Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013

2 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel ikke mot indeksen som leverte en avkastning på 1,7 prosent. Mindreavkastningen skyldes i all hovedsak overvekten i norske aksjer, som har levert svakere enn internasjonale aksjer. Hittil i år har fondet levert en avkastning på 16,1 prosent. DI Horisont Rente, som er rentedelen i Horisont-fondene, leverte en avkastning på 0,23 prosent i september. en leverte i samme periode en avkastning på 0,13 prosent. Meravkastningen skyldes først og fremst eksponeringen mot gode norske kredittpapirer og at fondet hadde lengre løpetid enn indeksen. Aksjedelen i kombinasjonsfondene ble økt i løpet av september. Fra å benytte 25 prosent av vår risikoramme, benytter vi nå 50 prosent. Begrunnelsen for dette er at vi føler oss enda sikrere i synet på akselererende global vekst. Dette blir understøttet av blant annet global PMI som indikerer akselererende vekst, noe som kan sees i grafen nedenfor. Slik vi ser det vil dette anføres av Europa og USA. Derfor har vi også valgt å ta opp vekten i Europa. Vi er nå overvektet i regionen. Dette har blitt gjort på bekostning av eksponeringen mot norske aksjer, hvor vi nå er nøytralvektet. Vi beholder overvekten i fremvoksende markeder da vi tror også den kinesiske veksten vil akselerere i tiden som kommer. I løpet av måneden har det kommet flere nye fond inn i DI Horisont Aksje og DI Horisont Rente. I aksjefondet har DI Global Equity Solution kommet inn. I Horisont Rente har DI Kort Norsk Obligasjon og DI Nordiske Kredittobligasjoner kommet inn. Du kan lese mer om disse fondene lenger bak i rapporten. DI Horisont Aksje DI Horisont Rente 140 % 120 % 100 % 6,0 % 5,0 % 80 % 60 % 4,0 % 40 % 3,0 % 20 % 0 % 2,0 % -20 % -40 % -60 % Siden oppstart 1,0 % 0,0 % YTD Horisont Aksje Horisont Rente Fond -33,6 % 48,0 % 18,3 % -16,0 % 18,1 % 16,1 % -41,7 % 35,8 % 18,5 % -11,4 % 14,1 % 19,6 % Fond - 3,5 % 3,9 % 3,6 % 5,0 % 2,8 % - 0,6 % 2,3 % 2,4 % 1,5 % 1,2 % DI Horisont 20 DI Horisont 35 8,0 % 0,5 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 0,3 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % YTD Horisont 20 0,0 % Horisont 35 YTD Fond ,4 % 7,0 % 5,5 % ,5 % 4,0 % 4,7 % Fond ,3 % ,2 % DI Horisont 35 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 30. september 2013

3 DI Horisont 50 DI Horisont % 0,5 % 12 % 10 % 8 % 6 % 0,3 % 4 % 2 % 0 % YTD 0,0 % YTD Horisont 50 Fond ,2 % 11,5 % 9,8 % ,5 % 7,9 % 10,2 % Horisont 65 Fond ,4 % ,2 % DI Horisont % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Horisont 80 Fond ,3 % 16,0 % 14,5 % ,4 % 11,8 % 15,9 % DI Horisont 65 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 30. september 2013

4 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje Aksjekommentar Verdensindeksen MSCI World steg med 5 prosent. Steg gjorde også den amerikanske S&P500-indeksen som i løpet av måneden satte en ny toppnotering og endte opp 3,0 prosent. De fremvoksende økonomiene tok igjen noe av tapene fra august og steg 6,5 prosent, alle tall målt i lokal valuta. Oslo Børs var opp 1 prosent i løpet av måneden. To av selskapene som skilte seg positivt ut på Oslo Børs var lakseoppdrettsselskapene Marine Harvest og Lerøy Seafood. Lakseprisene falt mindre enn forventet til tross for store slaktevolumer. Det er også forventninger om liten eller ingen volumvekst neste år, noe som vil understøtte lakseprisene. Aksjene steg henholdsvis 13,9 og 13,3 prosent. Til tross for at de amerikanske børsene er på historisk høye nivåer, er Oslo Børs 5 prosent unna toppnotering. Om vi ser på historien er børsen priset 10 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste 25 årene. Det er spesielt oljerelaterte selskaper som er lavere priset. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond Vekt DI Norske Aksjer Institusjon I 26 % DI Norske Aksjer Institusjon II 26 % DI USA 23 % DI Europe Small Cap 14 % DI Global Emerging Markets 5 % DI Stockpicking 3 % DI Europe 2 % DI Global Equity Solution 1 % Markedssyn: Norge; nøytralvektet: Har den siste tiden vist svakere vekst enn ventet. Emerging Markets; mindre overvekt: Fallende markeder har gjort det mer attraktivt priset. Veksten ser ut til å stabiliseres. Det er sannsynlig at neste bevegelse er kjøp. Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen USA; mindre undervekt: Forventer økende vekst. Usikkerhet rundt hevingen av gjeldstaket, samt budsjettuenigheter skaper usikkerhet. Europa; svak overvekt: Rimelig priset. Reformer gjennomført som et resultat av krisen legger til rette for økt økonomisk vekst. Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen Ansvarlig forvalter DI Horisont Aksje

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente Rentekommentar Basert på gode økonomiske nøkkeltall over sommeren forventet markedet at den amerikanske sentralbanken skulle starte å redusere obligasjonskjøpene på rentemøtet 18. september. Det kom derfor som en stor overraskelse på rentemarkedet at Fed opprettholder sitt program med kjøp av obligasjoner for 85 milliarder dollar i måneden. Den amerikanske 10-årsrenten som var på nesten 3 prosent, falt 15 basispunkter i løpet av måneden. Den norske 10-årsrenten ble også påvirket av den amerikanske sentralbankens beslutning og falt 17 basispunkter i september. Dette til tross for at det kom overraskende høye inflasjonstall. Kjerneinflasjonen, som er justert for endringer i avgifter og energipriser, viste en årlig prisvekst på 2,5 prosent i august. Dette er også inflasjonsmålet til Norges Bank, og tallene burde isolert føre til en rentehevning. Norges Bank valgte likevel å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent på sitt rentemøte i september. De poengterte at inflasjonen var sterkere enn ventet. Begrunnelsen for likevel ikke å heve renten var at norsk økonomi har utviklet seg svakere enn antatt, samt at rentenivået ute er lavt. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad la også vekt på at rentene for publikum hadde steget. Markedet har derfor gjort noe av jobben som sentralbanken ellers ville måtte ha gjort. Kredittpremiene, eller risikopåslaget, som solide norske sparebanker må betale for 5 års kapital steg marginalt i september. For ansvarlige lån med samme løpetid falt innlånskostnadene noe. Vi tror fremdeles at kredittpremiene for bankene vil falle i tiden som kommer. Fond som inngår i Horisont Rente Fond Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon 41 % DI Norsk Kort Obligasjon 23 % DI Norsk Likviditet 17 % DI Norsk Likviditet OMF 11 % DI Nordisk Kredittobligasjon 2 % Kredittpapirer 2 % Våre forvaltere: Norske renter - Danske Capital Nordiske renter - Danske Capital Markedssyn: Durasjon; undervekt: Vi tror rentene vil stige raskere enn markedsforventningene. Norske bankobligasjoner; overvekt: Vi tror risikopåslagene kan bli ytterligere redusert dersom eurokrisen ikke eskalerer igjen, noe som vil gi en kursgevinst på obligasjonene. High yield; undervekt: Den globale utviklingen ser bedre ut og vi vil vurdere en oppvekting i tiden fremover. Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig DI Horisont Rente

6 Økonomisk utvikling Måneden ble i stor grad preget av den amerikanske sentralbanken Fed. De fleste markedsaktørene forventet at sentralbanksjef Ben Bernanke på rentemøtet 18. september ville annonsere en reduksjon i støttekjøpene av amerikanske obligasjoner. Det kom derfor som en overraskelse da Fed valgte å beholde volumet på sine kjøp av obligasjoner uforandret på 85 milliarder dollar i måneden. Aksjemarkedet steg, mens rentene falt på denne nyheten. Det er nok flere grunner til beslutningen. Ved første øyekast falt arbeidsledigheten i USA fra 7,4 til 7,3 %. Grunnen til dette var imidlertid ikke at flere var i arbeid, men at flere nå velger ikke å melde seg arbeidsledige etter å ha gått uten arbeid i lang tid. Videre har det amerikanske boligmarkedet etter en positiv periode nå kjølnet noe. Bernanke vil nok derfor forsikre seg om at konjunkturoppsvinget er solid nok før Fed reduserer stimulansene. Fremvoksende økonomier opplevde kapitalflukt i august med bakgrunn i frykten for amerikanske innstramninger. Kapitalstrømmen ble noe reversert i september og fremvoksende markeder var blant de som gav best avkastning for måneden. Nøkkeltallene viser også positivitet. I Kina vokste både industriproduksjonen og detaljhandelen mer enn det analytikerne ventet. PMI-tallene for industrien viste at den var ekspanderende også i august, dog noe svakere enn ventet. Norge har blitt sett på som en trygg havn for investorer. Vi ser nå imidlertid tydelige tegn på at økonomien utvikler seg noe svakere også hos oss. Statistisk sentralbyrå kom med tall som viser vesentlig svakere utvikling enn ventet i detaljhandelen og NHO kom også med dystre utsikter i sin kvartalsrapport. Vi har fremdeles tro på at den globale veksten vil ta seg opp utover høsten og vinteren selv om det vil oppstå situasjoner som kan skape midlertidige svingninger i markedet. Den mest åpenbare er selvfølgelig det amerikanske gjeldstaket som igjen vil måtte løftes i midten av oktober for å unngå at USA misligholder sin gjeld. Dette har alltid blitt gjort tidligere, men først i aller siste øyeblikk og etter mye forutgående støy. PMI indikerer global vekst Global allokeringsgruppe Med vennlig hilsen Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Senior porteføljeforvalter

7 Danske Invest lanserer nye fond Danske Invest er en av Nordens største fondsleverandører og er merkenavnet på alle verdipapirfondene i Danske Bank konsernet. Ved utgangen av 2012 var det omkring 450 milliarder kroner i Danske Invest-fond. Nå kan vi tilby kunder enda flere av våre produkter i Norge, og nedenfor kan du lese om noen av de mest sentrale fondene. Danske Capital er hovedforvalteren for Danske Invest i de områdene vi mener Danske Capital har gode forutsetninger for å levere konkurransedyktig avkastning. På områder hvor vi mener andre har best forutsetning benytter vi andre forvaltere til å forvalte våre fond. En viktig del av vår jobb er derfor å identifisere kompetente forvaltere med ekspertise innenfor de aktuelle investeringsområdene. For deg som investor betyr dette at Danske Invest kan tilby deg adgang til investeringsmuligheter uansett om du er interessert i norske obligasjoner eller kinesiske aksjer. Dette arbeidet gjør nå at vi utover høsten har, og vil, kunne tilby deg flere plasseringsmuligheter. De nye fondene er registrert i Danmark, slik at vi kan tilby de samme produktene i alle de nordiske landene. Forskjellen på et fond registrert i Danmark fremfor Norge gjør seg i størst grad gjeldene for de nye rentefondene. Der norske rentefond utbetaler sitt skattemessige overskudd i nye andeler til kunden, er danske rentefond akkumulerende. Dette betyr at du som kunde først betaler skatt på din avkastning når du realiserer en gevinst. Normalt er våre rentefond som investerer i utenlandske papirer hovedsakelig valutasikret til norske kroner. Danske Invest Kort Norsk Obligasjon Fondet er som navnet tilsier et obligasjonsfond som har kort løpetid, mer presist en løpetid på mellom 0 og 2 år. Fondet investerer i alle typer investment-grade obligasjoner. Fondet kan investere i de selskaper og de sektorer som forvalter til enhver tid vurderer å være mest attraktive. Fondet har mulighet til å investere i hoveddelen av selskapenes kapitalstruktur, fra obligasjoner med fortrinnsrett til ansvarlig lånekapital. Selv om fondet har en forholdsvis lav renterisiko da løpetiden er kort, har fondet ingen begrensning på kredittløpetiden. Danske Invest Global Equity Solution Til forskjell fra de andre fondene våre, er dette et fond som kun er tilgjenglig gjennom vår Horisont-familie, og kan derfor ikke investeres i separat. Fondet er et globalt aksjefond, men som kan investere veldig konsentrert. Fondet er aktivt forvaltet og søker etter attraktive regioner, sektorer og enkeltselskaper. Ved utgangen av september var for eksempel fondet investert 63 prosent i Europa, og omkring 13 prosent i mellomstore amerikanske banker. Danske Invest Horisont Rente Pluss I starten av oktober ble DI Horisont Rente Pluss lansert. Fondet vil investere mellom 95 prosent og 99 prosent i renter, og har åpning for å investere inntil 5 prosent i aksjer. Hovedfokuset vil ligge på norske papirer, men har en normalposisjon med 17 prosent utenlandske rentepapirer, noe som kan økes til 29 prosent. Dette gjør at fondet vil ha noe høyere risiko enn vårt eksisterende DI Horisont Rente fond, men også høyere forventet avkastning. Fondet er registrert som et dansk kombinasjonsfond, noe som gjør at det skattemessig faller inn under aksjefond i Norge. I september lanserte vi også Danske Invest Horisont 35 og Danske Invest Horisont 65. Disse fondene utvider vårt tilbud av allokeringsfond, slik at du enklere finner det fondet som passer deg best, både avkastningsmessig og risikomessig. Det vil utover høsten komme enda flere fond som blir tilgjengelig for våre norske kunder og som du vil kunne finne i Horisont-fondene. Det vil løpende finnes informasjon om disse fondene på danskeinvest.no. Ønsker du mer informasjon om våre nye fond kan du finne denne på danskeinvest.no eller kontakt din Danske Bank rådgiver på Danske Invest Nordiske Kredittobligasjoner Markedet for kredittobligasjoner i Norden har nå utviklet seg til et stort, likvid og robust marked. Vi ser gode investeringsmuligheter i dette markedet og velger derfor nå å lansere et eget fond som nettopp fokuserer på Norden. Fondet investerer i alle typer kredittobligasjoner. Forvalter kan investere i de selskaper og de sektorer som til enhver tid vurderes å være mest attraktive. Fondet har mulighet til å investere i hoveddelen av selskapenes kapitalstruktur, fra obligasjoner med fortrinnsrett til ansvarlig lånekapital. For å oppnå en tilfredsstillende sektordiversifisering har fondet mulighet til å investere i europeiske utstedere utenfor Norden, men minimum 50 prosent av kapitalen skal være i selskaper lokalisert eller med hovedaktivitet i Norden. Fondet har en renteløpetid fra 0-6 år.

8 Europeiske aksjer er relativt billige til tross for forventet lav vekst i regionen Vi i Danske Capital mener de store strukturelle reformene, som enten er gjennomført eller er underveis i flere europeiske land, på sikt vil kunne forbedre situasjonen for europeiske bedrifter. Reformene vil bety økt fleksibilitet og forbedret konkurranseevne i Europa, og på lengre sikt vil dette kunne føre til økt sysselsetting, investeringslyst og en økning i det innenlandske forbruket. Resultatet av dette er positive effekter på selskapenes bunnlinje og dermed støtte en videre oppgang i det europeiske aksjemarkedet. Dette er bakgrunnen for at vi mener det er tid for europeiske aksjer. Europeiske aksjer virker attraktive Etter vår vurdering vil det europeiske aksjemarkedet være attraktivt hvis man har et langsiktig investeringsperspektiv til tross for flere usikkerhetsmomenter på kort sikt. Med tegn Lav prisfastsettelse av europeiske selskaper I et investeringsperspektiv skal dette ses i lys av at mange ser pessimistisk på Europa, noe som avspeiler seg i en lav prisfastsettelse av europeiske selskaper i forhold til for eksempel de amerikanske. Risikoen og usikkerheten rundt en gjenopprettingsprosess rettferdiggjør en del av en slik rabatt, men langt fra hele. Når veksten først kommer i gang, er det store muligheter for billig, men fleksibel arbeidskraft og mye industriell kapasitet å dra nytte av. Vi synes situasjonen som Europa står i på enkelte punkter kan ligne på den situasjonen utviklingslandene gjennomgikk ved inngangen av dette tusenåret. Etter kriser i Asia, Russland og Latin- Amerika var det gode muligheter for vekst. Kombinasjonen av usikkerhet rundt de politiske reformene på 90-tallet og lave forventninger blant investorene ga betydelige muligheter for attraktiv aksjemarkedsavkastning helt frem til finanskrisen. på moderat fremgang i Europa og en samtidig styrkelse av den globale veksten, ser vi det som et godt tidspunkt å øke eksponeringen mot europeiske aksjer. Ønsker du mer informasjon om vårt markedssyn kontakt din Danske Bank rådgiver på Likviditetstilgang Vi ser tegn til en endring i bankenes utlånsadferd. Selv om nivåene fortsatt ikke er ekspansive (og langt mer forsiktige enn i USA), ser vi et trendskifte. Dette gjelder også de mest kriseutsatte økonomiene i sør. Vår erfaring tilsier at trendskifter er vel så viktige som absolutte nivåer når det gjelder å predikere effekter i aksjemarkedet.

9 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Danske Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2014 Markedsutvikling Verdensindeksen for aksjer endte opp 4,7 % målt i norske kroner, godt hjulpet av at norske kroner falt kraftig i valutamarkedet. For norske investorer

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013

Månedsrapport. Internasjonal oppgang. September 2013 Månedsrapport September 2013 Internasjonal oppgang September ble en positiv aksjemåned og verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,3 prosent. Lettelsen over at det ikke ble noen militæraksjon i Syria,

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2012 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 3 Kapitalforvaltningen 4 Fondssider: Fondsoversikt 5 Rentefond 6-12 Kombinasjonsfond 13 Aksjefond

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer