Brukerundersøkelse 2014 LHH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse 2014 LHH"

Transkript

1 Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd

2 Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende til beboere på Lillehammer helsehus. Resultatene fra undersøkelsen viser tett opp til landsgjennomsnittet av kommuner som har gjennomført tilsvarende undersøkelse hittil i år. Hensikten med å gjennomføre bruker og pårørendeundersøkelse ved Lillehammer helsehus er først og fremst at den skal tjene som et verktøy med tanke på å videreutvikle tilbudet i tråd med brukernes behov og ønsker. På bakgrunn av foreliggende resultater vil kommunen også kunne bli mer treffsikre i forhold til å identifisere eventuelle forbedringsområder. Undersøkelsen ble gjennomført blant beboere som var i helsemessig stand til å gjennomføre undersøkelsen, utvalget ble gjort av medisinsk personell. Beboerne fikk også bistand fra personer fra Lillehammer eldreråd til å fylle ut spørreskjemaet. Alle pårørende til beboere ved sykehjemmet fikk tilsendt spørreskjemaet. Svarprosenten ble på 72% for beboere og 35 % for pårørende. Undersøkelsen ble gjennomført etter mal fra KS Bedre kommune, dette er en standardisert undersøkelse utarbeidet og kvalitetssikret av fageksperter. Undersøkelsen benyttes av flere kommuner. Sammenligningen mot gjennomsnittsresultatene i databasen til Bedre kommune. Sammenligningsgrunnlaget kan være endret ved året slutt. Feilmarginen i undersøkelsen er +/- 0,2, dvs at avvik fra gjennomsnittsverdien i denne størrelsesorden mellom kommunens gjennomsnittsverdi og sammenligningsverdi ikke bør tillegges noen vekt.

3 Beboere på LHH Undersøkelsen inndelt i følgende områder Resultat for beboer Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Total

4 Resultat Beboer Resultat for beboeren Resultat for beboeren Lillehammer Norge Høyest i landet Laves i landet

5 Resultat beboer pr spørsmål Jeg er fornøyd med kultur/underholdningstilbudet Jeg deltar i aktivitetstilbudet Jeg får smertelindring ved behov Jeg får mulighet til å komme til tannlege Jeg får fysioterapi når jeg trenger det Jeg får legehjelp når jeg trenger det Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft Norge Lillehammer Jeg har mulighet til privatliv Jeg får den hjelpen jeg trenger til personlig hygiene Jeg får nok mat om kvelden/natten Jeg synes måltidene er hyggelige Jeg er fornøyd med maten jeg får

6 Trivsel Trivsel Trivsel Lillehammer Norge Høyest i landet Laves i landet

7 Resultat trivsel pr spørsmål Baderommet er tilrettelagt for mine behov Jeg trives sammen med de andre beboerne Jeg trives sammen med de ansatte Norge Lillehammer Jeg føler meg trygg her Jeg trives på rommet/i leiligheten

8 Brukermedvirkning Brukermedvirkning Brukermedvirkning Lillehammer Norge Høyest i landet Laves i landet

9 Resultat Brukermedvirkning pr spørsmål Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan) Det legges til rette slik at jeg får spise når jeg ønsker det Jeg får legge meg når jeg vil Norge Lillehammer Jeg får stå opp når jeg vil

10 Respektfull behandling Respektfull behandling Respektfull behandling Lillehammer Norge Høyest i landet Laves i landet

11 Resultat respektfull behandling pr spørsmål De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på Min verdighet blir ivaretatt Norge Lillehammer De ansatte behandler meg med respekt

12 Tilgjengelighet Tilgjengelighet Tilgjengelighet Lillehammer Norge Høyest i landet Laves i landet

13 Resultat tilgjengelighet pr spørsmål Jeg har mulighet til å snakke med noen her om det som er viktig for meg Jeg har mulighet til å snakke med pleiepersonalet Jeg vet hvem som er min kontaktperson Norge Lillehammer Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det Jeg fikk plass i sykehjemmet/leiligheten da jeg trengte det

14 Informasjon Informasjon Informasjon Lillehammer Norge Høyest i landet Laves i landet

15 Resultat informasjon pr spørsmål Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på... De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem Norge Lillehammer Jeg får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

16 Helhet Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor Lillehammer Norge Høyest landet Lavest landet

17 PÅRØRENDE 155 utsendte skjema, mottatt 54 svar. Svarprosent på 35. Hoveddimensjoner Resultat for beboer Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Total

18 Resultat for beboer Resultat for beboeren Resultat for beboeren Snitt Lillehammer Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune

19 Resultat for beboer pr spørsmål Det kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren? Beboerens deltakelse i aktiviteter? Smertelindringen beboeren får når det er behov for det? Beboerens mulighet til å komme til tannlege? Fysioterapitjenesten beboeren får når det er behov for det? Legehjelpen beboeren får når det er behov for det? Muligheten beboeren har til å komme ut i frisk luft? Norge Lillehammer Muligheten beboeren har til privatliv? Hjelpen beboeren får til personlig hygiene? Tilbudet om matservering til beboeren på kveld/natt? Den sosiale rammen rundt beboerens måltid? Med maten som serveres beboeren?

20 Trivsel Trivsel Trivsel Snitt Lillehammer Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune

21 Resultat Trivsel pr spørsmål Baderommet er tilrettelagt for beboeren? Beboeren trives sammen med de andre beboerne? Beboeren trives sammen med de ansatte? Norge Lillehammer Beboeren føler seg trygg? Beboeren trives på rommet/i leiligheten?

22 Brukermedvirkning Brukermedvirkning Brukermedvirkning Snitt Lillehammer Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune

23 Resultat Brukermedvirkning pr spørsmål I hvor stor grad opplevde du at samtalen var nyttig for deg som pårørende? Hvis du har svart ja, Du er med når det utarbeides planer som angår beboeren. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan) Beboeren får være med når det utarbeides planer (som for eksempel pleieplan, tiltaksplan, individuell plan) som tjenesten planlegger for ham/henne? Norge Lillehammer Det legges til rette for beboeren slik at han/hun får spise når han/hun ønsker? Beboeren får legge seg når han/hun vil? Beboeren får stå opp når han/hun vil?

24 Respektfull behandling Respektfull behandling Respektfull behandling Snitt Lillehammer Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune

25 Resultat respektfull behandling pr spørsmål De ansatte hører på beboeren hvis det er noe å klage på? Beboeren opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt? Norge Lillehammer De ansatte behandler beboeren med respekt?

26 Informasjon Informasjon Informasjon Snitt Lillehammer Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune

27 Resultat informasjon pr spørsmål Beboeren er kjent med muligheten til å klage når han/hun har behov for det? De ansatte snakker klart og tydelig med beboeren? Beboeren får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud? Norge Lillehammer Beboeren får god informasjon om tjenesten han/hun får?

28 Tilgjengelighet Tilgjengelighet Tilgjengelighet Snitt Lillehammer Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune

29 Resultat tilgjengelighet pr spørsmål Beboeren har mulighet til å snakke med noen om det som er viktig for ham/henne? Beboeren har mulighet til å snakke med pleiepersonalet? Beboeren vet hvem som er hans/hennes kontaktperson? Beboeren er trygg på at de ansatte kommer når han/hun trenger det? Tilgjengelighet Norge Tilgjengelighet Lillehammer Beboeren fikk plass på sykehjemmet/ i omsorgsboligen da han/hun trengte det?

30 Helhetsvurdering Helhetsvurdering Alt i alt, opplever du at beboeren er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen? Helhetsvurdering Alt i alt, opplever du at beboeren er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen? Snitt Lillehammer Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune

31 Totalt resultat pårørende Snitt totalt Snitt totalt Snitt Lillehammer Snitt Norge Høyest kommune Lavest kommune