Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept"

Transkript

1 Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

2 Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende BHT Unike respondentidentifikasjoner (anonymisert) Invitasjon, purring1 og purring2. Åpen 14 dager. Anslått tidsbruk besvarelse 3 5 min Spørsmål: Del a) spm om kundetilfredshet og lojalitet Del b) 8 spm om samarbeid, kompetanse, kvalitet etc Del c) Åpne spm + tilvalg

3 Omfang (foreløpig) Pr uke 37: Ferdig gjennomført for 4 BHT. Dette vil øke i løpet av høsten. Undersøkelsene er hittil sendt ut til over 1000 respondenter, og drøyt 400 svar er med i sammenligningsgrunnlaget. Svarprosent mellom 35 og 47%. Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste: Mottatt 306 e-post adresser (- ca 15 med udefinert feil / inaktive) 123 besvarelser => kalkulert svarprosent: 42% Feilmarging +/- 6,7% med 95% konfidensnivå

4 Respondentfordeling Karakteristika respondenter Aktiv Helse Varighet kundeforhold Kunder under 1 år 14 Kunder mellom 1 og 3 år 56 Kunder over 3 år 53 Størrelse bedrift Under 10 ansatte 38 Mellom 11 og 20 ansatte 28 Mellom 21 og 50 ansatte 25 over 50 ansatte 32 Bransje Barnehager/ skoler 7 Bilverksteder 5 Bygg/anlegg 33 Frisør/ hudpleie 9 Handel/ kontor 6 Helsetjenester 5 Mat/ servering 5 Mekanisk industri 6 Annet 47

5 Del a) Kundetilfredshet og lojalitet

6 Kundetilfredshet Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste scorer gjennomgående gode verdier for kundetilfredshet. Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 7,48 7,82 Basert på de fire tilfredshets spørsmålene er det utregnet en Indeks verdi* for Aktiv Helse på 73,6. Snitt Pulsana Indeks BHT (hittil) er 73,1. I hvilken grad pleier Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste å innfri deres forventninger? Hvor attraktiv opplever du at Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er i forhold til sine konkurrenter? 7,34 7,85 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 Indeks beregnet etter samme metode som Norsk Kundebarometer. Spørsmål besvart med skala 1-10 og indeksert til

7 Kundetilfredshet Aktiv Helse BHT Snitt BHT Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse BHT 7,82 7,77 Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse BHT 7,48 7,46 I hvilken grad pleier Aktiv Helse BHT å innfri forventningene? 7,85 7,75 Hvor attraktiv opplever du at Aktiv Helse BHT er i forhold til konkurrentene sine? 7,34 7,34 Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste ligger gjennomgående tett på snittscore blant BHT ene i undersøkelsen mhp både tilfredshet og lojalitet. Spredningen er dog større enn hos andre, og gir spesielt bransjevise utslag. Høyest tilfredshet har dere i bransjene Mekanisk industri, handel og kontor og barnehager/ skoler. Tilfredsheten er tiltakende med lengde på kundeforholdet, og med økende størrelse på bedriftene. Lavest tilfredshet blant kunder fra frisør/ hudpleie og helsetjenester, samt noe svakere for de ferskeste kundene.

8 Kundetilfredshet Varighet kundeforhold Antall ansatte i bedrift < 1 år 1-3 år > 3 år < > 50 Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 7,4 7,7 8,1 7,3 7,9 8,0 8,3 Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 7,1 7,3 7,8 6,8 7,8 7,6 8,0 I hvilken grad pleier Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste å innfri deres forventninger? 6,9 8,0 7,9 7,2 7,9 8,1 8,3 Hvor attraktiv opplever du at Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er i forhold til sine konkurrenter? 6,7 7,3 7,5 6,8 7,4 7,3 8,0 Hvor sannsynlig er det at dere vil opprettholde kundeforholdet til Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste de neste 12 mnd? 7,1 8,5 8,5 8,0 8,5 8,1 8,8 Snittverdier: varighet kundeforhold og størrelse på bedrift. Skala 1-10

9 Kundetilfredshet Barnehage / skole Bygg/ anlegg Frisør/ hudpleie Bransje Handel/ kontor Bilverksted Helsetjenester Mat/ Mekanisk servering industri Annet Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 8,6 8,0 7,8 5,9 8,5 7,2 8,0 8,5 8,0 Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste? 8,0 7,2 7,5 5,8 8,5 6,8 7,8 8,2 7,6 I hvilken grad pleier Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste å innfri deres forventninger? 9,1 7,4 7,8 6,0 9,2 6,8 8,0 8,7 7,9 Hvor attraktiv opplever du at Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er i forhold til sine konkurrenter? 8,7 7,8 7,3 5,6 8,2 7,2 7,4 7,3 7,3 Hvor sannsynlig er det at dere vil opprettholde kundeforholdet til Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste de neste 12 mnd? 9,1 8,6 8,3 6,8 9,2 8,2 9,0 9,8 8,2 Snittverdier pr bransje. Skala 1-10

10 Totalt sett hvor fornøyd er dere med samarbeidet med Aktiv Helse? Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 7,82 Snitt BHT: 7,77 Andel karakterer 8 10: 63,4%. Snitt BHT: 68,0%

11 Tenk deg en ideell BHT. Hvor nært opp til dette idealet er Aktiv Helse? Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 7,48. Snitt BHT: 7,46 Andel karakterer 8 10: 54,5%. Snitt BHT: 59,8%

12 I hvilken grad pleier Aktiv Helse å innfri deres forventninger Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 7,9 Snitt BHT: 7,8 Andel karakterer 8 10: 66,7% Snitt BHT 70,3%

13 Hvor attraktiv oppfatter dere at Aktiv Helse er sammenlignet med konkurrenter? Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 7,3 Snitt BHT: 7,3 Andel karakterer 8-10 lik 46,6% Snitt BHT: 53,6% Aktiv Helse har en lavere andel kunder som oppfatter dere som meget attraktive (sammenlignet med lokale konkurrenter). Dette kan dere godt diskutere/ jobbe med internt se det også i lys av de foregående spørsmålene.

14 Hvor sannsynlig er det at dere vil opprettholde kundeforholdet de neste 12 måneder Snitt Norge Aktiv Helse Snittverdi Aktiv Helse: 8,3 Snitt BHT: 8,3 Andel karakterer 8 10: 72,7% Snitt BHT: 79,5% Andel karakterer 6 10: 92,6% Snitt BHT: 93,2% Aktiv Helse har en noe lavere andel kunder som er meget lojale (verdi 8 10), men totalen av lojale (6 10) er på snittet. Merk også at der er noen som angir verdier så lave at de absolutt er i faresonen. Verdier fra 5 og lavere indikerer intensjoner om å bytte leverandør.

15 Del b) Samarbeid, leveranse og kvalitet

16 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet Relasjoner til kontaktpersoner: 5,3 = meget bra Høyeste score i Pulsana Indeks BHT (hittil). Bra/ meget bra score i alle grupper Spesielt bra hos gruppene over 50 ansatte, og barnehage/ skole, mekanisk industri og handel kontor Mest å gå på hos kunder under 1 år og frisør/ hudpleie. Snitt Pulsana Indeks BHT: 5,1 Serviceinnstilling: 5,2 = meget bra Bra/ meget bra score i alle grupper Best verdier hos gruppene over 50 ansatte og kunder barnehage/ skole og mekanisk industri og mat/ servering. Mest å gå på hos kunder under 1 år og bransjene frisør/ hudpleie og helsetjenester. Snitt Pulsana Indeks BHT: 5, Gode relasjoner til kontaktpersoner De ansatte har god serviceinstilling

17 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet De ansatte har høy kompetanse innen sine fagfelt: 5,2 = meget bra Bra/ meget bra score i alle grupper. Best verdier innen barnehage/ skole og mekanisk industri. Snitt Pulsana Indeks BHT: 5, De ansatte har høy kompetanse innen sine fagfelt Det er høy kvalitet på tjenestene som tilbys: 5,0 = bra Tydelig variasjon mellom bransjer Best verdier innen barnehage/ skole og mekanisk industri Svakest score innen helsetjenester Snitt Pulsana Indeks BHT: 5, Det er høy kvalitet på tjenestene som tilbys

18 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet Vi opplever en responstid som forventet: 5,0 = bra Tydelig variasjon mellom bransjer Best verdier hos bedrifter over 50 ansatte, samt innen barnehage/ skole og helsetjenester Svakest score hos frisør/ hudpleie Snitt Pulsana Indeks BHT: 5,0 Tjenestene leveres innenfor avtalte frister: 5,1 = meget bra Tydelig variasjon mellom bransjer Best verdier hos bedrifter over 50 ansatte, og innen barnehage/ skole og handel/ kontor Svakest score hos frisør/ hudpleie Snitt Pulsana Indeks BHT: 5, En responstid som forventet Tjenestene leveres innenfor avtalte frister

19 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet De tjenestene vi har behov for kan tilbys: 4,8 (bra) Der er et mulig savn av tjenester. Lavere score enn foregående spørsmål, men fortsatt bra resultat! Best verdier hos mekanisk industri Svakest score hos bilverksteder og helsetjenester Snitt Pulsana Indeks BHT: 4,9 Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er en verdifull støttespiller for oss: 4,7 (bra) Tydelig variasjon mellom bransjer Best verdier innen barnehage/ skole, mat/ servering og mekanisk industri Mest å hente hos frisører/ hudpleie og helsetjenester Snitt Pulsana Indeks BHT: 4, De tjenestene vi har behov for kan tilbys Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er en verdifull støttespiller for oss

20 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste anbefales til andre: 4,9 = bra Bra score og det er tydelig at dere anbefales av kunder. De beste ambassadørene deres finnes innen barnehage/ skole samt mat/ servering : Snitt Pulsana Indeks BHT: Mangler foreløpig grunnlag for sammenligning på dette spørsmålet Aktiv Helse er en bedriftshelsetjeneste vi gjerne anbefaler

21 Karakteristika: Samarbeid, leveranse og kvalitet Bransje Barnehage / skole Bilverksted Bygg/ anlegg Frisør/ hudpleie Handel/ kontor Helsetjenester Mat/ servering Mekanisk industri Annet Gode relasjoner til kontaktpersoner 5,9 5,0 5,3 4,9 5,5 4,8 5,2 5,5 5,3 De ansatte har god serviceinnstilling 5,9 5,2 5,3 4,7 5,2 4,8 5,4 5,5 5,2 De ansatte har høy kompetanse innen sine fagfelt 5,9 5,0 5,2 4,8 5,3 4,6 5,2 5,5 5,1 Det er høy kvalitet på tjenestene som tilbys 5,9 5,0 5,1 4,6 4,8 4,4 5,4 5,5 4,9 De tjenestene vi har behov for kan tilbys 5,3 4,0 4,8 4,7 4,8 4,4 5,0 5,5 4,8 En responstid som forventet 5,9 5,0 5,1 3,4 5,2 5,4 5,0 5,3 5,0 Tjenestene leveres innenfor avtalte frister 5,9 5,2 5,3 3,8 5,5 5,0 5,2 5,3 5,1 Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste er en verdifull støttespiller for oss 5,4 4,8 4,7 3,2 4,7 4,0 5,2 5,2 4,8 Aktiv Helse er en bedriftshelsetjeneste vi gjerne anbefaler 5,6 5,0 5,0 3,7 5,0 4,6 5,2 5,0 4,9

22 Åpne kommentarer hittil Bedrift helse tjeneste er vi jo pålagt..føler jo dette er unødvendige utgifter for oss Det er litt kort tid og vi har hatt lite behov for hjelp utover det rutinemessige ihht avtalen. Så lite bakgrunn for å fylle ut undersøkelsen. Vi har ingen å sammenlikne med. Vi har vært veldig heldig med vår kontaktperson og kjenner ikke så mye til andre ansatte Har ingen rutine sjekk/innkalling av arbeidere. Dette har vært vanlig på andre arbeids plasser. Vi har ikke hatt besøk i bedrift,kun tilsendt faktura

23 Åpne kommentarer hittil Vi bruker ikke BHT aktivt, er medlem kun fordi det er lovpålagt. Med det sagt har det lille vi har med de å gjøre bare vært positivt. Føler vi er blitt pålagt bedrifts helsetjeneste uten å få noe forvarsel om det. Vi hadde på plass rutiner og avtaler med kiropraktor for de ansatte. De tjenestene de tilbyr er dyre, det som er en fordel at jeg har pålegg og krav fra BHT som jeg kan fremme til gårdeier. Vi er i oppstartsfasen med vår BHT, så det er vanskelig å si eller mene så mye på dette tidspunktet. Jeg har vært i kontakt med Aktiv Helse bare ved salg av basis pakke. Ville vært fint å komme i kontakt med noen som kan komme og fortelle mer om hvilke

24 Del c) Åpne spørsmål og tilvalg

25 Noe vi ønsker mer av i samarbeidet Vi ønsker at det skal bli lettere å komme til behandlig når ansatte trenger det, til feks osteopat. Vi ønsker også bedre assistanse ved ergonomi-biten. Oppføling, med arbeidsplassvurdering for hver enkelte arbeidstakere. Hadde det i fjor. God respons på dette. Om vi skal betale for tjenesten, vil vi også ha besøk i bedrift. Tilrettelegging for trening, kompensasjon på trenings senter. Har investert i Redcord apparat i salongen som ansatte kan benytte. Fått oppfølging av en fra BHT til å pushe de ansatte til trening og tanker om det å holde seg i form hadde vært ønskelig. Oftere bedriftsbesøk, uten at det koster mer. BHT kan gjerne ha en samtale på noen minutter med de ansatte for å avdekke problemer i løpet av året.

26 Noe vi ønsker mer av i samarbeidet Gjennomgåelse av HMS system Proaktivitet - hva kan bedriften gjøre for å sikre fortsatt lavt sykefravær etc. Personlig kontakt Proaktiv rådgivning Kontakt med aktiv helse!!

27 Noe vi ønsker mindre av i samarbeidet Tilbud om allverdens goder for ansatte som skal gjennomføres i arbeidstida, f.eks fokus på trening, veiledning etc. En del hårsåre eldre arbeidstakere, som ikke deltar i undersøkelsene, som helseundersøkelse. De orker ikke høre at de er feite, lite kondis osv. de nekter å delta. De sliter Kontroller

28 Annet: Vi opplever at BHT har liten "virkelighetsoppfatning" i forhold til at arbeidstimer = inntekt. Samme hvor god intensjonen er mht de ansattes helse, er ikke vår bedrift levedyktig dersom ansatte skal trene, veiledes etc i arbeidstida. Vi er fornøyde og får den hjelpen vi trenger Generelt meget bra leveranse. Foreløpig har vi en fin balanse mellom våre ønsker og de tilbud BHT kan tilby. Ved behov som oppstår, er det bare positive tilbakemeldinger fra BHT om at det og det kan vi hjelpe dere med. Vi er veldig fornøyde med Aktiv Bedriftshelsetjeneste! Hovedgrunnen til det gode samarbeidet er Arne Kristensen, flink og pålitelig

29 Annet: I løpet av året har jeg to samtaler med BHT noe jeg syntes er dyrt i forhold til hva jeg får igjen. Vår bransje er tøff og en tung jobb, som veldig sjelden gjør at frisører blir i jobben til pensjonsalder. Det hjelper i alle fall ikke å måtte tvinges til å være medlem i BHT, vi kommer ikke til å bli noe friskere med den oppfølgingen vi har fått til nå. Vår kontaktperson er meget hyggelig og kompetent. Dette er et firma som vi har anbefalt andre å bruke.

30 Oppsummering - styrker Gjennomgående bra resultat for Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Dette gjelder både for kundetilfredshet, lojalitet og tjenestekvalitet. Høyere tilfredshet og opplevd kvalitet med økende størrelse på bedriftene og økende lengde på kundeforhold. Høyest kundetilfredshet og lojalitet hos bransjene barnehage/ skole, handel/ kontor og mekanisk industri. Meget bra score på tjenestekvalitetene relasjoner, serviceinnstilling, kompetanse og leveranse innen avtalte frister.

31 Oppsummering - utfordringer Ingen punkter i undersøkelsen har alarmerende verdier, men vær obs på responstid og tjenestespekter. Jobb med attraktiviteten. Gjennomgående lavest score i bransjene frisør/ hudpleie, helsetjenester og bilverksteder. Relativt små variasjoner i lys av bedriftsstørrelse, men lavest score hos de under 10 ansatte (normalt). Bruk resultatene og de åpne kommentarene til å utvikle dere videre, gjerne i workshops sammen med et kundepanel.

32 HUSK: Dyrk det beste og styrk det svakeste! Lykke til

Kommentar til leverandør. Område for styringsinformasjon. Opprinnelse. RESULTATOMRÅDE: Tilfredshet INNSATSOMRÅDER. Forventninger til.

Kommentar til leverandør. Område for styringsinformasjon. Opprinnelse. RESULTATOMRÅDE: Tilfredshet INNSATSOMRÅDER. Forventninger til. Opprinnelse Kommentar til leverandør Område for styringsinformasjon RESULTATOMRÅDE: Tilfredshet Ikke til kunder som skal ha rådgivningsspørsmål (4a) RESULTATOMRÅDE: Lojalitet Andre leverandører INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Resultater og erfaringer fra Norsk Kundebarometer. Norsk Kundebarometer. Hva kjennetegner de dyktigste bedriftene? Pål R. Silseth Prosjektleder

Resultater og erfaringer fra Norsk Kundebarometer. Norsk Kundebarometer. Hva kjennetegner de dyktigste bedriftene? Pål R. Silseth Prosjektleder Resultater og erfaringer fra Norsk Kundebarometer Hva kjennetegner de dyktigste bedriftene? Pål R. Silseth Prosjektleder Norsk Kundebarometer Handelshøyskolen BI Agenda Bakgrunn Norsk Kundebarometer Kundetilfredshet

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Kundetilfredsheten Bemanningsbransjen & revisjons- og regnskapsbransjen. Juni 2016

Kundetilfredsheten Bemanningsbransjen & revisjons- og regnskapsbransjen. Juni 2016 Kundetilfredsheten Bemanningsbransjen & revisjons- og regnskapsbransjen Juni 2016 Indeks verdi Bemanningsbransjen Kundetilfredsheten i bemanningsbransjen har steget fra i fjor og ligger nå på sitt høyeste

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Rapportspesifikasjoner. Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Konseptrapportering - Fiktivia Norge AS Medarbeidertilfredshetsundersøkelse Rapportspesifikasjoner Antall gjennomførte 6 Antall inviterte 6 Svarprosent 100% INNHOLD Innhold Overblikk 3 5 Omdømme Arbeidsoppgaver

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

KORT OM KVANTITATIV DEL AV UNDERSØKELSEN

KORT OM KVANTITATIV DEL AV UNDERSØKELSEN 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Kundeundersøkelse blant AKS programkunder 2010-2011, kontaktpersonene i bedriftene. Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse for å avdekke tilfredshet med arrangementer i regi av AKS.

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer

Betydningen av å investere i allerede eksisterende kunder kontra nye. v/trude Marit Risnes Leder av Forretningsutvikling Privatmarkedet, Nordea

Betydningen av å investere i allerede eksisterende kunder kontra nye. v/trude Marit Risnes Leder av Forretningsutvikling Privatmarkedet, Nordea Betydningen av å investere i allerede eksisterende kunder kontra nye v/trude Marit Risnes Leder av Forretningsutvikling Privatmarkedet, Nordea Fire gode grunner til å investere i allerede eksisterende

Detaljer

Begrepsavklaring I de vedlagte tabeller benyttes følgende statistiske begreper:

Begrepsavklaring I de vedlagte tabeller benyttes følgende statistiske begreper: Brukerundersøkelse Politisk sekretariat våren 2011. Vedlagt følger resultatene fra brukerundersøkelsen for Politisk sekretariat i Stavanger kommune. Undersøkelsen ble foretatt våren 2011. Innhold Vedlagte

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS

Årsrapport 2011 fra Hjelp24 HMS Bedriftsnavn: Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Hjelp24 as Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2011 fra Hjelp24

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye

Oslo Havn KF. Kundeundersøkelse. Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye Oslo Havn KF Kundeundersøkelse 2011 Oslo Havn KF Side 1 18.01.2012 Utarbeidet av Lise M. Bye 1. INNLEDNING 3 1.1 Formål... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Målgruppen... 3 1. Presentasjon av undersøkelsen...

Detaljer

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Hovedresultater fra EPSI sin studie av bankene i Norge presenteres under. Analysen av den norske bankbransjen baserer seg på over 30 dybdeintervjuer per telefon

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Regnskap og Revisjon 2015

Regnskap og Revisjon 2015 EPSI Rating om Regnskap og Revisjon 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Offentlige tjenester 2015

Offentlige tjenester 2015 EPSI ating Norge om kundetilfredsheten med Offentlige tjenester 2015 Et studiesammendrag EPSI ating www.epsi-rating.com UTDANNINGSLØPET SAMLET SETT Store forskjeller i brukeropplevelsen gjennom utdanningsløpet

Detaljer

Tveit Næringsbarometer

Tveit Næringsbarometer 1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer 1.tertial 2016 2 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013 Formnøyd Sportkvikkende Medlemsundersøkelse Trenergi Trimspirert Hoppstemt Formnøyd Fabelaktiv Velfortrent Formnøyd Sportkvikkende Trenergi Trimspirert Avdeling Drøbak Hoppstemt Formnøyd Høsten 2013 Fabelaktiv

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2013

Brukerundersøkelsen 2013 Brukerundersøkelsen 2013 Innledning: I henhold til kapittel 5.1 Brukerundersøkelse i tildelingsbrev ( Arkiv -2009/1778-1 ) av 2010 for Universitetet i Nordland (UIN), samt at Brukerundersøkelsen er en

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2015 Energi Norge Foto: Apeland 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

HR målinger erfaringer fra SPK. Morten Buan HR Direktør Oslo universitetssykehus Ullevål

HR målinger erfaringer fra SPK. Morten Buan HR Direktør Oslo universitetssykehus Ullevål HR målinger erfaringer fra SPK Morten Buan HR Direktør Oslo universitetssykehus Ullevål Vår visjon Gjennom kompetanse og nærhet skaper vi forutsigbarhet for kunden Vi må ta hensyn til alles behov SPK

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR Kaffehuset Friele For 23 DEL 1 - NØKKELINFORMASJON FRA MEDLEMSRAPPORTEN Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Kaffehuset Friele Innmeldingsår i IEH:

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjon/ slam 2011 Trondheim 7. desember 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 6 OM RAPPORTEN... 8 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI. JA TAKK BEGGE DELER

KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI. JA TAKK BEGGE DELER KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI. JA TAKK BEGGE DELER KRISTIAN ENGER EVP ITERA/ADM.DIR. CICERO CONSULTING FINANSNÆRINGENS DIGITALISERINGSKONFERANSE 2015 09.06.2015 / 2 Begrepsforståelse Teknologi er kunnskap

Detaljer

Det perfekte møte av!

Det perfekte møte av! Det perfekte møte av! Roar Petajamaa & Odin Johansen www.petajamaa.no Agenda! Dette skal vi gjennom på 45 min: Prospektering Møtebooking Forberedelse Det perfekte møte Closing Referansekilder, teknikker

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

OPPFØLGINGSPLAN SYKMELDTE

OPPFØLGINGSPLAN SYKMELDTE Arbeidstaker: Privat adresse: Postnummer + poststed: Telefon privat / telefon arbeid: Fødselsnummer: Nærmeste leder: Adresse arbeid: Postboks 195 Postnummer + poststed: 1431 Ås Telefon leder: Den ansattes

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Tema for foredraget Bakgrunnen for ny bransjeforskrift Bestillingen fra departementet

Detaljer

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen Helsekontroller som metode Tor Erik Danielsen Viktig? Helsekontroller: plasseres høyt blant lederes prioriteringer plasseres høyest blant oppgaver BHT bistår med plasseres høyest blant oppgaver som ønskes

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

KONFIDENSIELL Sammendrag Brukertilfredshet. Folkehøgskoler i Norge. EPSI Rating, 2013

KONFIDENSIELL Sammendrag Brukertilfredshet. Folkehøgskoler i Norge. EPSI Rating, 2013 KONFIDENSIELL Sammendrag Brukertilfredshet Folkehøgskoler i Norge 2013 Oslo 13. November 2013 EPSI Rating, 2013 SAMMENDR AG Sammendrag - Norske Folkehøgskoler har en høy elevtilfredshet. En indeks skår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

Skjema for årsrapport innen HMS

Skjema for årsrapport innen HMS Skjema for årsrapport innen HMS Årsrapporten for foregående år sendes HMS-koordinator ved Det medisinske fakultet innen utgangen av januar hvert år. En sammenfatning av enhetenes årsrapporter legges fram

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge

HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge HMS-nøkkeltall for 2014 Energi Norge Foto: BKK 1 1 Indeks Side Indeks 2 Fakta om undersøkelsen 3 1 Hovedfunn 4 Nøkkeltall 5 Oppsummering 6 2 IA Inkluderende Arbeidsliv 11 IA-Bedrifter 12 Planer om IA-avtale

Detaljer

København, 3. september Al Atle Eggereide Salgssjef

København, 3. september Al Atle Eggereide Salgssjef Erfaringer fra systemskifte København, 3. september 2009 Al Atle Eggereide Salgssjef Fagbokforlaget I 1990 startet studentene Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke Eksamensforlaget og deretter Fagbokforlaget

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer