UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE"

Transkript

1 Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Utge 2 August 2015

2 2 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Led Hroar Braathen Bygg bo bedre p Aursk-Hølands Skenngen! svar p Hroar Braathen UTGITT AV: Nærngsenng samarbed med følgende lokale utbygge: Bolgutvklng AS Bygg Med Oss AS Høj Eendom AS Sentrum Vest AS Idè Layout: Indre Akshus Blad kommunesentet Aursk-Høland, p folkemunne «Hovedstaden Indre Akshus». Denne nmasjonssen tell en del facts om speselt Aursk-Høland kommune genelt. ble klært som landsby fjor, med menes «beste fra byen, beste fra lan!» en typsk landsby med offentlge prvate svcetlbud spass omfattende at dekk de all fleste behov. Belggenheten sentral hold tl Oslo, Lllestrøm, Gardmoen Clottenbg Svge. Handelstlbu bra. 40 landsdekkende kjed representt, dsse tlbyr stort sett samme vareutvalget som kjedenes butkk Lllestrøm Oslo. I denne utgen «Bygg bo bedre p» presentes en rekke aktuelle utbyggngsprosjekt, kke mnst et tlbud tomt som kke mange Akshus kan konkurre med, uten at gr p bekostnng dyrket ell dyrkbar mark. Det tomt sks med fantastsk utskt sken rett bak huset. Mangenfjellet Turlag den «lokale Skenngen», som presentt denne sen. Sst, men kke mnst, presentes s som skolesent, med 2 vdegende skol, et høyskolestudum p godset Edsvket, rosnen pølsa; vedtatt byggng ny barne- ungdomsskole, nytt helsehus/medsnsk sent ny svømmehall. I tllegg v allede et godt utvalg drettsanlegg enhv smak. Ikke nøl med ta kontakt med noen utbyggne som present seg denne sa! V mye by p! Med vennlg hlsen Hroar Braathen Styremedlem Landsbyen vr - alt p ett sted MANGENFJELLET: Mangenfjellet Turlag sden 1996 vært «Skenngen» Aursk-Høland. MFT sn dé tlrettelegge «skgng» naturopplevels p Mangenfjellet. Sden starten 1996 lagets aktvtet profesjonaltet vokst sakte men skkt. Sammen med vel 20 velvllge grunnee snart medlemm te en vktg aktør tl frvllge kulturarbe kommunen. Fakta om f Aursk-Høland kommune ble l966 resultatet en sammenslng tdlge Setsk, Nordre Høland, Søndre Høland Aursk kommun. f Aursk-Høland kommune areal den største kommunen Akshus med rundt dekar, h noe undkant dekar sk vann, mens dyrket areal rundt dekar. f Folketallet pr crka nnbygge, som store tall del seg med crka nnbygge gamle Aursk kommune, crka 5000 nnbygge som sn tl, hund s Setsk, mens Hølandsbygdene øvrg, vl s syd med tettstedene Løken, Momoen Hemnes tell vel nnbygge. f Det regstrt crka jege Aursk-Høland, h rundt 400 kvnn. Omtrent jege jakt elg. f Aursk- Høland en de største elgkommunene Norge, gs rlg fellngstllatelse p rundt 500 elg. Oslo Grense 45 km Sentrum 58 km AURSKOG-HØLAND Lllestrøm 38 km Gardmoen 60 km Årnes 40 km Mysen 50 km f Aursk-Høland Fskeadmnstrasjon organs en fskekortordnng hele kommunen, fle lokale jeg fskenng drv p eget ntatv kultvng en rekke elv vann ved hjelp kalkng utsettng fsk. Det speselt stor ntesse fra tyske turst gjeddefske de vannene som denne fskesorten. f En flytur ov Aursk-Høland vs raskt et myld store sm vann, tjn elv mellom. Man kan gjne kalle kommunen Norges «De tusen sjøs land». f Det et rkt organsasjonslv Aursk-Høland med gode tlbud, kke mnst nnflytte, som sørg rask ntegrng med bygdas befolknng. f Aursk-Høland Reselvslag p sommstd kontor gamle Stasjon, h kan man f ovskt ov skjellge typ rese- turtlbud. Clottenbg Svge - 60 km Fakta om f kommunesentet Aursk-Høland kommune. f Rundt mennesk som sn tl, hund crka 750 fra Setsk. f Rdhuset med kommuneadmnstrasjonen lgg p. f Av andre offentlge ell kommunale tjenest p, kan nevnes sykehjem, legesent, ambulansetjenesten, brannvesenet, planlagt et nytt medsnsk sent. Ells fnnes et godt besøkt bblotek med mange speselle tlbud store sm. f Sportssent med kunstgressbane, ed Sportsenng (BSF), et frdrettsanlegg med naturgressbane omgtt tartan løpebane utkaststed de skjellge kastøvels samt hoppgrop hoppøvels, ed Aursk-Høland Frdrettslag (AHF). Vegg vegg lgg s Sportshall, s ed BSF. H s startpunktet lysløype. P jor ved Edsvket Gods s etablt en ny lysløype. f I tlknytnng tl Edsvket Gods samarbed med Høgskolen Østfold etablt et høgskolestudum ledelse. f Det und byggng en ny skole med bde barneskole ungdomsskole. Denne skolen ventet st fdg BJØRKELANGEN f Det 2 vdegende skol p, vdegende skole Kjelle vdegende skole med alt 12 skjellge lnjevalg. f I sen vest lgg Dalhaugla Alpnbakke hoppsent. Alpnbakken sktrekk, kunstsnøanlegg preparngsutstyr, s lekebakken de mnste, samt varmestue. Hoppsentet 3 bakk med skjellge størrels. Anleggene drftes henholdsvs alpnklubben hoppklubben. f Røytjn badeplass en meget populær badeplass, som lgg p sen øst, ved fylkesve 170 p veen tl Setsk Svge. f Grassen Skytesent lgg syd, h fle lag enng nnen skytng jakt som bedrv aktvtet. Det tradsjonell skarpskytng, elgbane, le pstolbane. P vnten s en topp modne nnendørs mnatyrbane. f Ekssmoa Motorsent lgg rett øst, ees drves NMK Aursk-Høland. H en rekke tlbud tl motorntesst ungdom, men s noe eldre aldsklass. f Handels- svcetlbud p, se egen sak. Kun 10 mnutt bl fra retnng nord øst fnn Mangensken. H «oppe» p et høydedrag mellom moh vnten stabl gr oss de beste utsetnng. Et skomrde med nnslag store myr som gr følelse fjell gr oss mulghet lage gode skspor lett kupt treng. Frluftslv tur p sk str stkt den norske folkesjelen. Knapt noen aktvtet kan mle seg med barnefaml p sktur en fn vntdag. Mlet gjne en vre 2 turhytt d en solbærtoddy varm vaffel vent p vrge skløpe. P vnten prepar v vel 80 km med skløyp, p sommen kan sykle p endeløse sksblve. Vre 2 turhytt lgg hv sn ende omr Innbydende skløyp flott treng. nnbyr p vnten tl en veltjent hvl rundt blet ell nne hytta. Kjøltjnhytta Myrla som hyttene het kan s lees ovnattng. I somm den gamle Myrla revet tl del en helt ny hytte som skal st klar tl sesongpnngen MFT anskaffet 2013 en helt ny løypepreparngsmaskn som skr god kvaltet p løyp sammen med et godt kvalfst løypelag yttlge 5 snøscoote v alltd godt rustet tl lage gode skspor. Mangenfjellet med sne aktvtet bdrar tl gjøre Aursk Høland tl et godt sted bo. Av Carl-Fredrk Hnaas Mangenfjellet sn løypemaskn. Alle foto: Gro Trættebg Yrende lv ved Kjøltjnhytta en fn vntdag.

3 4 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Bygg trygt sammen med sm store byggeprosjekt Bygg Med Oss AS ble etablt 2013, ansatte med lang bred farng p mange felt nnen byggebransjen. I staben v utdannet tømmmest arktekt. Vr sentralgodkjennng fagomrd bestr ansvar oppførng bygg, tjenest prosjektledelse sm store byggeprosjekt. V ptar oss tjenest selv om v kke ansvar utførelse. Tjenest fra Bygg Med Oss AS: - Arktekttjenest - Ansvarlg søk ulke tltakstyp - Prosjektng utførelse vtrom - Uhengg kontroll - Prosjektled som led følg med p byggeprosessen slk at regl bygnngsteknske utført trygt rktg. - Skaff arbedsfolk tl oppførng bygg - Skkhet (SHA) bndelse med byggng V lev: - Gjennomførng hele del byggeprosjekt - Lev bygg prosjektt grunnmur med radonskrng fra Legalett, Svge. BYGG MED OSS AS Foretaket godkjent nnen følgende 9 godkjennngsomrd: Funksjon Fagomrde Tltaksklasse Ansvarlg søk ( alle typ tltak) 2 Prosjektende Prosjektng vtromsarbed 1 Ansvarlg søk Søk vtromsarbed 1 Prosjektende Utførende vtromsarbed 1 Uhengg Lufttetthet ( nye bolg) 1 kontrollende Uhengg Vtrom ( bolg) 1 kontrollende Prosjektende Arktektur 1 Prosjektende Ovordnet ansvar 1 prosjektng (bygnng, anlegg ell konstruksjon, teknske nstallasjon) Utførende Ovordnet ansvar utførelse 1 (bygnng, anlegg ell konstruksjon, teknske nstallasjon) Bolgprosjekt I dsse dag v godt gang med byggng : - enebolg p Setsk. - enebolg Holmenkollen - lve garasje p Vormsund Lokale refanseprosjekt grunnmur: Denne vren høsten v levt komm tl leve utføre 15 grunnmur, alt fra garasj, enebolg tl store lv retnngsbygg. - Vollajor, enebolg garasj - Rema 1000, Løken, retnngsbygg - Lve 720 m 2, Vormsund - 15 enebolg Fetsund samarbed med Famlehuset. Tuentunet - arbed med grunnmur Rng oss p ell send en e-post tl om treng hjelp tl dtt byggeprosjekt. Svceveen Telefon:

4 6 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Aursk-Høland sats 550 mllon kron p skole, helse kultur p Aursk-Høland kommune vedtatt satse nntl 550 mllon kron p ny barne- ungdomsskole, helsehus/ medsnsk sent svømmehall med mange tlbud p de nærmeste 2-3 r. Dette vl øke totale tjenestetlbud kommunesentet betydelg selvfølgelg bdra tl at et enda m attraktvt sted etable seg bo. Aursk-Høland kommune snart nnbygge, vl ett all sannsynlghet bl stende som egen kommune vde. Med kommunens store gafske utstreknng d vktg at kommune sentret fr de nødvendge offentlge tjenstetlbud, som de ovennevnte 3 prosjekt. Ny Det vedtatt bygge en ny barne-/ungdomsskole p. Den gamle ov 50 r, vært sanngsmoden lang td. Kapasteten p den nye 1-10-trnnsskolen 640 elev. Ved høstens skolestart var 518 elev. Den gamle skolen skal rves, rvestart allede oktob. I somm d bltt satt opp 3 modne mdltdge pljongbygg, s elevene ftt en fn smak p ny skole allede med flotte klassom, fellesareal m.v. skole INNHOLDSRIK NY SKOLE Den nye skolen, som en grunnflate p 7200 kvm, med totalt kvm. undvsnngsareal, vl bl meget nnholdsrk med tjenestetlbud nnen kultur drettsaktvtet tllegg tl skolen. Barneskoledelen vl være adsklt fra ungdomsskoledelen, vl være en egen admnstrasjonsfløy. Bygget vl nneholde blackbox/ kultursal med plass tl 300 pson egne undvsnngslokal kulturskolen. Det vl s bl en flbrukshall p størrelse med en hndballbane, men s med tlbud en rekke andre drettsaktvtet. Det utstrakt bruk tre den nye skolen, bl.a. alle bærende konstruksjon massvtre, som 100 prosent gjenvnnbart klmanøytralt, legges vekt p oppn et godt nnemljø p skolen. Den nye skolen lggende p samme tomt som den gamle skolen, skal st fdg tl 300 mllon kron Sksse ov skole som skal bygges p. Skolen vl preges trevk, bde ute nne, en glassgang mdten. Sksse: HRTB Arktekt Ny svømmehall med helsebrngende tlbud Det vedtatt at skal bygges ny svømmehall p. Det fnnes dag et lte svømmebasseng den gamle skole, men te lke sanngsmodent som resten skolen, som jo skal rves stattes med ny skole. I ste bygge nytt svømmebasseng p skolen, skal den nye svømmehallen plasses ved rdhuset p. Norges Svømmebund vret bygge nye svømmehall ett et nytt konsept, med fnansngsopplegg, som nnebær fle offentlge tlskudd de svømmehallprosjektene som kom med den første gruppen hall. Det dre seg om bde ordnære ekstraordnære spllemddeltlskudd momsrefusjon, samt lokale g. I et samarbed mellom kommunen lokale ldsjel p, kom man med første gruppen planlagte svømmehall. Svømmehallen p kostnadsbegnet tl 68 mll.kr, men p grunn ovennevnte tlskudd vl kommunenes kostnad tl prosjektet være begrenset tl 30 mll.kr. Hvs man skulle bygget et enkle basseng den nye skolen vlle kommunens kostnad bltt den samme, men man vlle g glpp ekstraordnære tlskudd som lgg nne prosjektet. Den planlagte svømmehallen vl nneholde et helt annet folkehelsepspektv enn et tradsjonelt basseng. Svømmng sknsomt bde muskl, ledd, skjelett sen, ofte brukt sammenheng med behandlng skjellge ldels. D vl den nye svømmehallen tlby sambruk mellom fle tjenestegrupp, som: - Skolene - Folkeba, tapgrupp - Bruke alle aldsgrupp - Babysvømme - Ltskeltlbud - Opplærngsbasseng - Oppvarmngsbasseng konkurransesvømme - Svømmegruppene drettslagene - Konkurransesvømme Anbudsdokumentene sendt ut tl de prekvalfste levandørene. Hvs den sluttende poltske behandlngen gr som alle hp, vl svømmehallen st fdg Nr svømmehallen med ovennevnte tlbud 25 mets basseng fdg etablt, vl g Aursk-Hølands nnbygge et stort løft tjenestetlbu. helsehus Nytt med omfattende tjenestetlbud Det vedtatt at Aursk-Høland kommune skal bygge nytt helsehus p tlgrensende tomt tl sykehjemmet p. Prosjektet tsatt prosjektngsfasen, men prosjektet lagt nn en rekke bde eksstende nye tjenestetlbud p helsesektoren. Helsehuset ansltt vlle koste ca. 175 mll.kr. Følgende tjenest skal samles nye helsehuset, som s bltt benevnt som medsnsk sent: - Legevakt - Øyeblkkelg hjelp døgnenhet - Helsestasjon, nklusv jordmortjeneste ebyggende team - Psyksk helse - Frsklv - Lærngs- mestrngssent - Fyso- gotapdelng - Hjemmetjenesten - Dagsent mennesk med demens - Omsorgsbolg - Fylkestannlege Man vent at nye helsehuset, med alle ovennevnte tjenestetlbud, vl bdra tl økt tvrfaglg samarbede mellom ansatt, delng, p tvs sektor, noe som gjen vl styrke kommunens evne tl samordnng tjenestene. Helsehuset planlagt fdg Store Det store utbyggngsomrd p gang p, kke mnst attraktve tomt sene rundt sentrum. Dette nedfelt kommunedelplan, som nylg vedtatt. Utbyggngen skal skje skomrd med kke dyrket ell dyrkbar mark, samt med tettng sentrumsomr. Det ngen andre tettsted ell aktuelle omrd utbyggng Aursk-Høland, Fet ell Sørum som s store utbyggngsareal p tur, uten angrpe dyrket mark., som admnstrasjonssent Aursk-Høland kommune, jo s Regonplan Oslo Akshus utpekt som kommunens knutepunkt, hvor 80 prosent bolgutbyggngen skal skje, noe som mulg med respekt dyrket mark. SENTRUMSOMRÅDET I sentrumsomr legges opp tl skalt tettng gjennom høye arealutnyttelse, nye kombnte bygg med nærngslokal/ butkk lelghet, samt allede pbegynt blokkutbyggng med 6 8 etasj. Dette gr sum mulghet nye boenhet. FESTNINGSÅSEN I tllegg allede und klargjørng en rekke tomt den skalte Festnngssen utbyggngsmulghet øst sentrum. H lgg mulghet crka 400 tomt, med bde enebolg, rekkehus tasseblokk med et totalareal p crka 500 dekar som enn kke utbygget. BLIKSRUDÅSEN I Blksrudsen, nordvest sentrum, vest nnkjørngen tl fra nord arbe med regulngsplan s gang, ventes kunne være klar neste r (2016). Dette s et areal p crka 550 dekar med mulghet første omgang boenhet. Felles begge dsse omrdene fantastske, solrke utsktstomt, tett nnp omlggende naturomrd, ngen dsse 2 omrdene legg beslag p s mye som en kvadratmet dyrket ell dyrkbar mark. Aursk-Høland kommune godt p tur med nfrastruktur som ve, gang/sykkelve hold tl skol sentrum, samt vann- løp med vde omkrng. BJØRKELANGEN PARK OG VOLLAJORDET I sentrum byggngen Park godt gang. H blokk nr. 4 alt 9 klar nnflyttng. I tllegg skalte Vollajor godt gang, byggetrnn 3 snart fdg, byggetrnn 4 str straks tur. Ells und prosjektng byggng en rekke enebolg, rekkehus andre prosjekt, hvor mulghet være med planleggng fra starten. Tl Oslo/Lllestrøm Blksrudsen Vollajor Tl Askm/Mysen park nærngspark sjøen Rdhuset Langsjøen Edsvket Tl Setsk/Svge Festnngssen

5 8 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Velg blant byggeklare byggeklare tomt tomt p Festnngssen: Festnngssen: H trves v! H vl v trves! Rmelge tomt Å bo med utskt gjør deg lykkelg Vsste at mennesk som bor med utskt m monske større lvsglede? V nemlg et urgammelt, nedarvet behov ovblkk beskyttelse. Gjennom alle alle td td v v mennesk kjempet om om de de samme bostedene: Helt Helt fra de fra de første menneskene løp løp rundt rundt med med klubb bodde bodde hul, hul, s pgtt en kamp om boplassene pgtt en kamp om boplassene som lgg øvst, med best mulg utsktshold. som lgg øvst, med best mulg Men utsktshold. noen gang tenkt ov hvor Men noen slk? Hva gang tenkt ov som hvor rsak denne slk? trangen Hva tl bestge topp, st høyt skue som rsak denne trangen tl utov landskapet? bestge topp, st høyt skue Oppdage utov landskapet? farene Ifølge skne ved Unvstetet Oppdage Mljø Bovtenskap farene Ås Ifølge klarngen skne enkel: ved Unvstetet følelse Mljø ovskt, Bovtenskap kontroll V fr en Ås trygghet klarngen d v raskt enkel: kan V fr en følelse ovskt, kontroll FINN FAMILIENS DRØMMETOMT: Tomtene Festnngssen byr p strlende utskt mengd sol. Og prsen und halvparten hva m ut med tlsvarende tomt andre Oslo-nære omrd. Les m p festnngssen.no. oppdage alle alle far. far. Og Og selv selv om v om v kke leng utsatt de samme de samme truslene fra fra vlle vlle dyr dyr fend, fend, s trves v v alts alts best best nr nr v befnn v befnn oss p p sted sted som som gr gr oss oss bde bde utsyn «ryggdeknng». V lk utsyn «ryggdeknng». V lk nemlg se, uten selv bl sett. Tenk bare nemlg med deg se, selv; uten hvor selv sett bl sett. Tenk deg bare helst med nr deg selv; skal ta hvor en pust sett bakken? deg helst Sannsynlgvs nr skal fnn ta en pust deg bakken? benk Sannsynlgvs ell en sten som fnn lgg deg p le en benk nnsyn ell vnd. en sten som lgg le nnsyn vnd. Utskt brukes som medsn Faktsk Utskt brukes utskt en som s bolgende medsn effekt Faktsk at brukes utskt aktvt en s bolgende stressdempende effekt at brukes vrkemddel. aktvt som Kanskje kke s rart, hvs som stressdempende vrkemddel. Kanskje tenk ett: I et modne samfunn m hjnen kke s hele rart, tden hvs tenk ett: I et modne bearbede utallge mpuls. Bl, Bl, mennesk, sklt, lyd, lyd, lys lys lukt. Ett en en pode med med s s massv massv pvrknng, pvrknng, behøv behøv hjnen hjnen d hvle. d Og sknngen hvle. Og sknngen vs at ngentng fung vs at ngentng fung bedre enn sted med utskt mot naturen. bedre Effekten enn lar seg sted dokumente med utskt mot naturen. gjennom rest Effekten puls, lar le seg dokumente blodtrykk gjennom færre stresshormon. rest puls, le blodtrykk færre stresshormon. Se ut ov Velg bygge dtt nye hjem Se Festnngssen, ut ov fr dsse Velg delene med bygge p kjøpet. dtt Tomtene nye hjem lgg Festnngssen, nemlg pfekt fr tl høyden dsse delene øst med p kjøpet. sentrum. Tomtene Fra toppen skammen fr en lgg nemlg pfekt tl høyden storslagen utskt ov øst vakre landskapet sentrum. p Fra toppen skammen fr en gen Nedre Romke. vakre De landskapet vestvendtep Nedre tomtene Romke. lgg nær naturen De vestvendte p den tomtene sden, lgg pfekt nær naturen stand tl p den ene butkk, sden, skol pfekt alt annet stand som tl butkk, behøves skol et modne alt famlelv. annet som behøves et modne famlelv. Mye le tomteprs Mye Å bygge le ny bolg tomteprs høres dyrt ut, tenk mange. Da skal vte at Å bygge ny bolg høres dyrt ut, drømmen vesentlg lette tenk mange. Da skal vte at realse p. Med drømmen tomteprs Festnngssen vesentlg lette 3 fra realse kron, p. kan h starte Med tomteprs prosjektet med fra ,5 mllon kron, kan m rutte h med. starte prosjektet med 1 Dette - 1,5 mllon nemlg dffansen m rutte p med. Dette tomteprsene nemlg vre dffansen ofte p m ut med tlsvarende tomt tomteprsene vre ofte andre Oslo-nære omrd. Velg m ut tllegg med en bolgtype tlsvarende som gr tomt rett tl ln andre Oslo-nære omrd. Velg Fantastsk utskt Nærhet tl sentrum Store tomt Solrk belggenhet Valgfr huslevandør FESTNINGSÅSEN BOLIGER OG TOMTER rett tl fra ln Husbanken, fra Husbanken, kan de kan de gjne gjne gjennom dsse reglene med mnedlge mnedlge bo- bo- lnekostnadene deg deg før før bestemm tomt komme komme ned p ned et p nv et nv som som hustype. ovkommelg de fleste. de fleste. Velg Velg ulke størrels Bygg Bygg som som vl vl I I størrelse var eendommene Alle tomtene Alle tomtene Festnngssen fra fra daa daa tl tl daa. Det skalte skalte selvbyggtomt. opparbe adkomstve, vann, Det nnebær blant annet at opparbe løp, strøm adkomstve, bredbnd/kabel-tv vann, Det nnebær blant annet at frtt kan velge tegne huset løp, tl tomtegrensen. strøm bredbnd/kabel-tv frtt kan velge tegne huset selv, ell nng tale med en tl tomtegrensen. selv, ell huslevandør. nng tale Lkeledes med velg en huslevandør. selv fremdrft Lkeledes byggetdspunkt. velg selv V fremdrft s mange byggetdspunkt. velge V mellom, s mange enten ulke tomt etrekk velge mellom, en skrtomt enten ell en KONTAKT: ulke tomt etrekk flat bakkeløsnng. en skrtomt Regulngsbestemmelsene sett noen f ell en KontaKt: HÅØJ EIENDOM flat bakkeløsnng. Regulngsbestemmelsene sett noen f V/ THOMAS HÅøJ V/ ESPEN EIENDOM, SKJERMO SLORAFOSS ramm hvordan de ulke TLF BERNTSEN, tomtene kan bebygges, v gr ramm hvordan de ulke TLF // omr p tomta. Gangnæs nøyd BYGGEKLAR: Platen fdgstøpt. Snart kan Erk se med resultatet. Sommen famlens nye 2014 hjem startet rese Erk seg Festnngssen p. Gangnæs byggngen nytt hus - Huset ble slk jeg drømt at skulle Festnngssen. Han kom da bl. Nr man med planlegg huset fr Da Erk Gangnæs bestemte man seg akkurat slk som bygge man ønsk, med utsagnet «H vl v trves». gr en ekstra god følelse den dagen huset nytt Ett r hus, sene var kan han bekrefte to tng han str fdg. ønsket: at utsagnet var korrekt de Utskt. Og nærhet tl marka. NYTER HVER I Festnngssen DAG stortrves! Da Gangnæs skulle bygge nytt hus ønsket han fr han begge del - rkt utskt monn! nærhet tl marka. I Festnngssen Erk Gangnæs alltd hatt en drøm om fkk han begge del. bygge et nytt hus. N drømmen realst. Et Jeg flott teglstenshus alltd hatt str en drøm fdg, om tomten nærheten - Belggenheten tl sken pfekt. som skjm Den vestvendte bygge pent et opparbe nytt hus. N med skj støttemur. baksden belggenheten tomten. skr gode solhold V plen. valgte N nyt Festnngssen Gangnæs med først sambo Jeg utskten en ganske flott. H vrg kan jeg v kose oss med parets to barn des nye bolg. fremst p grunn utskten fsk. morgenkaffen I trenget mens rundt v s h utov, v kan nyte lange sommkveld p nærheten tl marka, tell fnt jakte bde sksfugl MORSOMT MED NYTT HUS uteplassen. Nr v tllegg fnt tur-treng Erk Huset Gangnæs, ble tegnet som samrd nylg med kunne snekken, rett rdyr, bak huset tllegg kunne v kke v alts hatt en bedre konstate med fokus p at at platen skal passe p plass fnt nn tl tlgang belggenhet! tl mange gode fskevann. som ett hvt skal bl et flott Jeg komm nok tl tlbrnge teglstenshus med en boflate p noen tm sken uten 327 kvadratmet. stuedøra. Famlevennlge Festnngssen Tegnet med snekken Pendlng gr helt fnt - Huset tegnet samrd med I dag IT-konsulenten base p snekken, v tror skal passe, men slk fnt omr p tomta som kke alltd vært. Gangnæs godt lgg helt skgrensa. V gled kjent med tlværelsen som pendl oss alle fall veldg tl fdg. Selv komm jeg fra Bjørke- tl fra storbyen. Det gr faktsk helt fnt pendle mellom Oslo. langen, kjenn naturlg nok Jeg plede ta blen tl Fetsund tl mange andre som bor omr, tet vde dfra. Blturen men jeg et nntrykk at s tar omkrng 20 mnutt, tet de mange nnflyttne trves veldg bruk samme td. Det kke godt, s Gangnæs. s vst pendle p 40 mnutt, alle fall kke nr ett endt Ivrg jeg fsk arbedsdag komm hjem tl Sammen med samboen. parets to barn, komm han H v kort ve tl barnehage flotte garantt tl benytte seg Trne Nærby Marus turomrd. Dette vktge kvaltet oss som smbarnsfamle, s Trne Guldhaugen ønsk gode Marus. oppvekstvlkr sønnen NÆRHET TIL SKOLER I ALLE TRINN Melvn. Å flytte tl Festnngssen Nr Melvn eldre vl han ha gangstand var dmed et enkelt valg. tl skol alle trnn. I dsse dag start arbe med bygge nye Trne Marus begge oppvokst p skole (1-10 trnn) som vl bl en modne, men bodd Oslo de sene attraktv skole. Ett planen skal skolen rene. De ønsk at sønnen Melvn (2 r) fdgstlles to vdegende skol med et bredt utvalg lnj. skal f den samme trygge oppveksten som de selv opplevde p, valget - V selv gtt p dsse skolene med flytte fra lelghet Oslo tl enebolg d skre p at skolemljøet bra. Dette p var enkelt. gr oss en god trygghetsfølelse. FIKK ANBEFALT FESTNINGSÅSEN - For oss var naturlg se ett ny bolg p, Festnngssen pekte seg ut som beste omr bosette seg. V kjenn mange som allede bor FORNØYD MED VALG AV BOSTED Den llle famlen n bodd Festnngssen sden ma, stortrves nytt hus. - V takknemlge at v fkk anbefalt Festnngssen da v var p bolgjakt. Festnngssen, BYGG SOM DU dsse VIL: snakket Tomtene varmt Festnngssen om selvbyggtomt. Dmed str frtt tl velge omr. vde. drømmehuset. N v som anbefal omr

6 10 Fredag 28. august Bygg bo bedre p 11 Bygg bo bedre p - Fredag 28. august 2015 Ren frsk luft med balanst ventlasjon sentralstøvsug AUGUST Dn psonlge rdgv En bank behøv kke være stor f gode betngels modne løsnng. V alt treng med deg nn fremtden. Aktv Eendomsmeglng lans mest nøyde bolgkund - femte r p rad! - Gr med plan om bytte bolg nærmeste fremtd? Ta kontakt med et vre kontor en hyggelg bolgprat. Aktv Aursk #hsbank følg oss Facebook hjtet lokalsamfunnet! Åpnngstd (18) Coop Extra flotte butkk svcetlbud: bjorkelangentorg.no AMFI Mye glede seg tl. Alltd. Aktv Årnes Aktv Jesshem AMFI BJØRKELANGEN TORG Apotek 1 Aursk-Høland Bblotek Lbrs Tannlegesent B-Young Coop Extra Cubus Frank Q Kjnesunn MBs Dn Matglede Aktv MEKK M Mo barneklær MUST dame- hreklær Nlle Prncess Rngo Lek Skorngen Sofes Intør Torg Caféen Traktøren EKSEMPEL - GRUNNARBEID TIL Å STOLE PÅ Vr anleggsvrksomhet god kompetanse, lang farng faget.v jobb mye med feltutbyggng, bolg-, blokk- nstrtomt. Vebyggng, vann løpsanlegg. V kan leve komplette løsnng deg! Skdelngen vr den kompetansen, den masknparken som trengs utføre alle typ tynnng sluttvrknngsoppdrag. Ta kontakt en hyggelg fagprat! Jon Ands Rønaas AS Lundbg Årnes Tlf E-post: 1954 Setsk Tlf Setsk Tlf

7 12 Fredag 28. august Bygg bo bedre p 13 Bygg bo bedre p - Fredag 28. august 2015 Nesten som bo p «VIP-trbunen»... N gode grunn: gode grunn: 1.. Bo ulke størrels størrels 7.. Bodplass Bodplass kjell kjell Bo praktsk praktsk mdt mdt sentrum sentrum 4.. Mange Mange ulke 2.. Romslge 5.. Pene uteomrd Trygt godt godt bomljø o praktsk mdttrass sentrum 4. Mange ulke størrels 7.8Bodplass kjell Romslge trass Pene uteomrd.. Trygt bomljø 3..1.Gjennomgende lelghet 6ulke.. Parkngskjell hes hes kjell Gunstg Husbankln* omslge. Pene uteomrd 8.9Trygt godt bomljø Gjennomgende lelghet Parkngskjell.. Gunstg Husbankln* Bo trass praktsk mdt sentrum 4. 5 Mange størrels 7. Bodplass N gode grunn: Gjeld lelghetene lelgheteneopptl opptl90m2 90m2 **Gjeld ennomgende lelghet. Parkngskjell hes Husbankln* 9. Gunstg Husbankln* 3. Gjennomgende lelghet 6. 6 Parkngskjell hes 9. Gunstg 2. Romslge trass 5. Pene uteomrd 8. Trygt godt bomljø Gleden ov bo sentrum Salgsstart 5 Gleden ovbyggetrnn bo sentrum * Det hndssøkt husbankfnansng lelghetene nntl 90m2. Søknad kke klart. * Gjeld lelghetene opptl 90m2 tempo. N N alts alts enhet enhet svcensvcen- tempo. butkk, spsested spsested II Park butkk, byggetrnn 44 som som lagt lagt ut ut sttusjon døra. byggetrnn sttusjon rett rett uten uten døra. salg. bolgene utmet salg. bolgene Først dagslvet ltt bltt skeptske veldg praktsk. Blant FÅR LAVERE I Park Intessen Park tempo. N BOKOSTNADER jo alts 20 enhetpark butkk, spsested svcen del Intessen annet bltt mye enkle rese bort En opplev tross alt at de mnedrkelangen Park V var nok først ltt bygget med skeptske tl bygget bolgene utmet byggetsttusjon stor, v hp kunne starte v hp kunne starte 4 som le lagt ut rettfra uten noen dag. Det jodøra. s mye tenke byggetrnn lge lnekostnadene enn hva de flytte enebolg tl lelghet, trnn 4 umddelbart med et eneste ml øyet: byggngen trnn 4 umddelbart huske p før kan rese fra et hus, men faktsk m bruke p sn nværende bolg. salg. lgene utmet et eneste ml et eneste men vskeptske kke angret Bare sekund. ltt n te bltt veldg enkelt:et lse Intessen Hvs s at rdplanen tl fnanse ett trnn 3. Ett planen vl te 3. Ett vl te Å sørge at bebones Først Park Ikke mnst d v n ftt mye Mart Kjell KjellKolt. Kolt. døra dra grde, s Mart Kjell en spltt ny modne bolg, attmart nok først ltt skeptske tl august-septemb, august-septemb, øyet: Å enkel at V varkolt, gget skje løpet øyet:med hvdag sørge s praktsk, stor, en vtrygg hp kunneøkonom, starte m td gjøre v lk Park ptl fr utsgbar somtl bodd all s utbygg utbygg Thomas Thomas Bntsen Bntsen flyttesden fra enebolg tl lelghet, attptl attptlfr fren entrygg trygg ututs jo trnn m et 4spørsml om man byggngen umddelbart komtabel mulg. best V alt v treng retbebones hvdag bebones este ml som VesttlAS. AS. Sentrum Vest men v kke angret et sekund. tror man komm trves h. Og sgbar økonom, s m sgbar økonom, s jojom ett trnn 3. Ett planen vl te nng, frsørsalong legekontor jeg ganske skk p at de all fleste Samtlge lelghet fr sørvestvendte STADIG NYE BYGGETRINN Ikke mnst d v n ftt mye et spørsml spørsml omkolt. mantror trorman man Kjell srkelg praktsk, et om man Svært løpet august-septemb, Husbankln Mart nærheten. Det ngen Åbalkong, sørge at enkel gunstg Husbankln tvl gjør, s Slorafoss. med bodplass m egne td Lelghetene byggetrnn 4 klareom skje tl gjøre v lk all komm tl trves h. Og komm tl trves h. Og tydelg at Bntsen mange ønsk ønsk at hvdagslvet bltt veldg Thomas Det tydelg at mange nngangspart. Og med hes som egen ovtagelse tl kjøpne novemb.s utbygg attptl fr en trygg ut komtabel komtabel vblant treng ret jeg jegganske ganskeskk skkp patatde deall all nes Som dealt tdlge byggetrnnene bltt ssentrum p-plass hvdag kjellen, behøv best. kke V komtabel bosbospraktsk. annet seg en mas. komtabel Vest sgbar økonom, s jo m fleste gjør, s Bntsen. leng bekymre deg nedsnødde bl salget te byggetrnnet gtt unna nng, frsørsalong legekontor fleste gjør, s Bntsen. tllegg ngen ngen tvl tvl mye enkle rese bort noen tuasjon. I tllegg mulg. et spørsml om man tror man glatte trapp. Hvs hele tatt stort tempo. mulg. praktsk, enkel Svært gunstg Husbankln nærheten. tvl om dag.det Detngen jo s mye tenke om at mulgheten Husbank- om at mulgheten HusbankDet s mye tenke behøv bruke blen. Sden Bjørkelan- dag. Intessen jo Park komm tl trves h. Og Det tydelg atbetyr mange at hvdagslvet bltt veldg fnansng betyr mye.ønsk Nesten huske p før kan fnansng mye. Nesten rese fra et gen Park lgg sentrum, stor, allede mange som Samtlge lelghet fr vestvendte Samtlge lelghet frfnn vestvendte m komtabel praktsk. Blant bltt lelghet bosgodkjent jeg ganske skk p at de all hus, menannet te meste butkk, spsested svcentesst n skre seg en de 20 enhe-seg en samtlge lelghet godkjent bltt veldg balkong, rkelg med bodplass balkong, rkelg med bodplass fleste gjør, s Bntsen. nsttusjon rett uten døra. tene byggetrnn 5lse som salgsstart husbankln. enkelt: døra I tllegg ngen tvl mye enkle Bare resebort noen husbankln. dra tuasjon. egne egne nngangspart. nngangspart. Og med dsse dag, s Espen Skjmo Slorafoss grde, s Kjell Kolt, om at mulgheten Husbankdag. Det jo smart mye tenke KONTAKT p-plass hes egen egenskeptiske p-plass kjellen, kjellen, hes FØRST LITT Sentrum Vest AS. bokostnad Fr le bokostnad som bodd Park fnansng betyr mye. Nesten huske p før kan rese fra et Espen Skjmo Slorafoss behøv V var nok lttleng skeptske tl flytte kke bekymre behøv først kke leng bekymre lelghet fr vestvendte opplev jo jo tross tross alt alt at at En del opplev sden fra enebolg tl lelghet, men v kke Det hndssøkt fnansng samtlge lelghetlnekostnadene godkjent hus, men n te bltt veldg Tlf deg bl deg nedsnødde nedsnødde bl glatte mnedlge lnekostnadene r,angret rkelg med bodplass de mnedlge et sekund. Ikke mnst d v n gjennom Husbanken alle lelghet KontaKt: KontaKt: husbankln. enkelt: Bare lse døra dra trapp. Hvs hele tatt trapp. Hvs td Stadg byggetrnn hva de de faktsk faktsk m m bruke bruke le enn hva nngangspart. Og ftt mye m tlmed hele gjøre v nntl 90 m2nye byggetrnn 5. Alle tdlge THOMAS THOMASBErNTSEN, BErNTSEN, grde, s Mart Kjell Kolt, behøv bruke blen. behøv bruke blen. lkp-plass all best. V alt v treng byggetrnn hatt Husbankfnansng. 2 sto fdg Fr le p sn nværende bolg. Ett at byggetrnn nværende bolg. Hvs Hvs gen kjellen, Tlf Tlf / 979/ bokostnad Sden Park retnng, frsørsalongpark legekontor Ved godkjent Husbankfnansng Sden lggsom bodd Park vl s at 2012, salget bolg rd rd tl tl fnanse fnanse en en kke leng bekymre En del opplev jo tross alt at sentrum, nærheten. fnn Det ngen tvlmeste om at hvte g le lnekostnad. sentrum, fnn meste sden mtabel som g. edsnødde bl glatte Hvs hele tatt bruke blen. ørkelangen Park lgg fnn meste byggetrnn 3 gtt unna stort Stadg nye byggetrnn Ett at byggetrnn 2 sto fdg 2012, salget bolg byggetrnn 3 gtt unna stort spltt ny modne modne bolg, bolg, de mnedlge lnekostnadene le enn hva de faktsk m bruke p sn nværende bolg. Hvs s at rd tl fnanse en spltt ny modne bolg, SENTRUM: Torg lgg rett uten døra. Enkle II SENTRUM: kke. Les m m p bjorkelangenpark.no. kke. Les KontaKt: THOMAS BErNTSEN, Tlf / BO KOMFORTABELT: KOMFORTABELT: Blde Blde fra fra kjøkkenet kjøkkeneten en de deoppgradte oppgradte lelghetene Park. Park. Lk tanken p bo høyt bekvemt? N kan skre deg en elegant modne lelghet med solrk balkong «VIP-utskt» ov. Festnngssen 2. H skrn trenget mot nordvest, lelghetene skres dmed gode solhold en suven utskt mot sentrum. Første byggetrnn Festnngssen Trasse vl best 12 lelghet god standard, delt p fre etasj, samt garasjekjell. TØRRSKODD FRA BILEN I kjellen vl bl laget p-plass, med hesen kan tørrskodd brnge varene lettvnt opp tl dn egen lelghet. BYGGES I TRE ETAPPER Utbyggngen FestnngssenTrasse skal ett planen eg tre etapp, vl tl slutt omfatte 36 lelghet. Bygnngene lgg øvre del MODERNE STANDARD Lelghetene vl f en modne standard,med blant annet ekeparkett p alle gulv,balanst ventlasjon, flslagte bad med varmekabl romslg bod. Fle lelghetene fr s separat vaskom. Størrelsen p enhetene var fra 69,6 m2 tl 130,7 m2 (BRA). HUSBANKFINANSIERING Det hndssøkt fnansng gjennom Husbanken alle lelghet nntl 90 m2. Ved godkjent Husbankfnansng vl te g le lnekostnad. FESTNINGSÅSEN BOLIGER OG TOMTER KONTAKT Espen Skjmo Slorafoss - Tlf Bolgen deg uten en ungeflokk p sju Treng en passe stor lelghet? Da bør ta en kkk p dsse bolgene. Festnngssen Panorama 2 nemlg pfekt deg som gjne vl ha en flott standard, men kke behøv et helt slott deg selv: De to lelghetsvarantene p 60,8 62,2 m2 (BRA). V vet at mange yngre voksne ønsk seg sn egen bolg, uten hagearbe snømkngen. Vre fremannsbolg gr all vktgste: Utskt, kveldssol veldg god standard. Alle lelghetene bygget med egne uteplass/balkong, to sovom bde nnvendg utvendg bod. De organst gjennom et samee som tar hnd om snømkng, strøng, plenklpp, fellesskrng lgnende. V allede solgt fem fremannsbolg Festnngssen Panorama. Tlbakemeldngene fra kjøpne gode, v d bestemt oss bygge fle trnn dsse lelghetene. Les m om dsse bolgene p festnngssen.no Det nye byggetrnnet vl lgge øvre del Festnngssen 3, vl f meget gode solhold panoramautskt ov, s Espen Skjmo Slorafoss Høj Eendom. Festnngssen Panorama 2 vl best to fremannsbolg. Byggestart høsten 2015 planlagt fdgstllelse første kvartal Tomten hvor Festnngssen Panorama 2 skal bygges panoramautskt ov gode solhold.

8 14 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Det ventet en befolknngstlvekst tl Oslo Akshus p alt crka nye nnbygge fram tl For oppn en best mulg utvklng hvor en bygg p eksstende som bra, r laget en regonplan, som speselt tar seg arealdsponng transportopplegg. Arealdsponngen gr p bevarng dyrket ell dyrkbar mark, samt ells utnytte sentrumsareal by tettsted best mulg gjennom tettng bolg andre arealeffektve løsnng. Aursk-Høland Romkes Blad hadde leden en prssammenlgnng p alle aktve bolgannons p fnn.no n august, bde nye brukte bolg. H vs ovskten at Aursk-Høland den leste kvadratmetprsen. «Hovedstaden» Indre Akshus Transportdelen planen tar seg eksstende kommende løsnng, speselt psontransport gjennom offentlge kommunkasjonsmdl med vekt p bane buss. BJØRKELANGEN ER KNUTEPUNKT I PLANEN Hovedanbefalngen regonplanen at 80 prosent bolgbyggngen kommunene skal skje kommunesentrene, som Aursk-Høland kommune. I tllegg tl bolgbyggng skal s kommunale ell andre offentlge tlbud samles p bllgste kvadratmetprs p Romke Tallene de nærmeste kommunene: - Aursk Høland kr ,- - Nes kr ,- - Sørum kr ,- - Fet kr ,- - Ullensak kr ,- - Rælngen kr ,- - Lørensk kr ,- - Skedsmo kr ,- Det jo en følge at voksne folk, kke mnst pensjonst, flytt fra vlla dsse stedene. Det gjeld kommuneadmnstrasjon, vart tlbud skol, kultur, helse omsorgstjenest. Sst, men kke mnst, skal s p dsse stedene legges tl rette prvat utbyggng handels- svcetlbud. Mesteparten te fnnes allede p, nr gjeld bolgbyggng arealplanen kommunen øremket ell allede fdgregult tomteomrd sksene som omkrans, hvor kke brukt en eneste kvadratmet dyrket ell dyrkbar mark. H mulghet som kan være r, med opparbe hage barnevennlge omgvels, men lkevel kort stand tl sentrum skol, kjøpe seg lelghet sentrum. Det ofte slke vllaeendomm tl salgs p tl rundt 2,5 mll. kr., kke m enn man kan f en 2-3-roms lelghet Skedsmo ell Lørensk. Det d mange barnefaml som fulgt den strømmen kjøpt bruktbolg p. store enebolgtomt, tomt flmannsbolg lelgh, med fantastsk utskt kort ve tl sentrum. De utpekte tomteomrdene romm mulghet en befolknngsøknng p rundt nye nnbygge. dag med nærmeste omland crka nnbygge, som utpekt knutepunkt regonplanen s man seg at nnbyggtallet h kan komme opp , da ov en kke fastlagt tdshorsont. Totalt bor hele Aursk- Høland kommune dag undkant mennesk. TOMTEPRISER Det lagt ut en rekke bolgtomt Festnngssen, som lgg rett øst sentrum, med fantastsk utskt kort ve tl sentrum med alle offentlge prvate tlbud tjenest. H lgg tomtene p kvm., tl prs fra rundt kr ,-. Tlsvarende tomt p Fetsund, 3 ml fra mot Lllestrøm, kost ofte 2 2,5 mll. kr. Postboks 62, 1931 Aursk Telefon Telefax Foretaksnr. NO MVA Aursk Elektrske Installasjon A/S sden oppstarten 1979 utført alle typ elektrske oppdrag. V lang farng fra: Svceoppdrag Enebolgnstallasjon Bolgblokk Nærngsbygg Sykehjem/omsorgsbolg Tele-/data-/fb-nstallasjon Brannvarslng Nemko-godkjente el. kontroll, bolg nærng Intnkontroll Nemko-godkjent tmrafør, elektro lspennng NTF-stfst takstmann, el.taksng Vr delng Lyd-Blde-Data lev alt prokt tl hjemmeundholdnng. LOKALER TIL LEIE MED GOD EKSPONERING! Meget sentralt krysset mellom RV170 RV115. Lokalene lgg p Blksrud Nærngspark p, Aursk-Høland kommune. Omr nstr- blbast. Lokalene lgg nntl RV 170 med tomt helt nntl veen! Meget god eksponng mot kommunens mest trafkkte ve! BRUKSOMRÅDER: Kontor, butkk/handel Proksjon/nstr Kombnasjonslokal/vksted Vntlagrng motorsykl 100 m m 2 Smbod, 7 m 2-15 m 2 Lag/lstkk STP FALKEN EIENDOM AS Kompveen 2668, 1940 tlf Le høye mnedskostnad p alarmen dn? Alarmmannen løsnng fra kr. 99,- pr. mned! Bedrftsdelngen Aursk Sparebank hjelp deg med løsnng tlpasset dn bedrft Du e dtt alarmsystem Cloudbast alarmportal Brukvennlg Vdeo drekte moblapp tl mobl Nabo, famle ell kanskje et vaktselskap? Du bestemm hvem den send alarm tl Gjør selv pakke ell nstallasjonshjelp. Pakkeprs fra 6 490,- Nettbutkk V lev alt nnen byggevar et bredt sortment nnen jnvar, hytteutstyr, ovn, pes malng arbedsklær. FAGKUNNSKAP. PÅLITELIGHET. SERVICE. Sden Aun Ødegaard Ass. banksjef - Led Bedrft. Ansatt banken sden Utdannet samfunnsøkonom fnansanalytk fra NHH. Tdlge lang farng fra ledende stllng bank nærngslv. Chrstne Melleby Kunddgv bedrft, Aursk. Ansatt banken sden Lang farng fra prvat sektor nnen regnskap/økonom. Alf Marus Lundbg Kunddgv bedrft, Jesshem/Årnes. Ansatt banken sden Utdannet svløkonom lang farng fra bedrftsdelngen. Krstn Wlbg Kunddgv bedrft, Jesshem/Årnes. Ansatt banken sden Lang farng fra nærngslv bedrftsmarked bank. Arne O. Jødahl Kunddgv bedrft, Aursk. Ansatt banken sden Utdannet svløkonom, lang farng nnen betalngsmdlng bedrftskund. Ger Hans Knutsen Kunddgv bedrft,. Ansatt banken sden Ble 2013 ansatt som delngssjef kontoret vrt. Tormod Løvseth Kunddgv bedrft, Jesshem. Ansatt banken sden Revsorutdannet lang ledfarng fra prvat sektor. Tom Robt Holtet Forskrngsansvarlg. Ansatt banken sden Er fagansvarlg nærngsskrng lang farng fra skrngsbransjen. Med vr gode kompetanse lange farng, hjelp v deg med blant annet fnansng, skrng, betalngsmdlng oblgatorsk tjenestepensjon. Ta kontakt en uplktende prat. V kontor p Aursk,, Årnes Jesshem. Telefon: E-post: Hjemmesde: Tlf

9 16 Fredag 28. august Bygg bo bedre p To vdegende skol g l a med bredt lnjev p Det ganske enestende at 2 vdegende skol med et bredt lnjeutvalg. vdegende skole (BVGS) alt 9 lnjevalg, mens Kjelle vdegende skole (Kjelle VGS) 3, men und lnjen tlrettelagt opplærng de hele 7 altnatv som tlbys. BVGS HAR FØLGENDE LINJEVALG: f Desgn Hndvk f Elektrofag f Helse oppvekstfag f Idrettsfag f Svce samfdsel f Teknkk Instrell proksjon (TIP) f Studespesalsng høye utdannelse f Fagskolen f Voksenopplærng HØY FULLFØRINGSGRAD Felles begge skol meget høy fullførngsgrad. Mens landsgjennomsnttet lgg p prosent, lgg BVGS p 87 prosent, Kjelle VGS topp med 94 prosent. Det sste resultatet Kjelle skyldes speselt den tlrettelagte opplærngen, at gjennom tlbud p frtdsaktvtet skapes et godt mljø. BVGS sste ret hatt et samarbede med Nærngsenng f tl lærlngeplass lokale bedrft, et prosjekt som vært vellykket Begge skolene uten Aursk-Høland s elev fra Fet, Sørum, Skedsmo tl med Lørensk Ullensak. Begge skolene ees Akshus Fylke, hold tl dels nybygde, dels nyrestaurte bygg anlegg. Stan Kragtorp Aarstad Rørlegg/Varmeansvarlg Aarstad & Sønn as & Sønn as Aarstad Rørleggretnng Rørleggretnng 1940 Aarstad & Sønn as Tlf: , Fax: Stan Kragtorp Aarstad Rørleggretnng Stan Kragtorp Aarstad Mobl:Rørlegg/Varmeansvarlg Rørlegg/Varmeansvarlg Stan Kragtorp Aarstad e-mal:1940 Rørlegg/Varmeansvarlg Tlf: Fax: , Tlf: Tlf: , 22 Fax:, Fax: Mobl: 156 Mobl: 938 Tlf e-mal: e-post: e-mal: Mobl: e-mal: VERDENS VIKTIGSTE AVIS ER DEN SOM SKRIVER OM DET SOM SKJER DER DU BOR. Kortreste nyhet vktge nyhet. vdegende skole. Alle foto: Indre Akshus Blad Annonse OTS 1/4-121x175.ndd :57 V kjempeutvalg prokt fra F jobben gjort med Honda plentraktor KJELLE HAR FØLGENDE LINJEVALG: f Bygg anleggsteknkk f Naturbruk Tlrettelagt opplærng med 7 altnatve valg: f Butkk kafe f Kjøkken kantne f Bygg f Grøntanlegg f Lag blplee f Mekansk f Trearbed 17 Bygg bo bedre p - Fredag 28. august 2015 F jobben gjort med Honda plentraktor HF 2417 HTE FORHANDLERLOGO Kjelle vdegende skole. IMPORTØR: BEREMA AS Les m p: FAGKUNNSKAP SERVICE DELELAGER INNBYTTE FINANSIERING HF 2417 HTE FORHANDLERLOGO NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE IMPORTØR: BEREMA AS Les m p: FAGKUNNSKAP SERVICE DELELAGER INNBYTTE FINANSIERING Bygg med oss mange rs farng med Legalett Grunn- gulvvarmesystem JATAK ARE BRUG AS Rakkestadvn. 10, 1814 Askm Tlf Grunnmur Betongvegg Betongbjelkelag Gulvvarme Komplette løsnng en raske m kostnadseffektv byggeprosess Telefon: /

10 18 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Attraktve lelghet! Vollatunet med 100 modne lelghet delt 13 tunhus, und byggng. De fre første tunhusene fdgstlt Camlla Haugudbrten Aktv Eendomsmeglng kan telle at alle lelghetene solgt. Det samme lelghetene 5. byggetrnn, som ble fdgstlt august Dette 3-roms lelghet p 68 kvm med stor marktrasse/ balkong med tlhørende sportsbod carport/ garasje. Med andre ord te meget attraktve lelghet som mange ulke kjøpegrupp fall, tell Haugudbrten. Byggetrnn 6, som tlsvarende lelghetene trnn 5, n salgsklare ventes fdg løpet novemb H allede 3 lelghet solgt. Byggetrnn 7 s lagt ut p marke. Dette byggetrnnet bestr et vnkelbygg med tl sammen 14 lelghet á 46 kvm, som delt p to etasj. Hv lelghet vl dspone sn egen carport med tlhørende solte sportsbod p crka 5 kvm. Bo leve Vollatunets belggenhet rett uten den trleste sentrumskjnen gr bebone beste fra to vden. Det landlg nok tl kunne ha rkelg med plass. De le husene d plasst med god stand tl hvandre. Med kort gangstand tl sentrum mdltd s sentralt nok tl f en urban følelse. P Vollatunet kan man bo p lan uten bruke bl. Tl tross at boomr delene ved en sentrumsnær belggenhet, kke de normale sentrumsulempene tl stede. Omr grøntomrd egnet alle aldsgrupp. Belggenhet bygnngstyp gjør at omr sol fra tdlg morgen tl langt p dag. Utbyggne frykt kke at de mange prosjektene som und byggng p skal spenne bena p hvandre. De enkelte prosjektene tl dels svært ulke, hevd Frode Wold Bolgutvklng AS. Vollatunet vl egne seg de som ønsk en sentrumsnær belggenhet, men som etrekk smhus med Vollatunet med 100 modne lelghet delt p 13 tunhus. p Vollatunet tun stor boltreplass frem tradsjonell blokkbebyggelse. ET MODERNE BOOMRÅDE Vollatunet tlbyr alt man vent et modne boomrde. Innen gangstand fnnes m enn 50 butkk svngssted, kommuneadmnstrasjonen, hotell, grunnskolen, vdegende skole, barnehag mv. Et modne frdrettsanlegg, drettshall, svømmehall, alpnbakke, hoppanlegg, lysløype trenngssent lgg s gangstand fra Vollatunet. Fra Vollatunet kan man g rett ut store sk med et uendelg antall større mndre vann. Sk- turløyp fnnes enhv smak. Jakt-, fske naturopplevels tlgjengelg rkt monn. Alexand Holm kjøpte lelghet trnn fre flyttet fra Strømmen tl Vollatunet Jeg kke angret et sekund, uttal Alexand Holm. Lelgheten god standard, lgg sentralt dekk mtt behov en enkel tlværelse. Det ngen tvl om at man fr mye pengene, s Holm. Modne selvelelghet ulke størrels Vollatunet und utvklng bl et lte, men komplett bomljø. Tunhusene som n bygges ov to plan. Hvt tunhus vl nneholde fra 6 tl 10 lelghet, alle med utvendg sportsbod garasje ell carport. Lelghetene, som p 46 kvm ell 68 kvm, nnbydende modne med god standard effektve løsnng. Stuen store, gode vn som gr mye lys nn, utgang tl marktrasse 1.etg, evt. balkong 2.etg. Entréen vl ha delkate, gr fls med varmekabl gulvet. Veggene lyse fdgmalte, uten om p ba hvor fls. P sovom, boden, stua kjøkkenet lagt sltestk ekeparkett. Ba gr fls p gulv med varmekabl. Veggene vl bl flslagt med lyse, modne fls. For øvrg vl ba f sjarmatur montt p vegg med sjvegg glass, "Et trvelg boomrde!" Tomtens belggenhet et allede etablt næromrde medført at normale grunnnvestng nye ve, vann, løp, strøm mv. vært mnmale. Dette komm s kjøpne tl gode. Frode Wold tllegg at utbygg søkt bygge svært arealeffektve bygg, med modne kostnadseffektve teknske løsnng. Det blant annet vært et ml holde fellesutgftene p et mnmum, Økonom som nnfellbare. Toalettet praktsk vegghengt, samme badromsnnrednngen p 60 cm med svant spelskap. Det legges opp tl vaskemaskn p ba. Kjøkkennnrednngen vl ha glatt profl med ntegrt komfyr oppvaskmaskn med stlfront, samt frttstende hvtt komb kjøle- fryseskap. En 100 lts varmvannstank plasst kjøkkenbenken. For lelghetene p 68 kvm vl stuen bl montt stlppe med pesovn en lun varme p ekstra kalde dag, ell rett slett bare kosen sn skyld. Gsle Spdsbg Aktv Eendomsmeglng men kjøpe kan f del være raskt p banen, poengt at da større sjanse f den lelgheten man helst vl ha, gr kjøpen anlednng tl pvrke fle nnrednngsmessge hold tlvalg øvrg. noe drften de allede oppsatte byggene p Vollatunet vs at lykkes. Totalt sett ønsk utbygg leve den beste kombnasjonen standard, belggenhet prs p. Haugudbrten Spdsbg enge at Vollatunet tlbyr bde hyggelge praktske omgvels, samt svært mye bolg pengene. Kjøkkennnrednngen vl ha glatt profl. Stlppe med pesovn. Ba fls p gulv vegg. Stor, trvelg vanda med gode solhold. V megl frem dne vd BJØRKELANGEN BOLIGUTVIKLING v/ Frode Wold mob AKTIV EIENDOMSMEGLING v/camlla mob Gsle mob

11 20 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bredt hndvksamarbede p Idéen om utnevne tl landsby kom et par r sden, da noen fra styret nærngsenngen deltok p en landsbykonfanse p Dokka, som var første ste som klærte seg som landsby. Det brede tlbu attraktve ene bolgtomt p s skapt et betydelg marked hndvk tjenest de skjellge fag. Ved sden feltutbyggng hvor større utbygge sett opp skjellge typ bolg, som enebolg, 2-mans bolg, rekkehus lelghetsblokk, s mange som kjøp tomt bygge selv. Dette resultt oppblomstrng samarbedsopplegg mellom skjellge typ hndvke. Mndre grunnentreprenør, byggmestbedrft, snekke kke mnst hndvke nnen skjellge fag som rørlegge, elektrke, ventlasjonsvrksomhet, glassmeste, lsesmed, male, flslegge, alarmlevandør m.v. funnet hvandre nngtt samarbedstal som kan gjøre hele byggeprosessen enkle. SAMARBEID OM SIKKERHET Et slkt typsk samarbede nettopp etablt omkrng skkhet omkrng bolgen. frmaene Slorbak Thoresen AS (el.nstallasjon), Glass AS, Lsekspressen AS, Elkotek Skkhet AS/Alarmmannen, samt Aurvakta utarbe et opplegg som kan bdra tl skre bde bolg bedrft. Noen bedrftene kan bst ved nstallasjon alarm, hvlke type alarm vl m.v. Du bestemm selv hvem som skal f meldng om f.eks. nnbrudd, strømbrudd, brann e.l., hva som skal meldes, bl.a. gjennom en app tl mobltelefonen. Om man skulle bl utsatt nnbrudd ell andre uønskede tng, Dsse lokale aktørene samarbed om skkhet. Fra venstre: P-Erk Deseth Lsekspressen AS, Frode Høgenes Slorbak & Thoresen AS, utvkl Alarmmannen AS, Dag Markussen, Trond Røbg Aurvakta Dan Erk Johansen Glass. Foto: Bjørn Ivar Bgud, IAB. kan vakta, glassmest, lsesmed ell andre være p plass p kort td. Det fne at alle dsse lokale, godt lokalkjent kan være raskt p pletten. Det lokale e-vket ees ov abonnent De 3 gamle kommunene Nordre- Søndre Høland Setsk var tdlge ute med etable elektrsk synng. Høland var først ute allede 1919, vl s at om 4 r rund Høland Setsk Elvk SA (HSEV)100 r. Aursk, som den fjde kommunen den nye storkommunen 1965, hadde s eget e-vk. De valgte selge vrksomheten ut, Hafslund som dag ansvaret lnjenettet den nordre delen kommunen. HSEV tllegg tl lnjenettet s levandør strøm, kund valgt HSEV som strømlevandør. V de sene r, h bygda vært, utsatt uvær som kan ha voldt skad med strømbrudd som resultat, da komm delen ved en lokal lnjee tl sn fulle rett. Raske utryknng god lokal kjennskap tl nettet bdratt tl korte utkoblng. BREDBÅNDTILBUD HSEV etablte noen r sden sammen med IT-selskapet Innovasjon AS p selskapet Romke Bredbnd AS. I fjor ovtok HSEV alle aksjene bredbndselskapet. Romke Bredbnd s ovtatt Antennelag som levandør TV-kanal prram tl praktsk talt alle husstand p, kke mnst alle nye bolg. Ponbtene proses p De kjente plastbtene Pon proses bedrften Cpax AS p. Årlg proses ca bt, bedrften som ca. 40 fast ansatte samt opptl 10 deltd, hengg sesong. Pon-btene proses et totalsortment p alt 15 modell, h 12 modell fra 8 tl 17 fot und te nnet, men tllegg lag de s 3 Steady flatbunnede bt fra 8 tl 13 fot. Cpax AS pros s en rekke andre prokt plast, som bøy oppdrettsnærngen, speselt lakseoppdrett Norge, men s oppdrett andre fskeart en rekke land Europa. Dessuten lag bedrften kann beholde/tank, de største gr tl nfrastrukturanlegg bndelse med vann løp. Bryggepontong kompostbeholde s vktge prokt. Cpax AS føy seg godt nn rekken anste plastbaste prosent Aursk- Høland, bl.a. rørprosenten Wn Stela p Løken Stenqvst p Fnstadhagen en kommune som mest kjent sk landbruk. De mange plastproktene bdratt tl at utvklet høy kompetanse p te omr blant de mange fra bygda som jobb dsse bedrftene. Foto:

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

FjellsikringsPosten 2015

FjellsikringsPosten 2015 FjellskrngsPosten 2015 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om

medmer5 6-2 nr log lov2.7.1999 nr 61 om INE 01111110 -Fra frort tl frell RRR 10 3 5 er ly'emiet lov24.6.2011nr 30 om belse-omsolgstjeneste medmer5 6-2 nr l lov2.7.1999 nr 61 om spesalsthelsetjeneste medmerjï 2- I e. nnleggelse sykehus* samarbed

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

Barne- og ungdomsavdelinga. nytt og trygt ved Ålesund sjukehus

Barne- og ungdomsavdelinga. nytt og trygt ved Ålesund sjukehus Barne- og ungdomsavdelnga nytt og trygt ved Ålesund sjukehus Velkomen tl oss! Barne- og ungdomsavdelnga ved Ålesund sjukehus er glad for å kunne ynskje velkomen tl nytt, framtdsretta bygg. Etter mange

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell

Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord. Beskrivelse av valgt organisasjonsmodell Kategorstyrng av nnkjøp Helse Nord Beskrvelse av valgt organsasjonsmodell 16. jul 2014 Dokumenthstorkk: Oppdatert etter nnspll fra Styrngsgruppa 24. ma 2012 oppdatert 6. desember 2013 av TAW etter møte

Detaljer

8 eneboliger. på Kleppe

8 eneboliger. på Kleppe 8 eneboliger på Kleppe Det beste fra to verdener Vi sier ikke at livet er en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel å påstå at å bo i Verdalen i Klepp kommune kan gi

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23

Innhold 1 Generelt om strategien...3 2 Strategiens resultatmål...7 3 Igangsatte tiltak...15 4 Annen aktivitet...23 Innhold 1 Generelt om strategen...3 1.2 Innlednng...3 1.3 Sammendrag...4 1.4 Kunnskapsutvklng...5 Bolgsosalt studum...5 Kollegavurdernger...5 Erfarngsutvekslng...5 På ve tl egen bolg vekker nternasjonal

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON Flyttht INFORMASJON Fjellregonen Hstor om tlflyttng tlflyttngsarbed sju kommun 13 456 78 91 11 Vtskapsordnngen. S 6 INNHOLD s 4 Flyttht 1 11 «I dsse Flyttht-td», s v. Men hva betyr nå t? Sn noen? S 18

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkv JoumalpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudr Hagalnsdottr Sluttbehandlede vedtaksnstans: Formannskap Sak nr.: 055/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden.

klar til bruk Velbekomme! Holst Foods og Pro Innova har utviklet ferdigretter fra Thailand som passer til de fleste innen den gastronomiske verden. klar tl bruk klar tl bruk Holst Foods og Pro Innova har utvklet ferdgretter fra Thaland som passer tl de fleste nnen den gastronomske verden. Thamatens hemmelghet Thamat skjuler hemmelgheter mange kke

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 0102 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 0 Tellngsresultater Tlbakegående tall - Prognoser SARPSBORG 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I seren "Tellngsresultater - Tlbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Er verditaksten til å stole på?

Er verditaksten til å stole på? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Er verdtaksten tl å stole på? En analyse av takstmannens økonomske relasjon tl eendomsmegler av Krstan Gull Larsen Veleder: Professor Guttorm Schjelderup Utrednng

Detaljer

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore

Ekofisk 2/4 C-16. Hendelse- og årsaksanalyse Avvik. Barrieresvikt. Rammeavtale. Første gang ØMV brønnhode utstyr ble valgt for installasjon offshore Ekofsk 2/4 C-16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk 1989 prekvalfst prekvalfst 1989 1989 Rammetale Rammetale ved ved ordre ordre ST-9-250288 ST-9-250288 nngått nngått 1989 1989 Første gang hode utstyr valgt nstallasjon

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

i grønne og blå omgivelser

i grønne og blå omgivelser - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN Grødem Gård Innholdsrike FAMILIEboliger i grønne og blå omgivelser Grønt. blått. ut mot havet. Grødem ligger godt plassert i den grønne landsbyen Randaberg, der 65 prosent

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE. Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agd REGIONALAVDELINGEN 2013-2020 strategsk handlngsplan for bblotek vdegående skole Vest-Agd D N N LA LA GA GA D N D RO RO N LA U A U ST G DE -A G DE R SIRDAL R RO DE GA G

Detaljer

2/gm. 1i MW VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. :iii. Sentrumsveien 66, 8540 BALLAN GEN Gnr. 40 Bnr. 266 BALLANGEN Ballangen Kommune Dato for befaring

2/gm. 1i MW VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. :iii. Sentrumsveien 66, 8540 BALLAN GEN Gnr. 40 Bnr. 266 BALLANGEN Ballangen Kommune Dato for befaring \L,\ E E] Dokd:14004394(11I439-2) E _oelanetaksf 40/25 - SENTRUMSVEIE4 56- "«) VERDl- - NIIO 2/gm f T_ A RAPPORTANSVARLIG: Ing 1 59183/)9 TAKSTMANN {NGENIOR < ) "»\ \A'_L"V -I J 1 MW FrdtjofNansens Ve49,

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: II Sak nr.: 050112 I KOMMUNESTYRE SAKSPAPIR .------Jr..'c;~~---------..-------.-~-------------------.._-.. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 11/11396 Arkv sakd.: 11/2608 Slttbehandlede vedtaksnnstans: Kommunestyre Sak nr.: 050112 KOMMUNESTYRE.

Detaljer

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008

Norden HISTORISK OMPROFILERING. Konserninformasjon fra Posten Norge 6. september 2008 Norden HISTORISK OMPROFILERING To sterke merkevarer skal samarbed vnne fram Norge og Norden. Sde 2 Fargerk forvandlng Rødt og grønt, hånd hånd. Posten og Brng sne nye logoer spller på lag. Sde 6-7 Nytt

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen

DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT. prisbestemmelsen DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Fskebãtredernes forbund Postboks 67 6001 ALESUND Deres ref Var ref Dato 200600063- /BSS Leverngsplkt for torsketrálere - prsbestemmelsen V vser tl Deres brev av

Detaljer

_ Slektsnavn, for- og mellomnavn 21 DES2015. Eierandel 1/2

_ Slektsnavn, for- og mellomnavn 21 DES2015. Eierandel 1/2 Statens landbruksforvaltnng Norwegan Agrcultural Authorty Les rettlednngen (2--15--c6(( ( om konsesjonsfrhet I8 7 Egenerklærng ved erverv av fast eendom mv. Fastsatt medhold av forskrft 8. desember 2003

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt?

Norske CO 2 -avgifter - differensiert eller uniform skatt? Norske CO 2 -avgfter - dfferensert eller unform skatt? av Sven Egl Ueland Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master samfunnsøkonom Unverstetet Bergen, Insttutt for økonom Oktober

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir)

Notater. Bjørn Gabrielsen, Magnar Lillegård, Berit Otnes, Brith Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdir) 2009/48 Notater Bjørn Gabrelsen, Magnar Lllegård, Bert Otnes, Brth Sundby, Dag Abrahamsen, Pål Strand (Hdr) Notater Indvdbasert statstkk for pleeog omsorgstjenesten kommunene (IPLOS) Foreløpge resultater

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap

Ambulanseflystruktur og operativ/teknisk kravspesifikasjon. Høringsuttalelser (ajour 26.01.2007) Kommentarer beredskap Ambulanseflystruktur og operatv/teknsk kravspesfkasjon. Hørngsuttalelser (ajour 26.01.2007) Hørngsnstans Kommentar basestruktur Kommentarer beredskap Kommentarer tlbudsdok/ kravspek Andre kommentarer RHF:

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG Julemøte Krstansand Julemøte Setesdal Julemøte Lyngdal Julemøte Froland REDAKTØREN Tmnlste 2015 Godt nyttr! N v

Detaljer

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref.

Asker og Bærum tingrett Postboks 578 1302 SANDVIKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlig advokat: Lage Sverdnip-Thygcson Vår ref. 27 Okt 2011 19:52 Arctc nternet 22171941 Sde: 1 Torkldsen, Tennae & co. Advokatfrma AS Asker og Bærum tngrett Postboks 578 1302 SANDVKA Oslo, 24. oktober 201 1 Ansvarlg advokat: Lage Sverdnp-Thygcson Vår

Detaljer

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid

Informasjon om studiemodellene heltid og deltid Informasjon om studemodellene heltd og deltd Innhold Om førskolelærerutdannngen - heltd og deltd 2 Hva utdannngen kvalfserer for...2 Utdannngens mål...2 Oppdragermandatet - nær sammenheng mellom teor og

Detaljer

NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr1300000 kr1 040000

NITO VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM 6/3. OlavSørensen. H ' besøk httpz//takstverifisering.nit0.no. 271m2 259m2 627,2m2 kr1300000 kr1 040000 E] EE l E. Dokd:14004409(08/595-18) ' 401260SENTRUMSVEIEN 10 AVVERDIoe LANErAKsT.`- é O8/595-/8 5,;/, 41'O03/)1-,1 6/3 TAKSTMANN INGENIOR,/ RAPPORTANSVARLIG: Ing. F rdtjof Nansens Ve 49, 8516NARVIK Tlf:

Detaljer

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Anodisk oksidasjon ALL IN ONE. Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger!

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Anodisk oksidasjon ALL IN ONE. Din totalleverandør av ENØK og Legionella-løsninger! Rent vann - rene rør - ren eng - en ren kundes Anodsk oksdasjon Klordoksd UV-anlegg Kobb/Sølv Kjemsk rens ALL IN ONE Dn totallevandør ENØK Legonella-løsnng! Velkommen tl Snart tyve år har gått sden v startet

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder.

må det justeres for i avkastningsberegningene. se nærmere nedenfor om valg av beregningsmetoder. 40 Metoder for å måle avkastnng Totalavkastnngen tl Statens petroleumsfond blr målt med stor nøyaktghet. En vktg forutsetnng er at det alltd beregnes kvaltetsskret markedsverd av fondet når det kommer

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1

Detaljregulering for Sole Skog område B6-1, B6 2, B7, L1, F1-1, F1-2 og T1 Detaljregulerng for Sole Skog område B 1, B, B7, L1, F1 1, F1 og T1 Planbeskrvelse Oppdragsgver Såner Invest AS Rapporttype Planbeskrvelse Forslagsstller 1 Detaljregulerng Sole Skog: område B 1, B, B7,

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - DESEMBER 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - DESEMBER 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - DESEMBER 2015 37. ÅRGANG Vent restaurng - Marnardal Hvordan f LMK-skrng? Folkevn Brkeland Vant preme Øynahea REDAKTØREN Tmnlste 2016 Kjære venn

Detaljer

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser EIKESKAR NOTODDEN Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon EIKESKAR NOTODDEN BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE NOTODDEN

Detaljer

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013

BoSmart. 9 kompakte og praktiske hus. Se nærmere på. Utgitt desember 2013 BoSmart Utgitt desember 2013 Se nærmere på 9 kompakte og praktiske hus Det er ingen selvfølge å ha råd til egen bolig BoSmart Spesielt hvis du er i etableringsfasen, eller kun har én inntekt. Blink Hus

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen

GARANTI BOLIGAVIS. Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen GARANTI BOLIGAVIS Nr. 11/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Utsikt fra Komsatoppen Foto: Robert Baardsen Alta Breverud Brl ALTA/BREVERUD BRL Koselig 3-roms BL-leilighet i Breverudmyra. Dette er en innbydende

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting.

Saksbeh: Lars Grimsby. .Svar pi ssknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens $ 93. Vilkar for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygnngsetaten Avdelng for byggeprosjekter Nls Haugrud Svlarktekt Ovre Slottsgate 12 0157 OsI-o nhaugrud@onlne.no Deres ref Var ref (saksnr'): 200703389- l0 Oppgs alltd ved henvendelse

Detaljer

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2014 36. ÅRGANG Mcedes-parade Brkeland Museum Island Mange flotte bl Brkeland Festdag Åsal REDAKTØREN Tmnlste 2014 Ja, te vært

Detaljer

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA

' FARA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (FARA ASA Det nnkalles herved tl ordnær generalforsamlng FARA ASA den 24. aprl 2014, kl. 16.30 selskapets lokaler O.H. Bangs ve 70, 1363 Høvk. DAGSORDEN Generalforsamlngen

Detaljer

4 eneboliger på Frøyland

4 eneboliger på Frøyland 4 eneboliger på Frøyland Carport med sportsbod 4 soverom 2 bad Tv-stue Velkommen til Åslandstunet Vi sier ikke at livet blir en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer