Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko"

Transkript

1 Aksjeindeksobligasjon 3037 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1

2 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med våre kapitalbeskyttede plasseringer. Det handler om å nå sine mål uten å ta unødvendig risiko. Med kapitalbeskyttede plasseringer er selvsagt målet av økonomisk karakter. Våre kapitalbeskyttede plasseringer består av to deler, en obligasjonsdel og en del som er koblet til utviklingen på et marked. Vår vanligste kapitalbeskyttede plassering er aksjeindeksobligasjonen, som er koblet til aksjemarkedet. Obligasjonen står for sikkerheten og gjør at du kan føle deg trygg. Aksjedelen på sin side gjør at du kan få en bra avkastning når børsen stiger. Kombinasjonen av de to gjør at du kan tjene penger uten å ta unødig risiko. Vær forsiktig og vinn som vi pleier å si. Diagrammet nedenfor viser at de som har spart i våre aksjeindeksobligasjoner siden 1994 har fått en avkastning på i gjennomsnitt 7,5 prosent per år*. Det betyr at kroner har vokst til kroner. Bildet viser også at verdens børser har gitt en avkastning på 4,3 prosent per år. Det blir bare kroner. De som har valgt å plassere sine sparepenger i våre aksjeindeksobligasjoner har beviselig kunnet være forsiktige og samtidig vinne. Denne gang tilbyr vi et alternativ på det norske aksjemarkedet. Les mer om alternativet videre i denne brosjyren. Handelsbankens aksjeindeksobligasjoner Verdens børser Kilde: Handelsbanken Capital Markets. Verdens børser reprensenteres av aksjeindeksen MSCI World Total Return. Priser og kostnader knyttet til produktene i denne brosjyre Tegningsomkostninger er 2 % av investert beløp. Øvrige kostnader vil tilsvare bankens tilretteleggermargin på produktet. Per 23. oktober estimeres disse til 3,3 %. Dette tilsvarer ca 1,08 % årlig. Tilretteleggermarginen ligger inkludert i produktets vilkår. *Gjelder våre aksjeindeksobligasjoner med mer enn to års løpetid utstedt i Sverige i svenske kroner fra juni 1994 til og med desember Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 2

3 Slik fungerer våre kapitalbeskyttede produkter Å spare i aksjer har over lang tid gitt en bra avkastning. Det er dog en ulempe med å plassere direkte i aksjemarkedet. Når aksjemarkedet faller taper du penger. Alle våre kapitalbeskyttede plasseringer har en bestemt løpetid. Når løpetiden er over fastsettes det hvor mye penger du får tilbake. På grunn av den innebygde kapitalbeskyttelsen får du uansett tilbake det nominelle beløpet, også om markedet har falt i verdi. Om markedet har steget, får du både det nominelle beløpet og et såkalt tilleggsbeløp. Tilbakebetalingsbeløp = Nominelt beløp + Tilleggsbeløp Størrelsen på tilleggsbeløpet bestemmes av avkastningsfaktoren og utvikling i markedet. Avkastningsfaktoren fastsettes den 27. november 2009 og vil være uforandret gjennom hele løpetiden. En høy avkastningsfaktor gir et større tilleggsbeløp, gitt at aksjemarkedet har steget. I noen av våre aksjeindeksobligasjoner kjøper du med en såkalt overkurs. Denne gang er den på 10 %, det vil si kroner per aksjeindeksobligasjon. Dette er penger du risikerer å tape dersom aksjemarkedet faller. Samtidig gjør overkursen at du får en høyere avkastningsfaktor. Du får med andre ord ta større del i den eventuelle oppgangen i aksjemarkedet. Det er Handelsbanken som er ansvarlig for at både det nominelle beløpet og eventuelt tilleggsbeløpet tilbakebetales. Det gjør at du kan føle deg trygg. Tilleggsbeløp = Nominelt Beløp x Avkastningsfaktor x Oppgang i aksjemarkedet Her er et eksempel: Anta at du kjøper 10 poster i Aksjeindeksobligasjon 3037, for totalt kroner. Anta videre at avkastningsfaktoren settes til 95 prosent, og at aksjeindeksen stiger med 50 prosent. Tilleggsbeløpet blir da: kroner x 95 % x 50 % = kroner. Tilbakebetalingsbeløpet blir dermed kroner kroner = kroner. Skulle aksjemarkedet derimot falle i perioden, får du likevel tilbake det nominelle beløpet: kroner. 3

4 Global innhenting er fordelaktig for norske selskaper Enorme stimulanser har gjort at den globale økonomien nå begynner å innhente seg. Mest tydelig synes effektene i Kina og andre deler av Asia. Også fra andre områder kommer positive signaler. Eksempelvis har boligmarkedene i USA og Storbritannia begynt å stabilisere seg. For verden som helhet ser vi positiv vekst i andre halvår i 2009, og gradvis sterkere tall neste år. Dermed er usikkerheten borte om hvorvidt den omfattende stimulansepolitikken som er gjennomført det siste året skulle fungere. Rentene har falt kraftig, den finansielle sektoren har begynt å fungere igjen og privat etterspørsel har blitt stimulert gjennom skattereduksjoner og offentlige utgifter. Selskapenes muligheter til finansiering har gradvis blitt bedre. I løpet av de nærmeste årene regner vi med at veksten blir høyest i land med lav privat og offentlig gjeld samt der banksystemene er i god forfatning. Til denne gruppe hører mange vekstmarkeder, særlig i Asia. Råvareproduserende land drar nytte av denne trenden. Allerede i dag selges det flere biler i Kina enn i USA. Rask vekst i Kina vil være fordelaktig for prisene på norske råvarer som olje, aluminium og kunstgjødsel. Norge har klart seg bra i den globale lavkonjunkturen. Fortsatt høye investeringer i oljesektoren, stigende boligpriser og en sterk detaljhandel har motvirket nedgangen i eksporten. Uroen på det globale finansmarkedet er i dag betydelig mindre enn tidligere. Som et resultat har børsene steget kraftig. Det norske aksjemarkedet vurderes høyere nå enn i våres, sett i forhold til kortsiktige resultatforventninger. Med forbedrede vekstforventninger bør likevel også resultatprognosene stige, noe som vil gjøre at verdsettelsene vil se mer attraktive ut. Ut ifra et langsiktig perspektiv er den norske børsen fortsatt vurdert under sitt historiske gjennomsnitt (se diagram). Vurdering av norsk aksjemarked 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 jan-80 jan-84 jan-88 jan-92 jan-96 jan-00 jan-04 jan-08 P/B (Aksjekurs/ Bokført egenkapital) P/B (gjennomsnitt) Kilde: Reuters Ecowin, Handelsbanken Fordeler og ulemper Dra nytte av forbedringen i verdensøkonomien + Selskaper synes gunstig priset Profil mot vekstmarkedene Norske aksjer har allerede steget en del Fortsatt usikkerhet i verdensøkonomien 4

5 Dette er alternativet denne gang Aksjeindeksobligasjon 3037 koster kroner per post. Du får minst tilbake kroner på forfallsdagen. Du tar dermed 10 prosent risiko, såkalt overkurs, på ditt investerte beløp. Dette gjør at du får en betydelig høyere avkastningsfaktor enn du ellers ville ha fått og på den måten kan tjene mye mer penger dersom aksjeindeksen stiger i verdi. Aksjeindeksen denne gang er koblet til indeksen OMXO20 Index, som representerer de 20 største selskapene på Oslo Børs. I grafen nedenfor ser du hvordan indeksen har gått siden desember Fakta om 3037 Pris per stk kr Minst tilbake (nominelt beløp) kr Preliminær avkastningsfaktor 95 % Løpetid ca 3 år SlIk har det gått med aksjeindeksen /12/29 07/12/29 08/12/29 Kilde: OMXO20 Indeksen har eksistert siden 19.oktober Utviklingen før den tid er i etterkant beregnet av NASDAQ OMX fra desember Merk at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Selskapene i indeksen Selskap Vekt per 26/ StatoilHydro 25,58% Telenor 11,35% DnB NOR 11,31% Orkla 8,55% Seadrill 7,27% Yara International 7,13% Norsk Hydro 5,84% Tandberg 3,40% Storebrand 2,60% Acergy 2,50% Aker Solutions 2,33% Petroleum Geo-Services 2,21% Marine Harvest 2,12% Subsea 7 1,61% Renewable Energy Corporation 1,60% Fred. Olsen Energy 1,50% Royal Caribbean Cruises 1,29% DNO International 0,73% Frontline 0,63% Golden Ocean Group 0,44% Slik kan det bli for 3037 Indeksens utvikling 1 Utvikling Avkastning per år Plassert beløp Tilbakebetalt beløp 2 Avkastning 3 per år 3 80% 21,6% ,9% 16,0% 60% 17,0% ,9% 11,7% 40% 11,9% ,0% 7,0% 20% 6,3% ,1% 2,0% 0% 0,0% ,9% -3,7% -20% -7,2% ,9% -3,7% 1. Hensyntatt gjennomsnittsberegninger av sluttindeks (se side 6) 2. Basert på avkastningsfaktor på 95 %. 3. Inklusiv 2 % tegningsprovisjon 5

6 Det her er også viktig å vite Tegningsfrist og innbetaling Siste tegningsdag er mandag 23. november Tegningsblanketten må være mottatt av Handelsbankens før kl Aksjeindeksobligasjonene skal betales den 26. november ISIN-NR NO Startindeks Startindeks fastsettes 27. november Følg verdien i løpetiden Du kan enkelt se verdien på dine aksjeindeksobligasjoner på www. handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse. Selge før løpetidens slutt Under normale markedsforhold er det enkelt å selge aksjeindeksobligasjonene i løpetiden. Velger du å selge før løpetidens slutt, betaler du en kurtasje, akkurat som på aksjer. Det er viktig å merke seg at aksjeindeksobligasjonens kapitalbeskyttelse kun gjelder på tilbakebetalingsdagen. I løpetiden kan aksjeindeksobligasjonens verdi være lavere enn det nominelle beløpet. Sluttindeks Sluttindeks for aksjene fastsettes som et gjennomsnitt av verdiene på aksjeindeksen fra og med 27. november 2011 til og med 27. november 2012 med en avlesning hver måned. Slik minimeres risikoen for at en eventuell børsnedgang i slutten av løpetiden skal påvirke aksjeindeksobligasjonens sluttindeks for mye. Tilbakebetalingsdag Tilbakebetalingsdag er 11. desember Minste tilbakebetalingsbeløp er kroner per post. Avkastningsfaktor Avkastningsfaktoren angis i prosent og forteller hvor stor del av oppgangen i aksjeindeksen du får ta del av. Er avkastningsfaktoren høyere enn 100 %, får du mer enn den faktiske oppgangen i underliggende indeks. Avkastningsfaktoren i denne brosjyren er preliminær. Endelig avkastningsfaktor fastsettes 27. november. Avkastningsfaktorens nivåer avgjøres blant annet av norske og internasjonale renter, forventninger om fremtidige kurser og svingninger, samt kursbevegelsene (volatiliteten) på aksjemarkedet frem til betalingsdagen. Valuta Alle beregninger og betalinger i aksjeindeksobligasjonen gjøres i norske kroner. Skatt Se side 8. Informasjon om underliggende aksjeindeks Underliggende aksjeindeks er OMXO20 Index. Mer informasjon om denne finnes i Slutliga Villkor. Tildeling og vilkår for emisjonens gjennomføring Bekreftelse på tildeling beregnes utsendt fra VPS ca 4. desember Fastsettelse av startindeks og avkastningsfaktorer publiseres på våre nettsider. Handelsbanken kommer til å innstille emisjonen dersom avkastningsfaktorene ikke kan faststilles til minst 75 %. Handelsbanken har rett til å innstille hele eller deler av emisjonen. For ytterligere informasjon, se Slutliga Villkor. Dersom emisjonen innstilles etter betaling har funnet sted, betaler Handelsbanken tilbake beløpet til den kontoen som er angitt på tegningsblanketten. Kredittrisiko Ved kjøp av Aksjeindeksobligasjon 3037 tar investor en kredittrisiko på Handelsbanken. Handelsbankens kredittrating er AA- fra Standard & Poor s og Aa2 fra Moody s. Rating er den karakter en låntager kan motta fra et uavhengig kredittratingsinstitutt på sin evne til å klare sine finansielle forpliktelser. Denne evnen kalles også for kredittverdighet. De to største kredittratingsinstituttene er Moody s og Standard & Poor s. Handelsbanken er en universalbank og har dermed et komplett tilbud av ulike bankprodukter. Med dette følger en rekke ulike risker som identifiseres, måles og håndteres på en systematisk måte innen konsernets alle deler. Handelsbanken stiller ingen sikkerheter for emitterte verdipapirer og de som plasserer i verdipapirer omfattes verken av den norske eller svenske innskuddsordningen. Markedsrisiko Underveis i løpetiden påvirkes verdien på Aksjeindeksobligasjon 3037 av flere faktorer, blant annet den underliggende aksjeindeksens utvikling, gjenstående løpetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle aksjeutbytter. Merk at små endringer i den underliggende aksjeindeksen kan resultere i store endringer i produktets verdi. Investorer bør være klar over at en aksjeindeksobligasjon i løpetiden handles som et selvstendig verdipapir og at verdien også styres av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Likviditetsrisiko og risiko ved salg i løpetiden Det gjøres oppmerksom på at det i visse perioder kan være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Aksjeindeksobligasjon Dette kan for eksempel inntreffe ved illikviditet i markedet, kraftige kursbevegelser eller når handelen på en relevant markedsplass stenges eller pålegges restriksjoner i en periode. Også tekniske feil, eksempelvis kommunikasjonsbrudd kan forstyrre handelen. Kunnskapsnivå Kunder som investerer i aksjeindeksobligasjoner skal forsikre seg om at de har tilstrekkelig kompetanse. Tegnere skal også forstå risikoen som er forbundet med produktet og ta plasseringsbeslutninger etter grundige vurderinger av hensiktsmessigheten av produktet sett i lys av egen finansiell stilling. Så vel Handelsbanken som andre aktører gir ut aksjeindeksobligasjoner. Ulike produkter kan være koblet til samme aksjemarked, men være konstruerte på forskjellige måter. Det bør derfor opplyses om at sammenlignbarheten mellom ulike aksjeindeksobligasjoner på samme aksjemarked ofte er begrenset. For å få et helhetsbilde av denne aksjeindeksobligasjonen bør investoren lese Grundprospektet og Slutliga Villkor. Overkurs, økt risiko - større potensial Den risiko investoren tar er større i aksjeindeksobligasjoner som kjøpes til overkurs, fordi kapitalbeskyttelsen kun gjelder det nominelle beløpet. Et alternativ med overkurs gir høyere avkastningsfaktor og dermed en større mulighet til høyere avkastning. Fullstendige vilkår Aksjeindeksobligasjon 3037 gis ut under Handelsbankens MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Det fullstendige prospektet for Aksjeindeksobligasjon 3037 består av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram og av Slutliga Villkor. Begge dokumentene finnes på Grundprospektet for Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram er godkjent av den svenske Finansinspektionen og oversendt rette myndighet i Norge. Handelsbanken har planlagt å offentliggjøre delårsrapport i tegningsperioden. Delårsrapporten vil være tilgjengelig på Lisens Handelsbanken har rett til å benytte indeksen i denne brosjyren i henhold til lisensavtale. Nasdaq, NASDAQ OMX, OMX, and OMXO20 Index TM, are registered trademarks of The NASDAQ OMX Group, Inc. (which with its affiliates is referred to as the Corporations ) and are licensed for use by Svenska Handelsbanken AB (publ). The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT(S). 6

7 Opplysninger i samsvar med Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter, fastsatt av Kredittilsynet med endring fastsatt I henhold til rundskrivene bør nærmere definerte opplysninger gis før avtale om salg av sammensatte produkter. Rundskrivet sier at informasjonen som skal gis i henhold til rundskrivet bør presenteres samlet og oversiktlig i produktets informasjonsmateriell. Nedenfor følger aktuelle opplysninger for dette produktet. GENERELLE OPPLYSNINGER Underliggende aksjeindeks er beskrevet i Slutliga Villkor. Indeksen er en prisindeks. Aksjene i indeksen er ikke justert for utbytte fra aksjene som inngår. Forventet avkastning på aksjeindeksen er derfor lavere enn om man hadde investert direkte i aksjene. Derivater som gir avkastning inklusiv utbytte vil derfor være tilsvarende dyrere. Man får med andre ord ikke utbyttene direkte, men i form av høyere avkastningsfaktorer enn det alternativt ville vært. FORVENTET PROSENTVIS FORDELING AV INNBETALT BELØP I PRODUKTETS FORSKJELLIGE DELER Tegningsprovisjon er 2 % av tegnet beløp. I forbindelse med tilrettelegging av aksjeindeksobligasjonen vil tilretteleggeren motta en provisjon fra utsteder. Denne bruttomarginen skal blant annet dekke kostnader for administrasjon, dokumentasjon, markedsføring, VPS og omkostninger i forbindelse med sikring av risiko. Størrelsen på denne kan variere med forandringer i markedsforutsetningene, men estimeres pr. 23. oktober 2009 til 3,3 %. Dette tilsvarer 1,08 % årlig. Investorer i Aksjeindeksobligasjon 3037 bør merke seg at kostnaden for risikosikringen kan variere, avhengig av aktørenes markedsposisjon og konkurransefortrinn. Tabellen nedenfor viser den forventede prosentvise fordelingen av innbetalt beløp fordelt på nullkupongobligasjon, derivat, tilretteleggerprovisjon samt tegningsprovisjon. Nullkupong Derivat Tegnings- Tilretteleggerprovisjon provisjon Aksjeindeksobligasjon ,58 % 16,51 % 1,96 % 2,95 % SAMMENHENG MELLOM AKSJEKURVENES UTVIKLING OG AVKASTNINGEN PÅ AKSJEINDEKSOBLIGASJON 3037 Deltakelsen i underliggende indeks er beskrevet som Tilleggsbeløp i denne brosjyrens side 3 og i Slutliga Villkor avseende lån Deltakelsen er målt ved avkastningsfaktor, som sier hvor stor prosentvis rett man har til eventuell oppgang i underliggende aksjekurv på nominelle beløp på tilbakebetalingsdagen. Avkastningsfaktorene oppgitt på blant annet side 5 er preliminære og fastsettes på startdagen. Ved beregning av Tilleggsbeløp fastsettes sluttverdien som et gjennomsnitt av 13 observasjoner siste 12 måneder. Gjennomsnittsberegninger er en beskyttelse mot kursfall på slutten av løpetiden. Samtidig innebærer det at en eventuell kursoppgang i gjennomsnittsperioden ikke får fullt gjennomslag. På tilbakebetalingsdagen blir minimum nominelt beløp tilbakebetalt. HVOR STOR PROSENTANDEL AV INNBETALT BELØP SOM ER KAPITALBESKYTTET? Med 2 % tegningsprovisjon vil 89,1 % av innbetalt beløp være kapitalbeskyttet på forfallsdagen. Nominelle beløp tilbakebetales på forfallsdagen, mens betalt overkurs og tegningsprovisjon ikke tilbakebetales. MOTPARTSRISIKO Investorer vil ha motpartsrisiko på utsteder, Handelsbanken. Dette betyr at dersom Handelsbanken misligholder sine forpliktelser og går konkurs, har man et krav mot banken på linje med andre kreditorer. Produktet omfattes ikke av Bankenes sikringsfonds generelle innskuddsgaranti. OPPLYSNINGER OM PRIS OG TOTALE KOSTNADER Pris defineres i Rundskrivet som hva det koster utsteder å sikre produktet med en nullkupongobligasjon og en pris på derivatdelen. Disse er beskrevet under punktet Forventet prosentvis fordeling av innbetalt beløp i produktets forskjellige deler i kolonnen til venstre på denne siden. Det gjøres oppmerksom på at ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivatdelen i produktet avhengig av hvilken strategisk posisjon de har i markedet. Handelsbanken er en av de største utstederne av strukturerte produkter i Norden. Faktisk rente på obligasjonsinnskuddet vil være relatert til swaprenten for aktuell løpetid. Per 23. oktober 2009 estimeres denne 3,83 %. Dette er på linje med bankens innlånsrente. Endelige priser vil kunne avvike fra ovennevnte estimater på grunn av endringer i de aktuelle markedsforhold. Etter innbetaling vil Handelsbanken offentliggjøre endelig pris og totale kostnader, samt hvor mye dette avviker fra ovennevnte estimater. TILLEGGSKOSTNADER Kjøpte andeler vil bli registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Opprettelse av VPS-konto er kostnadsfritt. Beholdning på VPS-konto belastes med et årlig gebyr. For kunder i Handelsbanken er gebyret som følger: Beløp (fra og med) T.o.m. Årlig gebyr Kr. 0 kr kr. 0 Kr Kr Kr. 340 Deretter tillegg på kr. 150 per påbegynte million i kr. i beholdning HISTORISK AVKASTNING Indeksen i dette produktet har ikke fem års historikk. Indeksen har eksistert siden 19. oktober Utviklingen før den tid er i etterkant beregnet av NASDAQ OMX fra desember 2006 og vist i grafen på side 5. Det gjøres oppmerksom på at Kredittilsynets krav om å vise fem års historikk ikke kan oppfylles. Merk at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. HØYESTE OG LAVESTE MULIGE AVKASTNING, SAMT SANNSYNLIGHET FOR DETTE Laveste mulige avkastning på produktet ved forfall vil være 9,1 % av investert beløp. Dette inntreffer om markedene ikke stiger i verdi under Aksjeindeksobligasjon 3037 sin løpetid, og innebærer at kunden får tilbake obligasjonens nominelle beløp. I tabellen nedenfor oppsummeres høyeste og laveste avkastning aksjeindeksobligasjonen kan gi, forventet avkastning samt sannsynligheter for dette. Aksjeindeksobligasjon 3037 Laveste mulige avkastning - 9,1 % Høyeste mulige avkastning ingen øvre grense Forventet avkastning i løpetiden 19,9 % Forventet avkastning per år 6,23 % Sannsynlighet for laveste avkastning på obligasjonen 44,7 % Sannsynlig avkastningsintervall i løpetiden -9,1 % til 58,4 % Sannsynlig avkastningsintervall årlig -3,13 % til 16,56 % Sannsynlig avkastning er gitt med 70 % sikkerhet. Beregningene baseres på en diskonteringsrente på 3,75 % per år og en forventet risikopremie på 5 % per år. En risikofri investering vil i samme periode gi ca 3,7 % avkastning årlig. Forventet årlig avkastning med 2 % tegningsprovisjon er beregnet til 5,60 %. Sannsynlig avkastningsintervall årlig med 2 % tegningsprovisjon vil være mellom 3,71 % og 15,87 %. Samtlige tall i dette avsnittet bygger på matematiske simuleringer og visse antagelser. Det er ikke tatt hensyn til tegningsprovisjon unntatt der hvor det fremkommer. 7

8 BREAK-EVEN NIVÅ I dette alternativet med overkurs risikerer investor foruten tegningsprovisjonen også å tape betalt overkurs. Dette innebærer at aksjeindeksen må stige mer enn i ett alternativ uten overkurs for at investor skal få tilbake innbetalt beløp. Dersom avkastningsfaktoren fastsettes til 95 %, må aksjeindeksen stige med 12,8 % for at å kompensere for tegningsprovisjonen og overkurs. AVBRUDD OG LIKVIDITET Aksjeindeksobligasjon Norge 3037 er først og fremst et tilbud til deg som ønsker en trygg og langsiktig plassering. Dersom du likevel ønsker å selge i løpetiden, vil Handelsbanken Capital Markets under normale markedsforhold stille kurser for tilbakekjøp og hvis mulig også salg. Prisene er avhengig av markedsforutsetningene på det aktuelle tidspunktet. Beskyttelsen for tilbakebetaling av obligasjonenes nominelle beløp gjelder kun på forfallstidspunktet. Ved salg i løpetiden kan derfor verdien være både høyere og lavere enn garantibeløpet. Det kan ikke gis noen garantert minimumsverdi i løpetiden. Ved kjøp og salg i løpetiden påløper kurtasje som ved aksjehandel, for tiden inntil 0,75 % for kunder i Handelsbanken. LÅNEFINANSIERING Det tilbys ikke lånefinansiering med sikkerhet i produktet. SKATT Finansdepartementet (Utv s. 485) har lagt til grunn at det er mest naturlig å se avkastningen som utbetales i forbindelse med en indeksobligasjon som vederlag for den kredittytelse kjøper yter obligasjonsutsteder, og dermed som et substitutt for renter. Når Aksjeindeksobligasjon Norge 3037 innløses vil investor motta et tilleggsbeløp avhengig av utviklingen i markedene. Dette tilleggsbeløpet vil bli sett som en avkastning på fordringen. For alternativet som er beskrevet i denne brosjyren synes å gjelde at en privat investor vil bli inntektsbeskattet for tilleggsbeløpet ved ligningen for det inntektsår betalingen skjer, jf. sktl Da vil avkastning på obligasjonen ikke bli beskattet i løpetiden, men først ved forfallstidspunktet. For private investorer vil gevinsten bli regnet som alminnelig inntekt og beskattet med 28 %. Velger man derimot å selge obligasjonen i løpetiden, eller bortfaller den fordi den ikke blir innløst, vil en eventuell gevinst være skattepliktig, og et tap fradragsberettiget ved ligningen for det år salget skjer. Gevinst eller tap ved realiseringen beregnes som differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien. En eventuell gevinst vil fremkomme ved at kjøpesummen pluss eventuelle andre omkostninger trekkes fra det beløp som mottas når obligasjonen selges, jf. sktl. 5-1 annet ledd og 6-2. En overkurs betalt ved kjøpet vil på denne måten redusere størrelsen på den gevinst som kommer til beskatning, eventuelt øke det tap som kan fradras. Når det gjelder formuesbeskatningen vil obligasjonen bli beskattet for sitt pålydende, pluss fordring på endelig godskrevet avkastning. For skattytere som er næringsdrivende kan andre regler komme til anvendelse. Investor bør rådføre seg med sine skatterådgivere vedrørende skattekonsekvensene for den enkelte. Denne redegjørelsen er basert på gjeldende norske skatteregler per 23. oktober 2009 og gjelder norske investorer som har fast bopel i Norge for skatteformål. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger kan bli endret i fremtiden. Handelsbanken påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skattemessige konsekvenser som investorene kan pådra seg som følge av kjøp av indeksobligasjoner. INSENTIVORDNINGER Plasseringsrådgivere og kunderådgivere i Handelsbanken har ikke provisjonsbasert lønn. Rådgiverne har ingen særskilte insentivordninger for å selge dette produktet. 8

9 Visste du at Handelsbanken har tilbudt kapitalbeskyttede produkter siden Handelsbankens aksjeindeksobligasjoner siden 1994 i gjennomsnitt har gitt en avkastning på 7,5 per år* (gjelder aksjeindeksobligasjoner utstedt fra Sverige i svenske kroner med en løpetid på over to år og før tegningsprovisjon.) Handelsbanken under normale markedsforhold stiller priser for både kjøp og salg. Kursene finnes på våre nettsider og du kan enkelt selge i løpetiden. Flere uavhengige kredittratingsinstitutter mener at Handelsbanken er en av verdens mest trygge banker. Det finnes ingen bank i Norden som vurderes som mer stabil og sikker enn Handelsbanken. Vil du vite mer? Vil du vite mer om hvordan du kan tjene penger uten å ta unødvendig risiko? På finnes svarene. Gå inn allerede idag og lær deg mer om kapitalbeskyttede plasseringer. Der kan du blant annet prøveplassere dine penger og se aktuelle kurser. Du kan også ta kontakt med din kunderådgiver på nærmeste Handelsbanken kontor, eller Handelsbanken Capital Markets direkte på tlf / *Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 9

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no Kupongsertifikat STATOILHYDRO Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 20. april Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 19 prosent per år Sertifikatet har fem års

Detaljer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer

For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer www.handelsbanken.no/warrants MARKEDSWARRANT NORSKE AKSJER VII For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer SISTE TEGNINGSDAG ER DEN 5. OKTOBER 2009 MARKEDET NÅ Den globale konjunkturen henter seg inn

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

Nye muligheter for høy avkastning

Nye muligheter for høy avkastning www.handelsbanken.no KUPONGSERTIFIKAT RUSSLAND BRASIL Nye muligheter for høy avkastning Siste tegningsdag 28. september 2009 Høyt avkastningspotensial- preliminær kupong på 18 prosent per år Sertifikatet

Detaljer

Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked

Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse kapitalbeskyttede plasseringer 3025 Vær forsiktig og vinn med oss på verdens finansmarked TRE NYE MÅTER Å TJENE PENGER UTEN Å TA UNØDIG RISIKO 1 Mer å velge mellom

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat Olje og Gass Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningspliktved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger

Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Vekstsertifikat India/Kina 5 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Øst-Europa/Latin-Amerika 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud

Detaljer

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger

Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Crédit Agricole Vekstsertifikat Vinn-Vinn Norge 3 Ytterligere Opplysninger Informasjon ved tilbud av vekstsertifikater faller ikke under Kredittilsynets Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp

Detaljer

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong

Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong Orkla Finans Sektor Hedge III - med årlig utbetalt kupong 5 års obligasjon utstedt av Credit Suisse International 5% kupong (1% utbetalt årlig) Opptil 200% deltagelse mot 3 kjente hedgefondindekser* CS/Tremont

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon ISIN: NO 001 0331218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB NOR Privatbank Japan 2006/2009 Aksjeindeksobligasjon UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. august

Detaljer

Tjen penger på børsen uten å ta unødig risiko

Tjen penger på børsen uten å ta unødig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3024 Tjen penger på børsen uten å ta unødig risiko Handelsbanken Capital Markets Som du sikkert vet har det vært urolig i aksjemarkedet den

Detaljer

Nordea Porteføljeobligasjon Global

Nordea Porteføljeobligasjon Global Markedsføringsbrosjyre september 2015 Nordea Porteføljeobligasjon Global Siste dag for tegning 28.september 2015 INVESTERINGEN HAR EN LØPETID PÅ 3 ÅR. Avkastningen er knyttet til utviklingen i tre aksjeindekser:

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp AS,

Detaljer

Markedswarrant CHFNOK

Markedswarrant CHFNOK Markedswarrant CHFNOK Løpetid 2 år Koblet til utviklingen av norske kroner mot sveitsiske franc Indikativt 1050 % deltagelse i en mulig styrking av den norske kronen Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer

Markedswarrant. Markedswarrant USA. Løpetid 3 år. Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Markedswarrant USA Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er en

Detaljer

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014

Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Nordea Amerikansk Eiendom Booster 2011/2014 Middels Lav Risiko Høy - Få en eksponering mot det amerikanske eiendomsmarkedet - Få med deg 150 % (indikativt) av den eventuelle styrkelsen av underliggende

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Risiko (Volatilitet % År)

Risiko (Volatilitet % År) Side 1 av 5 Din Risiko Toleranse profil Kunde James Bond Din risiko faktor er 3,72 på en skala fra 1 til 6. 1 betyr at du ikke bør har noen, eller veldig lite, risiko i din portefølje av investeringer.

Detaljer

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.

AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006. Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10. Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 020402.7 AKSJEINDEKSOBLIGASJON NORDEA KINA 2003/2006 Minimum NOK 50.000.000 Åpent lån, inntil NOK 1.000.000.000 Minimums tegningsbeløp: NOK 10.000 Tegningsperiode: 27. oktober

Detaljer

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities

Aksjekupong DNB/Hydro/Yara. Norse Securities Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Norse Securities 1 Aksjekupong DNB/Hydro/Yara Hva er en aksjekupong? En aksjekupong er et produkt som tilbyr en kupongutbetaling gitt at forhåndsbestemte kriterier inntreffer

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente

Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis for deg som ønsker en mulighet for høyere rente Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto og lavere enn en

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 2029

Markedswarrant BRIC nr 2029 Markedswarrant BRIC nr 2029 SISTE TEGNINGDAG 30. OKTOBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 2029 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE

VINN-VINN NORGE. Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE VINN-VINN NORGE Tjen penger når børsen går opp og når den går ned. Norge < Avkastning i både stigende og synkende marked < Løpetid 3 år < Tegningskurs 100 prosent < Avkastningsfaktor 100

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK MAKSIMUM NOK ISIN: NO 001 0039886 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON TEKNOLOGI/FARMASI 2000/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 MAKSIMUM NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 21. februar 2000-31.

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En sammenligning med Røeggen produktene Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Aller siste versjon: 0.0.04 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 000/006: En sammenligning med Røeggen produktene. Introduksjon Undertegnede var sakkyndig vitne

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0086226 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON BEST AV 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse

Produktinformasjon. Kapitalbeskyttelse Indeksbevis OBX II Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 %deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS

VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT OLJE OG GASS Stor eksponering. Liten innsats. Europeiske olje- og gass-selskaper < Løpetid 3 år < Investeringsbeløp 19 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086986 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON PROFF VEKST 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 250.000.000 Tegningsperiode: 19. mars 2001 6. april

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2

VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 CALYON CRÉDIT AGRICOLE CIB VEKSTSERTIFIKAT KNOCK-OUT KINA 2 Stor eksponering. Liten innsats. Kina < Løpetid 1 år < Investeringsbeløp 7 000 kr per vekstsertifikat < Pålydende beløp 100 000 kr per vekstsertifikat

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

Markedswarrant BRIC nr 1985

Markedswarrant BRIC nr 1985 Markedswarrant BRIC nr 1985 SISTE TEGNINGDAG 3. SEPTEMBER 2014 HØY RISIKO Markedswarrant BRIC nr 1985 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LITEN INNSATS - STOR EKSPONERING HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? Warranten

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096993 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON KAPITALSPAR 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 500.000.000 Tegningsperiode: 18. mai 2001 22. juni

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge II 90% eksponering mot Pareto Aksje Norge Garanti for 100% av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. september 2006-21. november 2006 Innbetalingsdato: 15. desember

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3

3mnd NIBOR + 3,2 % (rentemetode: faktisk/360) Nordea Bank Finland Abp ( Nordea ) Standard and Poor s: AA- Moody s: Aa3 Rentebevis TUI Oppdatert 29-01-13 Rentebevis er en investeringsmulighet med et avkastningspotensiale og risikonivå som er høyere enn en plassering på bankkonto, men lavere enn en investering i aksjer i

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Marine Harvest ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Renewable Energy Corp ASA, Seadrill Ltd, Statoil

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Orkla Finans Europa-Pacific

Orkla Finans Europa-Pacific Orkla Finans Europa-Pacific Obligasjon utstedt av Credit Suisse International (CSi) med 3,0 års løpetid 100 % avkastning utover 5 %* 100 % sikkerhet** for investeringen ved forfall Avkastningen er knyttet

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Markedswarrant USA II

Markedswarrant USA II Markedswarrant USA II Løpetid 3 år Koblet til kursutviklingen på 500 amerikanske aksjer Indikativt 600 % deltagelse i en mulig oppgang på det amerikanske aksjemarkedet Ingen kapitalbeskyttelse: dette er

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0096704 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR II 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 14. mai 2001 22. juni

Detaljer

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE

Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING. DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Den norske Bank BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 KONTOAVTALE Del B 1 SÆRVILKÅR FOR BANKINNSKUDD MED AKSJEINDEKSAVKASTNING DnB Privatbank Global III 2002/2007 1.

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Handelsbanken kjøpswarrant Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) serie B aksje Innløsningskurs: SEK 30 Bortfallsdag: 17. mars 2006 Handelsbanken Capital Markets Produktbeskrivelse Nedenfor følger en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 1100

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 1100 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 11 Siste tegningsdag 14 november 211 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000

Tegningsinnbydelse. Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007. Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsinnbydelse ISIN: NO 001 014483.5 Aksjeindeksobligasjon Global 2002/2007 Åpent lån Minimum NOK 25.000.000 Inntil NOK 150.000.000 Tegningsperiode 29. mai 2002 21. juni 2002 Innbetaling: 28. juni

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 211 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Disposisjon Den internasjonale uroen

Detaljer

Oppgaver i aksjevurdering

Oppgaver i aksjevurdering Oppgaver i aksjevurdering R. Øystein Strøm 1 Evco s aksjekurs er i dag 50 og selskapet vil betale et utbytte på 2 om ett år. Egenkapitalkostnaden er 15%. Hvilken pris kan du regne med å selge for like

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK ISIN: NO 001 0086218 TEGNINGSINNBYDELSE DnB HEDGEFOND OBLIGASJON 2001/2006 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars 2001

Detaljer

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Schibsted ASA A-aksje,

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK

DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK ÅPENT LÅN, INNTIL NOK TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0140510 DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON MED LØPENDE RENTE 3, 25 % GLOBAL 2002/2007 MINIMUM NOK 25.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 300.000.000 Tegningsperiode: 9. april 2002 26.

Detaljer

Det nordiske high yield-markedet

Det nordiske high yield-markedet 1 Det nordiske high yield-markedet Det norske og svenske obligasjonsmarkedet 1700 mrd. NOK 2700 mrd. SEK 2 Kilde: Stamdata.no og Sveriges Riksbank Det nordiske high yield-markedet er på ca. kr. 250 mrd.

Detaljer

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear

Markedsføringsmateriale oktober 2015. Bull & Bear Markedsføringsmateriale oktober 2015 Bull & Bear Bull & Bear - investeringer med ekstra fart Bull & Bear gir deg mulighet til å tjene penger på både oppgang og nedgang i et underliggende marked. Med Bull

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer