UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE"

Transkript

1 Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Utge 2 August 2015

2 2 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Led Hroar Braathen Bygg bo bedre p Aursk-Hølands Skenngen! svar p Hroar Braathen UTGITT AV: Nærngsenng samarbed med følgende lokale utbygge: Bolgutvklng AS Bygg Med Oss AS Høj Eendom AS Sentrum Vest AS Idè Layout: Indre Akshus Blad kommunesentet Aursk-Høland, p folkemunne «Hovedstaden Indre Akshus». Denne nmasjonssen tell en del facts om speselt Aursk-Høland kommune genelt. ble klært som landsby fjor, med menes «beste fra byen, beste fra lan!» en typsk landsby med offentlge prvate svcetlbud spass omfattende at dekk de all fleste behov. Belggenheten sentral hold tl Oslo, Lllestrøm, Gardmoen Clottenbg Svge. Handelstlbu bra. 40 landsdekkende kjed representt, dsse tlbyr stort sett samme vareutvalget som kjedenes butkk Lllestrøm Oslo. I denne utgen «Bygg bo bedre p» presentes en rekke aktuelle utbyggngsprosjekt, kke mnst et tlbud tomt som kke mange Akshus kan konkurre med, uten at gr p bekostnng dyrket ell dyrkbar mark. Det tomt sks med fantastsk utskt sken rett bak huset. Mangenfjellet Turlag den «lokale Skenngen», som presentt denne sen. Sst, men kke mnst, presentes s som skolesent, med 2 vdegende skol, et høyskolestudum p godset Edsvket, rosnen pølsa; vedtatt byggng ny barne- ungdomsskole, nytt helsehus/medsnsk sent ny svømmehall. I tllegg v allede et godt utvalg drettsanlegg enhv smak. Ikke nøl med ta kontakt med noen utbyggne som present seg denne sa! V mye by p! Med vennlg hlsen Hroar Braathen Styremedlem Landsbyen vr - alt p ett sted MANGENFJELLET: Mangenfjellet Turlag sden 1996 vært «Skenngen» Aursk-Høland. MFT sn dé tlrettelegge «skgng» naturopplevels p Mangenfjellet. Sden starten 1996 lagets aktvtet profesjonaltet vokst sakte men skkt. Sammen med vel 20 velvllge grunnee snart medlemm te en vktg aktør tl frvllge kulturarbe kommunen. Fakta om f Aursk-Høland kommune ble l966 resultatet en sammenslng tdlge Setsk, Nordre Høland, Søndre Høland Aursk kommun. f Aursk-Høland kommune areal den største kommunen Akshus med rundt dekar, h noe undkant dekar sk vann, mens dyrket areal rundt dekar. f Folketallet pr crka nnbygge, som store tall del seg med crka nnbygge gamle Aursk kommune, crka 5000 nnbygge som sn tl, hund s Setsk, mens Hølandsbygdene øvrg, vl s syd med tettstedene Løken, Momoen Hemnes tell vel nnbygge. f Det regstrt crka jege Aursk-Høland, h rundt 400 kvnn. Omtrent jege jakt elg. f Aursk- Høland en de største elgkommunene Norge, gs rlg fellngstllatelse p rundt 500 elg. Oslo Grense 45 km Sentrum 58 km AURSKOG-HØLAND Lllestrøm 38 km Gardmoen 60 km Årnes 40 km Mysen 50 km f Aursk-Høland Fskeadmnstrasjon organs en fskekortordnng hele kommunen, fle lokale jeg fskenng drv p eget ntatv kultvng en rekke elv vann ved hjelp kalkng utsettng fsk. Det speselt stor ntesse fra tyske turst gjeddefske de vannene som denne fskesorten. f En flytur ov Aursk-Høland vs raskt et myld store sm vann, tjn elv mellom. Man kan gjne kalle kommunen Norges «De tusen sjøs land». f Det et rkt organsasjonslv Aursk-Høland med gode tlbud, kke mnst nnflytte, som sørg rask ntegrng med bygdas befolknng. f Aursk-Høland Reselvslag p sommstd kontor gamle Stasjon, h kan man f ovskt ov skjellge typ rese- turtlbud. Clottenbg Svge - 60 km Fakta om f kommunesentet Aursk-Høland kommune. f Rundt mennesk som sn tl, hund crka 750 fra Setsk. f Rdhuset med kommuneadmnstrasjonen lgg p. f Av andre offentlge ell kommunale tjenest p, kan nevnes sykehjem, legesent, ambulansetjenesten, brannvesenet, planlagt et nytt medsnsk sent. Ells fnnes et godt besøkt bblotek med mange speselle tlbud store sm. f Sportssent med kunstgressbane, ed Sportsenng (BSF), et frdrettsanlegg med naturgressbane omgtt tartan løpebane utkaststed de skjellge kastøvels samt hoppgrop hoppøvels, ed Aursk-Høland Frdrettslag (AHF). Vegg vegg lgg s Sportshall, s ed BSF. H s startpunktet lysløype. P jor ved Edsvket Gods s etablt en ny lysløype. f I tlknytnng tl Edsvket Gods samarbed med Høgskolen Østfold etablt et høgskolestudum ledelse. f Det und byggng en ny skole med bde barneskole ungdomsskole. Denne skolen ventet st fdg BJØRKELANGEN f Det 2 vdegende skol p, vdegende skole Kjelle vdegende skole med alt 12 skjellge lnjevalg. f I sen vest lgg Dalhaugla Alpnbakke hoppsent. Alpnbakken sktrekk, kunstsnøanlegg preparngsutstyr, s lekebakken de mnste, samt varmestue. Hoppsentet 3 bakk med skjellge størrels. Anleggene drftes henholdsvs alpnklubben hoppklubben. f Røytjn badeplass en meget populær badeplass, som lgg p sen øst, ved fylkesve 170 p veen tl Setsk Svge. f Grassen Skytesent lgg syd, h fle lag enng nnen skytng jakt som bedrv aktvtet. Det tradsjonell skarpskytng, elgbane, le pstolbane. P vnten s en topp modne nnendørs mnatyrbane. f Ekssmoa Motorsent lgg rett øst, ees drves NMK Aursk-Høland. H en rekke tlbud tl motorntesst ungdom, men s noe eldre aldsklass. f Handels- svcetlbud p, se egen sak. Kun 10 mnutt bl fra retnng nord øst fnn Mangensken. H «oppe» p et høydedrag mellom moh vnten stabl gr oss de beste utsetnng. Et skomrde med nnslag store myr som gr følelse fjell gr oss mulghet lage gode skspor lett kupt treng. Frluftslv tur p sk str stkt den norske folkesjelen. Knapt noen aktvtet kan mle seg med barnefaml p sktur en fn vntdag. Mlet gjne en vre 2 turhytt d en solbærtoddy varm vaffel vent p vrge skløpe. P vnten prepar v vel 80 km med skløyp, p sommen kan sykle p endeløse sksblve. Vre 2 turhytt lgg hv sn ende omr Innbydende skløyp flott treng. nnbyr p vnten tl en veltjent hvl rundt blet ell nne hytta. Kjøltjnhytta Myrla som hyttene het kan s lees ovnattng. I somm den gamle Myrla revet tl del en helt ny hytte som skal st klar tl sesongpnngen MFT anskaffet 2013 en helt ny løypepreparngsmaskn som skr god kvaltet p løyp sammen med et godt kvalfst løypelag yttlge 5 snøscoote v alltd godt rustet tl lage gode skspor. Mangenfjellet med sne aktvtet bdrar tl gjøre Aursk Høland tl et godt sted bo. Av Carl-Fredrk Hnaas Mangenfjellet sn løypemaskn. Alle foto: Gro Trættebg Yrende lv ved Kjøltjnhytta en fn vntdag.

3 4 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Bygg trygt sammen med sm store byggeprosjekt Bygg Med Oss AS ble etablt 2013, ansatte med lang bred farng p mange felt nnen byggebransjen. I staben v utdannet tømmmest arktekt. Vr sentralgodkjennng fagomrd bestr ansvar oppførng bygg, tjenest prosjektledelse sm store byggeprosjekt. V ptar oss tjenest selv om v kke ansvar utførelse. Tjenest fra Bygg Med Oss AS: - Arktekttjenest - Ansvarlg søk ulke tltakstyp - Prosjektng utførelse vtrom - Uhengg kontroll - Prosjektled som led følg med p byggeprosessen slk at regl bygnngsteknske utført trygt rktg. - Skaff arbedsfolk tl oppførng bygg - Skkhet (SHA) bndelse med byggng V lev: - Gjennomførng hele del byggeprosjekt - Lev bygg prosjektt grunnmur med radonskrng fra Legalett, Svge. BYGG MED OSS AS Foretaket godkjent nnen følgende 9 godkjennngsomrd: Funksjon Fagomrde Tltaksklasse Ansvarlg søk ( alle typ tltak) 2 Prosjektende Prosjektng vtromsarbed 1 Ansvarlg søk Søk vtromsarbed 1 Prosjektende Utførende vtromsarbed 1 Uhengg Lufttetthet ( nye bolg) 1 kontrollende Uhengg Vtrom ( bolg) 1 kontrollende Prosjektende Arktektur 1 Prosjektende Ovordnet ansvar 1 prosjektng (bygnng, anlegg ell konstruksjon, teknske nstallasjon) Utførende Ovordnet ansvar utførelse 1 (bygnng, anlegg ell konstruksjon, teknske nstallasjon) Bolgprosjekt I dsse dag v godt gang med byggng : - enebolg p Setsk. - enebolg Holmenkollen - lve garasje p Vormsund Lokale refanseprosjekt grunnmur: Denne vren høsten v levt komm tl leve utføre 15 grunnmur, alt fra garasj, enebolg tl store lv retnngsbygg. - Vollajor, enebolg garasj - Rema 1000, Løken, retnngsbygg - Lve 720 m 2, Vormsund - 15 enebolg Fetsund samarbed med Famlehuset. Tuentunet - arbed med grunnmur Rng oss p ell send en e-post tl om treng hjelp tl dtt byggeprosjekt. Svceveen Telefon:

4 6 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Aursk-Høland sats 550 mllon kron p skole, helse kultur p Aursk-Høland kommune vedtatt satse nntl 550 mllon kron p ny barne- ungdomsskole, helsehus/ medsnsk sent svømmehall med mange tlbud p de nærmeste 2-3 r. Dette vl øke totale tjenestetlbud kommunesentet betydelg selvfølgelg bdra tl at et enda m attraktvt sted etable seg bo. Aursk-Høland kommune snart nnbygge, vl ett all sannsynlghet bl stende som egen kommune vde. Med kommunens store gafske utstreknng d vktg at kommune sentret fr de nødvendge offentlge tjenstetlbud, som de ovennevnte 3 prosjekt. Ny Det vedtatt bygge en ny barne-/ungdomsskole p. Den gamle ov 50 r, vært sanngsmoden lang td. Kapasteten p den nye 1-10-trnnsskolen 640 elev. Ved høstens skolestart var 518 elev. Den gamle skolen skal rves, rvestart allede oktob. I somm d bltt satt opp 3 modne mdltdge pljongbygg, s elevene ftt en fn smak p ny skole allede med flotte klassom, fellesareal m.v. skole INNHOLDSRIK NY SKOLE Den nye skolen, som en grunnflate p 7200 kvm, med totalt kvm. undvsnngsareal, vl bl meget nnholdsrk med tjenestetlbud nnen kultur drettsaktvtet tllegg tl skolen. Barneskoledelen vl være adsklt fra ungdomsskoledelen, vl være en egen admnstrasjonsfløy. Bygget vl nneholde blackbox/ kultursal med plass tl 300 pson egne undvsnngslokal kulturskolen. Det vl s bl en flbrukshall p størrelse med en hndballbane, men s med tlbud en rekke andre drettsaktvtet. Det utstrakt bruk tre den nye skolen, bl.a. alle bærende konstruksjon massvtre, som 100 prosent gjenvnnbart klmanøytralt, legges vekt p oppn et godt nnemljø p skolen. Den nye skolen lggende p samme tomt som den gamle skolen, skal st fdg tl 300 mllon kron Sksse ov skole som skal bygges p. Skolen vl preges trevk, bde ute nne, en glassgang mdten. Sksse: HRTB Arktekt Ny svømmehall med helsebrngende tlbud Det vedtatt at skal bygges ny svømmehall p. Det fnnes dag et lte svømmebasseng den gamle skole, men te lke sanngsmodent som resten skolen, som jo skal rves stattes med ny skole. I ste bygge nytt svømmebasseng p skolen, skal den nye svømmehallen plasses ved rdhuset p. Norges Svømmebund vret bygge nye svømmehall ett et nytt konsept, med fnansngsopplegg, som nnebær fle offentlge tlskudd de svømmehallprosjektene som kom med den første gruppen hall. Det dre seg om bde ordnære ekstraordnære spllemddeltlskudd momsrefusjon, samt lokale g. I et samarbed mellom kommunen lokale ldsjel p, kom man med første gruppen planlagte svømmehall. Svømmehallen p kostnadsbegnet tl 68 mll.kr, men p grunn ovennevnte tlskudd vl kommunenes kostnad tl prosjektet være begrenset tl 30 mll.kr. Hvs man skulle bygget et enkle basseng den nye skolen vlle kommunens kostnad bltt den samme, men man vlle g glpp ekstraordnære tlskudd som lgg nne prosjektet. Den planlagte svømmehallen vl nneholde et helt annet folkehelsepspektv enn et tradsjonelt basseng. Svømmng sknsomt bde muskl, ledd, skjelett sen, ofte brukt sammenheng med behandlng skjellge ldels. D vl den nye svømmehallen tlby sambruk mellom fle tjenestegrupp, som: - Skolene - Folkeba, tapgrupp - Bruke alle aldsgrupp - Babysvømme - Ltskeltlbud - Opplærngsbasseng - Oppvarmngsbasseng konkurransesvømme - Svømmegruppene drettslagene - Konkurransesvømme Anbudsdokumentene sendt ut tl de prekvalfste levandørene. Hvs den sluttende poltske behandlngen gr som alle hp, vl svømmehallen st fdg Nr svømmehallen med ovennevnte tlbud 25 mets basseng fdg etablt, vl g Aursk-Hølands nnbygge et stort løft tjenestetlbu. helsehus Nytt med omfattende tjenestetlbud Det vedtatt at Aursk-Høland kommune skal bygge nytt helsehus p tlgrensende tomt tl sykehjemmet p. Prosjektet tsatt prosjektngsfasen, men prosjektet lagt nn en rekke bde eksstende nye tjenestetlbud p helsesektoren. Helsehuset ansltt vlle koste ca. 175 mll.kr. Følgende tjenest skal samles nye helsehuset, som s bltt benevnt som medsnsk sent: - Legevakt - Øyeblkkelg hjelp døgnenhet - Helsestasjon, nklusv jordmortjeneste ebyggende team - Psyksk helse - Frsklv - Lærngs- mestrngssent - Fyso- gotapdelng - Hjemmetjenesten - Dagsent mennesk med demens - Omsorgsbolg - Fylkestannlege Man vent at nye helsehuset, med alle ovennevnte tjenestetlbud, vl bdra tl økt tvrfaglg samarbede mellom ansatt, delng, p tvs sektor, noe som gjen vl styrke kommunens evne tl samordnng tjenestene. Helsehuset planlagt fdg Store Det store utbyggngsomrd p gang p, kke mnst attraktve tomt sene rundt sentrum. Dette nedfelt kommunedelplan, som nylg vedtatt. Utbyggngen skal skje skomrd med kke dyrket ell dyrkbar mark, samt med tettng sentrumsomr. Det ngen andre tettsted ell aktuelle omrd utbyggng Aursk-Høland, Fet ell Sørum som s store utbyggngsareal p tur, uten angrpe dyrket mark., som admnstrasjonssent Aursk-Høland kommune, jo s Regonplan Oslo Akshus utpekt som kommunens knutepunkt, hvor 80 prosent bolgutbyggngen skal skje, noe som mulg med respekt dyrket mark. SENTRUMSOMRÅDET I sentrumsomr legges opp tl skalt tettng gjennom høye arealutnyttelse, nye kombnte bygg med nærngslokal/ butkk lelghet, samt allede pbegynt blokkutbyggng med 6 8 etasj. Dette gr sum mulghet nye boenhet. FESTNINGSÅSEN I tllegg allede und klargjørng en rekke tomt den skalte Festnngssen utbyggngsmulghet øst sentrum. H lgg mulghet crka 400 tomt, med bde enebolg, rekkehus tasseblokk med et totalareal p crka 500 dekar som enn kke utbygget. BLIKSRUDÅSEN I Blksrudsen, nordvest sentrum, vest nnkjørngen tl fra nord arbe med regulngsplan s gang, ventes kunne være klar neste r (2016). Dette s et areal p crka 550 dekar med mulghet første omgang boenhet. Felles begge dsse omrdene fantastske, solrke utsktstomt, tett nnp omlggende naturomrd, ngen dsse 2 omrdene legg beslag p s mye som en kvadratmet dyrket ell dyrkbar mark. Aursk-Høland kommune godt p tur med nfrastruktur som ve, gang/sykkelve hold tl skol sentrum, samt vann- løp med vde omkrng. BJØRKELANGEN PARK OG VOLLAJORDET I sentrum byggngen Park godt gang. H blokk nr. 4 alt 9 klar nnflyttng. I tllegg skalte Vollajor godt gang, byggetrnn 3 snart fdg, byggetrnn 4 str straks tur. Ells und prosjektng byggng en rekke enebolg, rekkehus andre prosjekt, hvor mulghet være med planleggng fra starten. Tl Oslo/Lllestrøm Blksrudsen Vollajor Tl Askm/Mysen park nærngspark sjøen Rdhuset Langsjøen Edsvket Tl Setsk/Svge Festnngssen

5 8 Fredag 28. august Bygg bo bedre p Bygg bo bedre p - Fredag 28. august Velg blant byggeklare byggeklare tomt tomt p Festnngssen: Festnngssen: H trves v! H vl v trves! Rmelge tomt Å bo med utskt gjør deg lykkelg Vsste at mennesk som bor med utskt m monske større lvsglede? V nemlg et urgammelt, nedarvet behov ovblkk beskyttelse. Gjennom alle alle td td v v mennesk kjempet om om de de samme bostedene: Helt Helt fra de fra de første menneskene løp løp rundt rundt med med klubb bodde bodde hul, hul, s pgtt en kamp om boplassene pgtt en kamp om boplassene som lgg øvst, med best mulg utsktshold. som lgg øvst, med best mulg Men utsktshold. noen gang tenkt ov hvor Men noen slk? Hva gang tenkt ov som hvor rsak denne slk? trangen Hva tl bestge topp, st høyt skue som rsak denne trangen tl utov landskapet? bestge topp, st høyt skue Oppdage utov landskapet? farene Ifølge skne ved Unvstetet Oppdage Mljø Bovtenskap farene Ås Ifølge klarngen skne enkel: ved Unvstetet følelse Mljø ovskt, Bovtenskap kontroll V fr en Ås trygghet klarngen d v raskt enkel: kan V fr en følelse ovskt, kontroll FINN FAMILIENS DRØMMETOMT: Tomtene Festnngssen byr p strlende utskt mengd sol. Og prsen und halvparten hva m ut med tlsvarende tomt andre Oslo-nære omrd. Les m p festnngssen.no. oppdage alle alle far. far. Og Og selv selv om v om v kke leng utsatt de samme de samme truslene fra fra vlle vlle dyr dyr fend, fend, s trves v v alts alts best best nr nr v befnn v befnn oss p p sted sted som som gr gr oss oss bde bde utsyn «ryggdeknng». V lk utsyn «ryggdeknng». V lk nemlg se, uten selv bl sett. Tenk bare nemlg med deg se, selv; uten hvor selv sett bl sett. Tenk deg bare helst med nr deg selv; skal ta hvor en pust sett bakken? deg helst Sannsynlgvs nr skal fnn ta en pust deg bakken? benk Sannsynlgvs ell en sten som fnn lgg deg p le en benk nnsyn ell vnd. en sten som lgg le nnsyn vnd. Utskt brukes som medsn Faktsk Utskt brukes utskt en som s bolgende medsn effekt Faktsk at brukes utskt aktvt en s bolgende stressdempende effekt at brukes vrkemddel. aktvt som Kanskje kke s rart, hvs som stressdempende vrkemddel. Kanskje tenk ett: I et modne samfunn m hjnen kke s hele rart, tden hvs tenk ett: I et modne bearbede utallge mpuls. Bl, Bl, mennesk, sklt, lyd, lyd, lys lys lukt. Ett en en pode med med s s massv massv pvrknng, pvrknng, behøv behøv hjnen hjnen d hvle. d Og sknngen hvle. Og sknngen vs at ngentng fung vs at ngentng fung bedre enn sted med utskt mot naturen. bedre Effekten enn lar seg sted dokumente med utskt mot naturen. gjennom rest Effekten puls, lar le seg dokumente blodtrykk gjennom færre stresshormon. rest puls, le blodtrykk færre stresshormon. Se ut ov Velg bygge dtt nye hjem Se Festnngssen, ut ov fr dsse Velg delene med bygge p kjøpet. dtt Tomtene nye hjem lgg Festnngssen, nemlg pfekt fr tl høyden dsse delene øst med p kjøpet. sentrum. Tomtene Fra toppen skammen fr en lgg nemlg pfekt tl høyden storslagen utskt ov øst vakre landskapet sentrum. p Fra toppen skammen fr en gen Nedre Romke. vakre De landskapet vestvendtep Nedre tomtene Romke. lgg nær naturen De vestvendte p den tomtene sden, lgg pfekt nær naturen stand tl p den ene butkk, sden, skol pfekt alt annet stand som tl butkk, behøves skol et modne alt famlelv. annet som behøves et modne famlelv. Mye le tomteprs Mye Å bygge le ny bolg tomteprs høres dyrt ut, tenk mange. Da skal vte at Å bygge ny bolg høres dyrt ut, drømmen vesentlg lette tenk mange. Da skal vte at realse p. Med drømmen tomteprs Festnngssen vesentlg lette 3 fra realse kron, p. kan h starte Med tomteprs prosjektet med fra ,5 mllon kron, kan m rutte h med. starte prosjektet med 1 Dette - 1,5 mllon nemlg dffansen m rutte p med. Dette tomteprsene nemlg vre dffansen ofte p m ut med tlsvarende tomt tomteprsene vre ofte andre Oslo-nære omrd. Velg m ut tllegg med en bolgtype tlsvarende som gr tomt rett tl ln andre Oslo-nære omrd. Velg Fantastsk utskt Nærhet tl sentrum Store tomt Solrk belggenhet Valgfr huslevandør FESTNINGSÅSEN BOLIGER OG TOMTER rett tl fra ln Husbanken, fra Husbanken, kan de kan de gjne gjne gjennom dsse reglene med mnedlge mnedlge bo- bo- lnekostnadene deg deg før før bestemm tomt komme komme ned p ned et p nv et nv som som hustype. ovkommelg de fleste. de fleste. Velg Velg ulke størrels Bygg Bygg som som vl vl I I størrelse var eendommene Alle tomtene Alle tomtene Festnngssen fra fra daa daa tl tl daa. Det skalte skalte selvbyggtomt. opparbe adkomstve, vann, Det nnebær blant annet at opparbe løp, strøm adkomstve, bredbnd/kabel-tv vann, Det nnebær blant annet at frtt kan velge tegne huset løp, tl tomtegrensen. strøm bredbnd/kabel-tv frtt kan velge tegne huset selv, ell nng tale med en tl tomtegrensen. selv, ell huslevandør. nng tale Lkeledes med velg en huslevandør. selv fremdrft Lkeledes byggetdspunkt. velg selv V fremdrft s mange byggetdspunkt. velge V mellom, s mange enten ulke tomt etrekk velge mellom, en skrtomt enten ell en KONTAKT: ulke tomt etrekk flat bakkeløsnng. en skrtomt Regulngsbestemmelsene sett noen f ell en KontaKt: HÅØJ EIENDOM flat bakkeløsnng. Regulngsbestemmelsene sett noen f V/ THOMAS HÅøJ V/ ESPEN EIENDOM, SKJERMO SLORAFOSS ramm hvordan de ulke TLF BERNTSEN, tomtene kan bebygges, v gr ramm hvordan de ulke TLF // omr p tomta. Gangnæs nøyd BYGGEKLAR: Platen fdgstøpt. Snart kan Erk se med resultatet. Sommen famlens nye 2014 hjem startet rese Erk seg Festnngssen p. Gangnæs byggngen nytt hus - Huset ble slk jeg drømt at skulle Festnngssen. Han kom da bl. Nr man med planlegg huset fr Da Erk Gangnæs bestemte man seg akkurat slk som bygge man ønsk, med utsagnet «H vl v trves». gr en ekstra god følelse den dagen huset nytt Ett r hus, sene var kan han bekrefte to tng han str fdg. ønsket: at utsagnet var korrekt de Utskt. Og nærhet tl marka. NYTER HVER I Festnngssen DAG stortrves! Da Gangnæs skulle bygge nytt hus ønsket han fr han begge del - rkt utskt monn! nærhet tl marka. I Festnngssen Erk Gangnæs alltd hatt en drøm om fkk han begge del. bygge et nytt hus. N drømmen realst. Et Jeg flott teglstenshus alltd hatt str en drøm fdg, om tomten nærheten - Belggenheten tl sken pfekt. som skjm Den vestvendte bygge pent et opparbe nytt hus. N med skj støttemur. baksden belggenheten tomten. skr gode solhold V plen. valgte N nyt Festnngssen Gangnæs med først sambo Jeg utskten en ganske flott. H vrg kan jeg v kose oss med parets to barn des nye bolg. fremst p grunn utskten fsk. morgenkaffen I trenget mens rundt v s h utov, v kan nyte lange sommkveld p nærheten tl marka, tell fnt jakte bde sksfugl MORSOMT MED NYTT HUS uteplassen. Nr v tllegg fnt tur-treng Erk Huset Gangnæs, ble tegnet som samrd nylg med kunne snekken, rett rdyr, bak huset tllegg kunne v kke v alts hatt en bedre konstate med fokus p at at platen skal passe p plass fnt nn tl tlgang belggenhet! tl mange gode fskevann. som ett hvt skal bl et flott Jeg komm nok tl tlbrnge teglstenshus med en boflate p noen tm sken uten 327 kvadratmet. stuedøra. Famlevennlge Festnngssen Tegnet med snekken Pendlng gr helt fnt - Huset tegnet samrd med I dag IT-konsulenten base p snekken, v tror skal passe, men slk fnt omr p tomta som kke alltd vært. Gangnæs godt lgg helt skgrensa. V gled kjent med tlværelsen som pendl oss alle fall veldg tl fdg. Selv komm jeg fra Bjørke- tl fra storbyen. Det gr faktsk helt fnt pendle mellom Oslo. langen, kjenn naturlg nok Jeg plede ta blen tl Fetsund tl mange andre som bor omr, tet vde dfra. Blturen men jeg et nntrykk at s tar omkrng 20 mnutt, tet de mange nnflyttne trves veldg bruk samme td. Det kke godt, s Gangnæs. s vst pendle p 40 mnutt, alle fall kke nr ett endt Ivrg jeg fsk arbedsdag komm hjem tl Sammen med samboen. parets to barn, komm han H v kort ve tl barnehage flotte garantt tl benytte seg Trne Nærby Marus turomrd. Dette vktge kvaltet oss som smbarnsfamle, s Trne Guldhaugen ønsk gode Marus. oppvekstvlkr sønnen NÆRHET TIL SKOLER I ALLE TRINN Melvn. Å flytte tl Festnngssen Nr Melvn eldre vl han ha gangstand var dmed et enkelt valg. tl skol alle trnn. I dsse dag start arbe med bygge nye Trne Marus begge oppvokst p skole (1-10 trnn) som vl bl en modne, men bodd Oslo de sene attraktv skole. Ett planen skal skolen rene. De ønsk at sønnen Melvn (2 r) fdgstlles to vdegende skol med et bredt utvalg lnj. skal f den samme trygge oppveksten som de selv opplevde p, valget - V selv gtt p dsse skolene med flytte fra lelghet Oslo tl enebolg d skre p at skolemljøet bra. Dette p var enkelt. gr oss en god trygghetsfølelse. FIKK ANBEFALT FESTNINGSÅSEN - For oss var naturlg se ett ny bolg p, Festnngssen pekte seg ut som beste omr bosette seg. V kjenn mange som allede bor FORNØYD MED VALG AV BOSTED Den llle famlen n bodd Festnngssen sden ma, stortrves nytt hus. - V takknemlge at v fkk anbefalt Festnngssen da v var p bolgjakt. Festnngssen, BYGG SOM DU dsse VIL: snakket Tomtene varmt Festnngssen om selvbyggtomt. Dmed str frtt tl velge omr. vde. drømmehuset. N v som anbefal omr

6 10 Fredag 28. august Bygg bo bedre p 11 Bygg bo bedre p - Fredag 28. august 2015 Ren frsk luft med balanst ventlasjon sentralstøvsug AUGUST Dn psonlge rdgv En bank behøv kke være stor f gode betngels modne løsnng. V alt treng med deg nn fremtden. Aktv Eendomsmeglng lans mest nøyde bolgkund - femte r p rad! - Gr med plan om bytte bolg nærmeste fremtd? Ta kontakt med et vre kontor en hyggelg bolgprat. Aktv Aursk #hsbank følg oss Facebook hjtet lokalsamfunnet! Åpnngstd (18) Coop Extra flotte butkk svcetlbud: bjorkelangentorg.no AMFI Mye glede seg tl. Alltd. Aktv Årnes Aktv Jesshem AMFI BJØRKELANGEN TORG Apotek 1 Aursk-Høland Bblotek Lbrs Tannlegesent B-Young Coop Extra Cubus Frank Q Kjnesunn MBs Dn Matglede Aktv MEKK M Mo barneklær MUST dame- hreklær Nlle Prncess Rngo Lek Skorngen Sofes Intør Torg Caféen Traktøren EKSEMPEL - GRUNNARBEID TIL Å STOLE PÅ Vr anleggsvrksomhet god kompetanse, lang farng faget.v jobb mye med feltutbyggng, bolg-, blokk- nstrtomt. Vebyggng, vann løpsanlegg. V kan leve komplette løsnng deg! Skdelngen vr den kompetansen, den masknparken som trengs utføre alle typ tynnng sluttvrknngsoppdrag. Ta kontakt en hyggelg fagprat! Jon Ands Rønaas AS Lundbg Årnes Tlf E-post: 1954 Setsk Tlf Setsk Tlf

7 12 Fredag 28. august Bygg bo bedre p 13 Bygg bo bedre p - Fredag 28. august 2015 Nesten som bo p «VIP-trbunen»... N gode grunn: gode grunn: 1.. Bo ulke størrels størrels 7.. Bodplass Bodplass kjell kjell Bo praktsk praktsk mdt mdt sentrum sentrum 4.. Mange Mange ulke 2.. Romslge 5.. Pene uteomrd Trygt godt godt bomljø o praktsk mdttrass sentrum 4. Mange ulke størrels 7.8Bodplass kjell Romslge trass Pene uteomrd.. Trygt bomljø 3..1.Gjennomgende lelghet 6ulke.. Parkngskjell hes hes kjell Gunstg Husbankln* omslge. Pene uteomrd 8.9Trygt godt bomljø Gjennomgende lelghet Parkngskjell.. Gunstg Husbankln* Bo trass praktsk mdt sentrum 4. 5 Mange størrels 7. Bodplass N gode grunn: Gjeld lelghetene lelgheteneopptl opptl90m2 90m2 **Gjeld ennomgende lelghet. Parkngskjell hes Husbankln* 9. Gunstg Husbankln* 3. Gjennomgende lelghet 6. 6 Parkngskjell hes 9. Gunstg 2. Romslge trass 5. Pene uteomrd 8. Trygt godt bomljø Gleden ov bo sentrum Salgsstart 5 Gleden ovbyggetrnn bo sentrum * Det hndssøkt husbankfnansng lelghetene nntl 90m2. Søknad kke klart. * Gjeld lelghetene opptl 90m2 tempo. N N alts alts enhet enhet svcensvcen- tempo. butkk, spsested spsested II Park butkk, byggetrnn 44 som som lagt lagt ut ut sttusjon døra. byggetrnn sttusjon rett rett uten uten døra. salg. bolgene utmet salg. bolgene Først dagslvet ltt bltt skeptske veldg praktsk. Blant FÅR LAVERE I Park Intessen Park tempo. N BOKOSTNADER jo alts 20 enhetpark butkk, spsested svcen del Intessen annet bltt mye enkle rese bort En opplev tross alt at de mnedrkelangen Park V var nok først ltt bygget med skeptske tl bygget bolgene utmet byggetsttusjon stor, v hp kunne starte v hp kunne starte 4 som le lagt ut rettfra uten noen dag. Det jodøra. s mye tenke byggetrnn lge lnekostnadene enn hva de flytte enebolg tl lelghet, trnn 4 umddelbart med et eneste ml øyet: byggngen trnn 4 umddelbart huske p før kan rese fra et hus, men faktsk m bruke p sn nværende bolg. salg. lgene utmet et eneste ml et eneste men vskeptske kke angret Bare sekund. ltt n te bltt veldg enkelt:et lse Intessen Hvs s at rdplanen tl fnanse ett trnn 3. Ett planen vl te 3. Ett vl te Å sørge at bebones Først Park Ikke mnst d v n ftt mye Mart Kjell KjellKolt. Kolt. døra dra grde, s Mart Kjell en spltt ny modne bolg, attmart nok først ltt skeptske tl august-septemb, august-septemb, øyet: Å enkel at V varkolt, gget skje løpet øyet:med hvdag sørge s praktsk, stor, en vtrygg hp kunneøkonom, starte m td gjøre v lk Park ptl fr utsgbar somtl bodd all s utbygg utbygg Thomas Thomas Bntsen Bntsen flyttesden fra enebolg tl lelghet, attptl attptlfr fren entrygg trygg ututs jo trnn m et 4spørsml om man byggngen umddelbart komtabel mulg. best V alt v treng retbebones hvdag bebones este ml som VesttlAS. AS. Sentrum Vest men v kke angret et sekund. tror man komm trves h. Og sgbar økonom, s m sgbar økonom, s jojom ett trnn 3. Ett planen vl te nng, frsørsalong legekontor jeg ganske skk p at de all fleste Samtlge lelghet fr sørvestvendte STADIG NYE BYGGETRINN Ikke mnst d v n ftt mye et spørsml spørsml omkolt. mantror trorman man Kjell srkelg praktsk, et om man Svært løpet august-septemb, Husbankln Mart nærheten. Det ngen Åbalkong, sørge at enkel gunstg Husbankln tvl gjør, s Slorafoss. med bodplass m egne td Lelghetene byggetrnn 4 klareom skje tl gjøre v lk all komm tl trves h. Og komm tl trves h. Og tydelg at Bntsen mange ønsk ønsk at hvdagslvet bltt veldg Thomas Det tydelg at mange nngangspart. Og med hes som egen ovtagelse tl kjøpne novemb.s utbygg attptl fr en trygg ut komtabel komtabel vblant treng ret jeg jegganske ganskeskk skkp patatde deall all nes Som dealt tdlge byggetrnnene bltt ssentrum p-plass hvdag kjellen, behøv best. kke V komtabel bosbospraktsk. annet seg en mas. komtabel Vest sgbar økonom, s jo m fleste gjør, s Bntsen. leng bekymre deg nedsnødde bl salget te byggetrnnet gtt unna nng, frsørsalong legekontor fleste gjør, s Bntsen. tllegg ngen ngen tvl tvl mye enkle rese bort noen tuasjon. I tllegg mulg. et spørsml om man tror man glatte trapp. Hvs hele tatt stort tempo. mulg. praktsk, enkel Svært gunstg Husbankln nærheten. tvl om dag.det Detngen jo s mye tenke om at mulgheten Husbank- om at mulgheten HusbankDet s mye tenke behøv bruke blen. Sden Bjørkelan- dag. Intessen jo Park komm tl trves h. Og Det tydelg atbetyr mange at hvdagslvet bltt veldg fnansng betyr mye.ønsk Nesten huske p før kan fnansng mye. Nesten rese fra et gen Park lgg sentrum, stor, allede mange som Samtlge lelghet fr vestvendte Samtlge lelghet frfnn vestvendte m komtabel praktsk. Blant bltt lelghet bosgodkjent jeg ganske skk p at de all hus, menannet te meste butkk, spsested svcentesst n skre seg en de 20 enhe-seg en samtlge lelghet godkjent bltt veldg balkong, rkelg med bodplass balkong, rkelg med bodplass fleste gjør, s Bntsen. nsttusjon rett uten døra. tene byggetrnn 5lse som salgsstart husbankln. enkelt: døra I tllegg ngen tvl mye enkle Bare resebort noen husbankln. dra tuasjon. egne egne nngangspart. nngangspart. Og med dsse dag, s Espen Skjmo Slorafoss grde, s Kjell Kolt, om at mulgheten Husbankdag. Det jo smart mye tenke KONTAKT p-plass hes egen egenskeptiske p-plass kjellen, kjellen, hes FØRST LITT Sentrum Vest AS. bokostnad Fr le bokostnad som bodd Park fnansng betyr mye. Nesten huske p før kan rese fra et Espen Skjmo Slorafoss behøv V var nok lttleng skeptske tl flytte kke bekymre behøv først kke leng bekymre lelghet fr vestvendte opplev jo jo tross tross alt alt at at En del opplev sden fra enebolg tl lelghet, men v kke Det hndssøkt fnansng samtlge lelghetlnekostnadene godkjent hus, men n te bltt veldg Tlf deg bl deg nedsnødde nedsnødde bl glatte mnedlge lnekostnadene r,angret rkelg med bodplass de mnedlge et sekund. Ikke mnst d v n gjennom Husbanken alle lelghet KontaKt: KontaKt: husbankln. enkelt: Bare lse døra dra trapp. Hvs hele tatt trapp. Hvs td Stadg byggetrnn hva de de faktsk faktsk m m bruke bruke le enn hva nngangspart. Og ftt mye m tlmed hele gjøre v nntl 90 m2nye byggetrnn 5. Alle tdlge THOMAS THOMASBErNTSEN, BErNTSEN, grde, s Mart Kjell Kolt, behøv bruke blen. behøv bruke blen. lkp-plass all best. V alt v treng byggetrnn hatt Husbankfnansng. 2 sto fdg Fr le p sn nværende bolg. Ett at byggetrnn nværende bolg. Hvs Hvs gen kjellen, Tlf Tlf / 979/ bokostnad Sden Park retnng, frsørsalongpark legekontor Ved godkjent Husbankfnansng Sden lggsom bodd Park vl s at 2012, salget bolg rd rd tl tl fnanse fnanse en en kke leng bekymre En del opplev jo tross alt at sentrum, nærheten. fnn Det ngen tvlmeste om at hvte g le lnekostnad. sentrum, fnn meste sden mtabel som g. edsnødde bl glatte Hvs hele tatt bruke blen. ørkelangen Park lgg fnn meste byggetrnn 3 gtt unna stort Stadg nye byggetrnn Ett at byggetrnn 2 sto fdg 2012, salget bolg byggetrnn 3 gtt unna stort spltt ny modne modne bolg, bolg, de mnedlge lnekostnadene le enn hva de faktsk m bruke p sn nværende bolg. Hvs s at rd tl fnanse en spltt ny modne bolg, SENTRUM: Torg lgg rett uten døra. Enkle II SENTRUM: kke. Les m m p bjorkelangenpark.no. kke. Les KontaKt: THOMAS BErNTSEN, Tlf / BO KOMFORTABELT: KOMFORTABELT: Blde Blde fra fra kjøkkenet kjøkkeneten en de deoppgradte oppgradte lelghetene Park. Park. Lk tanken p bo høyt bekvemt? N kan skre deg en elegant modne lelghet med solrk balkong «VIP-utskt» ov. Festnngssen 2. H skrn trenget mot nordvest, lelghetene skres dmed gode solhold en suven utskt mot sentrum. Første byggetrnn Festnngssen Trasse vl best 12 lelghet god standard, delt p fre etasj, samt garasjekjell. TØRRSKODD FRA BILEN I kjellen vl bl laget p-plass, med hesen kan tørrskodd brnge varene lettvnt opp tl dn egen lelghet. BYGGES I TRE ETAPPER Utbyggngen FestnngssenTrasse skal ett planen eg tre etapp, vl tl slutt omfatte 36 lelghet. Bygnngene lgg øvre del MODERNE STANDARD Lelghetene vl f en modne standard,med blant annet ekeparkett p alle gulv,balanst ventlasjon, flslagte bad med varmekabl romslg bod. Fle lelghetene fr s separat vaskom. Størrelsen p enhetene var fra 69,6 m2 tl 130,7 m2 (BRA). HUSBANKFINANSIERING Det hndssøkt fnansng gjennom Husbanken alle lelghet nntl 90 m2. Ved godkjent Husbankfnansng vl te g le lnekostnad. FESTNINGSÅSEN BOLIGER OG TOMTER KONTAKT Espen Skjmo Slorafoss - Tlf Bolgen deg uten en ungeflokk p sju Treng en passe stor lelghet? Da bør ta en kkk p dsse bolgene. Festnngssen Panorama 2 nemlg pfekt deg som gjne vl ha en flott standard, men kke behøv et helt slott deg selv: De to lelghetsvarantene p 60,8 62,2 m2 (BRA). V vet at mange yngre voksne ønsk seg sn egen bolg, uten hagearbe snømkngen. Vre fremannsbolg gr all vktgste: Utskt, kveldssol veldg god standard. Alle lelghetene bygget med egne uteplass/balkong, to sovom bde nnvendg utvendg bod. De organst gjennom et samee som tar hnd om snømkng, strøng, plenklpp, fellesskrng lgnende. V allede solgt fem fremannsbolg Festnngssen Panorama. Tlbakemeldngene fra kjøpne gode, v d bestemt oss bygge fle trnn dsse lelghetene. Les m om dsse bolgene p festnngssen.no Det nye byggetrnnet vl lgge øvre del Festnngssen 3, vl f meget gode solhold panoramautskt ov, s Espen Skjmo Slorafoss Høj Eendom. Festnngssen Panorama 2 vl best to fremannsbolg. Byggestart høsten 2015 planlagt fdgstllelse første kvartal Tomten hvor Festnngssen Panorama 2 skal bygges panoramautskt ov gode solhold.

Mye for pengene Oppvekstvilkår Friluftsliv BYGG OG BO BEDRE. på Bjørkelangen

Mye for pengene Oppvekstvilkår Friluftsliv BYGG OG BO BEDRE. på Bjørkelangen Tema: Mye for pengene Oppvekstvilkår Friluftsliv BYGG OG BO BEDRE på Bjørkelangen UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Utgave 1 2 Fredag 20. juni 2014 - Bygg og bo bedre

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer