Markedswarrant CHFNOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedswarrant CHFNOK"

Transkript

1 Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en høyrisikoinvestering der investor kan tape hele det investerte beløpet Distributør: Acta Markets AS Tilrettelegger: SEB Utsteder: SEB Siste tegningsdag 19. august Minimumsinvestering: NOK Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK er en plassering som satser på en styrking av norske kroner mot sveitsiske franc. Produktet er opsjonsbasert, noe som innebærer at en relativ liten investering kan gi en stor underliggende eksponering. Dette gir investor en høy deltagelse i eventuell positiv avkastning, men fører også til at hele investeringsbeløpet kan gå tapt. Ved tegningsperiodens start indikerer markedsvariablene at avkastningsfaktoren vil være 1050 % (en investering på 100 kr gir en underliggende eksponering på 1050 kr). Produktet er nominert i norske kroner. Produktinformasjon Investeringsprodukt Navn Valuta Utsteder og tilrettelegger Distributør Underliggende Eksponering Kapitalbeskyttelse Markedswarrant Markedswarrant CHFNOK Norske kroner Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) Acta Markets AS Valutakrysset CHFNOK Ingen Avkastningsfaktor 1050 % (indikativt) Datoer Tegningsperiode 15. august 19. august 2011 Betalingsdato 22. august 2011 Startkurs 23. august 2011 Løpetid 30. august august 2013 Sluttkurs 16. august 2013 Sluttoppgjør 30. august 2013 Tegningsinformasjon og kostnader Pris pr markedswarrant Minimumstegning kr 3 warranter ( kr) Tegningsomkostninger Tegningsomkostninger påløper på inntil 3% av investert beløp. 100 % av eventuelle tegningsomkostninger tilfaller distributøren Tilretteleggerhonorar Prisen pr markedswarrant inkluderer et tilretteleggerhonorar på inntil 10 % av investert beløp. 75 % av dette tilfaller distributøren, og 25 % tilfaller tilretteleggeren.

2 Markedswarrant CHFNOK 2 Historisk sterk sveitsisk franc I løpet av de siste årene har vi sett en stadig styrking av den sveitsiske francen mot de fleste valutaer, inklusive den norske kronen. Denne styrkingen har intensivert de seneste ukene ettersom turbulensen i finansmarkedene igjen har tiltatt. Styrkingen av den sveitsiske francen kan delvis tilskrives en sterk økonomisk vekst og generelt bra fundamentale forhold. Den viktigste faktoren for den kraftige styrkingen er nok imidlertid at vi den siste tiden, og i sær de siste ukene, opplever fornyet turbulens og frykt i finansmarkedene. Fokuset på gjeldsproblematikken i Sør-Europa har igjen intensifisert, og tillitten til at amerikanske myndigheter finner en langsiktig og god løsning på sine gjeldsutfordringer er liten, noe også den historiske nedgraderingen av USA fra AAA til AA+ status hos S&P har vist. Den sveitsiske francen blir sett på som en trygg havn og den økte uroen har ført til massiv etterspørsel etter den sveitsiske francen, noe som har ført til at den er på historisk sterke nivåer mot de fleste valutaer. Også mot den norske kronen er den sveitsiske francen historisk sterk, og en franc koster i øyeblikket (11. august 2011) ca 7,5 kr. I den nedenstående grafen vises den historiske vekslingskursen mellom sveitsiske franc og norske kroner. Gjennomsnittskursen i denne perioden er 5,37 (den rød streken) aug. 01 aug. 02 aug. 03 aug. 04 aug. 05 aug. 06 aug. 07 aug. 08 aug. 09 aug. 10 aug. 11 Kilde: Bloomberg Basert på fundamental analyse av den sveitsiske økonomien mener SEB at den store etterspørselen etter sveitsiske franc har ført til at valutaen nå er overvurdert, og den sterke francen vil også påvirke sveitsisk eksportsektor negativt. En intervenering av den sveitsiske sentralbanken for å dempe styrkingen av francen vil på basis av det overnevnte ikke overaske. I tilegg til at den sveitsiske francen er overvurdert mener SEB at den norske kronen på lengre sikt har potensial til å styrke seg mot de store valutaene som euro og dollar. SEBs analytikere publiserer estimater på valutakurser frem til mars 2012, og i øyeblikket (den 11. august 2011) ser våre estimat for de aktuelle valutakryss ut som følger: VALUTAKRYSS aug.11 sep.11 des.11 mar.12 EURNOK 7,82 7,80 7,70 7,65 EURCHF 1,04 1,15 1,20 1,30 CHFNOK 7,53 6,78 6,42 5,88 Pr. den 10. august 2011, Kilde: FX Ringside, 10. august 2011, SEB Merchant Bankning Estimatene for sveitsiske franc mot norske kroner kan vi også se i følgende graf (de rød prikkene representerer dagens kurs og SEBs estimat, mens punktene mellom disse er interpolert) aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 Pr. den 10. august 2011, Kilde: FX Ringside, 10. august 2011, SEB Merchant Bankning Dersom den pågående turbulensen i de internasjonale finansmarkedene vedvarerer og eventuelt intesifiseres kan nok den sterke sveitsiske francen holde seg en lengre periode enn hva SEBs estimat tilsier. En lavere global økonomisk vekst vil også kunne medføre lavere oljepris, noe som kan svekke norsk økonomi, og føre til at SEBs prognoser for en styrking av norske kronen er for optimistisk. Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK er et spekulativt investeringsprodukt som gir en høy deltagelse i en eventuell styrking av norske kroner mot sveitsiske franc på to års sikt. Tilsvarende har produktet meget høy risiko for tap, og hele investeringsbeløpet vil være tapt om den norske kroner er uforandret eller svekket ytterligere mot sveitsiske franc i investeringsperioden. Hvordan beregnes avkastningen? Markedswarrant CHFNOK er knyttet til valutakrysset sveitsiske franc mot norske kroner. Dette valutakrysset kvoteres vanligvis som prisen på en sveitsisk franc, målt i norske kroner. Pr. den 11. august 2011 kvoteres kursen til 7,50. Dette betyr at en sveitsisk franc koster 7,50 norske kroner. Jo lavere dette tallet er, jo sterkere er den norske kronen. Markedswarrant CHFNOK er basert på en opsjon, der investeringen innebærer en rett til å motta styrkingen av norske kroner mot sveitsiske franc i løpetiden på to år. Dersom norske kroner har svekket seg eller hatt uendret utvikling mot sveitsiske franc vil man ikke få noen utbetaling ved forfall, og hele investeringen er tapt.

3 Markedswarrant CHFNOK 3 En Markedswarrant er opsjonsbasert, noe som innebærer at en relativ liten investering kan gi en stor underliggende eksponering. Dette gir investor en høy deltagelse i eventuell styrking av norske kronen, men fører også til at hele investeringsbeløpet kan gå tapt. Ved tegningsperiodens start indikerer markedsvariablene at avkastningsfaktoren vil være 1050 %. Dette innebærer at en investering på 100 kr gir en underliggende eksponering på 1050 kr (pris pr markedswarrant X avkastningsfaktoren). Dette kan også fremstilles som om man har 100 % avkastningsfaktor på det eksponerte beløpet. Følgende graf viser investors avkastning på investeringen på ulike nivåer av valutakysset ved investeringens slutt. Grafen forutsetter at startkurs på valutakrysset er 7,50 (kursen den 11. august 2011), og denne vil kunne være avvikende på startdagen. Den offisielle startkursen på produktet er vekslingskursen mellom norske kroner og sveitsiske franc den 23. august 2011: 400 % 300 % 200 % 100 % 0 % -100 % Grafen viser at dersom norske kroner ikke har styrket seg eller forblitt uendret (en sveitsisk franc koster fortsatt 7,50 norske kroner eller mer), vil det ikke være noe utbetaling ved forfall og hele investeringen er tapt. Dersom norske kroner har styrket seg med ca 20% (fra 7,5 til 6) vil utbetalingen være ca kr pr warrant. Hensyntatt prisen på warranten ved investeringens start ( kr) innebærer dette en avkastning på ca 100 %. Følgende tabell viser forholdet mellom investert og eksponert beløp, og avkastning på investeringen ved ulik utvikling av det underliggende valutakrysset i løpetiden. Tabellen hensyntar ikke effekten av eventuelle tegningsomkostninger (simulering av dette følger lenger ned). Warrant pris Eksponert beløp CHFNOK utvikling CHFNOK sluttkurs* Utbetaling ved forfall Avkastning på investering kr kr % 8, % kr kr % 8, % kr kr % 7, % kr kr % 7, % kr kr % 7,1 kr % kr kr % 6,8 kr % kr kr % 6,4 kr % kr kr % 6,0 kr % kr kr % 5,6 kr % *)Sluttkursen er basert på startkurs 7,50 og en prosentvis endring. Dette er kursen den 11. august 2011, mens startkursen settes på startdagen og vil kunne avvike fra 7,50. Som det fremkommer av den ovenstående tabellen vil man oppleve en negativ avkastning dersom styrkingen av norske kroner er lavere enn ca 10 % i produktets løpetid ( break-even -nivået er det samme som warrantprisen i prosent av det eksponerte beløpet). I den følgende tabellen har vi sett hva dette innebærer når vi ser på den årlige avkastningen: Årlig CHFNOK utvikling Total CHFNOK utvikling Utbetaling ved forfall Total avkastning på investering Årlig avkastning på investering -8,0 % -15 % % -100 % -4,0 % -8 % % -100 % 0,0 % 0 % % -100 % 4,0 % 8 % % -7% 4,7 % 10 % % 0 % 8,0 % 17 % % 32 % 12,0 % 25 % % 63 % Som vi ser må den norske kronen styrke seg med minimum 4,7 % årlig før investor opplever positiv avkastning på investeringen. Legg merke til at dette er en høyrisikoplassering der man ved uendret eller negativ utvikling vil tape hele det investerte beløpet. Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I den nedenstående tabellen har vi angitt hvilket breakeven-nivå man opplever ved hhv. maksimum og minimum tegningshonorar: Tegningsbeløp Tegningsomkostninger Total indeksutvikling for å nå break even Årlig indeksutvikling for å nå break even Maksimum tegningshonorar 3,0 % 9,81 % 4,79 % Minimum tegningshonorar 0,0 % 9,52 % 4,65 % Det er ingen begrensning på hvor stor avkastning investor kan motta. Den indikative avkastningsfaktoren er satt til 1050 %. Dersom markedsvariablene endrer seg frem til handelsdagen (23. august 2011) vil avkastningsfaktoren kunne bli både høyere og lavere enn 1050 %. Tilbudet vil bli innstilt dersom avkastningsfaktoren blir lavere enn 1000 %. Dersom avkastningsfaktoren blir satt i den lave enden (1000 %) må den norske kronen styrke seg på 10 % (årlig avkastning på 4,88 %) for å nå breakeven. Historisk simulert avkastning Ved å simulere daglige investeringer i Markedswarrant CHFNOK de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville ha utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens prising på Markedswarrant CHFNOK (avkastningsfaktor på 1050 %). Produktet har løpetid på 2 år, og vi har således startet den første investeringen for 7 år siden (11. august 2004). Denne første investeringsperioden endte 2 år senere (for 5 år siden den 11. august 2006). Den siste simuleringen hadde sin startdato den 11. august 2009 og ville forfalt den 11. august I grafen ser man utviklingen på løpende investeringer i Markedswarrant CHFNOK, samt utvikling på løpende tilsvarende investeringer direkte i den underliggende (den røde grafen):

4 Markedswarrant CHFNOK 4 25 % 0 % -25 % -50 % -75 % -100 % aug. 06 feb. 07 aug. 07 feb. 08 aug. 08 feb. 09 aug. 09 feb. 10 aug. 10 feb. 11 aug. 11 Pr. den 11. august 2011, Kilde: Bloomberg, SEB Merchant Banking Følgende tabell viser en oppsummering av grafen: SIMULERT HISTORIKK Markedswarrant CHFNOK Gjennomsnitt av totalavkastning Gjennomsnitt av årlig avkastning Maks avkastning Minimums avkastning -80,3 % -55,6 % 8,2 % -100,0 % CHFNOK -5,9 % -3,0 % 10,3 % -33,9 % Resultatet viser at gjennomsnittsavkastningen er negativ, og viser med tydelighet risikoen i investeringen Den historiske avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller avkastning. Simulert avkastning Ved å benytte dagens vilkår på Markedswarrant CHFNOK (herunder avkastningsfaktoren på 1050 %), kan vi simulere forventet avkastning basert på den historiske teoretiske simuleringen av avkastning for det underliggende valutakrysset. Dette ville gi følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -100,00 % til -45,50 % Årlig forventet avkastningsintervall (med 70 % sannsynlighet) -100,00 % til -26,18 % Lavest mulig avkastning -100,00 % Risiko for å tape hele investeringen 56,44 % Simulering av avkastningen skal ikke tolkes som en garanti for, eller en indikasjon om, fremtidig utvikling eller avkastning.

5 Markedswarrant CHFNOK 5 Vilkår & annen viktig informasjon Vilkår ISIN nr NO Siste tegningsdag 19. august 2011 Betalingsdag 22. august 2011 Handelsdag 23. august 2011 Løpetid 30. august august 2013 Forfallsdag 30. august 2013 Pris pr markedswarrant kr Minimumsinvestering 3 markedswarranter ( kr) Valuta Norske kroner Underliggende Valutakrysset CHFNOK Børsnotering Markedswarrant CHFNOK vil ikke søkes børsnotert Startdag 23. august 2011 Sluttdag 16. august 2013 Startverdi ECBs fixingkurs som fastsettes ca kl 14:15 og som publiserers på Reuters-side ECB37 på Startdagen. Valutakrysset CHFNOK fastsettes på basis av valutakryssene EURCHF og EURNOK. Sluttverdi ECBs fixingkurs som fastsettes ca kl 14:15 og som publiserers på Reuters-side ECB37 på Stluttdagen. Valutakrysset CHFNOK fastsettes på basis av valutakryssene EURCHF og EURNOK. Avkastningsfaktor (AF) Ved tegningsperiodens start er avkastningsfaktoren 1050 %. Avkastningsfaktoren er indikativ, og vil fastsettes på handelsdagen. Avkastningsfaktoren vil bli minimum %. Eksponert beløp pr markedswarrant Pris pr. markedswarrant X avkastningsfaktoren Kontantbeløp På forfallsdagen utbetales et beløp pr. markedswarrant basert på følgende: Sluttverdi MAX 0, kr AF 1 Startverdi Annenhåndsmarked Markedswarrant CHFNOK har løpetid på 2 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av eksponert beløp. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgs-summen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av CHFNOK sin utvikling, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet valutakryssets svingninger, tiden til forfall, samt norsk og sveitsisk rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom norske kroner har styrket seg mot sveitsiste franc). Godtgjørelse Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tillegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Markedswarrant CHFNOK inneholde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 10 % av det innbetalte beløpet, noe som tilsvarer ca 5 % i årlig honorar av investeringsbeløpet. I forhold til det eksponerte beløpet representerer honoraret ca 1 % totalt, eller ca 0,5 % i året. Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Hvordan investere Bestilling av Markedswarrant CHFNOK skjer på distributørens standard tegningsblanketter, og må være distributøren i hende innen 19. august Avkastningsfaktoren og produktets startkurs fastsettes den 23. august Før en eventuell investeringsbeslutning forutsettes det at den enkelte investor nøye går gjennom denne markedsføringsbrosjyren samt SEBs prospekt, og produktspesifikke vilkår (se punktet Fullstendige vilkår) Risiko Kredittrisiko Utsteder av Markedswarrant CHFNOK er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ ) (SEB). Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av eventuell avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Markedswarrant CHFNOK er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. SEB har sitt hovedkontor i Stockholm, og er under tillsyn av den svenske Finansinspektionen. Pr. 11. august 2011 har SEB rating A i følge Standard & Poor s og A1 i følge Moody s. Ratingen vil kunne endres i tegningsperioden og løpetiden. Risiko for tap / markedsrisiko Dersom norske kroner er uforandret, eller ikke har styrket seg mot sveitsiske franc i løpetiden, vil man tape hele sitt investerte beløp. SEB har beregnet sannsynligheten for dette utfallet å være 56,44 %. For å oppnå positiv avkastning på investeringen må norske kroner styrke seg med minimum ca 4,7 % (totalt 9,52 %) (ikke hensyntatt eventuelle tegningsomkostninger). Likviditetsrisiko / kursrisiko Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked. Foruten å være avhengig av CHFNOK sin utvikling, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet valutakryssets svingninger, tiden til forfall, samt norsk og sveitsisk rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom norske kroner har styrket seg mot sveitsiste franc). Fullstendige vilkår For Markedswarrant CHFNOK gjelder villkårene i "SEB:s Grundprospekt" datert 12. august 2010 sammen med publiserte tillegg til prospektet og Slutliga Villkor, datert 15. august Programmets Grundprospekt er offentliggjort og godkjent av den svenske Finansinspektionen. Disse dokumentene er tilgjengelige på og på Vilkår for gjennomføring SEB forbeholder seg retten til å innstille emisjonen dersom antall tegnede markedswarranter i emisjonen ikke overstiger 500 (tilsvarer en totalinvestering på norske kroner). Videre vil emisjonen bli innstilt dersom endringer i markedsvariabler på handelsdagen gjør det umulig å sette avkastningsfaktoren høyere enn 1000 %. Emisjonen kan også bli innstilt dersom CHFNOK handles lavere enn 6,50 på handelstidspunktet (med andre ord, dersom NOK har styrket seg kraftig allerede). SEB forbeholder seg også retten til å innstille emisjonen dersom det skulle inntreffe hendelser av økonomisk, finansiell, eller politisk art, som etter SEBs vurdering kan vanskeliggjøre en vellykket lansering av Markedswarrant CHFNOK. Distributør Acta Markets AS er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte blant annet investeringsrådgivning, mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, utførelse av ordre på vegne av kunde, og plassering av offentlige tilbud og emisjoner, i tillegg til visse andre tilknyttede tjenester. Acta Markets AS tilbyr sine tjenester blant annet til andre selskaper i Finanshuset Acta. Finanshuset Acta er en uavhengig nordisk investeringsrådgiver med fokus på distribusjon, og selskapet har over 143 investeringsrådgivere og fondsmeglere fordelt på 24 kontorer i Norge og Sverige. Acta tilbyr rundt 300 ulike produkter fra flere norske og internasjonale produktleverandører i de fleste investeringsklasser. Produktporteføljen er bred og inkluderer områder som private equity, shipping, eiendom, fornybar energi, infrastruktur, verdipapirfond og warrants.

6 Markedswarrant CHFNOK 6 Selskapet har ca kunder og har ca. NOK 70 milliarder i kundemidler under forvaltning. Utsteder og tilrettelegger SEB er en ledende nordisk leverandør av finansielle tjenester. I Sverige og de baltiske stater tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt utvalg av banktjenester til alle kundegrupper. I Danmark, Finland, Norge og Tyskland er bankens virksomhet orientert mot corporate og investment banking, med et heldekkende tjenestespekter rettet mot næringsliv og institusjonelle kunder. SEB er til stede i mer enn 20 land over hele verden. SEB tilrettelegger og markedsfører ulike strukturterte plasseringsprodukter i alle kundesegment i sine hovedmarkeder. SEB er blant Nordens største tilretteleggere av strukturerte plasseringsprodukter og har de seneste årene lansert ca 500 nye produkter årlig.

7 Markedswarrant CHFNOK 7 Pliktige opplysninger i henhold til forskrifter fra Finanstilsynet Generelle opplysninger Markedswarrant CHFNOK (produktet) er knyttet til valutakrysset sveitsiske franc vs norske kroner, der man satser på at norske kroner styrker seg mot sveitsiske franc i løpetiden. Produktet har en løpetid på 2 år, og er nominert i norske kroner. Produktet er en såkalt markedswarrant, der den innbetalte investeringen gir en rett (men ingen plikt) til å motta differansen mellom dagens kurs, og valutakryssets sluttkurs multiplisert med avkastningsfaktoren. Dette innebærer at dersom utviklingen er negativ eller uendret, vil det ikke være noen utbetaling ved forfall, og investor vil tape hele investeringen. Ved å multiplisere avkastningsfaktoren med prisen på markedswarranten får man det eksponerte beløpet. Avkastningsfaktoren er indikativt satt til 1050 % (100 kr innbetalt gir en eksponering på 1050 kr), men vil kunne endres. Avkastningsfaktoren vil ikke settes lavere enn 1000 %. Startkurs på produktet settes den 23. august 2011, mens sluttkursen settes den 30, august Av investors investering i Markedswarrant CHFNOK vil minimum 90 % av beløpet benyttes til et derivat for å sikre avkastningselementet. De resterende, maksimum 10 %, vil tilfalle tilrettelegger og distributør som honorar. Dersom den underliggende opsjonen skulle bli billigere vil avkastningsfaktoren øke, tilsvarende vil avkastningsfaktoren reduseres (ned til %) dersom opsjonen blir dyrere. Det er ingen begrensninger på hvor stor positiv avkastning man kan motta. Utsteder av produktet er SEB. Dette innebærer at investor har kredittrisiko på SEB. Utbetaling av eventuell avkastning fordrer at SEB kan møte sine forpliktelser på forfallsdagen. En investering i Markedswarrant CHFNOK er ikke dekket av Bankenes Sikringsfond. Pris og totale kostnader Det vil kunne påløpe inntil 3,00 % tegningshonorar på investeringen. I tilegg til et eventuelt tegningshonorar vil prisen investor betaler for Markedswarrant CHFNOK inne-holde et honorar som skal dekke kostnader til tilrettelegging, distribusjon, og vedlikehold i produktets løpetid. Dette honoraret vil ikke overstige 10 % av det innbetalte beløpet, noe som tilsvarer ca 5 % i årlig honorar av investeringsbeløpet. I forhold til det eksponerte beløpet representerer honoraret ca 1 % totalt, eller ca 0,5 % i året. De totale kostnadene årlig og som andel av innbetalt beløp avhenger av hvorvidt investor betaler tegningshonorarer og eventuelt størrelsen på disse. Dette kan vises i følgende tabell: Tegningshonorar Totale kostnader i % av innbetalt beløp Årlige totale kostnader i % av innbetalt beløp 3,0 % 12,62 % 6,12 % 0,0 % 10,00 % 4,88 % Eventuelt tegningshonorar tilfaller distributøren i sin helhet, mens tilretteleggerhonoraret fordeles mellom tilrettelegger og distributør ved at distributøren mottar 75 % av honoraret, og tilretteleggeren 25 % av honoraret. Ulike aktører oppnår ulik pris ved inngåelse av opsjonskontrakter i interbankmarkedet. SEB er blant Nordens største innkjøpere av denne type opsjoner. Tilleggskostander Markedswarrant CHFNOK vil bli registrert i VPS, og investorer har således behov for en VPS-konto. Det vil kunne være kostnader forbundet med opprettelse av VPS-konto og oppbevaring av verdipapir på denne. Disse kostnadene vil variere hos ulike aktører. Avkastning Norske kroners avkastning mot sveitsiske franc siste 5 år er som følger: CHFNOK 5 ÅRS AVKASTNING Totalavkastning -47,44 % Årlig effektiv avkastning -12,1 % Ved å simulere daglige investeringer i Markedswarrant CHFNOK de siste 5 årene kan vi danne oss et bilde av hvordan denne investeringen ville utviklet seg historisk. Vi har benyttet dagens vilkår på Markedswarrant CHFNOK (herunder satt avkastningsfaktoren på 1050 %). Produktet har 2 års løpetid, og vi har således startet den første investeringen for 7 år siden (11. august 2004). Denne første investeringsperioden endte 2 år senere (for 5 år siden den 11. august 2006). Den siste simuleringen hadde sin startdato den 11. august 2009 og ville forfalt den 11. august MARKEDSWARRANT CHFNOK: 5 ÅRS AVKASTNING Gjennomsnittl. totalavkastning -80,3 % Gjennomsnittl. årlig effektiv avkastning -55,6 % Maksimumsavkastning 8,2 % Minumumsavkastning -100,00 % Dersom norske kroner er uforandret, eller ikke har styrket seg mot sveitsiske franc i løpetiden, vil man tape hele sitt investerte beløp. SEB har beregnet sannsynligheten for dette utfallet å være 56,44 %. For å oppnå positiv avkastning på investeringen må norske kroner styrke seg med minimum ca 4,7 % (totalt 9,52 %) (ikke hensyntatt eventuelle tegningsomkostninger). En 2-års investering i norske statsobligasjoner vil den 11. august 2011 gi en årlig avkastning på ca. 1,75 %. Ved å benytte dagens vilkår på Markedswarrant CHFNOK (herunder avkastningsfaktoren på 1050 %), kan vi simulere forventet avkastning basert på den historiske teoretiske simuleringen av avkastning for det underliggende valutakrysset. Dette ville gi følgende resultat: SIMULERT FORVENTET AVKASTNING Forventet avkastningsintervall (med -100,00 % til 70% sannsynlighet) -45,50 % Årlig forventet avkastningsintervall (med 70% sannsynlighet) -100,00 % til -26,18 % Lavest mulig avkastning -100,00 % Risiko for å tape hele investeringen 56,44 % Den historiske avkastningen, samt den simulerte forventede avkastningen, skal ikke tolkes som en garanti for eller en indikasjon om fremtidig utvikling eller avkastning. Avbrudd og likviditet Markedswarrant CHFNOK har løpetid på 2 år, og er således primært tilrettelagt for investorer med tilsvarende investeringshorisont. Det vil imidlertid finnes mulighet for å realisere produktet gjennom handel i løpetiden. Det er ikke inngått noe market-maker avtale for produktet, men under normale markedsforhold vil SEB søke å opprettholde et annenhåndsmarked der spreaden mellom kjøps og salgskurs vil være ca 2 % av eksponert beløp. Det vil kunne påløpe kurtasje på inntil 1 % av salgs-summen ved salg av produktet i løpetiden. Denne eventuelle kurtasjen tilfaller distributøren i sin helhet. Foruten å være avhengig av CHFNOK sin utvikling, vil produktets annenhåndsverdi være avhengig av blant annet valutakryssets svingninger, tiden til forfall, samt norsk og sveitsisk rentenivå. Verdien i annenhåndsmarkedet kan være lavere enn investeringsbeløpet (også dersom norske kroner har styrket seg mot sveitsiste franc). Lånefinansiering Verken tilrettelegger eller distributøren vil tilby lån for å finansiere investering i Markedswarrant CHFNOK. Skatt Markedswarrant CHFNOK behandles som et finansielt instrument/derivat som er et selvstendig formuesobjekt. Gevinst på slike derivater skattlegges etter hovedregelen for kapitalinntekt. Eventuell gevinst kommer da til beskatning som alminnelig inntekt i det år det finansielle instrumentet realiseres etter sktl jfr 5-1. på Et eventuelt tap vil være fradragsberettiget etter sktl. 6-2 på det tidspunktet tapet realiseres. For tiden behandles gevinst og tap med en skattesats på 28 %. Den antatte salgsverdien av Markedswarrant CHFNOK den 1. januar i ligningsåret inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger av disse kan endres i fremtiden. Potensielle investorer i Markedswarrant CHFNOK må selv vurdere å innhente råd om individuelle skattekonsekvenser.

8 Markedswarrant CHFNOK 8 Denne brosjyren er utarbeidet av SEB og inneholder generell markedsinformasjon og informasjon om SEBs finansielle instrument. All informasjon i denne brosjyren er hentet fra kilder som anses å være pålitelige. SEB påtar seg imidlertid ikke ansvar for feil eller mangler i denne informasjonen, eller for potensielle tap eller kostnader som dette vil kunne medføre. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse Besøksadresse Telefon Fax P.O. Box 1843 Vika, Filipstad Brygge NO-0123 Oslo, Norway

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

Markedswarrant USA II

Markedswarrant USA II Markedswarrant USA II Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse Indeksbevis OBX II Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 %deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt)

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt) Kupongbevis 2 år Løpetid 2 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8,3 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer www.handelsbanken.no/warrants MARKEDSWARRANT NORSKE AKSJER VII For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer SISTE TEGNINGSDAG ER DEN 5. OKTOBER 2009 MARKEDET NÅ Den globale konjunkturen henter seg inn

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av CHF mot NOK ISIN NO 001 0588056 Tegningsperiode: 15. - 17. september

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK ISIN: NO 001 0604945 Tegningsperiode: 15.-16. mars 2011 Innbetalingsdato: 18. mars 2011 Forfall: 16. september 2011 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDNOK Investeringsprodukt med mulighet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 ISIN: NO 001 0614894 Tegningsperiode: 23.-30. juni 2011 Innbetalingsdato: 5. juli 2011 Forfall: 21. desember 2012 Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK 2011/2012 Investeringsprodukt med

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no KUPONGSERTIFIKAT RUSSLAND BRASIL Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 28. september 2009 Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 18 prosent per år Sertifikatet

Detaljer

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon

Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon Bullmarkedet fortsetter etter korreksjon 2015-2016: 50% oppgang? 2005-2007: 500 % oppgang 2008-2009: 90 % oppgang 2014 60% oppgang 7 års bearmarket ga meget dårlig sentiment det har nå snudd! Kraften i

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Nordea Bank AB (publ) ( NBAB ) og/eller Nordea Bank Finland Abp ( NBF ), sammen Bankene eller Utstedere og hver for seg Banken eller Utsteder.

Nordea Bank AB (publ) ( NBAB ) og/eller Nordea Bank Finland Abp ( NBF ), sammen Bankene eller Utstedere og hver for seg Banken eller Utsteder. Dette dokumentet er kun en norsk oversettelse av sammendraget på side 6 til 11 i Grunnprospektet for Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Finland Abp svenske Emissionsprogram for Warranter og Sertifikater,

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016

Asset Management. Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 Asset Management Petter B. Hermansen Bodø, 26. september 2016 2 En kapitalforvalters aksjetips des. 05 okt. 06 aug. 07 jun. 08 apr. 09 feb. 10 des. 10 okt. 11 aug. 12 jun. 13 apr. 14 feb. 15 des. 15 Sparebank1

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY

Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta USDJPY 2010/2012 Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved styrkelse av USD mot JPY ISIN NO 001 0585029 Tegningsperiode: 8. - 10. september 2010

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 1985

Markedswarrant BRIC nr 1985 Markedswarrant BRIC nr 1985 SISTE TEGNINGDAG 3. SEPTEMBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 1985 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT CALL BRASIL 3

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT CALL BRASIL 3 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT CALL BRASIL 3 Stor eksponering. Liten innsats. Brasil < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp inklusive kjøpsprovisjon 8 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 2029

Markedswarrant BRIC nr 2029 Markedswarrant BRIC nr 2029 SISTE TEGNINGDAG 30. OKTOBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 2029 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Handelsbanken kjøpswarrant Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Innløsningskurs: SEK 30 Bortfallsdag: 17. mars 2006 Handelsbanken Capital Markets Produktbeskrivelse Nedenfor følger en

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING

DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT OBX SIKRING Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX-indeks Tegningsperiode: 3. september 12. september 2014 klokken

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3037 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked

Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse kapitalbeskyttede plasseringer 3025 Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked TRE NYE MÅTER Å TJENE PENGER UTEN Å TA UNØDIG RISIKO 1 Mer å velge mellom

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015

DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Markedswarrants DNB MARKEDSWARRANT NYTTÅRSEFFEKT OBX 2014/2015 Investeringsprodukt med avkastningsmulighet og risiko knyttet til utviklingen i Oslo Børs OBX indeks Tegningsperiode: 1. desember 8. desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer