Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2015

2 Horisont-fondene De mest sentrale aksjemarkedene hadde en positiv måned i juli, med unntak av i fremvoksende markeder. Oslo Børs steg 1,6 prosent, mens verdensindeksen steg 1,8 prosent målt i amerikanske dollar. Nok en gang fikk den internasjonale eksponeringen hjelp av kronesvekkelsen, noe som gjorde at verdensindeksen målt i NOK var opp hele 6,1 prosent. Kronesvekkelsen skyldes i stor grad det markante fallet i oljeprisen. Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 3,7 prosent, mens Danske Invest Horisont Rente Pluss ga en avkastning på 0,4 prosent. I løpet av juli valgte vi å redusere aksjeeksponeringen vår til nøytralvekt. Vi forventer at den amerikanske sentralbanken vil heve renten, at veksten i Europa er avtagende og at det vil bli ytterligere fokus på lavere vekstrater i fremvoksende markeder. Det er viktig å understreke at vi ikke forventer noen form for krise i aksjemarkedene. Nedjusteringen skyldes rett og slett at vi har lavere forventninger til utviklingen i aksjemarkedene i andre halvår enn det vi hadde ved inngangen til året. Vi vurderer den amerikanske veksten til å ligge rundt 3 prosent, og at den vil bli værende på dette nivået ut året. Derfor forventer vi også at den amerikanske sentralbanken vil heve styringsrenten i andre halvår. Vi mener dette ikke er fullt ut priset inn i markedene, noe som kan føre til et press på aksjekursene dersom rentehevingen realiseres allerede neste måned. Den økonomiske veksten i Europa har tiltatt de seneste kvartalene og vurderes til å ligge på omkring 2,5 prosent årlig rate i øyeblikket. Effekten av lavere oljepriser og en svakere euro vil gradvis avta. Vi forventer derfor at veksttakten gradvis vil synke ned mot 2 prosent årlig vekstrate. En fallende veksttakt i Europa bidrar til vårt noe mindre optimistiske syn på aksjer. Vi tror veksten i kinesisk økonomi vil falle tilbake fra det nåværende nivået på mellom 6,5 og 7 prosent. Kombinert med at vi anser ytterligere pengepolitiske stimulanser som lite sannsynlige, og vår forventning om stigende amerikanske renter, er vi ikke lenger like positive til aksjer i fremvoksende markeder. Vi valgte derfor også å vekte oss ned i disse markedene i aksjeporteføljen. DI Horisont Aksje DI Horisont Rente 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % Horisont Aksje Horisont Rente Fond 18,30 % -16,00 % 18,10 % 25,25 % 15,96 % 11,84 % 18,53 % -11,39 % 14,14 % 31,60 % 16,34 % 12,69 % Fond 3,94 % 3,64 % 4,97 % 3,51 % 3,33 % 1,03 % 2,26 % 2,45 % 1,50 % 1,62 % 1,33 % 0,53 % DI Horisont Rente Pluss, NOK* DI Horisont Rente Pluss, NOK I** YTD YTD Horisont Rente Pluss, NOK Horisont Rente Pluss, NOK I Fond ,03 % 4,82 % 1,44 % ,06 % 4,75 % 1,16 % *DI Horisont Rente Pluss, NOK ble startet opp 14.oktober Fond ,80 % 5,00 % 1,59 % ,67 % 4,75 % 1,16 % **DI Horisont Rente Pluss, NOK I ble startet opp 25.oktober Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. juli 2015

3 DI Horisont 20 DI Horisont 35* 9,0 % 8,0 % 7,0 % YTD 1 9,0 % 8,0 % 7,0 % YTD Horisont 20 Horisont 35 Fond - 0,42 % 6,98 % 8,32 % 7,38 % 3,50 % - 1,50 % 4,05 % 7,01 % 4,38 % 2,69 % Fond ,02 % 9,31 % 5,18 % ,70 % 6,72 % 4,33 % DI Horisont 50 DI Horisont 65* 18 % 1 16 % 14 % 12 % 10 % 1 1 8,0 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % YTD YTD Horisont 50 Horisont 65 Fond - 0,24 % 11,55 % 15,10 % 11,24 % 6,94 % - 2,46 % 7,90 % 15,56 % 9,10 % 5,98 % Fond ,34 % 13,19 % 8,64 % ,45 % 11,53 % 7,65 % DI Horisont % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % YTD Horisont 80 Fond - 0,25 % 16,03 % 22,60 % 15,05 % 10,43 % - 3,36 % 11,79 % 24,69 % 13,99 % 9,34 % *DI Horisont 35 og DI Horisont 65 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. juli 2015

4 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje DI Horisont Aksje Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 3,7 prosent i juli. Fondets absoluttavkastning ble drevet av den internasjonale eksponeringen. Både den amerikanske og europeiske eksponeringen steg 5,2 prosent i juli. Svakest avkastning fikk fondet fra DI Global Emerging Markets med en oppgang på 0,2 prosent, noe som likevel var hele 4 prosent bedre enn referanseindeksen for de fremvoksende markedene. Prisen for brent olje falt fra 63 til 52 dollar per fat, en nedgang på over 18 prosent. Det var flere faktorer som bidro til nedgangen; stormaktene kom frem til en atomavtale med Iran, noe svakere industritall fra kinesisk økonomi, en økning i antall oljerigger i operasjon i USA og høy produksjon fra OPEC-landene. Iran har omkring 70 millioner fat olje lagret, hvorav 45 millioner fat er lagret på eksportklare oljetankere i følge Bloomberg. Når eksportsanksjonene oppheves vil i første omgang disse lagrene sendes ut på verdensmarkedet. Ifølge Irans viseoljeminister står landet også klare til å øke den daglige produksjonen med 1 million fat når sanksjonene oppheves. Landet produserte i juli i underkant av 3 millioner fat per dag. Vi tror oljeprisen vil forbli svak i det korte bildet, men er mer positive på lengre sikt. Usikkerheten gjør at vi likevel er avventende til å øke eksponeringen i oljerelaterte selskaper. Som det står nevnt under på siden som omhandler allokeringer så valgte vi i juli å selge oss ned i fremvoksende markeder. Selv om vekstratene i Kina har tatt seg noe opp gjennom andre kvartal, tror vi ikke aktivitetsnivået vil øke ytterligere. Dette kan sammen med fallende råvarepriser og en sterkere USD forsterke kapitalflukten fra vekstmarkedene. Når det gjelder det kraftige børsfallet i Kina, er det viktig å få frem at vår eksponering, gjennom fondet Danske Invest Global Emerging Markets, er undervektet i kinesiske aksjer. Sammenlignet med en vekting i fondets referanseindeks på nesten 25 prosent, har ikke vårt fond en eksponering mot det kinesiske fastlandsmarkedet på mer enn 5 prosent. Fondet har i tillegg en eksponering på nesten 9 prosent mot aksjer notert på Hong Kongs Hang Seng-indeks. Denne indeksen har falt betydelig mindre enn Shanghai-indeksen og består av aksjer som er gjennomgående lavere verdsatt enn i fastlandsmarkedet. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond Vekt DI Norske Aksjer Institusjon I 26,3 % DI USA, NOK 25,3 % DI Norske Aksjer Institusjon II 21,6 % DI Europe Small Cap 12,7 % DI Global Equity Solution 6,9 % DI Japan 3,4 % DI Global Emerging Markets 1,4 % PROC Norway Index Fund 0,5 % DI Afrika 0,4 % PROC USA Index Fund 0,4 % PROC Europe Index Fund 0,4 % DI Latinamerika 0,3 % Kontanter 0,3 % Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen Latin-Amerika - Aberdeen Afrikanske aksjer - Investec Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente DI Horisont Rente Den økonomiske veksten i USA har tatt seg opp igjen etter en svak start på året. Vi mener at den amerikanske veksten er på omkring 3 prosent for øyeblikket. Vi forventer at veksten også vil holde seg sterk fremover. I våre øyne så er dette sterkt nok til at den amerikanske sentralbanken vil heve renten i løpet av høsten. Usikkerheten er om den heves én eller to ganger. Markedene priser i dag inn én hevning, og dersom det skulle komme to rentehevninger vil dette påvirke rentemarkedet markant. Her hjemme fikk vi overraskende sterke inflasjonstall. Kjerneinflasjonen økte hele 3,2 prosent, mot ventet 2,4 prosent. At inflasjonstallene nå ligger over det langsiktige inflasjonsmålet til Norges Bank, gjør det vanskeligere for Norges Bank å kutte renten i september. Det som taler for rentekutt fra Norges Bank er den svake utviklingen i oljeprisen som er omtalt i aksjekommentaren. En lav oljepris, fører til lavere oljeinvesteringer, som igjen har negative konsekvenser for norsk økonomi. Dette igjen kan føre til økt arbeidsledighet. Ifølge de siste ledighetstallene fra NAV, ble det registrert 2500 flere helt arbeidsledige (inkludert tiltak) i juli. Totalt er nå arbeidsledighetsraten i Norge 3,1 prosent. Den norske kronen styrket seg som følge av de sterke inflasjonstallene, men er likevel 3-4 prosent svakere enn det Norges Bank tidligere har lagt til grunn. Dette gir Norges Bank ytterligere ett argument for ikke å kutte renten, da svekkelsen av kronen absorberer noe av effekten av den fallende oljeprisen. For øyeblikket tror vi at Norges Bank ikke vil kutte renten ytterligere i september, og heller se an utviklingen. Litt overraskende var det små reaksjoner i rentemarkedet på avtalen mellom Hellas og kreditorene. Om noe steg rentene marginalt. Etter at Hellas og EU ble enige om en avtale, har Det internasjonale pengefondet, IMF, gått hardt ut mot eurolandenes behandling av Hellas. IMF mener at store kutt på statsbudsjettet er en dårlig løsning for grekerne. De mener heller at kreditorene må være villig til å gi grekerne vesentlig høyere gjeldslette enn det som er tilfelle i dag. IMF skriver i en rapport at Hellas burde fått minst 30 år på å tilbakebetale lånene. IMF er en av de største kreditorene til Hellas. Usikkerheten i det kinesiske aksjemarkedet har vært med på å bidra til et surere sentiment i rentemarkedet. Frykten for en noe svakere utvikling i den globale økonomien har trukket rentene noe ned i juli. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Fond Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon 65,4 % DI Norsk Kort Obligasjon 23,6 % DI Nordisk Kredittobligasjon 3,9 % Kredittpapirer 5,8 % Rentederivater -2,3 % Kontanter 3,8 % Våre forvaltere: Norske renter - Danske Capital Nordiske renter - Danske Capital Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente

6 Jens Moos Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente Pluss DI Horisont Rente Pluss Gresk avklaring bidro positivt Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK oppnådde i juli en avkastning på 0,41 prosent, mens andelsverdien i Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK I steg 0,43 %. Fondenes referanseindeks steg 0,57 %. Den gode absoluttavkastningen i juli ble drevet av fallet i rentene som kom som et resultat av den foreløpige avklaringen rundt den greske gjeldssituasjonen. Fallet i rentene var også hovedbidragsyteren til mindreavkastningen sammenlignet med referanseindeksen, da fondet har en lavere rentefølsomhet enn referanseindeksen. God utvikling for europeiske høyrenteobligasjoner Alle aktivaklasser bidro positivt forrige måned. Høyrenteobligasjoner ga totalt sett rundt null i avkastning, men det var store forskjeller mellom høyrentekomponentene i fondet. Europeiske høyrenteobligasjoner nøt godt av den politiske avklaringen rundt Hellas og ga en avkastning på knappe 1,5 prosent. Motsatt falt verdien av den globale høyrenteeksponeringen, bestående hovedsakelig av amerikanske papirer, i overkant av 1 prosent. Verdifallet for globale høyrenteobligasjoner ble hovedsakelig forårsaket av en høyere eksponering mot energirelaterte utstedere som ble tynget av oljeprisfallet. Tid for rentehevning i USA Den amerikanske økonomien har nå en årlig vekstrate på om lag 3% og vi forventer at dette nivået opprettholdes ut året. Kombinert med fremgangen i arbeidsmarkedet tror vi dette gir den amerikanske sentralbanken (FED) grunnlag for å heve styringsrenten allerede i september. Boligprisene har steget betydelig, noe som tyder på stor etterspørsel etter boliger. Vi tror dette vil smitte over til byggesektoren, og at boligmarkedet derfor vil være en betydelig driver for amerikansk økonomi fremover. En renteheving fra FED vil føre til stigende markedsrenter, og sannsynligvis en videre appresiering av den amerikanske dollaren Fortsatt positive til risikable aktiva I løpet av juli har vi redusert eksponeringen mot internasjonale kredittobligasjoner til fordel for norske obligasjoner. Vi opprettholder likevel vår positive tilnærming til høyrenteobligasjoner fordi aktivaklassen gir en høyere løpende renteavkastning og dermed også noe større motstandsdyktighet mot stigende markedsrenter. Totalt sett er andelen internasjonale kredittobligasjoner i porteføljen på linje med andelen i referanseindeksen. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Pluss Plassering Aksjer: Vekt DI Global Stockpicking 2,1 % DI Norske Aksjer Inst II Obligasjoner: Norske Obligasjoner 77,5 % DI Nye Markeder Obligasjon HC 5,5 % DI Nye Markeder LC 0,1 % DI Global High Yield Bonds 3,7 % DI Euro High Yield Obligasjon 4,2 % Amerikansk High Yield 0,5 % DI Nordiske Kredittobligasjoner 3,5 % DI Global Realrente Obligasjon 0,1 % DI Nye Markeder Realrente Oblig. 0,1 %

7 Økonomisk utvikling Etter at Hellas tidligere i sommer avslo et avtaleforslag fra sine kreditorer, kom partene til enighet i første halvdel av juli etter at Hellas selv kom tilbake til forhandlingsbordet. Forslaget innebærer i grove trekk mye av det befolkningen stemte nei til i juni, men den nye avtalen ble betydelig tøffere for Hellas. Blant annet inneholder avtalen strengere arbeids og pensjonsreformer. I tillegg må det gjennomføres et betydelig privatiseringsprogram. Dersom Hellas ikke klarer å levere en vesentlig høyere omstillingshastighet rundt privatiseringen, vil den greske staten måtte overlevere statlige verdier for 50 milliarder euro til kreditorene, som selv kan selge verdiene over tid. For å få gresk økonomi tilbake på beina er det mye som tyder på at kreditorene må ta nedskrivninger på sine utestående lån. Dette er nok en diskusjon som vil dukke opp i tiden som kommer. Siste kapitel er fortsatt ikke skrevet Den seneste utviklingen på de kinesiske børsene har bekymret mange. Etter en spektakulær oppgang med toppnoteringen 12. juni, har Shanghai Composit indeksen falt rundt 30 prosent. Børsen er fortsatt opp over 13 prosent hittil i år målt i lokal valuta. Vi tror ikke at fallet i kinesiske aksjer vil ha stor innflytelse på den kinesiske veksten og stabiliteten. Til tross for mediaoppslag om at alle kinesere og deres besteforeldre har investert i aksjemarkedet, viste en undersøkelse fra første kvartal at bare 6 prosent av kinesiske husholdninger eier aksjer (Financial Times). Du kan lese mer om vårt syn på det som skjer i det kinesiske markedet på danskeinvest.no. Den kinesiske veksten tiltok i andre kvartal til omkring 7 prosent. Videre viser tall at investeringer i kinesisk infrastruktur økte betydelig i juni, noe som tyder på at kinesisk myndigheter igjen stimulerer økonomien. Vi forventer ikke ytterligere stimulanser, og tror at kinesiske myndigheter er tilfredse med den nåværende veksten. I løpet av måneden valgte vi å redusere aksjeeksponeringen vår, fra overvekt til nøytralvekt i våre aktive forvaltningsmandater. Vi solgte oss ned i aksjer umiddelbart etter avklaringen rundt Hellas, da børsene steg på nyheten. Hovedgrunnene til reduksjonen var at amerikansk økonomi nå går så bra at vi forventer at Fed hever renten i løpet av høsten. Dette kan du lese mer om under rentekommentaren. Den økonomiske veksten i de europeiske økonomiene har også tiltatt de seneste kvartalene og vurderes til å ligge omkring 2,5 prosent for øyeblikket. Effekten av lavere oljepriser og en svakere Euro avtar gradvis. Vi forventer derfor at veksttakten vil avta og gradvis synke ned mot 2 prosent årlig vekst. En fallende veksttakt bidrar til et mindre optimistisk syn på aksjer. Fortsatt stigende oljeproduksjon Global allokeringsgruppe Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen, Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Sjefsporteføljeforvalter

8 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Danske Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010

Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Ukerapport Makro & Renter 13. desember 2010 Rentemøte i Norge og USA Utviklingen til nå Markedets fokus ble forskjøvet fra problemene i Europa til utsiktene for vekst på bekostning av kraftig økning i

Detaljer