FjellsikringsPosten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FjellsikringsPosten 2015"

Transkript

1 FjellskrngsPosten 2015

2 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går tl vårt arbed nnen fjellskrng. samt Inntektene annonsng. går tl vårt arbed nnen fjellskrng. Inntektene går tl vårt arbed nnen fjellskrng. Tusen takk støtten! Tusen takk støtten! Tusen takk støtten! Bagen byen Brann Brann Polt Brann Ambulanse Polt Ambulanse Polt Ambulanse For pressenmasjon påsken, For kontakt pressenmasjon Inmasjonssentralen påsken, For pressenmasjon kontakt Inmasjonssentralen kontakt Inmasjons- hjelpekorps hjelpekorps påsken, Agd: sentralen hjelpekorps (kke Agd: SMS) (kke Agd: SMS) ell (kke SMS) ell ell Fjellskrngsposten Fjellskrngsposten Utgv: Fjellskrngsposten Utgv: Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps Utgv: e-post: Vest-Agd e-post: Røde Kors Hjelpekorps e-post: Trykk: Trykk: 07 Sør AS, Krstansand 07 Sør AS, Krstansand Trykk: 07 Sør Tekst AS, Krstansand bld: Tekst Tormod bld: Dalane Alfred Tekst Tormod Georg Klausen bld: Dalane Alfred Tormod Georg Mats Klausen Dalane Flaten Alfred Svenung Georg Mats Tofteland Klausen Flaten Svenung Pett Mats Th. Tofteland Nelsen Flaten Svenung Pett Torbjørn Th. Tofteland Nelsen Nlsen Pett Øyvnd Torbjørn Th. Andsen Nelsen Nlsen Øyvnd Hed Torbjørn Sørensen Andsen Nlsen Øyvnd Hed Karn Sørensen Andsen Tofteland Synnøve Hed Karn E. Sørensen Tofteland Aksnes Jane Synnøve Sofe Karn Svendsbø E. Tofteland Aksnes Jane Synnøve Sofe Svendsbø E. Aksnes Jane Sofe Forsdebl: Svendsbø Forsdebl: Mats Flaten Forsdebl: Mats Flaten Mats Flaten Følg oss på Facebook! Følg oss på Følg Facebook! oss på Facebook!

3 150 år Norge! I 2015 har Røde Kors vært tl stede de sårbare Norge 150 år. Det 150 år sden en lten «enng plee av syke sårede felt» med noen hundre medlemm, dag lans største humantære organsasjon. Røde Kors består av frvllge, delt på 383 lokalenng hele lan. Med ov medlemm delt på ov 300 hjelpekorps Røde Kors Hjelpekorps Norges største rednngsorgansasjon. I Vest-Agd har v ov frvllge delt på 9 lokalenng; Krstansand, Kvnesdal, Lsta, Lygna (Hægebostad), Lyngdal, Mandal, Songdalen, Søgne Vennesla. Fjellskrngsporten 50 år! I tllegg tl å marke 150 årsjublèet, 50 år sden Fjellskrngsporten ble arrangt første gang. Det Krstansand Røde Kors hjelpekorps kom på denne kreatve deen å fnanse Røde Kors-hytta på Hovden. Hytta ble bygd, etttd har Fjellskrngsporten vært en vktg fnansngsklde å kunne bygge kompetanse nveste nødvendg utstyr tl rednngstjeneste på vnten. Tradsjonen tro gjennomfør v Fjellskrngsporten så år på hovedutfartsårene tl påskefjellet. I årets pos håp v du fnn små hyggelge ovraskels fra våre sponsor. V benytt anlednngen tl å takke flotte vktge bdrag v får nn løpet av denne kampanjen. God påske! Vennlg hlsen Tormod Dalane Prosjektled Fjellskrngsporten Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps

4 Hjelpekorpsene Hjelpekorpsene Vest-Agd Vest-Agd Hjelpekorpsene utgjør lans største frvllge rednngsorgansasjon, en vktg del av norsk rednngstjeneste. Hjelpekorpsene blr utgjør kalt ut lans av poltet største når frvllge noen rednngsorgansasjon, meldt savnet, ved større ulykk en vktg katastrof. del av norsk rednngstjeneste. Hjelpekorpsene blr kalt ut av poltet når noen meldt savnet, ved større ulykk katastrof. Medlemmene rykk ut på kort sel, alltd klare tl nnsats. Som frvllg Hjelpekorpset vl du møte mange utdrng. Hjelpekorpset Medlemmene stll rykk krav ut på gr kort deg sel, nyttg lærdom alltd tlbake. klare tl I Vest-Agd nnsats. Som har frvllg hjelpekorpsene Hjelpekorpset aktvtet vl du både møte tl mange lands, utdrng. tl vanns på vntfjellet. Hjelpekorpset stll krav gr deg nyttg lærdom tlbake. I Vest-Agd har hjelpekorpsene aktvtet både tl lands, tl vanns på vntfjellet. Krstansand RKH Hold Krstansand tl Frvllghetens RKH Hus, Solbgveen 14, Krstansand. Hold tl Frvllghetens Korpset har Hus, vnttjeneste Solbgveen på Hovden 14, Krstansand. santetsvakt Korpset har året vnttjeneste gjennom. Ells på drv Hovden korpset santetsvakt kursvrkhet året ntnt gjennom. ekstnt. Ells drv De korpset har egen kursvrkhet transportgruppe ntnt med tre ekstnt. snøscoote, De har ambulanse egen transportgruppe ATV. Tlf. 480 med 99 tre 455, snøscoote, ambulanse ATV. Tlf , Kvnesdal RKH Kvnesdal RKH Hold tl Industrgata 6 på Åmot Hold tl Industrgata 6 på Åmot ndustrområde. Korpset har hovedsaklg ndustrområde. Korpset har hovedsaklg aktvtet mhalvåret, hvor de har aktvtet mhalvåret, hvor de har santetsvakt på ulke kultur- drettsarrangement. Korpset har egen santetsvakt på ulke kultur- drettsarrangement. Korpset har egen ambulanse. ambulanse. Tlf. 411 Tlf , , Lyngdal Lyngdal RKH RKH Korpset Korpset hold hold tl på tl Røde på Røde Kors-huset Kors-huset Lyngdal. Lyngdal. Korpset Korpset har har kke kke egen egen vnttjeneste, vnttjeneste, men men suppl suppl andre andre hjelpekorps. hjelpekorps. Korpset Korpset har har santetsvakt santetsvakt på ulke på ulke kultur- kultur- drettsarrangementrangement, drv drv kursvrkhet nnen nnen drettsar- førstehjelp førstehjelp ntnt ntnt ekstnt. ekstnt. Korpset Korpset har har egen egen ambulanse. Tlf. 995 Tlf , , Songdalen RKH Hold Songdalen tl på Nodeland. RKH Korpset har Hold hytte på tl på Ekapen. Nodeland. De Korpset har egen har ambulanse hytte på Ekapen. snøscoot. De har Ells egen året ambulanse har de santetsvakt snøscoot. på Ells ulke kultur- året har de drettsarrangement, på ulke kultur- drv kursvrkhet drettsarrange- santetsvakt nnen ment, førstehjelp drv ntnt kursvrkhet ekstnt. nnen førstehjelp ntnt Tlf. ekstnt Tlf Lsta RKH Lsta RKH Hold tl på Røde Kors-huset Vanse. Hold tl på Røde Kors-huset Vanse. Korpset drv kursvrkhet nnen Korpset drv kursvrkhet nnen førstehjelp førstehjelp ntnt ntnt ekstnt. ekstnt. Tlf. Tlf , 706, Søgne Søgne RKH RKH Hold Hold tl tl Leveen Leveen på på Lunde Lunde Søgne. Søgne. Korpset Korpset har har hytte hytte på på Borteld Borteld base base vnttjeneste har har snøscoote ATV.Ells året året har har de de santetsvakt på på ulke ulke kultur- kultur- drettsarrangement, drv drv kursvrkhet nnen nnen førstehjelp ntnt ekstnt. Tlf. Tlf Vennesla RKH Hold Vennesla tl Koldalsveen RKH 26 Vennesla. Hold tl Korpset Koldalsveen har vnttjeneste Vennesla. på Brokke Korpset har Valle, vnt- har to 26 snøscoote tjeneste på Brokke en 6-hjulng Valle, tl har to dspossjon. snøscoote Har santetsvakt en 6-hjulng tl på blant dspossjon. annet konst/festval Har santetsvakt på Vndbjart blant annet sne konst/festval hjemme-kamp. Tlf. 976 Vndbjart , sne hjemme-kamp. Tlf , Mandal RKH Mandal RKH Hold tl Oksevollveen 1, Mandal. Hold tl Oksevollveen 1, Mandal. Korpset har hytte på Ljosland base Korpset har hytte på Ljosland base vnttjenesten. vnttjenesten. Korpset Korpset har har snøscoote. snøscoote. Korpset Korpset har har så så stort stort fokus fokus på på vann- vann- elvednng. elvednng. Sommstd Sommstd har har de de santetsvakt på på ulke ulke kultur- kultur- drettsarrangement, drv drv kursvrkhet nnen førstehjelp ntnt ekstnt. Tlf. Tlf / , Les Les m m om om hjelpekorpsene på: på:

5 Vest-Agd Røde Kors Påskequz! Hvlket Hvlket jubleum jubleum f f Norges Norges Røde Røde Kors Kors 2015? 2015? a. a år år b. b år år c. c år år Hvem Hvem presdent presdent Norges Norges Røde Røde Kors? Kors? a. a. Thorvald Thorvald Stoltenbg Stoltenbg b. b. Sven Sven Molleklev Molleklev c. c. Jan Jan Egeland Egeland Hvor Hvor mange mange frvllge frvllge Vest-Agd Vest-Agd Røde Røde Kors? Kors? a. a b. b c. c Hvor mange Hjelpekorps Vest-Agd? a. 5 b. 7 c. 8 Hvlket hjelpekorps har har vaktstasjon på på Brokke? a. a. Søgne Røde Kors Hjelpekorps b. b. Mandal Røde Kors Hjelpekorps c. c. Vennesla Røde Kors Hjelpekorps Hva Hva betyr KSOR? a. a. Kvalfst søk søk rednng b. b. Kvalfst skredrednng c. c. Kontroll, søk søk rednng Når ble Fjellskrngsporten startet? a b c Hvor fnn du Fjellskrngsporten år? a. a. Mosund Skarpengland b. b. Kylland Mosund c. c. Kylland Skarpengland Hvem Wn Helgsens nye venn? a. a. Tor Tor Dalen b. b. Slje Austad c. c. Tje Bygland Prøv deg på quzen bl med treknng av av en en flott flott førstehjelpsveske med masse nnhold. Send sene dne tl tl ell Vest-Agd Røde Kors, Vestveen 4, 4, 4613 Krstansand nnen ma ma God påske!

6 Dampbagets påskekryssord

7 Bagen byen Fnn de to løsnngsordene bl med treknngen av flotte gavekort fra Dampbaget vd kr. 500, kr. 300 kr Løsnngsordene sendes nnen 10. ma 2015 tl ell Vest-Agd Røde Kors, Vestveen 4, 4613 Krstansand. Mk set dtt med «påskekryssord».

8 Øv sammen å bl bedre Alle Alle jobb jobb med med et et felles felles mål mål når når gjort gjort funn funn und und snøen. H H grav mannskap fra fra Røde Kors Hjelpekorps, Hovden Bykle Fjellrednngsgruppe, Brannvesenet Svlset å redde å redde ut ut en en av av de de skredtatte. Trsdag 10.februar store del av av rednngstjenesten på på Agd samlet øvst Setesdalen. Det skulle øves øves på på samvrke mellom de de ulke etatene gruppene rednngstjenesten und en større skredulykke. Tekst Tekst foto: foto: Alfred Alfred Georg Georg Klausen, Klausen, Krstansand Krstansand Røde Røde Kors Kors Hjelpekorps En En skoleklasse skoleklasse bltt bltt tatt tatt av av snøskred snøskred und und en en sktur sktur øst øst Hovden Setesdal. Setesdal. Det Det langt langt fra fra ve, ve, de de ulke ulke etatene etatene måtte måtte fraktes fraktes nn nn med med snøscoot snøscoot tl tl områ områ å å starte starte rednngsarbe. Mannskap fra fra Hovden Hovden Bykle Bykle Fjellrednngsgruppe Fjellrednngsgruppe Setesdal Setesdal Brannvesen Brannvesen IKS IKS på på Hovden Hovden de de første første nne nne skredområ skredområ startet startet arbe arbe med med å å redde redde ut ut de de skredtatte. skredtatte. Kort Kort td td ett ett både både Polt, Polt, Røde Røde Kors Kors Hjelpekorps, Hjelpekorps, Norske Norske Rednngshund, Rednngshund, Svlset, Svlset, ambulanse ambulanse lege lege på på plass plass skre. skre. Når Når noen noen tatt tatt av av skred skred tden tden dyrebar, dyrebar, alle alle med med jobbet jobbet så så svetten svetten slte slte snøfyka snøfyka sto sto rundt rundt dem dem å bge å bge ut ut de de skredtatte. skredtatte. Alle Alle de de 7 7 begravd begravd snømassene snømassene ble ble funnet funnet gravd gravd frem. frem. Denne øvelsen en av de årlge samvrke-øvelsene blr arrangt av Denne øvelsen en av de årlge samvrke-øvelsene blr arrangt av nøatene Agd. Hovedmålet øvelsen å løse utdrng blr gtt nøatene Agd. Hovedmålet øvelsen å løse utdrng blr gtt undves ved at de profesjonelle de frvllge deltar skal fnne gode undves ved at de profesjonelle de frvllge deltar skal fnne gode måt å samarbede på på tvs av etat organsasjon, bl kjent med måt å samarbede på på tvs av etat organsasjon, bl kjent med Fle av Røde Kors Hjelpekorps sne mannskap har høy hvandre. På denne måten vl rednngstjenesten være bedre rustet ved større Fle av Røde Kors Hjelpekorps sne mannskap har høy hvandre. På denne måten vl rednngstjenesten være bedre rustet ved større utdannelse skred skredrednng en vktg støttespll ulykk. utdannelse skred skredrednng en vktg støttespll polt rednngstjenesten ved skredulykk. ulykk. polt rednngstjenesten ved skredulykk.

9 Vet du egentlg hva pengene dne gkk tl? Tekst: Svenung Tofteland, Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps, Foto: Hed Sørensen, Krstansand Røde Kors Den avsen du hold handa nå, har du fått d du stoppet på Røde Kors sn Fjellskrngspost på ve tl påskefjellet gav peng. Men vet du egentlg hva pengene går tl? Fjellskrngsfond Helt sden 1965 har Røde Kors stått på faste utfartsted Agdfjellene samlet nn mdl. Pengene går tl et eget Røde Kors-fond Vest-Agd - Fjellskrngsfon, hvor deles vde tl de lokale korpsene drv vnttjeneste. Store del av Fjellskrngsfon blr benyttet tl utdannng av mannskap slk at v best mulg rustet tl å drve søk rednng vntfjellet. Kanskje vl v bstå nettopp deg skulle uhellet være ute. Kurssamarbed Årlg kursng av nye medlemm aksjons- laglede noe hjelpekorpsene Vest-Agd sats på. Godt utstyr vktg, men lte vdt om kke mannskapene stand tl å ta bruk. De sste årene har korpsene Vest-Agd samarbe om å arrange kurs. H har så andre frvllge rednngsorgansasjon deltatt. Kurssamarbe har bdratt tl bedre samhold mellom hjelpekorps andre rednngsorgansasjon. Dette gunstg ved lete- rednngsaksjon. KSOR/LSOR Helga februar hvor Ole hjet lan vårt, ble arrangt kurs kvalfst søk rednng, (KSOR) på Borteld. 12 nye medlemm fra Agdfylkene deltok, alle ble godkjent. Det vl s at 12 nye frvllge har valgt å stlle seg bedt tl å bdra når noen savnet ell ska vntfjellet. Et par uk veen ble utdannet sju nye laglede und kurset lagledelse søk rednng (LSOR) på Hovden. Deltakne farne hjelpekorpse tar steget vde tl å kunne lede grupp søkelag på fjellet, ell mndre aksjon. Det planlegges å sende medlemm fra Vest-Agd tl Røde Kors sne sentrale vntaksjonsledkurs. Dette kurs blant andre Norske Rednngshund, polt, brannvesen Hovedrednngssentralen deltar på, gr god faglg kompetanse tlå kunne drfte større lokale søk- rednngsaksjon. Nødnett Røde Kors Hjelpekorps har en vsjon om å være Best på søk rednng fra fjord tl fjell. Dette krev at holdes jevnlge øvels gjennomgang på utstyret benyttes. Fjellskrngsfon med sørg at nødvendg opplærng oppdatng kan gjennomføres, samt at utstyret benyttes tl en hv td trygt skkt. Røde Kors har frvllg aktør Norsk søk- rednngstjeneste tatt bruk nye nødnettet. Dette gjør at v tl enhv td på nett med polt andre rednngsetat når ulykka ute. Fjellskrngsfon har bdratt tl at v har fått ekstrautstyr gjør at nødnettet vårt tlpasset bruk und alle hold. Fra KSOR-kurset på Borteld februar. Pengene de gr når de stopp langs veen tl påskefjellet d en kjærkommen gave, både tl oss tl de mange løpet av vntsesongen treng bedskapen v stll med. Takk!

10 Det pfekte kuppet av: Øyvnd Andsen, Vennesla Røde Kors Illustrasjonsfoto: Karn Tofteland De tre. De tre om å planlegge. Ett hvt skulle de være tre om å gjennomføre. De tre helt enge om at ngen andre skulle nvolves. Ingen andre skulle vte om en gang. Hvken kamat ell famle skulle ha noen helst anelse om hva emnng. De la veldg mye arbed planleggngen. Forarbe faktsk mye vktge enn selve kuppet. Veldg mye skulle sjekkes ut ett hvt falle på plass. Det første måtte tas en beslutnng om hvlket objekt de skulle blnke ut mål. Ganske raskt fant de ut at hvt fall kke skulle bl noen bank. Det nesten ngen hadde kontant leng. De hadde kontant hadde veldg lte fremme, måtte antas at tlgangen tl de større beløpene lagt et uant antall med obstruksjon an måtte ses. Det et kjøpesent sentrum. Ett nøye ovveels ble valgt. Først fremst d de fant ut at omsetnngen ble brakt tl banken med noen dags mellomrom. Det rakk altså å samle seg opp tl å bl en anselg sum. Vde undsøkels vste at te ble utført av en fast ansatt bar med seg tl fots en veske. Dette skjedde to gang uka. En plan ble lagt på hvordan de skulle skre seg kontantene. Det medførte mest planleggng allkevel alt andre rundt. Det skulle skje kant ettkant. Mye skulle falle på plass. Det kke gtt at skulle gå, men godt td veen jobbet de ntenst å fnne den rette. Joda, den rette Det rette offet skulle få lov tl å splle sn egne vktge "b off" rolle, uten å vte selv. Et svært ntenst søk ble startet på sosale med. Hv seg jobbet de tre med å fnne en passet nn den proflen de hadde funnet at vedkommende måtte ha. Ved å bevege seg vde fra egne venns statussd, kommentar osv søkte de seg utov nettfolkets gjøren laden. Fle passet sånn noenlunde tl å bl et mål. Vde undsøkels gjorde at de fleste ble avskrevet. Tl slutt ble de enge om en kanddat. Han passet så pfekt gkk an på alle områd. Offet Tor Dalen. Han fkk besøk en uke før kuppet. Et ubemket besøk. På dagtd. Det kun en gjenstand ble tatt. Planen at han kke skulle skjønne at den borte. Han hadde jo en ekstra. Besøket bestod av en stlle ankomst gangen gjennom en ulåst yttdør. Det en ettmddag mens folk huset hjemme. En dstraksjon ble vksatt, et kraftg smell, trakk alle bebone mot husets vndu på motsatt sde av nngangsdør gang. I et ulåst nøkkelskap hang blnøklene sammen med masse andre nøkl. Begge settene, både hoved- resvenøkkel. Det vsste de tre. De hadde sett tydelg på et blde fra huset på nettet. Det resvenøkkelen svant. Tl alt hell tyven lå den tl med bunnen av skapet, lte synlg. Den vlle antagelg kke bl savnet på lang td. Kontantene ble fraktet tl banken onsdag fredag. Onsdag før skjærtorsdag skulle planen gjennomføres. Kvelden før ble Dalens bl hentet på langtdsparkngen på Kjevk Flyplass. En lue med lang brem ble brukt av ham hentet blen. Det umulg å gjenkjenne ham om noen kom tl å sjekke vdeoen ved bommen. Blen kjørte ham ut satte ham av et stykke unna. Betalngen parkngen ble gjort opp kontant på automaten. Nå hadde de en bl tl fr benyttelse. En bl kke vlle bl savnet på fle uk, sden een famlen hadde dratt på en lang påskefe tl Thaland. Det kunngjort hele vden av fle famlemedlemm, på Facebook. Onsdagen opprant med strålende solsknn. I sentrum hele byen på bena. Storhandel før frdagene begynte. Mange allede kledd fjellet hastet fra matbutkk tl sportsbutkk vde tl Vnmonopol. Dagen beveget seg tme tme mot ettmddagen. Selv om køen ut av byen økte økte syntes om antall mennesk sentrum konstant. Handelen gkk. Kassene på butkkene fyltes opp. Det den pfekte dagen et tlslag. De tre klare god td. Blen ble parkt strategsk en nærlggende sdegate. En satt blen. De to andre stod klare på hjørnet god td før bu ventet ut. Press på slaget han plede å gå tl banken kom han ut med den tunge veska und armen. Den ene av de tre satt klar blen. De to andre fulgte ett bu. Planen lke enkel genal. Mdt blant alle folkene på tauet gkk de opp bak ham, noen met før et gatehjørne. Den ene presset et rørstykke nn mot ryggen på ham. Den andre tok sktg dskret vesken av skulden hans rett ett at han hadde fått beskjed om at de holdt en pstol mot ham. Han fkk beskjed om å ovlate veska tl dem, tsette tl hjørnet. Ta tl høyre kke stanse ell snu seg før han hadde gått mnst to ktal vde. Han ovtok veska snudde med en gang mens den andre tsatte ett bu rundt hjørnet. Alt mens han truet med at ham kom tl å tsette ett ham. Snudde så smatt tlbake rundt hjørnet, ute av syne bu om han skulle snu seg. Lke ett de begge to tlbake hos tredjemann blen. Veska ble raskt åpnet nspst. De ble nøyde. Veldg nøyde. Fden gkk ut av byen langs en håndsplanlagt kjørute. Så gkk turen nordov. Nordov Rksve 9. Sammen med tusenvs av andre på ve tl påskefjellet. I den eneste retnngen kke bomrng d kjøretøy folk ble fotraft. Turen oppov dalen gkk trått. Trafkken tett men gkk jevnt 60. De tre påpasselge med kke å la seg frste tl å starte en hastetur med bkjørng kunne tltrekke seg oppmkheten tl UP. De vsste at de stod et ell fle sted oppov. De vsste så at sjansene å bl stanset små hvs de holdt seg tl lovlg kjørng. Blen de kjørte jo ngen savnet.

11 Oppe fjellhemen, uten de de etablte hyttefeltene, hadde onkelen tl den ene ranen en en hytte. Den stod tom denne påska. Ingen hytt nærheten kunne være nysgjrge nabo på. En pfekt plass å å lgge deknng nntl tng tng roet seg. Syd Evje begynte å å gå gå enda sakte. Tl Tl slutt slutt stanset trafkken nesten helt opp. De De tre tre så så hva hva.. Den Den årlge Fjellskrngsporten tl tl Røde Kors. De De klarte klarte å å holde holde seg fra å kjøre b den den lange rekka. For For kke kke å å bl bl lagt lagt speselt mke tl tl rullet de de tl tl med med ned ned vnduet vnduet ga ga en en seddel tl tl den den ene ene rød rød dress dress stod stod d, d, fkk fkk en en pose pose stukket nn nn gjennom vnduet. vnduet. De De tsatte tsatte tl tl Evje. Evje. Motstod Motstod frstelsen frstelsen tl tl å å stoppe stoppe på på Texaco Texaco kjøpe kjøpe seg seg hv hv sn sn kaffe. kaffe. Ikke Ikke noe noe stans stans å å handle handle nn nn daglg daglg ble ble gjort gjort hell. hell. Det Det hadde hadde de de ordnet ordnet kant. kant. Bagasjommet Bagasjommet fylt fylt med med mat mat mange mange dag. dag. De tsatte rett b sentrum vde oppov de lange De tsatte rett b sentrum vde oppov de lange slettene mot Syrtvet Byglandsfjord. Det ble ett hvt slettene mot Syrtvet Byglandsfjord. Det ble ett hvt slutt på den fne veen køen sneglet seg gjennom små slutt på den fne veen køen sneglet seg gjennom små grend med smal svngete ve. Mellom veen Otra grend med smal svngete ve. Mellom veen Otra kunne de se tegn ty på at noe på gang. En ny kunne de se tegn ty på at noe på gang. En ny vegtrase und byggng. Enkelte sted lå den nye vegtraseen vegtrase und byggng. Enkelte sted lå den nye vegtraseen d gamleveen fremdeles gkk laget mdltdge d gamleveen fremdeles gkk laget mdltdge vestubb mellom anleggsmaskn haug med fyllmasse. vestubb mellom anleggsmaskn haug med fyllmasse. Et sted mannskapene fremdeles gang med arbed. I hvt Et fall sted stod mannskapene en mann med fremdeles vegvesenets gang refleks med vest arbed. I stanset hvt fall blen. stod Da de en tre mann nådde med frem vegvesenets tl ham ble refleks de nmt vest at stanset grunnet blen. rasfare Da de bndelse tre nådde frem med utgravng tl ham ble av de ny nmt trase måtte at grunnet de slppe rasfare frem bndelse en en bl. med De utgravng ventet utålmodge av ny trase på klarsgnalet. måtte de slppe De frem ble vnket en vde en bl. en De stund ventet ett utålmodge at blen på an klarsgnalet. ute av De syne. ble vnket Den mdltdge vde en stund vestubben ett at snrklet blen seg an mellom ute grus av syne. stenhaug, Den mdltdge anleggsmaskn vestubben snrklet kjegl seg mellom le dem grus vde. stenhaug, Tl den tl slutt anleggsmaskn stoppet brått opp. kjegl Foran le dem dem vde. bare Tl en stor den haug tl slutt med stoppet sten. brått Enhv opp. fd vde Foran dem vlle være nytteløs, bare en om stor de haug så hadde med hatt sten. traktor. Enhv Ikke fd før vde hadde vlle de være stanset nytteløs, så kom om en poltbl de så hadde opp hatt bak traktor. dem Ikke hndret før hadde retretten. de stanset Samtdg så kom smalt en poltbl en sjokkgranat opp bak på dem hv sde av hndret blen. retretten. Før de skjønte Samtdg hva smalt en skjedd sjokkgranat de på dratt hv ut sde av blen av blen. lå Før med de ansktet skjønte ned hva en sørpeblandng skjedd av de s dratt ut av grus. blen lå med ansktet ned en sørpeblandng av s grus. Lensmannsførstebetjent Tje Tje Bygland hadde hadde aktv aktv tjeneste Setesdal denne denne onsdagen. Han Han kjørte kjørte sammen med med Slje Slje Austad. De De hadde hadde snakket ltt ltt om om hvordan påsken påsken kom kom tl tl å bl. å bl. Mye Mye kom kom vel vel an an på på været. været. Hvs Hvs de de slapp slapp å få å dårlg få dårlg vær vær kunne kunne de de kanskje unngå unngå de de store store rednngsaksjonene. Hvs Hvs skulle skulle skje skje så så skulle skulle de de nok nok takle takle så. så. Det Det så så fall fall kke kke første første gang. gang. Så Så rngte rngte telefonen. telefonen. Ikke Ikke vakttelefonenfonen, men men hans hans prvate. prvate. Han Han så så et kjent et kjent navn navn dukke dukke opp opp på på dsplayet. Det Det Wn Wn Helgesen. Helgesen. Tje Tje ble ble godt godt kjent kjent med med vakttele- ham ham noen noen uk uk sden sden da da de de deltok deltok på på et skredkurs et skredkurs sammen. sammen. Ett Ett en en kort kort samtale samtale med med Helge Helge skjedde skjedde tng tng t. t. Tje Tje sjekket sjekket med med Opasjonssentralen Opasjonssentralen om om noe noe speselt speselt hadde hadde skjedd, skjedd, hadde hadde jo..! jo..! Et Et par par telefon telefon tl, tl, tl UP UP patruljene patruljene hadde hadde kontroll kontroll dalen. dalen. Blant Blant dem dem folk folk tl tl daglg daglg den den lokale lokale UEH UEH avdelngen, avdelngen, men men hadde hadde søkt søkt seg seg ut ut UP UP et år. et år. I løpet I løpet av av svært svært kort kort td td en plan lagt. Områ med vegarbed ble utpekt. Refleksvest ble funnet en av anleggsmasknene. Det ble plukket ut en plan lagt. Områ med vegarbed ble utpekt. Refleksvest ble funnet en av anleggsmasknene. Det ble plukket ut et egnet sted d vegtraseen kunne legges om skjul de et egnet sted d vegtraseen kunne legges om skjul de ventet, ett at en bl hadde passt før blen med de ventet, ett at en bl hadde passt før blen med de tre ble sendt frem. Trafkk konene velegnet tl bruk. tre ble sendt frem. Trafkk konene velegnet tl bruk. Dett skjedde alt ett planen. Dett skjedde alt ett planen. Et par tm før stod Wn Helgesen langs med Rksve Et par tm før stod Wn Helgesen langs med Rksve 9 på Mosundsletta. Han vsste vktg bedskapen 9 på Mosundsletta. at de ofret de tmene Han vsste hv en måtte vktg stå d. bedskapen Pengene at de helt ofret nødvendge de tmene hv Hjelpekorpset en måtte stå vntbedskapen. d. Pengene Tl helt kursng nødvendge utstyr. Var Hjelpekorpset nå ltt trvelg så vntbedskapen. da. Traff mange Tl hyggelge kursng mennesk. utstyr. Var Inntl nå ltt trvelg kom en så bl han da. kjente Traff gjen. mange De hyggelge tre mennene mennesk. blen Inntl mdltd kom en bl ukjente han kjente ham. gjen. Ikke De så tre de mennene særlg trvelge blen ut hell. mdltd Kunne ukjente vrkelg være ham. den Ikke blen? så de Han særlg husket trvelge kke nummet ut hell. på Kunne den, men vrkelg måtte være jo den være blen? naboen, Han husket Tor Dalen kke sn nummet bl. Jovsst på den, men D måtte den jo være jo. Rpen naboen, på Tor høyre Dalen bakskjm. sn bl. Den Jovsst Wns sønn D påførte den blen jo. Rpen ved et på uhell høyre med bakskjm. spennen på Den skolesekken Wns sønn noen påførte uk sden. blen Da ved et uhell bare med å sende spennen på tekstmeldng skolesekken tl naboen, noen uk sden. han vsste Da hadde rest bare tl å sende en Thaland. tekstmeldng "Har du tl naboen, lånt ut blen dn"? han vsste "Ne, hadde den står rest på tl langtdsparkngen Thaland. "Har du på lånt Kjevk ut blen flyplass" dn"? "Ne, På den nyhetene står på på radoen, langtdsparkngen und en pause på bua, Kjevk hadde flyplass" Wn hørt På nyhetene om ranet på Krstansand radoen, und la en to pause to bua, sammen. hadde Da Wn hørt td om ham ranet å rnge Krstansand sn nye venn, la to Tje. to sammen. Da td ham å rnge sn nye venn, Tje.

12 Førstehjelpstpset Nedkjølng Våken pasent Drkk m drkke (kke alkohol!). La vedkommende søke å bevege seg å øke meproduksjonen. Pakk vedkommende nn (gjne sammen med en m tørr pson) fjellduk, sovepose, tepp lgnende ov und. Bevsstløs pasent D psonen kke pust, rng start HLR. Legg vedkommende skånt sdelee. Stabls hode nakke om mulg. Fjn våte klær - d du har tørt solende undlag tørre tepp/klær du kan legge psonen. Dekk tl med vndtette jakk/fjellduk yttst. Forebyggng Kle deg ett tempatur værhold. Ta med lue, vott en ekstra gens sekken når du legg på tur. En spade vndsekk lurt å ha med! Førstehjelpskurs Har du en arbedsplass ell en vennegjeng ntesst å lære førstehjelp? V stll med konkurransedyktge prs farne nstruktør på dn adresse. V lev tlpassede kurs anleggsarbede, elektrke, barnehageansatte, eldre med fl tlpass gjne et kurs deg om du har egne ønsk. Brann Ved å kjøpe kurs va Hjelpekorpsene Vest Agd bdrar du tl økt bedskap dn kommune. Ovskud av våre kurs går uavkortet tl Hjelpekorpset den kommunen du bor ell har etablt frma. Vnn-vnn! Kontakt: Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps tlf Polt Ambulanse 1-1-3

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 015 Antall dager med hjemmekontor Spørsmål: Omtrent hvor mange dager jobber du hjemmefra løpet av en gjennomsnttsmåned (n=63) Prosent

Detaljer

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon?

MTO diagram. Ble informasjon om denne type hendelser registrert og tatt lærdom av, av Skanska eventuelt. bransjeorganisasjon? MTO dagram Hendelse- årsaksanalyse Avvk Før 1999 Sementnjeksjon Sementnjeksjon fjell fjell - "le" "le" trykk trykk Utvklng njeksjonspakkere fra ca 1980 Ble nmasjon denne type hendelser regstrert tatt lærd,

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2009

Medarbeiderundersøkelsen 2009 - 1 - Medarbederundersøkelsen 2009 Rapporten er utarbedet av B2S AS - 2 - Innholdsfortegnelse Forsde 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Multvarate analyser Regresjonsanalyse 5 Regresjonsmodell 6 Resultater

Detaljer

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17

Eksamen 31.05.2016. Nynorsk side 2 4. Bokmål side 5 7. Felles vedlegg side 9 17 Eksamen 31.05.2016 NOR1211-NOR1231 Norsk hovudmål/hovedmål NOR1218-NOR1238 Norsk elev samsk som andrespråk Elevar og prvatstar / Elev og prvatst Nynorsk sde 2 4. Bokmål sde 5 7. Felles vedlegg sde 9 17

Detaljer

Alternerende rekker og absolutt konvergens

Alternerende rekker og absolutt konvergens Alternerende rekker og absolutt konvergens Forelest: 0. Sept, 2004 Sst forelesnng så v på rekker der alle termene var postve. Mange av de kraftgste metodene er utvklet for akkurat den typen rekker. I denne

Detaljer

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel

Arbeidpartiets stortingsgruppe, tilkn),ttet informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Trainee-perioden varer i tre måneder, så det er vel TRÅNEE TRANEE Som tranee for Arbederpartets stortngsgruppe har Brgt Skarsten har.net mdt smørøyet. 23-årngen har tatt ett års pause fra studene statsvtenskap ved Unverstetet Oslo, ford hun har påtatt seg

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2013

Studieprogramundersøkelsen 2013 1 Studeprogramundersøkelsen 2013 Alle studer skal henhold tl høgskolens kvaltetssystem være gjenstand for studentevaluerng mnst hvert tredje år. Alle studentene på studene under er oppfordret tl å delta

Detaljer

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015

Fleksibelt arbeidsliv. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Fleksbelt arbedslv Befolknngsundersøkelse utført for Manpower September 2015 Prvate gjøremål på jobben Spørsmål: Omtrent hvor mye td bruker du per dag på å utføre prvate gjøremål arbedstden (n=623) Mer

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen!

Vi ønsker 40.000 nye innbyggere velkommen til Buskerudbyen! V ønsker 40.000 nye nnbyggere velkommen tl Buskerudbyen! Offentlg nformasjon De neste 20 årene flytter 40.000 nye nnbyggere tl Buskerudbyen området som strekker seg fra Ler tl Kongsberg. De skal bo, studere,

Detaljer

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET

INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET C v t a - n o t a t nr.7 / 2008 INNVANDRERNE I ARBEIDSMARKEDET Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon om økonomske, sosale og kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllende levestandard

Detaljer

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN

EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN EKSAMEN 3.SEMESTER RAPPORT BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN PROSJEKTEKSAMEN 3.SEMESTER : FESTIVAL Oppgaven gkk ut på å promotere en barnebokfestval hjembyen vår, og stedsnavnet skulle være med logoen. Produkter

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m

SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ. -.m REDD EN UNGD - LS DENNEBROSJ SØR-TRØNDELAG FYLKES TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG.- 1. -7 -.m - det s--qts-xx Antall 1w Trolveggen statstske hoppet aldersgruppen 15 2 àr. De fleste er gutter Fgur: Antall drepte/skadd

Detaljer

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne?

*** Spm. 841 *** Hvilke former for sparing og pengeplasseringer for folk flest kan du nevne? *** Spm. 841 *** Hvlke former for sparng og pengeplassernger for folk flest kan du nevne? Ch2 nvå(w): 5.0% Kjønn Alder Husstandsnntekt Landsdel Utdannng Radene er rangert Vderegåen Møre Ung- 60 år Under

Detaljer

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi

Hva er afasi? Afasi. Hva nå? Andre følger av hjerneskade. Noen typer afasi Hva er afas? Afas er en språkforstyrrelse som følge av skade hjernen. Afas kommer som oftest som et resultat av hjerneslag. Hvert år rammes en betydelg andel av Norges befolknng av hjerneslag. Mange av

Detaljer

Hjertelig velkommen til SURSTOFF

Hjertelig velkommen til SURSTOFF Hjertelg velkommen tl SURSTOFF V er så ufattelg glade over å kunne nvtere drftge kulturnærngsgründere tl en felles møteplass. V håper du kommer!! Praktsk nformasjon Når: Hvor: Prs: Påmeldng: Mer nformasjon:

Detaljer

Vamos a Orihuela! NYTT

Vamos a Orihuela! NYTT SKOLE NYTT SKOLEAVIS FOR DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, CIUDAD QUESADA 2013/2014 MARS NR. 7 Første del av mars vste seg fra sn beste sde med mye godt vær. I takt med at sola varmer øker uteaktvtetene på

Detaljer

Undersøkelser av solingsvaner

Undersøkelser av solingsvaner Undsøkels solngsvan Innlednng MMI har p oppdrag fra Statens strlevn Kreftforgen gjomført en større spørreundsøkelse for kartlegge n norske befolknngens forhold tl solng solbeskyttelse. De undsøkelsen supplt

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014

MA1301 Tallteori Høsten 2014 MA1301 Tallteor Høsten 014 Rchard Wllamson 3. desember 014 Innhold Forord 1 Induksjon og rekursjon 7 1.1 Naturlge tall og heltall............................ 7 1. Bevs.......................................

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer

IT1105 Algoritmer og datastrukturer Løsnngsforslag, Eksamen IT1105 Algortmer og datastrukturer 1 jun 2004 0900-1300 Tllatte hjelpemdler: Godkjent kalkulator og matematsk formelsamlng Skrv svarene på oppgavearket Skrv studentnummer på alle

Detaljer

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid

Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid Makroøkonom Publserngsoppgave Uke 48 November 29. 2009, Rev - Jan Erk Skog Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td I utsagnet Fast valutakurs, selvstendg

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON13 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 11.8.16 Sensur kunngjøres senest: 6.8.16 Td for eksamen: kl. 9: 1: Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Auksjoner og miljø: Privat informasjon og kollektive goder. Eirik Romstad Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Auksjoner og mljø: Prvat nformasjon og kollektve goder Erk Romstad Handelshøyskolen Auksjoner for endra forvaltnng Habtatvern for bologsk mangfold Styresmaktene lyser ut spesfserte forvaltnngskontrakter

Detaljer

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON

Flytthit i. Fjellregionen. Historier om tilflytting og tilflyttingsarbeid i sju kommuner INFORMASJON Flyttht INFORMASJON Fjellregonen Hstor om tlflyttng tlflyttngsarbed sju kommun 13 456 78 91 11 Vtskapsordnngen. S 6 INNHOLD s 4 Flyttht 1 11 «I dsse Flyttht-td», s v. Men hva betyr nå t? Sn noen? S 18

Detaljer

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker

kampanje 2 -si hva isen inneholder mottaker Foreldre til barn som ikke spiser grønnsaker kampanje 1 -snakke over hodene Helene & Helena Egeland bref Hva skal tl for å selge Dplom-s hele året? Første kampanje prater tl voksne på en måte barn kke kan forstå Humor er et vktg grep for å fange

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis

Jobbskifteundersøkelsen Utarbeidet for Experis Jobbskfteundersøkelsen 15 Utarbedet for Expers Bakgrunn Oppdragsgver Expers, ManpowerGroup Kontaktperson Sven Fossum Henskt Befolknngsundersøkelse om holdnnger og syn på jobbskfte Metode Webundersøkelse

Detaljer

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>.

TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller likt uansett variasjon i vanskelighetsgrad. Svarene er gitt i <<< >>>. ECON30: EKSAMEN 05 VÅR - UTSATT PRØVE TALLSVAR. Det anbefales at de 9 deloppgavene merket med A, B, teller lkt uansett varasjon vanskelghetsgrad. Svarene er gtt

Detaljer

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter

- 1 - Total Arbeidsmiljøundersøkelse blant Vitales konsulenter - 1 - Arbedsmljøundersøkelse blant Vtales konsulenter Gjennomført mars 2016 - 2 - Innholdsfortegnelse Forsden 1 Innholdsfortegnelse 2 Indeksoverskt 3 Jobbtlfredshet 4 Kompetanse og opplærng 5 Samarbed

Detaljer

Årbeidsretta tiltak og tjenester

Årbeidsretta tiltak og tjenester skal være ledende og framtdsrettet nnen tlrettelagt arbed og arbedsrelatert opplærng Hallngdal Å R S R Å P P O R T 2 0 5 Årbedsretta tltak og tjenester INNHOLD SIDE Innlednng Om : Eerforhold og lokalserng

Detaljer

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag

Felles akuttilbud barnevern og psykiatri. Et prosjekt for bedre samhandling og samarbeid rundt utsatte barn og unge i Nord-Trøndelag Felles akuttlbud barnevern og psykatr Et prosjekt for bedre samhandlng og samarbed rundt utsatte barn og unge Nord-Trøndelag Sde 1 Senorrådgver Kjell M. Dahl / 25.02.2011 Ansvarsfordelng stat/kommune 1.

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Hvlke problemer? Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton) på -tallet. Har ngen tng med programmerng å gøre. Dynamsk er et ord som kan aldr brukes negatvt. Skal v

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING _ MCft% Fnansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 03.04.2009 Deres ref: 08/654 FM TME Horngsuttalelse NOU 2008:20 om skadeforskrngsselskapenes vrksomhet. Den Norske

Detaljer

FAGFORBUN DET www fagforbun det no

FAGFORBUN DET www fagforbun det no FAGFORBUN DET www fagforbun det no Budsj ettuttalelse Fagforbundet Klæbu er bekymret for den utvklngen v har hatt de sste år, og kke mnst den utvklngen v ser ut tl å få fremover kommunen. V har problemer

Detaljer

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i

GPS. GPS (Global positioning system) benytter 24 satellitter som beveger seg rundt jorden i INFORMASJONSHEFTE Kart gjødslng kalkng bast jordprøv Sellttngng() kjemske kjemske fysske fysske analys analys kombnt kombnt gafske gafske nmasjonssystem nmasjonssystem (GIS) (GIS) grunnmur grunnmur.. H

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18).

Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og litt om heltallskorreksjon (som i eksempel 5.18). Econ 2130 HG mars 2012 Supplement tl forelesnngen 19. mars Illustrasjon av regel 5.19 om sentralgrenseteoremet og ltt om heltallskorreksjon (som eksempel 5.18). Regel 5.19 ser at summer, Y = X1+ X2 + +

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen : ECON130 Statstkk 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamensdag: 15.0.015 Sensur kunngjøres senest: 0.07.015 Td for eksamen: kl. 09:00 1:00 Oppgavesettet er på 4 sder Tllatte hjelpemdler:

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

Alvdal Royal kledning

Alvdal Royal kledning Klednng STORT UTVALG AV KLEDNINGSPRODUKTER UNIK BEHANDLING AV HVERT PROSJEKT FOKUS PÅ MILJØVENNLIGE LØSNINGER Alvdal Royal klednng Vår bestselger når det gjelder kvaltet, levetd og prs. Lang levetd Begrenset

Detaljer

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen

IKT og grunnopplæringen 2008 2012. lokal digital agenda i skolen IKT grunnopplærng 2008 20 lokal dgtal agda skol 2008 Kommunelaget AS, Oslo Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Grupp AS Trykk nnbndng: 07 Grupp AS, 2008 ISBN: 978-82-446-78-4 Matalet dne publkasjon omfattet

Detaljer

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2

i kjemiske forbindelser 5. Hydrogen har oksidasjonstall Oksygen har oksidsjonstall -2 Repetsjon 4 (16.09.06) Regler for oksdasjonstall 1. Oksdasjonstall for alle fre element er 0 (O, N, C 60 ). Oksdasjonstall for enkle monoatomske on er lk ladnngen tl onet (Na + : +1, Cl - : -1, Mg + :

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016

TMA4240/4245 Statistikk Eksamen august 2016 Norges teknsk-naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag TMA44/445 Statstkk Eksamen august 6 Løsnngssksse Oppgave a) Ved kast av to ternnger er det 36 mulge utfall: (, ),..., (6, 6). La Y

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Været før og under hendelsen: Det var snøvær, noen kuldegrader og vind da ulykken skjedde. Detaljerte værdata finnes i figur bakerst i rapporten.

Været før og under hendelsen: Det var snøvær, noen kuldegrader og vind da ulykken skjedde. Detaljerte værdata finnes i figur bakerst i rapporten. SKREDULYKKE KROKEN TROMSØ, SØNDAG 24.03.2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Politiet og Luftambulansen). Kontroll internt : Ulrik Domaas. Det bemerkes at ikke var på stedet

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune nngkk avtale om nkluderende arbedslv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og jun 2014. Avtalen gjelder fram tl og med 31. desember

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2015 37. ÅRGANG Julemøte Krstansand Julemøte Setesdal Julemøte Lyngdal Julemøte Froland REDAKTØREN Tmnlste 2015 Godt nyttr! N v

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5

MEDLEMSMAGASIN mai 2011. side 8. Ryddig. side 6. ny styreleder i ohf. side 4 og 5 MEDLEMSMAGASIN ma 2011 www.ohf.no Stem på Årets Handels- Servcebedrft Oslo 2011 sde 8 Ryddg rent Gaterusken sde 6 CALLE Ferner ny styreleder ohf. Flere endrnger etter generalforsamlng sde 4 5 aprl 2011

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985)

Balanserte søketrær. AVL-trær. AVL-trær. AVL-trær høyde AVL AVL. AVL-trær (Adelson-Velskii og Landis, 1962) Splay-trær (Sleator og Tarjan, 1985) alanserte søketrær VL-trær Et bnært tre er et VL-tre hvs ølgende holder: VL-trær delson-velsk og Lands, 96 play-trær leator og Tarjan, 98. orskjellen høyde mellom det høyre og det venstre deltreet er maksmalt,

Detaljer

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering

Simpleksmetoden. Initiell basistabell Fase I for å skaffe initiell, brukbar løsning. Fase II: Iterativ prosess for å finne optimal løsning Pivotering Lekson 3 Smpleksmetoden generell metode for å løse LP utgangspunkt: LP på standardform Intell basstabell Fase I for å skaffe ntell, brukbar løsnng løse helpeproblem hvs optmale løsnng gr brukbar løsnng

Detaljer

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang

NOR 473 Transocean Searcher, 08.01.2004 Helikopter halekrok hekter i helidekknett ved avgang Vedlegg 2 1 Transocean Search, 08.01.2004 Helkopt halekrok hekt heldekknett ved gang 12.12.98 7.8.2003 undtegn undtegn kontrakt kontrakt Lufttransport Lufttransport ansvarlg ansvarlg d d daglge daglge

Detaljer

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal

Lesja kommune Saksbehandler direktenummer Rådmannens stab Liv Eva.Gråsletten 61 24 41 19 Økonomi og personal Lesja kommune Saksbehandler drektenummer Rådmannens stab Lv Eva.Gråsletten 1 4 41 19 Økonom og personal ÅRSMELDING FOR REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING I KOMMUNEN, HMS, SENIORPOLITIKK, UTDANNING OG LÆRLINGER

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Overlappende delproblemer. Optimalitetsprinsippet Dynamsk programmerng Metoden ble formalsert av Rchard Bellmann (RAND Corporaton på -tallet. Programmerng betydnngen planlegge, ta beslutnnger. (Har kke noe med kode eller å skrve kode å gøre. Dynamsk for

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: TIL KOMMNE. II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. orientering. ' SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/8728 I Arkv sakld.: 12/2060 Sluttbehandlede vedtaksnstans: Drftsutvalget II Sak nr.: 097/12 I DRIFTSUTVALG I I Saksansvarlg: Bert Vestvann Johnsen Dato: 17.10.2012

Detaljer

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold

BARNAS BOKFESTIVAL I BERGEN. Innhold DESIGNMANUAL Innhold Forord Sgnaturlogo, varasjoner Rett og gal bruk av logo Oppbyggng og plasserng av logo, samt tlleggselementer Farger Typograf Plakater Program og bllettarmbånd T-skjorter... 3...4-6...7...

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00

EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Tirsdag 15. mai 2001 Tid: 09:00 14:00 Norges teknsk naturvtenskapelge unverstet Insttutt for matematske fag Sde 1 av 9 Faglg kontakt under eksamen: Enar Rønqust, tlf. 73 59 35 47 EKSAMEN I FAG SIF5040 NUMERISKE METODER Trsdag 15. ma 2001 Td:

Detaljer

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010

SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 SKREDULYKKE JAMTFJELLET I VEFSN LØRDAG 16.05.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Oddgeir Johansen Vefsn Røde Kors Hjelpekorps, og Erik Hestnes ). Kontroll internt : Frode Sandersen

Detaljer

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Glemte krser Medeprosjekt for ungdomsskolen Innhold 4 Forslag på medeprosjekt 8 Kompetansemål 10 Glemte Krser 16 Praktsk Info 18 Skoleportalen 19 Hvem er leger uten grenser Foto: Leger Uten Grenser, DRC,

Detaljer

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR

SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR SKREDULYKKE SKOGSHORN HEMSEDAL TORSDAG 3. JANUAR 2013 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Gol og Hemsedal lensmannskontor, Langfjella Alpine Redningsgruppe, Gol og Hemsedal Røde

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statstkk og økonom, våren 7 Oblgatorsk oppgave Løsnngsforslag Oppgave Anta at forbruket av ntrogen norsk landbruk årene 987 99 var følgende målt tonn: 987: 9 87 988: 8 989: 8 99: 8 99: 79 99: 87 99: 9

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 8

Løsningsforslag ST2301 Øving 8 Løsnngsforslag ST301 Øvng 8 Kapttel 4 Exercse 1 For tre alleler, fnn et sett med genfrekvenser for to populasjoner, som gr flere heterozygoter enn forventa utfra Hardy-Wenberg-andeler for mnst én av de

Detaljer

SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG

SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG SKREDULYKKE RAULAND LØRDAG 26.12.2009 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra Sveinung Olsnes i Vinje Røde Kors Hjelpekorps og Trond N. Flothyl Lensmann i Vinje). Ulykkesoppsummering:

Detaljer

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2005/06

SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2005/06 SNØSKREDULYKKER I NORGE VINTEREN 2005/06 Dato Lørdag 08.04.06 Fredag 28.04.06 Antall Kjønn døde Alder 1 Kvinne 28 år 1 Mann 43 år Fylke Sted Beskrivelse ulykken Troms Møre og Romsdal Hamneidet, Borsu E

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Arbed og potensell energ 4.3.5 Mdtveseksamen: 6.3. Pensum: Kap. boken flere lærer på data-lab YS-MEK 4.3.5 Konservatve krefter: v kan fnne en potensalfunksjon slk at: d d energbevarng vertkal kast: mg

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011

Oppgaver. Multiple regresjon. Forelesning 3 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011 Forelesnng 3 MET359 Økonometr ved Davd Kreberg Vår 0 Oppgaver Alle oppgaver er merket ut fra vanskelghetsgrad på følgende måte: * Enkel ** Mddels vanskelg *** Vanskelg Multple regresjon Oppgave.* Ta utgangspunkt

Detaljer

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere»

29.11.1989 Rådet for funksjonshemmede, Oslo. «Samarbeidsformer - samferdselsetat, brukere og utøvere» 29.11.1989 Rådet funksjonshemmede, Oslo. «Samarbedsmer - samferdselsetat, brukere og utøvere»..\ 1/ Å f / \j.xx / "I /X FMR - 7 T T U; ' 0'\J0 =-l:p.;.r1u'jv:-. os;'.-::-- ---: -..l1. E:T

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

ELVAPOSTEN MARS 2017

ELVAPOSTEN MARS 2017 ELVAPOSTEN MARS 2017 Sjekk at UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag barna har Kommentar: 13 14 03.04 Turdag Elva 10.04 Sammenslåing 04.04 Turdag Elva 11.04 Sammenslåing 05.04 Turdag Elva 12.04 Barnehagen

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL

NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL NÆRINGSSTRUKTUR OG INTERNASJONAL HANDEL Norman & Orvedal, kap. 1-5 Bævre & Vsle Generell lkevekt En lten, åpen økonom Nærngsstruktur Skjermet versus konkurranseutsatt vrksomhet Handel og komparatve fortrnn

Detaljer

Jeg heter Raphael Fernández og jeg er søppelgutt. Folk sier til meg: "Det er vel ikke godt å vite hva du kan komme over når du roter gjennom så mye

Jeg heter Raphael Fernández og jeg er søppelgutt. Folk sier til meg: Det er vel ikke godt å vite hva du kan komme over når du roter gjennom så mye 1 Jeg heter Raphael Fernández og jeg er søppelgutt. Folk sier til meg: "Det er vel ikke godt å vite hva du kan komme over når du roter gjennom så mye søppel! Kanskje det blir lykkedagen din i dag?" Jeg

Detaljer

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva

I denne delen av årsrapporten presenterer IMDi status på integreringen på noen sentrale områder. Hvilken vei går utviklingen, hvor er vi i rute, hva 8 I denne delen av årsrapporten presenterer IMD status på ntegrerngen på noen sentrale områder. Hvlken ve går utvklngen, hvor er v rute, hva er utfordrngene og hva bør settes på dagsorden? Du får møte

Detaljer

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010

SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 SKREDULYKKE FAGERFJELLET, TROMSØ LØRDAG 18.12.2010 Rapport skrevet av: Kjetil Brattlien (bl.a. etter info fra John Tetlie hundefører i Politiet i Tromsø) Det bemerkes at ikke var på ulykkestedet og denne

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER 3 67/09 09/2542 LEGETENESTER I OS KOMMUNE 5 OS KOMMUNE Avdelng for Tenestestyrng Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Td: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkvsaksnr. Sde Tttel 66/09 09/82 POLITISK KVARTER

Detaljer

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG

DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR BØ SKYTTARLAG VEDLEGG tl DEL 1 Rutner for Leder Bø Skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret av Bø skyttarlag og har det

Detaljer

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage Kultur- og medebruk blant personer med nnvandrerbakgrunn Resultater Kultur- og medebruksundersøkelsen 2008 og tlleggsutvalg blant nnvandrere og norskfødte med nnvandrerforeldre Statstsk

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - SEPTEMBER / OKTOBER 2014 36. ÅRGANG Mcedes-parade Brkeland Museum Island Mange flotte bl Brkeland Festdag Åsal REDAKTØREN Tmnlste 2014 Ja, te vært

Detaljer

Lars Bjerkmann Dagen i dag. Sangbok. Tekster, melodinoter og besifring. Hyggelig selskap

Lars Bjerkmann Dagen i dag. Sangbok. Tekster, melodinoter og besifring. Hyggelig selskap Lars Bjkmann ag dag Sangbok Tekst, melodnot besfrng Hyggelg selskap Tl ro Lars Bjkmann ag dag Sangbok tekst, melodnot besfrng Tekst, melodnot besfrng Takk tl Yngvl ordts, rll Krstans Sten Morbech for god

Detaljer

Bilde av ulykkesstedet 21.4.15. Foto: Albert Lunde, Nord-Gudbrandsdal Alpine Redningsgruppe

Bilde av ulykkesstedet 21.4.15. Foto: Albert Lunde, Nord-Gudbrandsdal Alpine Redningsgruppe SKAVLBRUDD Dødsulykke i Jotunheimen etter skavlbrudd. Tirsdag 21.4.15 ble en mann i 30-årene funnet omkommet i et snøskred på breen i Nordre Tjønnholet i Jotunheimen, etter å ha vært savnet siden mandag

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - OKTOBER / NOVEMBER 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - OKTOBER / NOVEMBER 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 5 - OKTOBER / NOVEMBER 2015 37. ÅRGANG Dyrskue Lyngdal Nytt telt Russebl delemarked Vnt komm REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S skrv v oktob de fleste

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer