Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko"

Transkript

1 Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1

2 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med våre kapitalbeskyttede plasseringer. Det handler om å nå sine mål uten å ta unødvendig risiko. Med kapitalbeskyttede plasseringer er selvsagt målet av økonomisk karakter. Våre kapitalbeskyttede plasseringer består av to deler, en obligasjonsdel og en del som er koblet til utviklingen på et marked. Vår vanligste kapitalbeskyttede plassering er aksjeindeksobligasjonen, som er koblet til aksjemarkedet. Obligasjonen står for sikkerheten og gjør at du kan føle deg trygg. Aksjedelen på sin side gjør at du kan få en bra avkastning når børsen stiger. Kombinasjonen av de to gjør at du kan tjene penger uten å ta unødig risiko. Vær forsiktig og vinn som vi pleier å si. Diagrammet nedenfor viser at de som har spart i våre aksjeindeksobligasjoner siden 1994 har fått en avkastning på i gjennomsnitt 7,5 prosent per år*. Det betyr at kroner har vokst til kroner. Bildet viser også at verdens børser har gitt en avkastning på 4,3 prosent per år. Det blir bare kroner. De som har valgt å plassere sine sparepenger i våre aksjeindeksobligasjoner har beviselig kunnet være forsiktige og samtidig vinne. Denne gang tilbyr vi to alternativer på det norske aksjemarkedet. Les mer om alternativene videre i denne brosjyren. Handelsbankens aksjeindeksobligasjoner Verdens børser Kilde: Handelsbanken Capital Markets. Verdens børser reprensenteres av aksjeindeksen MSCI World Total Return. Priser og kostnader knyttet til produktene i denne brosjyre Tegningsomkostninger er 2 % av investert beløp. Øvrige kostnader vil tilsvare bankens tilretteleggermargin på produktet. Per 4. juni 2009 estimeres disse til 2,64 %, og 2,84 % for henholdsvis alternativ 3034A og 3034B av obligasjonenes pålydende beløp. Dette tilsvarer henholdsvis 0,86 % og 0,93 % årlig. Tilretteleggermarginen ligger inkludert i produktenes vilkår. * Gjelder våre aksjeindeksobligasjoner med mer enn to års løpetid utstedt i Sverige i svenske kroner. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 2

3 To trygge måter å tjene penger på Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 Vær forsiktig og vinn med oss på det norske aksjemarkedet. Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 er knyttet til avkastningen på en kurv bestående av 10 store norske selskaper. Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 Alternativ Pris per post Du får minst tilbake Preliminær avkastningsfaktor Løpetid Aksjeindeksobligasjon Norge 3034A kr kr 60 % 1 3,1 år Aksjeindeksobligasjon Norge 3034B kr kr 130 % 1 3,1 år 1. Hver aksjes oppgang er begrenset til 60 %. Avkastningsfaktorene fastsettes den 2. juli og er uforandret i hele løpetiden. Slik fungerer våre kapitalbeskyttede produkter Når løpetiden er slutt fastsettes det hvor mye penger du får tilbake. På grunn av den innebygde kapitalbeskyttelsen får du uansett tilbake det nominelle beløpet, også om markedet har falt i verdi. Om markedet har steget, får du både det nominelle beløpet og et såkalt tilleggsbeløp. Tilbakebetalingsbeløp = Nominelt beløp + Tilleggsbeløp Størrelsen på tilleggsbeløpet bestemmes av avkastningsfaktor og utvikling i markedet. Avkastningsfaktoren fastsettes den 2. juli 2009 og vil være uforandret gjennom hele løpetiden. En høy avkastningsfaktor gir et større tilleggsbeløp, gitt at aksjemarkedet har steget. For aksjeindeksobligasjonene i dette alternativet, vil det i beregningen av tilleggsbeløpet være et tak på hver enkeltaksje på 60 %. Det er Handelsbanken som er ansvarlig for at både det nominelle beløpet og tilleggsbeløpet tilbakebetales. Det gjør at du kan føle deg trygg. Tilleggsbeløp = Nominelt Beløp x Avkastningsfaktor x Oppgang i aksjemarkedet (opp til taket) Her er et eksempel: Anta at du kjøper 10 poster i 3034B, for totalt kroner. Anta videre at avkastningsfaktoren settes til 130 prosent, og at alle aksjene stiger med 50 prosent. Tilleggsbeløpet blir da: kroner x 130 % x 50 % = kroner. Tilbakebetalingsbeløpet blir dermed kroner kroner = kroner. Skulle aksjemarkedet derimot falle i perioden, får du tilbake det nominelle beløpet: kroner. 3

4 Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 Vær med på oppturen videre Tilstanden for verdensøkonomien har den senere tid blitt forbedret, til fordel for en liten åpen økonomi som Norges. Kina har tatt føringen, noe som bidrar til høyere vekst i resten av Asia, samt stigende råvarepriser og fraktrater - som direkte er en fordel for mange norske bedrifter. Utsiktene for norsk økonomi er også forbedret. Nedgangen har ikke vært like sterk som i de fleste andre land, og allerede nå kan du se klare tegn til forbedring. Detaljhandel, arbeidsmarkedet og industri har utviklet seg bedre enn ventet den siste tiden. Det virker nå trolig at olje- og gassutvinningene igjen vil begynne å vokse neste år. Til tross for den siste tidens oppgang på Oslo Børs ligger de fleste norske aksjer fortsatt langt under toppnivåene. Det norske aksjemarkedet har også en attraktiv verdsettelse, både sammenlignet med andre land og sammenlignet med sin egen historie. Dette gjelder for eksempel hvis du ser på selskapenes kontantstrømmer og substans. Vi har konstruert en likevektet kurv bestående av 10 av de største selskapene på Oslo Børs. Aksjekurven har en profil som er fordelaktig når konjunkturen igjen tar fart. Aksjekurven har en stor eksponering mot verdens vekstmarkeder. Statoil Hydro, Telenor, Norsk Hydro og Yara er eksempler på selskaper som drar nytte av utviklingen i vekstmarkedene gjennom etterspørsel etter energi, telefoni, aluminium og kunstgjødsel. Indirekte nyter også selskapene Acergy og Seadrill godt av vekstmarkedenes utvikling. Gjennom Renewable Energy Corporation har kurven også eksponering mot den sterke veksten innenfor alternativ energi, mens det for Tandberg er positivt med økt kostnads- og miljøfokus i næringslivet. De unikt sterke statsfinansene og de kraftige rentenedsettelsene er fordelaktig for norsk økonomi, noe som favoriserer de mer innenlandsfokuserte selskapene som Orkla og DnB Nor. Fordeler og ulemper + Dra nytte av forbedringen i verdensøkonomien Selskapene synes gunstig priset Profil mot vekstmarkedene Den norske børsen er konjunktursensitiv Fortsatt stor risiko i verdensøkonomien Aksjeindeksobligasjon Norge 3034A og 3034B Aksjeindeksobligasjonen er koblet til en kurv med 10 norske selskaper. I tabellen til høyre ser du selskapene. Hver aksjes oppgang er maksimert til 60 prosent. Slik har det gått for aksjekurven mai-04 mai-05 mai-06 mai-07 mai-08 mai-09 Selskapene i aksjekurven Selskap Vekt Acergy ASA 10 % DnB NOR ASA 10 % Norsk Hydro ASA 10 % Orkla ASA 10 % Renewable Energy Corporation ASA 10 % Seadrill Ltd 10 % StatoilHydro ASA 10 % Tandberg ASA 10 % Telenor ASA 10 % Yara International ASA 10 % Kilde: Bloomberg 4

5 Du kan velge disse alternativene I denne aksjeindeksobligasjonen kan du velge mellom to alternativer, 3034A og 3034B. Forskjellen er at du i 3034B betaler kroner mer per post. Til gjengjeld får du betydelig høyere avkastningsfaktor og kan på den måten tjene mye mer penger dersom aksjekurven stiger i verdi. Fakta om 3034A Pris per stk kr Minst tilbake (nominelt beløp) kr Preliminær avkastningsfaktor 60 % Maksimal oppgang per aksje (tak) 60% Løpetid 3,1 år Slik kan det bli 3034A Aksjekurvens utvikling 1 Utvikling Avkastning per år Plassert beløp Tilbakebetalt beløp 2 Avkastning 3 per år 3 80 % 21,2 % kr kr 4 33,3 % 4 9,9 % 4 60 % 16,6 % kr kr 4 33,3 % 4 9,9 % 4 40% 11,6 % kr kr 21,6 % 6,6 % 20 % 6,1 % kr kr 9,8 % 3,1 % 0 % 0,0 % kr kr -2,0 % -0,6 % -20 % -7,0 % kr kr -2,0 % -0,6 % 1. Hensyntatt gjennomsnittsberegninger (se side 6) samt antagelsen om at alle aksjer har samme utvikling. 2. Basert på en avkastningsfaktor på 60 %. 3. Inklusiv 2 % tegningsomkostninger. 4. Maksimal avkastning grunnet tak per aksje på 60 %. Fakta om 3034B Pris per stk kr Minst tilbake (nominelt beløp) kr Preliminær avkastningsfaktor 130% Maksimal oppgang per aksje (tak) 60% Løpetid 3,1 år Slik kan det bli 3034B Strategikurvens utvikling 1 Utvikling Avkastning per år Plassert beløp Tilbakebetalt beløp 2 Avkastning 3 per år 3 80 % 21,2 % kr kr 4 58,6 % 4 16,3 % 4 60 % 16,6 % kr kr 4 58,6 % 4 16,3 % 4 40% 11,6 % kr kr 35,5 % 10,4 % 20 % 6,1 % kr kr 12,3 % 3,9 % 0 % 0,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % -20 % -7,0 % kr kr -10,9 % -3,7 % 1. Hensyntatt gjennomsnittsberegninger (se side 6) samt antagelsen om at alle aksjer har samme utvikling. 2. Basert på en avkastningsfaktor på 130 %. 3. Inklusiv 2 % tegningsomkostninger. 4. Maksimal avkastning grunnet tak per aksje på 60 %. 5

6 Det her er også viktig å vite Tegningsprovisjon Tegningsprovisjonen er 2 %. Siste tegningsdag Siste tegningsdag er fredag 26. juni Tegningsblanketten må være levert på et av Handelsbankens kontorer før kl Betalingsdag Du betaler aksjeindeksobligasjonene den 2. juli Startkurser Startkurser fastsettes 2. juli Følg verdien i løpetiden Du kan enkelt se verdien på dine aksjeindeksobligasjoner på Selge før løpetidens slutt Det er enkelt å selge aksjeindeksobligasjonene i løpetiden. Velger du å selge før løpetidens slutt, betaler du en kurtasje, akkurat som på aksjer. Det er viktig å merke seg at aksjeindeksobligasjonens kapitalbeskyttelse kun gjelder på tilbakebetalingsdagen. I løpetiden kan aksjeindeksobligasjonens verdi være lavere enn det nominelle beløpet. Sluttkurser Sluttkurs for aksjene fastsettes som ett gjennomsnitt av verdiene på aksjene fra og med 2. april 2012 til og med 2. juli 2012 med en avlesning hver måned. Slik minimeres risikoen for at en eventuell børsnedgang i slutten av løpetiden skal påvirke aksjeindeksobligasjonens sluttkurs for mye. Tilbakebetalingsdag Tilbakebetalingsdag er 23. juli Minste tilbakebetalingsbeløp I begge alternativene får du minst tilbake kroner per post. Avkastningsfaktor Avkastningsfaktoren angis i prosent og forteller hvor stor del av oppgangen i aksjemarkedet du får ta del av. Er avkastningsfaktoren høyere enn 100 %, får du mer enn den faktiske oppgangen i underliggende aksje eksklusiv eventuelle utbytter. Avkastningsfaktorene i denne brosjyren er preliminære. Endelige avkastningsfaktorer bestemmes på betalingsdagen. Avkastningsfaktorens nivåer avgjøres blant annet av norske og internasjonale renter, forventninger om fremtidige kurser og svingninger, samt kursbevegelsene (volatiliteten) på aksjemarkedet frem til betalingsdagen. Tak Ved beregning av tilbakebetalingsbeløp i denne aksjeindeksobligasjonen er det et tak på 60 % i kursoppgang per aksje. Taket gjør at avkastningsfaktoren blir høyere enn den ellers ville ha vært. ISIN NR NO (3034A) NO (3034B) Valuta Alle beregninger og betalinger i aksjeindeksobligasjonen gjøres i norske kroner. Skatt Se side 8. Informasjon om underliggende aksjer Mer informasjon om de underliggende aksjer finnes i Slutliga Villkor. Tildeling og vilkår for emisjonens gjennomføring Bekreftelse på tildeling beregnes utsendt fra VPS ca 9. juli Fastsettelse av startkurser og avkastningsfaktorer publiseres på våre nettsider. Handelsbanken kommer til å innstille emisjonen for respektive alternativ dersom avkastningsfaktorene ikke kan faststilles til minst: 50 % for 3034A 105 % for 3034B Handelsbanken har rett til å innstille hele eller deler av emisjonen. For ytterligere informasjon, se Slutliga Villkor. Dersom emisjonen innstilles etter betaling har funnet sted, betaler Handelsbanken tilbake beløpet til den kontoen som er angitt på tegningsblanketten. Kredittrisiko Ved kjøp av Aksjeindeksobligasjon 3034 tar investor en kredittrisiko på Handelsbanken. Handelsbankens kredittrating er AA- fra Standard & Poor s og Aa1 fra Moody s. Rating er den karakter en låntager kan motta fra et uavhengig kredittratingsinstitutt på sin evne til å klare sine finansielle forpliktelser. Denne evnen kalles også for kredittverdighet. De to største kredittratingsinstituttene er Moody s og Standard & Poor s. Handelsbanken er en universalbank og har dermed et komplett tilbud av ulike bankprodukter. Med dette følger en rekke ulike risker som identifiseres, måles og håndteres på en systematisk måte innen konsernets alle deler. Handelsbanken stiller ingen sikkerheter for emitterte verdipapirer og de som plasserer i verdipapirer omfattes verken av den norske eller svenske innskuddsordningen. Markedsrisiko Underveis i løpetiden påvirkes verdien på Aksjeindeksobligasjon 3034 av flere faktorer, blant annet den underliggende aksjekurvens utvikling, gjenstående løpetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle aksjeutbytter. Merk at små endringer i den underliggende aksjekurven kan resultere i store endringer i produktets verdi. Investorer bør være klar over at en aksjeindeksobligasjon i løpetiden handles som et selvstendig verdipapir og at verdien også styres av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Likviditetsrisiko og risiko ved salg i løpetiden Det gjøres oppmerksom på at det i visse perioder kan være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Aksjeindeksobligasjon Dette kan for eksempel inntreffe ved illikviditet i markedet, kraftige kursbevegelser eller når handelen på en relevant markedsplass stenges eller pålegges restriksjoner i en periode. Også tekniske feil, eksempelvis kommunikasjonsbrudd kan forstyrre handelen. Kunnskapsnivå Kunder som investerer i aksjeindeksobligasjoner skal forsikre seg om at de har tilstrekkelig kompetanse. Tegnere skal også forstå risikoen som er forbundet med produktet og ta plasseringsbeslutninger etter grundige vurderinger av hensiktsmessigheten av produktet sett i lys av egen finansiell stilling. Så vel Handelsbanken som andre aktører gir ut aksjeindeksobligasjoner. Ulike produkter kan være koblet til samme aksjemarked, men være konstruerte på forskjellige måter. Det bør derfor opplyses om at sammenlignbarheten mellom ulike aksjeindeksobligasjoner på samme aksjemarked ofte er begrenset. For å få et helhetsbilde av denne aksjeindeksobligasjonen bør investoren lese Grundprospektet og Slutliga Villkor. Overkurs, økt risiko - større potensial Den risiko investoren tar er større i aksjeindeksobligasjoner som kjøpes til overkurs, fordi kapitalbeskyttelsen kun gjelder det nominelle beløpet. Et alternativ med overkurs gir høyere avkastningsfaktor og dermed en større mulighet til høyere avkastning. Fullstendige vilkår Aksjeindeksobligasjon 3034gis ut under Handelsbankens MTN-, Warrantoch Certifikatprogram. Det fullstendige prospektet for Aksjeindeksobligasjon 3034 består av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram og av Slutliga Villkor. Begge dokumentene finnes på Grundprospektet for Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram er godkjent av den svenske Finansinspektionen og oversendt rette myndighet i Norge. 6

7 Opplysninger i samsvar med Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter, fastsatt av Kredittilsynet med endring fastsatt I henhold til rundskrivene bør nærmere definerte opplysninger gis før avtale om salg av sammensatte produkter. Rundskrivet sier at informasjonen som skal gis i henhold til rundskrivet bør presenteres samlet og oversiktlig i produktets informasjonsmateriell. Nedenfor følger aktuelle opplysninger for dette produktet. GENERELLE OPPLYSNINGER Underliggende aksjer er beskrevet på side 4 i brosjyren. Aksjene i kurven er ikke justert for utbytte fra aksjene som inngår. Forventet avkastning på aksjekurven er derfor lavere enn om man hadde investert direkte i aksjene. Derivater som gir avkastning inklusiv utbytte vil derfor være tilsvarende dyrere. Man får med andre ord ikke utbyttene direkte, men i form av høyere avkastningsfaktorer enn det alternativt ville vært. Ingen av aksjene i Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 er i andre valutaer enn norske kroner. FORVENTET PROSENTVIS FORDELING AV INNBETALT BELØP I PRODUKTETS FORSKJELLIGE DELER Tegningsprovisjon er 2 % av tegnet beløp. I forbindelse med tilrettelegging av aksjeindeksobligasjonen vil tilretteleggeren motta en provisjon fra utsteder. Denne bruttomarginen skal blant annet dekke kostnader for administrasjon, dokumentasjon, markedsføring, VPS og omkostninger i forbindelse med sikring av risiko. Størrelsen på denne kan variere med forandringer i markedsforutsetningene, men estimeres pr. 4. juni 2009 til 2,64 % og 2,84 % av obligasjonens pålydende beløp. Dette tilsvarer henholdsvis 0,86 % og 0,93 % årlig. Investorer i Aksjeindeksobligasjon 3034 bør merke seg at kostnaden for risikosikringen kan variere, avhengig av aktørenes markedsposisjon og konkurransefortrinn. Tabellen nedenfor viser den forventede prosentvise fordelingen av innbetalt beløp fordelt på nullkupongobligasjon, derivat, tilretteleggerprovisjon samt tegningsprovisjon. Nullkupong Derivat Tegnings- Tilretteleggerprovisjon provisjon Aksjeindeksobligasjon 3034A 87,21 % 8,24 % 1,96 % 2,59 % Aksjeindeksobligasjon 3034B 79,29 % 16,22 % 1,96 % 2,53 % SAMMENHENG MELLOM AKSJEKURVENES UTVIKLING OG AVKASTNINGEN PÅ Aksjeindeksobligasjon 3034 Deltakelsen i de underliggende aksjene er beskrevet som Tilleggs beløp i denne brosjyrens side 3 og i Slutliga Villkor avseende lån Deltakelsen er målt ved avkastningsfaktor, som sier hvor stor prosentvis rett man har til eventuell oppgang i underliggende aksjekurv på nominelle beløp på tilbakebetalingsdagen. Avkastningsfaktorene oppgitt på blant annet side 3 og 5 er preliminære og fastsettes på startdagen. Avkastningen til hver enkelt aksje i kurven er begrenset til 60 %. Mer om dette på side 3, 4, 5 og 6. Ved beregning av Tilleggsbeløp fastsettes sluttverdien som et gjennomsnitt av 4 observasjoner siste 3 måneder. På tilbakebetalingsdagen blir minimum nominelt beløp tilbakebetalt. HVOR STOR PROSENTANDEL AV INNBETALT BELØP SOM ER KAPITALBESKYTTET? Med 2 % tegningsprovisjon vil 98,0 % av innbetalt beløp være kapitalbeskyttet på forfallsdagen for Alt. A og 89,1 % for Alt. B med overkurs. Nominelle beløp tilbakebetales på forfallsdagen, mens betalt overkurs og tegningsprovisjon ikke tilbakebetales. MOTPARTSRISIKO Investorer vil ha motpartsrisiko på utsteder, Handelsbanken. Dette betyr at dersom Handelsbanken misligholder sine forpliktelser og går konkurs, har man et krav mot banken på linje med andre kreditorer. Produktet omfattes ikke av Bankenes sikringsfonds generelle innskuddsgaranti. OPPLYSNINGER OM PRIS OG TOTALE KOSTNADER Pris defineres i Rundskrivet som hva det koster utsteder å sikre produktet med en nullkupongobligasjon og en pris på derivatdelen. Disse er beskrevet under punktet Forventet prosentvis fordeling av innbetalt beløp i produktets forskjellige deler i kolonnen til venstre på denne siden. Det gjøres oppmerksom på at ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivatdelen i produktet avhengig av hvilken strategisk posisjon de har i markedet. Handelsbanken er en av de største utstederne av strukturerte produkter i Norden. Faktisk rente på obligasjonsinnskuddet vil være relatert til swaprenten for aktuell løpetid. Per 4. juni 2009 estimeres denne til 3,90 % på 3,1 år. Dette er på linje med bankens innlånsrente. Endelige priser vil kunne avvike fra ovennevnte estimater på grunn av endringer i de aktuelle markeds forhold. Etter innbetaling vil Handelsbanken offentliggjøre endelig pris og totale kostnader, samt hvor mye dette avviker fra ovennevnte estimater. TILLEGGSKOSTNADER Kjøpte andeler vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Opprettelse av VPS-konto er kostnadsfritt. Beholdning på VPS-konto belastes med et årlig gebyr. For kunder i Handelsbanken er gebyret som følger: Beløp (fra og med) T.o.m. Årlig gebyr Kr. 0 kr kr. 0 Kr Kr Kr. 340 Deretter tillegg på kr. 150 per påbegynte million i kr. i beholdning HISTORISK AVKASTNING Grafene nedenfor viser aksjeindeksobligasjonenes historiske avkastning justert for produktegenskaper som utjevningsperiode, tak på 60 %, avkastningsfaktorer og løpetid (eksklusiv tegningskostnader). I samme diagram vises også samlet kursutvikling for aksjekurven og risikofri avkastning i samme tidsintervall som produktets løpetid. Avkastning på Aksjeindeksobligasjon Norge 3034A og 3034B, underliggende aksjekurv samt risikofri rente 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% maj-02 maj-03 maj-04 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 Uten overkurs Kurvutvikling uten tak og uten utjevning Med overkurs *Risikofri rente (tre mnd. statsobligasjoner) Grafen viser avkastningen for en plassering med 3,1 års løpetid, målt ved plasseringens forfall. Analysen bygger på visse antakelser og det er ikke sikkert man hadde kunnet kjøpe en obligasjon ved de nå aktuelle vilkårene ved andre tilfeller. Historisk avkastning siste 5 år for aksjekurven er beskrevet i grafen på side 4. Det gjøres oppmerksom på at ikke alle aksjene i kurven har 5 års historikk, og at Kredittilsynest krav til 5 års historikk ikke kan oppfylles. Det presiseres at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. 7

8 HØYESTE OG LAVESTE MULIGE AVKASTNING, SAMT SANN- SYNLIGHET FOR DETTE Laveste mulige avkastning på produktet ved forfall vil være enten 0 % eller 9,1 % av investert beløp, avhengig av hvilket alternativ man velger. Dette inntreffer om markedene ikke stiger i verdi under Aksjeindeksobligasjon 3034 sin løpetid, og innebærer at kunden får tilbake obligasjonens nominelle beløp. I tabellen nedenfor oppsummeres høyeste og laveste avkastning aksjeindeksobligasjonene kan gi, forventet avkastning samt sannsynligheter for dette. Aksjeindeksobl. Aksjeindeksobl. Norge 3034A Norge 3034B Laveste mulige avkastning 0,0 % -9,1 % Høyeste mulige avkastning 36,0 % 61,8 % Forventet avkastning i løpetiden 8,1 % 7,0 % Forventet avkastning per år 2,7 % 2,3 % Sannsynlighet for null eller negativ avkastning 54,0 % 54,0 % Sannsynlig avkastningsintervall i løpetiden 0,0 % til 23,7 % -9,1 % til 37,5 % Sannsynlig avkastningsintervall årlig 0,0 % til 7,3 % -3,1 % til 11,2 % Sannsynlig avkastning er gitt med 70 % sikkerhet. Den øvre grensen for avkastning skyldes at hver aksjes oppgang i kurven er begrenset til 60 %. Beregningene baseres på en diskonteringsrente på 3,36% per år og en forventet risikopremie på 8 % per år. En risikofri investering vil i samme periode gi ca 10,2 % avkastning, som tilsvarer ca 3,29 % årlig. Forventet årlig avkastning med 2 % tegningsprovisjon er beregnet til 1,97 % og 1,66 % i henholdsvis alternativ A og B. Sannsynlig avkastningsintervall årlig med 2 % tegningsprovisjon vil være mellom 0,66 % og 6,63 % for alternativ A, og mellom -3,71 % og 10,54 % for alternativ B. Samtlige tall i dette avsnittet bygger på matematiske simuleringer og visse antagelser. Det er ikke tatt hensyn til tegningsprovisjon unntatt der hvor det fremkommer. enn garantibeløpet. Det kan ikke gis noen garantert minimumsverdi i løpetiden. Ved kjøp og salg i løpetiden påløper kurtasje som ved aksjehandel, for tiden inntil 0,75 % for kunder i Handelsbanken. LÅNEFINANSIERING Det tilbys ikke lånefinansiering med sikkerhet i produktet. SKATT Finansdepartementet (Utv s. 485) har lagt til grunn at det er mest naturlig å se avkastningen som utbetales i forbindelse med en indeksobligasjon som vederlag for den kredittytelse kjøper yter obligasjonsutsteder, og dermed som et substitutt for renter. Når Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 innløses vil investor motta et tilleggsbeløp avhengig av utviklingen i markedene. Dette tilleggsbeløpet vil bli sett som en avkastning på fordringen. For alternativene som er beskrevet i denne brosjyren synes å gjelde at en privat investor vil bli inntektsbeskattet for tilleggsbeløpet ved ligningen for det inntektsår betalingen skjer, jf. sktl Da vil avkastning på obligasjonen ikke bli beskattet i løpetiden, men først ved forfallstidspunktet. For private investorer vil gevinsten bli regnet som alminnelig inntekt og beskattet med 28 %. Velger man derimot å selge obligasjonen i løpetiden, eller bortfaller den fordi den ikke blir innløst, vil en eventuell gevinst være skattepliktig, og et tap fradragsberettiget ved ligningen for det år salget skjer. Gevinst eller tap ved realiseringen beregnes som differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien. En eventuell gevinst vil fremkomme ved at kjøpesummen pluss eventuelle andre omkostninger trekkes fra det beløp som mottas når obligasjonen selges, jf. sktl. 5-1 annet ledd og 6-2. En overkurs betalt ved kjøpet vil på denne måten redusere størrelsen på den gevinst som kommer til beskatning, eventuelt øke det tap som kan fradras. Når det gjelder formuesbeskatningen vil obligasjonen bli beskattet for sitt pålydende, pluss fordring på endelig godskrevet avkastning. For skattytere som er næringsdrivende kan andre regler komme til anvendelse. Investor bør rådføre seg med sine skatterådgivere vedrørende skattekonsekvensene for den enkelte. Denne redegjørelsen er basert på gjeldende norske skatteregler per 4. juni 2009 og gjelder norske investorer som har fast bopel i Norge for skatteformål. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger kan bli endret i fremtiden. Handelsbanken påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skattemessige konsekvenser som investorene kan pådra seg som følge av kjøp av indeksobligasjoner. BREAK-EVEN NIVÅ I alternativet med overkurs risikerer investor foruten tegningsprovisjonen også å tape betalt overkurs. Dette innebærer at aksjeindeksene må stige mer enn i alternativet uten overkurs for at investor skal få tilbake innbetalt beløp. Med en avkastningsfaktor på 60 % i alternativ 3034A innebærer dette at den underliggende aksjekurven må stige med 3,3 %. I alternativ 3034B, med 10 % overkurs og avkastningsfaktor 130 %, må aksjekurven stige med 9,4 % for å kompensere for tegningsprovisjonen og overkurs. INSENTIVORDNINGER Plasseringsrådgivere og kunderådgivere i Handelsbanken har ikke provisjonsbasert lønn. Rådgiverne har ingen særskilte insentivordninger for å selge dette produktet. AVBRUDD OG LIKVIDITET Aksjeindeksobligasjon Norge 3034 er først og fremst et tilbud til deg som ønsker en trygg og langsiktig plassering. Dersom du likevel ønsker å selge i løpetiden, vil Handelsbanken Capital Markets under normale markedsforhold stille kurser for tilbakekjøp og hvis mulig også salg. Prisene er avhengig av markedsforutsetningene på det aktuelle tidspunktet. Beskyttelsen for tilbakebetaling av obligasjonenes nominelle beløp gjelder kun på forfallstidspunktet. Ved salg i løpetiden kan derfor verdien være både høyere og lavere 8

9 Visste du at Handelsbanken har tilbudt kapitalbeskyttede produkter siden Handelsbankens aksjeindeksobligasjoner siden 1994 i gjennomsnitt har gitt en avkastning på 7,5 per år* (gjelder aksjeindeksobligasjoner utstedt fra Sverige i svenske kroner med en løpetid på over to år og før tegningsprovisjon.) Handelsbanken under normale markedsforhold stiller priser for både kjøp og salg. Kursene finnes på våre nettsider og du kan enkelt selge i løpetiden. Flere uavhengige kredittratingsinstitutter mener at Handelsbanken er en av verdens mest trygge banker. Det finnes ingen bank i Norden som vurderes som mer stabil og sikker enn Handelsbanken. Vil du vite mer? Vil du vite mer om hvordan du kan tjene penger uten å ta unødvendig risiko? På finnes svarene. Gå inn allerede idag og lær deg mer om kapitalbeskyttede plasseringer. Der kan du blant annet prøveplassere dine penger og se aktuelle kurser. Du kan også ta kontakt med din kunderådgiver på nærmeste Handelsbanken kontor, eller Handelsbanken Capital Markets direkte på tlf / *Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 9

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3037 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no KUPONGSERTIFIKAT RUSSLAND BRASIL Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 28. september 2009 Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 18 prosent per år Sertifikatet

Detaljer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer www.handelsbanken.no/warrants MARKEDSWARRANT NORSKE AKSJER VII For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer SISTE TEGNINGSDAG ER DEN 5. OKTOBER 2009 MARKEDET NÅ Den globale konjunkturen henter seg inn

Detaljer

Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked

Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse kapitalbeskyttede plasseringer 3025 Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked TRE NYE MÅTER Å TJENE PENGER UTEN Å TA UNØDIG RISIKO 1 Mer å velge mellom

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Tjen penger på børsen uten å ta unødig risiko

Tjen penger på børsen uten å ta unødig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3024 Tjen penger på børsen uten å ta unødig risiko Handelsbanken Capital Markets Som du sikkert vet har det vært urolig i aksjemarkedet den

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Markedswarrant CHFNOK

Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

Nordea Porteføljeobligasjon Global

Nordea Porteføljeobligasjon Global Markedsføringsbrosjyre september 2015 Nordea Porteføljeobligasjon Global Siste dag for tegning 28.september 2015 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 3 ÅR. Avkastningen er knyttet til utviklingen i tre aksjeindekser:

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse Indeksbevis OBX II Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 %deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3 Rentebevis TUI Oppdatert 29-01-13 Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto, men lavere enn en investering i aksjer i

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 2029

Markedswarrant BRIC nr 2029 Markedswarrant BRIC nr 2029 SISTE TEGNINGDAG 30. OKTOBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 2029 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

Markedswarrant USA II

Markedswarrant USA II Markedswarrant USA II Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015

Endelige Vilkår DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår for DNB Markedswarrant Nyttårseffekt OBX 2014/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og Grunnprospektets tillegg av 25. april 2014, 2.

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO

DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO DnB NOR Markedssertifikat Verden I 2009/2012 ISIN: NO 001 0538846 Tegningsperiode: 5. oktober 30. oktober 2009 Løpetid: 6. november 2009-6. november 2012 Produktet er tilrettelagt av DnB NOR Markets. Markedssertifikat

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 1100

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 1100 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 11 Siste tegningsdag 14 november 211 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp ASA, Seadrill Ltd, Statoil

Detaljer

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Handelsbanken kjøpswarrant Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Innløsningskurs: SEK 30 Bortfallsdag: 17. mars 2006 Handelsbanken Capital Markets Produktbeskrivelse Nedenfor følger en

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX

DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Januareffekt OBX Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning knyttet til utviklingen for OBX-indeksen fra 20. desember 2010 til 6. januar 2011 ISIN: NO 001

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230

Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Europeiske selskaper nr 2230 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010

DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Tegningsperiode: 14. januar 1. februar 2008 DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 Med en investering i DnB NOR Warrant Markedsnøytral 2008/2010 kan du få avkastning

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 1985

Markedswarrant BRIC nr 1985 Markedswarrant BRIC nr 1985 SISTE TEGNINGDAG 3. SEPTEMBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 1985 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK

DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Markedswarrants DnB NOR Markedswarrant Valuta CHFNOK Investeringsprodukt med mulighet for høy avkastning ved svekkelse av sveitsiske franc mot norske kroner. ISIN: NO 001 0590987 Tegningsperiode: 2. -

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Aller siste versjon: 0.0.04 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006: En sammenligning med Røeggen produktene. Introduksjon Undertegnede var sakkyndig vitne

Detaljer

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer