Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013"

Transkript

1 Kundetilfredshet bredbåndsleverandører, Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av bredbåndsleverandørene i Norge presenteres under. Studien av den norske bredbåndsbransjen baserer seg på over 20 dybdeintervjuer per telefon med privatpersoner og bedriftskunder i Norge. Intervjuene er blitt gjennomført i perioden 28. august til 9. oktober. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet på oppdrag fra EPSI Norge. Privatmarkedstudien viser at: - Nordmenns tilfredshet med bredbånd er noe bedre enn i Fiberkunder er vesentlig mer tilfreds enn kunder med annen bredbåndstilknytning. - Produktkvaliteten varierer en hel del fra leverandør til leverandør. - Det er kunder av Altibox som er de mest tilfredse. - Nesten 30% av kundene oppgir at de har klaget til sin bredbåndsleverandør det siste året. - Over halvparten av kundene vet ikke hvilken hastighet de har på bredbåndet sitt. Bedriftsmarkedstudien viser at: - Bedrifters tilfredshet med sitt bredbånd ligger på nivå med fjoråret. - Bedriftene er mer tilfreds med sitt bredbånd enn med mobiltelefonitjenester. - Det er kunder av PowerTech Information Systems som er de mest tilfredse. - 27% av bedriftene oppgir at de har klaget i løpet av det siste året. HOVEDRESULTAT «En indeksverdi over peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde» Kundetilfredshet og kundelojalitet er to viktige nøkkelindikatorer for bedrifter og organisasjoner. Resultatene i studien presenteres på en skala fra 0 til 100. Dette er en indeksverdi (ikke en prosentverdi). Jo høyere verdi desto bedre anser kundene at leverandøren oppfyller deres krav og forventninger. Ut over disse to nøkkeltallene så studeres også fem andre områder/aspekter i EPSImodellen (image, forventninger, produktkvalitet, servicekvalitet samt verdi for pengene) for å forklare hva som gjør kundene tilfredse og lojale. Indeksverdier under Indeksverdier fra Indeksverdier over = lavt (selskapet har vanskeligheter med å motivere kundene til å bli) = gjennomsnittlig = høyt (peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde) 1

2 PRIVATMARKED I figuren under vises kundetilfredsheten for bransjen de siste 6 årene. Årets måling viser at nordmenns tilfredshet med sine bredbåndsleverandører er noe opp sammenlignet med 2012, men dog så viser figuren under at den ikke har endret seg vesentlig siden Kunder av Altibox er fortsatt de mest tilfredse. Kundetilfredshet Bredbånd PM Altibox Canal Digital Get NextGenTel Telenor Annen Bransjesnitt * Annen inkluderer leverandører som HomeNet, Eidsiva Bredbånd, ICE.net, Homebase, med flere. Indeksverdien for denne gruppen utgjør et gjennomsnitt av alle intervjuene som er gjennomført på disse leverandørene. Kundeprofilen for den enkelte leverandør presenteres under. Den vertikale aksen viser indeksverdien fra 0 og 100, mens den horisontale aksen viser de målte aspektene: Omdømme/image, Forventninger, Produktkvalitet, Servicekvalitet, Verdi for pengene, Kundetilfredshet og Lojalitet. 85 EPSI-Norge - Bredbånd B2C Kundeprofil Omdømme Forventninger Produktkvalitet Servicekvalitet Verdi for pengene Kundetilfredshet Lojalitet Altibox Canal Digital Get NextGenTel Telenor Annen Bransjesnitt 2

3 Analysen avdekker relativt store forskjeller i opplevelsen av Produktkvaliteten, og det er Altibox med sin fiber som presterer best. Når studien brytes ned i forhold til tilknytningsform så viser analysen at fiberkunder samlet sett har vesentlig høyere forventninger til sin internettjeneste enn øvrige kunder, men opplever til sammenligning et betydelig bedre produkt og mer verdi for pengene. «fiberkunder er mest tilfreds» 90 Kundeprofil brutt ned på tilkoblingsform 85 Omdømme Forventninger Produktkvalitet Servicekvalitet Verdi for pengene Kundetilfredshet Lojalitet Fiber Bredbånd over kabel-tv ADSL eller VDSL Mobilt bredbånd Annen tilkobling Sammenlignet med i fjor så viser studien at kunder med fibertilknytning også er blitt mer tilfredse i løpet av det siste året. Tabell 2, Kundetilfredsheten brutt ned på tilkoblingsform Tilkoblingsform Kundetilfredshet Fiber 71,3 68,5 Bredbånd via TV-kabel,7 62,1 DSL 63,1 62,1 Mobilt bredbånd,3,2 Annen tilkoblingsform,8 62,9 Tabellen under viser at kunder med høy bredbåndshastighet er de som er mest tilfredse, og bekrefter på mange måter tabell 2 over i og med at fiberkabel er den løsningen som totalt sett gir størst bredbåndskapasitet. Det som kanskje er det mest interessante med tabellen under er at hele % av de spurte ikke viste hvilken hastighet de var lovet av sin leverandør. 3

4 Tabell 3, Kundetilfredsheten og bredbåndshastighet Hastighet Tilfredshet Under 9 Mbit Mbit Mbit Mbit 66 Over 40 Mbit 68 Vet ikke BEDRIFTMARKED Norske bedrifter har over de siste årene blitt mer tilfreds med sine bredbåndsleverandører. Årets måling viser at den utviklingen har flatet ut. Som for privatmarkedet er det kunder med fiber som er de mest tilfredse kundene. Tabell 3, Kundetilfredsheten brutt ned på tilkoblingsform Tilkoblingsform Kundetilfredshet Fiber,0,5 DSL 62,9 64,3 Annen tilkoblingsform 63,2,1 I figuren under er kundeprofilen vist. Den vertikale aksen viser indeksverdien og kan ta en verdi mellom 0 og 100, mens den horisontale aksen viser de målte aspektene. 85 EPSI-Norge - Bredbånd BM Kundeprofil Omdømme Forventninger Produktkvalitet Servicekvalitet Verdi for pengene Kundetilfredshet Lojalitet Altibox Broadnet NextGenTel Powertech TDC Telenor Annen Bransjesnitt 4

5 Blant de målte aktørene så er det Powertech Information Systems som har de mest tilfredse kundene, og indeksverdien tilsier at de har en høy kundetilfredshet. Altibox presterer også godt, og også de leverer en kundeopplevelse som ligger godt over bransjesnittet. For de øvrige aktørene er det kun mindre endinger å spore. Tabell 3, Kundetilfredshet Bredbånd BM Leverandør Altibox 72,4 Broadnet 61,2^,2^ 64,9,0 NextGenTel 58,7 62,5 61,7 61,8 64,0 61,9 Powertech,7 TDC 64,4 64,8 63,6 Telenor 57,6 58,7 61,7 62,3 61,7 62,2 63,6 Annen 63,3 64,4 66,8 67,8 69,2 71,3 66,7 Bransjesnitt 59,9 61,5 63,5 64,4 64,9 66,1,7 ^ Resultatene 2010 og 2011 var under merkenavnet Ventelo. * Annen inkluderer leverandører som Xfiber, Eidsiva Bredbånd, Kvantel med flere. Indeksverdien for denne gruppen utgjør et gjennomsnitt av alle intervjuene som er gjennomført på disse leverandørene. BREDBÅNDSBRANSJEN I NORGE SAMMENLIGNET MED NORDEN Kundetilfredsheten både i privatmarkedet og i bedriftsmarkedet har blitt målt av EPSI i Norden siden Grafene under viser utviklingen i bransjesnittet i de nordiske landene i denne perioden. Bredbånd PM Trenden i kundetilfredsheten, Norden Danmark Finland Norge Sverige 5

6 Bredbånd Bedrift Trenden i kundetilfredsheten Norden Danmark Finland Norge Sverige OM STUDIEN Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 28. august til 9. oktober av Norstat Norge AS. Totalt er det gjennomført over 1400 personintervjuer og nesten 1300 bedriftsintervjuer per telefon. Personer i alderen år som er bosatt i Norge, samt bedrifter i Norge med én ansatt eller mer er blitt intervjuet. Populasjonen er trukket fra databasen til Bisnode, Spørreskjemaet inneholder drøyt 40 spørsmål. «20 intervjuer er gjennomført» Spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 betyr "ikke fornøyd / ikke enig" og 10 betyr "svært fornøyd / helt enig". Et intervju tok i gjennomsnitt ca 13 minutter. Feilmarginene i studiet er i snitt på ca 3 enheter. Det betyr at jevnt over så er forskjeller på 3 enheter eller mer er signifikante. At en differanse er statistisk signifikant innebærer at man med en viss grad av sikkerhet (konfidens) kan si at forskjellen mellom to enheter er for stor til å være et resultat av tilfeldigheten. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som standard. Forklaringsgraden er i gjenomsnitt 72 prosent i PM studien og 72 prosent i BM studien. Forklaringsgraden angir hvor mye av den totale variasjonen i kundetilfredshet som kan forklares av modellen (i dette tilfellet image/omdømme, forventninger, opplevd kvalitet og opplevd verdi for pengene). EPSI SETTER KUNDEN I SENTRUM Rating byrået EPSI samler inn, analyserer og sprer informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av varer og tjenester. EPSI Rating er en nonprofit organisasjon som har til hensikt å være en støtte i utviklingen av norsk konkurransekraft. EPSI gjennomfører kundetilfredshetsmålinger i flere Europeiske land, og det er Handelshøyskolen i Stockholm er faglig garantist på verktøy og metode og koordinerende ledd mellom EPSI-aktørene. Se for mer informasjon. For ytterligere informasjon, ta kontakt med: Fredrik Høst, Daglig Leder EPSI Norway E-post: eller telefon

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus

Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus SAMMEN ER VI SMARTERE Med Smartly Enabled samarbeider Smartly med de fremste produsentene i boligmarkedet. Smartly Enabled produkter er spesielt tilrettelagt

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Slik beholder du kundene dine

Slik beholder du kundene dine Slik beholder du kundene dine Guide til bedre kundetilfredshet Optional front-page image area (Remove this text box if you don`t want to use an image) Innhold Introduksjon... 3 Norske bedrifter spesielt

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND.

MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND. MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND. 100% FIBER. ALLTID. 100% FIBER ER FREMTIDEN Mengden datatrafikk sprenger nye grenser hver dag, og med fiber sikrer vi oss morgendagens motorvei for

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner

Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner Oppdragsrapport nr. 10-2010 Alexander Schjøll og Randi Lavik Bundet til mobilmasten? En undersøkelse av salgskanalene for bundlede mobiltelefoner SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 10 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2012 Randi Lavik og Alexander Schjøll Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 7 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer