Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko"

Transkript

1 Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1

2 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med våre kapitalbeskyttede plasseringer. Det handler om å nå sine mål uten å ta unødvendig risiko. Med kapitalbeskyttede plasseringer er selvsagt målet av økonomisk karakter. Våre kapitalbeskyttede plasseringer består av to deler, en obligasjonsdel og en del som er koblet til utviklingen på et marked. Vår vanligste kapitalbeskyttede plassering er aksjeindeksobligasjonen, som er koblet til aksjemarkedet. Obligasjonen står for sikkerheten og gjør at du kan føle deg trygg. Aksjedelen på sin side gjør at du kan få en bra avkastning når børsen stiger. Kombinasjonen av de to gjør at du kan tjene penger uten å ta unødig risiko. Vær forsiktig og vinn som vi pleier å si. Diagrammet nedenfor viser at de som har spart i våre aksjeindeksobligasjoner siden 1994 har fått en avkastning på i gjennomsnitt 7,5 prosent per år*. Det betyr at kroner har vokst til kroner. Bildet viser også at verdens børser har gitt en avkastning på 4,3 prosent per år. Det blir bare kroner. De som har valgt å plassere sine sparepenger i våre aksjeindeksobligasjoner har beviselig kunnet være forsiktige og samtidig vinne. Denne gang tilbyr vi to alternativer på det norske aksjemarkedet. Les mer om alternativene videre i denne brosjyren. Handelsbankens aksjeindeksobligasjoner Verdens børser Kilde: Handelsbanken Capital Markets. Verdens børser reprensenteres av aksjeindeksen MSCI World Total Return. Priser og kostnader knyttet til produktene i denne brosjyre Tegningsomkostninger er 2 % av investert beløp. Øvrige kostnader vil tilsvare bankens tilretteleggermargin på produktet. Per 4. juni 2009 estimeres disse til 2,64 %, og 2,84 % for henholdsvis alternativ 3034A og 3034B av obligasjonenes pålydende beløp. Dette tilsvarer henholdsvis 0,86 % og 0,93 % årlig. Tilretteleggermarginen ligger inkludert i produktenes vilkår. * Gjelder våre aksjeindeksobligasjoner med mer enn to års løpetid utstedt i Sverige i svenske kroner. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 2

3 To trygge måter å tjene penger på Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 Vær forsiktig og vinn med oss på det norske aksjemarkedet. Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 er knyttet til avkastningen på en kurv bestående av 10 store norske selskaper. Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 Alternativ Pris per post Du får minst tilbake Preliminær avkastningsfaktor Løpetid Aksjeindeksobligasjon Norge 3034A kr kr 60 % 1 3,1 år Aksjeindeksobligasjon Norge 3034B kr kr 130 % 1 3,1 år 1. Hver aksjes oppgang er begrenset til 60 %. Avkastningsfaktorene fastsettes den 2. juli og er uforandret i hele løpetiden. Slik fungerer våre kapitalbeskyttede produkter Når løpetiden er slutt fastsettes det hvor mye penger du får tilbake. På grunn av den innebygde kapitalbeskyttelsen får du uansett tilbake det nominelle beløpet, også om markedet har falt i verdi. Om markedet har steget, får du både det nominelle beløpet og et såkalt tilleggsbeløp. Tilbakebetalingsbeløp = Nominelt beløp + Tilleggsbeløp Størrelsen på tilleggsbeløpet bestemmes av avkastningsfaktor og utvikling i markedet. Avkastningsfaktoren fastsettes den 2. juli 2009 og vil være uforandret gjennom hele løpetiden. En høy avkastningsfaktor gir et større tilleggsbeløp, gitt at aksjemarkedet har steget. For aksjeindeksobligasjonene i dette alternativet, vil det i beregningen av tilleggsbeløpet være et tak på hver enkeltaksje på 60 %. Det er Handelsbanken som er ansvarlig for at både det nominelle beløpet og tilleggsbeløpet tilbakebetales. Det gjør at du kan føle deg trygg. Tilleggsbeløp = Nominelt Beløp x Avkastningsfaktor x Oppgang i aksjemarkedet (opp til taket) Her er et eksempel: Anta at du kjøper 10 poster i 3034B, for totalt kroner. Anta videre at avkastningsfaktoren settes til 130 prosent, og at alle aksjene stiger med 50 prosent. Tilleggsbeløpet blir da: kroner x 130 % x 50 % = kroner. Tilbakebetalingsbeløpet blir dermed kroner kroner = kroner. Skulle aksjemarkedet derimot falle i perioden, får du tilbake det nominelle beløpet: kroner. 3

4 Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 Vær med på oppturen videre Tilstanden for verdensøkonomien har den senere tid blitt forbedret, til fordel for en liten åpen økonomi som Norges. Kina har tatt føringen, noe som bidrar til høyere vekst i resten av Asia, samt stigende råvarepriser og fraktrater - som direkte er en fordel for mange norske bedrifter. Utsiktene for norsk økonomi er også forbedret. Nedgangen har ikke vært like sterk som i de fleste andre land, og allerede nå kan du se klare tegn til forbedring. Detaljhandel, arbeidsmarkedet og industri har utviklet seg bedre enn ventet den siste tiden. Det virker nå trolig at olje- og gassutvinningene igjen vil begynne å vokse neste år. Til tross for den siste tidens oppgang på Oslo Børs ligger de fleste norske aksjer fortsatt langt under toppnivåene. Det norske aksjemarkedet har også en attraktiv verdsettelse, både sammenlignet med andre land og sammenlignet med sin egen historie. Dette gjelder for eksempel hvis du ser på selskapenes kontantstrømmer og substans. Vi har konstruert en likevektet kurv bestående av 10 av de største selskapene på Oslo Børs. Aksjekurven har en profil som er fordelaktig når konjunkturen igjen tar fart. Aksjekurven har en stor eksponering mot verdens vekstmarkeder. Statoil Hydro, Telenor, Norsk Hydro og Yara er eksempler på selskaper som drar nytte av utviklingen i vekstmarkedene gjennom etterspørsel etter energi, telefoni, aluminium og kunstgjødsel. Indirekte nyter også selskapene Acergy og Seadrill godt av vekstmarkedenes utvikling. Gjennom Renewable Energy Corporation har kurven også eksponering mot den sterke veksten innenfor alternativ energi, mens det for Tandberg er positivt med økt kostnads- og miljøfokus i næringslivet. De unikt sterke statsfinansene og de kraftige rentenedsettelsene er fordelaktig for norsk økonomi, noe som favoriserer de mer innenlandsfokuserte selskapene som Orkla og DnB Nor. Fordeler og ulemper + Dra nytte av forbedringen i verdensøkonomien Selskapene synes gunstig priset Profil mot vekstmarkedene Den norske børsen er konjunktursensitiv Fortsatt stor risiko i verdensøkonomien Aksjeindeksobligasjon Norge 3034A og 3034B Aksjeindeksobligasjonen er koblet til en kurv med 10 norske selskaper. I tabellen til høyre ser du selskapene. Hver aksjes oppgang er maksimert til 60 prosent. Slik har det gått for aksjekurven mai-04 mai-05 mai-06 mai-07 mai-08 mai-09 Selskapene i aksjekurven Selskap Vekt Acergy ASA 10 % DnB NOR ASA 10 % Norsk Hydro ASA 10 % Orkla ASA 10 % Renewable Energy Corporation ASA 10 % Seadrill Ltd 10 % StatoilHydro ASA 10 % Tandberg ASA 10 % Telenor ASA 10 % Yara International ASA 10 % Kilde: Bloomberg 4

5 Du kan velge disse alternativene I denne aksjeindeksobligasjonen kan du velge mellom to alternativer, 3034A og 3034B. Forskjellen er at du i 3034B betaler kroner mer per post. Til gjengjeld får du betydelig høyere avkastningsfaktor og kan på den måten tjene mye mer penger dersom aksjekurven stiger i verdi. Fakta om 3034A Pris per stk kr Minst tilbake (nominelt beløp) kr Preliminær avkastningsfaktor 60 % Maksimal oppgang per aksje (tak) 60% Løpetid 3,1 år Slik kan det bli 3034A Aksjekurvens utvikling 1 Utvikling Avkastning per år Plassert beløp Tilbakebetalt beløp 2 Avkastning 3 per år 3 80 % 21,2 % kr kr 4 33,3 % 4 9,9 % 4 60 % 16,6 % kr kr 4 33,3 % 4 9,9 % 4 40% 11,6 % kr kr 21,6 % 6,6 % 20 % 6,1 % kr kr 9,8 % 3,1 % 0 % 0,0 % kr kr -2,0 % -0,6 % -20 % -7,0 % kr kr -2,0 % -0,6 % 1. Hensyntatt gjennomsnittsberegninger (se side 6) samt antagelsen om at alle aksjer har samme utvikling. 2. Basert på en avkastningsfaktor på 60 %. 3. Inklusiv 2 % tegningsomkostninger. 4. Maksimal avkastning grunnet tak per aksje på 60 %. Fakta om 3034B Pris per stk kr Minst tilbake (nominelt beløp) kr Preliminær avkastningsfaktor 130% Maksimal oppgang per aksje (tak) 60% Løpetid 3,1 år Slik kan det bli 3034B Strategikurvens utvikling 1 Utvikling Avkastning per år Plassert beløp Tilbakebetalt beløp 2 Avkastning 3 per år 3 80 % 21,2 % kr kr 4 58,6 % 4 16,3 % 4 60 % 16,6 % kr kr 4 58,6 % 4 16,3 % 4 40% 11,6 % kr kr 35,5 % 10,4 % 20 % 6,1 % kr kr 12,3 % 3,9 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Hensyntatt gjennomsnittsberegninger (se side 6) samt antagelsen om at alle aksjer har samme utvikling. 2. Basert på en avkastningsfaktor på 130 %. 3. Inklusiv 2 % tegningsomkostninger. 4. Maksimal avkastning grunnet tak per aksje på 60 %. 5

6 Det her er også viktig å vite Tegningsprovisjon Tegningsprovisjonen er 2 %. Siste tegningsdag Siste tegningsdag er fredag 26. juni Tegningsblanketten må være levert på et av Handelsbankens kontorer før kl Betalingsdag Du betaler aksjeindeksobligasjonene den 2. juli Startkurser Startkurser fastsettes 2. juli Følg verdien i løpetiden Du kan enkelt se verdien på dine aksjeindeksobligasjoner på Selge før løpetidens slutt Det er enkelt å selge aksjeindeksobligasjonene i løpetiden. Velger du å selge før løpetidens slutt, betaler du en kurtasje, akkurat som på aksjer. Det er viktig å merke seg at aksjeindeksobligasjonens kapitalbeskyttelse kun gjelder på tilbakebetalingsdagen. I løpetiden kan aksjeindeksobligasjonens verdi være lavere enn det nominelle beløpet. Sluttkurser Sluttkurs for aksjene fastsettes som ett gjennomsnitt av verdiene på aksjene fra og med 2. april 2012 til og med 2. juli 2012 med en avlesning hver måned. Slik minimeres risikoen for at en eventuell børsnedgang i slutten av løpetiden skal påvirke aksjeindeksobligasjonens sluttkurs for mye. Tilbakebetalingsdag Tilbakebetalingsdag er 23. juli Minste tilbakebetalingsbeløp I begge alternativene får du minst tilbake kroner per post. Avkastningsfaktor Avkastningsfaktoren angis i prosent og forteller hvor stor del av oppgangen i aksjemarkedet du får ta del av. Er avkastningsfaktoren høyere enn 100 %, får du mer enn den faktiske oppgangen i underliggende aksje eksklusiv eventuelle utbytter. Avkastningsfaktorene i denne brosjyren er preliminære. Endelige avkastningsfaktorer bestemmes på betalingsdagen. Avkastningsfaktorens nivåer avgjøres blant annet av norske og internasjonale renter, forventninger om fremtidige kurser og svingninger, samt kursbevegelsene (volatiliteten) på aksjemarkedet frem til betalingsdagen. Tak Ved beregning av tilbakebetalingsbeløp i denne aksjeindeksobligasjonen er det et tak på 60 % i kursoppgang per aksje. Taket gjør at avkastningsfaktoren blir høyere enn den ellers ville ha vært. ISIN NR NO (3034A) NO (3034B) Valuta Alle beregninger og betalinger i aksjeindeksobligasjonen gjøres i norske kroner. Skatt Se side 8. Informasjon om underliggende aksjer Mer informasjon om de underliggende aksjer finnes i Slutliga Villkor. Tildeling og vilkår for emisjonens gjennomføring Bekreftelse på tildeling beregnes utsendt fra VPS ca 9. juli Fastsettelse av startkurser og avkastningsfaktorer publiseres på våre nettsider. Handelsbanken kommer til å innstille emisjonen for respektive alternativ dersom avkastningsfaktorene ikke kan faststilles til minst: 50 % for 3034A 105 % for 3034B Handelsbanken har rett til å innstille hele eller deler av emisjonen. For ytterligere informasjon, se Slutliga Villkor. Dersom emisjonen innstilles etter betaling har funnet sted, betaler Handelsbanken tilbake beløpet til den kontoen som er angitt på tegningsblanketten. Kredittrisiko Ved kjøp av Aksjeindeksobligasjon 3034 tar investor en kredittrisiko på Handelsbanken. Handelsbankens kredittrating er AA- fra Standard & Poor s og Aa1 fra Moody s. Rating er den karakter en låntager kan motta fra et uavhengig kredittratingsinstitutt på sin evne til å klare sine finansielle forpliktelser. Denne evnen kalles også for kredittverdighet. De to største kredittratingsinstituttene er Moody s og Standard & Poor s. Handelsbanken er en universalbank og har dermed et komplett tilbud av ulike bankprodukter. Med dette følger en rekke ulike risker som identifiseres, måles og håndteres på en systematisk måte innen konsernets alle deler. Handelsbanken stiller ingen sikkerheter for emitterte verdipapirer og de som plasserer i verdipapirer omfattes verken av den norske eller svenske innskuddsordningen. Markedsrisiko Underveis i løpetiden påvirkes verdien på Aksjeindeksobligasjon 3034 av flere faktorer, blant annet den underliggende aksjekurvens utvikling, gjenstående løpetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle aksjeutbytter. Merk at små endringer i den underliggende aksjekurven kan resultere i store endringer i produktets verdi. Investorer bør være klar over at en aksjeindeksobligasjon i løpetiden handles som et selvstendig verdipapir og at verdien også styres av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Likviditetsrisiko og risiko ved salg i løpetiden Det gjøres oppmerksom på at det i visse perioder kan være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Aksjeindeksobligasjon Dette kan for eksempel inntreffe ved illikviditet i markedet, kraftige kursbevegelser eller når handelen på en relevant markedsplass stenges eller pålegges restriksjoner i en periode. Også tekniske feil, eksempelvis kommunikasjonsbrudd kan forstyrre handelen. Kunnskapsnivå Kunder som investerer i aksjeindeksobligasjoner skal forsikre seg om at de har tilstrekkelig kompetanse. Tegnere skal også forstå risikoen som er forbundet med produktet og ta plasseringsbeslutninger etter grundige vurderinger av hensiktsmessigheten av produktet sett i lys av egen finansiell stilling. Så vel Handelsbanken som andre aktører gir ut aksjeindeksobligasjoner. Ulike produkter kan være koblet til samme aksjemarked, men være konstruerte på forskjellige måter. Det bør derfor opplyses om at sammenlignbarheten mellom ulike aksjeindeksobligasjoner på samme aksjemarked ofte er begrenset. For å få et helhetsbilde av denne aksjeindeksobligasjonen bør investoren lese Grundprospektet og Slutliga Villkor. Overkurs, økt risiko - større potensial Den risiko investoren tar er større i aksjeindeksobligasjoner som kjøpes til overkurs, fordi kapitalbeskyttelsen kun gjelder det nominelle beløpet. Et alternativ med overkurs gir høyere avkastningsfaktor og dermed en større mulighet til høyere avkastning. Fullstendige vilkår Aksjeindeksobligasjon 3034gis ut under Handelsbankens MTN-, Warrantoch Certifikatprogram. Det fullstendige prospektet for Aksjeindeksobligasjon 3034 består av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram og av Slutliga Villkor. Begge dokumentene finnes på Grundprospektet for Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram er godkjent av den svenske Finansinspektionen og oversendt rette myndighet i Norge. 6

7 Opplysninger i samsvar med Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter, fastsatt av Kredittilsynet med endring fastsatt I henhold til rundskrivene bør nærmere definerte opplysninger gis før avtale om salg av sammensatte produkter. Rundskrivet sier at informasjonen som skal gis i henhold til rundskrivet bør presenteres samlet og oversiktlig i produktets informasjonsmateriell. Nedenfor følger aktuelle opplysninger for dette produktet. GENERELLE OPPLYSNINGER Underliggende aksjer er beskrevet på side 4 i brosjyren. Aksjene i kurven er ikke justert for utbytte fra aksjene som inngår. Forventet avkastning på aksjekurven er derfor lavere enn om man hadde investert direkte i aksjene. Derivater som gir avkastning inklusiv utbytte vil derfor være tilsvarende dyrere. Man får med andre ord ikke utbyttene direkte, men i form av høyere avkastningsfaktorer enn det alternativt ville vært. Ingen av aksjene i Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 er i andre valutaer enn norske kroner. FORVENTET PROSENTVIS FORDELING AV INNBETALT BELØP I PRODUKTETS FORSKJELLIGE DELER Tegningsprovisjon er 2 % av tegnet beløp. I forbindelse med tilrettelegging av aksjeindeksobligasjonen vil tilretteleggeren motta en provisjon fra utsteder. Denne bruttomarginen skal blant annet dekke kostnader for administrasjon, dokumentasjon, markedsføring, VPS og omkostninger i forbindelse med sikring av risiko. Størrelsen på denne kan variere med forandringer i markedsforutsetningene, men estimeres pr. 4. juni 2009 til 2,64 % og 2,84 % av obligasjonens pålydende beløp. Dette tilsvarer henholdsvis 0,86 % og 0,93 % årlig. Investorer i Aksjeindeksobligasjon 3034 bør merke seg at kostnaden for risikosikringen kan variere, avhengig av aktørenes markedsposisjon og konkurransefortrinn. Tabellen nedenfor viser den forventede prosentvise fordelingen av innbetalt beløp fordelt på nullkupongobligasjon, derivat, tilretteleggerprovisjon samt tegningsprovisjon. Nullkupong Derivat Tegnings- Tilretteleggerprovisjon provisjon Aksjeindeksobligasjon 3034A 87,21 % 8,24 % 1,96 % 2,59 % Aksjeindeksobligasjon 3034B 79,29 % 16,22 % 1,96 % 2,53 % SAMMENHENG MELLOM AKSJEKURVENES UTVIKLING OG AVKASTNINGEN PÅ Aksjeindeksobligasjon 3034 Deltakelsen i de underliggende aksjene er beskrevet som Tilleggs beløp i denne brosjyrens side 3 og i Slutliga Villkor avseende lån Deltakelsen er målt ved avkastningsfaktor, som sier hvor stor prosentvis rett man har til eventuell oppgang i underliggende aksjekurv på nominelle beløp på tilbakebetalingsdagen. Avkastningsfaktorene oppgitt på blant annet side 3 og 5 er preliminære og fastsettes på startdagen. Avkastningen til hver enkelt aksje i kurven er begrenset til 60 %. Mer om dette på side 3, 4, 5 og 6. Ved beregning av Tilleggsbeløp fastsettes sluttverdien som et gjennomsnitt av 4 observasjoner siste 3 måneder. På tilbakebetalingsdagen blir minimum nominelt beløp tilbakebetalt. HVOR STOR PROSENTANDEL AV INNBETALT BELØP SOM ER KAPITALBESKYTTET? Med 2 % tegningsprovisjon vil 98,0 % av innbetalt beløp være kapitalbeskyttet på forfallsdagen for Alt. A og 89,1 % for Alt. B med overkurs. Nominelle beløp tilbakebetales på forfallsdagen, mens betalt overkurs og tegningsprovisjon ikke tilbakebetales. MOTPARTSRISIKO Investorer vil ha motpartsrisiko på utsteder, Handelsbanken. Dette betyr at dersom Handelsbanken misligholder sine forpliktelser og går konkurs, har man et krav mot banken på linje med andre kreditorer. Produktet omfattes ikke av Bankenes sikringsfonds generelle innskuddsgaranti. OPPLYSNINGER OM PRIS OG TOTALE KOSTNADER Pris defineres i Rundskrivet som hva det koster utsteder å sikre produktet med en nullkupongobligasjon og en pris på derivatdelen. Disse er beskrevet under punktet Forventet prosentvis fordeling av innbetalt beløp i produktets forskjellige deler i kolonnen til venstre på denne siden. Det gjøres oppmerksom på at ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivatdelen i produktet avhengig av hvilken strategisk posisjon de har i markedet. Handelsbanken er en av de største utstederne av strukturerte produkter i Norden. Faktisk rente på obligasjonsinnskuddet vil være relatert til swaprenten for aktuell løpetid. Per 4. juni 2009 estimeres denne til 3,90 % på 3,1 år. Dette er på linje med bankens innlånsrente. Endelige priser vil kunne avvike fra ovennevnte estimater på grunn av endringer i de aktuelle markeds forhold. Etter innbetaling vil Handelsbanken offentliggjøre endelig pris og totale kostnader, samt hvor mye dette avviker fra ovennevnte estimater. TILLEGGSKOSTNADER Kjøpte andeler vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Opprettelse av VPS-konto er kostnadsfritt. Beholdning på VPS-konto belastes med et årlig gebyr. For kunder i Handelsbanken er gebyret som følger: Beløp (fra og med) T.o.m. Årlig gebyr Kr. 0 kr kr. 0 Kr Kr Kr. 340 Deretter tillegg på kr. 150 per påbegynte million i kr. i beholdning HISTORISK AVKASTNING Grafene nedenfor viser aksjeindeksobligasjonenes historiske avkastning justert for produktegenskaper som utjevningsperiode, tak på 60 %, avkastningsfaktorer og løpetid (eksklusiv tegningskostnader). I samme diagram vises også samlet kursutvikling for aksjekurven og risikofri avkastning i samme tidsintervall som produktets løpetid. Avkastning på Aksjeindeksobligasjon Norge 3034A og 3034B, underliggende aksjekurv samt risikofri rente 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% maj-02 maj-03 maj-04 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 Uten overkurs Kurvutvikling uten tak og uten utjevning Med overkurs *Risikofri rente (tre mnd. statsobligasjoner) Grafen viser avkastningen for en plassering med 3,1 års løpetid, målt ved plasseringens forfall. Analysen bygger på visse antakelser og det er ikke sikkert man hadde kunnet kjøpe en obligasjon ved de nå aktuelle vilkårene ved andre tilfeller. Historisk avkastning siste 5 år for aksjekurven er beskrevet i grafen på side 4. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle aksjene i kurven har 5 års historikk, og at Kredittilsynest krav til 5 års historikk ikke kan oppfylles. Det presiseres at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. 7

8 HØYESTE OG LAVESTE MULIGE AVKASTNING, SAMT SANN- SYNLIGHET FOR DETTE Laveste mulige avkastning på produktet ved forfall vil være enten 0 % eller 9,1 % av investert beløp, avhengig av hvilket alternativ man velger. Dette inntreffer om markedene ikke stiger i verdi under Aksjeindeksobligasjon 3034 sin løpetid, og innebærer at kunden får tilbake obligasjonens nominelle beløp. I tabellen nedenfor oppsummeres høyeste og laveste avkastning aksjeindeksobligasjonene kan gi, forventet avkastning samt sannsynligheter for dette. Aksjeindeksobl. Aksjeindeksobl. Norge 3034A Norge 3034B Laveste mulige avkastning 0,0 % -9,1 % Høyeste mulige avkastning 36,0 % 61,8 % Forventet avkastning i løpetiden 8,1 % 7,0 % Forventet avkastning per år 2,7 % 2,3 % Sannsynlighet for null eller negativ avkastning 54,0 % 54,0 % Sannsynlig avkastningsintervall i løpetiden 0,0 % til 23,7 % -9,1 % til 37,5 % Sannsynlig avkastningsintervall årlig 0,0 % til 7,3 % -3,1 % til 11,2 % Sannsynlig avkastning er gitt med 70 % sikkerhet. Den øvre grensen for avkastning skyldes at hver aksjes oppgang i kurven er begrenset til 60 %. Beregningene baseres på en diskonteringsrente på 3,36% per år og en forventet risikopremie på 8 % per år. En risikofri investering vil i samme periode gi ca 10,2 % avkastning, som tilsvarer ca 3,29 % årlig. Forventet årlig avkastning med 2 % tegningsprovisjon er beregnet til 1,97 % og 1,66 % i henholdsvis alternativ A og B. Sannsynlig avkastningsintervall årlig med 2 % tegningsprovisjon vil være mellom 0,66 % og 6,63 % for alternativ A, og mellom -3,71 % og 10,54 % for alternativ B. Samtlige tall i dette avsnittet bygger på matematiske simuleringer og visse antagelser. Det er ikke tatt hensyn til tegningsprovisjon unntatt der hvor det fremkommer. enn garantibeløpet. Det kan ikke gis noen garantert minimumsverdi i løpetiden. Ved kjøp og salg i løpetiden påløper kurtasje som ved aksjehandel, for tiden inntil 0,75 % for kunder i Handelsbanken. LÅNEFINANSIERING Det tilbys ikke lånefinansiering med sikkerhet i produktet. SKATT Finansdepartementet (Utv s. 485) har lagt til grunn at det er mest naturlig å se avkastningen som utbetales i forbindelse med en indeksobligasjon som vederlag for den kredittytelse kjøper yter obligasjonsutsteder, og dermed som et substitutt for renter. Når Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 innløses vil investor motta et tilleggsbeløp avhengig av utviklingen i markedene. Dette tilleggsbeløpet vil bli sett som en avkastning på fordringen. For alternativene som er beskrevet i denne brosjyren synes å gjelde at en privat investor vil bli inntektsbeskattet for tilleggsbeløpet ved ligningen for det inntektsår betalingen skjer, jf. sktl Da vil avkastning på obligasjonen ikke bli beskattet i løpetiden, men først ved forfallstidspunktet. For private investorer vil gevinsten bli regnet som alminnelig inntekt og beskattet med 28 %. Velger man derimot å selge obligasjonen i løpetiden, eller bortfaller den fordi den ikke blir innløst, vil en eventuell gevinst være skattepliktig, og et tap fradragsberettiget ved ligningen for det år salget skjer. Gevinst eller tap ved realiseringen beregnes som differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien. En eventuell gevinst vil fremkomme ved at kjøpesummen pluss eventuelle andre omkostninger trekkes fra det beløp som mottas når obligasjonen selges, jf. sktl. 5-1 annet ledd og 6-2. En overkurs betalt ved kjøpet vil på denne måten redusere størrelsen på den gevinst som kommer til beskatning, eventuelt øke det tap som kan fradras. Når det gjelder formuesbeskatningen vil obligasjonen bli beskattet for sitt pålydende, pluss fordring på endelig godskrevet avkastning. For skattytere som er næringsdrivende kan andre regler komme til anvendelse. Investor bør rådføre seg med sine skatterådgivere vedrørende skattekonsekvensene for den enkelte. Denne redegjørelsen er basert på gjeldende norske skatteregler per 4. juni 2009 og gjelder norske investorer som har fast bopel i Norge for skatteformål. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger kan bli endret i fremtiden. Handelsbanken påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skattemessige konsekvenser som investorene kan pådra seg som følge av kjøp av indeksobligasjoner. BREAK-EVEN NIVÅ I alternativet med overkurs risikerer investor foruten tegningsprovisjonen også å tape betalt overkurs. Dette innebærer at aksjeindeksene må stige mer enn i alternativet uten overkurs for at investor skal få tilbake innbetalt beløp. Med en avkastningsfaktor på 60 % i alternativ 3034A innebærer dette at den underliggende aksjekurven må stige med 3,3 %. I alternativ 3034B, med 10 % overkurs og avkastningsfaktor 130 %, må aksjekurven stige med 9,4 % for å kompensere for tegningsprovisjonen og overkurs. INSENTIVORDNINGER Plasseringsrådgivere og kunderådgivere i Handelsbanken har ikke provisjonsbasert lønn. Rådgiverne har ingen særskilte insentivordninger for å selge dette produktet. AVBRUDD OG LIKVIDITET Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 er først og fremst et tilbud til deg som ønsker en trygg og langsiktig plassering. Dersom du likevel ønsker å selge i løpetiden, vil Handelsbanken Capital Markets under normale markedsforhold stille kurser for tilbakekjøp og hvis mulig også salg. Prisene er avhengig av markedsforutsetningene på det aktuelle tidspunktet. Beskyttelsen for tilbakebetaling av obligasjonenes nominelle beløp gjelder kun på forfallstidspunktet. Ved salg i løpetiden kan derfor verdien være både høyere og lavere 8

9 Visste du at Handelsbanken har tilbudt kapitalbeskyttede produkter siden Handelsbankens aksjeindeksobligasjoner siden 1994 i gjennomsnitt har gitt en avkastning på 7,5 per år* (gjelder aksjeindeksobligasjoner utstedt fra Sverige i svenske kroner med en løpetid på over to år og før tegningsprovisjon.) Handelsbanken under normale markedsforhold stiller priser for både kjøp og salg. Kursene finnes på våre nettsider og du kan enkelt selge i løpetiden. Flere uavhengige kredittratingsinstitutter mener at Handelsbanken er en av verdens mest trygge banker. Det finnes ingen bank i Norden som vurderes som mer stabil og sikker enn Handelsbanken. Vil du vite mer? Vil du vite mer om hvordan du kan tjene penger uten å ta unødvendig risiko? På finnes svarene. Gå inn allerede idag og lær deg mer om kapitalbeskyttede plasseringer. Der kan du blant annet prøveplassere dine penger og se aktuelle kurser. Du kan også ta kontakt med din kunderådgiver på nærmeste Handelsbanken kontor, eller Handelsbanken Capital Markets direkte på tlf / *Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 9

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125 SISTE TEGNINGSDAG 30. DESEMBER 2014 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum forbeholder seg retten til å avslutte tegningsperioden dersom

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 SISTE TEGNINGSDAG 28. AUGUST 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Garanterte spareprodukter

Garanterte spareprodukter NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2010 Garanterte spareprodukter - Nærmere hele sannheten? Av Trond Moen Veileder: Professor Steinar Ekern Utredning i masterprofilen Finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJONSNOTAT AKJSER TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Kupongsertifikat Norsk Hydro

Kupongsertifikat Norsk Hydro Kupongsertifikat Norsk Hydro Et fornuftig sammensatt spareprodukt i den nye generasjonen sett fra investors perspektiv? av Elisabeth Skeie Veileder Førsteamanuensis Valeri Zakamouline Masteroppgaven er

Detaljer