Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?"

Transkript

1 Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar

2 Disposisjon 1. Kort om regelverk, markedsanalyser og virkemidler i reguleringen 2. Dagens bredbåndsmarked: aktørbilde tjenester teknologier bredbåndsdekning 3. Utviklingen framover: hva skjer i EU? markedsutviklingen i Norge brukernes situasjon, valgfrihet, åpne nett 4. Oppsummering 2

3 Dagens ekomregelverk Bakgrunn: EUs direktivpakke fra 2002: Rammedirektivet Tilgangsdirektivet Lisensdirektivet USO-direktivet Personverndirektivet Lov om elektronisk kommunikasjon, ekomloven (24. juli 2003) Ekomforskriften (16. februar 2004) Retningslinjer for markedsanalyser og anbefaling om relevante markeder Begge fra EU-kommisjonen, men likelydende fastsatt av ESA for EFTA/EØS-landene 3

4 Markedsanalyser PT skal analysere relevante markeder basert på konkurranserettslig metode og om nødvendig pålegge virkemidler ex ante Tre trinn: 1. Definere relevant marked (produkt og geografisk) 2. Analysere markedet og eventuelt utpeke tilbyder(e) med sterk markedsstilling (SMP) 3. Pålegge minst én særskilt forpliktelse dersom tilbyder(e) har sterk markedsstilling Hvis man ikke finner tilbyder med SMP i et marked betyr det virksom konkurranse og markedet friskmeldes 4

5 Virkemidler - PTs verktøykasse Virkemidler skal primært rettes mot grossistnivå Mulige forpliktelser: Tilgang til nett og tjenester Prisregulering og kostnadsregnskap Ikke-diskriminering Transparens (standardtilbud etc.) Regnskapsmessig skille Ikke flere forpliktelser enn nødvendig for å bøte på identifiserte konkurranseproblemer (minimumsregulering) Forpliktelsene skal være forholdsmessige 5

6 Dagens bredbåndsregulering To relevante markeder er definert M4: tilgang til faste aksessnett (leie av kobber,fiber) M5: bitstrømstilgang (videresalg av bredbåndsaksess) Regulering Telenor har sterk markedsstilling i både M4 og M5 Tilgangsforpliktelser i M4 og M5 gjelder bare for kobbernettet PT vedtok i februar 2006 prisreduksjon i to trinn for tilgang til Telenors kobbernett ( kroner per måned) Siste trinn ble opphevet av SD etter klage fra Telenor (men Telenor reduserte prisen frivillig til 95 kr fra 1. desember 2007) Nytt vedtak i M4 april 2009, pristak redusert til 95 kr Regulering av videresalg av xdsl (M5: bitstrømstilgang) er ikke underlagt prisregulering, men krav om ikke-diskriminering

7 Aktører i bredbåndsmarkedet Eget nett: Telenor NetCom og ICE (mobilt bredbånd) Kabel-TV-operatører (f.eks. Get, CanalDigital) Lokale/regionale nettoperatører(f.eks. Altibox, BKK, Viken) Leier tilgang til kobbernettet av Telenor NextGenTel, Ventelo, TDC, kraftselskaper m.fl. (Tele2 har solgt bredbåndsvirksomheten til NextGenTel) Videreselger Telenors xdsl-grossistprodukter ( bitstrøm ) NextGenTel, Ventelo, TDC, kraftselskaper m.fl.

8 Bredbåndsabonnement Antall bredbåndsabonnement fordelt på teknologi (68% av norske husstander har bredbånd) Bredbånd over optisk fiber Bredbånd via Radioaksess xdsl Bredbånd via kabel Fast aksess Altibox med partnere har 75 % av markedet på bredbånd over optisk fiber 42% av xdslabonnement leveres av andre enn Telenor Totalt 6 % vekst i antall bredbåndsabonnement 0 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår

9 Veksten i fast bredbånd fordelt på teknologi (Kabel-TV vokser mest) 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2006 Fiber Kabel-tv xdsl 1. halvår halvår halvår

10 Telenor NextGenTel Get Ventelo Tele2 Lyse Tele Tafjord Marked BKK Eidsiva BB Andre Andel kunder Markedsandeler fast bredbånd 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % jun.04 jun.05 jun.06 jun.07 jun.08 jun.09 Altibox (Lyse Tele) uten partnere 2,5 %, med partnere: 7,6 % 10

11 Utviklingen i abonnement for mobilt bredbånd Antall privatabonnement bortimot 56 % av totalt antall abonnement ved utgangen av 1. halvår Ved utgangen av 2008 var privatandelen omtrent den samme Totalt antall abonnement ved utgangen av 1. halvår 2009 hadde passert Privat Bedrift halvår halvår halvår halvår

12 Markedsandeler mobilt bredbånd (sum privat- og bedriftskunder) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Øvrige ICE NetCom Telenor 30 % 20 % 10 % 0 % 1. halvår halvår halvår halvår

13 Bredbåndsdekningen i Norge Estimert bredbåndsdekning for ulike kapasiteter på landsbasis ved utgangen av 2009 (kilde: FAD/Nexia) 100 % 80 % 99 % 91 % 84 % 78 % 60 % 57 % 40 % 20 % 0 % >640 kbit/s >4 Mbit/s >8 Mbit/s >12 Mbit/s >25 Mbit/s 13

14 Fylkesvis bredbåndsdekning for høye kapasiteter (kilde: FAD/Nexia) 14

15 Hva skjer i EU? EU har høsten 2009 vedtatt en revisjon av eksisterende regelverk ( telekompakke ) hvor det bl.a legges vekt på prinsippet om nettnøytralitet og valgfrihet for brukerne Kommisjonen har dessuten publisert utkast til retningslinjer for statlig støtte til bredbåndsutbygging, og utkast til anbefaling om regulert tilgang til neste generasjons aksessnett (NGA) NGA-anbefalingen er ment å bidra til en mer konsistent virkemiddelbruk i marked 4 (fysisk tilgang til aksessnett) og marked 5 (videresalg av bredbåndsaksess) Sikre rettslig forutsigbarhet Stimulere til investeringer, konkurranse og innovasjon NGA-anbefalingen har vært gjenstand for to høringsrunder, og ventes fastsatt våren

16 EUs NGA-anbefaling Forslag til virkemidler Anbefalingen inneholder detaljerte tilgangsforpliktelser for SMP aktør(er) som normalt skal tilbys til kostnadsorientert pris: Tilgang til fremføringsveier (grøfter, rør, stolper etc.) og tilhørende anlegg (samlokalisering) Tilgang til fiberaksess på passende punkt i nettet Tilgang til delaksesslinje ( sub-loop ), typisk for VDSL over kobber fra utskutte aksessnoder Tilgang til bredbåndsaksess (bitstrøm på fiber) dersom forpliktelser i marked 4 ikke er tilstrekkelig til å oppnå effektiv konkurranse i sluttbrukermarkedet Det åpnes for unntak fra kostnadsorienteringskrav dersom SMPtilbyder legger ekstra fiberkapasitet som tilbys andre aktører, eventuelt foretar felles investeringer med andre aktører Krav til transparente planer og lang varslingstid fra SMP-aktør ved migrasjon fra kobber til fiber i aksessnettet 16

17 Markedsutviklingen i Norge Stadig nytt innhold og tjenester på Internett (f.eks nett-tv) øker kapasitetsbehovet for bredbånd. Samtidig har de fleste i Norge minst en alternativ distribusjonskanal for TV Norge har allerede en høy andel fiberaksesser i privatmarkedet, ca. 10% av antall bredbåndsabonnement. Men fiberaktørenes investeringsvilje/evne til fortsatt utbygging ser ut til å være noe dalende. Telenor har også varslet utsettelser i sin fibersatsing i privatmarkedet. Uklart i hvilket omfang staten vil bidra med midler til ytterligere bredbåndsutbygging i årene framover. Får vi lokale fibermonopoler? Er det alternative plattformer å velge mellom - og er alternativene likeverdige? Vil Internett fortsatt være en åpen og nøytral tjenesteplattform? 17

18 Nettnøytralitet Formål: Sikre at Internett utgjør en åpen og ikkediskriminerende plattform for alle typer kommunikasjon og innholdsdistribusjon Nettnøytraliteten trues i flere europeiske land: f.eks forekommer struping av peer-to-peer over fast bredbånd og Skype over mobilt bredbånd PT har tatt initiativ for å utforme retningslinjer for nettnøytralitet. Majoriteten av norsk internettbransje har sluttet seg til disse på frivillig basis De omforente retningslinjene har bidratt til styrket forståelse og holdning til nettnøytralitet hos norske aktører PT følger nøye utviklingen i det norske markedet og samarbeider aktivt med bransjen for å ivareta nettnøytralitet 18

19 Bredbåndsaktører og forretningsmodeller To hovedmodeller: 1. Vertikal integrasjon hvor samme aktør tilbyr både aksess, tjenester (telefoni, Internett) og innhold (radio/tv/filmer) Tjenesteleverandør Nettoperatør Netteier 19

20 Bredbåndsaktører og forretningsmodeller (forts.) 2. Netteier tilbyr aksess (og evt. tjenester) og åpner for tilgang til nettet for andre tjeneste- og innholdsleverandører: Tjenesteleverandør Tjenesteleverandør Tjenesteleverandør Tjenesteleverandør Tilgang på tjenestenivå Nettoperatør Nettoperatør Tilgang på fysisk nivå, f.eks mørk fiber Netteier Hva er best for brukerne? Og hvilken modell gir størst investeringsincentiver og er mest bærekraftig? 20

21 Oppsummering Bredbåndsmarkedet vokser fortsatt, men veksten er avtagende for fast bredbånd. Kabel-TV og fiber vokser på bekostning av xdsl. Sterk vekst for mobilt bredbånd. Deler av digital dividende vil bli tilgjengelig for mobilt bredbånd. Bredbåndsdekningen for middels kapasitet (4-5 Mbit/s) er relativt god i alle fylker, mens den varierer sterkt for høyere kapasiteter. Men de fleste velger lavere kapasitet enn det de faktisk kan få tilbud om. Lokale/regionale fiberaktører har ulike forretningsmodeller og brukernes situasjon m.h.t valgfrihet påvirkes av dette. PT overvåker markedsutviklingen, foretar jevnlig markedsanalyser og tilpasser virkemidlene. Men koordinering og samarbeid mellom bransjen og myndigheter er også viktig (jfr. graving/fremføringsveier). 21

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015 Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover Telefonitjenester og bredbånd 29. mai 2015 Sammendrag (Nkom) gir i denne rapporten sin vurdering og anbefaling når det gjelder

Detaljer

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015

Innspill til ekomplan 29. juni 2015. IKT-Norge Juni 2015 Innspill til ekomplan 29. juni 2015 IKT-Norge Juni 2015 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon Innspill til ekomplan 29.6.2015, endelig versjon. Ekombransjens samlede innspill til regjeringens ekomplan

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS

En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Regnskap og økonomisk styring Veileder: Førsteamanuensis Endre Bjørndal En regnskapsbasert verdsettelse av NextGenTel

Detaljer

Regulering av elektroniske nett og tjenester

Regulering av elektroniske nett og tjenester Regulering av elektroniske nett og tjenester IKT og marked, NTNU Trondheim 3. oktober 2012 Avdelingsdirektør Irene Åmot avdeling Marked 1 Disposisjon I. Om Post- og teletilsynet (PT) II. Ekommarkedet og

Detaljer

langsiktige investeringer i fibernett er svært lønnsomt Energi og bredbånd, Nexia v/ Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud 27.

langsiktige investeringer i fibernett er svært lønnsomt Energi og bredbånd, Nexia v/ Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud 27. Energi og bredbånd, Nexia v/ Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud 27. mai 2015 langsiktige investeringer i fibernett er svært lønnsomt Agenda Del I Litt om telemarkedet Telemarkedet i tall 5 min Fiber

Detaljer

Markedsregulering. Hans Jørgen Enger Post- og teletilsynet. IKT, organisasjon og marked NTNU, Trondheim, 16. oktober 2013

Markedsregulering. Hans Jørgen Enger Post- og teletilsynet. IKT, organisasjon og marked NTNU, Trondheim, 16. oktober 2013 Markedsregulering Hans Jørgen Enger Post- og teletilsynet IKT, organisasjon og marked NTNU, Trondheim, 16. oktober 2013 CV i kortversjon - Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (2000) - Fiskeri- og

Detaljer

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 164 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:19 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning Mottaker Offentlig versjon Deres ref.: Vår ref.: 2014/0289-355 Saksbehandler: Saksansvarlig: Kjersti Margrethe Bruaas Gjermund Nese Dato: 05.02.2015 Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2013 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 NØKKELTALL 2013 2012 2013 Endring Fast telefoni Abonnement 1 394 083 1 236 698-11,3 % Av dette: Privat

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED. D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Godkjent kalkulator er tillatt.

EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED. D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Godkjent kalkulator er tillatt. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EKSAMENSOPPGAVE I TTM4165 IKT, ORGANISASJON OG MARKED Faglig kontakt under eksamen: Einar Flydal Tlf.: 90 04 99 13 Eksamensdato:

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd?

Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd? TELEINFO Hvorfor kjøper ikke flere folk bredbånd? Delrapport om Eldre og Bredbånd Prosjekt initiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Norsk Telecom AS August 2008 www.teleinfo.no Bidragsytere

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo. Tekna Teleforum 2014. Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS

Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo. Tekna Teleforum 2014. Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS Gir telereguleringene gode, rimelige og fremtidsrettede teletjenester? TeleInfo Tekna Teleforum 2014 Tore Aarønæs - daglig leder i Norsk Telecom AS 2 Norsk Telecom AS 3 Norsk Telecom AS Ekomloven 1-1 Lovens

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni

Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni 1 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Presisering av problemstillingen... 5 1.3 Metode... 5 1.4 Arbeidsdokumentets

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr.

Innst. S. nr. 192. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen. St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. Innst. S. nr. 192 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra samferdselskomiteen St.meld. nr. 32 (2001-2002) og St.meld. nr. 18 (2002-2003) Innstilling fra samferdselskomiteen om situasjonen i den norske

Detaljer

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Dokument nr. 8:72 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om øyeblikkelig å sikre Teletopia AS tilgang til Telenor Mobil AS' nett,

Detaljer

Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon

Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon Rapport utarbeidet for Post- og teletilsynet Desember 2011 Kolofon Tittel: Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen

Detaljer

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag

Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Det norske og europeiske mobilmarkedet nordmenns mobilhverdag Norge 2012 2 Innhold FORORD.... 4 DEL 1: FAKTA OM DET NORSKE MOBILMARKEDET.... 7 1.1 Verdikjeden.... 8 Grossistmarkedet.... 9 Sluttbrukermarkedet....

Detaljer

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS

Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Faculty of Science and Technology MASTER S THESIS Study program/ Specialization: Industriell økonomi Spring semester, 2011 Open Writer: Steinar Raustøl Ingvaldstad Faculty supervisor: Atle Øglend (Writer

Detaljer

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Mars 2011 1 Bakgrunn, formål og metode Dette notatet drøfter problemstillinger som ble diskutert i arbeidsmøte den 13. januar 2011: Hvor

Detaljer