Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014

2 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte oss av 50 prosent av risikorammene, benytter vi nå 35 prosent. Aksjeeksponeringen er nå som følger i de ulike fondene: Horisont 20-21,0% Horisont 35-37,4% Horisont 50-53,7% Horisont 65-70,1 % Horisont 80-86,5% Aksjer har de siste år levert solid avkastning, og oppgangen har fortsatt hittil i år. For oss fremstår nå markedene mer som normalpriset. Den globale veksten har vært noe lavere enn forventet. De geopolitiske forholdene bidro også til at vi tok ned risikoen. Spesielt er det usikkert hva som vil bli den videre utviklingen i Irak og Ukraina på kort sikt. Markedene har også svingt veldig lite. Ser vi på VIX-indeksen på den amerikanske S&P 500 indeksen, ofte referert til som fryktindeksen, er den forventede volatiliteten i aksjemarkedet veldig lav. Dette får oss til å tenke at negative overraskelser vil slå kraftigere ut, enn om markedet er usikkert fra før. Aksjedelen i fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 2,35 prosent i juni. Fondets referanseindeks leverte en avkastning på 3,76 prosent i samme periode. Mindreavkastningen kan i stor grad tilskrives mindreavkastningen i de norske underfondene som står for omkring 50 prosent av vår eksponering innenfor aksjer. Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I og II leverte begge en avkastning på 0,8 prosent, noe som var 1,4 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. Fortsatt fallende renter bidro til at DI Horisont Rente Pluss leverte en avkastning på 0,51 prosent. Dette var dog noe svakere enn fondets referanseindeks som ga en avkastning på 0,58 prosent i juni. Mindreavkastningen kan tilskrives at fondet har en kort løpetid, noe som gjorde at vi ikke fikk med oss så mye av verdistigningen som kom fra fallende markedsrenter. Vi har valgt å ta ny eksponering mot obligasjoner utstedt i lokal valuta i fremvoksede økonomier på bekostning av globale high yield-obligasjoner. Fondets samlede risiko er justert marginalt ned i løpet av juni. DI Horisont Aksje DI Horisont Rente 60 % 6,0 % 50 % 5,0 % 40 % 30 % 20 % 4,0 % 10 % 0 % -10 % -20 % Horisont Aksje Horisont Rente Fond 47,96 % 18,30 % -16,00 % 18,10 % 25,25 % 6,79 % 35,78 % 18,53 % -11,39 % 14,14 % 31,60 % 8,74 % Fond 3,47 % 3,94 % 3,64 % 4,97 % 3,51 % 2,28 % 0,58 % 2,26 % 2,45 % 1,50 % 1,62 % 0,70 % DI Horisont Rente Pluss, NOK* DI Horisont Rente Pluss, NOK I** 3,5 % 3,3 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 2013 YTD 3,8 % 3,5 % 3,3 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 2013 YTD Horisont Rente Pluss, NOK Horisont Rente Pluss, NOK I Fond ,03 % 3,33 % ,06 % 2,52 % *DI Horisont Rente Pluss, NOK ble startet opp 14.oktober Fond ,80 % 3,42 % ,67 % 2,52 % **DI Horisont Rente Pluss, NOKI ble startet opp 25.oktober Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 30. juni 2014

3 DI Horisont 20 DI Horisont 35* 9,0 % 6,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % YTD Horisont 20 5,0 % 4,0 % 2013 YTD Horisont 35 Fond - - 0,42 % 6,98 % 8,32 % 4,20 % - - 1,50 % 4,05 % 7,01 % 2,32 % Fond ,02 % 4,82 % ,70 % 3,55 % DI Horisont 50 DI Horisont 65* 18 % 6,5 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % YTD 6,4 % 6,3 % 6,2 % 6,1 % 6,0 % 5,9 % 5,8 % 5,7 % 2013 YTD Horisont 50 Horisont 65 Fond - - 0,24 % 11,55 % 15,10 % 5,40 % - - 2,46 % 7,90 % 15,56 % 4,79 % Fond ,34 % 6,01 % ,45 % 6,04 % DI Horisont % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % YTD Horisont 80 Fond - - 0,25 % 16,03 % 22,60 % 6,58 % - - 3,36 % 11,79 % 24,69 % 7,30 % *DI Horisont 35 og DI Horisont 65 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 30.juni 2014

4 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje DI Horisont Aksje Aksjemarkedene fortsatte sin positive utvikling i juni. Hovedindeksen på Oslo Børs steg 2,1 prosent. Internasjonalt var trenden den samme og verdensindeksen, MSCI World, steg 4,5 prosent. Den amerikanske S&P 500-indeksen steg 4,6 prosent, mens den europeiske BE500-indeksen steg 2,4 prosent. De fremvoksende markedene viste også styrke og steg 5,4 prosent i juni. Alle målt i norske kroner. Mesteparten av mindreavkastningen i juni kom som et resultat av vår eksponering i Norge. DI Norske Aksjer Institusjon leverte svakere enn referanseindeksen. Hovedforklaringen for dette var eksponeringen mot flyselskapet Norwegian. Selskapet hadde, etter en veldig god start på året, en tung måned på Oslo Børs med et verdifall på 19,0 prosent. Dette til tross for at selskapet hadde en passasjerøkning på 12 prosent i mai, sammenlignet med for et år siden. Selskapet opplever fremdeles utfordringer med sin langdistansesatsning. Selskapet har over lengre tid jobbet med å få på plass en lisens for flyvning til og fra USA, men dette har dratt ut i tid. Vi har en relativt stor eksponering mot Norwegian i våre norske porteføljer, og fikk således et negativt bidrag i juni. Hittil i år er aksjen opp 7 prosent. Vår forvaltningsfilosofi for norske aksjer går ut på å eie solide selskaper som over tid gir god avkastning, til en risiko som ikke overstiger risikoen på Oslo Børs. Dette mener vi er et fornuftig utgangspunkt for å skape de beste resultatene på lang sikt. Vi har nå en nøytraleksponering mot norske aksjer i DI Horisont Aksje. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viste en forventning om kraftig kutt i oljeinvesteringer på norsk sokkel i 2015, noe som vil påvirke veksten på Fastlands-Norge negativt. Norges Bank kuttet rentebanen med 25 basispunkter på SSBs anslag alene. Europa er fremdeles den regionen vi er mest positive til og er omkring 4,5 prosent overvektet i forhold til referanseindeksen. De fremvoksende markedene ser fortsatt interessante ut prismessig, men vi er fremdeles noe usikre på utviklingen på kort sikt. Vi er av den grunn tilbakeholdne med å øke eksponeringen. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond Vekt DI USA, NOK 27,4 % DI Norske Aksjer Institusjon I 25,5 % DI Norske Aksjer Institusjon II 24,8 % DI Europe Small Cap 13,7 % DI Global Equity Solution 4,4 % DI Global Emerging Markets 2,4 % DI Afrika 0,5 % DI Stockpicking 0,5 % DI Latinamerika 0,5 % Kontanter 0,2 % Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen Latin-Amerika - Aberdeen Afrikanske aksjer - Investec Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen Ansvarlig forvalter DI Horisont Aksje

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente DI Horisont Rente Den største hendelsen i rentemarkedet var uten tvil da den europeiske sentralbanken, som første av de store sentralbankene, kuttet renten til negativt territorium. Avgjørelsen kom som et resultat av vedvarende lav inflasjon i euroområdet og lav økonomisk vekst. Den negative renten betyr nå at banker må betale 0,1% rente for å plassere penger i sentralbanken. Sentralbanksjefen, Mario Draghi, uttalte at rentene vil bli lave lenge tatt i betraktning dagens inflasjonsutsikter. I tillegg til rentekuttene lanserte Draghi ytterligere tre tiltak: 1) Sentralbanken vil bruke inntil 400 milliarder euro for utlån gjennom banksystemet til private bedrifter. 2) Startet forberedelse med å kjøpe obligasjoner fra bankene. 3) Forlenger tiltakene som sikrer likviditet i banksystemet frem til Rentene falt på nyheten også her hjemme. Korte renter falt omkring 5 basispunkter, mens syvårsrenten falt 8-9 basispunkter En avgjørelse i amerikansk høyesterett i juni gjør at Argentina nok en gang står i fare for å misligholde sine betalingsforpliktelser. Argentina fikk med seg de fleste av sine kreditorer til å restrukturere gjelden i 2005 og 2010, noe som medførte at kreditorene tok tap på over 70 prosent. De som ikke var med på denne restruktureringen krever nå at de skal betales tilbake før de andre kreditorene som har vedtatt å ta tap mottar sine tilbakebetalinger. I ytterste konsekvens kan landet igjen missligholde sine forpliktelser og bli utestengt fra det internasjonale obligasjonsmarkedet, men vi forventer at partene kommer frem til en løsning. Norges banks hovedstyre holdt styringsrenten uendret på 1,5 prosent. I meldingen fra Norges Bank kom det frem at veksten her hjemme kan bli noe svakere enn tidligere antatt og at rentene hos våre handelspartnere kan bli holdt lave lenger enn antatt. Norges Bank la også mye vekt på Statistisk sentralbyrå (SSB) som kom med de første anslagene for oljeinvesteringer på norsk sokkel i Tallene viste betydelig lavere oljeinvesteringer enn ventet. Dette alene bidro til at Norges Bank senket rentebanen med 25 basispunkter. Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte at dersom utsiktene for norsk økonomi skulle svekke seg ytterligere kan det bli aktuelt å sette ned styringsrenten. Kredittpremien, eller risikopåslaget, som solide norske sparebanker må betale for 5 års kapital holdt seg uendret også i juni. Ansvarlige lån fortsatte derimot nedgangen, og falt omkring 6 basispunkter. I våre porteføljer er vi posisjonert for at rentene skal stige raskere enn det markedet forventer. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Fond Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon 5 DI Norsk Kort Obligasjon 38,8 % DI Nordisk Kredittobligasjon 4,1 % Kredittpapirer 5,6 % Rentederivater -1,4 % Kontanter 2,9 % Våre forvaltere: Norske renter - Danske Capital Nordiske renter - Danske Capital Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente

6 Jens Moos Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente Pluss DI Horisont Rente Pluss Fallende rentenivå ga bra avkastning i juni Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK W oppnådde i juni en avkastning på 0,51 prosent. For årets første seks måneder har DI Horisont Rente Pluss NOK W gitt en avkastning på 3,42 prosent, hvilket er hhv 0,90 prosentpoeng høyere avkastning enn fondets referanseindeks som var opp 2,52 prosent i første halvår. Høyest avkastning i juni fikk fondet fra sin eksponering mot europeiske og globale high yield-obligasjoner som steg mer enn 0,8 prosent. High yield-markedet ble drevet av fallende rentepåslag mot statsobligasjoner. Fondets eksponering mot obligasjoner utstedt i fremvoksende økonomier ga også en positiv avkastning på 0,5 prosent i juni. Norske obligasjoner, som utgjør over 75 prosent av fondet, ga en avkastning på 0,3 prosent. Rentefall bidro positivt til fondets avkastning, men som følge av at fondet har lavere rentefølsomhet/kortere durasjon enn referanseindeksen (spesielt innen norske obligasjoner) ga fondet i juni noe lavere avkastning enn referanseindeksen som endte opp 0,58 prosent. Fondets risiko er redusert I løpet av juni er eksponeringen mot high yield-obligasjoner redusert med nesten 1 prosentpoeng, men vi fortsatte å selge ytterligere etter månedsskiftet. Forholdet mellom forventet avkastning og risiko er ikke er like attraktivt for aktivaklassen. Investorer har over lengre tid søkt ut av statsobligasjoner og inn i high yield-obligasjoner, noe som har senket risikopåslaget. De siste fire månedene er fondets samlede eksponering mot high yield-obligasjoner redusert fra 12,9 prosent til 6,4 prosent (pr. 2. juli 2014). Attraktive muligheter i fremvoksende økonomier En aktivaklasse som foreløpig ikke fullt ut har tatt del i rentefallet de siste år er obligasjoner utstedt i fremvoksende økonomier. Sentralbankene i de viktigste landene har strammet pengepolitikken markant, importveksten er kommet under kontroll og vi ser en forbedring på betalingsbalansen til flere av landene. I sum gjør dette oss mindre bekymret for svekkelse i disse landenes valutaer. Et rentenivå på 6,5 prosent er attraktivt i forhold til risikoen. Basert på dette har vi investert noe av provenyet fra salg av globale high yield-obligasjoner i obligasjoner utstedt i lokal valuta i fremvoksende økonomier. Vi forventer ikke at dette blir en stor posisjon i fondet grunnet valutarisikoen. Samlet sett er risikoen tatt ned den siste tiden, bl.a. gjennom økt allokering til norske obligasjoner. I juni fikk vi solide nøkkeltall som indikerer at global vekst tiltok ytterligere. Veksten i nye arbeidsplasser i USA virker robust, Kinas økonomi ser ut til å ha en tiltagende vekst, og i Europa er veksten på et bra nivå. Vi forventer dog ikke at den globale veksten vil tilta ytterligere fra dagens nivåer. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Pluss Plassering Aksjer: Vekt DI Global Stockpicking 2,1 % DI Norske Aksjer Inst II 0,9 % Obligasjoner: Norske Obligasjoner 76,7 % DI Global High Yield Bonds 5,6 % DI Nye Markeder Obligasjon HC 6,5 % DI Euro High Yield Obligasjon 2,8 % DI Nye Markeder LC 1,4 % DI Global Realrente Obligasjon 1,8 % DI Nordiske Kredittobligasjoner 1,9 % Annet 0,4 %

7 Økonomisk utvikling De globale aksjemarkedene, målt ved verdensindeksen MSCI World, har levert positiv avkastning i første halvår og oppgangen fortsatte også i juni. Hittil i år er MSCI World opp 7,4 prosent. Blant de største driverne var det amerikanske aksjemarkedet som nå har lagt bak seg seks positive kvartaler på rad. Både her hjemme og ute har de lange rentene falt så langt i år. Det er stadig tegn som tyder på at amerikansk økonomi vil komme sterkt tilbake etter et meget svakt første kvartal, som ble preget av den kalde vinteren. Den positive utviklingen ble også bekreftet av at den amerikanske sentralbanken fortsatte reduksjonen av sine månedlige obligasjonskjøp med 10 milliarder dollar. Sentralbanken kjøper nå obligasjoner for 35 milliarder dollar i måneden. I Europa var det først og fremst oppmerksomhet rundt den europeiske sentralbankens tiltak for å komme bort fra deflasjonstrusselen. Et av tiltakene var at ECB ble den første av de store toneangivende sentralbankene til å sette en negativ rente, noe som nå medfører at banker må betale for å plassere kapital hos sentralbanken. De siste tallene for aktiviteten har vært noe skuffende i forhold til forventningene til markedet. Det er tydelig at eurosonen er veldig avhengig av Tyskland. Landets økonomiske aktivitet er bra, men også her er utviklingen noe svakere. IFO-indeksen, som viser bedriftenes vurdering av dagens situasjon og deres forventninger til fremtiden, falt fra 110,4 i mai til 109,3 i juni. I Norge kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) ut med sine anslag for oljeinvesteringer i SSB anslår nå at oljeinvesteringene på norsk sokkel vil falle betydelig fra 2014 til Dersom dette faktisk blir tilfelle vil det få konsekvenser for veksten i Fastlands-Norge, noe Norges Bank tok innover seg da de la frem sine forventninger til rentene fremover. SSBs tall alene senket rentebanen til Norges Bank med 25 basispunkter. Historisk lav rente fra ECB Global allokeringsgruppe Med vennlig hilsen Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Senior porteføljeforvalter

8 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Danske Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)