Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015

2 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens den brede amerikanske indeksen S&P 500 falt 6,3 prosent i lokal valuta. Den norske kronen fortsatte å svekke seg. Som et resultat ble avkastningen på internasjonale plasseringen noe høyere målt i norske kroner. Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 4,7 prosent, mens Danske Invest Horisont Rente Pluss ga en avkastning på 0,26 prosent. Med avtagende vekst er vår tilnærming som utgangspunkt å være normalvektet mot risikable aktivaklasser. Det innebærer at vår aksjeeksponering vil være tilsvarende som i referanseindeksene. Noe svakere global vekst var også bakgrunnen for at vi valgte å ta ned aksjeeksponeringen i juli. Etter børsfallet underveis i måneden valgte vi imidlertid å vekte oss opp i aksjer igjen mot slutten av måneden. Vi mener kursfallet i større grad ble utløst av markedspsykologi enn fundamentale forhold, og økte derfor aksjeeksponeringen med 25 prosent av risikomandatet innenfor våre aktive forvaltningsløsninger. Dette er det vi kaller en moderat overvekt i aksjer. Oppvektingen i aksjer skjedde gjennom kjøp av europeiske aksjer. Vi tror veksten i USA og Europa vil svekkes noe de nærmeste månedene, men tror likevel på vekst over den langsiktige trenden ut året. Spesielt legger vi merke til at europeiske banker er mer villig til å låne ut kapital, og forventer at private investeringer vil understøtte den europeiske veksten videre. Samlet sett vil utviklingen i den globale økonomien understøtte god selskapsinntjening fremover og vi forventer solide regnskapstall de kommende kvartalene. Slik vi ser det reflekterer ikke det siste fallet i aksjemarkedet de underliggende fundamentale forholdene. DI Horisont Aksje DI Horisont Rente 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % Horisont Aksje Horisont Rente Fond 18,30 % -16,00 % 18,10 % 25,25 % 15,96 % 6,56 % 18,53 % -11,39 % 14,14 % 31,60 % 16,34 % 6,22 % Fond 3,94 % 3,64 % 4,97 % 3,51 % 3,33 % 1,03 % 2,26 % 2,45 % 1,50 % 1,62 % 1,33 % 0,65 % DI Horisont Rente Pluss, NOK* DI Horisont Rente Pluss, NOK I** YTD YTD Horisont Rente Pluss, NOK Horisont Rente Pluss, NOK I Fond ,03 % 4,82 % 1,16 % ,06 % 4,75 % 1,08 % *DI Horisont Rente Pluss, NOK ble startet opp 14.oktober Fond ,80 % 5,00 % 1,34 % ,67 % 4,75 % 1,08 % **DI Horisont Rente Pluss, NOK I ble startet opp 25.oktober Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. august 2015

3 DI Horisont 20 DI Horisont 35* 9,0 % 8,0 % 7,0 % YTD 1 9,0 % 8,0 % 7,0 % YTD Horisont 20 Horisont 35 Fond - 0,42 % 6,98 % 8,32 % 7,38 % 2,56 % - 1,50 % 4,05 % 7,01 % 4,38 % 1,75 % Fond ,02 % 9,31 % 3,48 % ,70 % 6,72 % 2,57 % DI Horisont 50 DI Horisont 65* 18 % 1 16 % 14 % 12 % 10 % 1 1 8,0 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % YTD YTD Horisont 50 Horisont 65 Fond - 0,24 % 11,55 % 15,10 % 11,24 % 4,45 % - 2,46 % 7,90 % 15,56 % 9,10 % 3,37 % Fond ,34 % 13,19 % 5,30 % ,45 % 11,53 % 4,17 % DI Horisont % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % YTD Horisont 80 Fond - 0,25 % 16,03 % 22,60 % 15,05 % 6,27 % - 3,36 % 11,79 % 24,69 % 13,99 % 4,96 % *DI Horisont 35 og DI Horisont 65 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. august 2015

4 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje DI Horisont Aksje Danske Invest Horisont Aksje leverte en negativ avkastning på 4,7 prosent i august. Dette var bedre enn referanseindeksen som falt 5,3 prosent. Meravkastningen kom i stor grad av de norske underfondenes avkastning i løpet av måneden, samt kronen som svekket seg, særlig mot euro og yen. I et marked hvor Oslo Børs Fondsindeks falt 6,4 prosent, falt vår norske eksponering med 5,2 prosent. Fallet i oljeprisen gjorde at oljerelaterte aksjer falt mye på Oslo Børs. Aksjekursen til oljeselskapet Statoil falt med 9 prosent, mens kursen på riggselskapet Seadrill falt 16 prosent. Nedgangen i aksjemarkedene ble drevet av usikkerheten rundt Kina og det kraftige oljeprisfallet. At vi nå er inne i en periode med mye spekulasjon, ble tydeliggjort ved at oljeprisen steg hele 25 prosent i løpet av den siste uken av måneden. Til tross for at oljeprisen kom tilbake, falt oljerelaterte aksjer i august. Fundamentalt har det vært et for stort tilbud av olje, noe som har presset oljeprisen ned. Saudi Arabia, som den største produsenten innenfor OPEC, ønsker å opprettholde sin produksjon for å ivareta sine markedsandeler. Dette skaper ubalanser i markedet. Usikkerheten rundt oljeprisutviklingen gjør at vi for øyeblikket har en begrenset eksponering mot oljerelaterte selskaper. Vi har eksempelvis ingen eksponering mot Seadrill i våre norske porteføljer. Derimot har vi troen på finanssektoren og har solid eksponering i selskaper som DNB og Gjensidige. Vi legger generelt stor vekt på solide selskaper med en stabil inntjening. Som nevnt tidligere i markedskommentaren kjøpte vi oss opp til overvekt i aksjer i august. Når vi kjøpte oss opp i aksjer, valgte vi å øke eksponeringen mot Europa. Vi ser positivt på at europeiske banker har blitt mer villige til å låne ut kapital. Vi forventer derfor at blant annet private investeringer vil understøtte videre europeisk vekst. Verdsettelsen av europeiske aksjer er mer attraktiv enn for amerikanske aksjer. Vi synes spesielt at europeiske banker er interessante. Denne holdningen bygger både på makroøkonomiske og kvantitative indikatorer. Det europeiske deflasjonsspøkelset synes lengre unna, noe som betyr at rentene kan komme opp raskere. Samtidig synes vi at prisingen av europeiske banker er attraktiv. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond Vekt DI Norske Aksjer Institusjon I 2 DI USA, NOK 24,6 % DI Norske Aksjer Institusjon II 21,5 % DI Europe Small Cap 1 DI Global Equity Solution 6,9 % DI Japan 3,6 % DI Global Emerging Markets PROC Norway Index Fund 0,5 % PROC Japan Index Fund 0,4 % DI Afrika 0,4 % PROC Global EM Index Fund 0,4 % PROC USA Index Fund 0,4 % PROC Europe Index Fund 0,4 % Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen Latin-Amerika - Aberdeen Afrikanske aksjer - Investec Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente DI Horisont Rente Usikkerheten i markedene skaper hodebry for Norges Bank. Den norske kronen har svekket seg ytterligere, og mot dollar er svekkelsen hittil i år på over 12 prosent. En svekket krone fører til bedre konkurransesituasjon for norske eksportbedrifter, samt at rentebanen burde oppjusteres som et resultat av at vi vil importere inflasjon. På den andre siden trekker oljeprisutviklingen og svakheten i norsk økonomi rentebanen ned. Tidligere har Norges Bank vektlagt den lave oljeprisen og svakheten i norsk økonomi mer enn utviklingen til den norske kronen. Fundamentalt mener vi at det ikke er noen grunn for Norges Bank til å kutte renten allerede i september. Likevel finnes det en mulighet for at de synes usikkerheten er blitt så stor at de ønsker å være på den sikre siden og kutter renten. Før sommeren anslo vi at det var en sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken Fed kom til å heve renten allerede i september. Amerikansk økonomi vokser for øyeblikket i overkant av 3 prosent på årlig basis slik vi ser det, og arbeidsmarkedet er i stadig bedring. Dette skulle tilsi at Fed sto klare til å heve renten. Slik situasjonen har blitt nå med den store volatiliteten i markedene, usikkerheten rundt veksten i Kina, og den kinesiske devalueringen, så anser vi muligheten for en amerikansk rentehevning i september som mindre. En lavere veksttakt utenfor USA vil også kunne påvirke den amerikanske veksten fremover. I løpet av måneden endret vi rentesynet i våre norske renteporteføljer. Vi har tidligere være posisjonert for en renteoppgang, men valgte halvveis i måneden å ta en nøytralposisjon. Hovedbegrunnelsene er at oljeprisen har vist svakhetstegn, og vi ser ikke bort fra at den kan holde seg svakere i lengre tid enn det vi forventet tidligere. I tillegg har signalene for norsk økonomi vært på den svake siden. På slutten av måneden fikk vi norsk PMI som viste at stemningen blant norske innkjøpssjefer er dårlig. en falt fra 45,4 i juli, til 43,3 i august. En verdi under 50 viser avtagende aktivitet. Generelt er økt volatilitet et dårlig tegn for markedene. Økt usikkerhet gjør at investorer vil ha bedre betalt for å påta seg risiko. Dette ga seg også utslag i det norske obligasjonsmarkedet. Kredittspreadene for 5 års bankobligasjoner økte 8 basispunkter, men for høyrentesegmentet økte det dramatisk. Eksempelvis økte kredittspreaden med omkring 90 basispunkter for et fem års Prosafe lån. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Fond Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon 68,8 % DI Norsk Kort Obligasjon 23,7 % DI Nordisk Kredittobligasjon 1,2 % Kredittpapirer 5,9 % Rentederivater -2,5 % Kontanter 3,1 % Våre forvaltere: Norske renter - Danske Capital Nordiske renter - Danske Capital Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente

6 Jens Moos Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente Pluss DI Horisont Rente Pluss Økning i risikopåslaget ga negativ avkastning Usikkerhet medfører typisk store svingninger på de finansielle markedene, og august var intet unntak. Aksjemarkedene ble hardest rammet, men kredittmarkedene unngikk heller ikke urolighetene. Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK ga i august en avkastning på 0,28%, mens andelsverdien i Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK I steg 0,25 %. Fondenes referanseindeks falt 0,07 %. Svakere kinesiske nøkkeltall De siste nøkkeltallene fra Kina gir inntrykk av en overraskende lav vekst i juli og august. Industriproduksjonen ser svak ut og bedriftens fremtidstro er nå på det laveste nivået siden I tillegg besluttet kinesiske myndigheter å la den kinesiske valutaen flyte mer fritt mot den amerikanske dollaren, etter tidligere å ha hatt en tilnærmet fastkurspolitikk. Dette har medført at yuan har svekket seg noe mot USD. De svake nøkkeltallene og den nye valutapolitikken medførte høy nervøsitet blant investorene, og kinesiske aksjer falt voldsomt. Selv om vi tidligere har forventet at den kinesiske veksten ville avta, så er vi kritiske til informasjonsverdien til de seneste nøkkeltallene. Blant annet har kinesiske myndigheter stengt ned mange fabrikker for å bedre luftkvaliteten i forbindelse med en militærparade i Beijing. Derfor forventer vi at nøkkeltallene igjen vil bedre seg på kort sikt. Videre forventer vi at veksten vil stabilisere seg rundt 5-6 prosent i årets siste kvartal. Fed utsetter rentehevningen Selv om den amerikanske veksten har vært meget solid over sommeren er det to faktorer som peker mot at den amerikanske sentralbanken utsetter rentehevningen til desember. For det første er det lite som tyder på økt lønnspress. Møtereferatet fra sist Fed-møte avslører at dette var en bekymring blant flere av sentralbankmedlemmene. For det andre så bidrar markedsuroen til usikkerhet rundt den amerikanske veksten. Dette er de to viktigste årsakene til at vi nå tror rentehevingen fra Fed kommer først i desember. Fastholder eksponering mot risikable aktiva De seneste urolighetene i de finansielle markedene har medført at risikable aktivaklasser verden over har falt markant. Vi mener kursfallene i større grad skyldes markedspsykologi enn fundamentale forhold. Dette skyldes blant annet at vi er komfortable med den underliggende økonomiske veksten både i USA og Europa. For Kina sin del så tror også vi på nedgang i veksten, men vi tror ikke kinesisk økonomi er på vei utenfor stupet. Vi holder derfor fast til vår eksponering mot risikable aktivaklasser gjennom en relativt høy andel høyrenteobligasjoner. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Pluss Plassering Aksjer: Vekt DI Global Stockpicking 2,1 % DI Norske Aksjer Inst II Obligasjoner: Norske Obligasjoner 77,8 % DI Nye Markeder Obligasjon HC 5,3 % DI Nye Markeder LC 0,1 % DI Global High Yield Bonds DI Euro High Yield Obligasjon 4,6 % Amerikansk High Yield 0,5 % DI Nordiske Kredittobligasjoner 3,7 % DI Global Realrente Obligasjon 0,1 % DI Nye Markeder Realrente Oblig. 0,1 %

7 Økonomisk utvikling August var en meget volatil måned i de fleste markeder. Både aksjer, renter og råvarer svingte kraftig. Oljeprisen, som er meget viktig for norsk økonomi, falt 18 prosent fra inngangen til måneden til 24. august, for så å stige hele 25 prosent siste uken. Totalt sett endte prisutviklingen for brent oljen i pluss for måneden totalt sett. Det er helt tydelig at vi er inne i en periode hvor det er frykt og grådighet som betyr mest, og det fundamentale for tiden er lagt tilsiden. I august har alles øyne vært rettet mot Kina. De kinesiske aksjemarkedene har fortsatt sin nedgang, og sendte sjokkbølger gjennom de globale finansmarkedene. Den seneste uroen ble initiert av de kinesiske myndigheters avgjørelse om å devaluere den kinesiske valutaen, noe som førte til økt usikkerhet i finansmarkedene. Mens investorene fortsatt spekulerer i årsaken til devalueringen, har skuffende nøkkeltall fyrt opp under det negative markedssentimentet. Den kinesiske PMI-indeksen, som er en forventningsindeks, viste at aktiviteten i den kinesiske produksjonen nå er på det laveste nivået på over seks år. Som investor skal man være forsiktig med å tolke for mye ut av ett tall alene, da midlertidige forhold kan forstyrre tallene ganske mye. Blant annet har regjeringen besluttet å stenge ned flere tusen fabrikker for å forsikre seg blå himmel under en militærparade som skal avholdes i september. Vi har lenge senket våre forventninger til kinesisk vekst. Den ekstraordinære veksten Kina har opplevd det siste tiåret vil ikke komme tilbake. Samtidig tror vi ikke at den lavere veksttakten i Kina vil føre til en nedsmelting av det finansielle systemet. Et balansert syn som aksjemarkedene har vanskeligheter med å akseptere. Kinesiske myndigheter har en verktøykasse full av økonomiske tiltak de kan anvende for å sikre en myk landing i Kina. Vi vurderer at dagens bekymringer er overdrevet og at veksten vil stabilisere seg i løpet av de kommende månedene, noe som vil bidra til at nervøsiteten etter hvert vil avta En økonomi som viser styrke er den amerikanske. Den amerikanske veksten for andre kvartal ble revidert opp til 3,7 prosent på årlig basis. Dette var vesentlig høyere enn det som var ventet. Også den amerikanske arbeidsledigheten er nå på det laveste nivået på 7 år (5,3 prosent). En fallende arbeidsledighet er et tydelig tegn på at bedriftene ser positivt på fremtiden, til tross for usikre globale vekstutsikter. Vi tror den amerikanske veksttakten vil falle moderat fra dagens nivåer, men fremdeles holde seg og den langsiktige trendveksten. Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Kinesisk PMI Global allokeringsgruppe Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen, Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Sjefsporteføljeforvalter

8 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Danske Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan...

Markedssyn mai... 3. Fondsfokuslisten... 4. Internasjonale aksjeindekser... 5. Rentemarkedet... 6. Verdensøkonomien... 7. Europa... 8. Japan... Utarbeidet av Obligo Investment Management Mai 2015 Innhold Markedssyn mai... 3 Fondsfokuslisten... 4 Internasjonale aksjeindekser... 5 Rentemarkedet... 6 Verdensøkonomien... 7 Europa... 8 Japan... 9 Kina...

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Oslo 17. januar 2012 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Aktivaallokering per januar 2012 Det er fortsatt en betydelig makrousikkerhet ved inngangen til 2012. Den europeiske gjeldskrisen,

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer