Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko"

Transkript

1 Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1

2 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med våre kapitalbeskyttede plasseringer. Det handler om å nå sine mål uten å ta unødvendig risiko. Med kapitalbeskyttede plasseringer er selvsagt målet av økonomisk karakter. Våre kapitalbeskyttede plasseringer består av to deler, en obligasjonsdel og en del som er koblet til utviklingen på et marked. Vår vanligste kapitalbeskyttede plassering er aksjeindeksobligasjonen, som er koblet til aksjemarkedet. Obligasjonen står for sikkerheten og gjør at du kan føle deg trygg. Aksjedelen på sin side gjør at du kan få en bra avkastning når børsen stiger. Kombinasjonen av de to gjør at du kan tjene penger uten å ta unødig risiko. Vær forsiktig og vinn som vi pleier å si. Diagrammet nedenfor viser at de som har spart i våre aksjeindeksobligasjoner siden 1994 har fått en avkastning på i gjennomsnitt 7,5 prosent per år*. Det betyr at kroner har vokst til kroner. Bildet viser også at verdens børser har gitt en avkastning på 5,3 prosent per år. Det blir bare kroner. De som har valgt å plassere sine sparepenger i våre aksjeindeksobligasjoner har beviselig kunnet være forsiktige og samtidig vinne. Denne gang tilbyr vi et alternativ på det norske aksjemarkedet. Les mer om alternativet videre i denne brosjyren. Handelsbankens aksjeindeksobligasjoner Verdens børser Kilde: Handelsbanken Capital Markets. Verdens børser reprensenteres av aksjeindeksen MSCI World Net Total Return. Priser og kostnader knyttet til produktene i denne brosjyre Tegningsomkostninger er 2 % av investert beløp. Øvrige kostnader vil tilsvare bankens tilretteleggermargin på produktet. Per 9. februar estimeres disse til 2,97 %. Dette tilsvarer 0,97 % årlig. Tilretteleggermarginen ligger inkludert i produktets vilkår. *Gjelder våre aksjeindeksobligasjoner med mer enn to års løpetid utstedt i Sverige i svenske kroner fra juni 1994 til og med desember Alle beregninger er gjort i svenske kroner. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 2

3 Slik fungerer våre kapitalbeskyttede produkter Å spare i aksjer har over lang tid gitt en bra avkastning. Det er dog en ulempe med å plassere direkte i aksjemarkedet. Når aksjemarkedet faller taper du penger. Alle våre kapitalbeskyttede plasseringer har en bestemt løpetid. Når løpetiden er over fastsettes det hvor mye penger du får tilbake. På grunn av den innebygde kapitalbeskyttelsen får du uansett tilbake det nominelle beløpet, også om markedet har falt i verdi. Om markedet har steget, får du både det nominelle beløpet og et såkalt tilleggsbeløp. Tilbakebetalingsbeløp = Nominelt beløp + Tilleggsbeløp La oss ta ett eksempel med en aksjeindeksobligasjon Det nominelle beløpet sørger for kapitalbeskyttelsen, tryggheten, og er kroner per aksjeindeksobligasjon du kjøper. Det nominelle beløpet får du alltid tilbake på forfallsdagen. Tilleggsbeløpet utgjør verdiveksten i aksjeindeksobligasjonen. Jo større tilleggsbeløp, desto mer penger tjener du. Størrelsen på tilleggsbeløpet bestemmes av utvikling i markedet og hvor stor del av oppgangen du får glede av, den såkalte avkastningsfaktoren. I noen av våre indeksobligasjoner kjøper du med en såkalt overkurs. Overkursen er på 10 %, det vil si kroner per aksjeindeksobligasjon. Dette er penger du risikerer å tape dersom aksjemarkedet faller. Samtidig gjør overkursen at du får en høyere avkastningsfaktor. Du får med andre ord ta større del i den eventuelle oppgangen i aksjemarkedet. Det er Handelsbanken som er ansvarlig for at både det nominelle beløpet og eventuelt tilleggsbeløpet tilbakebetales. Det gjør at du kan føle deg trygg. Tilleggsbeløp = Nominelt Beløp x Avkastningsfaktor x Oppgang i aksjemarkedet Her er et regneeksempel Anta at du kjøper 10 poster i Aksjeindeksobligasjon 3039, for totalt kroner. Anta videre at avkastningsfaktoren settes til 100 prosent, og at aksjeindeksen stiger med 50 prosent. Tilleggsbeløpet blir da: kroner x 100 % x 50 % = kroner. Tilbakebetalingsbeløpet blir dermed kroner kroner = kroner. Skulle aksjemarkedet derimot falle i perioden, får du likevel tilbake det nominelle beløpet: kroner. 3

4 Norske aksjer fortsatt gunstig priset Den globale innhentingen fortsetter, men det er stor forskjell på veksten i utviklingslandene og utviklingen i den rike delen av verden. Asias vekstmarkeder er allerede oppe i marsjfart, mens veksten i de rike landene er betydelig svakere. Tidligere pleide man å si at det var USAs økonomi som dro resten av verden. Slik er det ikke lenger. Nå er det vekstmarkedene i Asia, med Kina i spissen, som er lokomotivet. Kina drar ikke bare med seg nabolandene, men også råvareproduserende og eksporterende land. I tillegg drar også gjeldstunge land gradvis nytte av økt eksport til Kina. I løpet av de kommende årene må mange rike land redusere sine underskudd i statsbalansene. Dermed er de avhengige av støtte i form av fortsatt lave renter. I mange av vekstmarkedene er situasjonen motsatt. Veksten er så høy at man snart må sette opp rentene. Man vil også la valutaene styrke seg, noe som er fordelaktig for rike land med forsiktig vekst. Dermed blir hele verdensøkonomien bedre balansert. Råvareproduserende land drar nytte av veksten i vekstmarkedene. Allerede i dag selges det flere biler i Kina enn i USA. Rask vekst i Kina vil være fordelaktig for prisene på norske råvarer som olje, aluminium og kunstgjødsel. Norge har klart seg bra i den globale lavkonjunkturen. Fortsatt høye investeringer i oljesektoren, stigende boligpriser og en sterk detaljhandel har motvirket nedgangen i eksporten. Det norske aksjemarkedet hadde en sterk innhenting i 2009, men er fortsatt attraktivt vurdert i et langsiktig perspektiv (se diagram). Selskapene har gjort store innsparinger og resultatene vil stige raskt når etterspørselen stiger. Med forbedrede vekstforventninger bør også resultatprognosene stige, noe som gjør at verdsettelsene vil se mer attraktive ut. Derfor har vi et positivt syn på Oslo Børs. Vil du ta vare på de mulighetene som finnes, men samtidig begrense risikoen, er Handelsbankens kapitalbeskyttede plasseringer et bra alternativ. Vurdering av norsk aksjemarked 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 jan-80 jan-84 jan-88 jan-92 jan-96 jan-00 jan-04 jan-08 jan-10 P/B (Aksjekurs/ Bokført egenkapital) P/B (gjennomsnitt) Kilde: Reuters Ecowin, Handelsbanken Fordeler og ulemper Dra nytte av forbedringen i verdensøkonomien + Selskaper synes gunstig priset Profil mot vekstmarkedene Børsen steg mye i 2009 Fortsatt usikkerhet i verdensøkonomien 4

5 La sparepengene vokse trygt i det norske aksjemarkedet Aksjeindeksobligasjon 3039 koster kroner per post. Du får minst tilbake kroner på forfallsdagen. Du tar dermed 10 prosent risiko, såkalt overkurs, på ditt investerte beløp. Dette gjør at du får en betydelig høyere avkastningsfaktor enn du ellers ville ha fått og på den måten kan tjene mye mer penger dersom aksjeindeksen stiger i verdi. Aksjeindeksen denne gang er koblet til indeksen OMXO20 Index, som representerer de 20 største selskapene på Oslo Børs. I grafen nedenfor ser du hvordan indeksen har gått siden desember Fakta om 3039 Pris per stk Minst tilbake (nominelt beløp) kr kr Preliminær avkastningsfaktor 100 % Løpetid Slik har det gått med aksjeindeksen ca 3 år 0 06/12/29 07/11/20 08/10/14 10/02/10 Kilde: Reuters, NasdaqOMX Indeksen har eksistert siden 19.oktober Utviklingen før den tid er i etterkant beregnet av NASDAQ OMX fra desember Merk at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Selskapene i indeksen Selskap Vekt per 8/ Statoil 26,49% Telenor 11,69% DnB NOR 10,54% Yara International 8,37% Orkla 7,81% Seadrill 6,75% Norsk Hydro 5,48% Acergy 2,68% Petroleum Geo-Services 2,64% Storebrand 2,50% Aker Solutions 2,42% Marine Harvest 2,41% Renewable Energy Corporation 1,99% Subsea 7 1,86% Royal Caribbean Cruises 1,64% Fred. Olsen Energy 1,41% Frontline 1,06% Sevan Marine 0,85% DNO International 0,83% Golden Ocean Group 0,57% Slik kan det bli for 3039 Indeksens utvikling 1 Utvikling Avkastning per år Plassert beløp Tilbakebetalt beløp 2 Avkastning 3 per år 3 80% 21,1% kr kr 60,4% 16,6% 60% 16,5% kr kr 42,6% 12,3% 40% 11,6% kr kr 24,8% 7,5% 20% 6,1% kr kr 7,0% 2,2% 0% 0,0% kr kr -10,9% -3,7% -20% -7,0% kr kr -10,9% -3,7% 1. Hensyntatt gjennomsnittsberegninger av sluttindeks (se side 6) 2. Basert på avkastningsfaktor på 100 %. 3. Inklusiv 2 % tegningsprovisjon 5

6 Det her er også viktig å vite Tegningsfrist og innbetaling Siste tegningsdag er mandag 15. mars Tegningsblanketten må være mottatt av Handelsbanken før kl Aksjeindeksobligasjonene skal betales den 18. mars ISIN-NR NO Startindeks Startindeks fastsettes 19. mars Følg verdien i løpetiden Du kan enkelt se verdien på dine aksjeindeksobligasjoner på www. handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse. Selge før løpetidens slutt Under normale markedsforhold er det enkelt å selge aksjeindeksobligasjonene i løpetiden. Velger du å selge før løpetidens slutt, betaler du en kurtasje, akkurat som på aksjer. Det er viktig å merke seg at aksjeindeksobligasjonens kapitalbeskyttelse kun gjelder på tilbakebetalingsdagen. I løpetiden kan aksjeindeksobligasjonens verdi være lavere enn det nominelle beløpet. Sluttindeks Sluttindeks for aksjene fastsettes som et gjennomsnitt av verdiene på aksjeindeksen fra og med 26. mars 2012 til og med 26. mars 2013 med en avlesning hver måned. Slik minimeres risikoen for at en eventuell børsnedgang i slutten av løpetiden skal påvirke aksjeindeksobligasjonens sluttindeks for mye. Tilbakebetalingsdag Tilbakebetalingsdag er 9. april Minste tilbakebetalingsbeløp er kroner per post. Avkastningsfaktor Avkastningsfaktoren angis i prosent og forteller hvor stor del av oppgangen i aksjeindeksen du får ta del av. Er avkastningsfaktoren høyere enn 100 %, får du mer enn den faktiske oppgangen i underliggende indeks. Avkastningsfaktoren i denne brosjyren er preliminær. Endelig avkastningsfaktor fastsettes 19. mars Avkastningsfaktorens nivåer avgjøres blant annet av norske og internasjonale renter, forventninger om fremtidige kurser og svingninger, samt kursbevegelsene (volatiliteten) på aksjemarkedet frem til betalingsdagen. Valuta Alle beregninger og betalinger i aksjeindeksobligasjonen gjøres i norske kroner. Skatt Se side 7. Informasjon om underliggende aksjeindeks Underliggende aksjeindeks er OMXO20 Index. Mer informasjon om denne finnes i Slutliga Villkor. Tildeling og vilkår for emisjonens gjennomføring Bekreftelse på tildeling beregnes utsendt fra VPS ca 26. mars Fastsettelse av startindeks og avkastningsfaktorer publiseres på våre nettsider. Handelsbanken kommer til å innstille emisjonen dersom avkastningsfaktorene ikke kan faststilles til minst 80 %. Handelsbanken har rett til å innstille hele eller deler av emisjonen. For ytterligere informasjon, se Slutliga Villkor. Dersom emisjonen innstilles etter betaling har funnet sted, betaler Handelsbanken tilbake beløpet til den kontoen som er angitt på tegningsblanketten. Kredittrisiko Ved kjøp av Aksjeindeksobligasjon 3039 tar investor en kredittrisiko på Handelsbanken. Handelsbankens kredittrating er AA- fra Standard & Poor s og Aa2 fra Moody s. Rating er den karakter en låntager kan motta fra et uavhengig kredittratingsinstitutt på sin evne til å klare sine finansielle forpliktelser. Denne evnen kalles også for kredittverdighet. De to største kredittratingsinstituttene er Moody s og Standard & Poor s. Handelsbanken er en universalbank og har dermed et komplett tilbud av ulike bankprodukter. Med dette følger en rekke ulike risker som identifiseres, måles og håndteres på en systematisk måte innen konsernets alle deler. Handelsbanken stiller ingen sikkerheter for emitterte verdipapirer og de som plasserer i verdipapirer omfattes verken av den norske eller svenske innskuddsordningen. Markedsrisiko Underveis i løpetiden påvirkes verdien på Aksjeindeksobligasjon 3039 av flere faktorer, blant annet den underliggende aksjeindeksens utvikling, gjenstående løpetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle aksjeutbytter. Merk at små endringer i den underliggende aksjeindeksen kan resultere i store endringer i produktets verdi. Investorer bør være klar over at en aksjeindeksobligasjon i løpetiden handles som et selvstendig verdipapir og at verdien også styres av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Likviditetsrisiko og risiko ved salg i løpetiden Det gjøres oppmerksom på at det i visse perioder kan være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Aksjeindeksobligasjon Dette kan for eksempel inntreffe ved illikviditet i markedet, kraftige kursbevegelser eller når handelen på en relevant markedsplass stenges eller pålegges restriksjoner i en periode. Også tekniske feil, eksempelvis kommunikasjonsbrudd kan forstyrre handelen. Kunnskapsnivå Kunder som investerer i aksjeindeksobligasjoner skal forsikre seg om at de har tilstrekkelig kompetanse. Tegnere skal også forstå risikoen som er forbundet med produktet og ta plasseringsbeslutninger etter grundige vurderinger av hensiktsmessigheten av produktet sett i lys av egen finansiell stilling. Så vel Handelsbanken som andre aktører gir ut aksjeindeksobligasjoner. Ulike produkter kan være koblet til samme aksjemarked, men være konstruerte på forskjellige måter. Det bør derfor opplyses om at sammenlignbarheten mellom ulike aksjeindeksobligasjoner på samme aksjemarked ofte er begrenset. For å få et helhetsbilde av denne aksjeindeksobligasjonen bør investoren lese Grundprospektet og Slutliga Villkor. Overkurs, økt risiko - større potensial Den risiko investoren tar er større i aksjeindeksobligasjoner som kjøpes til overkurs, fordi kapitalbeskyttelsen kun gjelder det nominelle beløpet. Et alternativ med overkurs gir høyere avkastningsfaktor og dermed en større mulighet til høyere avkastning. Fullstendige vilkår Aksjeindeksobligasjon 3039 gis ut under Handelsbankens MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Det fullstendige prospektet for Aksjeindeksobligasjon 3039 består av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram og av Slutliga Villkor. Begge dokumentene finnes på Grundprospektet for Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram er godkjent av den svenske Finansinspektionen og oversendt rette myndighet i Norge. Lisens Handelsbanken har rett til å benytte indeksen i denne brosjyren i henhold til lisensavtale. Nasdaq, NASDAQ OMX, OMX, and OMXO20 Index TM, are registered trademarks of The NASDAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the Corporations ) and are licensed for use by Svenska Handelsbanken AB (publ). The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT(S). 6

7 Opplysninger i samsvar med Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter, fastsatt av Kredittilsynet med endring fastsatt I henhold til rundskrivene bør nærmere definerte opplysninger gis før avtale om salg av sammensatte produkter. Rundskrivet sier at informasjonen som skal gis i henhold til rundskrivet bør presenteres samlet og oversiktlig i produktets informasjonsmateriell. Nedenfor følger aktuelle opplysninger for dette produktet. GENERELLE OPPLYSNINGER Underliggende aksjeindeks er beskrevet i Slutliga Villkor. Indeksen er en prisindeks. Aksjene i indeksen er ikke justert for utbytte fra aksjene som inngår. Forventet avkastning på aksjeindeksen er derfor lavere enn om man hadde investert direkte i aksjene. Derivater som gir avkastning inklusiv utbytte vil derfor være tilsvarende dyrere. Man får med andre ord ikke utbyttene direkte, men i form av høyere avkastningsfaktorer enn det alternativt ville vært. FORVENTET PROSENTVIS FORDELING AV INNBETALT BELØP I PRODUKTETS FORSKJELLIGE DELER Tegningsprovisjon er 2 % av tegnet beløp. I forbindelse med tilrettelegging av aksjeindeksobligasjonen vil tilretteleggeren motta en provisjon fra utsteder. Denne bruttomarginen skal blant annet dekke kostnader for administrasjon, dokumentasjon, markedsføring, VPS og omkostninger i forbindelse med sikring av risiko. Størrelsen på denne kan variere med forandringer i markedsforutsetningene, men estimeres pr. 9. februar 2010 til 2,97 %. Dette tilsvarer 0,97 % årlig. Investorer i Aksjeindeksobligasjon 3039 bør merke seg at kostnaden for risikosikringen kan variere, avhengig av aktørenes markedsposisjon og konkurransefortrinn. Tabellen nedenfor viser den forventede prosentvise fordelingen av innbetalt beløp fordelt på nullkupongobligasjon, derivat, tilretteleggerprovisjon samt tegningsprovisjon. Nullkupong Derivat Tegnings- Tilretteleggerprovisjon provisjon Aksjeindeksobligasjon ,99 % 16,40 % 1,96 % 2,65 % SAMMENHENG MELLOM AKSJEKURVENES UTVIKLING OG AVKASTNINGEN PÅ AKSJEINDEKSOBLIGASJON 3039 Deltakelsen i underliggende indeks er beskrevet som Tilleggsbeløp i denne brosjyrens side 3 og i Slutliga Villkor avseende lån Deltakelsen er målt ved avkastningsfaktor, som sier hvor stor prosentvis rett man har til eventuell oppgang i underliggende aksjekurv på nominelle beløp på tilbakebetalingsdagen. Avkastningsfaktorene oppgitt på blant annet side 5 er preliminære og fastsettes på startdagen. Ved beregning av Tilleggsbeløp fastsettes sluttverdien som et gjennomsnitt av 13 observasjoner siste 12 måneder. Gjennomsnittsberegninger er en beskyttelse mot kursfall på slutten av løpetiden. Samtidig innebærer det at en eventuell kursoppgang i gjennomsnittsperioden ikke får fullt gjennomslag. På tilbakebetalingsdagen blir minimum nominelt beløp tilbakebetalt. HVOR STOR PROSENTANDEL AV INNBETALT BELØP SOM ER KAPITALBESKYTTET? Med 2 % tegningsprovisjon vil 89,1 % av innbetalt beløp være kapitalbeskyttet på forfallsdagen. Nominelle beløp tilbakebetales på forfallsdagen, mens betalt overkurs og tegningsprovisjon ikke tilbakebetales. MOTPARTSRISIKO Investorer vil ha motpartsrisiko på utsteder, Handelsbanken. Dette betyr at dersom Handelsbanken misligholder sine forpliktelser og går konkurs, har man et krav mot banken på linje med andre kreditorer. Produktet omfattes ikke av Bankenes sikringsfonds generelle innskuddsgaranti. OPPLYSNINGER OM PRIS OG TOTALE KOSTNADER Pris defineres i Rundskrivet som hva det koster utsteder å sikre produktet med en nullkupongobligasjon og en pris på derivatdelen. Disse er beskrevet under punktet Forventet prosentvis fordeling av innbetalt beløp i produktets forskjellige deler i kolonnen ovenfor. Det gjøres oppmerksom på at ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivatdelen i produktet avhengig av hvilken strategisk posisjon de har i markedet. Handelsbanken er en av de største utstederne av strukturerte produkter i Norden. Faktisk rente på obligasjonsinnskuddet vil være relatert til swaprenten for aktuell løpetid. Per 9. februar 2010 estimeres denne 3,64 %. Dette er på linje med bankens innlånsrente. Endelige priser vil kunne avvike fra ovennevnte estimater på grunn av endringer i de aktuelle markedsforhold. Etter innbetaling vil Handelsbanken offentliggjøre endelig pris og totale kostnader, samt hvor mye dette avviker fra ovennevnte estimater. TILLEGGSKOSTNADER Kjøpte andeler vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Opprettelse av VPS-konto er kostnadsfritt. Beholdning på VPS-konto belastes med et årlig gebyr. For kunder i Handelsbanken er gebyret som følger: Beløp (fra og med) T.o.m. Årlig gebyr Kr. 0 kr kr. 0 Kr Kr kr. 340 Deretter tillegg på kr. 150 per påbegynte million i kr. i beholdning HISTORISK AVKASTNING Indeksen i dette produktet har ikke fem års historikk. Indeksen har eksistert siden 19. oktober Utviklingen før den tid er i etterkant beregnet av NASDAQ OMX fra desember 2006 og vist i grafen på side 5. Det gjøres oppmerksom på at Finanstilsynets krav om å vise fem års historikk ikke kan oppfylles. Merk at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. HØYESTE OG LAVESTE MULIGE AVKASTNING, SAMT SANNSYNLIGHET FOR DETTE Laveste mulige avkastning på produktet ved forfall vil være 9,1 % av investert beløp. Dette inntreffer om markedet ikke stiger i verdi under Aksjeindeksobligasjon 3039 sin løpetid, og innebærer at kunden får tilbake obligasjonens nominelle beløp. I tabellen nedenfor oppsummeres høyeste og laveste avkastning aksjeindeksobligasjonen kan gi, forventet avkastning samt sannsynligheter for dette. Aksjeindeksobligasjon 3039 Laveste mulige avkastning - 9,1 % Høyeste mulige avkastning ingen øvre grense Forventet avkastning i løpetiden 18,8 % Forventet avkastning per år 5,90 % Sannsynlighet for laveste avkastning på obligasjonen 41,6 % Sannsynlig avkastningsintervall i løpetiden -9,1 % til 55,5 % Sannsynlig avkastningsintervall årlig -3,13 % til 15,85 % Sannsynlig avkastning er gitt med 70 % sikkerhet. Beregningene baseres på en diskonteringsrente på 3,64 % per år og en forventet risikopremie på 5 % per år. En risikofri investering vil i samme periode gi ca 3,6 % avkastning årlig. Forventet årlig avkastning med 2 % tegningsprovisjon er beregnet til 5,26 %. Sannsynlig avkastningsintervall årlig med 2 % tegningsprovisjon vil være mellom 3,71 % og 15,16 %. Samtlige tall i dette avsnittet bygger på matematiske simuleringer og visse antagelser. Det er ikke tatt hensyn til tegningsprovisjon unntatt der hvor det fremkommer. BREAK-EVEN NIVÅ I dette alternativet med overkurs risikerer investor foruten tegningsprovisjonen også å tape betalt overkurs. Dette innebærer at aksjeindeksen må stige mer enn i ett alternativ uten overkurs for at investor skal få tilbake innbetalt beløp. Dersom avkastningsfaktoren fastsettes til 100 %, må aksjeindeksen stige med 12,2 % for at å kompensere for tegningsprovisjonen og overkurs. AVBRUDD OG LIKVIDITET Aksjeindeksobligasjon 3039 er først og fremst et tilbud til deg som ønsker en trygg og langsiktig plassering. Dersom du likevel ønsker å selge i løpetiden, vil Handelsbanken Capital Markets under normale markedsforhold stille kurser for tilbakekjøp og hvis mulig også salg. Prisene er avhengig av markedsforutsetningene på det aktuelle tidspunktet. Beskyttelsen for tilbakebetaling av obligasjonenes nominelle beløp gjelder kun på forfallstidspunktet. Ved salg i løpetiden kan derfor verdien være både høyere og lavere enn garantibeløpet. Det kan ikke gis noen garantert minimumsverdi i løpetiden. Ved kjøp og salg i løpetiden påløper kurtasje som ved aksjehandel, for tiden inntil 0,75 % for kunder i Handelsbanken. LÅNEFINANSIERING Det tilbys ikke lånefinansiering med sikkerhet i produktet. SKATT Finansdepartementet (Utv s. 485) har lagt til grunn at det er mest naturlig å se avkastningen som utbetales i forbindelse med en indeksobligasjon som vederlag for den kredittytelse kjøper yter obligasjonsutsteder, og dermed som et substitutt for renter. Når Aksjeindeksobligasjon 3039 innløses vil investor motta et tilleggsbeløp avhengig av utviklingen i markedene. Dette tilleggsbeløpet vil bli sett som en avkastning på fordringen. For alternativet som er beskrevet i denne brosjyren synes å gjelde at en privat investor vil bli inntektsbeskattet for tilleggsbeløpet ved ligningen for det inntektsår betalingen skjer, jf. sktl Da vil avkastning på obligasjonen ikke bli beskattet i løpetiden, men først ved forfallstidspunktet. For private investorer vil gevinsten bli regnet som alminnelig inntekt og beskattet med 28 %. Velger man derimot å selge obligasjonen i løpetiden, eller bortfaller den fordi den ikke blir innløst, vil en eventuell gevinst være skattepliktig, og et tap fradragsberettiget ved ligningen for det år salget skjer. Gevinst eller tap ved realiseringen beregnes som differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien. En eventuell gevinst vil fremkomme ved at kjøpesummen pluss eventuelle andre omkostninger trekkes fra det beløp som mottas når obligasjonen selges, jf. sktl. 5-1 annet ledd og 6-2. En overkurs betalt ved kjøpet vil på denne måten redusere størrelsen på den gevinst som kommer til beskatning, eventuelt øke det tap som kan fradras. Når det gjelder formuesbeskatningen vil obligasjonen bli beskattet for sitt pålydende, pluss fordring på endelig godskrevet avkastning. For skattytere som er næringsdrivende kan andre regler komme til anvendelse. Investor bør rådføre seg med sine skatterådgivere vedrørende skattekonsekvensene for den enkelte. Denne redegjørelsen er basert på gjeldende norske skatteregler per 9. februar 2010 og gjelder norske investorer som har fast bopel i Norge for skatteformål. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger kan bli endret i fremtiden. Handelsbanken påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skattemessige konsekvenser som investorene kan pådra seg som følge av kjøp av indeksobligasjoner. INSENTIVORDNINGER Plasseringsrådgivere og kunderådgivere i Handelsbanken har ikke provisjonsbasert lønn. Rådgiverne har ingen særskilte insentivordninger for å selge dette produktet. 7

8 Visste du at Flere uavhengige kredittratingsinstitutter mener at Handelsbanken er en av verdens mest trygge banker. Det finnes ingen bank i Norden som vurderes som mer stabil og sikker enn Handelsbanken. Handelsbanken har tilbudt kapitalbeskyttede produkter siden Handelsbankens aksjeindeksobligasjoner siden 1994 i gjennomsnitt har gitt en avkastning på 7,5 per år* (gjelder aksjeindeksobligasjoner utstedt fra Sverige i svenske kroner med en løpetid på over to år og før tegningsprovisjon.) Handelsbanken under normale markedsforhold stiller priser for både kjøp og salg. Kursene finnes på våre nettsider og du kan enkelt selge i løpetiden. Vil du vite mer? Vil du vite mer om hvordan du kan tjene penger uten å ta unødvendig risiko? På finnes svarene. Gå inn allerede idag og lær deg mer om kapitalbeskyttede plasseringer. Der kan du blant annet prøveplassere dine penger og se aktuelle kurser. Du kan også ta kontakt med din kunderådgiver på nærmeste Handelsbanken kontor, eller Handelsbanken Capital Markets direkte på tlf / *Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 8

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125 SISTE TEGNINGSDAG 30. DESEMBER 2014 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum forbeholder seg retten til å avslutte tegningsperioden dersom

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 SISTE TEGNINGSDAG 28. AUGUST 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

Garanterte spareprodukter

Garanterte spareprodukter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2010 Garanterte spareprodukter - Nærmere hele sannheten? Av Trond Moen Veileder: Professor Steinar Ekern Utredning i masterprofilen Finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJONSNOTAT AKJSER TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel

Detaljer