Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014

2 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens neste rentetrekk. Mange stilte spørsmål ved om når FED vil heve renten og om den europeiske sentralbanken ville komme med ytterligere stimulansetiltak for å få fart på veksten i eurosonen. Vi opprettholdt vår nøytralvekt mellom aksjer og renter i porteføljene i august. Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august ned omkring syv prosent fra toppen grunnet den geopolitiske usikkerheten, men har siden styrket seg og tatt igjen mye av det tapte. Danske Invest Horisont Aksje, som er aksjedelen i porteføljen, leverte en avkastning på 0,19 prosent i august. Dette var noe svakere enn din porteføljes referanseindeks som leverte 0,13 prosent i samme periode. I løpet av måneden har vi tatt ned eksponeringen mot Europa, men er fortsatt overvektet europeiske aksjer sammenlignet med referanseindeksen. Bakgrunnen for nedvektingen er den skuffende veksten i Europa og at vi frykter at den kan forbli lav lengre enn tidligere antatt. Vi har benyttet midlene til å øke eksponeringen mot USA. Eksponeringen mot Norge er uendret og er nøytral mot referanseindeksen med en eksponering på omkring 50 prosent. Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK oppnådde i august en avkastning på 0,40 prosent, mens Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK I fikk en avkastning på 0,42 prosent. Til sammenligning oppnådde fondets referanseindeks en avkastning på 0,22 prosent. Hittil i år er avkastningen henholdsvis 3,96 prosent og 4,08 prosent, mot referanseindeksens 3,03 prosent. Vi opprettholder den relativt høye andelen globale kredittobligasjoner gjennom en eksponering mot fremvoksende markeder og høyrenteobligasjoner. DI Horisont Aksje DI Horisont Rente 60 % 6,0 % 50 % 5,0 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % Horisont Aksje Horisont Rente Fond 47,96 % 18,30 % -16,00 % 18,10 % 25,25 % 6,11 % 35,78 % 18,53 % -11,39 % 14,14 % 31,60 % 8,80 % Fond 3,47 % 3,94 % 3,64 % 4,97 % 3,51 % 2,93 % 0,58 % 2,26 % 2,45 % 1,50 % 1,62 % 0,90 % DI Horisont Rente Pluss, NOK* DI Horisont Rente Pluss, NOK I** 4,3 % 3,8 % 3,5 % 3,3 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 2013 YTD 4,5 % 4,3 % 3,8 % 3,5 % 3,3 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 2013 YTD Horisont Rente Pluss, NOK Horisont Rente Pluss, NOK I Fond ,03 % 3,96 % ,06 % 3,03 % *DI Horisont Rente Pluss, NOK ble startet opp 14.oktober Fond ,80 % 4,08 % ,67 % 3,03 % **DI Horisont Rente Pluss, NOKI ble startet opp 25.oktober Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. august 2014

3 DI Horisont 20 DI Horisont 35* 9,0 % 6,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % YTD Horisont 20 5,0 % 2013 YTD Horisont 35 Fond - - 0,42 % 6,98 % 8,32 % 4,59 % - - 1,50 % 4,05 % 7,01 % 2,53 % Fond ,02 % 5,03 % ,70 % 3,76 % DI Horisont 50 DI Horisont 65* 18 % 6,6 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % YTD 6,4 % 6,2 % 6,0 % 5,8 % 5,6 % 5,4 % 2013 YTD Horisont 50 Horisont 65 Fond - - 0,24 % 11,55 % 15,10 % 5,41 % - - 2,46 % 7,90 % 15,56 % 5,00 % Fond ,34 % 5,81 % ,45 % 6,24 % DI Horisont % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % YTD Horisont 80 Fond - - 0,25 % 16,03 % 22,60 % 6,18 % - - 3,36 % 11,79 % 24,69 % 7,50 % *DI Horisont 35 og DI Horisont 65 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31.august 2014

4 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje DI Horisont Aksje Det var forholdsvis store variasjoner i de ulike regionale aksjemarkedene i august. Mens globale aksjer, målt ved MSCI World-indeksen, steg 0,8 prosent, falt hovedindeksen på Oslo Børs med 0,3 prosent. I Europa falt Bloomberg European 500-indeksen med 1,4 prosent. S&P 500-indeksen steg 2,3 prosent. Alle indeksene er målt i norske kroner. Oppgangen i USA ble ledet av selskaper som nyter godt av den økende økonomiske aktiviteten. Dette gjelder blant annet finansinstitusjoner som ved en høyere økonomisk vekst opplever at låntakere, innen for eksempel produksjon og konstruksjon, har et større behov for finansiering av nye prosjekter. Den spente situasjonen i øst mellom Ukraina og Russland har også påvirket Oslo Børs. Etter at vesten igangsatte sanksjoner mot Russland har landet svart med å boikotte blant annet vestlige matvarer. Dette inkluderer norsk laks og oppdrettsselskapene falt mellom prosent på nyheten, men hentet seg inn noe i løpet av måneden og endte svakt ned. For å hjelpe selskapene tillater norske myndigheter nå at fisken holdes lenger i vannet før den må slaktes. Marine Harvest, som er en av våre større posisjoner (4,6 prosent), endte måneden ned 2,3 prosent. Siden forrige måned har vi kjøpt oss opp i Storebrand i de norske porteføljene. Selskapets aksjekurs har utviklet seg svakere enn andre finansaksjer og vi synes nå aksjen er attraktivt priset. Usikkerheter som vi tidligere har pekt på rundt regelverk og kapitalkrav er redusert og flere av de negative faktorene er nå priset inn i dagens aksjekurs. Vi har nå en posisjon i Storebrand som tilsvarer 4,3 prosent av fondets portefølje. Danske Invest Europe Small Cap, som står for hoveddelen av eksponeringen mot Europa, leverte en avkastning på 1,2 prosent. Dette var bedre enn både fondets og din porteføljes referanseindeks. Hovedforklaringen til fondets meravkastning i august var fondets største plassering Signet Jewelers. Selskapet er en ledende smykkekjede i både England og USA. Signet Jewelers leverte langt bedre resultat enn ventet og aksjekursen steg omkring 11 prosent i august. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond Vekt DI USA, NOK 28,7 % DI Norske Aksjer Institusjon I 25,9 % DI Norske Aksjer Institusjon II 24,9 % DI Europe Small Cap 12,1 % DI Global Equity Solution 4,5 % DI Global Emerging Markets 2,4 % DI Afrika 0,6 % DI Latinamerika 0,6 % DI Global Emerging Markets, NOK 0,5 % Kontanter 0,1 % Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen Latin-Amerika - Aberdeen Afrikanske aksjer - Investec Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen Ansvarlig forvalter DI Horisont Aksje

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente DI Horisont Rente Til tross for at optimismen rundt den amerikanske økonomien økte, steg også prisene på amerikanske statsobligasjoner, noe som medførte at rentene falt. Meldinger om at russiske styrker opererte inne i Ukraina og den generelle usikkerheten rundt situasjonen er blant hovedårsakene til at investorene søkte tryggere plasseringer. Det er derimot liten tvil om at de positive nyhetene rundt amerikansk økonomi vil bidra til økt diskusjon om hvor mye ledig kapasitet det faktisk er i det amerikanske arbeidsmarkedet og tidspunktet for når styringsrentene bør heves. Det samme var tilfelle i Europa der tyske 10-årsrenter er nær rekordlave nivåer etter at det ble spekulert i om det kommer ytterlige stimulansepakker fra den europeiske sentralbanken. Rentenivået på den tyske 10-åringen var helt nede på 0,87 prosent før den endte måneden på 0,89 prosent. Enkelte tror at den engelske sentralbanken kan komme til å sette opp renten allerede mot slutten av året. Dette som en følge av at det for første gang på tre år var uenighet mellom medlemmene i rentekomitèen. To av ni stemte for å sette opp renten på sentralbankens møte i juli. Norske statsrenter falt i august sammen med europeiske og amerikanske statsrenter. Renten som norske banker betaler seg i mellom steg derimot som en følge av overraskende høye inflasjonstall, noe som igjen ga forventninger om stigende renter. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viste en prisstigning på 2,6 prosent fra juli i fjor, langt høyere enn forventningen på 2 prosent. Inflasjonsrapporten gjør at Norges Bank sitt argument for rentekutt nå er mer eller mindre borte. Det var særlig matvareprisene som trakk inflasjonen opp. Tallet var så høyt at rapporten ble fulgt opp med en offentlig debatt og høy mediedekning. Kredittpremien, eller risikopåslaget, som solide norske sparebanker må betale for 5 års kapital falt omkring 8 basispunkter i august. Risikopåslaget for ansvarlige 5-årslån falt omkring det samme. De sterke KPI-tallene underbygger vårt syn om at rentene i Norge er for lave sett ut ifra norske økonomiske forhold. Vi tror at rentenivået vil stige raskere enn det som er priset inn i markedet og er derfor posisjonert deretter i våre porteføljer. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Fond Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon 50,2 % DI Norsk Kort Obligasjon 39,5 % DI Nordisk Kredittobligasjon 4,2 % Kredittpapirer 5,0 % Rentederivater -1,6 % Kontanter 2,7 % Våre forvaltere: Norske renter - Danske Capital Nordiske renter - Danske Capital Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente

6 Jens Moos Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente Pluss DI Horisont Rente Pluss Bra avkastning i august drevet av norske obligasjoner Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK oppnådde i august en avkastning på 0,40 prosent, mens Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK I fikk en avkastning på 0,42 prosent. Til sammenligning oppnådde fondets referanseindeks en avkastning på 0,22 prosent. Hittil i år er avkastningen henholdsvis 3,96 prosent og 4,08 prosent, mot referanseindeksen 3,03 prosent. I august bidro den høye andelen av norske obligasjoner, og spesielt eksponeringen mot bankobligasjoner, til den solide avkastningen. Avkastningen ble drevet av fallet i risikopremiene norske sparebanker må betale for å få låne penger. Den norske delen av porteføljen, som utgjør mer enn 75 prosent av fondet, steg over 0,3 prosent. De fleste internasjonale obligasjonene bidro også positivt til avkastningen i august. Spesielt bidro globale realrenteobligasjoner med en oppgang på hele 2,2 prosent. Avkastningen ble drevet av den lange varigheten på obligasjonene og fallende statsrenter. Også globale høyrenteobligasjoner hadde en solid måned med en avkastning på 1,4 prosent i august. Unntaket var obligasjoner utstedt i lokal valuta i fremvoksende økonomier, som ble trukket ned som et resultat av at norske kroner styrket seg mot en rekke valutaer i de fremvoksende økonomiene. Det er ikke foretatt vesentlige endringer i porteføljen i august. Vi beholder den relativt høye andelen globale kredittobligasjoner gjennom eksponeringen mot fremvoksende markeder og høyrenteobligasjoner. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Pluss Plassering Aksjer: Vekt DI Global Stockpicking DI Norske Aksjer Inst II Obligasjoner: Norske Obligasjoner 76,4 % DI Nye Markeder Obligasjon HC 6,6 % DI Global High Yield Bonds 3,8 % DI Euro High Yield Obligasjon 2,9 % DI Nye Markeder LC 2,7 % DI Nordiske Kredittobligasjoner 1,9 % DI Global Realrente Obligasjon 1,6 % Annet Store regionale forskjeller i den økonomiske utviklingen Den globale økonomien leverer fortsatt solide vektstall, særlig drevet av veksten i Kina og USA. Amerikansk økonomi utviklet seg markant bedre enn sitt langsiktige potensial i andre kvartal i år. De amerikanske bankene indikerte i august at de fremover vil gjøre det enklere å skaffe boligfinansiering, noe som vil være viktig for å opprettholde forbrukernes velstand og gi små bedrifter mulighet for å låne kapital med sikkerhet i private boliger. Europeiske nøkkeltall skuffet generelt i august. Særlig skuffende var utviklingen i bruttonasjonalproduktet, BNP, som viste at regionen samlet ikke hadde økonomisk vekst i andre kvartal. Det er en rekke forhold som er årsaken til den svake utviklingen. Blant annet bidro den varme vinteren i Tyskland til at en del byggeaktivitet ble fremskyndet til første kvartal, noe som medførte mindre aktivitet i andre kvartal. Konflikten i Ukraina har også påvirket selskapene som ser mer pessimistisk på fremtiden og derfor er forsiktige med lageroppbygningen.

7 Økonomisk utvikling Presset på den europeiske sentralbanken steg for å hindre at de europeiske landene går inn i en deflasjonsfase. Inflasjonen i eurosonen er nå på det laveste nivået på fem år. Den steg 0,3 prosent fra august i fjor til august i år. Inflasjonen falt også i juli og er nå langt unna sentralbankens mål på nær to prosent. Den europeiske sentralbanksjefen, Mario Draghi, uttalte at de vil ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å bekjempe den lave prisstigningen i euroområdet. Enkelte land opplever situasjonen verre enn andre. I Italia falt prisene med 0,2 prosent, den svakeste prisutviklingen siden Den eneste årsaken til at den europeiske sentralbanken kan la være å komme med ytterligere tiltak for å unngå deflasjon, er at kjerneinflasjonen inflasjonen ekskludert energi og mat steg 0,9 prosent. Prisene på disse varene varierer mye, og for matvarer har prisene blitt presset ned som et resultat av den russiske boikotten av europeiske varer. De europeiske landene opplevde nullvekst i andre kvartal. På forhånd var det ventet en svak positiv vekst. Mest bekymringsfullt var skuffende vekst i Tyskland og Frankrike. Den tyske økonomien hadde en negativ vekst på 0,2 prosent spesielt grunnet svak utvikling for eksportindustrien. Den franske veksten var nær null for andre kvartal på rad. Den amerikanske økonomien viser derimot tegn til akselererende vekst. Den amerikanske veksten i andre kvartal ble oppjustert fra fire prosent til 4,2 prosent. Det kom positive nyheter både fra arbeidsmarkedet og boligmarkedet. Både den brede amerikanske S&P 500-indeksen og den smalere Dow Jonesindeksen er nå på historisk høye nivåer. Et land som ikke har utfordringer med eksportindustrien er Kina. Landet rapporterte et rekordstort handelsoverskudd i juli på hele 47,3 milliarder amerikanske dollar. Eksporten til USA steg 12,3 prosent mens eksporten til Europa steg med 17 prosent sammenlignet med juli Den tyske bilprodusenten BMW rapporterte at resultatet steg med 27 prosent i andre kvartal i år mot andre kvartal i fjor. Dette mye på grunn av sterk etterspørsel fra det kinesiske markedet. Inflasjon i euroområdet Global allokeringsgruppe Med vennlig hilsen Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Senior porteføljeforvalter

8 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Danske Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013 Månedsrapport September 2013 Internasjonal oppgang September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria,

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer