Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2013

2 Horisont-fondene Horisont-fondenes overvekt i aksjer bidro positivt i årets første måned. DI Horisont Aksje som er aksjedelen i porteføljen leverte en avkastning på 4,9 prosent, noe som var 0,7 prosent bedre enn fondets indeks. DI Horisont Rente som er rentedelen av porteføljen leverte en avkastning på 0,7 prosent, noe som var 0,6 prosent bedre enn referanseindeksen til fondet. Horisont Rente er i hovedsak eksponert mot solide norske sparebanker. Vi er posisjonert mot et fall i risikopåslaget som disse bankene må betale for å låne penger. Hittil i år har risikopåslaget falt fra 1,25 prosent til 0,99 prosent for 5 års obligasjoner for norske sparebanker, noe som har gitt oss kursgevinster. I Horisont Aksje var det overvekten norske aksjer som bidro mest. I tillegg til at Oslo Børs var blant de beste markedene, leverte også våre norske fond over 1 prosent bedre enn sine indekser. DI Horisont 20 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, YTD Horisont 20 Indeks Fond , 7, 1,8 % Indeks ,5 % 4, 0,9 % DI Horisont Aksje DI Horisont % YTD Horisont Aksje Indeks Horisont 50 Indeks Fond -33, 48, 18,3 % -16, 18,1 % 4,9 % Indeks -41,7 % 35,8 % 18,5 % -11, 14,1 % 4, Fond , 11,5 % 3, Indeks ,5 % 7,9 % 2,1 % DI Horisont Rente DI Horisont 80 6, 5, 4, 3, 2, 1, 18 % % 0, YTD Horisont Rente Indeks Horisont 80 Indeks Fond - 3,5 % 3,9 % 3, 5, 0,7 % Indeks - 0, 2,3 % 2, 1,5 % 0,1 % Fond ,3 % 16, 4, Indeks , 11,8 % 3,3 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. januar 2013

3 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje Aksjekommentar Det ble en meget god start for aksjer i det nye året. Både den amerikanske S&P 500 indeksen og verdensindeksen MSCI World steg 5 prosent i januar. Det europeiske aksjemarkedet målt ved Bloomberg 500 var opp 2,6 prosent, og de fremvoksende markedene opp 1,4 prosent, alle målt i lokal valuta. Oslo Børs var opp 4,9 prosent. Her hjemme kom det lille gruveselskapet Northland Resourses med månedens mest negative nyhet. Selskapet meldte om et kapitalbehov på 375 millioner dollar. Investorene følte seg ført bak lyset, og reagerte med å sende aksjen ned over 80 prosent. Emisjonen ble senere kansellert i starten av februar. Det er nå stor usikkerhet om selskapet klarer å hente den nødvendige kapitalen. Vår vurdering av usikkerheten i selskapet medførte at vi ikke hadde noen eksponering mot selskapet i våre porteføljer. Slik vi ser på de fundamentale forholdene på Oslo Børs er indeksen fremdeles på attraktive nivåer. At det nå kommer mer og mer data som viser at Kina har trosset pessimistene, er også positivt for Oslo Børs. Veksten i Kina ble på 7,8 prosent i Markedssyn: Med vennlig hilsen Norge, overvekt: Norsk økonomi fortsetter den gode utviklingen. Vi mener at Oslo Børs fremdeles er attraktiv på nåværende nivåer, 15 prosent underpriset i forhold til historiske tall. Emerging Markets, overvekt: De siste tallene fra Kina, blant annet PMI-tallene viser at den kinesiske økonomien nok en gang har trosset pessimistene. USA, undervekt: Veksttallene fra USA viste at landet fremdeles er på rett vei. Aksjemarkedet er også priset deretter, og vi tror det er mer å hente i andre regioner. Europa, nøytral: Vi synes det er lyspunkter i den europeiske økonomien. Markedene er attraktivt priset. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond DI Norske Aksjer Institusjon II 33, DI Norske Aksjer Institusjon I 28, DI Nordamerika 14,8 % DI Europe Small Cap 11, DI Global Emerging Markets 6,5 % DI Stockpicking 3,7 % DI Europe 2,1 % Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen DI Norske Aksjer Institusjon I Vekt DI Norske Aksjer Inst I Oscar Dupont Andersen Ansvarlig forvalter DI Horisont Aksje Fond -49,5 % 76, 21, -17,8 % 25, 5,8 % Indeks -57, 70,1 % 22,3 % -18,8 % 20, 4,8 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Capital, 31. januar 2013

4 DI Norske Aksjer Institusjon II DI Stockpicking DI Norske Aksjer Inst II DI Global Stockpicking Fond -48,7 % 75,3 % 24,1 % -17,9 % 25, 5,8 % Indeks -57, 70,1 % 22,3 % -18,8 % 20, 4,8 % Fond -42,9 % 36, 17, -6, 11,8 % 2,9 % Indeks -37, 25,9 % 19,9 % -4, 14,3 % 1, DI Europa Small Cap DI Nordamerika % 8 % 7 % % 3 % % YTD DI Europe Small Cap DI Nordamerika Fond -44, 42, 45,3 % -23, 30, 4,1 % Indeks -51,9 % 59,5 % 29,9 % -17,5 % 27, 2,9 % Fond ,5 % 6,1 % 3,5 % Indeks , 9, 2,9 % DI Global Emerging Markets DI Global Emerging Markets Fond -43,5 % 75,9 % 27, -11, 25,1 % 1,1 % Indeks -53,3 % 78,5 % 18,9 % -18, 18, 1, Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Capital, 31.januar 2013

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente Rentekommentar I årets første måned har tiltroen til økonomisk vekst kommet litt tilbake. Gjeldsproblematikken i Europa har for første gang på lenge ikke vært hovedoppslag. Dette har ført til at de lange rentene har begynt å stige. Norske 10 års renter steg fra 3,1 prosent til 3,4 prosent, mens 3 års renten steg fra 2,2 prosent til 2,5 prosent. I Japan valgte sentralbanken, etter press fra den nye statsministeren Shinzo Abe, å heve sitt inflasjonsmål fra 1 til 2 prosent. Beslutningen kommer som et forsøk på å bekjempe deflasjonen som har plaget landet i mer enn et tiår. Banken har også besluttet å starte et obligasjonskjøpsprogram på 140 milliarder dollar per måned, når dagens program går ut i januar Det nye programmet har ingen tidsramme. I etterkant av beslutningen har både uavhengigheten til den japanske sentralbanken, samt muligheten for en valutakrig blitt diskutert. Risikopremiene i det norske markedet falt ytterligere sist måned. Risikopremien som norske banker må betale falt mer enn for industripapirer, noe som passer vår eksponering. I valutamarkedet fortsatte euroen å styrke seg mot dollaren. Euroen styrket seg også over en prosent mot norske kroner. Mot dollaren styrket norske kroner seg med over 1,6 prosent. Markedssyn: Fond som inngår i Horisont Rente Fond DI Norsk Obligasjon Institusjon 54, DI Norsk Likviditet 39, DI Norsk Likviditet OMF 2, DI Norsk Likviditet Institusjon 0,1 % Kredittpapirer 2,7 % Rentederivater -0, Våre forvaltere: Vekt Norske renter - Danske Capital Durasjon, undervekt: Vi tror rentene vil stige raskere enn markedsforventningene. Norske bankobligasjoner, overvekt: Vi tror risikopåslagene kan komme ytterligere inn dersom ikke eurokrisen eskalerer igjen. High yield, undervekt: Aktivaklassen har over lang tid gitt oss en solid avkastning. Vi tror mye av oppsiden er tatt ut, og aktivaklassen fremstår forholdsvis dyr i forhold til risikoen. Emerging Market Debt, undervekt: Vi mener det er for dyrt i forhold til risikoen. 7 % 5 % 3 % 1 % DI Norsk Likviditet I Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig DI Horisont Rente DI Norsk Likviditet Fond 3, 5,8 % 2, 2,3 % 3,5 % 0, Indeks 5,9 % 2,1 % 2,3 % 2, 1,5 % 0,1 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Capital, 31. januar 2013

6 DI Norsk Likviditet Institusjon DI Norsk Likviditet OMF 7 % 3 % 5 % 3 % 1 % 1 % DI Norsk Likviditet Inst DI Norsk Likviditet OMF Fond 6, 4, 2,7 % 3, 3,3 % 0, Indeks 5,9 % 2,1 % 2,3 % 2, 1,5 % 0,1 % Fond ,3 % Indeks ,1 % DI Norsk Obligasjon Institusjon % - DI Norsk Obligasjon Inst Fond 9, 8, 4, 5,5 % 7,3 % 0,5 % Indeks 9,7 % 3, 4, 6,1 % 2, -1, Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Capital, 31.januar 2013

7 Økonomisk utvikling Mange løftet nok øyenbrynene når de viktige brutto nasjonalprodukt (BNP) tallene kom fra USA i januar. Tallene viste at den amerikanske økonomien krympet med 0,1 prosent i fjerde kvartal i fjor. Dette var langt under forventningene til markedsaktørene, som var på 1,1 prosent vekst. Graver man litt lenger ned i tallene er ikke utviklingen så dyster. Den viktigste faktoren, nemlig amerikanernes forbruk, var positiv med 2,2 prosent. Det som dro tallene til negativt terreng var blant annet et kraftig kutt i forsvarsutgiftene. Dette alene dro ned BNP-veksten med 1,3 prosent. Tar vi bort de mest volatile faktorene, viser den amerikanske økonomien fremdeles en veksttakt på mellom 1 og 2 prosent. De siste amerikanske arbeidstallene viser tydelige tegn på at økonomien er på rett vei. I Europa er det fremdeles Tyskland som er det drivende lokomotivet. Den viktige ZEW-indeksen, som viser forventningene til tyske økonomer og analytikere for den tyske økonomien, overrasket veldig positivt. Indeksen endte på 31,5, mens den var ventet på 12,0. En indeks over 0 viser optimisme, mens under 0 viser pessimisme til den tyske økonomien. Mange har ytret bekymring rundt den kinesiske økonomien, men nok engang gjør Kina pessimistenes spådommer til skamme. PMI-indeksen som HSBC står bak, økte fra 51,5 i desember til 52,3 i januar. PMI indeksen er et mål på aktiviteten i økonomien, og ved en indeks over 50 viser den økonomisk ekspansjon, mens en indeks under 50 viser en kontraksjon i økonomien. Tallene viser at den kinesiske økonomien har stabilisert seg. Et annet land som har sett sin vekst falle de siste årene er India. Den indiske sentralbanken kuttet som ventet renten med 25 basispunkter til 7,75 prosent i januar. Mange ble derimot overrasket når banken annonserte at den ville lette på reservekravet til bankene, noe som gjør det enklere for bankene å låne ut penger til forbrukerne. Den indiske veksten har falt fra over 8 prosent til nå å ligge rundt 6 prosent årlig. Danske Banks PMI-indeks for Norge viste en oppgang fra 50,0 i desember til 50,5 i januar. Dette var den høyeste indeksverdien siden mai i fjor Aksjeindekser i NOK Aksjeindekser i NOK jan-13 feb-13 USA Japan Europa Norge Emerging markets Source: Reuters EcoWin Global allokeringsgruppe Med vennlig hilsen Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Senior porteføljeforvalter

8 Oslo Børs VIX Avkastning i prosent Kan positiviteten fortsette? Vi har vært gjennom flere urolige år, med både nedturer og oppturer i aksjemarkedet. De globale aksjemarkedene har hatt en utmerket start på Verdensindeksen MSCI World endte opp 5,0 prosent i januar (3,3 prosent i norske kroner). Det er mange faktorer som synes å gi signaler for fortsatt stigende aksjemarkeder i Spørsmålet mange stiller seg: Kan dette fortsette? at det er markedet som må true politikerne til å ta beslutninger, noe som vil føre til uroligheter også i tiden som kommer. Ønsker du ytterligere informasjon om vårt markedssyn, eller har andre spørsmål til din portefølje, ta kontakt med din rådgiver i Danske Bank på Hva skyldes denne positiviteten? Først og fremst er den politiske usikkerheten, som vi har slitt med i flere år, blitt mindre. Republikanerne godkjente i januar en utsettelse av det amerikanske gjeldstaket, og ifølge de siste BNP-tallene fra USA stiger amerikansk forbruk. Ser vi bort fra kutt til forsvar og annet offentlig forbruk, er den amerikanske veksten stabil på mellom 1prosent og 2 prosent. 8 6 Utvikling Oslo Børs : januar vs hele året Aksjemarkedene i seg selv er også et positivt tegn på økonomisk oppgang. Aksjemarkedene har ofte en tendens til å bevege seg før selve økonomien selv gjør det. Den brede amerikanske S&P 500 indeksen endte opp 5 prosent (3,3 prosent i norske kroner). Her hjemme endte Oslo Børs sin hovedindeks opp 4,9 prosent. Årets første måned har ofte satt standarden for hvordan året kommer til å ende. Bare en gang siden 1996 har børsen endt negativt for året, etter at januar har endt positivt, se grafen til høyre I Europa viser Tyskland veien gjennom en robust og veldrevet økonomi. ZEW-indeksen, som viser forventningene tyske økonomer og analytikere har til den tyske økonomien fremover, overrasket positivt i januar. Indeksen er nå på nivåer vi ikke har sett siden De siste arbeidstallene fra Tyskland viser også en positiv tendens. Mange har over lang tid også utrykt bekymring omkring den økonomiske tilstanden i Kina. Nok en gang trosser kineserne pessimistene. Den siste undersøkelsen til storbanken HSBC, viste en økning i PMI-indeksen fra 51,5 til 52,3. Indeksen er et mål på aktiviteten i økonomien, og en indeks over 50 viser at aktiviteten er økende. Det er ofte mer tillit til disse tallene enn de offisielle tallene fra kinesiske myndigheter. Den såkalte fryktindeksen VIX, som er et mål for forventede svingninger i den amerikanske S&P 500 indeksen, er på sitt laveste nivå siden Dette betyr at investorene forventer lavere usikkerhet fremover. Når VIX faller, betyr det som regel at børsene også stiger, som kan sees i grafen nederst til høyre År Januar År Kilde: Danske Capital Oslo Børs og VIX siden Til tross for at verden ser bedre ut enn den har gjort på lenge er det viktig å være klar over at selv på solskinnsdager kan det være noen grå skyer i horisonten. Storbritannia truer med å trekke seg ut av den europeiske unionen. Tyskland, som er inne i et valgår, vil ha fokus på mer interne anliggender. Markedsaktørene venter også nysgjerrig på resultatet av det italienske valget som vil gjennomføres i løpet av året. Et comeback av Silvio Berlusconi vil neppe bli tatt godt imot. I tillegg har Spanias statsminister blitt beskyldt for korrupsjon. Situasjonen vil nok fortsatt være OSEBX VIX Kilde: Danske Capital

9 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Fokus Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2015 Horisont-fondene De mest sentrale aksjemarkedene hadde en positiv måned i juli, med unntak av i fremvoksende markeder. Oslo Børs steg 1,6

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar I USA klarte Senatet å vedta sitt første budsjettforslag på fire år, med 50 mot 49 stemmer. Budsjettet vil trolig ikke få støtte i det

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 4,7 % målt i norske kroner, godt hjulpet av at norske kroner falt kraftig i valutamarkedet. For norske investorer

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer