Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind

2 Aksjemarkedet jan 2011 (NOK) Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

3 USA Arbeidsmarkedet BNP vs ISM 3/39

4 Europa Tillitten stiger Fortsatt gjeldsproblemer 4/39

5 Emerging Markets BNP-vekst PMI 5/39

6 Norge BNP Norsk kredittvekst 6/39

7 Markedsføringsdokument Danske Invest Horisont Aksje Enkel tilgang til en kompleks verden Morningstar Rating TM

8 Horisont fondene - En aktiv forvaltet portefølje av fond Alltid den fondssammensetning som forvalterne mener er riktig Som fondsinvestor slipper du å tenke på og bekymre deg over: Hvilke fond skal jeg velge nå? Når skal jeg bytte fond? Kostnader og fondsbytte! Administrasjon ved å måtte trekke mange små beløp! Å måtte være ute av markedet de dagene fondsbyttet gjennomføres! 8/39

9 Hvordan lager vi porteføljen for deg? Fondsunivers Markedssyn Porteføljekonstruksjon Fondsutvelgelse Regionssyn - N + Norge Global USA Europa Japan Emerging Markets Regioner Globalt Globale Amerika Europa Emerging Markets Kina Norge Norge Forvalter Fidelity / Danske Capital Blackrock Danske Capital Aberdeen Schroders Danske Capital 9/39

10 Våre spesialister tar den viktige jobben for deg 45 utvalgte fond Nasjonalt filter Danske Bank fondsunivers Interne fond Eksterne fond Fondsutvelgelse fond i fondsuniverset 10/39

11 Fondssammensetningen gjenspeiler vårt markedssyn Våre beste spesialister setter sammen en anbefaling til global fordeling Basert på de globale analysene og nasjonale forhold bestemmer vår norske forvaltningsekspertise vektingen mellom Norge og utland Markedssyn - N + Norge Global USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Danske Capital, 31. januar /39

12 Allokering aksjer: Norge vs. utlandet 110 % Markedssyn norske vs. globale aksjer Diff.avk. OSEF vs MSCI World 90 % 70 % 50 % 30 % 10 % -10 % -30 % jan.05 okt.05 jul.06 apr.07 jan.08 okt.08 jul.09 apr.10 jan.1 Undervekt Norge Nøytral Norge Overvekt Norge Global usikkerhetknyttet til subprime Lehman Brothers går konkurs Mister troen på råvarer Sterk tro på NOK Råvarer falt for mye Kilde: Danske Capital, 31. januar /39 Differanseavkastning OSEF vs MSCI World

13 Overvekt Norge Norge i bedre form enn de fleste Lav arbeidsledighet Lav prisstigning Økende vekst Høye råvarepriser Fortsatt lave renter Selskapene leverer gode resultater Selskapene fortsatt fornuftig priset Vedvarende sterk NOK 13/39

14 Overvekt Emerging Markets Økende produksjon Fungerende bankvesen med solide balanser Lav offentlig gjeld og refinansieringsbehov Høyere privat forbruk Fortsatt mye å ta igjen for å nå vestlig levestandard Fortsatt vestens produsent av rimeligere produkter Fortsatt innstramning 14/39

15 Undervekt USA Høy arbeidsledighet Høy gjeldsgrad Svakt boligmarked med fallende priser? Høy sparing Mye ledig kapasitet i industrien Stimulipakker forlenget selvgående økonomi deretter? 15/39

16 Undervekt Europa Fokus på offentlig gjeld og refinansiering Usikkerhet rundt bankenes balanser og evne/ vilje til nye utlån Eurolandene strammer inn budsjetter Usikkerhet rundt fremtidige skattebelastninger Økende sparingen Utsatte investeringer Høy arbeidsledighet også i Europa 16/39

17 Undervekt Japan Snart tapte 20 år Demografiske utfordringer Vedvarende lav økonomisk vekst Høy privat sparing Høy offentlig gjeld og store underskudd Sterk Yen 17/39

18 DI Horisont Aksje 28,5 % bedre avkastning enn markedet etter honorar Vi ser på avkastningen på det norske og globale aksjemarkedet Norske Aksjer Standardavvik 5 år 28,1 Avkastning 1 år 20,4% 5 år 20,5% OSEF Globale Aksjer Standardavvik 5 år 13,7 Avkastning 1 år 17,3% 5 år -3,9% MSCI World Fondets indeks består av 50% Oslo Børs og 50% MSCI World. Dette gir 50% OSEF/50% MSCI Standardavvik 5 år 19,1 Avkastning 1 år 19,2% 5 år 11,4% Resultatet har blitt følgende Horisont Aksje Standardavvik 5 år 17,7 Avkastning 1 år 19,0% 5 år 39,9% 28,5% bedre avkastning vs. Markedet Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. januar /39

19 Resultater Horisont Aksje etter honorar 100 % 75 % Avkastning i % 50 % 25 % 0 % -25 % -50 % DI Horisont Aksje Indeks Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. januar /39

20 Topp 10 av 59 fond Rangert av Morningstar Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Morningstar, 21. februar /39

21 Markedsføringsdokument Danske Invest Horisont Rente Enkel tilgang til en kompleks verden

22 Det finnes utrolige mange muligheter 230,00 220,00 210,00 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 Pengemarked Obligasjoner Global High Yield 22/39

23 Noen begreper - innledningsvis Investment Grade / High Yield Kredittrating skala (Standard & Poor's) Investment Grade Non-investment Grade / High Yield Rating Eksempel Rating Eksempel AAA Norsk stat BB+ EDB Bus. Partner AA+ Eksportfinans BB Aker ASA AA Annen kommune BB- Color Group AA- DnBNOR Bank B+ Norske Skog A+ Avinor B A Posten Norge B- A- Entra Eiendom CCC+ BBB+ Orkla CCC BBB Kongsberg Gruppen CCC- BBB- Nortura D Konkurs Global Emerging Market Debt Hovedsakelig statsobligasjoner utstedt av vekstmarkedsland 23/39

24 Hva er Danske Invest Horisont Rente? DI Horisont Rente er et norsk verdipapirfond forvaltet av Danske Capital i Norge En portefølje bestående i all vesentlighet av rentefond som løpende tilpasses forvalters markedssyn Men inntil 30% av porteføljen kan plasseres i enkeltpapirer og/eller derivater Porteføljen er organisert som et nasjonalt verdipapirfond Ikke et UCITS-fond 24/39

25 Hva er Danske Invest Horisont Rente? Forts Porteføljen vil ha hovedfokus på Norge, men kan investere inntil 80% i utlandet Utenlandske investeringer er all vesentlighet valutasikret Fondets referanseindeks (ST1) er et mål for avkastningen Avkastningsmål er 0,5 % - 1% over indeks Referanseindeks gjenspeiler ikke fondets forventede risiko Rentefølsomhet (durasjon) mellom 0 og 5 år 25/39

26 En aktiv forvaltet portefølje av renter Alltid den fondssammensetning som forvalterne mener er riktig Du slipper å tenke på og bekymre deg over: Hvilke fond skal jeg velge nå? Når skal jeg bytte fond? Kostnader ved fondsbytte? Administrasjon ved å måtte trekke mange små beløp Hvordan unngå å være helt ute av markedet de dagene fondsbyttet gjennomføres! Har jeg nok penger til minstetegning? Valutasikring 26/39

27 Noen sentrale begreper Renterisiko (durasjon) Risikoen for at rentene endrer seg. Generelt kan man si at verdien av en fastrenteobligasjon beveger seg motsatt av en endring i rentenivået Kredittrisiko Risikoen for endringen i fondsverdien som følge av endringer i markedets syn på utsteders kredittverdighet og krav om kredittpremie, eller som følge av mislighold eller konkurs av en utsteder Valutarisiko Risikoen for at verdien av investeringen forandres på bakgrunn av en forandring i valutamarkedet 27/39

28 Hvordan lager vi porteføljen for deg? Fondsunivers Markedssyn Porteføljekonstruksjon Markedssyn - N + Norge vs Utland Durasjon Portefølje Forvalter Stat Kreditt Finans Pantesikret Utenlandske High Yield Norsk pengemarked Norske obligasjoner T.Rowe Price Danske Capital Danske Capital Fondsutvelgelse Finans Ansvarlig Industri Investment Grade Industri High Yield Emerging Markets debt 28/39

29 Våre spesialister tar den viktige jobben for deg Utvalgte fond Nasjonalt filter Danske Bank fondsunivers Interne fond Eksterne fond Fondsutvelgelse Alle tilgjengelige fond 29/39

30 Verdiskapning på mange nivåer Danske Invest Horisont Rente har verdiskapning på mange nivåer Valg av forvaltere og fondsunivers Valg av løpetid Valg av kreditteksponering Allokeringsbeslutninger mellom Norge og utland Plukker kvalitetssikrede fond innenfor hvert segment Valutasikring 30/39

31 Ikke et fordyrende fond Stor innkjøpskraft gjør at vi kjøper inn alle underfond til institusjonelle priser. Danske Invest Horisont Rente er dermed ikke et dyrt fond tatt hensyn til at det forvaltes aktivt. Aktivaklasse Vekt i DI Horisont Rente Kostnad privat* DI Horisont Rentes Kostnad** Differanse Global High Yield 17% 1,15% 0,58% - 0,58% Norske obligasjoner 55% 0,50% 0,15% - 0,35% Norsk pengemarked 27% 0,50% 0,25% - 0,25% Vektet kostnad underfond i eksempelet 0,61% 0,25% - 0,36% Forvaltningshonorar 0,00% 0,50% + 0,50% Total kostnad i eksempelet 0,61% 0,75% + 0,14% Høyeste mulige kostnad inklusive underfond*** 0,8% Eksempelet gjenspeiler vektingen mellom de ulike aktivaklassene i en typisk portefølje * Benytter fond med en minstetegning på under kroner ** Benytter institusjonsfond og oppnår storkunderabatt *** Høyeste mulige kostnad = underfondskostnad (maks 0,3%) + forvaltningshonorar (0,5%) Alle distribusjonshonorarer tilfaller fondet. Alle tall per 30/09/ /39

32 Porteføljen gjenspeiler vårt markedssyn Våre dyktige forvaltere setter sammen en anbefaling til global fordeling Basert på de globale analysene så vel som nasjonale forhold bestemmer våre norske forvaltere vektingen mellom Norge og utland Markedssyn - N + Norge vs Utland Durasjon Stat Kreditt Finans Senior Finans Ansvarlig Industri Investment Grade Industri High Yield 32/39 Emerging Markets debt Kilde: Danske Capital, 31. januar 2010

33 Allokering renter: lang vs kort løpetid (durasjon) 7 Markedssyn rentebinding (durasjon) 6 Rentenivå 3 års swap mar.05 mar.06 mar.07 mar.08 mar.09 mar.10 Undervekt løpetid Nøytral løpetid Overvekt løpetid 33/39 Global usikkerhetknyttet til subprime. FED skifter syn Kilde: Reuters og Danske Capital, 31/01/2011 Lehman Brothers går konkurs Tro på at sentralbankene må senke rentene Ser bedring i global økonomi, tro på at rentene vil stige fremover Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning

34 Vårt markedssyn Renter Kort durasjon Vi tror at Norges Bank vil holde foliorenten uendret frem 2. kvartal 2011 Verdensøkonomien er på bedringens vei, men vi et engstelige for at usikkerheten rundt europeisk statsgjeld vil hindre ytterligere vekst 34/39

35 Vårt markedssyn Positiv til kreditt Vi er positive til gode kreditter Vi forventer større volatilitet enn tidligere Nivåene er svært attraktive. High yield markedet har god fundamental verdi, men prisingen av den mest risikable gjelden begynner å miste verdi. 35/39

36 Noen risikobetraktninger for fondet Renterisiko Risikoen for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået Kredittrisiko Risikoen for endringen i fondsverdien som følge av endringer i markedets syn på utsteders kredittverdighet og krav om kredittpremie, eller som følge av mislighold eller konkurs av en utsteder Valutarisiko - Eksponering mot annen valuta enn NOK er i all vesentlighet valutasikret Likviditetsrisiko Fondet vil være eksponert mot likviditetsrisiko som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet Fondets verdi vil i perioder svinge vesentlig mer enn fondets referanseindeks. Dette på bakgrunn av at forvalter tar et aktivt markedssyn, samt at fondet kan ha både kredittrisiko, renterisiko og eksponering mot Norge/utland Fondets referanseindeks (ST1) gjenspeiler ikke fondets risiko, men et mål for avkastning Dette er ingen fullstendig oversikt over fondets risiko. Se prospekt for en detaljert beskrivelse. 36/39

37 Resultater Horisont Rente etter honorar 9 % 8 % 7,2% Avkastning i % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2,5 % DI Horisont Rente Indeks Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. januar /39

38 Topp 10 av 16 fond Rangert av Morningstar Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Morningstar, 22. februar /39

39 Disclaimer Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. 39/39

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

Hvordan oppnå bedre avkastning enn bankrente?

Hvordan oppnå bedre avkastning enn bankrente? Hvordan oppnå bedre avkastning enn bankrente? Hans Nergård Date 28.02.2011 Temaer Hvorfor bedre avkastning enn bankrente? Verdipapirfond Risiko og hva får du betalt for å ta risiko Hvordan bygge en portefølje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer