Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012

2 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning på 0,7 prosent, en meravkastning mot indeksen på 0,3 prosent. Rentedelen av porteføljen ga en avkastning på 0,5 prosent, noe som var en meravkastning på 0,4 prosent mot indeks. Innenfor aksjer har vi økt eksponeringen mot Europa, mens eksponeringen mot USA er tatt noe ned. I rentedelen av porteføljen har vi valgt å ta ned eksponeringen mot High Yield. Du kan lese mer om begrunnelsen på de neste sidene. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, DI Horisont YTD Horisont 20 Fond , 6,9 % ,5 % 3,9 % DI Horisont Aksje DI Horisont % 2011 YTD Horisont Aksje Horisont 50 Fond 3,9 % -33, 48, 18,3 % -16, 17, 2,3 % -41,7 % 35,8 % 18,5 % -11, 13,8 % Fond , 11, ,5 % 7, DI Horisont Rente DI Horisont 80 5, 18 % 4,5 % 4, 3,5 % 3, 2,5 % 2, 1,5 % 1, 0,5 % 0, YTD % 2011 YTD Horisont Rente Horisont 80 Fond - - 3,5 % 3,9 % 3, 4,7 % - - 0, 2,3 % 2, 1, Fond ,3 % 15, , 11, Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 30. november 2012

3 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje Aksjekommentar De globale aksjemarkedene utviklet seg positivt i årets nest siste måned og Morgan Stanleys verdensindeks steg 1,3 prosent. Den brede S&P 500 indeksen i USA ga 0,3 prosent avkastning, det europeiske aksjemarkedet målt ved Bloomberg 500 var opp 1,9 prosent, og de fremvoksende markedene opp 1,3 prosent, alle målt i lokal valuta. Her hjemme endte Oslo Børs uendret. Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 0,7 prosent, mot indeksens 0,4 prosent. Det var i all hovedsak overvekten Norge som bidro positivt. Våre norske underfond leverte en avkastning på 0,8 prosent, mens indeksen var ned 0,2 prosent. Vår global eksponering, gjennom fondet Danske Invest Global Stockpicking, bidro også positivt. Gjennom måneden har vi valgt å øke eksponeringen mot Europa noe, på bekostning av USA. Europa har over lengre tid fremstått som attraktivt priset, men usikkerheten har vært stor. Europeiske aksjemarkeder har normalt handlet på en pris/bok på mellom 0,6 og 1,1 i forhold til amerikanske aksjer. De siste 40 årene har europeiske aksjer opplevd en meravkastning utover amerikanske aksjer de gangene prisingen har vært i nedre delen av rangen. Per i dag ligger prisingen omkring 0,7. Markedssyn: Norge, overvekt: Norsk økonomi fortsetter den gode utviklingen. Vi mener at Oslo Børs fremdeles er attraktivt priset. Emerging Markets, overvekt: Kina viser tegn til stabilisering. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond DI Norske Aksjer Institusjon II 32,5 % DI Norske Aksjer Institusjon I 28, DI USA 15,8 % DI Europe Small Cap 11,8 % DI Global Emerging Markets 7, DI Stockpicking 4,1 % BlackRock US Basic Value 0, Våre forvaltere: Vekt Amerikanske aksjer - BlackRock - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital / Fidelity Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen DI Norske Aksjer Institusjon I Med vennlig hilsen USA, undervekt: Det kom blandede tall fra den amerikanske økonomien sist måned. De mest oppløftende viste at bruktboligsalget steg videre. Fiscal Cliff kan fortsatt gå galt, selv om dette ikke er vårt hovedscenario. Europa, undervekt: De europeiske gjeldsproblemene er ikke over, men alle tiltakene som har kommet på plass gir oss tro på at risikoen ikke lenger er så stor. Rimelig priset DI Norske Aksjer Inst I Oscar Dupont Andersen Ansvarlig forvalter DI Horisont Aksje Fond 14, -49,5 % 76, 21, -17,8 % 24,1 % 10, -57, 70,1 % 22,3 % -18,8 % 19,8 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Capital, 30. november 2012

4 DI Norske Aksjer Institusjon II DI Stockpicking DI Norske Aksjer Inst II DI Global Stockpicking Fond 15, -48,7 % 75,3 % 24,1 % -17,9 % 24,7 % 10, -57, 70,1 % 22,3 % -18,8 % 19,8 % Fond 5,3 % -42,9 % 36, 17, -6, 13, -1,7 % -37, 25,9 % 19,9 % -4, 13,3 % DI Europa Small Cap DI Nordamerika % YTD DI Europe Small Cap DI Nordamerika Fond 3,8 % -44, 42, 45,3 % -23, 28,8 % -7,5 % -51,9 % 59,5 % 29,9 % -17,5 % 22,5 % Fond ,5 % 7,5 % , 11,1 % DI Global Emerging Markets BlackRock US Basic DI Global Emerging Markets BlackRock US Basic Fond 30,9 % -43,5 % 75,9 % 27, -11, 19, 39, -53,3 % 78,5 % 18,9 % -18, 12,7 % Fond -0,1 % -39,9 % 34, 9,9 % -3,5 % 9,5 % Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Capital, 30.november 2012

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente Rentekommentar Etter 13 timers forhandlinger ble de europeiske lederne enige om å gi Hellas mer økonomisk krisehjelp. Landene ble enige om å overføre 320 milliarder kroner. Målet er nå at Hellas innen 2020 skal senke gjeldsnivået til i overkant av 120 prosent av BNP. Luxembourgs statsminister Jean-Claude Juncker, som leder eurogruppen, har i ettertid uttalt at han ønsker å fratre sin stilling. Mye tyder på at det kan bli en maktkamp mellom Tyskland og de andre landene for å få sin egen kandidat til å overta vervet. I en aviskronikk, gjentok visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad hovedbegrunnelsen for de lave norske rentene. Til tross for at norsk økonomi går bra har vi en lav prisvekst, noe som tilsier lav rente. I tillegg har situasjonen i resten av verden ført til at konkurranseutsatt industri har utfordringer med den sterke kronen. En høyere rentedifferanse mellom Norge og våre handelspartnere ville derfor gjort situasjonen for disse enda vanskeligere. Den siste tiden har vi valgt å ta ned vår eksponering mot High Yield obligasjoner noe. Bakgrunnen for dette er at de over en lengre periode har levert meget sterk avkastning, og vi tror det største potensiale er tatt ut. Vi frykter ikke en snarlig kollaps, men ser at vi kan få bedre risikojustert avkastning andre steder. Fond som inngår i Horisont Rente Fond DI Norsk Obligasjon Institusjon 54,7 % DI Norsk Likviditet 38,1 % T. Rowe Price - Global High Yield Bond Fund 3, DI Norsk Likviditet Institusjon 0,1 % Kredittpapirer 3, Rentederivater -1, Våre forvaltere: Vekt Norske renter - Danske Capital Utenlandsk High Yield - T Rowe Price Markedssyn: Durasjon, undervekt: Vi tror rentene vil stige raskere enn markedsforventningene. Norske bankobligasjoner, overvekt: Vi tror risikopåslagene kan komme ytterligere inn dersom ikke eurokrisen eskalerer igjen. High yield, nøytral: Vi er usikre på veien videre, og tror mye av oppsiden er tatt ut allerede. Ikke spessielt billig slik vi ser det. Emerging Market Debt, undervekt: Vi mener det er for dyrt i forhold til risikoen. 7 % 5 % 3 % 1 % DI Norsk Likviditet Med vennlig hilsen DI Norsk Likviditet Jacob Børs Lind Ansvarlig DI Horisont Rente Fond 4, 3, 5,8 % 2, 2,3 % 3,3 % 4, 5,9 % 2,1 % 2,3 % 2, 1, Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Capital, 30. november 2012

6 DI Norsk Likviditet Institusjon DI Norsk Obligasjon Institusjon 7 % % 3 % 1 % 8 % DI Norsk Likviditet Inst DI Norsk Obligasjon Inst Fond 4, 6, 4, 2,7 % 3, 3, 4, 5,9 % 2,1 % 2,3 % 2, 1, Fond 3,9 % 9, 8, 4, 5,5 % 7, 3,9 % 9,7 % 3, 4, 6,1 % 2, T. Rowe Price High Yield T. Rowe Price Fond 1,7 % -25, 42,8 % 15, 4,1 % 13, Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Alle tall er i fondets denomineringsvaluta. Kilde: Danske Capital, 30.november 2012

7 Økonomisk utvikling Presidentvalget i USA fikk stor oppmerksomhet i november. Som forventet gikk Barack Obama av med seieren. Demokratene har de siste årene måtte tåle kritikk for dårlig gjennomføringsevne, noe som i stor grad skyldes republikanernes flertall i Representantenes Hus. Valget endret ikke denne situasjonen. Dette gir blant annet utfordringer når det gjelder forhandlingene for å unngå den såkalte Fiscal Cliff. Det kom blandede tall fra den amerikanske økonomien. De mest oppløftende gjelder boligmarkedet. Bruktboligsalget steg videre, og meglerne meldte om en prisvekst på 11 prosent det siste året. Innvirkning av Fiscal Cliff på globalt BNP I Europa ble eurolandene enige om å gi Hellas ytterligere økonomisk krisehjelp. I denne omgang får Hellas utbetalt et lån på 34,4 milliarder euro. Landene vil også kutte renten som Hellas betaler, samt øke avdragstiden. Hellas har lovet å gjennomføre skattereformer som vil bedre budsjettbalansen. Planen er å kunne kutte den greske gjelden med 20 prosent av brutto nasjonalprodukt innen Det amerikanske ratingsselskapet Moody s nedgraderte kredittverdigheten til den franske statsgjelden midt i måneden. Fransk gjeld er nå rangert som Aa1, mot tidligere AAA. Ifølge Moody s er den stadig voksende statsgjelden, som nå er over 90 prosent av BNP, hovedutfordringen. Nyheten kom ikke uventet, og det ble derfor heller ingen store markedsreaksjoner. Den kinesisk PMI indeksen steg i oktober. De økonomiske indikatorene som kommer ut fra landet støtter vår holdning om at kineserne er i ferd med å gjennomføre en myk landing. Xi Jinping tok offisielt over etter Hu Jintao som generalsekretær for Kommunistpartiet. I sin første tale utalte Xi at landet står ovenfor store utfordringer. For omverdenen vil det bli spennende å se om og når den nye ledelsen vil gjennomføre reformer. Global allokeringsgruppe Her hjemme fortsetter økonomien i samme positive trend som tidligere. Norge ser ut til å klare seg bra, selv om usikkerheten ute er stor. Den norske BNPveksten var høyere enn ventet i tredje kvartal, 0,7 prosent mot ventet 0,3 prosent. Med vennlig hilsen Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Senior porteføljeforvalter

8 Fiscal Cliff Forventede kriser slår sjeldent til Den siste tiden har media brukt mye spalteplass og makroøkonomer mye tid på bekymringer omkring den mye omtalte Fiscal Cliff i USA. Konsekvensene kan bli store dersom ingen ting gjøres, men vi er av den oppfatning at også politikere forstår dette. Vi mener derfor mange bruker tid og ressurser på å bekymre seg for noe som ikke kommer til å skje. For å sette det på spissen, tror vi at Fiscal Cliff er den mest omtalte ikke-hendelsen i Hva er Fiscal Cliff Fiscal Cliff ble for første gang benyttet av den amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke som en beskrivelse på hva som kunne skje dersom republikanere og demokrater ikke ble enige om en budsjettavtale. Dersom de ikke kommer til enighet før 31. desember i år, vil det kunne få dramatiske konsekvenser for både den amerikanske og globale økonomien over tid. Det er derimot viktig å merke seg at økonomien ikke faller utenfor en klippe som mange kan bli ledet til å tro, men at situasjonen vil bli verre og verre jo lenger tid det går. Den amerikanske loven definerer hvor mye landet kan låne gjennom utstedelse av statsobligasjoner for å finansiere offentlig forbruk. For å forstå hele situasjonen er vi nødt til å gå bakover i tid. USA nådde gjeldstaket tilbake i 2011, etter at landet siden 2008 hadde kommet med flere stimulansetiltak for å fremme økonomisk vekst. Den gangen ble republikanerne og demokratene enige om at de var uenige. For å kjøpe seg mer tid, avtalte de å utsette fristen for innstramningene til 2012, under navnet The Budget Control Act of Dersom de to partene ikke kommer til enighet, vil avtalen regulere hva som er konsekvensen. Skattekuttene som ble gitt av President Bush vil reverseres og offentlig forbruk vil kuttes kraftig. Kuttene og skatteøkningene vil utgjøre en innstramning som tilsvarer omkring 5 prosent av USAs BNP. Bare skatteøkningen vil utgjøre nærmere 2 prosent. Fiscal Cliff vil sende landet tilbake i resesjon. Uenigheten er nok en gang sterk og begge parter vil måtte fire på sine krav. Republikanerne er sterkt imot å skattlegge innbyggerne hardere, men har uttalt at de vil kunne gå med på noe økte skatter for de rikeste. Dette selvfølgelig i mot at demokratene går med på å kutte i sosiale goder. Demokratene på side er sterkt imot å kutte de sosiale godene, som for eksempel helse. Obamas helsereform synes ganske hellig. Under forrige runde med forhandlinger gikk Obama blant annet med på å løfte aldersgrensen på offentlig helseforsikring fra 65 til 67 år. Uansett hva som gjøres, vil avgjørelsen bli upopulær hos noen. Hva er alternativene? I hovedsak finnes det tre hovedalternativer, hvor alle har sine konsekvenser. 1. USA faller av klippen. Dette er det minst ønskede alternativet, og om det går lang tid før enighet oppnås, vil det få dramatiske konsekvenser for både amerikansk og global økonomi på sikt. I gjennomsnitt vil en familie oppleve dollar i skatteøkninger. 2. Utsetter beslutningen Politikerne gjør som i 2011 og sparker problemet foran seg og blir enige om at dette må ordnes en annen gang. Dette løser ingen ting. 3. Finner en løsning Politikerne tar tyren ved hornene, blir enige om hvor det må spares, og vi får lagt problemet dødt. Vil også føre til innstramninger, men langt mindre dramatisk enn ved alternativ 1. Vi tror ikke at Fiscal Cliff kommer til å skje. Begrunnelsen er rett og slett at konsekvensene blir så store. I tiden fremover vil trolig de to partene bruke all sin forhandlingsmakt, noe som også vil føre til volatile markeder. For oss synes negative dager mer som en kjøpsmulighet.

9 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Fokus Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.mscibarra.com)

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2013 Markedsutvikling Et år med kraftig oppgang i aksjemarkedene verden over avsluttes med et gjesp. I desember var markedsbevegelsene moderate med avtagende momentum i det

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 Markedsutvikling I desember steg FDA med 1,3 %, en betydelig bedre prestasjon enn referanseindeksen som steg 0,2 % (utvikling målt i norske kroner). Både verdensindeksen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

PUNK er tilbake. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd PUNK er tilbake Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Jan Ove Brekke Utvikling sist måned & 2012 Klikk her for å lese mer Året

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Hellas på vei ut av euroen?

Hellas på vei ut av euroen? Hellas på vei ut av euroen? 26. januar 2015 Med 99.8% av stemmene talt opp, ligger Syriza an til å få 149 mandater i parlamentet, 1 mandat unna rent flertall. Syriza vil nå forhandle med The Independent

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer