Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015"

Transkript

1 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015

2 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år Webintervju på Finn.no/Eiendom 8 minutter ca 30 spørsmål ANTALL INTERVJU 869 INTERVJUPERIODE 11. Feb 10.april OPPDRAGSGIVER Eiendom Norge AS KONTAKTPERSON EFF Christian Vammervold Dreyer ANSVARLIGE KONSULENT OPINION Dag Andersen, / Marthe Petersen,

3 Oppsummering Markedet EiendomsMegler 1 og DNB Eiendom er fortsatt de to største eiendomsmeglerforetakene. EiendomsMegler 1 har i 2015 hatt en betydelig økning i markedsandel. De 5 største foretakene har totalt 78 % av markedet (66 % i 2014). 6 av 10 oppgir at de kun hadde 1 visningsrunde før de fikk solgt og at de fikk solgt innen en uke etter siste visning (høyeste score siden vi startet å måle). Halvparten fikk mer enn prisantydning på sitt salgsobjekt. Prosess før visning Tilfredshet med prosess før visning er stabil. Tendens til at noen flere er misfornøyd med meglers oppfølging i forkant av visning - det er viktig å bemerke seg, da dette er viktigste driver for overordnet tilfredshet med prosess før visning. Meglers rådgivning tilknyttet valg av prisantydning og meglers bidrag når det gjelder råd om justeringer av salgsobjektet før visning har også stor innvirkning på overordnet tilfredshet stabilt sammenlignet med tidligere år. Selve visningen Tendens til noe lavere tilfredshet med selve visningen enn i Meglers evne til å oppdatere seg på informasjon om boligen, følge opp boligen og å komme tidsnok til visning scorer noe lavere i år. Viktigste driver for overordnet tilfredshet med selve visning er meglers evne til å få mange på liste og meglers evne til å selge boligen stabilt sammenlignet med tidligere år. Prosess etter visning Tendens til noe lavere tilfredshet med prosess etter visning. Håndtering av oppgjøret går kraftig tilbake - det viktig å bemerke seg, da dette er den nest viktigste driveren for overordnet tilfredshet med prosess etter visning. Viktigste driver for overordnet tilfredshet er meglers evne til å få solgt eiendommen innen rimelig tid. Meglers evne til å få i gang budrunde er også en viktig driver stabilt sammenlignet med fjoråret.

4 Oppsummering Pris på tjenesten Den overordnede tilfredsheten med pris går noe ned. Men når vi ser på de ulike parameterne knyttet til meglerhonorar, ser vi at kundene generelt svarer at de er noe mer fornøyd sammenlignet med Pris på honorar er viktigste driver for overordnet tilfredshet med pris på tjenesten. Lojalitet/anbefale Litt over halvparten vil velge samme foretak ved et eventuelt fremtidig salg, en nedgang på 5 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret (på nivå med 2013). Videre vil 58 % anbefale sin megler til andre, her også en liten nedgang sammenlignet med 2014 (på nivå med 2013). Viktigste kilder til informasjon om meglerforetak er gjennom tidligere erfaring og venner/bekjente. Da flertallet mottar tilbud fra flere eiendomsmeglere, er det viktig for eiendomsforetakene å score høyt på lojalitet og anbefaling.

5 Konklusjon Boligselgerne er samlet sett ganske fornøyde med valget av eiendomsmegler ved siste boligsalg. Overordnet tilfredshet er stabilt sammenlignet med Den klart viktigste driveren for overordnet tilfredshet er prosess etter visning, deretter kommer pris for tjenesten. Vi ser at det som i størst grad vil kunne bedre den samlede tilfredsheten er forbedringer knyttet til prosessen etter visning, og fokusere på de tre viktigste driverne (da disse har relativ lik påvirkning på overordnet tilfredshet med prosess etter visning).

6 Bare de aller mest fornøyde kundene viser virkelig lojalitet, selv ganske fornøyde kunder shopper gjerne hos konkurrentene Fig.: Diagrammet illustrerer hvilken effekt kundetilfredshet har på lojalitet.

7 Hva er viktig for eiendomsmarkedet og hvor fornøyd er kundene Adferd Lojalitet 55 % Anbefale 58 % Holdninger Alt i alt tilfredshet 63 % Erfaringer Prosess før visning 65 % Visning Prosess etter visning 61 % Pris 43 %

8 Informasjonskilder Innhenting av data

9 Tidligere erfaring og venner/bekjente er viktigste kilder til informasjon om meglerforetak Spørsmål: Informasjon om eiendomsmeglerforetak kan man få fra flere steder. Fra hvilke kilder har du fått informasjon? Gjennom tidligere erfaring Gjennom venner og bekjente Via internett I forbindelse med kjøp Reklame generelt Gjennom media (TV, avis etc) Base: Alle

10 Nesten halvparten har gått til én megler og valgt den Kvinner er litt flinkere til å innhente fra flere meglere Spørsmål: Da du/dere valgte eiendomsmeglerforetak, fikk dere tilbud også fra flere ulike foretak? Ja vi/jeg fikk tilbud fra et annet foretak 24 % Nei vi/jeg fikk bare tilbud fra den ene vi valgte 47 % Ja vi/jeg fikk tilbud fra flere andre foretak 29 % Base: Alle

11 Alt i alt tilfredshet Innfridde forventninger Sannsynlighet for gjenkjøp Anbefaling til andre

12 Halvparten opplever at foretaket de valgte var som forventet. Andelen som opplever at foretaket var dårligere enn forventet går opp. Salg av leiligheter innfrir best, sammen med de som har fått over prisantydning Spørsmål: Tatt i betraktning de forventingene du har til et eiendomsmeglerforetak. Vil du si foretaket du valgte er Bedre enn forventet Som forventet Dårligere enn forventet Base: Alle

13 Tendens til at foretakene gjennomgående scorer noe lavere på tilfredshet Før visning Visning Etter visning Pris 65% 64 % 61 % 43% Base: Alle

14 Litt over halvparten vil sannsynligvis velge samme eiendomsmegler og anbefale til andre De med rekkehus er mest positiv, mens de som har fått under prisantydning vil ikke være ambassadører eller lojale 55 % vil sannsynligvis bruke samme megler Svært sannsynlig 33 % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 60% % 80% 58 % vil sannsynligvis Anbefale megler Svært Sannsynlig 34 % 70% 60% 50% 40% 30% 61% %

15 Tilfredshet med de ulike prosessene: Tilfredshet med prosess før visning

16 Tilfredsheten før visning går fra meget fornøyd med tilbudsfasen til noe mindre fornøyd med råd fra megler om justering av salgsobjektet. Enebolig mindre fornøyd, og de under prisantydning Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prosessen før visningene? Topp % Tiden fra forespørsel til tilbud Befaring Tilgjengelighet før visning Lokal kompetanse Kvalitet på prospekt Kvalitet på fotograf Meglers bidrag til å lage salgsannonser Oppfølgning i forkant av visning Rådgivning tilknyttet valg av prisantydniing Råd om justering av salgobjektet

17 Driveranalyse: Prosess før visning Her ser vi de tre viktigste driverne for Prosess før visning. Prosenttallene oppgitt er andelen ganske eller svært fornøyd. Driveranalysen viser viktighet opp mot dyktighet. Prosess før visning 65 % Viktigst 2. viktigst 3. viktigst Megler oppfølging i forkant av visninger 65 % Meglers rådgivning tilknyttet valg av prisantydning 63 % Meglers bidrag når det gjelder råd om justeringer av salgsobjektet før visning 58 % Driver/Regresjonsanalyse er en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler.

18 Tilfredshet med de ulike prosessene: Tilfredshet med visningen

19 I tre av fire boliger er det megler som er på visningen Spørsmål: Var det megler som viste ditt/deres objekt eller var det en visningsassistent? Annet/vet ikke 5 % Visningsassistent 3 % Kombinasjon av megler/visningsassist ent 6 % Jeg viste boligen selv 11 % Megler 75 %

20 2 av tre er tilfreds med visningene noe lavere enn i fjor. Mest fornøyd med fremtoning og punktlighet, minst fornøyd med evnen til å få mange på liste. Rekkehus mest fornøyd, under prisantydning minst Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder selve visningen? 64% 2015 Meglers framtoning 2014 Komme tidsnok til visningene 2013 Evne til å skape tillitt Evne til å selge bolig Evne til å følge opp boligen Evne til å oppdatere seg om boligen Evne til å få mange på liste 2008

21 Driveranalyse: Selve visningen Her ser vi de to viktigste driverne for selve visningen. Prosenttallene oppgitt er andelen ganske eller svært fornøyd. Driveranalysen viser viktighet opp mot dyktighet. Selve visningen 64 % Viktigst 2. viktigst Meglers/visningsassistents evne til å få mange på liste 61 % Meglers/visningsassistents evne til å selge boligen 67 % Driver/Regresjonsanalyse er en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler.

22 Tilfredshet med de ulike prosessene: Tilfredshet med prosess etter visning

23 Tilfredshet med prosess etter visning noe lavere enn i Best på ryddighet ifbm. bud og dårligst på evne til å få i gang bud. Håndtering av oppgjør går vesentlig tilbake fra i fjor Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prosessen etter visningene? % Ryddighet i tilbakemeldinger omkring eventuelle bud 2014 Gjennomføring av kontraktsmøte 2013 Evne til å få solgt boligen innen rimelig tid Håndtering av oppgjør Evne til å få i gang budrunde 2008

24 Driveranalyse: Prosess etter visning Her ser vi de fire viktigste driverne for Prosessen etter visning. Prosenttallene oppgitt er andelen ganske eller svært fornøyd. Driveranalysen viser viktighet opp mot dyktighet. Prosess etter visning 61 % Viktigst 2. viktigst 3. viktigst Meglers evne til å få solgt eiendommen innen rimelig tid 66 % Håndtering av oppgjøret 58 % Meglers evne til å få i gang budrunde 57 % Driver/Regresjonsanalyse er en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler.

25 Tilfredshet med de ulike prosessene: Tilfredshet med pris

26 Overordnet tilfredshet med prisen går noe tilbake sammenlignet med 2014, men positive tendens på delspørsmålene Spørsmål: Alt i alt hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ditt eiendomsmeglerforetak når det gjelder prisen på tjenesten? 43% 2015 Pris på takst/boligsalgsrapport 2014 Pris på prospekt Pris på fotograf 2011 Pris for honorarer 2010 Annonsering

27 Driveranalyse: Pris Her ser vi de tre viktigste driverne for Pris. Prosenttallene oppgitt er andelen ganske eller svært fornøyd. Driveranalysen viser viktighet opp mot dyktighet. Pris 43 % Viktigst Pris på honorarer 42 % Driver/Regresjonsanalyse er en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler.

28 Over halvparten mener i stor grad at de fikk verdi for pengene. Har vært en positiv utvikling de siste årene. Spørsmål: I hvilken grad opplevde du at du fikk verdi igjen for pengene ved å benytte den eiendomsmegleren du benyttet? Vil du si det er: 80% 70% 56 % mener de fikk verdi for pengene 60% 50% 58% 56% 40% 30%

29 Salgsandeler boligtyper Omløpshastighet Antall visninger Oppnådd pris Kjøp av ny bolig før salg av gammel Annonseringsmønster Oppfattet medieomtale av bransjen

30 Sammensetningen av andel boligtyper som er solgt, holder seg stabil. Spørsmål: Har du/dere solgt eller forsøkt solgt enebolig/tomannsbolig, rekkehus, leilighet eller annet innenfor eiendom ved bruk av et eiendomsmeglerforetak i løpet av det siste året? Annet Rekkehus 6 % 7 % Enebolig/toman nsbolig 42 % Leilighet 45 %

31 6 av 10 fikk solgt innen en uke etter siste visning all time high Spørsmål: Ble objektet du hadde til salgs solgt? Etter siste visning 59 % Innen én uke 11 % Innen 14 dager 8 % Innen én måned 7 % Innen tre måneder 8 % Mer enn tre måneder 5 % Ikke solgt

32 Tendens til at det må færre visningsrunder til i år sammenlignet med tidligere år Spørsmål: Hvor mange visningsrunder hadde du/dere på salgsobjektet? 59% 40% 35% 36% 43% 44% 49% 55% 52% 1 runde 2 runder Mer enn 2 runder Vet ikke 29% 23% 8% 19% 10% 28% 21% 7% 27% 20% 9% 22% 18% 12% 22% 18% 5% 23% 20% 5% 21% 16% 4%

33 Nesten halvparten fikk solgt til mer enn prisantydning. Spørsmål: Ble objektet du hadde til salgs solgt til prisantydning eller over/under? Ja til prisantydning 25% 24% 22% 25% 28% 24% 23% Ja mer enn prisantydning 35% 47% 43% 47% 41% 41% 53% Ja under prisantydning 28% 32% 25% 28% 31% 35% 40% % 20% 40% 60% 80% 100%

34 Annonsemedia har en stabil fordeling flest annonserer på internett. Spørsmål: Hvordan ble salgsobjektet annonsert? På internett I vanlig papiravis (ikke kundeavis) 41% 42% 38% 45% 45% 48% 45% 87% 87% 85% 83% 81% 87% 81% 2015 (n=869) 2014 (n=1026) 2013 (n=892) 2012 (n=814) 2011 (n=806) I kundeavis Privat 9% 8% 8% 9% 18% 22% 18% 24% 22% 22% 29% 2010 (n=817) 2009 (n=752) 2008 (n=800) Annet 7% 5% 4% 6% 8% 11% 9% Vet ikke 3% 2% 3% 5% 5% 4% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

35 Flere sier at det er positiv omtale om eiendomsmeglerbransjen, enn negativ Spørsmål: Hvordan opplever du at eiendomsmeglerbransjen blir omtalt i media generelt. Vil du si du at den blir omtalt. Topp (n=869) 6% 2% 17% 43% 26% 4% 30 % 2014 (n=1026) 5% 1% 20% 41% 28% 4% 32 % 2013 (n=892) 6% 2% 20% 40% 29% 3% 32 % 2012 (n=814) 6% 5% 22% 41% 20% 6% 26 % 2011 (n=806) 8% 3% 22% 42% 22% 4% 26 % 2010 (n=817) 5% 6% 31% 36% 19% 3% 22 % 2009 (n=752) 6% 6% 32% 37% 16% 3% 19 % 2008 (n=800) 3% 6% 38% 31% 18% 4% 22 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vet ikke Svært negativt Ganske negativt Verken eller Ganske positivt Svært positivt

36 Konklusjoner Kundetilfredsheten i bransjen er god, men har klare forbedringspotensialer. Mest å hente på å bli bedre i prosessen etter visning. Hvorfor er kundene så misfornøyd med pris? Det handler om mennesker og relasjoner. Viktigst for hvem man velger er tidligere erfaringer og venner/kjente under prisanty dning 28 % Mer enn prisanty dning 47 % Til prisanty dning 25 % De aller fleste variabler er avhengig av om kundene fikk over eller under prisantydning. De som ikke fikk prisantydning er vesentlig mindre fornøyd 46 % De som fikk over prisantydning er vesentlig mer fornøyd 80 %

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Selger Kjøper GEM/1/ Marius Bergan Ingvar Tjøstheim Januar, 2 Megler Markedsføringsportal NR-notat/NR Note Tittel/Title: Undersøkelse om markedsføring

Detaljer

Konsernstyret Styresak B 92 / 2014 28. november 2014. Styresak B 92 / 2014. Kundetempen 2014

Konsernstyret Styresak B 92 / 2014 28. november 2014. Styresak B 92 / 2014. Kundetempen 2014 Styresak B 92 / 2014 Kundetempen 2014 Gode resultater, men vi nådde ikke hovedmålet SiTs årlige kundeundersøkelse ble gjennomført i oktober. Målet for samlet kundetilfredshet (KTI) i SiT var en fremgang

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Prises norske fond ansvarlig?

Prises norske fond ansvarlig? Prises norske fond ansvarlig? Nordmenn kan spare 500 millioner i året i kostnader og samtidig få bedre avkastning over tid Sammendrag KLP har analysert sammenhengen mellom avkastningen og pris på fond

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Valg av salgskanal ved salg av bolig

Valg av salgskanal ved salg av bolig NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Valg av salgskanal ved salg av bolig Lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler? Kristian Nordby Mørkøre Veileder: Ola Honningdal Grytten Selvstendig

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet Emilie Nærum Everett 80 2013 R A P P O R T Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 80-2013 Husholdningskunders

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer