Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept"

Transkript

1 Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

2 Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende BHT Unike respondentidentifikasjoner (anonymisert) Invitasjon, purring1 og purring2. Åpen 14 dager. Anslått tidsbruk besvarelse 3 5 min Spørsmål: Del a) spm om kundetilfredshet og lojalitet Del b) 8 spm om samarbeid, kompetanse, kvalitet etc Del c) Åpne spm + tilvalg

3 Omfang (foreløpig) Pr uke 37: Ferdig gjennomført for 4 BHT. Dette vil øke i løpet av høsten. Undersøkelsene er hittil sendt ut til over 1000 respondenter, og drøyt 400 svar er med i sammenligningsgrunnlaget. Svarprosent mellom 35 og 47%. Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste: Mottatt 306 e-post adresser (- ca 15 med udefinert feil / inaktive) 123 besvarelser => kalkulert svarprosent: 42% Feilmarging +/- 6,7% med 95% konfidensnivå

4 Respondentfordeling Karakteristika respondenter Aktiv Helse Varighet kundeforhold Kunder under 1 år 14 Kunder mellom 1 og 3 år 56 Kunder over 3 år 53 Størrelse bedrift Under 10 ansatte 38 Mellom 11 og 20 ansatte 28 Mellom 21 og 50 ansatte 25 over 50 ansatte 32 Bransje Barnehager/ skoler 7 Bilverksteder 5 Bygg/anlegg 33 Frisør/ hudpleie 9 Handel/ kontor 6 Helsetjenester 5 Mat/ servering 5 Mekanisk industri 6 Annet 47

5 Del a) Kundetilfredshet og lojalitet

6 Kundetilfredshet Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste scorer gjennomgående gode verdier for kundetilfredshet. Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 7,48 7,82 Basert på de fire tilfredshets spørsmålene er det utregnet en Indeks verdi* for Aktiv Helse på 73,6. Snitt Pulsana Indeks BHT (hittil) er 73,1. I hvilken grad pleier Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste å innfri deres forventninger? Hvor attraktiv opplever du at Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er i forhold til sine konkurrenter? 7,34 7,85 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 Indeks beregnet etter samme metode som Norsk Kundebarometer. Spørsmål besvart med skala 1-10 og indeksert til

7 Kundetilfredshet Aktiv Helse BHT Snitt BHT Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse BHT 7,82 7,77 Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse BHT 7,48 7,46 I hvilken grad pleier Aktiv Helse BHT å innfri forventningene? 7,85 7,75 Hvor attraktiv opplever du at Aktiv Helse BHT er i forhold til konkurrentene sine? 7,34 7,34 Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste ligger gjennomgående tett på snittscore blant BHT ene i undersøkelsen mhp både tilfredshet og lojalitet. Spredningen er dog større enn hos andre, og gir spesielt bransjevise utslag. Høyest tilfredshet har dere i bransjene Mekanisk industri, handel og kontor og barnehager/ skoler. Tilfredsheten er tiltakende med lengde på kundeforholdet, og med økende størrelse på bedriftene. Lavest tilfredshet blant kunder fra frisør/ hudpleie og helsetjenester, samt noe svakere for de ferskeste kundene.

8 Kundetilfredshet Varighet kundeforhold Antall ansatte i bedrift < 1 år 1-3 år > 3 år < > 50 Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 7,4 7,7 8,1 7,3 7,9 8,0 8,3 Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 7,1 7,3 7,8 6,8 7,8 7,6 8,0 I hvilken grad pleier Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste å innfri deres forventninger? 6,9 8,0 7,9 7,2 7,9 8,1 8,3 Hvor attraktiv opplever du at Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er i forhold til sine konkurrenter? 6,7 7,3 7,5 6,8 7,4 7,3 8,0 Hvor sannsynlig er det at dere vil opprettholde kundeforholdet til Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste de neste 12 mnd? 7,1 8,5 8,5 8,0 8,5 8,1 8,8 Snittverdier: varighet kundeforhold og størrelse på bedrift. Skala 1-10

9 Kundetilfredshet Barnehage / skole Bygg/ anlegg Frisør/ hudpleie Bransje Handel/ kontor Bilverksted Helsetjenester Mat/ Mekanisk servering industri Annet Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 8,6 8,0 7,8 5,9 8,5 7,2 8,0 8,5 8,0 Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 8,0 7,2 7,5 5,8 8,5 6,8 7,8 8,2 7,6 I hvilken grad pleier Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste å innfri deres forventninger? 9,1 7,4 7,8 6,0 9,2 6,8 8,0 8,7 7,9 Hvor attraktiv opplever du at Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er i forhold til sine konkurrenter? 8,7 7,8 7,3 5,6 8,2 7,2 7,4 7,3 7,3 Hvor sannsynlig er det at dere vil opprettholde kundeforholdet til Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste de neste 12 mnd? 9,1 8,6 8,3 6,8 9,2 8,2 9,0 9,8 8,2 Snittverdier pr bransje. Skala 1-10

10 Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse? Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 7,82 Snitt BHT: 7,77 Andel karakterer 8 10: 63,4%. Snitt BHT: 68,0%

11 Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse? Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 7,48. Snitt BHT: 7,46 Andel karakterer 8 10: 54,5%. Snitt BHT: 59,8%

12 I hvilken grad pleier Aktiv Helse å innfri deres forventninger Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 7,9 Snitt BHT: 7,8 Andel karakterer 8 10: 66,7% Snitt BHT 70,3%

13 Hvor attraktiv oppfatter dere at Aktiv Helse er sammenlignet med konkurrenter? Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 7,3 Snitt BHT: 7,3 Andel karakterer 8-10 lik 46,6% Snitt BHT: 53,6% Aktiv Helse har en lavere andel kunder som oppfatter dere som meget attraktive (sammenlignet med lokale konkurrenter). Dette kan dere godt diskutere/ jobbe med internt se det også i lys av de foregående spørsmålene.

14 Hvor sannsynlig er det at dere vil opprettholde kundeforholdet de neste 12 måneder Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 8,3 Snitt BHT: 8,3 Andel karakterer 8 10: 72,7% Snitt BHT: 79,5% Andel karakterer 6 10: 92,6% Snitt BHT: 93,2% Aktiv Helse har en noe lavere andel kunder som er meget lojale (verdi 8 10), men totalen av lojale (6 10) er på snittet. Merk også at der er noen som angir verdier så lave at de absolutt er i faresonen. Verdier fra 5 og lavere indikerer intensjoner om å bytte leverandør.

15 Del b) Samarbeid, leveranse og kvalitet

16 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet Relasjoner til kontaktpersoner: 5,3 = meget bra Høyeste score i Pulsana Indeks BHT (hittil). Bra/ meget bra score i alle grupper Spesielt bra hos gruppene over 50 ansatte, og barnehage/ skole, mekanisk industri og handel kontor Mest å gå på hos kunder under 1 år og frisør/ hudpleie. Snitt Pulsana Indeks BHT: 5,1 Serviceinnstilling: 5,2 = meget bra Bra/ meget bra score i alle grupper Best verdier hos gruppene over 50 ansatte og kunder barnehage/ skole og mekanisk industri og mat/ servering. Mest å gå på hos kunder under 1 år og bransjene frisør/ hudpleie og helsetjenester. Snitt Pulsana Indeks BHT: 5, Gode relasjoner til kontaktpersoner De ansatte har god serviceinstilling

17 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet De ansatte har høy kompetanse innen sine fagfelt: 5,2 = meget bra Bra/ meget bra score i alle grupper. Best verdier innen barnehage/ skole og mekanisk industri. Snitt Pulsana Indeks BHT: 5, De ansatte har høy kompetanse innen sine fagfelt Det er høy kvalitet på tjenestene som tilbys: 5,0 = bra Tydelig variasjon mellom bransjer Best verdier innen barnehage/ skole og mekanisk industri Svakest score innen helsetjenester Snitt Pulsana Indeks BHT: 5, Det er høy kvalitet på tjenestene som tilbys

18 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet Vi opplever en responstid som forventet: 5,0 = bra Tydelig variasjon mellom bransjer Best verdier hos bedrifter over 50 ansatte, samt innen barnehage/ skole og helsetjenester Svakest score hos frisør/ hudpleie Snitt Pulsana Indeks BHT: 5,0 Tjenestene leveres innenfor avtalte frister: 5,1 = meget bra Tydelig variasjon mellom bransjer Best verdier hos bedrifter over 50 ansatte, og innen barnehage/ skole og handel/ kontor Svakest score hos frisør/ hudpleie Snitt Pulsana Indeks BHT: 5, En responstid som forventet Tjenestene leveres innenfor avtalte frister

19 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet De tjenestene vi har behov for kan tilbys: 4,8 (bra) Der er et mulig savn av tjenester. Lavere score enn foregående spørsmål, men fortsatt bra resultat! Best verdier hos mekanisk industri Svakest score hos bilverksteder og helsetjenester Snitt Pulsana Indeks BHT: 4,9 Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er en verdifull støttespiller for oss: 4,7 (bra) Tydelig variasjon mellom bransjer Best verdier innen barnehage/ skole, mat/ servering og mekanisk industri Mest å hente hos frisører/ hudpleie og helsetjenester Snitt Pulsana Indeks BHT: 4, De tjenestene vi har behov for kan tilbys Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er en verdifull støttespiller for oss

20 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste anbefales til andre: 4,9 = bra Bra score og det er tydelig at dere anbefales av kunder. De beste ambassadørene deres finnes innen barnehage/ skole samt mat/ servering : Snitt Pulsana Indeks BHT: Mangler foreløpig grunnlag for sammenligning på dette spørsmålet Aktiv Helse er en bedriftshelsetjeneste vi gjerne anbefaler

21 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet Bransje Barnehage / skole Bilverksted Bygg/ anlegg Frisør/ hudpleie Handel/ kontor Helsetjenester Mat/ servering Mekanisk industri Annet Gode relasjoner til kontaktpersoner 5,9 5,0 5,3 4,9 5,5 4,8 5,2 5,5 5,3 De ansatte har god serviceinnstilling 5,9 5,2 5,3 4,7 5,2 4,8 5,4 5,5 5,2 De ansatte har høy kompetanse innen sine fagfelt 5,9 5,0 5,2 4,8 5,3 4,6 5,2 5,5 5,1 Det er høy kvalitet på tjenestene som tilbys 5,9 5,0 5,1 4,6 4,8 4,4 5,4 5,5 4,9 De tjenestene vi har behov for kan tilbys 5,3 4,0 4,8 4,7 4,8 4,4 5,0 5,5 4,8 En responstid som forventet 5,9 5,0 5,1 3,4 5,2 5,4 5,0 5,3 5,0 Tjenestene leveres innenfor avtalte frister 5,9 5,2 5,3 3,8 5,5 5,0 5,2 5,3 5,1 Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er en verdifull støttespiller for oss 5,4 4,8 4,7 3,2 4,7 4,0 5,2 5,2 4,8 Aktiv Helse er en bedriftshelsetjeneste vi gjerne anbefaler 5,6 5,0 5,0 3,7 5,0 4,6 5,2 5,0 4,9

22 Åpne kommentarer hittil Bedrift helse tjeneste er vi jo pålagt..føler jo dette er unødvendige utgifter for oss Det er litt kort tid og vi har hatt lite behov for hjelp utover det rutinemessige ihht avtalen. Så lite bakgrunn for å fylle ut undersøkelsen. Vi har ingen å sammenlikne med. Vi har vært veldig heldig med vår kontaktperson og kjenner ikke så mye til andre ansatte Har ingen rutine sjekk/innkalling av arbeidere. Dette har vært vanlig på andre arbeids plasser. Vi har ikke hatt besøk i bedrift,kun tilsendt faktura

23 Åpne kommentarer hittil Vi bruker ikke BHT aktivt, er medlem kun fordi det er lovpålagt. Med det sagt har det lille vi har med de å gjøre bare vært positivt. Føler vi er blitt pålagt bedrifts helsetjeneste uten å få noe forvarsel om det. Vi hadde på plass rutiner og avtaler med kiropraktor for de ansatte. De tjenestene de tilbyr er dyre, det som er en fordel at jeg har pålegg og krav fra BHT som jeg kan fremme til gårdeier. Vi er i oppstartsfasen med vår BHT, så det er vanskelig å si eller mene så mye på dette tidspunktet. Jeg har vært i kontakt med Aktiv Helse bare ved salg av basis pakke. Ville vært fint å komme i kontakt med noen som kan komme og fortelle mer om hvilke

24 Del c) Åpne spørsmål og tilvalg

25 Noe vi ønsker mer av i samarbeidet Vi ønsker at det skal bli lettere å komme til behandlig når ansatte trenger det, til feks osteopat. Vi ønsker også bedre assistanse ved ergonomi-biten. Oppføling, med arbeidsplassvurdering for hver enkelte arbeidstakere. Hadde det i fjor. God respons på dette. Om vi skal betale for tjenesten, vil vi også ha besøk i bedrift. Tilrettelegging for trening, kompensasjon på trenings senter. Har investert i Redcord apparat i salongen som ansatte kan benytte. Fått oppfølging av en fra BHT til å pushe de ansatte til trening og tanker om det å holde seg i form hadde vært ønskelig. Oftere bedriftsbesøk, uten at det koster mer. BHT kan gjerne ha en samtale på noen minutter med de ansatte for å avdekke problemer i løpet av året.

26 Noe vi ønsker mer av i samarbeidet Gjennomgåelse av HMS system Proaktivitet - hva kan bedriften gjøre for å sikre fortsatt lavt sykefravær etc. Personlig kontakt Proaktiv rådgivning Kontakt med aktiv helse!!

27 Noe vi ønsker mindre av i samarbeidet Tilbud om allverdens goder for ansatte som skal gjennomføres i arbeidstida, f.eks fokus på trening, veiledning etc. En del hårsåre eldre arbeidstakere, som ikke deltar i undersøkelsene, som helseundersøkelse. De orker ikke høre at de er feite, lite kondis osv. de nekter å delta. De sliter Kontroller

28 Annet: Vi opplever at BHT har liten "virkelighetsoppfatning" i forhold til at arbeidstimer = inntekt. Samme hvor god intensjonen er mht de ansattes helse, er ikke vår bedrift levedyktig dersom ansatte skal trene, veiledes etc i arbeidstida. Vi er fornøyde og får den hjelpen vi trenger Generelt meget bra leveranse. Foreløpig har vi en fin balanse mellom våre ønsker og de tilbud BHT kan tilby. Ved behov som oppstår, er det bare positive tilbakemeldinger fra BHT om at det og det kan vi hjelpe dere med. Vi er veldig fornøyde med Aktiv Bedriftshelsetjeneste! Hovedgrunnen til det gode samarbeidet er Arne Kristensen, flink og pålitelig

29 Annet: I løpet av året har jeg to samtaler med BHT noe jeg syntes er dyrt i forhold til hva jeg får igjen. Vår bransje er tøff og en tung jobb, som veldig sjelden gjør at frisører blir i jobben til pensjonsalder. Det hjelper i alle fall ikke å måtte tvinges til å være medlem i BHT, vi kommer ikke til å bli noe friskere med den oppfølgingen vi har fått til nå. Vår kontaktperson er meget hyggelig og kompetent. Dette er et firma som vi har anbefalt andre å bruke.

30 Oppsummering - styrker Gjennomgående bra resultat for Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Dette gjelder både for kundetilfredshet, lojalitet og tjenestekvalitet. Høyere tilfredshet og opplevd kvalitet med økende størrelse på bedriftene og økende lengde på kundeforhold. Høyest kundetilfredshet og lojalitet hos bransjene barnehage/ skole, handel/ kontor og mekanisk industri. Meget bra score på tjenestekvalitetene relasjoner, serviceinnstilling, kompetanse og leveranse innen avtalte frister.

31 Oppsummering - utfordringer Ingen punkter i undersøkelsen har alarmerende verdier, men vær obs på responstid og tjenestespekter. Jobb med attraktiviteten. Gjennomgående lavest score i bransjene frisør/ hudpleie, helsetjenester og bilverksteder. Relativt små variasjoner i lys av bedriftsstørrelse, men lavest score hos de under 10 ansatte (normalt). Bruk resultatene og de åpne kommentarene til å utvikle dere videre, gjerne i workshops sammen med et kundepanel.

32 HUSK: Dyrk det beste og styrk det svakeste! Lykke til

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer