FONDSBAROMETERET. - September

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FONDSBAROMETERET. - September 2013 -"

Transkript

1 FONDSBAROMETERET - September

2 Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer i verdipapirfond Grafpakken skal gi en pekepinn på hvordan utvikler seg, hva som er de sterkeste driverne i og hvilke fond som skaper mer- og mindreavkastning mot inneværende år Alle beregninger er gjort i norske kroner 2

3 Innholdsfortegnelse Trykk på linken for å gå til ønsket aktivaklasse Trykk på logoen for å komme tilbake til innholdsfortegnelsen Norske aksjefond 5 Globale aksjefond 11 Emerging Markets aksjefond 18 Norske rentefond 25 Globale rentefond 35 Definisjoner og forklaringer 43

4 4

5 Utviklingen i det norske aksje Oslo Børs Hovedindeks Oslo Børs Fondsindeks Oslo Børs Små Selskaper 30% Markedsavkastning 25% Siste mnd Hittil i år % Oslo Børs Hovedindeks 1.0 % 13.0 % 15.4 % % Oslo Børs Fondsindeks 0.7 % 13.1 % 20.6 % % Oslo Børs Små Selskaper 4.9 % 23.4 % 8.0 % % 15% 10% 5% 0% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% jan feb mar apr mai jun jul aug sep Akkumulert differanse Hovedindeks - Fondsindeks Akkumulert differanse Små selskaper - Store selskaper Oljepris Differanseavkastning Siste mnd Hovedindeks - Fondsindeks 0.3 % -0.1 % -5.3 % 6.3 % Små - Store selskaper 4.3 % 11.4 % -6.8 % % Oljepris Hittil i år Crude Oil Brent Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

6 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning siste måned (september) Bedre enn OSEBX 1.0 % Oslo Børs Telekom 8.0 % Oslo Børs Industri 5.8 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 5.3 % Oslo Børs Syklisk Konsum 3.2 % Telenor 8.0 % Oslo Børs IT 2.7 % Yara International 2.6 % Oslo Børs Materialer 1.9 % Statoil 1.6 % Oslo Børs Små Selskaper 4.9 % Oslo Børs Forsyning 1.2 % Norsk Hydro 1.2 % Oslo Børs All Share Index 1.8 % Dårligere enn Oslo Børs Energi 0.5 % Subsea % Oslo Børs Fondsindeks 0.7 % Oslo Børs Bank & Finans -2.0 % Orkla -0.8 % OBX 0.6 % Oslo Børs Helse -8.3 % TGS Nopec Geophysical -1.9 % Seadrill -2.6 % DNB -3.9 % Petroleum Geo-Services -5.4 % Sektor Enkeltselskaper Størrelse 6 Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

7 Markedsdrivere: Norske aksjer Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn OSEBX 13.0 % Oslo Børs IT 47.9 % Oslo Børs Helse 37.4 % Oslo Børs Telekom 28.3 % Oslo Børs Syklisk Konsum 27.9 % Oslo Børs Bank & Finans 25.2 % Seadrill 38.3 % Oslo Børs Ikke-Syklisk Konsum 24.9 % DNB 32.6 % Oslo Børs Små Selskaper 23.4 % Oslo Børs Industri 21.2 % Telenor 28.2 % Oslo Børs Fondsindeks 13.1 % Dårligere enn Oslo Børs Forsyning 6.2 % Statoil 3.3 % Oslo Børs All Share Index 12.5 % Oslo Børs Energi 4.7 % TGS Nopec Geophysical 1.6 % OBX 12.0 % Oslo Børs Materialer -7.9 % Subsea % Yara International -4.8 % Orkla -5.1 % Norsk Hydro -8.1 % Petroleum Geo-Services % Sektor Enkeltselskaper Størrelse 7 Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

8 Relativ avkastning hittil i år per september 2013 Norske aksjefond 25% 20% 15% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 5 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 43 % Hittil i år per september % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.91% 10% 5% 0% Siste måned (september) 73% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.97% -5% -10% 22 % 30 % -15% Svakere enn både hittil i år og siste måned Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -20% Relativ avkastning siste måned (september) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% OSEFX-fondene OSEBX-fondene OSESX-fondene Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot sin egen referanseindeks 8 Kilde: Grieg Investor, Morningstar

9 Norske aksjefond Avkastning siste måned (september) Bedre enn Pareto Aksje Norge 3.8 % Holberg Norge 3.4 % Delphi Norge 2.9 % Alfred Berg Gambak 2.0 % Odin Norge (II) 2.0 % First Generator 1.7 % Storebrand Vekst 10.0 % Handelsbanken Norge 1.7 % Storebrand Optima Norge 6.8 % Arctic Norwegian Equities I 1.5 % Landkreditt Norge 5.8 % KLP AksjeNorge 1.4 % Storebrand Norge I 1.6 % Alfred Berg Norge % Storebrand Aksje Innland 1.3 % Fondsfinans Spar 1.3 % DnB Norge Selektiv (III) 1.1 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 1.1 % KLP AksjeNorge Indeks 1.0 % Carnegie Aksje Norge 1.0 % First SMB 5.7 % OSEBX 1.0 % OSEFX 0.7 % OSE Small Cap Index 4.9 % DnB Norge Indeks 1.0 % Nordea Norge Pluss 0.4 % DnB SMB 4.6 % DnB Norge (IV) 0.7 % Nordea Norge Verdi 0.3 % Nordea SMB 3.5 % Storebrand Verdi 0.0 % WarrenWicklund Norge -0.7 % Eika SMB 0.6 % Danske Invest Norge Vekst -0.3 % Dårligere enn OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene Kilde: Grieg Investor, Bloomberg 9

10 Norske aksjefond Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn First Generator 20.7 % Nordea Norge Verdi 20.1 % Handelsbanken Norge 18.7 % Arctic Norwegian Equities I 18.3 % Holberg Norge 18.2 % Storebrand Vekst 33.9 % WarrenWicklund Norge 18.1 % Storebrand Optima Norge 23.4 % Alfred Berg Gambak 18.0 % Landkreditt Norge 15.6 % Delphi Norge 15.7 % DnB Norge (IV) 13.3 % Nordea Norge Pluss 14.2 % Storebrand Norge I 13.2 % Alfred Berg Norge % KLP AksjeNorge Indeks 13.0 % Pareto Aksje Norge 13.3 % OSEBX 13.0 % OSEFX 13.1 % OSE Small Cap Index 23.4 % Dårligere enn Storebrand Aksje Innland 12.7 % Danske Inv Norske Aksjer Inst I 13.0 % DnB SMB 20.1 % DnB Norge Indeks 12.7 % KLP AksjeNorge 12.6 % First SMB 19.8 % DnB Norge Selektiv (III) 11.4 % Fondsfinans Spar 11.2 % Eika SMB 14.3 % Storebrand Verdi 11.1 % Carnegie Aksje Norge 10.2 % Nordea SMB 10.1 % Odin Norge (II) 8.4 % Danske Invest Norge Vekst 8.9 % OSEBX-fondene OSEFX-fondene OSESX-fondene Kilde: Grieg Investor, Bloomberg 10

11 11

12 Utviklingen i det globale aksje 30% MSCI World MSCI Emerging Markets Markedsavkastning 25% Siste mnd Hittil i år % 15% 10% MSCI World 3.2 % 26.6 % 7.6 % -3.3 % MSCI Emerging Markets 4.7 % 3.2 % 9.8 % % MSCI AC World 3.4 % 23.5 % 7.9 % -5.2 % MSCI World - MSCI EM -1.5 % 23.4 % -2.2 % 13.2 % 5% 0% -5% -10% 15% 10% 5% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep USD EUR Valuta Siste mnd Hittil i år USD -1.7 % 7.9 % EUR 0.3 % 10.5 % GBP 2.4 % 7.9 % JPY -1.1 % -4.8 % % VIX Fryktindeks Siste mnd Hittil i år VIX -2.4 % -7.9 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

13 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning siste måned (september) Bedre enn MSCI World 3.2 % MSCI Spania 12.4 % MSCI EMU 6.9 % MSCI Små Vekstselskaper 5.5 % MSCI Tyskland 6.8 % MSCI Små Selskaper 5.1 % MSCI Japan 6.5 % MSCI Små Verdiselskaper 4.6 % MSCI Industri 5.4 % MSCI Europa ex UK 6.2 % MSCI Mellomstore Vekstselsk. 4.1 % MSCI Syklisk Konsum 5.0 % MSCI Europa 5.3 % MSCI Mellomstore Selskaper 4.1 % MSCI Telekom 4.4 % MSCI Norden 5.3 % MSCI Mellomstore Verdiselsk. 4.0 % MSCI Materialer 4.0 % MSCI Emerging Markets 4.7 % MSCI Vekst 3.6 % MSCI Bank & Finans 3.6 % MSCI UK 3.8 % MSCI Store Vekstselskaper 3.4 % Dårligere enn MSCI Forsyning 2.8 % USA (S&P 500) 1.2 % MSCI Store Selskaper 3.0 % MSCI IT 2.6 % MSCI Verdi 2.8 % MSCI Helse 1.9 % MSCI Store Verdiselskaper 2.6 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 1.4 % MSCI Kvalitet 2.0 % MSCI Energi 0.9 % MSCI Min Vol 1.5 % Sektor Region Stil & Størrelse 13 Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

14 Markedsdrivere: Globale aksjer Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn MSCI World 26.6 % MSCI Små Vekstselskaper 34.7 % MSCI Små Selskaper 33.0 % MSCI Syklisk Konsum 38.8 % MSCI Japan 34.2 % MSCI Små Verdiselskaper 31.3 % MSCI Helse 35.0 % MSCI Europa ex UK 27.4 % MSCI Mellomstore Verdiselsk % MSCI Industri 30.6 % USA (S&P 500) 27.3 % MSCI Mellomstore Selskaper 30.1 % MSCI Telekom 29.1 % MSCI Spania 27.2 % MSCI Mellomstore Vekstselsk % MSCI Bank & Finans 27.6 % MSCI EMU 27.0 % MSCI Vekst 26.7 % Dårligere enn MSCI IT 24.2 % MSCI Norden 26.0 % MSCI Verdi 26.5 % MSCI Ikke-Syklisk Konsum 23.5 % MSCI Europa 25.3 % MSCI Store Verdiselskaper 25.9 % MSCI Energi 19.3 % MSCI Tyskland 25.2 % MSCI Store Selskaper 25.9 % MSCI Forsyning 19.2 % MSCI UK 21.3 % MSCI Store Vekstselskaper 25.8 % MSCI Materialer 7.0 % MSCI Emerging Markets 3.2 % MSCI Kvalitet 24.5 % MSCI Min Vol 23.0 % Sektor Region Stil & Størrelse 14 Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

15 Relativ avkastning hittil i år per september 2013 Globale aksjefond 40% 30% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 29 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 24 % Hittil i år per september % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.12% 20% 10% 0% Siste måned (september) 41% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.21% -10% -20% 30 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 17 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -30% Relativ avkastning siste måned (september) -12% -7% -2% 3% 8% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI AC World NTR. Alle tall i NOK (usikret) 15 Kilde: Grieg Investor, Morningstar

16 Globale aksjefond Avkastning siste måned (september) Bedre enn MSCI World 3.2 % T. Rowe Price Global Eq 4.5 % Baillie Gifford International 4.4 % Eika Global 5.1 % Standard Life Global Eq 4.2 % Odin Global 3.9 % BlackRock Global Focus 3.9 % KLP AksjeGlobal Indeks II 3.7 % JP Morgan Global Focus 3.8 % Skagen Global 3.5 % BNY Mellon Long-Term Global 3.7 % Sparinvest Ethical Global Value 4.9 % Delphi Global 3.4 % Capital Int. Global Equity 3.3 % Ecclesiastical Amity Int. 4.6 % Storebrand Global Quant 3.3 % Aberdeen Global World 3.3 % DnB Global Etisk V 3.7 % Dårligere enn KLP AksjeGlobal Indeks I 3.0 % Fidelity Global Focus 3.1 % Aberdeen Ethical World (Lux) 3.1 % Pareto Global A 2.9 % Wellington Global Contrarian 2.8 % F&C PORT-STEWARDSHIP 2.9 % Holberg Global 2.7 % BNP Paribas OBAM World 2.6 % Danske Sustainability Eq 2.6 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 2.6 % First State WorldWide 2.6 % Carnegie WorldWide Ethical 2.5 % Arctic Global Equities I 2.4 % Morgan Stanley Global Brands 2.4 % Handelsbanken Global Ethical 2.3 % Landkreditt Aksje Global 2.4 % Schroder ISF QEP Global 2.2 % Swedbank Robur Ethica Global 2.3 % Carnegie WorldWide 2.3 % M&G Global Basics 1.7 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 1.4 % Danske Global Stockpicking 2.0 % Amundi International SICAV 0.8 % Storebrand Global SRI 0.6 % DnB Global V 0.0 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Etiske 16

17 Globale aksjefond Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn MSCI World 26.6 % Sparinvest Ethical Global Value 34.2 % DnB Global Etisk V 32.5 % Danske Sustainability Eq 30.3 % T. Rowe Price Global Eq 32.1 % Swedbank Robur Ethica Global 28.3 % Baillie Gifford International 30.8 % Nordea Stabile Ak Global Etisk 27.8 % Storebrand Global Quant 30.4 % Standard Life Global Eq 30.2 % Handelsbanken Global Ethical 27.0 % DnB Global V 27.3 % Capital Int. Global Equity 28.9 % F&C PORT-STEWARDSHIP 26.8 % Dårligere enn KLP AksjeGlobal Indeks I 26.5 % Wellington Global Contrarian 26.6 % Storebrand Global SRI 24.4 % Eika Global 26.3 % JP Morgan Global Focus 26.2 % Ecclesiastical Amity Int % Landkreditt Aksje Global 26.2 % BlackRock Global Focus 26.0 % Carnegie WorldWide Ethical 22.2 % Delphi Global 26.0 % Schroder ISF QEP Global 25.8 % Aberdeen Ethical World (Lux) 20.4 % Pareto Global A 22.8 % Fidelity Global Focus 24.3 % Danske Global Stockpicking 22.1 % First State WorldWide 22.5 % Nordea Stabile Ak Glob (sikret) 21.8 % Morgan Stanley Global Brands 22.1 % Holberg Global 20.6 % BNY Mellon Long-Term Global 20.9 % Skagen Global 20.6 % Aberdeen Global World 18.2 % KLP AksjeGlobal Indeks II 19.2 % BNP Paribas OBAM World 16.6 % Carnegie WorldWide 18.4 % Amundi International SICAV 16.3 % Odin Global 17.2 % M&G Global Basics 13.2 % Arctic Global Equities I 16.7 % Nordenbaserte Merkenavn Etiske 17 Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

18 18

19 Utviklingen i Emerging Markets 35% Emerging Markets Frontier Markets Markedsavkastning 30% 25% 20% 15% 10% Siste mnd Hittil i år Emerging Markets 4.7 % 3.2 % 9.8 % % Frontier Markets 1.7 % 27.5 % 1.1 % % EM Europa, Midtøsten og Afrika 6.7 % -0.1 % 10.7 % % EM Asia 3.2 % 4.0 % 9.7 % % EM Latin-Amerika 6.7 % -4.2 % 0.9 % % 5% 0% -5% -10% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan feb mar apr mai jun jul aug sep BRL CNY Valuta Siste mnd Hittil i år BRL 2.7 % -1.8 % RUB 0.7 % 1.3 % INR 3.8 % -6.0 % CNY -1.7 % 9.9 % EM Volatilitet Fryktindeks Siste mnd Hittil i år EM Volatilitet -8.6 % 18.6 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

20 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning siste måned (september) Bedre enn MSCI Emerging Markets 4.7 % MSCI Brasil 10.5 % MSCI Russland 8.3 % MSCI EM Små Vekstselskaper 5.3 % MSCI EM Industri 5.9 % MSCI India 7.3 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 5.2 % MSCI EM Bank & Finans 5.7 % MSCI EM Latin Amerika 6.7 % MSCI EM Verdi 4.8 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 5.4 % MSCI EM EMEA 6.7 % MSCI EM Store Verdiselsk. 4.7 % MSCI EM Energi 5.4 % MSCI Sør Afrika 5.7 % MSCI EM Store Selskaper 4.7 % MSCI EM Syklisk Konsum 5.1 % MSCI Sør-Korea 4.9 % MSCI EM Store Vekstselskaper 4.7 % Dårligere enn MSCI EM Helse 4.0 % MSCI Kina 3.5 % MSCI EM Små Selskaper 4.6 % MSCI EM Forsyning 4.0 % MSCI EM Asia 3.2 % MSCI EM Vekst 4.5 % MSCI EM Materialer 3.8 % MSCI Frontier Markets 1.7 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 4.5 % MSCI EM Telekom 3.1 % MSCI Mexico 1.5 % MSCI EM Kvalitet 4.2 % MSCI EM IT 2.7 % MSCI Taiwan 1.0 % MSCI EM Små Verdiselskaper 4.0 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 3.9 % MSCI EM Min Vol 3.8 % Sektor Region Stil & Størrelse 20 Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

21 Markedsdrivere: Emerging Markets Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn MSCI Emerging Markets 3.2 % Sektor Stil og Størrelse Region MSCI EM Små Vekstselskaper 9.5 % MSCI EM Små Selskaper 7.7 % MSCI EM IT 14.0 % MSCI Frontier Markets 27.5 % MSCI EM Min Vol 7.7 % MSCI EM Helse 12.5 % MSCI Taiwan 12.8 % MSCI EM Små Verdiselskaper 6.0 % MSCI EM Syklisk Konsum 11.4 % MSCI Russland 8.4 % MSCI EM Store Vekstselskaper 4.8 % MSCI EM Telekom 6.1 % MSCI Sør-Korea 7.8 % MSCI EM Vekst 4.5 % MSCI EM Ikke-Syklisk Konsum 5.6 % MSCI Kina 7.8 % MSCI EM Kvalitet 4.4 % MSCI EM Industri 4.0 % MSCI EM Asia 4.0 % MSCI EM Store Selskaper 3.3 % Dårligere enn MSCI EM Bank & Finans 2.4 % MSCI Mexico 0.0 % MSCI EM Mellomstore Vekstselsk. 3.2 % MSCI EM Forsyning -0.1 % MSCI EM EMEA -0.1 % MSCI EM Mellomstore Selsk. 2.7 % MSCI EM Energi -1.1 % MSCI Sør Afrika -1.1 % MSCI EM Mellomstore Verdiselsk. 2.2 % MSCI EM Materialer % MSCI Brasil -4.0 % MSCI EM Verdi 1.8 % MSCI EM Latin Amerika -4.2 % MSCI EM Store Verdiselsk. 1.8 % MSCI India -5.9 % Sektor Region Stil & Størrelse 21 Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

22 Relativ avkastning hittil i år per september 2013 Emerging Markets aksjefond 20% 15% 10% Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 20 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 32 % Hittil i år per september % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.07% 5% 0% -5% Siste måned (september) 55% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.10% -10% -15% -20% 25 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 23 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -25% Relativ avkastning siste måned (september) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot MSCI Emerging Markets NTR. Alle tall i NOK (usikret) 22 Kilde: Grieg Investor, Morningstar

23 Emerging Markets aksjefond Avkastning siste måned (september) Bedre enn MSCI Emerging Markets 4.7 % Genesis EM Fund 15.0 % Lazard Emerging Markets 6.3 % M&G Global EM Fund 6.3 % Comgest Growth EM Fund 6.1 % Aberdeen Global EM Fund 6.1 % Baillie Gifford EM Growth 5.6 % Fidelity Inst EM 5.4 % Danske Invest - Global EM 6.4 % JP Morgan EM Fund 5.3 % HOLBERG RURIK 5.0 % Vontobel EM Fund 4.9 % SKAGEN Kon-Tiki 4.7 % Janus Emerging Markets Fund 4.7 % Nordea Stable EM 4.7 % Templeton Emerging Markets 4.7 % Comgest GEM Promising Comp 6.6 % Dårligere enn Nordea Emerging Stars 4.5 % Carnegie Emerging Markets 4.3 % LG Frontier Markets 4.1 % Carnegie Emerging Markets 4.3 % First State EM Leaders 4.3 % Magna New Frontiers Fund 2.2 % DNB Global Emerging Markets 4.3 % BlackRock EM Markets 4.2 % Harding Loevner Frontier EM 1.9 % ODIN Emerging Markets 3.7 % Carmignac Emergents 4.0 % BankInvest New EM Aktier 1.5 % Amundi Actions Emergents 3.6 % Renaissance Frontier Markets 1.2 % Aberdeen Frontier Markets Eq -3.7 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets 23

24 Emerging Markets aksjefond Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn MSCI Emerging Markets 3.2 % Fidelity Inst EM 14.4 % HOLBERG RURIK 15.3 % Comgest Growth EM Fund 11.4 % LG Frontier Markets 35.7 % ODIN Emerging Markets 13.2 % Genesis EM Fund 10.3 % BankInvest New EM Aktier 30.2 % SKAGEN Kon-Tiki 11.4 % First State EM Leaders 9.4 % Magna New Frontiers Fund 28.7 % Nordea Stable EM 10.0 % Lazard Emerging Markets 6.4 % Aberdeen Frontier Markets Eq 22.4 % Nordea Emerging Stars 4.0 % M&G Global EM Fund 5.5 % Harding Loevner Frontier EM 22.1 % DNB Global Emerging Markets 3.9 % Baillie Gifford EM Growth 4.2 % Comgest GEM Promising Comp 9.4 % Dårligere enn Carnegie Emerging Markets 3.0 % JP Morgan EM Fund 2.9 % Danske Invest - Global EM 1.0 % BlackRock EM Markets 2.7 % Janus Emerging Markets Fund 2.6 % Amundi Actions Emergents 1.4 % Vontobel EM Fund 1.3 % Carmignac Emergents 1.2 % Aberdeen Global EM Fund 0.6 % Templeton Emerging Markets -4.6 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg Nordenbaserte Merkenavn Frontier Markets 24

25 25

26 Utviklingen i det norske rente 3.5 % 3.0 % 2.5 % 2.0 % 1.5 % 1.0 % 0.5 % Statsobligasjoner 3m Statsobligasjoner 3 år NNBI Selskapsobligasjoner Markedsavkastning Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 3m 0.13 % 1.18 % 1.50 % 2.45 % Statsobligasjoner 3 år 0.57 % 0.16 % 2.17 % 6.13 % Statsobligasjoner 5 år 0.99 % % 4.05 % 9.49 % NNBI Selskapsobligasjoner 0.46 % 3.08 % NNBI = Nordea Nordic Bond Index 0.0 % -0.5 % -1.0 % -1.5 % 2.8 % 2.6 % 2.4 % 2.2 % 2.0 % 1.8 % 1.6 % 1.4 % 1.2 % 1.0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep 3 mnd NIBOR 3-årig norsk statsrente 3-årig swap rente Rentenivåer mnd norsk statsrente 1.59 % 1.62 % 1.55 % 1.34 % 3 mnd NIBOR 1.70 % 1.70 % 1.83 % 2.89 % 3 årig norsk statsrente 1.97 % 2.08 % 1.49 % 1.67 % 3 årig swap rente 2.31 % 2.37 % 2.20 % 2.81 % 2.1 % 3 mnd NIBOR 3 mnd norsk statsrente 1.9 % 1.7 % 1.5 % 1.3 % Differansen mellom statsrenten og NIBOR er en indikator på likviditeten i penge hvor bankene på kort sikt låner penger seg imellom. En høy differanse mellom de to, kan indikere dårlig likviditet eller stress i penge. 26 Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

27 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning siste måned (september) Høyere enn Lavere enn Storebrand ASA 3.40 % Liten Bank (BBB-rating) 3.03 % Seadrill 5.50 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 2.96 % Aker Solutions 5.30 % Statsobligasjoner 5 år 0.99 % Liten Bank (A-rating) 2.82 % Aker 5.30 % NNBI Statsobligasjoner 0.83 % Stor Bank (BBB-rating) 2.78 % Wilh. Wilhelmsen 4.25 % NNBI Høyrenteobligasjoner 0.60 % Mellomstor Bank (A-rating) 2.75 % Kongsberg Gruppen 2.95 % Statsobligasjoner 3 år 0.57 % Median 2.73 % Median 2.90 % NNBI Kredittobligasjoner 0.48 % OBOS 2.70 % Olav Thon Eiendomsselskap 2.90 % NNBI Aggregate 0.48 % Stor Bank (A-rating) 2.58 % Yara International 2.75 % NNBI Selskapsobligasjoner 0.46 % DNB Bank 2.50 % Orkla 2.75 % NNBI OMF 0.30 % Nordea Norge 2.45 % Hafslund 2.72 % Statsobligasjoner 3m 0.13 % DNB Boligkreditt 2.12 % Statoil 2.45 % Kommunalbanken 2.00 % Telenor 2.42 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente p.t. på en 5-årig obligasjon 27

28 Markedsdrivere: Norske obligasjoner Avkastning hittil i år per september 2013 Høyere enn Lavere enn NNBI Høyrenteobligasjoner 6.81 % Storebrand ASA 3.98 % NNBI Kredittobligasjoner 3.61 % OBOS 3.43 % Seadrill 6.33 % NNBI Selskapsobligasjoner 3.08 % Liten Bank (BBB-rating) 3.43 % Aker 5.38 % NNBI Aggregate 1.80 % Liten Bank (A-rating) 3.38 % Aker Solutions 5.28 % NNBI OMF 1.71 % Mellomstor Bank (BBB-rating) 3.35 % Wilh. Wilhelmsen 4.93 % Statsobligasjoner 3m 1.18 % Mellomstor Bank (A-rating) 3.30 % Kongsberg Gruppen 3.68 % Statsobligasjoner 3 år 0.16 % Median 3.23 % Median 3.43 % NNBI Statsobligasjoner % Stor Bank (BBB-rating) 3.15 % Yara International 3.43 % Statsobligasjoner 5 år % Stor Bank (A-rating) 3.10 % Olav Thon Eiendomsselskap 3.43 % DNB Bank 3.01 % Orkla 3.38 % Nordea Norge 2.98 % Hafslund 3.33 % DNB Boligkreditt 2.30 % Telenor 2.78 % Kommunalbanken 2.18 % Statoil 2.78 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg, DNB Markets Sektor (Avkastning) Indikativ effektiv rente per på en 5-årig obligasjon 28

29 Relativ avkastning hittil i år per september 2013 Norske obligasjonsfond 5.0 % 4.0 % 3.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 73 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 23 % Hittil i år per september % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 2.40% 2.0 % 1.0 % 0.0 % Siste måned (september) 28% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.12% -1.0 % -2.0 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 5 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -3.0 % Relativ avkastning siste måned (september) -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST4X (Statsobligasjoner 3 år). Alle tall i NOK 29 Kilde: Grieg Investor, Morningstar

30 Norske obligasjonsfond Avkastning siste måned (september) Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Bedre enn Statsobl. 3 år 0.57 % KLP Statsobligasjon I 0.93 % DnB Kredittobligasjon 0.63 % Alfred Berg Lang Obligasjon 0.85 % DnB Obligasjon (III) 0.62 % Storebrand Stat A 0.79 % Alfred Berg Obligasjon 0.61 % Handelsbanken Obligasjon 0.75 % Storebrand Norsk Kreditt IG 0.58 % DnB Lang Obligasjon % Dårligere enn Pluss Rente 0.41 % Nordea Statsobligasjon II 0.52 % DnB Aktiv Rente 0.37 % Nordea Obligasjon III 0.52 % Alfred Berg Obligasjon % DnB Obligasjon 20 (IV) 0.49 % Nordea Kreditt 0.28 % Arctic Investment Grade 0.49 % Alfred Berg Kort Obligasjon 0.25 % KLP Pensjon 0.46 % KLP Rentefond (II) 0.24 % Danske Norsk Obligasjon Inst 0.41 % Nordea Likviditet OMF 0.23 % PLUSS Pensjon 0.41 % DnB FRN % ODIN Obligasjon 0.35 % Nordea Likviditet Pensjon 0.22 % FORTE Obligasjon 0.35 % Arctic Covered 0.19 % Carnegie Obligasjon 0.26 % Odin Kort Obligasjon 0.19 % Pareto Obligasjon 0.21 % KLP Aktiv Rente 0.18 % Holberg Likviditet OMF 0.16 % Alfred Berg Kort Stat 0.06 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: 30

31 Norske obligasjonsfond Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn Statsobl. 3 år 0.16 % FORTE Obligasjon 4.74 % Nordea Kreditt 3.77 % DnB Obligasjon (III) 4.09 % DnB Aktiv Rente 3.22 % Arctic Investment Grade 3.81 % DnB FRN % DnB Kredittobligasjon 3.73 % Nordea Likviditet Pensjon 2.91 % Alfred Berg Obligasjon 3.67 % Pluss Rente 2.79 % Danske Norsk Obligasjon Inst 3.48 % Alfred Berg Kort Obligasjon 2.63 % Storebrand Norsk Kreditt IG 3.44 % Alfred Berg Obligasjon % Carnegie Obligasjon 3.12 % Arctic Covered 2.09 % DnB Obligasjon 20 (IV) 3.04 % Nordea Likviditet OMF 2.06 % Nordea Obligasjon III 2.80 % KLP Rentefond (II) 1.90 % PLUSS Pensjon 2.76 % Odin Kort Obligasjon 1.89 % ODIN Obligasjon 2.69 % KLP Aktiv Rente 1.65 % KLP Pensjon 1.97 % Alfred Berg Lang Obligasjon 3.75 % Holberg Likviditet OMF 1.57 % Pareto Obligasjon 1.55 % DnB Lang Obligasjon % Alfred Berg Kort Stat 1.15 % Nordea Statsobligasjon II 0.33 % Handelsbanken Obligasjon 1.40 % Storebrand Stat A % KLP Statsobligasjon I % Dårligere enn Obligasjonsfond 0-2 Obligasjonsfond 2-4 Obligasjonsfond 4+ Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: 31

32 Relativ avkastning hittil i år per september 2013 Pengemarkedsfondene 6.0 % 5.0 % 4.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 0 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 100 % Hittil i år per september % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 1.38% 3.0 % 2.0 % Siste måned (september) 100% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.16% 1.0 % 0.0 % -1.0 % 0 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 0 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned -2.0 % Relativ avkastning siste måned (september) -1.0 % -0.8 % -0.6 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.6 % 0.8 % 1.0 % Pengemarkedsfond med lav risiko Pengemarkedsfond Andre Rentefond Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot ST1X (Statsobligasjoner 3m). Alle tall i NOK 32 Kilde: Grieg Investor, Morningstar

33 Pengemarkedsfond Avkastning siste måned (september) Bedre enn Statsobl. 3 m 0.13 % Eika Sparebank 0.24 % Danske Norsk Likviditet 0.22 % Arctic High Return 0.99 % Storebrand Høyrente 0.22 % First Aktiv Høyrente 0.91 % PLUSS Pengemarked 0.28 % Eika Pengemarked 0.21 % Alfred Berg Høyrente 0.88 % PLUSS Likviditet 0.27 % Nordea Likviditet III 0.21 % Landkreditt Extra 0.70 % Danske Norsk Likviditet Inst 0.19 % Nordea Likviditet Pluss 0.20 % DNB High Yield 0.66 % Handelsbanken Likviditet 0.19 % Skagen Høyrente 0.19 % Holberg Kreditt 0.64 % Alfred Berg Likviditet 0.19 % Alfred Berg Pengemarked 0.19 % Handelsbanken Høyrente 0.63 % SKAGEN Høyrente Institusjon 0.18 % DnB Likviditet (IV) 0.19 % Pareto Kreditt 0.49 % Nordea Likviditet % DnB Likviditet 20 (V) 0.19 % Storebrand Obligasjon % KLP Pengemarked 0.18 % Forte Pengemarked 0.19 % Pareto Høyrente 0.44 % Holberg Likviditet % Holberg Likviditet 0.18 % First Aktiv Rente 0.42 % Storebrand Likviditet 0.17 % Nordea Pengemarked 0.18 % Storebrand Rente % ODIN Pengemarked 0.16 % Carnegie Likviditet 0.17 % Landkreditt Høyrente 0.39 % DnB Likviditet 20 (IV) 0.16 % DNB Pengemarked (II) 0.14 % Danske Invest Horisont Rente 0.23 % Carnegie Pengemarked 0.14 % Pareto Likviditet 0.14 % Skagen Avkastning 0.19 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: 33

34 Pengemarkedsfond Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn Statsobl. 3 m 1.18 % Danske Norsk Likviditet 2.47 % Eika Sparebank 2.27 % First Aktiv Høyrente 6.60 % Storebrand Høyrente 2.09 % DNB High Yield 6.13 % PLUSS Likviditet 2.26 % Holberg Likviditet 2.09 % Holberg Kreditt 5.89 % PLUSS Pengemarked 2.23 % Eika Pengemarked 2.08 % Landkreditt Extra 5.41 % Danske Norsk Likviditet Inst 1.98 % Forte Pengemarked 2.05 % Arctic High Return 5.17 % SKAGEN Høyrente Institusjon 1.87 % Nordea Likviditet III 2.01 % Pareto Kreditt 5.03 % Alfred Berg Likviditet 1.76 % Nordea Likviditet Pluss 2.00 % Handelsbanken Høyrente 4.54 % Holberg Likviditet % Skagen Høyrente 2.00 % First Aktiv Rente 4.44 % Nordea Likviditet % DnB Likviditet (IV) 1.99 % Alfred Berg Høyrente 4.36 % KLP Pengemarked 1.70 % DnB Likviditet 20 (V) 1.90 % Storebrand Obligasjon % Handelsbanken Likviditet 1.66 % Alfred Berg Pengemarked 1.89 % Pareto Høyrente 3.72 % ODIN Pengemarked 1.63 % Nordea Pengemarked 1.77 % Storebrand Rente % DnB Likviditet 20 (IV) 1.60 % Carnegie Likviditet 1.49 % Landkreditt Høyrente 3.37 % Storebrand Likviditet 1.55 % Pareto Likviditet 1.42 % Danske Invest Horisont Rente 2.76 % Carnegie Pengemarked 1.47 % DNB Pengemarked (II) 1.33 % Skagen Avkastning 2.04 % Dårligere enn Pengemarked lav risiko Pengemarkedsfond Andre rentefond Kilde: Grieg Investor, Bloomberg. Rentefondene er klassifisert i henhold til bransjestandard for rentefond. Les mer om definisjonen her: 34

35 35

36 Utviklingen i det globale rente 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % Selskapsobligasjoner Statsobligasjoner Høyrenteobligasjoner Markedsavkastning Siste mnd Hittil i år Statsobligasjoner 0.80 % 1.06 % 6.02 % 7.77 % Selskapsobligasjoner 0.73 % % % 4.79 % Høyrenteobligasjoner 1.17 % 2.94 % % 3.63 % 1.0 % 0.0 % -1.0 % -2.0 % -3.0 % -4.0 % 2.0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep Rentenivåer % 1.0 % US stat 5 år 1.38 % 1.64 % 0.72 % 0.83 % Tysk stat 5 år 0.79 % 0.82 % 0.30 % 0.76 % Spansk stat 5 år 3.16 % 3.52 % 4.08 % 4.15 % Italiensk stat 5 år 3.25 % 3.29 % 3.31 % 6.20 % 0.5 % 0.0 % 1.6 % US stat 5 år Tysk stat 5 år Kredittmarginer 1.5 % 1.4 % 1.3 % 1.2 % Kredittmargin - Globale selskapsobligasjoner Selskapsobligasjoner 1.43 % 1.41 % 1.48 % 2.62 % Høyrenteobligasjoner 4.93 % 4.89 % 5.02 % 7.19 % Bank/Finans 3.30 % 3.47 % 2.93 % % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg

37 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning siste måned (september) Bedre enn BarCap Global Aggregate 0.81 % BarCap Fremvoksende Markeder 2.09 % BarCap Boliglån 1.24 % BarCap Global 7-10 år 1.21 % BarCap Høyrenteobligasjoner 1.17 % BarCap Strukturerte Obligasjoner 1.24 % BarCap Global 10+ år 1.20 % BarCap Global BBB 0.97 % BarCap Finansinstitusjoner 0.88 % BarCap Global 5-7 år 0.99 % BarCap Global AAA 0.89 % Dårligere enn BarCap Selskapsobligasjoner 0.73 % BarCap Global 3-5 år 0.66 % BarCap Global A 0.78 % BarCap Statsobligasjoner 0.69 % BarCap Global 1-3 år 0.23 % BarCap Global AA 0.66 % BarCap Industriselskaper 0.66 % BarCap Lokale Myndigheter 0.60 % BarCap Forsyningsselskaper 0.44 % Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg 37

38 Markedsdrivere: Globale obligasjoner Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn BarCap Global Aggregate % BarCap Finansinstitusjoner 0.75 % BarCap Statsobligasjoner % BarCap Lokale Myndigheter % BarCap Høyrenteobligasjoner 2.94 % BarCap Strukturerte Obligasjoner % BarCap Global 1-3 år 0.74 % BarCap Global BBB 1.51 % BarCap Boliglån % BarCap Global 3-5 år 0.38 % BarCap Global AA 0.30 % BarCap Selskapsobligasjoner % BarCap Global 5-7 år % BarCap Global A % BarCap Forsyningsselskaper % BarCap Global 7-10 år % BarCap Global AAA % BarCap Industriselskaper % BarCap Global 10+ år % BarCap Fremvoksende Markeder % Dårligere enn Sektor Rentefølsomhet Kredittkvalitet Kilde: Grieg Investor, Bloomberg 38

39 Relativ avkastning hittil i år per september 2013 Globale obligasjonsfond 10.0 % 8.0 % 6.0 % Bedre enn hittil i år, men svakere siste måned 18 % Bedre enn både hittil i år og siste måned 26 % Hittil i år per september % av fondene har slått Snitt differanseavkastning: -0.28% 4.0 % 2.0 % 0.0 % -2.0 % Siste måned (september) 67% av fondene har slått Snitt differanseavkastning: 0.26% -4.0 % -6.0 % -8.0 % 15 % Svakere enn både hittil i år og siste måned 41 % Svakere enn hittil i år, men bedre siste måned % Relativ avkastning siste måned (september) -2.0 % -1.0 % 0.0 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % 4.0 % Utenlandske forvaltere Nordenbaserte forvaltere Gjennomsnitt Alle fondene er målt mot Citigroup World Government Bond Index hedg to NOK. Alle tall i NOK 39 Kilde: Grieg Investor, Morningstar

40 Globale obligasjonsfond Avkastning siste måned (september) Bedre enn Templeton Global Bond Fund 2.55 % Nordea European Corp Bond 1.07 % Goldman Sachs Global Corp 1.02 % Nordea Global Statsobligasjon 1.01 % Storebrand Global Kreditt IG 0.97 % Templeton - US TR Fund 1.56 % DNB Global Credit 0.87 % Templeton Strategic Income 1.50 % Julius Baer Credit Opportunities 1.36 % Bluebay InvGrade Bond Fund 0.86 % Schroder International 1.29 % Goldman Sachs Fixed Income 1.03 % Storebrand Global Obligasjon A 0.86 % Threadneedle Investment 1.12 % Invesco Global TR EUR Bond 0.95 % PIMCO Global Bond Fund 0.85 % T Rowe Price Aggregate 1.11 % Pimco Global Income Bond EUR 0.87 % BlackRock World Bond Fund 0.85 % AXA IM US Corporate Bond 1.01 % Aviva Global Aggregate Bond 0.85 % Storebrand Global Stat 0.82 % Pioneer Aggregate Bond 1.00 % Pictet - EUR Corporate Bonds 0.84 % Citigroup WGBI Hedged NOK 0.80 % BarCap Global Aggregate 0.81 % BarCap Global Aggregate EUR 0.78 % Dårligere enn Payden Global Government 0.74 % JPMorgan Aggregate Bonds 0.75 % HSBC Obligations Monde 0.78 % Muzinich ESG Bondyield 0.72 % Alliance Fixed Income 0.75 % Morgan Stanley Euro Corporate 0.75 % KLP Obligasjon Global I 0.71 % UBS Fixed Income 0.74 % Standard European Corporate 0.71 % Payden Int Bond Fund i NOK 0.52 % BlackRock Global Government 0.68 % Russell Euro Fixed Income 0.71 % Nordea US Corporate Bond Fund 0.40 % BNY Mellon Dynamic Bonds 0.57 % JPMorgan Global Bond 0.64 % BlackRock Global Fixed Income 0.56 % JPMorgan Global Government 0.63 % PIMCO - Unconstrained Bond 0.50 % Aberdeen Euro Corporate 0.57 % AllianceBernstein Global Bond % CS Invest Global Bonds 0.29 % BNP Paribas Fund Conservative 0.14 % ING First Class Fund 0.00 % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret 40

41 Globale obligasjonsfond Avkastning hittil i år per september 2013 Bedre enn Aberdeen Euro Corporate 2.58 % Pimco Global Income Bond EUR 2.46 % Morgan Stanley Euro Corporate 2.20 % Goldman Sachs Fixed Income 1.11 % Nordea European Corp Bond % Templeton Strategic Income 0.64 % Standard European Corporate 1.06 % Muzinich ESG Bondyield 2.69 % BlackRock Global Government 0.52 % Pictet - EUR Corporate Bonds 1.00 % Storebrand Global Kreditt IG 2.17 % BNY Mellon Dynamic Bonds 0.26 % Russell Euro Fixed Income 0.38 % Bluebay InvGrade Bond Fund 2.07 % BlackRock Global Fixed Income 0.08 % BNP Paribas Fund Conservative 0.01 % Nordea Global Statsobligasjon 1.80 % Pioneer Aggregate Bond % CS Invest Global Bonds % Storebrand Global Obligasjon A 1.12 % AllianceBernstein Global Bond % Invesco Global TR EUR Bond % Citigroup WGBI Hedged NOK 1.06 % BarCap Global Aggregate % BarCap Global Aggregate EUR % Dårligere enn BlackRock World Bond Fund 1.03 % AXA IM US Corporate Bond % Julius Baer Credit Opportunities % Payden Global Government 0.84 % UBS Fixed Income % ING First Class Fund % Templeton Global Bond Fund 0.39 % PIMCO - Unconstrained Bond % JPMorgan Global Government % DNB Global Credit 0.08 % Alliance Fixed Income % Aviva Global Aggregate Bond % Payden Int Bond Fund i NOK % JPMorgan Global Bond % JPMorgan Global Bond % Goldman Sachs Global Corp % Templeton - US TR Fund % HSBC Obligations Monde % PIMCO Global Bond Fund % T Rowe Price Aggregate % KLP Obligasjon Global I % Schroder International % Nordea US Corporate Bond Fund % Threadneedle Investment % Storebrand Global Stat % Kilde: Grieg Investor, Bloomberg NOK-sikret USD-sikret EUR-sikret 41

42 Definisjoner og forklaringer Om Fondsbarometeret Fondene som vises i denne grafpakken har ikke blitt valgt ut på hverken kvantitative eller kvalitative faktorer og reflekterer ikke nødvendigvis fond som er anbefalt av Grieg Investor. Vi har basert fondsutvalget på gjenkjenningsfaktor for leser Vi viser fondenes avkastning siste måned og hittil i år. Vi vet at innen ett enkelt år vil det være store tilfeldigheter hvem som slår og hvem som ikke gjør det, og man bør derfor ikke basere sine fondsutvelgelser på ett års historikk. Man bør også vurdere kvalitative faktorer og hvordan et fond passer inn i en portefølje Utviklingen i utvalg av referanseindekser som måler markedsavkastningen på overordnet nivå, og som institusjonelle investorer og verdipapirfond ofte måler seg mot Markedsdrivere vi deler markedsavkastningen inn i bestanddeler slik som blant annet sektorer, geografi, stil og størrelse. Når man har kunnskap om fondets investeringsstrategi kan dette bidra til å forklare mer- eller mindreavkastningen i forhold til Differanseavkastning avkastningsforskjell mellom fond og indeks Akkumulert differanse samlet avkastningsforskjell for perioden 43

43 Definisjoner og forklaringer Norske aksjer: Sektor inndeling av aksje i ti industrisektorer (GICS) Enkeltselskaper viser avkastningen til de ti største selskapene på Oslo børs basert på markedsverdi OSEBX-fondene fond som bruker Oslo Børs hovedindeks som sin referanseindeks OSEFX-fondene fond som bruker Oslo Børs fondsindeks som sin referanseindeks OSESX-fondene fond som bruker OSESX som sin referanseindeks Globale aksjer: Merkevare fond fond som er forvaltet av kjente aktører i aksje Etiske fond fond som følger internasjonale etiske prinsipper og rammevilkår Verdi investeringsstil som fokuserer på verdipapirer som er underpriset basert på tradisjonelle nøkkeltall Vekst investeringsstil som fokuserer på verdipapirer med forventet inntjening større enn s gjennomsnitt Fryktindeks - markedsestimat på fremtidig volatilitet og usikkerhet i aksje. Høy verdi tilsier høy usikkerhet i Frontier Markets investerbare aksjemarkeder som er mindre utviklede enn de som inngår i Emerging Markets universet Rentefond: Rentefølsomhet har en betydning for avkastningen til et obligasjons- eller pengemarkedsfond ved renteendring på ett prosentpoeng. Jo høyere rentefølsomhet, jo mer sensitiv til renteendringer. Viser om det er korte eller lange renter som har gitt bidrag til avkastning Lånekostnad indikativ lånekostnad på en 5-årig obligasjon med flytende rente. NIBOR 3m + kredittmargin. Viser lånekostnad og ikke avkastning Kredittkvalitet strekker seg fra AAA til D og er en indikator på utsteders betalingsevne (kredittrisiko) NOK-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til norske kroner USD-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til amerikansk dollar EUR-sikret fondets underliggende investeringer er sikret tilbake til euro 44

44 Til slutt Alle figurer og tabeller i denne presentasjonen er selvutviklet. Grieg Investor kan ikke garantere for at de er feilfrie, men vi har gjort vårt ytterste for å unngå feilkalkulasjoner og misvisende illustrasjoner. Kildedataene er levert av aktører som ansees pålitelige, men Grieg Investor tar ikke ansvar for eventuelle feil i kildedataene. Presentasjonen og dens fremstilling av resultater er ikke å oppfatte som hverken kjøps- eller salgsanbefaling på finansielle instrumenter. Ansatte i Grieg Investor kan ha eierandeler i de fondsproduktene som er omtalt. Mangfoldiggjøring og annen bruk av informasjon i denne presentasjon kan kun gjøres ved tydelig kildehenvisning til Grieg Investor. 45

45 Grieg Investor For deg som har ansvaret for verdier 46

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Juni 2014 - FONDSBAROMETERET - Juni 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Mars 2014 - FONDSBAROMETERET - Mars 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - August 2014 -

FONDSBAROMETERET. - August 2014 - FONDSBAROMETERET - August 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - November 2014 -

FONDSBAROMETERET. - November 2014 - FONDSBAROMETERET - November 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 -

FONDSBAROMETERET. - Desember 2014 - FONDSBAROMETERET - Desember 2014 - Fondsbarometeret «Et barometer er et instrument som blir brukt til å varsle været» Fondsbarometeret skal være en informasjonskilde for norske investorer som har investeringer

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33

HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 x HALVÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2009 33 INNHOLD 2 Kjære andelseier og avkastningshistorikk 4 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-27672/2012 Saksbehandler: Fred Egil Gundersen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 107/12

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008

HolbergGrafen. Navn på presentasjon. Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 HolbergGrafen Navn på presentasjon Forsidemal 14-2008 for HolbergGrafen og kundepresentasjoner 30. mai 2008 Opportunity knocks i pengemarkedet Vi har gjennom en rekke kundeseminarer i vår satt søkelyset

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Retningslinjer for utdeling... 4 5. Forvaltningsmodell...

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. Halvår 2011 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 5-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-23

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal AVVENTENDE MARKEDER Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -0,3 prosent i andre kvartal. Det var 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

.......... ÅRSRAPPORT 2010..........

.......... ÅRSRAPPORT 2010.......... . ÅRSRAPPORT 20.......... Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Formål med forvaltningen... 3 3. Investeringsstrategi og retningslinjer for forvaltning.... 4 Utdelingsregler... 5 Målsetninger...

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013

BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 BREV TIL INVESTORENE: FEBRUAR 2013 Markedsutvikling I februar steg FDA med 1,7 % og referanseindeksen 2,8 % (utvikling målt i norske kroner). Markedsoppgangen var godt hjulpet av sterk utvikling i amerikanske

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer