Nancy Holland jun. 06 des. 06 mar. 07 jun. 07 des. 07 mar. 08 des. 08 mar. 09 des. 09 mar. 10 GPR Adjusted NET FLF Real Estate Securities World GPR 250 Property Index Invesco U.S Structured Fondet investerer i selskaper som er notert på de amerikanske børsene. Minimum 7 av fondet er investert i store selskaper. Investeringsprosessen er kvantitativ, og forvalter benytter en modellbasert optimeringsteknikk for å søke etter positive drivere Avkastning fond -11,8 % -19,1 % 1,7 % 1,4 % -2,1 % Avkastning referanse -8, -19,5 % 5,5 % 4,6 % -1,1 % Mer/mindreavkastning -3,8 % 0,4 % -3,8 % -3,3 % -1, Jeremy Lefkowitz S&P Invesco US Structured S&P 500 TR Holberg Norden Fondet skal investere i aksjer og grunnfondsbevis som er notert på de nordiske børsene (Oslo, Stockholm, Helsinki og København). Fondet skal være et bredt sammensatt fond som investerer 30 til 40 selskaper i hver av de 4 nordiske landene. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond 6,7 % -45,9 % 52, 4, 8,9 % Avkastning referanse 5,7 % -40,6 % 15,6 % 3,1 % 2,2 % Mer/mindreavkastning 1, -5,3 % 36,3 % 0,9 % 6,7 % Hogne Tyssøy VINXBCAP NOK Holberg Norden MSCI Nordic

4 Holberg Norge Fondet skal primært investere i aksjer og grunnfondsbevis som er notert på Oslo Børs. Inntil 20% av fondet kan investere på utenlandske børser, og inntil 10% av fondet kan investere i unoterte aksjer. Fondet er indeksuavhengig Avkastning fond 8,1 % -48, 72,2 % -13,6 % 6,8 % Avkastning referanse 10,2 % -57,4 % 70,1 % -12,2 % 2, Mer/mindreavkastning -2,1 % 9,4 % 2,1 % -1,4 % 4,8 % Hogne Tyssøy Oslo Børs (OSEFX) Holberg Norge OSEFX Schroders U.S SMB Fondet investerer i små og mellomstore selskaper notert på børser i USA. Investeringsområdet er begrenset til de minste 40% av selskapene i USA, som har en markedsverdi mellom USD 1 og 7 mrd. Fondet forvaltes aktivt med hovedvekt på aksjeplukking Avkastning fond -3,4 % -14,9 % 11, 6, 2,9 % Avkastning referanse -11,6 % -19,2 % 12,1 % 10,2 % 0,6 % Mer/mindreavkastning 8,2 % 4,3 % -1,1 % -4,2 % 2,3 % -1 des. 04 mar. 05 jun. 05 des. 05 mar. 06 jun. 06 des. 06 mar. 07 jun. 07 des. 07 mar. 08 des. 08 mar. 09 des. 09 mar Jenny Jones -3 Russell 2500 TR Schroders US Small & Mid-Cap Russel 2500 TR Schroders Pacific Equity Fondet investerer i aksjer i store og mellomstore selskaper i Hong Kong, Sør-korea, Singapore, Malaysia Fillipinene, Taiwan og Thailand. Fondet investerer både i verdi- og vekstselskaper. Fondet forvaltes aktivt med hovedvekt på aksjeplukking. Avkastning fond 16, -38,8 % 36,8 % 6, 8,4 % Avkastning referanse 19, -25,7 % 52,9 % 2,6 % 10, Mer/mindreavkastning -2,9 % -13,1 % -16,1 % 3,4 % -1,6 % Millicent Lai MSCI AC Asia Pacific ex Japan Schroders Pacific Equity MSCI AC Asia Pacific ex Japan Schroders Greater China Fondet investerer i aksjer i store og mellomstore selskaper i hovedsakelig Kina, HongKong og Taiwan. Fondet investerer både i verdi- og vekstselskaper. Fondet forvaltes aktivt med hovedvekt på aksjeplukking. Avkastning fond 28,9 % -35, 42,9 % 2,4 % 13,6 % Avkastning referanse 20, -37,2 % 37,9 % 3,5 % 20,7 % Mer/mindreavkastning 8,9 % 2,2 % 5, -1,1 % -7,1 % Louisa Lo MSCI Golden Dragon Schroders Greater China MSCI China Schroders European Equity Fondet investerer i aksjer i både vekst og verdiselskaper i Europa. Fondet forvaltes aktivt med hovedvekt på aksjeplukking. 10 Avkastning fond -3,8 % -31,6 % 17,6 % -8,9 % -0,2 % Avkastning referanse -0,7 % -31,5 % 24,9 % -8,5 % -2,1 % Mer/mindreavkastning -3,1 % -0,1 % -7,3 % -0,4 % 1,9 % Gary Clarke MSCI Europe Net Schroders European Equity Alpha MSCI Europe

5 SGAM Japan CoreAlpha SGAM Japan CoreAlpha investerer i store, likvide japanske selskaper. Fondet er forvaltet av et team med lang erfaring fra det japanske aksjemarkedet. 2 1 Avkastning fond N/A -3,5 % 0,3 % 14,7 % N/A Avkastning referanse N/A -6,7 % -12,5 % 10,3 % N/A Mer/mindreavkastning N/A 3,2 % 12,7 % 4,4 % N/A -1-2 des. 07 feb. 08 apr. 08 aug. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 aug. 09 des. 09 feb. 10 apr. 10 Stephen Harker Topix TR SGAM Japan Core Alpha Topix

6 ODIN Obligasjon Fondet investerer kun i rentebærende verdipapirer utstedt av stat, fylker og kommuner og finansinstitusjoner. Fondet har ingen begrensninger med hensyn til durasjon. Målet er å gi andelseierne god avkastning. 6 5 Avkastning fond 2,8 % 8,2 % 6,5 % 2,8 % 4,2 % Avkastning referanse 3,9 % 9,6 % 3,2 % 4,1 % 4,3 % Mer/mindreavkastning -1,1 % -1,4 % 3,3 % -1,2 % -0,1 % ABN AMRO ST4X Odin Obligasjon ST4X ODIN Kort Obligasjon Fondet investerer kun i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av norsk stat, norske fylkeskommuner og kommuner samt norske finansinstitusjoner. Fondene vil kun plassere i obligasjoner med 20% som maksimal risikovekt. 35 % 3 25 % Avkastning fond 3,7 % 7,4 % 4, 1,3 % 3,9 % Avkastning referanse 4,4 % 7,1 % 2,4 % 1,2 % 3,7 % Mer/mindreavkastning -0,7 % 0,3 % 1,7 % 0, 0,2 % 2 15 % 1 5 % ABN AMRO ST3X Odin Kort Obligasjon ST3X SB1 Pengemarked Fondet investerer i korte rentebærende verdipapirer med mindre enn 1 års rentebindingstid, utstedt eller garantert av norske stat, fylkeskommuner, kommuner samt norske finansinstitusjoner. Fondet gjennomsnittlige rentebindingstid vil ikke overstige 3 måneder. 25 % 2 Avkastning fond 4,3 % 6,1 % 3,9 % 1,1 % 3,8 % Avkastning referanse 4,4 % 5,9 % 2,1 % 1,1 % 3,5 % Mer/mindreavkastning -0,1 % 0,2 % 1,7 % 0, 0,4 % 15 % 1 5 % ABN AMRO ST1X okt. 05 apr. 06 okt. 06 apr. 07 okt. 07 apr. 08 SB1 Pengemarked apr. 09 ST1X apr. 10 ABN AMRO OECD Fondet investerer utelukkende i verdipapirfondsandeler i underfondet ABN AMRO OECD+, og ble opprettet i januar Dette fondet investerer i obligasjoner og sertifikater som er utstedt eller garantert av stater innen OECD-området. Fondet er valutasikret. 18 % 16 % 14 % 12 % Avkastning fond 3,3 % 5,7 % 3,1 % 1,1 % 3,4 % Avkastning referanse N/A N/A N/A N/A N/A Mer/mindreavkastning N/A N/A N/A N/A N/A 1 8 % 6 % 4 % 2 % Trond Tømmerås WGBI % apr. 06 okt. 06 apr. 07 okt. 07 apr. 08 Alfred Berg OECD apr. 09 apr. 10 SpareBank 1 Bankkonto SpareBank 1 Bankkonto er en investeringsportefølje som plasserer på bankkonto, samt i korte obligasjoner og sertifikater utstedt og/eller garantert av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak, bank og forsikringsselskap. Investeringer gjøres enten direkte eller ved bruk av verdipapirfond. 28 % 23 % 18 % Avkastning fond (anslag) 4,7 % 6,1 % 2,1 % 1, 3,6 % Avkastning referanse 4,4 % 5,9 % 2,1 % 1,1 % 3,5 % Mer/mindreavkastning 0,3 % 0,2 % 0, -0,1 % 0,2 % 13 % 8 % 3 % SpareBank 1 Livsforsikring -2 % feb. 03 jun. 03 okt. 03 feb. 04 jun. 04 okt. 04 feb. 05 jun. 05 okt. 05 feb. 06 jun. 06 okt. 06 feb. 07 jun. 07 okt. 07 feb. 08 feb. 09 feb. 10 *per ST1X SpareBank 1 Bankkto

Fond *per Aksjefond ODIN Norden

Fond *per Aksjefond ODIN Norden Fond *per 31.12.2011 Aksjefond ODIN Norden Fondet investerer i de norske, svenske, finske og danske aksjemarkedene. Fondet investerer fritt m.h.p. land, bransje og selskap og er indeksuavhengig. Målsettingen

Detaljer

Investeringsvalgporteføljene

Investeringsvalgporteføljene Investeringsvalgporteføljene Desember 2010 Investeringsvalgporteføljer - 100 % Aksjer Regionfordeling for aksjer Aksjefond i porteføljen Japan 15 % Global/Spesial 15 % Nord Amerika 30 % Norge 20 % Europa

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

ODIN Verdipapirfond I Aksjefond

ODIN Verdipapirfond I Aksjefond PROSPEKT Oppdatert 21.01.2010 ODIN Verdipapirfond I Aksjefond Dette prospekt omhandler aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Særskilte prospekt er utarbeidet for ODINs fond i fond og rentefond samt

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 36 541 490 46 354 0 38 % 25 % 12 559 721 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

ODIN Verdipapirfond I Aksjefond

ODIN Verdipapirfond I Aksjefond PROSPEKT Oppdatert 01.01.2011 ODIN Verdipapirfond I Aksjefond Dette prospekt omhandler aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Særskilte prospekt er utarbeidet for ODINs fond i fond og rentefond samt

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 30.04.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 39 829 556 61 032 0 44 % 25 % 17 066 058 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100 Prisoversikt for fond i Unit Link (pr. 12.08.2008): Fond og forvalter Tegn. Forv. Innl. Min. ABN AMRO ABN AMRO Global Emerging Markets Bd Class A 0,00 1,25 0,00 5000 ABN AMRO Brazil Equity 0,00 1,75 0,00

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Børsene går foran 2009 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.01.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 46 669 392 59 140-5 000 000 52 % 25 % 24 368 646 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater preget børsene Resultatfremleggelser og markedenes bedømmelser av disse, preget aksjemarkedene forrige måned. Samtidig

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning September 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater veier tyngst August 2007 kommer til å bli husket for uroligheter på verdens børser. Når det stormer som verst er det

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gjeldsstyrte børser Fokus på europeisk statsgjeld førte til store svingninger på verdens børser i første halvår. Vi tror børsfallet den senere

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Makrostyrt aksjemarked Siden 2007 har aksjemarkedet i stor grad vært styrt av det overordnede makrobildet. Det har ikke vært til fordel for

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceselskapene har falt kraftig i takt med nedturen i verdensøkonomi og en kraftig fallende oljepris. Vi

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning Desember 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning En verden full av muligheter Selskapene i ODINs aksjefond har de siste årene blitt mer internasjonale. Økt internasjonal handel bidrar til

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fokus på selskapene I perioder med støy og uro dukker det alltid opp gode investeringsmuligheter. Det byr på muligheter for ODIN som en

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Februar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Det koker i offshore I takt med fallende oljepris har interessen for offshore dabbet av. Nervøsiteten har imidlertid ført til at selskapene

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje 29.02.2016. Avkastning siden 31.01.2016 Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.01.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 740 509 27 039 0 42 % 35 % 3 261 676 25 % 45

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Asia Growth Investors AB (AGI) AGI China Fund LU0289591256 0,00 1,90 0,00 100 AGI China East Asia Fund C LU0212839673 0,00 1,90 0,00 100

Asia Growth Investors AB (AGI) AGI China Fund LU0289591256 0,00 1,90 0,00 100 AGI China East Asia Fund C LU0212839673 0,00 1,90 0,00 100 Prisoversikt for Investeringskonto, IPA og IPS (pr.24.02.10) Fond og forvalter ISIN Tegn. Forv. Innl. Min. prov. avgift prov. invest. ABG Sundal Collier Kaupthing Absolutt NO10243306 0, 2, 0, 1 Kaupthing

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning På veien i Asia En aksjefondsforvalters jobb består av langt mer enn å sitte foran en skjerm med aksjekurser og regneark, med kalkulatoren i

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Tror på videre børsoppgang Vi tror på børsoppgang i 2011, støttet av en fortsatt bedring av verdensøkonomien, god resultatutvikling i bedriftene,

Detaljer

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Kvalitetsselskaper på tilbud Europa er billig, og Europa er bra. I våre øyne er dette er en god kombinasjon. Vi har derfor stor tro på fremtiden for våre

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1998 til 31.12.2008 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Desember 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS På tide med ODIN Maritim? De globale aksjemarkedene har steget kraftig så langt i år. Shippingaksjene har i liten grad fått være med på

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2010 Hugin & Munin Markedskommentar Forvaltning AS Nordiske verdier i sikte Samlet sett har Norden klart seg bedre enn de fleste øvrige regioner det siste året. Norden har imidlertid blitt hengende

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Spennende muligheter i Øst Med overtakelsen av ODIN Global og ODIN Global SMB kan ODIN investere i undervurderte selskaper verden over. En region

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 31.03.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 843 030 53 405 0 41 % 35 % 3 063 072 25 % 45

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Hvem ser bunnen alle speider etter? Januareffekten på børsene ble kortvarig. Etter en kratig oppgang rundt nyttår, falt børsene igjen tilbake

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningenes marked Aksjemarkedet er et forventningsmarked som beveger seg i forkant av konjunkturomslag. I USA startet kursfallet høsten

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017

Månedsrapport for sparing og investering Desember 2017 Sterk avslutning på året Det internasjonale aksjemarkedet svingte frem om tilbake gjennom desember og mye handlet om signaler rundt den mye omtale skattereformen i USA. Detaljene ble kjent i midten av

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 30.09.2015 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 25 785 325 56 273 0 42 % 35 % 4 315 789 25 % 45

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken.

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Februar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Frihet utenfor esken Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Først og fremst handler det

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden 30.09.2016 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 20 980 151 27 479 0 40 % 35 % 2 748 993 25 % 45

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Utfordrende aksjemarkeder Børsåret 2008 har så langt vekslet mellom perioder preget av frykt og usikkerhet etterfulgt av perioder med tro og

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Avkastningsrapport Stokke kommune

Avkastningsrapport Stokke kommune Rapport Desember 20 Avkastningsrapport Stokke kommune Utarbeidet av Grieg Investor Side 1 av 6 Totalportefølje Rapport Desember 20 Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Referanse-

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 11. april 2008 UKENS HOLBERgRAF There are two sides of the balance sheet the left side and the right side. On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left. 11. april 2008 Verdipapirmarkedet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer