Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2015

2 Horisont-fondene De mest sentrale aksjemarkedene hadde en positiv måned i juli, med unntak av i fremvoksende markeder. Oslo Børs steg 1,6 prosent, mens verdensindeksen steg 1,8 prosent målt i amerikanske dollar. Nok en gang fikk den internasjonale eksponeringen hjelp av kronesvekkelsen, noe som gjorde at verdensindeksen målt i NOK var opp hele 6,1 prosent. Kronesvekkelsen skyldes i stor grad det markante fallet i oljeprisen. Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 3,7 prosent, mens Danske Invest Horisont Rente Pluss ga en avkastning på 0,4 prosent. I løpet av juli valgte vi å redusere aksjeeksponeringen vår til nøytralvekt. Vi forventer at den amerikanske sentralbanken vil heve renten, at veksten i Europa er avtagende og at det vil bli ytterligere fokus på lavere vekstrater i fremvoksende markeder. Det er viktig å understreke at vi ikke forventer noen form for krise i aksjemarkedene. Nedjusteringen skyldes rett og slett at vi har lavere forventninger til utviklingen i aksjemarkedene i andre halvår enn det vi hadde ved inngangen til året. Vi vurderer den amerikanske veksten til å ligge rundt 3 prosent, og at den vil bli værende på dette nivået ut året. Derfor forventer vi også at den amerikanske sentralbanken vil heve styringsrenten i andre halvår. Vi mener dette ikke er fullt ut priset inn i markedene, noe som kan føre til et press på aksjekursene dersom rentehevingen realiseres allerede neste måned. Den økonomiske veksten i Europa har tiltatt de seneste kvartalene og vurderes til å ligge på omkring 2,5 prosent årlig rate i øyeblikket. Effekten av lavere oljepriser og en svakere euro vil gradvis avta. Vi forventer derfor at veksttakten gradvis vil synke ned mot 2 prosent årlig vekstrate. En fallende veksttakt i Europa bidrar til vårt noe mindre optimistiske syn på aksjer. Vi tror veksten i kinesisk økonomi vil falle tilbake fra det nåværende nivået på mellom 6,5 og 7 prosent. Kombinert med at vi anser ytterligere pengepolitiske stimulanser som lite sannsynlige, og vår forventning om stigende amerikanske renter, er vi ikke lenger like positive til aksjer i fremvoksende markeder. Vi valgte derfor også å vekte oss ned i disse markedene i aksjeporteføljen. DI Horisont Aksje DI Horisont Rente 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % Horisont Aksje Horisont Rente Fond 18,30 % -16,00 % 18,10 % 25,25 % 15,96 % 11,84 % 18,53 % -11,39 % 14,14 % 31,60 % 16,34 % 12,69 % Fond 3,94 % 3,64 % 4,97 % 3,51 % 3,33 % 1,03 % 2,26 % 2,45 % 1,50 % 1,62 % 1,33 % 0,53 % DI Horisont Rente Pluss, NOK* DI Horisont Rente Pluss, NOK I** YTD YTD Horisont Rente Pluss, NOK Horisont Rente Pluss, NOK I Fond ,03 % 4,82 % 1,44 % ,06 % 4,75 % 1,16 % *DI Horisont Rente Pluss, NOK ble startet opp 14.oktober Fond ,80 % 5,00 % 1,59 % ,67 % 4,75 % 1,16 % **DI Horisont Rente Pluss, NOK I ble startet opp 25.oktober Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. juli 2015

3 DI Horisont 20 DI Horisont 35* 9,0 % 8,0 % 7,0 % YTD 1 9,0 % 8,0 % 7,0 % YTD Horisont 20 Horisont 35 Fond - 0,42 % 6,98 % 8,32 % 7,38 % 3,50 % - 1,50 % 4,05 % 7,01 % 4,38 % 2,69 % Fond ,02 % 9,31 % 5,18 % ,70 % 6,72 % 4,33 % DI Horisont 50 DI Horisont 65* 18 % 1 16 % 14 % 12 % 10 % 1 1 8,0 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % YTD YTD Horisont 50 Horisont 65 Fond - 0,24 % 11,55 % 15,10 % 11,24 % 6,94 % - 2,46 % 7,90 % 15,56 % 9,10 % 5,98 % Fond ,34 % 13,19 % 8,64 % ,45 % 11,53 % 7,65 % DI Horisont % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % YTD Horisont 80 Fond - 0,25 % 16,03 % 22,60 % 15,05 % 10,43 % - 3,36 % 11,79 % 24,69 % 13,99 % 9,34 % *DI Horisont 35 og DI Horisont 65 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. juli 2015

4 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje DI Horisont Aksje Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 3,7 prosent i juli. Fondets absoluttavkastning ble drevet av den internasjonale eksponeringen. Både den amerikanske og europeiske eksponeringen steg 5,2 prosent i juli. Svakest avkastning fikk fondet fra DI Global Emerging Markets med en oppgang på 0,2 prosent, noe som likevel var hele 4 prosent bedre enn referanseindeksen for de fremvoksende markedene. Prisen for brent olje falt fra 63 til 52 dollar per fat, en nedgang på over 18 prosent. Det var flere faktorer som bidro til nedgangen; stormaktene kom frem til en atomavtale med Iran, noe svakere industritall fra kinesisk økonomi, en økning i antall oljerigger i operasjon i USA og høy produksjon fra OPEC-landene. Iran har omkring 70 millioner fat olje lagret, hvorav 45 millioner fat er lagret på eksportklare oljetankere i følge Bloomberg. Når eksportsanksjonene oppheves vil i første omgang disse lagrene sendes ut på verdensmarkedet. Ifølge Irans viseoljeminister står landet også klare til å øke den daglige produksjonen med 1 million fat når sanksjonene oppheves. Landet produserte i juli i underkant av 3 millioner fat per dag. Vi tror oljeprisen vil forbli svak i det korte bildet, men er mer positive på lengre sikt. Usikkerheten gjør at vi likevel er avventende til å øke eksponeringen i oljerelaterte selskaper. Som det står nevnt under på siden som omhandler allokeringer så valgte vi i juli å selge oss ned i fremvoksende markeder. Selv om vekstratene i Kina har tatt seg noe opp gjennom andre kvartal, tror vi ikke aktivitetsnivået vil øke ytterligere. Dette kan sammen med fallende råvarepriser og en sterkere USD forsterke kapitalflukten fra vekstmarkedene. Når det gjelder det kraftige børsfallet i Kina, er det viktig å få frem at vår eksponering, gjennom fondet Danske Invest Global Emerging Markets, er undervektet i kinesiske aksjer. Sammenlignet med en vekting i fondets referanseindeks på nesten 25 prosent, har ikke vårt fond en eksponering mot det kinesiske fastlandsmarkedet på mer enn 5 prosent. Fondet har i tillegg en eksponering på nesten 9 prosent mot aksjer notert på Hong Kongs Hang Seng-indeks. Denne indeksen har falt betydelig mindre enn Shanghai-indeksen og består av aksjer som er gjennomgående lavere verdsatt enn i fastlandsmarkedet. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond Vekt DI Norske Aksjer Institusjon I 26,3 % DI USA, NOK 25,3 % DI Norske Aksjer Institusjon II 21,6 % DI Europe Small Cap 12,7 % DI Global Equity Solution 6,9 % DI Japan 3,4 % DI Global Emerging Markets 1,4 % PROC Norway Index Fund 0,5 % DI Afrika 0,4 % PROC USA Index Fund 0,4 % PROC Europe Index Fund 0,4 % DI Latinamerika 0,3 % Kontanter 0,3 % Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen Latin-Amerika - Aberdeen Afrikanske aksjer - Investec Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente DI Horisont Rente Den økonomiske veksten i USA har tatt seg opp igjen etter en svak start på året. Vi mener at den amerikanske veksten er på omkring 3 prosent for øyeblikket. Vi forventer at veksten også vil holde seg sterk fremover. I våre øyne så er dette sterkt nok til at den amerikanske sentralbanken vil heve renten i løpet av høsten. Usikkerheten er om den heves én eller to ganger. Markedene priser i dag inn én hevning, og dersom det skulle komme to rentehevninger vil dette påvirke rentemarkedet markant. Her hjemme fikk vi overraskende sterke inflasjonstall. Kjerneinflasjonen økte hele 3,2 prosent, mot ventet 2,4 prosent. At inflasjonstallene nå ligger over det langsiktige inflasjonsmålet til Norges Bank, gjør det vanskeligere for Norges Bank å kutte renten i september. Det som taler for rentekutt fra Norges Bank er den svake utviklingen i oljeprisen som er omtalt i aksjekommentaren. En lav oljepris, fører til lavere oljeinvesteringer, som igjen har negative konsekvenser for norsk økonomi. Dette igjen kan føre til økt arbeidsledighet. Ifølge de siste ledighetstallene fra NAV, ble det registrert 2500 flere helt arbeidsledige (inkludert tiltak) i juli. Totalt er nå arbeidsledighetsraten i Norge 3,1 prosent. Den norske kronen styrket seg som følge av de sterke inflasjonstallene, men er likevel 3-4 prosent svakere enn det Norges Bank tidligere har lagt til grunn. Dette gir Norges Bank ytterligere ett argument for ikke å kutte renten, da svekkelsen av kronen absorberer noe av effekten av den fallende oljeprisen. For øyeblikket tror vi at Norges Bank ikke vil kutte renten ytterligere i september, og heller se an utviklingen. Litt overraskende var det små reaksjoner i rentemarkedet på avtalen mellom Hellas og kreditorene. Om noe steg rentene marginalt. Etter at Hellas og EU ble enige om en avtale, har Det internasjonale pengefondet, IMF, gått hardt ut mot eurolandenes behandling av Hellas. IMF mener at store kutt på statsbudsjettet er en dårlig løsning for grekerne. De mener heller at kreditorene må være villig til å gi grekerne vesentlig høyere gjeldslette enn det som er tilfelle i dag. IMF skriver i en rapport at Hellas burde fått minst 30 år på å tilbakebetale lånene. IMF er en av de største kreditorene til Hellas. Usikkerheten i det kinesiske aksjemarkedet har vært med på å bidra til et surere sentiment i rentemarkedet. Frykten for en noe svakere utvikling i den globale økonomien har trukket rentene noe ned i juli. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Fond Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon 65,4 % DI Norsk Kort Obligasjon 23,6 % DI Nordisk Kredittobligasjon 3,9 % Kredittpapirer 5,8 % Rentederivater -2,3 % Kontanter 3,8 % Våre forvaltere: Norske renter - Danske Capital Nordiske renter - Danske Capital Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente

6 Jens Moos Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente Pluss DI Horisont Rente Pluss Gresk avklaring bidro positivt Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK oppnådde i juli en avkastning på 0,41 prosent, mens andelsverdien i Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK I steg 0,43 %. Fondenes referanseindeks steg 0,57 %. Den gode absoluttavkastningen i juli ble drevet av fallet i rentene som kom som et resultat av den foreløpige avklaringen rundt den greske gjeldssituasjonen. Fallet i rentene var også hovedbidragsyteren til mindreavkastningen sammenlignet med referanseindeksen, da fondet har en lavere rentefølsomhet enn referanseindeksen. God utvikling for europeiske høyrenteobligasjoner Alle aktivaklasser bidro positivt forrige måned. Høyrenteobligasjoner ga totalt sett rundt null i avkastning, men det var store forskjeller mellom høyrentekomponentene i fondet. Europeiske høyrenteobligasjoner nøt godt av den politiske avklaringen rundt Hellas og ga en avkastning på knappe 1,5 prosent. Motsatt falt verdien av den globale høyrenteeksponeringen, bestående hovedsakelig av amerikanske papirer, i overkant av 1 prosent. Verdifallet for globale høyrenteobligasjoner ble hovedsakelig forårsaket av en høyere eksponering mot energirelaterte utstedere som ble tynget av oljeprisfallet. Tid for rentehevning i USA Den amerikanske økonomien har nå en årlig vekstrate på om lag 3% og vi forventer at dette nivået opprettholdes ut året. Kombinert med fremgangen i arbeidsmarkedet tror vi dette gir den amerikanske sentralbanken (FED) grunnlag for å heve styringsrenten allerede i september. Boligprisene har steget betydelig, noe som tyder på stor etterspørsel etter boliger. Vi tror dette vil smitte over til byggesektoren, og at boligmarkedet derfor vil være en betydelig driver for amerikansk økonomi fremover. En renteheving fra FED vil føre til stigende markedsrenter, og sannsynligvis en videre appresiering av den amerikanske dollaren Fortsatt positive til risikable aktiva I løpet av juli har vi redusert eksponeringen mot internasjonale kredittobligasjoner til fordel for norske obligasjoner. Vi opprettholder likevel vår positive tilnærming til høyrenteobligasjoner fordi aktivaklassen gir en høyere løpende renteavkastning og dermed også noe større motstandsdyktighet mot stigende markedsrenter. Totalt sett er andelen internasjonale kredittobligasjoner i porteføljen på linje med andelen i referanseindeksen. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Pluss Plassering Aksjer: Vekt DI Global Stockpicking 2,1 % DI Norske Aksjer Inst II Obligasjoner: Norske Obligasjoner 77,5 % DI Nye Markeder Obligasjon HC 5,5 % DI Nye Markeder LC 0,1 % DI Global High Yield Bonds 3,7 % DI Euro High Yield Obligasjon 4,2 % Amerikansk High Yield 0,5 % DI Nordiske Kredittobligasjoner 3,5 % DI Global Realrente Obligasjon 0,1 % DI Nye Markeder Realrente Oblig. 0,1 %

7 Økonomisk utvikling Etter at Hellas tidligere i sommer avslo et avtaleforslag fra sine kreditorer, kom partene til enighet i første halvdel av juli etter at Hellas selv kom tilbake til forhandlingsbordet. Forslaget innebærer i grove trekk mye av det befolkningen stemte nei til i juni, men den nye avtalen ble betydelig tøffere for Hellas. Blant annet inneholder avtalen strengere arbeids og pensjonsreformer. I tillegg må det gjennomføres et betydelig privatiseringsprogram. Dersom Hellas ikke klarer å levere en vesentlig høyere omstillingshastighet rundt privatiseringen, vil den greske staten måtte overlevere statlige verdier for 50 milliarder euro til kreditorene, som selv kan selge verdiene over tid. For å få gresk økonomi tilbake på beina er det mye som tyder på at kreditorene må ta nedskrivninger på sine utestående lån. Dette er nok en diskusjon som vil dukke opp i tiden som kommer. Siste kapitel er fortsatt ikke skrevet Den seneste utviklingen på de kinesiske børsene har bekymret mange. Etter en spektakulær oppgang med toppnoteringen 12. juni, har Shanghai Composit indeksen falt rundt 30 prosent. Børsen er fortsatt opp over 13 prosent hittil i år målt i lokal valuta. Vi tror ikke at fallet i kinesiske aksjer vil ha stor innflytelse på den kinesiske veksten og stabiliteten. Til tross for mediaoppslag om at alle kinesere og deres besteforeldre har investert i aksjemarkedet, viste en undersøkelse fra første kvartal at bare 6 prosent av kinesiske husholdninger eier aksjer (Financial Times). Du kan lese mer om vårt syn på det som skjer i det kinesiske markedet på danskeinvest.no. Den kinesiske veksten tiltok i andre kvartal til omkring 7 prosent. Videre viser tall at investeringer i kinesisk infrastruktur økte betydelig i juni, noe som tyder på at kinesisk myndigheter igjen stimulerer økonomien. Vi forventer ikke ytterligere stimulanser, og tror at kinesiske myndigheter er tilfredse med den nåværende veksten. I løpet av måneden valgte vi å redusere aksjeeksponeringen vår, fra overvekt til nøytralvekt i våre aktive forvaltningsmandater. Vi solgte oss ned i aksjer umiddelbart etter avklaringen rundt Hellas, da børsene steg på nyheten. Hovedgrunnene til reduksjonen var at amerikansk økonomi nå går så bra at vi forventer at Fed hever renten i løpet av høsten. Dette kan du lese mer om under rentekommentaren. Den økonomiske veksten i de europeiske økonomiene har også tiltatt de seneste kvartalene og vurderes til å ligge omkring 2,5 prosent for øyeblikket. Effekten av lavere oljepriser og en svakere Euro avtar gradvis. Vi forventer derfor at veksttakten vil avta og gradvis synke ned mot 2 prosent årlig vekst. En fallende veksttakt bidrar til et mindre optimistisk syn på aksjer. Fortsatt stigende oljeproduksjon Global allokeringsgruppe Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen, Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Sjefsporteføljeforvalter

8 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Danske Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Desember 2015 Horisont-fondene Desember ble en negativ måned for aksjemarkedene. Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 0,4 prosent,

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2015 Horisont-fondene I februar opplevde vi at børsene fortsatte med forholdsvis store svingninger. I Danske Invest Horisont Aksje fikk vi

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2016 Avkastning og allokering Usikkerheten rundt veksten i Kina, en mulig ny bankkrise i Europa og en global resesjonsfrykt avtok i løpet av

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mai 2016 Avkastning og allokering Mai ble en god måned for både det norske og de internasjonale aksjemarkedene. Oslo Børs leverte en avkastning på

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2015 Horisont-fondene November ble en blandet aksjemåned med regionale forskjeller. Danske Invest Horisont Aksje leverte likevel solid avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar April 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar April 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar April 2014 Horisont-fondene I begynnelsen av april økte vi aksjeandelen i Horisont-fondene. Fra å tidligere benytte oss av 35 prosent av risikorammen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar desember 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar desember 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar desember 2016 Avkastning og allokering Det ble en god avslutning på 2016 i aksjemarkedene. Oslo Børs steg 4,1 prosent, den brede amerikanske S&P

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2016 Avkastning og allokering Det var meget urolig i finansmarkedene i juni. Når fasiten var klar ved slutten av måneden viste den at det var

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2014 Horisont-fondene Første måned i 2014 startet med negativ avkastning for aksjer. Oslo Børs falt 2,4 prosent, mens verdensindeksen MSCI

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar oktober 2016 Avkastning og allokering Den brede verdensindeksen MSCI-World falt 1,9 prosent i løpet av oktober. Også den amerikanske S&P 500-indeksen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mai 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mai 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar mai 2017 Avkastning og allokering Sterk utvikling for euroen mot norske kroner har bidratt til den gode avkastningen vi har fått på vår overvekt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 0,2 prosent i august. Dette var helt likt med

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2014 Horisont-fondene Mot slutten av juli valgte vi igjen å ta ned risikoen i våre Horisont-fond. Risikoreduksjon ble gjennomført ved å redusere

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar september 2016 Avkastning og allokering September ble en blandet måned for aksjer og verdensindeksen MSCI-World steg 0,5 prosent målt i dollar. Regionen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2014 Horisont-fondene Det er tydelig at risikoviljen til investorene er fallende, noe som også har gitt seg utslag i volatile markeder.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar august 2016 Avkastning og allokering August ble generelt sett en positiv måned for de viktigste aksjemarkedene. De fremvoksende markedene leverte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2015 Horisont-fondene September ble en meget utfordrende måned i finansmarkedene. Vi opplevde negativ avkastning både i aksje og rentemarkedet.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2018 Avkastning og allokering Danske Invest Horisont Aksje ga en avkastning på 1,6 prosent i juli, mens fondets referanseindeks ga en avkastning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar januar 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar januar 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar januar 2017 Avkastning og allokering Det ble en blandet start på det nye året. Her hjemme steg Oslo Børs 1,4 prosent og endte måneden rett i underkant

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2013 Horisont-fondene Avkastningen til aksjemarkedene i mars var positiv, men til tross for at den globale verdensindeksen MSCI World leverte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Desember 2017 Avkastning og allokering Finansmarkedene fortsatte den positive utviklingen også i årets siste måned. Den brede verdensindeksen MSCI

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar november 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar november 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar november 2016 Avkastning og allokering November var preget av relativt store svingninger på de internasjonale aksjemarkedene, men de fleste endte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2015 Horisont-fondene Både Oslo Børs og de internasjonale markedene hadde en negativ måned i juni. Oslo Børs falt 2,6 prosent, mens verdensindeksen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2013 Horisont-fondene Horisont-fondenes overvekt i aksjer bidro positivt i årets første måned. DI Horisont Aksje som er aksjedelen i porteføljen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2014 Horisont-fondene Til tross for at det norske aksjemarkedet falt i november, utviklet alle Horisont-fondene seg positivt. Fondene fikk

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar juli 2017 Avkastning og allokering Det var store forskjeller på aksjeavkastningen i de ulike regionene i juli. Etter å ha hengt etter de toneangivende

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2018 Avkastning og allokering Danske Invest Horisont Aksje ga en avkastning på 0,8 prosent i juni, mens fondets referanseindeks ga en avkastning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2017 Avkastning og allokering Det globale aksjemarkedet fortsatte oppgangen også i november med en oppgang på 4 prosent for verdensindeksen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar august 2017 Avkastning og allokering De regionale aksjemarkedene utviklet seg forskjellig i august. Internasjonalt var det de fremvoksende markedene

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mars 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mars 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar mars 2017 Avkastning og allokering De internasjonale finansmarkedene fortsatte oppgangen i mars, men det var store forskjeller mellom regioner og

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar oktober 2017 Avkastning og allokering Oktober ble nok en god måned for aksjer med toppnoteringer både på Oslo Børs og i New York. Alle de toneangivende

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2018 Avkastning og allokering Februar ble den første måneden på 16 måneder hvor de internasjonale aksjemarkedene falt i verdi. Den globale

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2018 Avkastning og allokering Nedgangen i de internasjonale aksjemarkedene fortsatte i mars. Den brede amerikanske S&P 500-indeksen er nå ned

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar februar 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar februar 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar februar 2017 Avkastning og allokering De internasjonale finansmarkedene fortsatte oppgangen i februar og både aksjemarkedene og rentemarkedene leverte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 Makrokommentar Siden Den europeiske sentralbanken kunngjorde at de ville iverksette pengepolitiske stimulanser ved å kjøpe obligasjoner for 60 milliarder euro

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juni 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juni 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar juni 2017 Avkastning og allokering Juni ble en mer utfordrende måned i aksjemarkedene med store regionale forskjeller. Målt i lokal valuta var den

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2015 Horisont-fondene Januar fortsatte der 2014 sluttet med forholdsvis store svingninger på børsene. Aksjeavkastningen i Danske Invest Horisont

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 2,9 prosent i mai. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2016 Avkastning og allokering Etter at aksjemarkedene falt kraftig i januar, var utviklingen mer regionavhengig i februar, spesielt i lokal

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar Mange løftet nok øyenbrynene når de viktige brutto nasjonalprodukt (BNP) tallene kom fra USA i januar. Tallene viste at den amerikanske

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar april 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar april 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar april 2017 Avkastning og allokering De globale aksjemarkedene har fått mer vind i seilene den siste tiden og vi tror dette vil fortsette. Derfor

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Måneden ble i stor grad preget av den amerikanske sentralbanken Fed. De fleste markedsaktørene forventet at sentralbanksjef Ben

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2018 Avkastning og allokering I løpet av 2018 har det dukket opp flere politiske og geopolitiske risikoer for finansmarkedene. Den som har

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juni Makrokommentar Den siste måneden har de amerikanske stimulanseprogrammene fått mye oppmerksomhet. Både aksjemarkedene og rentemarkedene har svingt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar April 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar April 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar April 2018 Avkastning og allokering Etter en volatil mars måned, roet aksjemarkedene seg noe i april. Det foreløpige fraværet av en ytterligere tilspisning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2018 Avkastning og allokering Finansmarkedene fortsatte den positive utviklingen i januar. Unntaket var Oslo Børs som også startet bra, men

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2018

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2018 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mai 2018 Avkastning og allokering Danske Invest Horisont Aksje ga en avkastning på 1,52 prosent i mai, mens fondets referanseindeks ga en avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar I USA klarte Senatet å vedta sitt første budsjettforslag på fire år, med 50 mot 49 stemmer. Budsjettet vil trolig ikke få støtte i det

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Oktober 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Oktober 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Oktober 2013 Horisont-fondene Til tross for usikkerheten rundt budsjettet og gjeldstaket i USA, fortsatte aksjemarkedene sin positive utvikling i

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fiscal Cliff var på alles lepper i desember. Markedsaktørene var spent på om de amerikanske politikerne kom til enighet om nye sparetiltak

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Markedene ble i mai preget av markedsaktørenes tolkning av de ulike uttalelser som har kommet fra den amerikanske sentralbanken, Fed.

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2014 Horisont-fondene Investorene har den siste tiden lagt større vekt på fundamentale forhold i selskapene. Det at den politisk spente situasjonen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 Makrokommentar I løpet av de første seks ukene av 2016 falt det globale aksjemarkedet mer enn 10 prosent. I etterkant har markedene hentet seg noe inn igjen,

Detaljer

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 Stemmegivning 2017 Norske Aksjer Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12 des. 13 des. 14 des. 15 des. 16 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12

Detaljer

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter

Detaljer

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Foto:Colourbox MARKEDSINFORMASJON. Fondskommentarer

Foto:Colourbox MARKEDSINFORMASJON. Fondskommentarer Foto:Colourbox MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Oktober 2018 Makrokommentar Etter at aksjemarkedene hadde steget markant frem til oktober, ble oktober en svak måned. Det globale aksjemarkedet målt ved

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. April 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. April 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON April 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Den amerikanske sentralbanken signaliserte at styringsrenten vil bli holdt uendret i en lengre periode, mens den Europeiske Sentralbanken (ESB)

Detaljer

Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON

Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Juni 2018 Makrokommentar Frykten og truslene om en fullskala handelskrig mellom USA og Kina preget markedene i juni. Til tross for usikkerhet rundt en

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Januar SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Januar SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Januar 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Januar måned bød på en rekke makroøkonomiske nøkkeltall som indikerer at veksten i global økonomi fortsatt er økende. Økningen kommer først

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Februar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Februar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Februar 2015 Makrokommentar En av hovedoverskriftene i februar var uten tvil usikkerheten rundt forlengelsen av låneavtalen Hellas har med Troikaen ; Den europeiske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2017

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2017 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2017 Makrokommentar Aksjemarkedene har steget markant siden vi valgte å gå overvekt i aksjer i etterkant av presidentvalget i USA. Nå i januar valgte vi å øke

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON. Fondskommentarer

Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON. Fondskommentarer Foto: Colourbox MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Juli 2018 Makrokommentar Den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina fortsatte over sommeren. Usikkerheten hindret likevel ikke juli fra å bli

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar juli 2016 Avkastning og allokering Aksjemarkedene ga en hyggelig avkastning i juli. Av de mest toneangivende markedene var det den japanske Nikkei

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar september 2017 Avkastning og allokering September ble generelt en meget god måned for aksjer. Alle de toneangivende markedene leverte solid avkastning.

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer