Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester"

Transkript

1 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 30. oktober Endret 13. november

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Utviklingstrekk Telefoni Fast og mobilt bredbånd Samlet omsetning Fasttelefoni Abonnement Trafikk Omsetning Markedsandeler Mobiltjenester Innledning Abonnement Trafikk Minutter Meldinger Datatrafikk Omsetning Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Samlet omsetning for mobiltjenester Markedsandeler Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet Internasjonal gjesting Innledning Norske abonnenter i utlandet Utenlandske abonnenter i Norge Maskin-til-maskin-kommunikasjon Fast bredbånd Innledning Abonnement Markedsført hastighet Omsetning

3 5.4 Markedsandeler Overføring av TV-signaler Innledning Abonnement Omsetning Omsetningsbegrepet Utvikling i omsetning Markedsandeler Vedlegg 1: Operative tilbydere av teletjenester i første halvår Vedlegg 2: Ord og uttrykk Figurliste Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 6 Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 7 Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett... 8 Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon... 9 Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 7 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Figur 8 Utvikling i antall abonnement på fasttelefoni Figur 9 Trafikkvolum fra fasttelefon fordelt på retning. Millioner minutter Figur 10 Omsetning for fasttelefoni for ulke trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner 17 Figur 11 Fasttelefoni markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet Figur 12 Fasttelefoni markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet Figur 13 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet Figur 14 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet. 20 Figur 15 Antall abonnement for mobiltelefoni Figur 16 Antall aktive abonnement på mobildata. Antall abonnement med 1 gigabyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen

4 Figur 17 Antall mobilabonnement med datapakke Figur 18 Antall abonnement for mobilt bredbånd Figur 19 Trafikk fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning. Millioner minutter Figur 20 Antall sendte meldinger fra mobiltelefon, fordelt på SMS, MMS og innholdsmeldinger. Millioner meldinger Figur 21 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 22 Omsetning for mobiltelefoni. Millioner kroner Figur 23 Omsetning fra abonnement for mobilt bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet Figur 24 Totalomsetning for mobiltjenester fordelt på mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Millioner kroner Figur 25 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Figur 26 Markedsandeler for mobiltelefoni basert på omsetning Figur 27 Markedsandeler for abonnement for mobilt bredbånd Figur 28 Markedsandeler for total datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 29 Markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd basert på samlet omsetning.. 33 Figur 30 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet Figur 31 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet Figur 32 Utvikling i trafikkvolumer. Utenlandske abonnenter i Norge Figur 33 Utvikling i inntekter. Utenlandske abonnenter i Norge Figur 34 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) Figur 35 Antall abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet Figur 36 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i norske husholdninger Figur 37 Antall abonnement for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet Figur 38 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet Figur 39 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privat- og bedriftsmarkedet. Alle aksessformer Figur 40 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatkunder. Nedstrøms hastighet Figur 41 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatkunder. Oppstrøms hastighet Figur 42 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftskunder. Nedstrøms hastighet Figur 43 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftskunder. Oppstrøms hastighet Figur 44 Omsetning for fast bredbånd. Privatmarkedet Figur 45 Omsetning for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet Figur 46 Omsetning for fast bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 47 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved antall abonnement. Privatmarkedet Figur 48 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Privatmarkedet Figur 49 Markedsandeler for bredbånd målt ved omsetning. Bedriftsmarkedet

5 Figur 50 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL, målt ved omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 51 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett, målt ved antall abonnement. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 52 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett, målt ved omsetning. Privatog bedriftsmarkedet Figur 53 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber, målt ved antall abonnement. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 54 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber, målt ved omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 55 Antall abonnement for mottak av TV-signaler ved utgangen av perioden Figur 56 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordelt. Per utgangen av perioden Figur 57 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessform Figur 58 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Alle aksessformer Figur 59 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Kabel- TV Figur 60 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Fiber.. 60 Tabeller Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på virksomhetsområde Tabell 2 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoni abonnement i privatmarkedet Tabell 3 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement i bedriftsmarkedet Tabell 4 Antall trafikkminutter fra fasttelefon fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter Tabell 5 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet. Millioner minutter Tabell 6 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet. Bedriftsmarkedet. Millioner minutter Tabell 7 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner Tabell 8 Bredbåndstelefoniandel av omsetning i fasttelefonimarkedet. Andeler i prosent Tabell 9 Omsetning per minutt for fasttelefoni Tabell 10 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Tall i Tbyte Tabell 11 Trafikk og omsetning fra maskin-til-maskin kommunikasjon. Tall i millioner enheter 38 4

6 1 Innledning Post- og teletilsynet (PT) legger to ganger i året frem statistikk som viser hovedtrekk ved utviklingen i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester. Rapportene er basert på innhentede tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den ene rapporten omfatter statistikk for helår, mens den andre rapporten omfatter første halvår. Statistikken i både hel- og halvårsrapportene omfatter fasttelefoni (inklusive bredbåndstelefoni), mobiltelefoni, bredbånd og overføring av TV. Helårsrapporten omfatter i tillegg dataoverføringstjenester og overføringskapasitet (leide linjer). Statistikken fordeler seg i all hovedsak på abonnement og omsetning samt trafikk der dette er relevant, i tillegg til markedsandelene for de største tilbyderne. Det er totalt 174 operative tilbydere som ligger til grunn for statistikken for første halvår. I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over disse tilbyderne. I statistikken for 2013 var det tilsvarende antallet 186 tilbydere. Tabell 1 viser at det totale antall tilbydere som ligger til grunn for den årlige statistikken, har gått ned siden Dette avspeiler endringer i markedet i denne perioden ved at tilbydere er fusjonert, oppkjøpt eller avviklet. For de enkelte tjenesteområdene er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. Fra utgangen 2013 til første halvår er det bare mindre endringer Fasttelefoni Av dette: bredbåndstelefoni Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Fast bredbånd Totalt Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på virksomhetsområde. Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. PT foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme. 5

7 Antall abonnement i Utviklingstrekk 2.1 Telefoni Figur 1 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni fra og med Fasttelefoni inkluderer bredbåndstelefoni fra 2003 da denne tjenesten ble introdusert. Ved utgangen av første halvår var det i underkant av 1,2 millioner abonnement for fasttelefoni og i overkant av 5,9 millioner abonnement for mobiltelefoni Mobiltelefoni Fasttelefoni halvår Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement I samtlige år fra 2002 har det vært en nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. I årene frem til 2008 var den årlige reduksjonen en god del mindre enn abonnement. Etter 2008 har den årlige reduksjonen vært forholdsvis stabil på over abonnement. Bredbåndstelefoni hadde en økende utbredelse frem til utgangen av 2009 da antall abonnement nådde en topp på i underkant av abonnement. Etter den tid har antall abonnement for bredbåndstelefoni gått ned hvert år og utgjør noe over abonnement ved utgangen av første halvår. Antall abonnement for mobiltelefoni 1 økte sterkt hvert år frem til I perioden fra 2006 til 2011 var det betydelige årlige variasjoner i veksten. Fra 2011 har den årlige veksten avtatt 1 Mobiltelefoniabonnement har frem til og med 2007 omfattet både ordinære taleabonnement og SIM-kort som benyttes for kommunikasjon mellom datamaskiner (M2M), for eksempel alarmer. Fra 2008 er mobiltelefoniabonnement kun taleabonnement. Abonnementstallene er justert for dette tilbake til 2006 i figur 1 og 6

8 Antall abonnement i 1000 en god del, sammenlignet med årene før. Abonnement omfatter i denne sammenheng etterbetalte abonnement og forskuddsbetalte abonnement, såkalte aktive kontantkort 2. Andelen kontantkort har gått betydelig ned i perioden fra 2002 da andelen var om lag 40 prosent. Ved utgangen av første halvår var andelen kontantkort i underkant av 25 prosent. Figur 2 viser endring i antall abonnement for mobil- og fasttelefoni. Fra utgangen av første halvår 2013 til utgangen av første halvår falt antall abonnement for fasttelefoni med mens antall mobilabonnement i samme periode økte med nesten Mobiltelefoni Fasttelefoni Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 viser utviklingen i originert trafikk (minutter). Originerte minutter fra fastnett omfatter både talesamtaler og trafikk til oppringt internett. Trafikk til oppringt internett utgjør svært lite de siste årene. Summen av trafikk fra mobilnett og taletrafikk fra fastnett har vært relativt stabilt i det meste av perioden fra , men mobiltrafikken utgjør en stadig større andel. Ved utgangen av første halvår utgjorde trafikken fra mobiltelefoner i underkant av 80 prosent den totale trafikken. 2. Figur 1 og 2 omfatter også abonnement for NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) i NMT omtales også som første generasjons (1G) automatisk mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981, og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 2 PT anser et kontantkort-abonnement som aktivt om det har generert trafikk i et mobilnett i løpet av de siste tre månedene. 3 De trafikktall som PT innhenter for fasttelefoni, skiller ikke mellom taletrafikk og oppring internett på halvårsbasis. Tall som innhentes på helårsbasis, ivaretar dette skillet, og på det grunnlaget kan man fastslå at summen av trafikk fra mobilnett og taletrafikk fra fastnett har vært relativt stabilt. 7

9 Millioner minutter % % % % 50% 40% 30% Trafikk fra fastnett Trafikk fra mobilnett Andel trafikk fra mobilnett % 0 10% Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Den sterke veksten i trafikk fra mobilnett skyldes økning i antall mobilabonnement og at hvert abonnement genererer mer trafikk i gjennomsnitt. Figur 4 viser at det har vært en vekst i gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for mobiltelefoni, men at denne veksten er i ferd med å flate ut. For fasttelefoni har det i samme periode vært en betydelig nedgang. Fasttelefoni inkluderer trafikk til oppringt internett. Ved overgang til fast bredbånd har denne trafikken falt betydelig, og andelen oppringt internettrafikk er marginal i de senere årene 4. Nedgangen fra første halvår 2013 til første halvår for fasttelefoni er større enn nedgangen fra første halvår 2012 til første halvår Trafikk til oppringt internett utgjorde om lag 1 prosent i

10 Antall minutter Fra fasttelefon Fra mobiltelefon Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon 2.2 Fast og mobilt bredbånd Figur 5 og 6 viser utviklingen i antall abonnement og endring i antall abonnement for fast og mobilt bredbånd fra Ved utgangen av 2002 hadde antall abonnement for fast bredbånd passert Ved utgangen av første halvår var antall abonnement 1,94 millioner. Mobilt bredbånd ble introdusert i Ved utgangen av første halvår hadde antall abonnement økt til om lag

11 Antall abonnement i 1000 Abonnement i Fast bredbånd Mobilt bredbånd Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd Figur 6 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement 10

12 Millioner kroner Ved utgangen av første halvår utgjør bredbånd basert på DSL 5, kabel-tv-nett eller fiber det aller meste av totalt antall abonnement for fast bredbånd. Figur 6 viser årlig endring i antall abonnement for hver av disse tre aksesskategoriene. Fast bredbånd basert på DSL var lenge relativt enerådende, og denne teknologien har fremdeles størst utbredelse. Det var sterk årlig vekst i DSL-abonnement frem til Fra 2008 har det vært en årlig reduksjon i antall abonnement basert på DSL. Ved utgangen av første halvår er det fast bredbånd basert på kabel-tv-nett som er den nest største aksessteknologien. Kabel-TV-nett hadde en økende årlig vekst frem til Fra 2010 har den årlige veksten avtatt. Fra 2011 er den årlige veksten i abonnement basert på fiber høyere enn veksten i abonnement basert på kabel-tv-nett. De første årene etter at mobilt bredbånd ble introdusert var det sterk årlig vekst i antall abonnement. Veksten har senere avtatt, og ved utgangen av første halvår utgjør antall abonnement for mobilt bredbånd om lag 43 prosent av antall abonnement for fast bredbånd. 2.3 Samlet omsetning Figur 7 viser utviklingen i omsetningen 6 for fasttelefoni, mobiltjenester 7 og fast bredbånd. Figuren viser samlet sluttbrukeromsetning Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltjenester DSL er fellesbetegnelse for flere kobberbaserte teknologier med ulik kapasitet og andre egenskaper, for eksempel ADSL, SHDSL og VDSL. 6 Datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet inngår ikke i den informasjonen som PT innhenter i forbindelse med halvårlig statistikk. 7 Mobiltjenester inkluderer omsetning fra mobiltelefoni, mobilt bredbånd og maskin-til-maskin kommunikasjon 11

13 Figur 7 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Sluttbrukeromsetningen økte hvert år frem til Deretter har omsetningen vært relativt stabil på mellom 14 og 15 milliarder kroner hvert første halvår. Fra første halvår 2012 til første halvår 2013 var det imidlertid en reduksjon i omsetningen på i underkant av 109 millioner kroner. Fra første halvår 2013 til første halvår øker omsetningen med 216 millioner kroner og er i første halvår omtrent 14,6 milliarder kroner. I første halvår 2003 utgjorde omsetningen fra fasttelefoni om lag 49 prosent av totalomsetningen. I første halvår er denne andelen redusert til 12 prosent. Omsetningen for mobiltjenester utgjør 60 prosent av totalomsetningen i første halvår. Omsetningen for fast bredbånd har økt fra 763 millioner kroner i første halvår 2003 til nesten 4,13 milliarder kroner i første halvår. Dette utgjør over 28 prosent av totalomsetningen i første halvår. 12

14 Antall abonnement i Fasttelefoni I denne rapporten omtales tradisjonell fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni samlet som fasttelefoni. 3.1 Abonnement Ved utgangen av første halvår var det 1,16 millioner fasttelefonabonnement i Norge, en nedgang på rundt abonnement siden utgangen av Figur 8 viser utviklingen i antall abonnement på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni fra utgangen av 2009 til utgangen av første halvår. Nedgangen siste halvår var på seks prosent, som tilsvarer nedgangen mellom utgangen av 2012 og utgangen av første halvår Nedgangen på bredbåndstelefoni var på om lag abonnement, mens nedgangen i PSTN- og ISDNabonnement var på Bredbåndstelefoni PSTN og ISDN Figur 8 Utvikling i antall abonnement på fasttelefoni Tabell 2 og 3 viser utviklingen i PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement for privatog bedriftsmarkedet. I privatmarkedet er nedgangen prosentvis størst for ISDN, med nesten 13 prosent fra utgangen av 2013 til utgangen av første halvår. For PSTN og bredbåndstelefoni er nedgangen i samme periode henholdsvis 7 og 5 prosent. I bedriftsmarkedet er nedgangen på 7 prosent totalt, og ISDN (2B+D) er typen med størst prosentvis nedgang, på 10 prosent. 13

15 PSTN ISDN 2B+D Bredbåndstelefoni Totalt antall abonnement Tabell 2 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoni abonnement i privatmarkedet PSTN ISDN 2B+D ISDN 30B+D Bredbåndstelefoni Totalt antall abonnement Tabell 3 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement i bedriftsmarkedet 3.2 Trafikk Totalt antall ringeminutter fra fasttelefon er 1,73 milliarder i første halvår. Trafikken fra PSTN og ISDN har falt med rundt 15 til 20 prosent årlig fra 2008 til Fra første halvår 2013 til første halvår faller denne trafikken med om lag 22 prosent. Trafikken fra bredbåndstelefoni har også vært synkende, men ikke i like stor grad, frem til nå. Fra første halvår 2013 til første halvår faller imidlertid trafikken fra bredbåndstelefoni med over 24 prosent. Til sammenligning var reduksjonen både fra første halvår 2012 til første halvår 2013 og fra første halvår 2011 til første halvår 2012 på rundt 4 prosent. Prosentvis er nedgangen størst for trafikk til utlandet, som reduseres med 29 prosent det siste året. Trafikk til fastnett reduseres med om lag 24 prosent, og til mobiltelefon reduseres trafikken i underkant av 14 prosent. Totalt reduseres trafikken fra fasttelefoni med 478 millioner minutter. PSTN og ISDN står for 298 millioner av den totale reduksjonen. Nedgangen i trafikk kan forklares av økende bruk av mobiltelefoni og internett-tjenester, som sosiale medier, Skype, FaceTime og lignende. Figur 9 viser utvikling i trafikk fra fasttelefoni fordelt på retning. Fra første halvår 2009 til første halvår, har nedgangen vært forholdsvis jevn de siste årene, men fra første halvår 2013 til første halvår har nedgangen økt. 14

16 Millioner minutter Trafikk til utlandet Trafikk til fastnett Trafikk til mobilnett Figur 9 Trafikkvolum fra fasttelefon fordelt på retning 8. Millioner minutter Tabell 4 viser at nedgangen for trafikk i privatmarkedet har økt de siste tre årene, både for fasttelefoni totalt og bredbåndstelefoni alene. Det siste året ble trafikken redusert med nesten 29 prosent i privatmarkedet. Til sammenligning var reduksjonen på om lag 17 prosent året før. I bedriftsmarkedet er det også nedgang i total trafikk for fasttelefoni. Nedgangen har økt det siste året. Den totale nedgangen for trafikk i bedriftsmarkedet var på 12,5 prosent fra første halvår 2013 til første halvår. For bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet er det fortsatt en økning i trafikken, men økningen er sterkt avtakende. Fra første halvår 2013 til første halvår økte bredbåndstelefonitrafikken med 3 prosent. Året før var økningen på 16 prosent. I og med at trafikken reduseres totalt, mens bredbåndstelefonitrafikken øker, stiger bredbåndstelefoniandelen. I første halvår var andelen trafikk fra bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet på 19,5 prosent Privatmarkedet Av dette: Bredbåndstelefoni Bedriftsmarkedet Av dette: Bredbåndstelefoni Tabell 4 Antall trafikkminutter fra fasttelefon fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter 8 Trafikk til fastnett inkluderer stedsuavhengige nummer. 15

17 Tabell 5 og 6 viser trafikk fordelt på retning for henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet. Andelen trafikk fra fastnett til fastnett er relativt stabil i begge markedene. I privatmarkedet er andelen 70 prosent, uendret fra året før. I bedriftsmarkedet reduseres andelen med ett prosentpoeng til 50 prosent per første halvår. Både i privat- og bedriftsmarkedet er det en økning i andel til mobilnett de siste tre årene, til henholdsvis 17 og 42 prosent. Trafikken til utlandet faller svakt i privatmarkedet, mens i bedriftsmarkedet er den stabil på 8 prosent Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Fastnett % % % % % Mobilnett % % % % % Utlandet % % % % % Totalt % % % % % Tabell 5 Trafikk fra fastnett til fastnett 9, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet. Millioner minutter Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Fastnett % % % % % Mobilnett % % % % % Utlandet % 94 8 % 88 9 % 74 8 % 67 8 % Totalt % % % % % Tabell 6 Trafikk fra fastnett til fastnett 10, mobilnett og utlandet. Bedriftsmarkedet. Millioner minutter 3.3 Omsetning I første halvår er omsetningen i fasttelefoni-markedet på 1,77 milliarder kroner. Figur 10 viser omsetningen for fasttelefoni fordelt på trafikkretning og abonnement. Aldri før har nedgangen i omsetning på fasttelefoni vært større (fra halvår til halvår). Fra første halvår 2013 til første halvår gikk den totale omsetningen ned med 14,9 prosent, mens reduksjonen året før var på 9,5 prosent. Den største nedgangen er i inntekter fra trafikk til fastnett, med en nedgang på nesten 31 prosent siden første halvår Den totale nedgangen var på 16,7 prosent for PSTN og ISDN og 8,3 prosent for bredbåndstelefoni. 9 Inkluderer stedsuavhengige nummer. 10 Inkluderer stedsuavhengige nummer. 16

18 Millioner kroner Inntekter fra trafikk til utlandet Inntekter fra trafikk til fastnett Inntekter fra trafikk til mobiltelefon Innekter fra abonnement og tilleggstjenester Figur 10 Omsetning for fasttelefoni for ulke trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner Tabell 7 viser omsetningen i henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet for fasttelefoni totalt og for bredbåndstelefoni. I privatmarkedet er nedgangen fra første halvår 2013 til første halvår på 17,2 prosent totalt, mens året før var nedgangen på 8 prosent. For bredbåndstelefoni var nedgangen fra første halvår 2013 til første halvår på 14,9 prosent, mot 10,5 prosent året før. I bedriftsmarkedet var det en total nedgang på om lag 12 prosent fra første halvår 2013 til første halvår, på tross av at omsetningen fra bredbåndstelefoni øker med 9,9 prosent. Nedgangen i privatmarkedet er størst, mens året før var det omvendt Privatmarkedet Av dette: bredbåndstelefoni Bedriftsmarkedet Av dette: bredbåndstelefoni Tabell 7 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner Tabell 8 viser andelen av omsetning fra fasttelefoni som er fra bredbåndstelefoni. Andelen i privatmarkedet har vært stabil de siste fire årene, mens for bedrift har det vært en jevn økning i andelen siden første halvår

19 Andel totalt 17 % 19 % 20 % 21 % 23 % Andel bedrift 5 % 7 % 9 % 13 % 16 % Andel privat 26 % 29 % 29 % 28 % 29 % Tabell 8 Bredbåndstelefoniandel av omsetning i fasttelefonimarkedet. Andeler i prosent Tabell 9 viser at totalomsetningen per minutt har vært økende de siste to årene, og at trafikkomsetningen per minutt er uendret fra første halvår 2013 til første halvår Trafikkomsetning per min. 0,41 0,39 0,37 0,33 0,33 Totalomsetning per min. 0,91 0,92 0,91 0,96 1,02 Tabell 9 Omsetning per minutt for fasttelefoni 3.4 Markedsandeler Figur 11 viser utviklingen i markedsandeler basert på omsetning for de største tilbyderne fra 2012 til første halvår. Endringene i fasttelefonimarkedet totalt er små. Markedet er dominert av Telenor som øker sin andel fra 68,1 prosent til 68,4 i løpet av første halvår. Ventelo, Telio og Tele2 opplever svak nedgang i markedsandelene i samme periode, mens TDC øker fra 3,3 til 3,6 prosent. 80% 70% 68,4 % 60% 50% 40% 30% % 13,2 % 10% 5,3 % 4,8 % 4,7 % 3,6 % 0% Telenor Ventelo Telio Tele2 TDC Øvrige Figur 11 Fasttelefoni markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet 18

20 Figur 12 viser markedsandeler basert på trafikkminutter for privat- og bedriftsmarkedet samlet. Telenors andel øker fra 57,2 til 58,5 prosent mens Telio Telecoms markedsandel reduseres fra 11,3 til 10,2 prosent fra 2013 til første halvår. Blant de øvrige som øker sin markedsandel er Phonero og Phonect. 70% 60% 57,4 % 50% 40% 30% % 10% 10,2 % 7,9 % 5,3 % 3,7 % 2,1 % 13,4 % 0% Telenor Telio TDC Ventelo Tele2 Get Øvrige Figur 12 Fasttelefoni markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet Figur 13 og 14 viser markedsandeler for henholdsvis omsetning og trafikkminutter for bredbåndstelefoni. Telio Telecom går ned, mens Telenor øker for begge indikatorer. Phonect øker sin markedsandel for trafikkminutter, tilsvarende som året før, mens markedsandelene for Get og Viken Fiber er stabile. Blant de øvrige er Phonect den største i omsetning, og Lyse målt i trafikkminutter. 19

21 35% 31,2 % 30% 26,5 % 25% 21,2 % 20% % 10% 7,6 % 6,9 % 6,7 % % 0% Telenor Telio Get Viken Fiber Lyse Fiber Øvrige Figur 13 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet 40% 35% 30% 31,4 % 28,4 % 25% 24,6 % 20% 15% % 5% 6,5 % 5,2 % 3,9 % 0% Telio Telenor Get Phonect Viken Fiber Øvrige Figur 14 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet 20

22 4 Mobiltjenester 4.1 Innledning Mobiltjenester består i denne rapporten av tre hoveddeler: Abonnement for mobiltelefoni er abonnement som gir mulighet for blant annet samtaler og SMS-meldinger. Statistikken for mobiltelefoni omfatter antall abonnement, taletrafikk i minutter og antall meldinger. Den omfatter også omsetning for mobiltelefoni, blant annet fordelt på abonnementsinntekter og trafikkinntekter. Abonnement for mobiltelefoni gir også tilgang til Internett. Statistikken for mobiltelefoni omfatter blant annet datavolum og omsetning knyttet til datatrafikken. I de fleste mobiltelefoniabonnement er et visst datavolum inkludert. Abonnenten kan alternativt eller i tillegg kjøpe en datapakke 11 der det betales en fast månedlig pris og der et nærmere spesifisert datavolum er inkludert i den faste prisen. Abonnenten betaler så løpende pris for datatrafikk utover det som er inkludert. En slik særskilt datapakke regnes ikke som et eget abonnement. Mobilt bredbånd er abonnement som kun benyttes for internettaksess og datatrafikk. Dette kan være et abonnement for mobilt bredbånd som kjøpes uavhengig av et mobiltelefoniabonnement. Enkelte abonnement for mobiltelefoni inkluderer imidlertid et tilleggsabonnement for mobilt bredbånd med eget SIM-kort for dette formålet. Tilleggsabonnementet er i denne rapporten regnet som et eget abonnement for mobilt bredbånd 12. Statistikken for mobilt bredbånd omfatter antall abonnement, datavolum og omsetning. Telematikk omfatter maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) ved bruk av mobilnettet. Statistikken omfatter antall SIM-kort for dette formålet og tilhørende omsetning og trafikk. Omsetning ble første gang innhentet for 2009, mens trafikkvolumer er innhentet fra og med Abonnement Abonnement for mobiltelefoni regnes i denne rapporten som summen av aktive kontantkort 13 og etterbetalte abonnement. Figur 15 viser utviklingen i mobiltelefoniabonnement fra 2009 og frem til utgangen av første halvår. Ved utgangen av første halvår hadde antall abonnement passert 5,9 millioner. Det er en økning på bortimot i første halvår. Den årlige økningen i 2012 og 2013 har vært betydelig lavere enn det som var vanlig tidligere. 11 Ofte benyttes surfepakke som betegnelse på slik datapakke. 12 Noen tilbydere betegner i enkelte tilfeller slike ekstra SIM-kort for datatvilling. 13 Kontantkort benyttes i denne rapporten som betegnelse på et forhåndsbetalt abonnement. Fra og med 2006 har PT definert et aktivt kontantkort til å være et kontantkort som har vært brukt i siste tre måneder. 21

23 Antall abonnement i % 25% % 15% 10% 5% Kontantkort Etterbetalt abonnement Andel kontantkort % Figur 15 Antall abonnement for mobiltelefoni Antall kontantkort var i underkant av 1,47 millioner ved utgangen av første halvår. I første halvår har det vært en økning i antall kontantkort på om lag sammenlignet med antallet ved utgangen av Antall kontantkort som andel av totalt antall abonnement har de siste årene vært svakt avtagende. I første halvår har det ikke vært tilsvarende reduksjon. Ved utgangen av første halvår var denne andelen på 24,7 prosent. 76,9 prosent av alle mobiltelefoniabonnement var registrert på privatkunder 14 ved utgangen av første halvår. Til sammenligning var tilsvarende andel på 76,8 prosent ved utgangen av Fra 2008 har PT samlet inn tall for antall mobilabonnement der det benyttes mobildata. Dette er mobilabonnenter der abonnementet har generert datatrafikk i form av et visst antall megabyte i perioden og kan betraktes som en indikator for utbredelsen av bruk av internett på mobiltelefonen. Dette er vist i figur 16. Antallet var svakt økende frem til 2011 da antall aktive abonnement med mobildata lå på rundt 53 og 54 prosent av totalt antall abonnement for mobiltelefoni. Fra 2012 har andelen imidlertid økt markert. Andelen var økt til 64 prosent ved utgangen av Ved utgangen av første halvår lå andelen på 66 prosent. Andelen aktive abonnement for mobildata er høyere for bedriftsabonnement enn for privatabonnement. For bedriftsabonnement var andelen om lag 76 prosent ved utgangen av første halvår. Tilsvarende andel ved utgangen av 2013 var på 70 prosent. 14 Mobiltelefoniabonnement som er registrert på enheter med organisasjonsnummer regnes som bedriftsabonnement. Alle øvrige abonnement er privatabonnement. 22

24 Antall abonnement i Antall aktive databonnement på mobildata Antall abonnement med >= 1 Gbyte inkludert Totalt antall abonnement Figur 16 Antall aktive abonnement på mobildata. Antall abonnement med 1 gigabyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen Fra og med 2012 har PT innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement som har 1 Gbyte eller mer per måned inkludert i abonnementet. Antallet var bortimot 2,6 millioner abonnement ved utgangen av første halvår. Det utgjorde om lag 43 prosent av alle abonnement. Per utgangen av 2013 var antall abonnement med 1 Gbyte eller mer inkludert til sammenligning på noe over 2,0 millioner, det vil si om lag 35 prosent av totalt antall abonnement. Denne andelen er høyere for bedriftskunder enn for privatkunder. Ved utgangen av første halvår utgjorde antall bedriftsabonnement med mer enn 1 Gbyte inkludert 57 prosent av totalt antall bedriftsabonnement. PT har siden 2009 innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement med datapakke 15. Utviklingen i antall abonnement med datapakke er vist i figur 17. Det var i om lag slike abonnement ved utgangen av første halvår. Det er en nedgang på mer enn siden utgangen av Antall privatabonnement med datapakke er gått gradvis ned og bruken av datapakker er nesten utelukkende knyttet til bedriftsabonnement. Ved utgangen av første halvår var det om lag 11 prosent av mobilabonnementene med datapakke som var registrert på privatkunder. 15 Se omtale i kapittel

25 Antall abonnement i 1000 Antall abonnement i % 42% % 30% 24% 18% 12% 6% Privat Bedrift Andel privat % Figur 17 Antall mobilabonnement med datapakke Figur 18 viser utviklingen i antall abonnement for mobilt bredbånd fra 2009 til utgangen av første halvår. Totalt antall abonnement ved utgangen av første halvår var bortimot Det er en økning på noe over siden utgangen av Andelen privatkunder har vært avtagende siden Ved utgangen av første halvår var andelen privatkunder under 50 prosent. Antall privatkunder ved utgangen av første halvår var bortimot Det er noe lavere enn ved utgangen av Antall bedriftsabonnement har derimot økt med rundt i løpet av første halvår og utgjør om lag ved utgangen av første halvår % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bedrift Privat Andel privat Figur 18 Antall abonnement for mobilt bredbånd 24

26 Millioner minutter 4.3 Trafikk Minutter Totalt antall trafikkminutter originert i mobilnettene var om lag 6,79 milliarder i første halvår. Antall trafikkminutter var over 262 millioner høyere i første halvår enn i første halvår Det tilsvarer en økning på 4 prosent. Fra første halvår 2012 til første halvår 2013 var tilsvarende økning til sammenligning på i overkant av 21 millioner minutter, eller mindre enn 1 prosent. Figur 19 viser utviklingen i antall trafikkminutter fra mobiltelefoner, fordelt på trafikk til mobilnett, fastnett og utlandet. I første halvår var det en økning av trafikk i alle disse tre trafikkretningene. Trafikkminutter mellom mobiltelefoner utgjør mer enn 80 prosent av totalt antall trafikkminutter fra mobiltelefoner i første halvår. I løpet av første halvår snakket hver mobilkunde i gjennomsnitt 190 minutter per måned. Det er i underkant av 4 minutter lengre enn i første halvår Utlandet Fastnett Mobil Figur 19 Trafikk fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning. Millioner minutter Meldinger Figur 20 viser utviklingen av totalt antall sendte meldinger. Totalt antall meldinger består av SMS og MMS samt innholdsmeldinger som faktureres sluttkunden via tilbyder. 25

27 Millioner meldinger MMS Innholdsmeldinger SMS Figur 20 Antall sendte meldinger fra mobiltelefon, fordelt på SMS, MMS og innholdsmeldinger. Millioner meldinger Fra første halvår 2009 til første halvår 2010 ble det for første gang registrert en nedgang i antall sendte SMS-meldinger. Fra første halvår 2013 til første halvår er det en nedgang på bortimot 25 millioner meldinger. Til sammenligning var det en nedgang på nesten 189 millioner SMS-meldinger fra første halvår 2012 til første halvår Mobilkundene sendte mer enn 3 milliarder SMS-meldinger i første halvår, og dette utgjør i underkant av 89 prosent av alle meldingene. Antall MMS-meldinger har tradisjonelt vært varierende fra år til år. De tre siste periodene har det imidlertid vært en økning. I første halvår økte antall MMS-meldinger med bortimot 13 millioner sammenlignet med første halvår Antall MMS-meldinger utgjør imidlertid bare 2 prosent av det totale antall meldinger. Det har vært en årlig økning i antall innholdsmeldinger hvert år fra første halvår I første halvår var det bortimot 316 millioner innholdsmeldinger. Det er en økning på nesten 59 millioner fra første halvår 2013 eller om lag 23 prosent. Totalt sendte mobilkundene litt over 3,4 milliarder meldinger i første halvår. Det er om lag 47 millioner mer enn i første halvår Fra første halvår 2012 til første halvår 2013 var det til sammenligning en nedgang på 151 millioner meldinger. I gjennomsnitt sendte norske mobiltelefonkunder 96 meldinger per måned i første halvår. Dette er betydelig færre enn i toppåret 2009, da nivået lå på om lag 112 meldinger per måned i gjennomsnitt. 26

28 Millioner Gbyte Datatrafikk Figur 21 viser utviklingen i total datatrafikk for abonnement for mobiltelefoni og for mobilt bredbånd. Total datatrafikk i første halvår var på over Tbyte 16 (27,3 millioner Gbyte). Det er en økning på om lag Tbyte fra første halvår 2013, da datavolumet samlet sett var på i overkant av Tbyte. Økningen fra første halvår 2012 til første halvår 2013 var til sammenligning på om lag Tbyte % 30 90% % 70% Mobiltelefoniabonnement 15 60% Mobilt bredbånd % 40% Andel trafikk fra mobilt bredbånd % Figur 21 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Mer enn 63 prosent av økningen i datatrafikk fra første halvår 2013 til første halvår er knyttet til ordinære abonnement for mobiltelefoni. Datavolumet for disse abonnementene utgjorde bortimot Tbyte i første halvår. Det er en betydelig økning fra første halvår 2013, da volumet var i overkant av Tbyte. Om lag 50 prosent av total datatrafikk var knyttet til ordinære abonnement for mobiltelefoni i første halvår. Tabell 10 viser datatrafikk fra mobilt bredbånd og mobiltelefoniabonnement fordelt på privat- og bedriftsmarkedet. Fra første halvår 2013 til første halvår øker privatmarkedet sin andel av den totale datatrafikken fra 78,4 til 78,8 prosent Terabyte = 1000 Gigabyte. 1 Petabyte = 1000 Terabyte = 1 million Gigabyte. 27

29 MIllioner kroner 2013 Privat Bedrift Totalt Privat Bedrift Totalt Mobilt bredbånd Mobiltelefoniabonnement Totalt Totalt, prosent 78,4 % 21,6 % 100,0 % 78,8 % 21,2 % 100,0 % Tabell 10 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Tall i Tbyte 4.4 Omsetning Mobiltelefoni Figur 22 viser utviklingen i omsetning for mobiltelefoni. Andelen abonnementsinntekter øker fra 49 til 56 prosent fra første halvår 2013 til første halvår. Inntekter fra tidstaksert trafikk (tale) har gått ned til i underkant av 19 prosent av omsetningen. Til sammenligning utgjorde inntekter fra tidstaksert trafikk nesten 50 prosent av omsetningen i første halvår Totalt sett øker inntektene i mobiltelefonimarkedet i første halvår med 225 millioner kroner fra samme periode i Fra første halvår 2012 til første halvår 2013 var det en nedgang på 122 millioner kroner i mobiltelefoniomsetningen. Det er også verdt å merke seg at inntektene fra SMS reduseres, både som andel av samlet omsetning og nominelt % % 50% Øvrige inntekter % SMS-meldinger % 35% 30% Inntekter fra datatrafikk Tidstaksert trafikk % 20% 15% 10% Abonnement og etablering Andel abonnement og etablering Figur 22 Omsetning for mobiltelefoni. Millioner kroner 28

30 Millioner kroner Mobilt bredbånd Figur 23 under viser omsetning for mobilt bredbånd fordelt på bedrifts- og privatmarkedet. Fra første halvår 2013 til første halvår er det en vekst på 6,3 prosent totalt. Omsetningen i bedriftsmarkedet vokser med 9,6 prosent, mens omsetningen i privatmarkedet vokser med 3,3 prosent i løpet av det siste året. Andelen av omsetning fra privatmarkedet er omtrent 51 prosent i første halvår, 1,5 prosentpoeng lavere enn samme periode året før Privat Bedrift Figur 23 Omsetning fra abonnement for mobilt bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet Samlet omsetning for mobiltjenester Figur 24 viser utviklingen i den totale omsetningen for mobiltjenester, fordelt på mobiltelefoni og mobilt bredbånd Omsetningen for mobiltjenester var i første halvår på 8,61 milliarder kroner, om lag 272 millioner kroner mer enn i første halvår Abonnementsinntektene fra mobiltelefoni utgjør nesten 51 prosent av den samlede omsetningen for mobiltjenester. Til sammenligning var denne andelen på om lag 45 prosent i første halvår

31 Millioner kroner Mobilt bredbånd Mobiltelefoni Figur 24 Totalomsetning for mobiltjenester fordelt på mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Millioner kroner 4.5 Markedsandeler Mobiltelefoni Figur 25 viser utviklingen i markedsandeler, målt ved antall abonnement for mobiltelefoni. Telenors markedsandel ved utgangen av første halvår er på 49,7 prosent. Dette er en nedgang fra 50,5 prosent ved utgangen av TeliaSoneras markedsandel reduseres fra 23,3 prosent ved utgangen av 2013 til 22,9 ved utgangen av første halvår. Network Norways andel øker med om lag 0,8 prosentpoeng i løpet av første halvår, til 12,0 prosent. Samtidig reduseres Tele2s andel fra 6,8 til 6,6 prosent av markedet. De fire største tilbyderne betjener over 91 prosent av markedet, bortimot ett prosentpoeng lavere enn ved utgangen av Størst av de øvrige selskapene er Lycamobile, med en markedsandel på 2,7 prosent ved utgangen av første halvår. Ved utgangen av 2013 var andelen på 2,5 prosent. 30

32 60% 50% 49,7 % 40% 30% 20% 22,9 % % 12,0 % 6,6 % 8,9 % 0% Telenor TeliaSonera Network Norway Tele2 Øvrige Figur 25 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement Figur 26 viser utvikling i markedsandelene i mobiltelefonimarkedet basert på omsetning. Til tross for tap av markedsandel basert på antall abonnement øker Telenor sin andel basert på omsetning, fra 53,3 prosent i 2013 til 53,8 prosent av første halvår. TeliaSoneras andel reduseres med om lag 0,1 prosentpoeng mens Network Norway øker med 0,5 prosentpoeng. 60% 53,8 % 50% 40% 30% 20% 22,5 % % 10,4 % 6,1 % 7,2 % 0% Telenor TeliaSonera Network Norway Tele2 Øvrige Figur 26 Markedsandeler for mobiltelefoni basert på omsetning 31

33 4.5.2 Mobilt bredbånd Telenors markedsandel for mobilt bredbånd, målt ved antall abonnement, er ved utgangen av første halvår på 54,6 prosent, 0,5 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av TeliaSonera øker sin andel, fra 21,9 til 22,1 prosent i løpet av første halvår. ICEs markedsandel ved utgangen av første halvår er på 13,9 prosent, en liten økning fra utgangen av Markedsandeler for TDC og gruppen øvrige tilbydere er tilnærmet uendret i første halvår. De største i gruppen øvrige er Phonero, Ventelo og Tele2 med en samlet andel på rundt 4,8 prosent. 70% 60% 54,6 % 50% 40% % 20% 22,1 % 13,9 % % 0% 2,5 % Telenor TeliaSonera ICE TDC Øvrige 7,0 % Figur 27 Markedsandeler for abonnement for mobilt bredbånd Mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet Figur 28 viser markedsandeler for all datatrafikk i mobilnett. Telenor er størst og øker stadig sin markedsandel. Ved utgangen av første halvår hadde Telenor en markedsandel for datatrafikk på 46 prosent, en økning på 1,4 prosentpoeng fra utgangen av 2013, og 4,3 prosentpoeng fra utgangen av TeliaSonera, som i likhet med Telenor tilbyr 4G, øker sin markedsandel fra 30,5 til 31,9 prosent i løpet av første halvår. ICE har en tydelig nedgang fra 14,3 til 10,4 prosent, mens Network Norway øker fra 5,5 til 5,8 prosent. Samlet betjener Network Norway og Tele2 om lag 9,1 prosent av markedet for datatrafikk per utgangen av første halvår, en økning fra 8,3 prosent ved utgangen av De mindre tilbyderne (øvrige) øker sin samlede andel fra 5 til 6 prosent i løpet av første halvår. 32

34 50% 45% 46,0 % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 31,9 % 10,4 % 5,8 % 6,0 % % Telenor TeliaSonera ICE Network Norway Øvrige Figur 28 Markedsandeler for total datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Figur 29 viser markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet, basert på omsetning. Telenor øker sin markedsandel fra 53,5 prosent i 2013 til 54,0 prosent i første halvår. 60% 54,0 % 50% 40% 30% 20% 21,9 % % 9,5 % 5,6 % 9,0 % 0% Telenor TeliaSonera Network Norway Tele2 Øvrige Figur 29 Markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd basert på samlet omsetning 33

35 4.6 Internasjonal gjesting Innledning Norske abonnenter benytter mobiltelefon i utlandet, og utenlandske abonnenter benytter mobiltelefon i Norge. Abonnentene benytter mobiltelefonen til å ringe ut, til å motta samtaler, til å sende og motta meldinger og for tilgang til Internett (datatjenester). Den norske abonnenten i utlandet knytter telefonen til et mobilnett som har dekning i det aktuelle geografiske området og er på denne måten gjest i det utenlandske nettet. Tilsvarende gjelder når en utenlandsk abonnent benytter sin mobiltelefon i Norge. Teleoperatøren som eier det aktuelle mobilnettet i Norge, og teleoperatøren som eier nettet i utlandet, har avtale seg imellom om å formidle trafikk til og fra den aktuelle mobiltelefonen. Avtalene fastsetter blant annet det økonomiske vederlaget mellom teleoperatørene når abonnenter benytter hverandres nett. Innen EØS-området er internasjonal gjesting regulert av myndighetene. Det er fastsatt pristak for taletrafikk, SMS og datatrafikk. Den første reguleringen ble vedtatt i EU i 2007 og trådte i kraft i EØS/EFTA-landene i Senere har det vært flere reguleringer. Den siste reguleringen trådte i kraft i EU-landene 1. juli 2012 og i EØS/EFTA-landene 7. desember Reguleringen omfatter pristak på så vel sluttbrukernivå som på grossistnivå. Nåværende priser gjelder fra 1. juli. Reguleringen omfatter også spesifikke krav til informasjon som skal gis til abonnentene. Det er tilbydere som er MNO eller MVNO i Norge som rapporterer trafikkvolumer og inntekter for internasjonal gjesting. Disse rapporterer trafikk og inntekter for egne sluttkunder og grossistsalg for tilbydere som er videreselgere hos den enkelte MNO eller MVNO Norske abonnenter i utlandet Figur 30 viser utviklingen i trafikkvolumer for norske mobilabonnenter som gjester mobilnett i utlandet. Tallene for taleminutter er summen av originerte og mottatte samtaler. Det samme gjelder SMS-meldinger. Trafikkvolumene øker hvert år i perioden, frem til første halvår hvor det er en nedgang i både taleminutter og SMS, på henholdsvis 3,6 og 4,6 prosent. Datatrafikken øker fra 68 til 153 millioner megabyte fra første halvår 2013 til første halvår, en økning på nesten 126 prosent. Tale og SMS substitueres i et økende tempo med tjenester som bruker datatrafikk. 34

36 Millioner kroner Millioner minutter, meldinger, Mbyte Taleminutter SMS-meldinger Datatrafikk Figur 30 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet Figur 31 viser inntekter og utgifter for norske tilbydere når nordmenn gjester mobilnett i utlandet. Nedgangen i utgifter reduseres for hvert år i hele perioden. Fra første halvår 2013 til første halvår gikk utgiftene ned fra 268 til 196 millioner kroner, en nedgang på om lag 27 prosent. Til sammenligning var nedgangen fra første halvår 2012 til første halvår 2013 på om lag 19 prosent. Inntektene reduseres også. Fra første halvår 2013 til første halvår går inntektene ned med 27 prosent, til 832 millioner kroner. Netto inntekt, differansen mellom inntekt og utgift, er stabil på om lag 640 millioner kroner Inntekter Utgifter Netto Figur 31 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet 35

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 1. halvår 2013 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 23. oktober Endret 20. desember NØKKELTALL 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 465 748 1 321 325-9,9 % Av dette: Privat 1 151 019 1 025

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 Revidert 2. september 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 19. mai 2016 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 19. mai 2016 Nøkkeltall 2014 2015 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 080 869 944 510-12,6 % Herav antall

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2015 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015 1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2013 15. mai 2014 Endret 10. juli 2014 NØKKELTALL 2013 2012 2013 Endring Fast telefoni Abonnement 1 394 083 1 236 698-11,3 % Av dette: Privat

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 22. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 7 2 Utviklingstrekk... 9 2.1 Telefoni... 9 2.2 Fast og mobilt bredbånd... 12 2.3 Samlet

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

Omsetning og investeringer

Omsetning og investeringer Ekommarkedet 2016 Nkom publiserer tall for utviklingene i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester på nettstedet «Ekomstatistikken». Der vil hovedtallene være lett tilgjengelig, og datasett for

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Samlet omsetning 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 16 000 14 000 12 000 10 000 70% 65% 60% 55% 8 000 6 000 4 000

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Ekomstatistikken 1. halvår 2016 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer 3 oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3 Omsetning... 8 3.4

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 40 000 35 000 30 000 25 000 37 % av

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 endret 20. juni 2012 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016 Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 31. oktober Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 16 500 16 000 15 500 15 335 15 921 Totalomsetning

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012 Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober 2012 1 Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av 2012. Totalt 176 ved utgangen av 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 1. halvår 2012 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 PT-rapport nr. 5 2012 19. oktober 2012 Det norske ekommarkedet 2012 NØKKELTALL 2012 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 579 024 1 465

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 PT-rapport nr. 4 2012 9. mai 2012 NØKKELTALL 2011 2010 2011 Endring Fast telefoni Abonnement 1 647 400 1 528 964-7,2 % Av dette: Privat

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017 Det norske ekommarkedet 216 Direktør Torstein Olsen 22. mai 217 Omsetning og investeringer 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 35 34 34 82 33 981 33 32 32 75 Totalomsetningen

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Det norske ekommarkedet 2017 direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt *) Omsetning i millioner kroner 16 000 15 800 15 600 15 400

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester. 20. mai 2011 Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2010 20. mai 2011 1 NØKKELTALL 2010 2009 2010 Endring Fast telefoni Abonnement 1 770 923 1 648 927 (6,9 %) Av dette: Privat 1395 261 1 294 210

Detaljer

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1 NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 %

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data

Innhenting og publisering av ekomstatistikk. 1 Lovgrunnlag. 2 Innhenting av data Innhenting og publisering av ekomstatistikk Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innhenter rutinemessig data over det norske markedet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ekommarkedet).

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014

Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 Bredbånd i Norge 2014 30. oktober 2014 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 31. oktober 2011 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 2011 31. oktober 2011 Innhold 1 Om undersøkelsen... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 3 2 Hvordan rapporten

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 7 1.1 Bakgrunn og formål... 7 1.2 Målgruppen og feltarbeid... 7 1.3 Utvalg...

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015

Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 Bredbånd i Norge 2015 22. oktober 2015 [SKRIV INN TEKST] POST- PJKJKJKJK Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Revidert 6. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling...

Detaljer

Bredbånd i Norge desember 2016

Bredbånd i Norge desember 2016 Bredbånd i Norge 2016 21. desember 2016 1 Sammendrag Rapporten omhandler utviklingen i tilgang og anvendelse av fast og mobilt bredbånd i Norge. I kapittel 2 sammenlignes utviklingen i tilgang til fast

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS

Spørsmål fra Konkurransetilsynet i tilknytning til foretakssammenslutning mellom Telia Company AB og Phonero AS W Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Vår ref.:1606274-2 - 049 Vår dato: 9.12.2016 Deres ref.: 2016/0378-55 Deres dato: 6.12.2016 Saksbehandler: FSR, MMA Spørsmål fra Konkurransetilsynet

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011

Det norske postmarkedet 2010. 20. juli 2011 Det norske postmarkedet 2010 20. juli 2011 2 Det norske postmarkedet - 2010 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Sammendrag... 4 2. ANTALL SENDINGER... 5 2.1 Uregistrerte sendinger... 5 2.2 Registrerte

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010.

Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Bedriftenes teleleverandør Phonero tilbud til: Roughnecks Oppdatert 22.09.2010. Phonero er bedriftenes teleleverandør: Best på dekning og kvalitet. Vi reduserer effektivt dine telefonikostnader Fasttelefoni,

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inneholder en rekke nyttige moduler som normalt må kjøpes

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Videresalg Telefoni PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Videresalg Telefoni Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2004 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning (august 2004) 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i stort tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge?

Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Har vi et velfungerende bredbåndsmarked i Norge? Willy Jensen Direktør Post- og teletilsynet Digitale telenett Teleforum på Kursdagene NTNU, Trondheim 5-6.januar 2010 1 Disposisjon 1. Kort om regelverk,

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet

Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet Vil den bærekraftige konkurransen i mobilmarkedet bli påvirket av en reduksjon fra tre til to tilbydere, og ved at det nå konkurreres mer på mobildata fremfor tale

Detaljer

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier:

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier: Nummerplan: E.164 Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00 Serier: Fra Til Antall Kategori 20 00 00 00 39 99 99 99 20 000 000 Geografiske nummer 400 00 000 499 99 999

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland Arbeidsnotat nr. 08/09 Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models and cultural diversity Prosjektet

Detaljer

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15

fordelt på graden av endring. 2008. Prosent...15 1. Eit rammeverk for statistikk om informasjonssamfunnet...7 2.1.1. Arbeidsproduktivitet i 2002-2006, etter intensitet av IKT-kapital (kvartiler) og bruk av høyt kvalifisert arbeidskraft (prosent). Bearbeidingsverdi

Detaljer

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare.

Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. Informasjon om prisskjemaene Prisskjemaet inneholder 3 arkfaner/skjemaer som tilbyder skal fylle ut og besvare. - Arkfane/skjema - Priser fasttelefoni - Arkfane/skjema - Priser mobiltelefoni - Arkfane/skjema

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2005 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning - august 2005 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i høyt tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den høyeste

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

Samtrafikk og markedsregulering

Samtrafikk og markedsregulering Samtrafikk og markedsregulering Hans Jørgen Enger Seksjonssjef avdeling Marked Post- og teletilsynet NTNU telematikk IKT, organisasjon og marked 10. oktober 2012 Disposisjon/dagens tema I. Litt om samtrafikk

Detaljer

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni

<RESPID> Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Forbrukerundersøkelse om anvendelse av Internett og telefoni Takk for at du tar deg tid til å svare på dette skjemaet. Du svarer ved

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett

Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter. av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett Sårbarhet i telenettene aktørenes roller, plikter og rettigheter av Hans Olav Røyr rådgiver Seksjon for sikkerhet og beredskap i nett 1 Agenda Litt om Post- og teletilsynet Hva er elektronisk kommunikasjon?

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

24.11.2011 Det Digitale Agder

24.11.2011 Det Digitale Agder 24.11.2011 Det Digitale Agder DET DIGITALE AGDER Samarbeidsprosjekt der begge fylkeskommunane og alle 30 kommunane på Agder deltek Arbeider for utbygging av infrastruktur for digital kommunikasjon, og

Detaljer

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten

Sak 12/2655 Teletrafikktjenester. Bilag 3 til kontrakten Sak 12/2655 tjenester Bilag 3 til kontrakten Kundens tekniske plattform Side 1 av 7 Innhold Dette dokumentet (Bilag 3) gir en beskrivelse av nåværende løsning, samt de spesifikke strategier og føringer

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere

Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere Tilbydere av mobiltelefoni Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1193-31 31.05.2010 Saksbehandler: Petter Ravne Bugten Dir.tlf: 922 01 622 Samarbeid om bransjenorm for forbedret informasjon til forbrukere

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Kravspesifikasjon. Saksnummer: 1500191

Kravspesifikasjon. Saksnummer: 1500191 Kravspesifikasjon Saksnummer: 1500191 2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Oversettelsesarbeidet... 4 3 Oversettelsesoppdragene... 4 3.1 SMP-prosjekt... 5 3.2 Statistikkrapporter... 5 3.3 Diverse...

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

Regulering av elektroniske nett og tjenester

Regulering av elektroniske nett og tjenester Regulering av elektroniske nett og tjenester IKT og marked, NTNU Trondheim 3. oktober 2012 Avdelingsdirektør Irene Åmot avdeling Marked 1 Disposisjon I. Om Post- og teletilsynet (PT) II. Ekommarkedet og

Detaljer

Teknologiplattform for Network Norway

Teknologiplattform for Network Norway Geir Løvnes, Network Norway Digitale Telenett, NTNU, 7/1-2009 Teknologiplattform for en ny aktør Teknologiplattform for Network Norway Hvordan velge Teknologiplattform for ny aktør? Velges ut fra Hvilken

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Høring - endring i ekomforskriften 2-7. Internasjonal gjesting i mobilnett.

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Høring - endring i ekomforskriften 2-7. Internasjonal gjesting i mobilnett. DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Ifig. høringsliste Deres ref. Vår ref. Dato 10/1248 - KSK 27.04.2012 Høring - endring i ekomforskriften 2-7. Internasjonal gjesting i mobilnett. Samferdselsdepartementet

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Ny nummerserie for innsamlinger

Ny nummerserie for innsamlinger W Se mottakerliste Vår ref.: 1400120-17 - 439 Vår dato: 21.4.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Bjarte Stølås Storli Ny nummerserie for innsamlinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering

PRODUKTBESKRIVELSE NRDB. NRDB E-post-portering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB NRDB E-post-portering Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at:

Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at: Com2gether Høsten 2011 Vi skal prioritere å selge Mobilt Bedriftsnett og kommunisere at: Ventelo er markedsleder på kundeservice Ventelo har markedets råeste MBN Gjennom live demonstrasjon og inngående

Detaljer

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste "Totalkunderabatt"

Avgjørelse A2006-69 - NetCom ASA - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Telenor ASAs tjeneste Totalkunderabatt Offentlig versjon Simonsen Advokatfirma DA Espen Tøndel Postboks 6641 St. Olavs plass 0129 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/259-27 MAB KAAS 528.0 Saksbeh.: Katrine Askildsen Christina Jakobsen Dato: 6.

Detaljer

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network Norway AS konkurranseloven 16 jf. 20 inngrep mot foretakssammenslutning Mottaker Offentlig versjon Deres ref.: Vår ref.: 2014/0289-355 Saksbehandler: Saksansvarlig: Kjersti Margrethe Bruaas Gjermund Nese Dato: 05.02.2015 Vedtak V2015-1 TeliaSonera AB (publ) - Tele2 Norge AS/Network

Detaljer

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum 30.05.2012 i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 Tema Kommunikasjon og 50 års

Detaljer

Vedtak i marked for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett - innhenting av tilleggsuttalelse

Vedtak i marked for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett - innhenting av tilleggsuttalelse W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1504996-46 - Vår dato: 6.1.2017 Deres ref.: 16/2121- Deres dato: 25.11.2016 Saksbehandler: FSR, MMA Delvis unntatt fra offentlighet iht

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 1. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 64 500 husholdningskunder skiftet leverandør i 1. kvartal 2005. Dette er en oppgang på 10 000 i forhold til 4. kvartal 2004, men lavere enn

Detaljer

Oppstartsmøte Midt Trøndelagskommunene August 2016

Oppstartsmøte Midt Trøndelagskommunene August 2016 Moderne og fleksible teletjenester for norske bedrifter Oppstartsmøte Midt Trøndelagskommunene August 2016 Moderne og fleksible teletjenester for bedrifter Agenda Presentasjon av avtalen Bedriftsnett/

Detaljer

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS Telekombransjens syn på telereguleringen Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS TeliaSonera en internasjonal telegigant Norsk mobilkjempe med solid fotavtrykk NetCom og Chess 1,65 millioner kunder Omsetter

Detaljer