For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer"

Transkript

1 MARKEDSWARRANT NORSKE AKSJER VII For deg som vil ta høy risiko på norske aksjer SISTE TEGNINGSDAG ER DEN 5. OKTOBER 2009 MARKEDET NÅ Den globale konjunkturen henter seg inn over en bred linje. Land med gode statsbalanser har de beste forutsetningene for en sterk og utholdende konjunkturoppgang. Dette er fordelaktig for vekstmarkedene i Asia og dermed råvareproduserende økonomier. Den norske børsen har steget kraftig siden årsskiftet, men har fortsatt et stort potensial i et lengre perspektiv. PLASSERINGSFORSLAG Med Markedswarrant Norske aksjer VII kan du få meget høy avkastning dersom aksjene i kurven stiger tilstrekkelig. Produktet passer for deg som er villig til å ta høy risiko og vi anbefaler å plassere kun en liten del av din portefølje i denne type produkter. Markedswarranten har en løpetid på 2 år. 1

2 Global innhenting er fordelaktig for norske selskaper Enorme stimulanser har gjort at den globale økonomien nå begynner å innhente seg. Mest tydelig synes effektene i Kina og andre deler av Asia. Også fra andre områder kommer positive signaler. Eksempelvis har boligmarkedene i USA og Storbritannia begynt å stabilisere seg. For verden som helhet ser vi positiv vekst i andre halvår i 2009, og gradvis sterkere tall neste år. Dermed er usikkerheten borte om hvorvidt den omfattende stimulansepolitikken som er gjennomført det siste året skulle fungere. Rentene har falt kraftig, den finansielle sektoren har begynt å fungere igjen og privat etterspørsel har blitt stimulert gjennom skattereduksjoner og offentlige utgifter. Selskapenes muligheter til finansiering har gradvis blitt bedre. I løpet av de nærmeste årene regner vi med at veksten blir høyest i land med lav privat og offentlig gjeld samt der banksystemene er i god forfatning. Til denne gruppe hører mange vekstmarkeder, særlig i Asia. Råvareproduserende land drar nytte av denne trenden. Allerede i dag selges det flere biler i Kina enn i USA. Rask vekst i Kina vil være fordelaktig for prisene på norske råvarer som olje, aluminium og kunstgjødsel. Norge har klart seg bra i den globale lavkonjunkturen. Fortsatt høye investeringer i oljesektoren, stigende boligpriser og en sterk detaljhandel har motvirket nedgangen i eksporten. Uroen på det globale finansmarkedet er i dag betydelig mindre enn tidligere. Som et resultat har børsene steget kraftig. Det norske aksjemarkedet vurderes høyere nå enn i våres, sett i forhold til kortsiktige resultatforventninger. Med forbedrede vekstforventninger bør likevel også resultatprognosene stige, noe som vil gjøre at verdsettelsene vil se mer attraktive ut. Ut ifra et langsiktig perspektiv er den norske børsen fortsatt vurdert under sitt historiske gjennomsnitt (se diagram). Vurdering av norsk aksjemarked 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, P/B (Aksjekurs/ Bokført egenkapital) Kilde: Reuters Ecowin, Handelsbanken P/B (gjennomsnitt) Med denne bakgrunnen er en plassering i norske selskaper meget interessant. Vi har konstruert en likevektet kurv bestående av sju store selskaper notert på Oslo Børs. Aksjekurven har en fordelaktig profil når den globale innhentingen fortsetter. Markedswarrant Norske aksjer VII Markedswarrant Norske aksjer VII gir deg mulighet til god avkastning dersom aksjekurven stiger tilstrekkelig, samtidig som risikoen i plasseringen er høy. Prisen per markedswarrant er 23,50 kroner. Markedswarrant Norske aksjer VII selges i poster av markedswarrants. Du må minst kjøpe markedswarrants, det vil si at du må plassere minst kroner, eksklusiv tegningsprovisjon. Tegningsprovisjonen er 2 prosent av plassert beløp, så dermed blir samlet investert beløp minimum kroner. På markedswarrantens sluttdag, den 12. oktober 2011, fastsettes det hvor mye penger du får. Pengene utbetales på markedswarrantens forfallsdag, som er den 26. oktober Priser og kostnader knyttet til Markedswarrant Norske aksjer VII Tegningsomkostninger er 2 prosent av investert beløp. Øvrige kostnader er inkludert i produktets vilkår og vil tilsvare produkt- og distributørmargin. Denne estimeres til 0,9 prosent av eksponert beløp per løpetidsår, tilsvarende 1,8 prosent for produktets løpetid. I prosent av innbetalt beløp forventes dette å bli 3,8 prosent per løpetidsår, tilsvarende 7,7 prosent i løpetiden. Av dette tilfaller ca 3/5 distributør og 2/5 tilrettelegger. 2

3 Dette er kurven Selskapene i aksjekurven Selskap Vekt DnB NOR ASA 1/7 Norsk Hydro ASA 1/7 Orkla ASA 1/7 Renewable Energy Corporation ASA 1/7 StatoilHydro ASA 1/7 Telenor ASA 1/7 Yara Inetrnational ASA 1/7 Slik har det gått for aksjekurven Norske aksjer VII Kilde: Reuters Ecowin, Handelsbanken. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning year real price to cash earnings 10 year real price to cash earnings (gjennomsnitt) Price to book Price to book (gjennomsnitt) 10 6 Slik fungerer Markedswarrant 4 2 Norske aksjer VII Anta at du kjøper markedswarrants for 23,50 kroner per stykk. Ditt investerte beløp, inkludert tegningskostnader på 2 prosent blir da kroner. For dette får du indikativt et eksponert beløp mot aksjekurven på kroner*. Ditt eksponerte beløp på indikativt kroner er ca 4,17 ganger så stort som ditt plasserte beløp inkludert tegningsomkostninger. Du får altså en kraftig gearing på din plassering om aksjekurven stiger. Dersom aksjekurven derimot er uforandret eller har falt til forfall, tapes hele det plasserte beløp. Plasseringen har altså et stort avkastningspotensial, men også høy risiko. 8 0 jan-80 jan-82 jan-84 jan-86 jan-88 jan-90 jan-92 jan-94 jan-96 jan-98 jan-00 Kilde: Reuters Ecowin, Handelsbanken x 4,17 Plassert beløp kr jan-02 jan-04 jan-06 jan-08 Eksponert beløp* kr * Det eksponerte beløpet per markedswarrant beregnes som Avkastningsfaktor multiplisert med Beregnignsbeløp (100 kroner). Indikativt er Avkastningsfaktor satt lik 100 prosent. Den endelige Avkastningsfaktoren bestemmes den 12. oktober 2009 og kan bli høyere og lavere enn 100 prosent. Emisjonen innstilles dersom ikke Avkastningsfaktoren kan settes til minimum 80 prosent. Dersom Avkastningsfaktoren eksempelvis blir 90 prosent blir eksponert beløp per Markedswarrant 90 kroner (100 kr X 90 prosent) 3

4 Avkastning og utbetalt beløp Tabellen under viser avkastningen og tilbakebetalt beløp for en plassering på markedswarrants for totalt kroner (inkludert tegningsomkostninger) på forfallstidspunktet. Det kreves en styrkelse av aksjekurven på minst 23,97 prosent for at du skal få tilbake ditt investerte beløp tilbake, gitt en avkastningsfaktor på 100 prosent. En verdiutvikling over 23,79 prosent gir gevinst og en verdiutvikling under 23,79 prosent gir et tap. Du kan tape hele det investerte beløpet og det er ingen oppsidebegrensning på avkastningen. Avkastningseksempler Aksjekurvutvikling Plassert beløp Tilbakebetalt beløp* Avkastning på plassert beløp* Årlig aksjekurvutvikling Årlig effektiv avkastning** 80% % 33,4% 80,6% 60% % 25,9% 56,8% 40% % 17,9% 28,6% 20% % 9,4% -8,5% 0% % 0,0% - -20% % -10,4% - * Gitt eksponert beløp på kr 100 per markedswarrant ** Årlig effektiv avkastning er beregnet med en tegningsprovisjon på 2 prosent. Avkastning i prosent Avkastning Markedswarrant Norske Aksjer VII 300% 250% Markedswarrant utvikling 200% 150% 100% 50% Aksjekurvutvikling 0% -50% -100% -150% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Verdiutvikling aksjekurv Grafen viser avkastningen på markedswarranten ved ulike utviklinger i aksjekurven. Som grafen viser, vil investor tape sin investering dersom verdiutviklingen er flat eller negativ i perioden. Markedswarranten vil gi en positiv avkastning dersom den gjennomsnittlige verdiutviklingen i aksjekurven overstiger 23,97 prosent i perioden. Slik beregnes markedswarrantens verdi Slik beregnes markedswarrantens verdi på forfallsdagen: Verdiutvikling Eksponert beløp per markedswarrant Eksponert beløp per markedswarrant = Beregningsbeløp (100 kroner) x Avkastningsfaktoren Verdiutviklingen beregnes ut i fra startkursen og sluttkursen på aksjekurven. Startkursen fastsettes den 12. oktober Sluttkursen fastsettes den 12. oktober Eksempel: Anta at verdiutviklingen på aksjekurven er 50 prosent (det vil si at sluttkursen er 50 prosent høyere enn startkursen) og at eksponert beløp per markedswarrant er fastsatt til 100 kroner. Markedswarrantens verdi blir da: 50 prosent 100 kroner = 50 kroner I og med at du har kjøpt markedswarranten for 23,97 kroner (inkludert tegningsomkostninger) blir din avkastning i dette eksemplet 108,5 prosent. 4

5 Det her er også viktig å vite Tegningsfrist og innbetaling Siste dag for tegning er den 5. oktober Markedswarrantene skal betales den 8. oktober ISIN-NR NO Kortnavn MW7NOAK1JHA Pris per markedswarrant Pris per markedswarrant er 23,50 kroner. Minste tegningsvolum er markedswarranter. Tegningsomkostning Tegningsomkostningen er 2 prosent av investert beløp. Distributør- og tilretteleggermargin Ved distribusjon av Markedswarranten mottar distributør en margin utover tegningsomkostninger. Distributørmarginen er inkludert i prisen på markedswarranten. Informasjon om distributørmarginen finnes på distributørens tegningsblankett og på side 2 i denne brosjyren. Tilleggskostnader Markedswarrants vil stå på kundenes VPS-konto. Ulike tilbydere har ulike priser for beholdninger på VPS-konto. For kunder i Handelsbanken belastes det årsgebyr for beholdninger over kr Årsgebyrene nedenfor viser kostnadene for kunder i Handelsbanken. Vi gjør oppmerksom på at andre aktører kan ha andre priser og at prisene underveis kan endre seg. VPS-Konto Kontohold Opprettelse av VPS-konto Endring av faste kontoopplysninger 0,00 Årsgebyr Avgiften beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi per VPS-kontokunde, basert på verdi per foregående år. - Beholdning med verdi opp til kr ,00 - Beholdning med verdi > t.o.m. 1 mill. 340,00 I tillegg for del av beholdning med verdi - > 1 mill. opp til 3 mill. (pr. påbegynt mill.) 150,00 - > 3 mill. opp til 100 mill (pr. påbegynt mill.) 125,00 - > 100 mill. opp til 1 mrd. (pr. påbegynt mill.) 125,00 - > 1 mrd. opp til 5 mrd. (pr. påbegynt mill.) 40,00 - > 5 mrd. (pr. påbegynt mill.) 30,00 Startkurs Startkursene for aksjene i kurven vil være stengningskursen den 12. oktober Sluttkurser Sluttkursene for aksjene fastsettes som stengningskursene den 12. oktober Eksponert beløp Eksponert beløp= Beregningsbeløp x Avkastningsfaktor Beregningsbeløp Beregningsbeløp settes til 100 kr per markedswarrant. Avkastningsfaktor Avkastningsfaktoren er preliminært 100 prosent, men kan bli både høyere og lavere. Avkastningsfaktoren fastsettes på startdagen og avgjøres blant annet hvordan den fremtidige forventede volatiliteten på aksjekurven forandres frem til startdagen. Emisjonen innstilles dersom avkastningsfaktoren ikke kan settes til minimum 80 prosent. Om aksjekurven Mer informasjon om aksjene i kurven finnes i Slutliga Villkor. Aksjene i kurven justeres ikke for utbytte. Forventet avkastning på kurven er derfor lavere enn om man hadde investert i aksjene direkte. Derivater som gir rett til avkastning inklusiv utbytte vil derfor være tilsvarende dyrere. Man får med andre ord ikke utbytte direkte, men i form av en billigere pris på markedswarranten enn det alternativt vill vært. Lånefinansiering Produktet er et gearingprodukt i seg selv. Handelsbanken tilbyr ikke lånefinansiering av dette produktet. Tildeling og vilkår for emisjonens gjennomførelse Fastsettelse av startkurs og definitiv avkastningsfaktor publiseres på våre nettsider. Tildelingsbrev og avkastningsfaktor sendes også den enkelte investor fra VPS. Handelsbanken innstiller emisjonen dersom avkastningsfaktoren ikke kan fastsettes til minst 80 prosent. Handelsbanken har rett til å innstille hele eller deler av emisjonen også i andre tilfeller. For ytterligere informasjon, se Slutliga Villkor. Dersom emisjonen innstilles etter betaling har funnet sted, betaler Handelsbanken tilbake beløpet til den kontoen som er angitt på tegningsblanketten. Utbetalingsdag Utbetalingsdag er den 26. oktober Verdien i løpetiden Dersom du ønsker å selge i løpetiden vil Handelsbanken Capital Markets under normale markedsforhold stille kurser for tilbakekjøp. Ved salg i løpetiden betales en kurtasje, for tiden inntil 0,75 prosent. Indikative kurser kan følges på Velg Kurser og Unoterte plasseringer. Valuta Alle beregninger og betalinger er i norske kroner. Skatt Markedswarrants behandles per i dag skattemessig som finansielle opsjoner. Både gevinst og tap behandles per i dag som alminnelig inntekt og beskattes med 28 prosent. Antatt salgsverdi til markedswarrantene inkluderes i beregning av innehavers netto skattbare formue. Det gjøres oppmerksom på at skatteregler og tolkninger kan bli endret i fremtiden også med tilbakevirkende kraft. Den enkelte investor må selv vurdere sin situasjon og er selv ansvarlig for at nødvendige opplysninger blir gitt ligningsmyndighetene for de årene investeringen løper. Handelsbanken påtar seg ikke ansvaret for eventuelle skattemessige konsekvenser som investorene kan pådra seg som følge av kjøp av markedswarranter. Risiko ved kjøp av markedswarrants Innbetalt beløp kan tapes i sin helhet Dersom gjennomsnittlig verdiutvikling på underliggende er negativ eller uendret i perioden forfaller markedswarrantene uten verdi og hele det investerte beløp går tapt. Kredittrisiko Ved kjøp av markedswarrants tar investor en kredittrisiko på Handelsbanken. Handelsbankens kredittrating er AA- fra Standard & Poor s og Aa1 fra Moody s. Rating er den karakter en låntager kan motta fra et uavhengig kredittratingsinstitutt på sin evne til å klare sine finansielle forpliktelser. Denne evnen kalles også for kredittverdighet. De to største kredittratingsinstituttene er Moody s og Standard & Poor s. Handelsbanken er en universalbank og har dermed et komplett tilbud av ulike bankprodukter. Med dette følger en rekke ulike risker som identifiseres, måles og håndteres på en systematisk måte innen konsernets alle deler. Handelsbanken stiller ingen sikkerheter for emitterte verdipapirer og de som plasserer i verdipapirer omfattes verken av den norske eller svenske innskuddsordningen. 5

6 Markedsrisiko Underveis i løpetiden påvirkes verdien på markedswarrants av flere faktorer, blant annet de underliggende aksjenes utvikling, gjenstående løpetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle aksjeutbytter. Merk at små endringer i de underliggende markedene kan resultere i store endringer i markedswarrantens verdi. Investorer bør være klar over at en markedswarrant i løpetiden handles som et selvstendig verdipapir og at verdien også styres av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Likviditetsrisiko Det gjøres oppmerksom på at det i visse perioder kan være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge Markedswarranten. Dette kan for eksempel inntreffe ved illikviditet i markedet, kraftige kursbevegelser eller når handelen på en relevant markedsplass stenges eller pålegges restriksjoner i en periode. Også tekniske feil, eksempelvis kommunikasjonsbrudd kan forstyrre handelen. Kunnskapsnivå Kunder som investerer i markedswarrants skal forsikre seg om at de har tilstrekkelig kompetanse. Tegnere skal også forstå risikoen som er forbundet med markedswarranten og ta plasseringsbeslutninger etter grundige vurderinger av hensiktsmessigheten av produktet sett i lys av egen finansiell stilling. Så vel Handelsbanken som andre aktører gir ut markedswarrants. Ulike warrants kan være koblet til samme aksjemarked, men være konstruerte på forskjellige måter. Det bør derfor opplyses om at sammenlignbarheten mellom ulike warrants på samme aksjemarked ofte er begrenset. For å få et helhetsbilde av denne markedswarranten bør investoren lese Grundprospektet og Slutliga Villkor. Fullstendige vilkår Markedswarrant Norske aksjer VII gis ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullstendige prospektet for Markedswarrant Norske aksjer VII utgjøres av Grundprospekt för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram og Slutliga Villkor avseende Markedswarrant Norske aksjer VII. Begge dokumentene finnes på Grundprospekt för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram er godkjent av den svenske Finansinspektionen og oversendt rette myndighet i Norge. 6

7 Kontaktinformasjon Handelsbanken Capital Markets Oslo Rådhusgaten 27 Postboks 332 Sentrum 0101 OSLO Tel: Fax: Denne brosjyren Hensikten med denne brosjyren er å gi en kort introduksjon til Handelsbankens Markedswarrant Norske aksjer VII. For hvert enkelt produkt skrives Slutliga Villkor. Potensiell kjøper bør lese de Slutliga Villkorene for markedswarranten og Grundprospektet godkjent av den svenske Finansinspeksjonen. Dette for å få et helthetsbilde av en plassering i markedswarranten. Disse finnes på Viktig informasjon Denne brosjyren er utarbeidet av Handelsbanken Capital Markets, som er en divisjon av Svenska Handelsbanken AB (publ) heretter kalt Handelsbanken. De personer som har utarbeidet plasseringsforslaget er ikke analytikere og materialet er derfor ikke å anse som investeringsanalyse som definert i relevante lover og forskrifter. Formålet med brosjyren er å gi allmenn informasjon til kundene om produktets karakteristika og utgjør ikke et personlig investeringsråd eller anbefaling. Informasjonen skal ikke alene utgjøre underlag for investeringsbeslutninger. Investor bør innhente råd fra sine rådgivere og basere sine investeringsbeslutninger på egne erfaringer og egne informasjonskilder og ressurser. Handelsbanken tar ikke ansvar for at materialet anvendes på en måte som strider mot forbudet mot videreformidling eller offentliggjøring i strid med bankens regler. For ytterligere informasjon om Handelsbankens Markedswarranter, inklusive risikoinformasjon, vises det til Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram som finnes på eller på bankens kontor. Investorer som vurderer å handle i markedswarranter oppfordres til å sette seg inn i denne dokumentasjonen i forkant av en investeringsbeslutning. IMPORTANT NOTI CE! This communication is a product of Handelsbanken Capital Markets. It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.enes the laws of such country. 7

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

www.handelsbanken.no/bullbear

www.handelsbanken.no/bullbear www.handelsbanken.no/bullbear Bull Du tror på oppgang i markedet og stanger dine horn oppover. Får du rett, og du har investert i Bull, tjener du dobbelt så mye som oppgangen i markedet. Tar du feil taper

Detaljer

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125 SISTE TEGNINGSDAG 30. DESEMBER 2014 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum forbeholder seg retten til å avslutte tegningsperioden dersom

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2174 SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING

Markedswarrant Kina nr 2174 SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING SISTE TEGNINGSDAG 27. FEBRUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 SISTE TEGNINGSDAG 28. AUGUST 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2301

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2301 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2301 SISTE TEGNINGSDAG 29. MAI 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon

BULL & BEAR. Alltid en gearing som passer for enhver investortype. Achieving more together. Produktinformasjon BULL & BEAR Alltid en gearing som passer for enhver investortype Produktinformasjon Achieving more together Få gearingeffekt i markedene 3 Få gearingeffekt i markedene Solkremfaktor er noe man velger

Detaljer

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

Warrant. BRIC Valuta 2009/2011

Warrant. BRIC Valuta 2009/2011 Oppsummerte betingelser Utsteder Utsteders kreditt rating Verdipapirtype Notering Register Tilrettelegger Distributør Tegningsperiode Tegningskurs pr. warrant Minste investerte beløp Siste innbetalingsdato

Detaljer

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,00 % (indikativt) Kupongbevis 5 år Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30 %

Detaljer

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt)

Kupongbevis 5 år II. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 7,70 % (indikativt) Kupongbevis 5 år II Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på 7,7 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn

Detaljer

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt)

Kupongbevis 2 år. Kupongbevis. Løpetid 2 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,30 % (indikativt) Kupongbevis 2 år Løpetid 2 år Utbetaler en årlig fast kupong på 8,3 % (indikativt) Koblet til utviklingen av tre underliggende aksjeindekser og fond Dersom ingen av de underliggende har falt mer enn 30

Detaljer

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007

Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Eksportfinans ASA Aksjeobligasjon Norge Pluss 2003/2007 Avkastning fra aksjemarkedet, med minimal risiko for investert beløp Opptil 80 prosent avkastning ved forfall Minimal risiko for opprinnelig investering,

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006

K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon 2001/2006 K-Bank Hedgefond obligasjon består av to elementer - en obligasjon og en hedgefond-indeks. Det første sikrer deg tilbakebetaling

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer