Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014

2 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte oss av 50 prosent av risikorammene, benytter vi nå 35 prosent. Aksjeeksponeringen er nå som følger i de ulike fondene: Horisont 20-21,0% Horisont 35-37,4% Horisont 50-53,7% Horisont 65-70,1 % Horisont 80-86,5% Aksjer har de siste år levert solid avkastning, og oppgangen har fortsatt hittil i år. For oss fremstår nå markedene mer som normalpriset. Den globale veksten har vært noe lavere enn forventet. De geopolitiske forholdene bidro også til at vi tok ned risikoen. Spesielt er det usikkert hva som vil bli den videre utviklingen i Irak og Ukraina på kort sikt. Markedene har også svingt veldig lite. Ser vi på VIX-indeksen på den amerikanske S&P 500 indeksen, ofte referert til som fryktindeksen, er den forventede volatiliteten i aksjemarkedet veldig lav. Dette får oss til å tenke at negative overraskelser vil slå kraftigere ut, enn om markedet er usikkert fra før. Aksjedelen i fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 2,35 prosent i juni. Fondets referanseindeks leverte en avkastning på 3,76 prosent i samme periode. Mindreavkastningen kan i stor grad tilskrives mindreavkastningen i de norske underfondene som står for omkring 50 prosent av vår eksponering innenfor aksjer. Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I og II leverte begge en avkastning på 0,8 prosent, noe som var 1,4 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. Fortsatt fallende renter bidro til at DI Horisont Rente Pluss leverte en avkastning på 0,51 prosent. Dette var dog noe svakere enn fondets referanseindeks som ga en avkastning på 0,58 prosent i juni. Mindreavkastningen kan tilskrives at fondet har en kort løpetid, noe som gjorde at vi ikke fikk med oss så mye av verdistigningen som kom fra fallende markedsrenter. Vi har valgt å ta ny eksponering mot obligasjoner utstedt i lokal valuta i fremvoksede økonomier på bekostning av globale high yield-obligasjoner. Fondets samlede risiko er justert marginalt ned i løpet av juni. DI Horisont Aksje DI Horisont Rente 60 % 6,0 % 50 % 5,0 % 40 % 30 % 20 % 4,0 % 10 % 0 % -10 % -20 % Horisont Aksje Horisont Rente Fond 47,96 % 18,30 % -16,00 % 18,10 % 25,25 % 6,79 % 35,78 % 18,53 % -11,39 % 14,14 % 31,60 % 8,74 % Fond 3,47 % 3,94 % 3,64 % 4,97 % 3,51 % 2,28 % 0,58 % 2,26 % 2,45 % 1,50 % 1,62 % 0,70 % DI Horisont Rente Pluss, NOK* DI Horisont Rente Pluss, NOK I** 3,5 % 3,3 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 2013 YTD 3,8 % 3,5 % 3,3 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 2013 YTD Horisont Rente Pluss, NOK Horisont Rente Pluss, NOK I Fond ,03 % 3,33 % ,06 % 2,52 % *DI Horisont Rente Pluss, NOK ble startet opp 14.oktober Fond ,80 % 3,42 % ,67 % 2,52 % **DI Horisont Rente Pluss, NOKI ble startet opp 25.oktober Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 30. juni 2014

3 DI Horisont 20 DI Horisont 35* 9,0 % 6,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % YTD Horisont 20 5,0 % 4,0 % 2013 YTD Horisont 35 Fond - - 0,42 % 6,98 % 8,32 % 4,20 % - - 1,50 % 4,05 % 7,01 % 2,32 % Fond ,02 % 4,82 % ,70 % 3,55 % DI Horisont 50 DI Horisont 65* 18 % 6,5 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % YTD 6,4 % 6,3 % 6,2 % 6,1 % 6,0 % 5,9 % 5,8 % 5,7 % 2013 YTD Horisont 50 Horisont 65 Fond - - 0,24 % 11,55 % 15,10 % 5,40 % - - 2,46 % 7,90 % 15,56 % 4,79 % Fond ,34 % 6,01 % ,45 % 6,04 % DI Horisont % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % YTD Horisont 80 Fond - - 0,25 % 16,03 % 22,60 % 6,58 % - - 3,36 % 11,79 % 24,69 % 7,30 % *DI Horisont 35 og DI Horisont 65 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 30.juni 2014

4 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje DI Horisont Aksje Aksjemarkedene fortsatte sin positive utvikling i juni. Hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,1 prosent. Internasjonalt var trenden den samme og verdensindeksen, MSCI World, steg 4,5 prosent. Den amerikanske S&P 500-indeksen steg 4,6 prosent, mens den europeiske BE500-indeksen steg 2,4 prosent. De fremvoksende markedene viste også styrke og steg 5,4 prosent i juni. Alle målt i norske kroner. Mesteparten av mindreavkastningen i juni kom som et resultat av vår eksponering i Norge. DI Norske Aksjer Institusjon leverte svakere enn referanseindeksen. Hovedforklaringen for dette var eksponeringen mot flyselskapet Norwegian. Selskapet hadde, etter en veldig god start på året, en tung måned på Oslo Børs med et verdifall på 19,0 prosent. Dette til tross for at selskapet hadde en passasjerøkning på 12 prosent i mai, sammenlignet med for et år siden. Selskapet opplever fremdeles utfordringer med sin langdistansesatsning. Selskapet har over lengre tid jobbet med å få på plass en lisens for flyvning til og fra USA, men dette har dratt ut i tid. Vi har en relativt stor eksponering mot Norwegian i våre norske porteføljer, og fikk således et negativt bidrag i juni. Hittil i år er aksjen opp 7 prosent. Vår forvaltningsfilosofi for norske aksjer går ut på å eie solide selskaper som over tid gir god avkastning, til en risiko som ikke overstiger risikoen på Oslo Børs. Dette mener vi er et fornuftig utgangspunkt for å skape de beste resultatene på lang sikt. Vi har nå en nøytraleksponering mot norske aksjer i DI Horisont Aksje. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viste en forventning om kraftig kutt i oljeinvesteringer på norsk sokkel i 2015, noe som vil påvirke veksten på Fastlands-Norge negativt. Norges Bank kuttet rentebanen med 25 basispunkter på SSBs anslag alene. Europa er fremdeles den regionen vi er mest positive til og er omkring 4,5 prosent overvektet i forhold til referanseindeksen. De fremvoksende markedene ser fortsatt interessante ut prismessig, men vi er fremdeles noe usikre på utviklingen på kort sikt. Vi er av den grunn tilbakeholdne med å øke eksponeringen. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond Vekt DI USA, NOK 27,4 % DI Norske Aksjer Institusjon I 25,5 % DI Norske Aksjer Institusjon II 24,8 % DI Europe Small Cap 13,7 % DI Global Equity Solution 4,4 % DI Global Emerging Markets 2,4 % DI Afrika 0,5 % DI Stockpicking 0,5 % DI Latinamerika 0,5 % Kontanter 0,2 % Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen Latin-Amerika - Aberdeen Afrikanske aksjer - Investec Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen Ansvarlig forvalter DI Horisont Aksje

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente DI Horisont Rente Den største hendelsen i rentemarkedet var uten tvil da den europeiske sentralbanken, som første av de store sentralbankene, kuttet renten til negativt territorium. Avgjørelsen kom som et resultat av vedvarende lav inflasjon i euroområdet og lav økonomisk vekst. Den negative renten betyr nå at banker må betale 0,1% rente for å plassere penger i sentralbanken. Sentralbanksjefen, Mario Draghi, uttalte at rentene vil bli lave lenge tatt i betraktning dagens inflasjonsutsikter. I tillegg til rentekuttene lanserte Draghi ytterligere tre tiltak: 1) Sentralbanken vil bruke inntil 400 milliarder euro for utlån gjennom banksystemet til private bedrifter. 2) Startet forberedelse med å kjøpe obligasjoner fra bankene. 3) Forlenger tiltakene som sikrer likviditet i banksystemet frem til Rentene falt på nyheten også her hjemme. Korte renter falt omkring 5 basispunkter, mens syvårsrenten falt 8-9 basispunkter En avgjørelse i amerikansk høyesterett i juni gjør at Argentina nok en gang står i fare for å misligholde sine betalingsforpliktelser. Argentina fikk med seg de fleste av sine kreditorer til å restrukturere gjelden i 2005 og 2010, noe som medførte at kreditorene tok tap på over 70 prosent. De som ikke var med på denne restruktureringen krever nå at de skal betales tilbake før de andre kreditorene som har vedtatt å ta tap mottar sine tilbakebetalinger. I ytterste konsekvens kan landet igjen missligholde sine forpliktelser og bli utestengt fra det internasjonale obligasjonsmarkedet, men vi forventer at partene kommer frem til en løsning. Norges banks hovedstyre holdt styringsrenten uendret på 1,5 prosent. I meldingen fra Norges Bank kom det frem at veksten her hjemme kan bli noe svakere enn tidligere antatt og at rentene hos våre handelspartnere kan bli holdt lave lenger enn antatt. Norges Bank la også mye vekt på Statistisk sentralbyrå (SSB) som kom med de første anslagene for oljeinvesteringer på norsk sokkel i Tallene viste betydelig lavere oljeinvesteringer enn ventet. Dette alene bidro til at Norges Bank senket rentebanen med 25 basispunkter. Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte at dersom utsiktene for norsk økonomi skulle svekke seg ytterligere kan det bli aktuelt å sette ned styringsrenten. Kredittpremien, eller risikopåslaget, som solide norske sparebanker må betale for 5 års kapital holdt seg uendret også i juni. Ansvarlige lån fortsatte derimot nedgangen, og falt omkring 6 basispunkter. I våre porteføljer er vi posisjonert for at rentene skal stige raskere enn det markedet forventer. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Fond Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon 5 DI Norsk Kort Obligasjon 38,8 % DI Nordisk Kredittobligasjon 4,1 % Kredittpapirer 5,6 % Rentederivater -1,4 % Kontanter 2,9 % Våre forvaltere: Norske renter - Danske Capital Nordiske renter - Danske Capital Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente

6 Jens Moos Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente Pluss DI Horisont Rente Pluss Fallende rentenivå ga bra avkastning i juni Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK W oppnådde i juni en avkastning på 0,51 prosent. For årets første seks måneder har DI Horisont Rente Pluss NOK W gitt en avkastning på 3,42 prosent, hvilket er hhv 0,90 prosentpoeng høyere avkastning enn fondets referanseindeks som var opp 2,52 prosent i første halvår. Høyest avkastning i juni fikk fondet fra sin eksponering mot europeiske og globale high yield-obligasjoner som steg mer enn 0,8 prosent. High yield-markedet ble drevet av fallende rentepåslag mot statsobligasjoner. Fondets eksponering mot obligasjoner utstedt i fremvoksende økonomier ga også en positiv avkastning på 0,5 prosent i juni. Norske obligasjoner, som utgjør over 75 prosent av fondet, ga en avkastning på 0,3 prosent. Rentefall bidro positivt til fondets avkastning, men som følge av at fondet har lavere rentefølsomhet/kortere durasjon enn referanseindeksen (spesielt innen norske obligasjoner) ga fondet i juni noe lavere avkastning enn referanseindeksen som endte opp 0,58 prosent. Fondets risiko er redusert I løpet av juni er eksponeringen mot high yield-obligasjoner redusert med nesten 1 prosentpoeng, men vi fortsatte å selge ytterligere etter månedsskiftet. Forholdet mellom forventet avkastning og risiko er ikke er like attraktivt for aktivaklassen. Investorer har over lengre tid søkt ut av statsobligasjoner og inn i high yield-obligasjoner, noe som har senket risikopåslaget. De siste fire månedene er fondets samlede eksponering mot high yield-obligasjoner redusert fra 12,9 prosent til 6,4 prosent (pr. 2. juli 2014). Attraktive muligheter i fremvoksende økonomier En aktivaklasse som foreløpig ikke fullt ut har tatt del i rentefallet de siste år er obligasjoner utstedt i fremvoksende økonomier. Sentralbankene i de viktigste landene har strammet pengepolitikken markant, importveksten er kommet under kontroll og vi ser en forbedring på betalingsbalansen til flere av landene. I sum gjør dette oss mindre bekymret for svekkelse i disse landenes valutaer. Et rentenivå på 6,5 prosent er attraktivt i forhold til risikoen. Basert på dette har vi investert noe av provenyet fra salg av globale high yield-obligasjoner i obligasjoner utstedt i lokal valuta i fremvoksende økonomier. Vi forventer ikke at dette blir en stor posisjon i fondet grunnet valutarisikoen. Samlet sett er risikoen tatt ned den siste tiden, bl.a. gjennom økt allokering til norske obligasjoner. I juni fikk vi solide nøkkeltall som indikerer at global vekst tiltok ytterligere. Veksten i nye arbeidsplasser i USA virker robust, Kinas økonomi ser ut til å ha en tiltagende vekst, og i Europa er veksten på et bra nivå. Vi forventer dog ikke at den globale veksten vil tilta ytterligere fra dagens nivåer. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Pluss Plassering Aksjer: Vekt DI Global Stockpicking 2,1 % DI Norske Aksjer Inst II 0,9 % Obligasjoner: Norske Obligasjoner 76,7 % DI Global High Yield Bonds 5,6 % DI Nye Markeder Obligasjon HC 6,5 % DI Euro High Yield Obligasjon 2,8 % DI Nye Markeder LC 1,4 % DI Global Realrente Obligasjon 1,8 % DI Nordiske Kredittobligasjoner 1,9 % Annet 0,4 %

7 Økonomisk utvikling De globale aksjemarkedene, målt ved verdensindeksen MSCI World, har levert positiv avkastning i første halvår og oppgangen fortsatte også i juni. Hittil i år er MSCI World opp 7,4 prosent. Blant de største driverne var det amerikanske aksjemarkedet som nå har lagt bak seg seks positive kvartaler på rad. Både her hjemme og ute har de lange rentene falt så langt i år. Det er stadig tegn som tyder på at amerikansk økonomi vil komme sterkt tilbake etter et meget svakt første kvartal, som ble preget av den kalde vinteren. Den positive utviklingen ble også bekreftet av at den amerikanske sentralbanken fortsatte reduksjonen av sine månedlige obligasjonskjøp med 10 milliarder dollar. Sentralbanken kjøper nå obligasjoner for 35 milliarder dollar i måneden. I Europa var det først og fremst oppmerksomhet rundt den europeiske sentralbankens tiltak for å komme bort fra deflasjonstrusselen. Et av tiltakene var at ECB ble den første av de store toneangivende sentralbankene til å sette en negativ rente, noe som nå medfører at banker må betale for å plassere kapital hos sentralbanken. De siste tallene for aktiviteten har vært noe skuffende i forhold til forventningene til markedet. Det er tydelig at eurosonen er veldig avhengig av Tyskland. Landets økonomiske aktivitet er bra, men også her er utviklingen noe svakere. IFO-indeksen, som viser bedriftenes vurdering av dagens situasjon og deres forventninger til fremtiden, falt fra 110,4 i mai til 109,3 i juni. I Norge kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) ut med sine anslag for oljeinvesteringer i SSB anslår nå at oljeinvesteringene på norsk sokkel vil falle betydelig fra 2014 til Dersom dette faktisk blir tilfelle vil det få konsekvenser for veksten i Fastlands-Norge, noe Norges Bank tok innover seg da de la frem sine forventninger til rentene fremover. SSBs tall alene senket rentebanen til Norges Bank med 25 basispunkter. Historisk lav rente fra ECB Global allokeringsgruppe Med vennlig hilsen Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Senior porteføljeforvalter

8 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Danske Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2014 Horisont-fondene Mot slutten av juli valgte vi igjen å ta ned risikoen i våre Horisont-fond. Risikoreduksjon ble gjennomført ved å redusere

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar April 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar April 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar April 2014 Horisont-fondene I begynnelsen av april økte vi aksjeandelen i Horisont-fondene. Fra å tidligere benytte oss av 35 prosent av risikorammen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2014 Horisont-fondene Første måned i 2014 startet med negativ avkastning for aksjer. Oslo Børs falt 2,4 prosent, mens verdensindeksen MSCI

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Desember 2015 Horisont-fondene Desember ble en negativ måned for aksjemarkedene. Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 0,4 prosent,

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2015 Horisont-fondene I februar opplevde vi at børsene fortsatte med forholdsvis store svingninger. I Danske Invest Horisont Aksje fikk vi

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar desember 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar desember 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar desember 2016 Avkastning og allokering Det ble en god avslutning på 2016 i aksjemarkedene. Oslo Børs steg 4,1 prosent, den brede amerikanske S&P

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2015 Horisont-fondene November ble en blandet aksjemåned med regionale forskjeller. Danske Invest Horisont Aksje leverte likevel solid avkastning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 0,2 prosent i august. Dette var helt likt med

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2014 Horisont-fondene Det er tydelig at risikoviljen til investorene er fallende, noe som også har gitt seg utslag i volatile markeder.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2016 Avkastning og allokering Usikkerheten rundt veksten i Kina, en mulig ny bankkrise i Europa og en global resesjonsfrykt avtok i løpet av

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2016 Avkastning og allokering Det var meget urolig i finansmarkedene i juni. Når fasiten var klar ved slutten av måneden viste den at det var

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2015 Horisont-fondene De mest sentrale aksjemarkedene hadde en positiv måned i juli, med unntak av i fremvoksende markeder. Oslo Børs steg 1,6

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2013 Horisont-fondene Avkastningen til aksjemarkedene i mars var positiv, men til tross for at den globale verdensindeksen MSCI World leverte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar januar 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar januar 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar januar 2017 Avkastning og allokering Det ble en blandet start på det nye året. Her hjemme steg Oslo Børs 1,4 prosent og endte måneden rett i underkant

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar september 2016 Avkastning og allokering September ble en blandet måned for aksjer og verdensindeksen MSCI-World steg 0,5 prosent målt i dollar. Regionen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mai 2016 Avkastning og allokering Mai ble en god måned for både det norske og de internasjonale aksjemarkedene. Oslo Børs leverte en avkastning på

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2013 Horisont-fondene Horisont-fondenes overvekt i aksjer bidro positivt i årets første måned. DI Horisont Aksje som er aksjedelen i porteføljen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar oktober 2016 Avkastning og allokering Den brede verdensindeksen MSCI-World falt 1,9 prosent i løpet av oktober. Også den amerikanske S&P 500-indeksen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2015 Horisont-fondene September ble en meget utfordrende måned i finansmarkedene. Vi opplevde negativ avkastning både i aksje og rentemarkedet.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar august 2016 Avkastning og allokering August ble generelt sett en positiv måned for de viktigste aksjemarkedene. De fremvoksende markedene leverte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2014 Horisont-fondene Til tross for at det norske aksjemarkedet falt i november, utviklet alle Horisont-fondene seg positivt. Fondene fikk

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2018 Avkastning og allokering Februar ble den første måneden på 16 måneder hvor de internasjonale aksjemarkedene falt i verdi. Den globale

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mai 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mai 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar mai 2017 Avkastning og allokering Sterk utvikling for euroen mot norske kroner har bidratt til den gode avkastningen vi har fått på vår overvekt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2018 Avkastning og allokering Danske Invest Horisont Aksje ga en avkastning på 0,8 prosent i juni, mens fondets referanseindeks ga en avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar oktober 2017 Avkastning og allokering Oktober ble nok en god måned for aksjer med toppnoteringer både på Oslo Børs og i New York. Alle de toneangivende

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2018 Avkastning og allokering Danske Invest Horisont Aksje ga en avkastning på 1,6 prosent i juli, mens fondets referanseindeks ga en avkastning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mars 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mars 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar mars 2017 Avkastning og allokering De internasjonale finansmarkedene fortsatte oppgangen i mars, men det var store forskjeller mellom regioner og

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 2,9 prosent i mai. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2017 Avkastning og allokering Det globale aksjemarkedet fortsatte oppgangen også i november med en oppgang på 4 prosent for verdensindeksen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar august 2017 Avkastning og allokering De regionale aksjemarkedene utviklet seg forskjellig i august. Internasjonalt var det de fremvoksende markedene

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar november 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar november 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar november 2016 Avkastning og allokering November var preget av relativt store svingninger på de internasjonale aksjemarkedene, men de fleste endte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2018 Avkastning og allokering Finansmarkedene fortsatte den positive utviklingen i januar. Unntaket var Oslo Børs som også startet bra, men

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juni 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juni 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar juni 2017 Avkastning og allokering Juni ble en mer utfordrende måned i aksjemarkedene med store regionale forskjeller. Målt i lokal valuta var den

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Desember 2017 Avkastning og allokering Finansmarkedene fortsatte den positive utviklingen også i årets siste måned. Den brede verdensindeksen MSCI

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar juli 2017 Avkastning og allokering Det var store forskjeller på aksjeavkastningen i de ulike regionene i juli. Etter å ha hengt etter de toneangivende

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juni Makrokommentar Den siste måneden har de amerikanske stimulanseprogrammene fått mye oppmerksomhet. Både aksjemarkedene og rentemarkedene har svingt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2018 Avkastning og allokering Nedgangen i de internasjonale aksjemarkedene fortsatte i mars. Den brede amerikanske S&P 500-indeksen er nå ned

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2015 Horisont-fondene Både Oslo Børs og de internasjonale markedene hadde en negativ måned i juni. Oslo Børs falt 2,6 prosent, mens verdensindeksen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar februar 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar februar 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar februar 2017 Avkastning og allokering De internasjonale finansmarkedene fortsatte oppgangen i februar og både aksjemarkedene og rentemarkedene leverte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar Mange løftet nok øyenbrynene når de viktige brutto nasjonalprodukt (BNP) tallene kom fra USA i januar. Tallene viste at den amerikanske

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2015 Horisont-fondene Januar fortsatte der 2014 sluttet med forholdsvis store svingninger på børsene. Aksjeavkastningen i Danske Invest Horisont

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar April 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar April 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar April 2018 Avkastning og allokering Etter en volatil mars måned, roet aksjemarkedene seg noe i april. Det foreløpige fraværet av en ytterligere tilspisning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2014 Horisont-fondene Investorene har den siste tiden lagt større vekt på fundamentale forhold i selskapene. Det at den politisk spente situasjonen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2016 Avkastning og allokering Etter at aksjemarkedene falt kraftig i januar, var utviklingen mer regionavhengig i februar, spesielt i lokal

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar I USA klarte Senatet å vedta sitt første budsjettforslag på fire år, med 50 mot 49 stemmer. Budsjettet vil trolig ikke få støtte i det

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Oktober 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Oktober 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Oktober 2013 Horisont-fondene Til tross for usikkerheten rundt budsjettet og gjeldstaket i USA, fortsatte aksjemarkedene sin positive utvikling i

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2018 Avkastning og allokering I løpet av 2018 har det dukket opp flere politiske og geopolitiske risikoer for finansmarkedene. Den som har

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 Makrokommentar Siden Den europeiske sentralbanken kunngjorde at de ville iverksette pengepolitiske stimulanser ved å kjøpe obligasjoner for 60 milliarder euro

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Måneden ble i stor grad preget av den amerikanske sentralbanken Fed. De fleste markedsaktørene forventet at sentralbanksjef Ben

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fiscal Cliff var på alles lepper i desember. Markedsaktørene var spent på om de amerikanske politikerne kom til enighet om nye sparetiltak

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar april 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar april 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar april 2017 Avkastning og allokering De globale aksjemarkedene har fått mer vind i seilene den siste tiden og vi tror dette vil fortsette. Derfor

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Markedene ble i mai preget av markedsaktørenes tolkning av de ulike uttalelser som har kommet fra den amerikanske sentralbanken, Fed.

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mai 2018 Avkastning og allokering Danske Invest Horisont Aksje ga en avkastning på 1,52 prosent i mai, mens fondets referanseindeks ga en avkastning

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 Makrokommentar I løpet av de første seks ukene av 2016 falt det globale aksjemarkedet mer enn 10 prosent. I etterkant har markedene hentet seg noe inn igjen,

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 Stemmegivning 2017 Norske Aksjer Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12 des. 13 des. 14 des. 15 des. 16 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12

Detaljer

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter

Detaljer

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2017

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2017 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2017 Makrokommentar Aksjemarkedene har steget markant siden vi valgte å gå overvekt i aksjer i etterkant av presidentvalget i USA. Nå i januar valgte vi å øke

Detaljer

Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON

Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Juni 2018 Makrokommentar Frykten og truslene om en fullskala handelskrig mellom USA og Kina preget markedene i juni. Til tross for usikkerhet rundt en

Detaljer

Foto:Colourbox MARKEDSINFORMASJON. Fondskommentarer

Foto:Colourbox MARKEDSINFORMASJON. Fondskommentarer Foto:Colourbox MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Oktober 2018 Makrokommentar Etter at aksjemarkedene hadde steget markant frem til oktober, ble oktober en svak måned. Det globale aksjemarkedet målt ved

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Januar SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Januar SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Januar 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Januar måned bød på en rekke makroøkonomiske nøkkeltall som indikerer at veksten i global økonomi fortsatt er økende. Økningen kommer først

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Februar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Februar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Februar 2015 Makrokommentar En av hovedoverskriftene i februar var uten tvil usikkerheten rundt forlengelsen av låneavtalen Hellas har med Troikaen ; Den europeiske

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON. Fondskommentarer

Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON. Fondskommentarer Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Juli 2018 Makrokommentar Den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina fortsatte over sommeren. Usikkerheten hindret likevel ikke juli fra å bli

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. April 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. April 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON April 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Den amerikanske sentralbanken signaliserte at styringsrenten vil bli holdt uendret i en lengre periode, mens den Europeiske Sentralbanken (ESB)

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Mai SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Mai SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Mai 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) kom i mai med en fersk rapport som viser at det globale oppsvinget i verdensøkonomien

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar september 2017 Avkastning og allokering September ble generelt en meget god måned for aksjer. Alle de toneangivende markedene leverte solid avkastning.

Detaljer