Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2014"

Transkript

1 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2014

2 Horisont-fondene Investorene har den siste tiden lagt større vekt på fundamentale forhold i selskapene. Det at den politisk spente situasjonen på Krimhalvøya ikke fikk ringvirkninger i de resterende fremvoksende markedene er med på å illustrere dette. Investorene leter etter selskaper som har sunn økonomi fremfor å la enkeltstående nyheter styre allokeringen. MSCIs indeks for de globale fremvoksende økonomiene endte opp ca. 3 prosent, og renteforskjellen mellom de fremvoksende økonomiene og amerikanske statsrenter falt. Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 0,64 prosent i mars. Fondets referanseindeks leverte en avkastning på 0,32 prosent i samme periode. Meravkastningen kom blant annet fra vår eksponering mot de fremvoksende økonomiene. Danske Invest Global Emerging Markets leverte en avkastning på 4,8 prosent. Videre leverte Danske Invest USA, som står for vår eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet, en avkastning på 1,6 prosent i mars. DI Horisont Rente Pluss, leverte en avkastning på 0,44 prosent. Dette ga en liten meravkastning kontra fondets referanseindeks som leverte en avkastning på 0,37 prosent i mars. Meravkastningen i mars kom i hovedsak fra vår eksponering mot norske obligasjoner. Best avkastning fikk fondet fra eksponering mot obligasjoner utstedt av fremvoksende land i euro eller dollar, i finanstermer kalt hard currency. Fondet DI Nye Markeder Obligasjon ga en avkastning på 1,4 prosent i mars. Overvekten i aksjer ga oss et positivt bidrag i mars. Aksjemarkedene har så langt i år utviklet seg svakt positivt i lokal valuta, målt i norske kroner er de største markedene omkring null, da norske kroner har styrket seg noe. Vi forventer at tiltagende globale vekst vil bidra til at selskapene øker sine inntekter, og at dette vil smitte over på markedene. Vi mener at dette er positivt for risikofylte aktivaklasser som aksjer og high yield-obligasjoner. Vi vurderer å vekte oss opp i aksjer fremover. DI Horisont Aksje DI Horisont Rente 60 % 6,0 % 50 % 5,0 % 40 % 30 % 20 % 4,0 % 3,0 % 10 % 0 % -10 % -20 % Horisont Aksje Horisont Rente Fond 47,96 % 18,30 % -16,00 % 18,10 % 25,25 % 0,40 % 35,78 % 18,53 % -11,39 % 14,14 % 31,60 % 0,87 % Fond 3,47 % 3,94 % 3,64 % 4,97 % 3,51 % 1,38 % 0,58 % 2,26 % 2,45 % 1,50 % 1,62 % 0,35 % DI Horisont Rente Pluss, NOK* DI Horisont Rente Pluss, NOK I** 1,8 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 0,8 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 2013 YTD 2013 YTD Horisont Rente Pluss, NOK Horisont Rente Pluss, NOK I Fond ,03 % 1,71 % ,06 % 0,99 % *DI Horisont Rente Pluss, NOK ble startet opp 14.oktober Fond ,80 % 1,76 % ,67 % 0,99 % **DI Horisont Rente Pluss, NOKI ble startet opp 25.oktober Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31. mars 2014

3 DI Horisont 20 DI Horisont 35* 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % YTD Horisont 20 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 1,5 % 0,5 % 2013 YTD Horisont 35 Fond - - 0,42 % 6,98 % 8,32 % 1,46 % - - 1,50 % 4,05 % 7,01 % 0,46 % Fond ,02 % 1,29 % ,70 % 0,54 % DI Horisont 50 DI Horisont 65* 18 % 7,0 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % YTD 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2013 YTD Horisont 50 Horisont 65 Fond - - 0,24 % 11,55 % 15,10 % 1,07 % - - 2,46 % 7,90 % 15,56 % 0,61 % Fond ,34 % 0,86 % ,45 % 0,69 % DI Horisont % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % YTD Horisont 80 Fond - - 0,25 % 16,03 % 22,60 % 0,62 % - - 3,36 % 11,79 % 24,69 % 0,77 % *DI Horisont 35 og DI Horisont 65 ble startet opp september 2013 Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning Kilde: Danske Capital, 31.mars 2014

4 Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering og Horisont Aksje DI Horisont Aksje Det var ingen klar trend i de internasjonale markedene i mars. Her hjemme utviklet Oslo Børs seg positivt med 1,1 prosent, mens den globale verdensindeksen MSCI World falt 0,1 prosent. Den amerikanske S&P500-indeksen steg 0,4 prosent, mens den europeiske BE500 indeksen falt 1,6 prosent. De fremvoksende økonomiene, målt ved MSCI Emerging Markets-indeksen, utviklet seg positivt med 2,8 prosent. Alle målt i norske kroner. Plasseringen som ga best avkastning i mars var Danske Invest Global Emerging Markets. Fondet ga en avkastning på 4,8 prosent. Dette var langt bedre enn fondets referanseindeks som leverte 3,0 prosent. Etter en tung start på året for de fremvoksende markedene, med en nedgang på over 7 prosent i januar, er fondet nå ned marginale 0,4 prosent hittil i år. Eksponeringen vår mot det norske markedet leverte en avkastning på 0,5 prosent i mars. Dette var på nivå med markedet. En av de større nyhetene på Oslo Børs i mars var at oljeserviceselskapet Subsea 7 leverte svakere fjerdekvartalstall enn markedet hadde forventet. Ytterligere overskridelser på ett prosjekt førte til at resultatet endte på 72 millioner dollar etter skatt, mot 149 millioner dollar i samme periode i fjor. Markedet forventet et resultat på 96 millioner dollar. Subsea 7 er en av våre største posisjoner, og selskapet bidro negativt til avkastningen i mars. I vår modell var resultatet som forventet, og vi valgte å kjøpe oss opp i etterkant av resultatet da aksjekursen falt. Vi mener nå at markedet ser for negativt på utviklingen i selskapet fremover. Vi mener fremdeles at europeiske aksjer fremstår mer attraktivt priset enn amerikanske. De fremvoksende markedene fremstår også attraktivt priset. Disse har utviklet seg svakere enn de globale markedene de siste årene, men vi er fremdeles litt tilbakeholdne med å øke eksponeringen mot fremvoksende markeder. Vi er usikre på hvordan de vil utvikle seg i det korte bildet og tror at det fremdeles kan komme svakere tall fra Kina enn det markedet forventer. Dette kan føre til store svingninger på kort sikt. Fond som inngår i Horisont Aksje Fond Vekt DI USA, NOK 26,2 % DI Norske Aksjer Institusjon I 25,2 % DI Norske Aksjer Institusjon II 25,0 % DI Europe Small Cap 15,7 % DI Global Emerging Markets 2,6 % DI Stockpicking 1,8 % DI Europe 1,2 % DI Global Equity Solution DI Afrika 0,5 % DI Latinamerika 0,5 % Kontanter 0,2 % Våre forvaltere: Amerikanske aksjer - Wellington Europeiske aksjer - Danske Capital Globale aksjer - Danske Capital Norske Aksjer - Danske Capital Vekstmarkeder - Aberdeen Latin-Amerika - Aberdeen Afrikanske aksjer - Investec Med vennlig hilsen Oscar Dupont Andersen Ansvarlig forvalter DI Horisont Aksje

5 Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter Horisont Rente DI Horisont Rente Markedet var svært spent på hva den nye amerikanske sentralbanksjefen, Janet Yellen, ville si på sitt første rentemøte. På rentemøtet uttalte hun at sentralbanken vil forstette å trappe ned obligasjonskjøpene, og at de nå er nede i 55 milliarder dollar i måneden. Med takten sentralbanken har lagt opp til vil obligasjonskjøpene avsluttes helt i løpet av høsten. Det kom som en overraskelse på finansmarkedene at Yellen uttalte at rentene kunne bli satt opp allerede seks måneder etter at QE3 er avsluttet, altså våren Fra Kina kom nyheten om den første konkursen i moderne kinesisk historie som har ført til tap for obligasjonseierne. Solcelleselskapet Chaori Solar, som produserte solcellepaneler, klarte ikke å betale tilbake 163 millioner dollar som selskapet hadde utstedt i obligasjoner to år tidligere. Myndighetene har tidligere forhindret denne type konkurser. Kinas statsminister, Li Keqiang, uttalte at Kina trolig ville oppleve en serie konkurser ettersom myndighetene nå liberaliserer det finansielle systemet. Statsministeren la til at de ikke ville tillate konkurser som satte det finansielle systemet i fare. På sikt vil dette etter alt å dømme føre til et mer velfungerende obligasjonsmarked, som priser inn den faktiske risikoen for mislighold. Den norske økonomien går godt og Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Sentralbanksjef, Øystein Olsen, uttalte at norsk økonomi har utviklet seg omtrent som forventet. Sentralbanken forventer at styringsrenten vil holdes på nåværende nivå frem til sommeren 2015, for deretter å økes gradvis. Forventet inflasjon for 2014 ble justert opp og rentebanen ble som en konsekvens justert marginalt opp. Samlet sett betyr dette at sentralbanken forventer en noe raskere rentestigning enn de signaliserte i desember. Den norske kronen styrket seg på forventningene fra Norges Bank, etter at den svekket seg tidligere i mars. I sum endte kronekursen tilnærmet uendret mot både euro og dollar i mars. Kredittpremien, eller risikopåslaget, solide norske sparebanker betaler for 5 års kapital fortsatte å falle i mars. I våre porteføljer er vi eksponert mot ytterligere fall i risikopåslaget fremover. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Fond Vekt DI Norsk Obligasjon Institusjon 50,2 % DI Norsk Kort Obligasjon 4 DI Nordisk Kredittobligasjon 3,8 % Kredittpapirer 5,1 % Rentederivater -0,9 % Kontanter 1,7 % Våre forvaltere: Norske renter - Danske Capital Nordiske renter - Danske Capital Med vennlig hilsen Jacob Børs Lind Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente

6 Jens Moos Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente Pluss DI Horisont Rente Pluss Danske Invest Horisont Rente Pluss, NOK W oppnådde i mars en avkastning på 0,44 prosent. Dette var bedre enn referanseindeksens 0,37 prosent. Hittil i år har DI Horisont Rente Pluss NOK W gitt en avkastning på 1,73 prosent, mens referanseindeksen i samme periode er opp 1,36 prosent. I mars bidro eksponeringen mot norske obligasjoner mest til avkastningen i fondet. Ved månedsskiftet sto norske obligasjoner for 73 prosent av fondets beholdning. Kredittpremien, eller risikopåslaget, som solide norske sparebanker må betale for 5 års kapital fortsatte å falle i mars. Mot norske obligasjoner er vi eksponert mot ytterligere fall i risikopåslaget. Til tross for urolighetene i Ukraina var det obligasjoner fra de fremvoksende markedene som bidro med den høyeste absoluttavkastningen. Fondet Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, hadde en avkastning på 1,5 prosent i mars. Avkastningen ble drevet av at forskjellen mellom renten på obligasjoner utstedt av de fremvoksende landene og amerikanske statsrenter ble mindre. Avkastningen på aksjedelen av porteføljen var delt. Den norske delen, som utgjør 1 prosent av porteføljen, ga en positiv avkastning på 0,5 prosent. Den internasjonale delen leverte et negativt bidrag på 0,2 prosent. Vi opprettholder overvekt i globale kredittobligasjoner, på bekostning av norske obligasjoner. Vi har en forholdsvis høy eksponering på 12 prosent mot high yield-obligasjoner. Vi opprettholder eksponeringen mot fremvoksende markeder på 6,6 prosent fremover. Siden oppstarten av Horisont Rente Pluss har europeiske high yield-obligasjoner bidratt med en avkastning på 5,5 prosent, mens de globale high yield-obligasjonene har bidratt med en avkastning på over 4 prosent. Samlet sett forventer vi at den globale veksten tiltar fremover. Dette vil resultere i økende inntjening for selskapene. Risikoprofilen i fondet gjenspeiler at vi fortsatt er positive til mer risikofylte aktiva. Vi forventer dog å senke eksponeringen mot high yield-obligasjoner fremover. Bakgrunnen for dette er at risikopåslaget har falt betydelig og at vi tror det er begrenset potensial for ytterlige fall risikopåslaget. Plasseringer som inngår i Horisont Rente Pluss Plassering Aksjer: Vekt DI Global Stockpicking DI Norske Aksjer Inst II Obligasjoner: Norske Obligasjoner 73,0 % DI Global High Yield Bonds 8,1 % DI Nye Markeder Obligasjon 6,6 % DI Euro High Yield Obligasjon 3,8 % DI Global Realrente Obligasjon 2,2 % DI Nordiske Kredittobligasjoner 2,3 % Annet Med vennlig hilsen Jens Moos Ansvarlig forvalter DI Horisont Rente Pluss

7 Økonomisk utvikling De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer som har investert i landene, spesielt i Russland, har trukket ut kapital. Aksjefond eksponert mot fremvoksende markeder i Europa, hadde en nettoinnløsning på 2,4 milliarder dollar i fjor. Bare hittil i år er nettoinnløsningene på 1 milliard dollar. Urolighetene har ført til at det russiske aksjemarkedet, målt ved MICEX- indeksen, er ned i underkant av 16 prosent hittil i år målt i norske kroner. Det var på forhånd knyttet stor spenning til den nye amerikanske sentralbanksjefen, Janet Yellen, sitt første rentemøte. Yellen uttalte at de ville se på flere parametre enn bare arbeidsledigheten ved rentesettingen fremover. Dette kan bety at renten vil komme til å bli satt opp raskere enn tidligere antatt. Nøkkeltall offentliggjort for den kinesiske økonomien har i mars vært noe svakere enn det markedet forventet. HSBCs PMI-indeks for industrien viste 48,1 poeng i mars, mot 48,5 poeng i februar. En PMI-indeks under 50 antyder avtagende vekst. Vi har lenge uttalt at avtagende vekst er forventet. Denne måneden kan du også lese mer inngående om hvorfor vi ikke tror kinesisk økonomi vil kollapse. Verdt å merke seg er det at de globale markedene ikke har latt seg drive markant av urolighetene i øst. Danske Invest Global Emerging Markets var for eksempel opp omkring 5 prosent målt i norske kroner i mars. Dette viser noe som har blitt tydeligere den siste tiden: aksjemarkedene beveger seg mer usynkront enn det som har vært tilfelle under og etter finanskrisen. Fjoråret ga oss eksempler på dette, da de fremvoksende markedene gjorde det vesentlig svakere enn den brede verdensindeksen. Vurderingen rundt de fundamentale forholdene er tilbake, dette gjør regionvalg og aktivavalg enda viktigere enn det har vært de siste fem årene. Vi holder fast på at 2014 vil bli et godt år for global vekst, i hovedsak drevet USA. Global vekst er generelt sett positivt for mer risikofylte aktiva, og vi forventer at dette vil presse rentenivået opp fra dagens lave nivåer. Vi fortsetter med overvekten i aksjer i våre allokeringsporteføljer. Forbrukertillit Global allokeringsgruppe Med vennlig hilsen Oscar D. Andersen Leder Norge makro og TAA Bo Bejstrup Christensen Sjefsanalytiker Oscar Dupont Andersen Ansvarlig taktisk aktiva allokering Morten Stampe Christensen Leder global allokering Jens Moos Senior porteføljeforvalter

8 This time might not be different, but China is. Et av de største spørsmålene du må ta stilling til når du skal investere er hva du tror om utviklingen i kinesisk økonomi. Den siste tiden har norske og internasjonale aviser svartmalt situasjonen og i følge avisene står Kina på kanten av stupet. Vi har nettopp vært i Kina, og for oss fremsto virkeligheten langt annerledes enn det som fremkommer i media. Dersom du leser norske, eller for den del internasjonale aviser, har du sikkert fått med deg at pessimismen økt rundt den kinesiske økonomien. Pessimistenes bekymringer har vært høy gjeldsgrad, boligboble, overkapasitet og fallende økonomisk vekst. Vi tror Kina vil kunne oppleve utfordringer når de beveger seg fra en investeringsdrevet økonomi til en mer konsumdrevet økonomi. Men basert på besøket er vår oppfatning at dette er lengre frem i tid. Da finanskrisen slo inn over oss i tok verdens sentralbanker og myndigheter grep. Kinesiske myndigheter var raskt på banen med stimulansepakker, som bidro til at den kinesiske veksten holdt seg høy. Et av tiltakene var lettelser på bankenes utlånskrav, som gjorde at flere fikk låne kapital og at gjeldsgraden steg. Dette har ført til at mange nå mener gjeldsgraden har steget for mye og er for høy, til tross for at gjeldsgraden er halvparten av det den for eksempel er i USA. Det er ingen tvil om at veksten ikke kan bli drevet av ekspansiv kredittpolitikk over lang tid. Kinesiske myndigheter har også hatt et årvåkent øye med kredittveksten og har et langsiktig mål om å få den ned. De vil imidlertid ikke risikere å stramme inn så mye at veksten kollapser. Takten på boligbyggingen i kina har ført til spekulasjoner om en mulig boligboble. I Kina bygges det nå omkring 10 millioner nye boliger årlig. Boligbyggingen har vært stabil i 2012 og 2013 og har dermed ikke bidratt til BNP-veksten. 10 millioner kan høres mye ut, men tatt i betraktning av det høye innbyggertallet er det faktisk ikke avskrekkende. I Norge bygges det boliger årlig, og justerer vi den kinesiske boligbyggingen for innbyggertallet, tilsvarer det at vi årlig skulle bygget ekstra boliger i Norge. Mange av Kinas innbyggere bor fortsatt i bygninger av en meget lav standard, noe som burde tilsi en høy etterspørsel etter nye boliger. Mange har fått med seg byene som har blitt bygget uten at noen har flyttet inn, ofte omtalt som spøkelsesbyer. Vi besøkte en av disse bydelene i ZhengZhou, og i stedet for en forlatt by, var det nå en by full av liv. Det er tydelig at folk ønsker å flytte til disse byene, men byutvikling tar tid, og alt av infrastruktur skal være på plass før folk tar skrittet og flytter til byene. Noen av byene vil kanskje forbli spøkelsesbyer, men majoriteten vil nok yre av liv i fremtiden. Det som for oss ble enda klarere under vårt besøk var at kineserne tenker annerledes enn oss selv. Her hjemme bygger vi for å tilfredsstille dagens etterspørsel. I Kina bygger man for kommende år. Byer bygges opp mens det enda er billig å bygge, dimensjonen på veiene er overdrevet i forhold til trafikken, og fabrikker er dimensjonert for etterspørselen som kommer. I stedet for å planlegge en motorvei som tar unna for dagens trafikk, planlegger kineserne for trafikken ti år frem i tid. Kineserne selv bekymrer seg blant annet for miljøet. Ikke det globale miljøet, men den lokale luftforurensingen i Kina, såkalt smog. Som vi forventet var problemet størst i de store byene, men vi ble overrasket over at dette er et problem over hele det nordlige Kina. Denne type forurensing måles i svevestøv per kubikkmeter luft. I Norge skal denne verdien være under 25. I Bergen ble for eksempel biltrafikken begrenset i fjor da nivået var på alarmerende 35. I Beijing var nivået helt oppe i 400. Dette bekymrer myndighetene og miljøet er trolig et av hovedområdene de vil ta tak i fremover. Når vi snakket med innbyggerne var de klare på at forurensingen var en pris de syns var verdt å betale. De hadde økt sin levestandard betraktelig, og det var det viktigste, så fikk det heller være med den uheldige bieffekten i form av grå og forurenset luft. Demokrati var heller ikke så viktig for de vi snakket med. Det aller viktigste for kineserne er tilsynelatende velstand og stabilitet. Slik så en skyfri dag ut da vi var på besøk i Kina En annen utfordring i Kina er korrupsjon. XI Jinping, Folkerepublikkens president, har satt i gang et omfattende arbeid for å gjøre noe med dette problemet. Dette har ført til at politikere høyt oppe i systemet har blitt gransket for korrupsjon, noe som har fått mye oppmerksomhet. Det er fortsatt en lang vei å gå, men det er viktig for Kina å få ryddet opp i denne problematikken. For oss er det vanskelig å forutse den mellomlange økonomiske utviklingen i Kina. Det er helt klart at en økonomi, som i så stor grad er drevet av investeringer(40-50 prosent av veksten i BNP kommer fra investeringer), løper en risiko for ubalanser. Forbruk står for omkring 35 prosent av BNP, omkring halvparten av hva som er tilfelle i USA. Det som også synes klart for oss er at myndighetene ikke vil løpe risikoen av at økonomien knekker sammen. Kinesiske myndigheter er, og har historisk sett vært, svært opptatt av å opprettholde ro og stabilitet. Til å hjelpe seg har myndighetene ikke bare en verktøykasse med hjelpemidler, men en hel redskapsbod. Vi er derfor av den oppfatning at Kinas økonomi ikke vil gå inn for en hard landing. Til dette er nedsiden for landets økonomi og de politiske myndigheter for stor. Vi vil kunne oppleve en sakte, svakt fallende vekst, men ikke av det dramatiske omfanget man kan få inntrykk av i dagspressen. Vi i vesten må nok innfinne oss med en ting: det er ikke bare våre gjøremåter og tanker som fungerer. Kineserne tenker uten tvil på en annen måte enn oss. Det må vi som investorer ta inn over oss når vi investerer både direkte eksponert mot Kina, men også i andre markeder. Kina påvirker oss alle.

9 Viktig informasjon Danske Capital AS er et heleid datterselskap av Danske Bank AS. Danske Capital AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Danske Bank er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Danmark. Denne publikasjonen er utarbeidet av Danske Capital AS alene til orientering. Publikasjonen skal leses i sammenheng med den muntlige presentasjonen gitt av Danske Capital AS. Publikasjonen er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer, valuta eller øvrige finansielle instrumenter. Etter Danske Capital AS sin oppfattelse er publikasjonen korrekt og riktig. Danske Capital AS påtar seg ikke noe ansvar for publikasjonens nøyaktighet og riktighet. Danske Capital AS påtar seg videre ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne publikasjonen. Informasjon, beregninger, vurderinger og skjønn som fremgår av dokumentet erstatter ikke leserens skjønn i forbindelse med egne disposisjoner. Dersom leseren ønsker å foreta disposisjoner basert på dette dokument, anbefales det å ta kontakt med en rådgiver. Selskaper i Danske Bank konsernet samt medarbeidere i disse kan utføre forretninger, ha, etablere, endre eller avslutte posisjoner i verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter som er omtalt i publikasjonen, på samme måte som selskaper i Danske Bank konsernet kan utføre finansiell service for utstedere av nevnte verdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Ved investeringer i fond bør investor, før investeringsbeslutningen gjennomføres, sette seg inn i fondets prospekt og annen faktainformasjon for å få en fullverdig beskrivelse av produktet. Man bør i denne sammenheng være spesielt oppmerksom på forhold som påvirker fondets avkastning, herunder investeringsmål, risiko og kostnadsstruktur. Danske Capital AS har opphavsretten til publikasjonen, som er til kundens personlige bruk og ikke til offentliggjørelse uten Danske Capital AS samtykke. Kontaktinformasjon Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 Oslo For tegning / innløsning kontakt Danske Bank på Source: MSCI, The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminatedin any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecastor prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the userof this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2014 Horisont-fondene Første måned i 2014 startet med negativ avkastning for aksjer. Oslo Børs falt 2,4 prosent, mens verdensindeksen MSCI

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2014 Horisont-fondene Mot slutten av juli valgte vi igjen å ta ned risikoen i våre Horisont-fond. Risikoreduksjon ble gjennomført ved å redusere

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 0,2 prosent i august. Dette var helt likt med

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mai 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mai 2016 Avkastning og allokering Mai ble en god måned for både det norske og de internasjonale aksjemarkedene. Oslo Børs leverte en avkastning på

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2014 Horisont-fondene Det er tydelig at risikoviljen til investorene er fallende, noe som også har gitt seg utslag i volatile markeder.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar desember 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar desember 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar desember 2016 Avkastning og allokering Det ble en god avslutning på 2016 i aksjemarkedene. Oslo Børs steg 4,1 prosent, den brede amerikanske S&P

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2014 Horisont-fondene Til tross for at det norske aksjemarkedet falt i november, utviklet alle Horisont-fondene seg positivt. Fondene fikk

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2016 Avkastning og allokering Det var meget urolig i finansmarkedene i juni. Når fasiten var klar ved slutten av måneden viste den at det var

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mai 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mai 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar mai 2017 Avkastning og allokering Sterk utvikling for euroen mot norske kroner har bidratt til den gode avkastningen vi har fått på vår overvekt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2015 Horisont-fondene I februar opplevde vi at børsene fortsatte med forholdsvis store svingninger. I Danske Invest Horisont Aksje fikk vi

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar januar 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar januar 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar januar 2017 Avkastning og allokering Det ble en blandet start på det nye året. Her hjemme steg Oslo Børs 1,4 prosent og endte måneden rett i underkant

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2016 Avkastning og allokering Usikkerheten rundt veksten i Kina, en mulig ny bankkrise i Europa og en global resesjonsfrykt avtok i løpet av

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 2,9 prosent i mai. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar juli 2017 Avkastning og allokering Det var store forskjeller på aksjeavkastningen i de ulike regionene i juli. Etter å ha hengt etter de toneangivende

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar august 2016 Avkastning og allokering August ble generelt sett en positiv måned for de viktigste aksjemarkedene. De fremvoksende markedene leverte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2013 Horisont-fondene Avkastningen til aksjemarkedene i mars var positiv, men til tross for at den globale verdensindeksen MSCI World leverte

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar oktober 2016 Avkastning og allokering Den brede verdensindeksen MSCI-World falt 1,9 prosent i løpet av oktober. Også den amerikanske S&P 500-indeksen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2015 Horisont-fondene Både Oslo Børs og de internasjonale markedene hadde en negativ måned i juni. Oslo Børs falt 2,6 prosent, mens verdensindeksen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar oktober 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar oktober 2017 Avkastning og allokering Oktober ble nok en god måned for aksjer med toppnoteringer både på Oslo Børs og i New York. Alle de toneangivende

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2015 Horisont-fondene November ble en blandet aksjemåned med regionale forskjeller. Danske Invest Horisont Aksje leverte likevel solid avkastning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar september 2016 Avkastning og allokering September ble en blandet måned for aksjer og verdensindeksen MSCI-World steg 0,5 prosent målt i dollar. Regionen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Desember 2017 Avkastning og allokering Finansmarkedene fortsatte den positive utviklingen også i årets siste måned. Den brede verdensindeksen MSCI

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Desember 2015 Horisont-fondene Desember ble en negativ måned for aksjemarkedene. Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 0,4 prosent,

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juni 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juni 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar juni 2017 Avkastning og allokering Juni ble en mer utfordrende måned i aksjemarkedene med store regionale forskjeller. Målt i lokal valuta var den

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2013 Horisont-fondene Horisont-fondenes overvekt i aksjer bidro positivt i årets første måned. DI Horisont Aksje som er aksjedelen i porteføljen

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2017 Avkastning og allokering Det globale aksjemarkedet fortsatte oppgangen også i november med en oppgang på 4 prosent for verdensindeksen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mars 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar mars 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar mars 2017 Avkastning og allokering De internasjonale finansmarkedene fortsatte oppgangen i mars, men det var store forskjeller mellom regioner og

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar november 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar november 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar november 2016 Avkastning og allokering November var preget av relativt store svingninger på de internasjonale aksjemarkedene, men de fleste endte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar august 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar august 2017 Avkastning og allokering De regionale aksjemarkedene utviklet seg forskjellig i august. Internasjonalt var det de fremvoksende markedene

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2015 Horisont-fondene September ble en meget utfordrende måned i finansmarkedene. Vi opplevde negativ avkastning både i aksje og rentemarkedet.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar februar 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar februar 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar februar 2017 Avkastning og allokering De internasjonale finansmarkedene fortsatte oppgangen i februar og både aksjemarkedene og rentemarkedene leverte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juni MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juni Makrokommentar Den siste måneden har de amerikanske stimulanseprogrammene fått mye oppmerksomhet. Både aksjemarkedene og rentemarkedene har svingt

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar april 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar april 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar april 2017 Avkastning og allokering De globale aksjemarkedene har fått mer vind i seilene den siste tiden og vi tror dette vil fortsette. Derfor

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2015 Horisont-fondene De mest sentrale aksjemarkedene hadde en positiv måned i juli, med unntak av i fremvoksende markeder. Oslo Børs steg 1,6

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2015 Horisont-fondene Januar fortsatte der 2014 sluttet med forholdsvis store svingninger på børsene. Aksjeavkastningen i Danske Invest Horisont

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar Mange løftet nok øyenbrynene når de viktige brutto nasjonalprodukt (BNP) tallene kom fra USA i januar. Tallene viste at den amerikanske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Måneden ble i stor grad preget av den amerikanske sentralbanken Fed. De fleste markedsaktørene forventet at sentralbanksjef Ben

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Februar 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Februar 2016 Avkastning og allokering Etter at aksjemarkedene falt kraftig i januar, var utviklingen mer regionavhengig i februar, spesielt i lokal

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fiscal Cliff var på alles lepper i desember. Markedsaktørene var spent på om de amerikanske politikerne kom til enighet om nye sparetiltak

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar I USA klarte Senatet å vedta sitt første budsjettforslag på fire år, med 50 mot 49 stemmer. Budsjettet vil trolig ikke få støtte i det

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 Makrokommentar Siden Den europeiske sentralbanken kunngjorde at de ville iverksette pengepolitiske stimulanser ved å kjøpe obligasjoner for 60 milliarder euro

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Markedene ble i mai preget av markedsaktørenes tolkning av de ulike uttalelser som har kommet fra den amerikanske sentralbanken, Fed.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Fondskonto i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Fondskonto i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Fondskonto Full fleksibilitet og frihet. Du kan når som helst gjøre endringer på dine investeringer Vi forvalter dine penger på best mulig måte gjennom

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell

Private Banking Investeringskonto. Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Markedsføringsmateriell Private Banking Investeringskonto Investering i verdipapirfond, med full fleksibilitet til å gjennomføre fondsbytter Ingen skatt ved fondsbytter

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 Makrokommentar I løpet av de første seks ukene av 2016 falt det globale aksjemarkedet mer enn 10 prosent. I etterkant har markedene hentet seg noe inn igjen,

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2017

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar september 2017 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar september 2017 Avkastning og allokering September ble generelt en meget god måned for aksjer. Alle de toneangivende markedene leverte solid avkastning.

Detaljer

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017

Stemmegivning 2017 Norske Aksjer. Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 Stemmegivning 2017 Norske Aksjer Lars Erik Moen, Oslo, 11. desember 2017 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12 des. 13 des. 14 des. 15 des. 16 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Januar SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Januar SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Januar 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Januar måned bød på en rekke makroøkonomiske nøkkeltall som indikerer at veksten i global økonomi fortsatt er økende. Økningen kommer først

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2017

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2017 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2017 Makrokommentar Aksjemarkedene har steget markant siden vi valgte å gå overvekt i aksjer i etterkant av presidentvalget i USA. Nå i januar valgte vi å øke

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar juli 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar juli 2016 Avkastning og allokering Aksjemarkedene ga en hyggelig avkastning i juli. Av de mest toneangivende markedene var det den japanske Nikkei

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Februar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Februar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Februar 2015 Makrokommentar En av hovedoverskriftene i februar var uten tvil usikkerheten rundt forlengelsen av låneavtalen Hellas har med Troikaen ; Den europeiske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. April 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. April 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON April 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Den amerikanske sentralbanken signaliserte at styringsrenten vil bli holdt uendret i en lengre periode, mens den Europeiske Sentralbanken (ESB)

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Ved inngangen til 2014 var vårt hovedscenario at den globale veksten ville stagnere noe, ledet av en forventet lavere kinesisk vekst,

Detaljer

Foto:Colourbox MARKEDSINFORMASJON

Foto:Colourbox MARKEDSINFORMASJON Foto:Colourbox MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer November 2017 Makrokommentar Den positive utviklingen i de globale aksjemarkedene fortsatte i november. Målt ved MSCI World All Countries-indeksen steg

Detaljer

8. Mars Hvordan sikre deg selv?

8. Mars Hvordan sikre deg selv? 8. Mars 2017 Hvordan sikre deg selv? Agenda Samlivsbrudd Sykdom Uførhet Alderdom Død Samboerkontrakt / ektepakt Testament Forsikring Pensjon 1 Et bilde som symboliserer samlivsbrudd Samlivsbrudd 2 Samboere

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Mai SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Mai SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Mai 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) kom i mai med en fersk rapport som viser at det globale oppsvinget i verdensøkonomien

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Oktober 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Oktober 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Oktober 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Redningspakke og forbedrede vekstutsikter for USA var i oktober faktorer som bidro positivt til sentimentet i markedet. Bedrede makroøkonomiske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Januar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Januar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Januar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Det internasjonale pengefondet (IMF) startet året med en moderat nedjustering av vekstanslagene til den globale økonomien for 2012. IMF ser

Detaljer