FjellsikringsPosten 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FjellsikringsPosten 2015"

Transkript

1 FjellskrngsPosten 2015

2 Sponsor: Sponsor: Sponsorene har bdratt med nnhol posene Sponsorene har bdratt med nnhol posene samt annonsng. Sponsorene samt annonsng. har bdratt med nnhol posene Inntektene går tl vårt arbed nnen fjellskrng. samt Inntektene annonsng. går tl vårt arbed nnen fjellskrng. Inntektene går tl vårt arbed nnen fjellskrng. Tusen takk støtten! Tusen takk støtten! Tusen takk støtten! Bagen byen Brann Brann Polt Brann Ambulanse Polt Ambulanse Polt Ambulanse For pressenmasjon påsken, For kontakt pressenmasjon Inmasjonssentralen påsken, For pressenmasjon kontakt Inmasjonssentralen kontakt Inmasjons- hjelpekorps hjelpekorps påsken, Agd: sentralen hjelpekorps (kke Agd: SMS) (kke Agd: SMS) ell (kke SMS) ell ell Fjellskrngsposten Fjellskrngsposten Utgv: Fjellskrngsposten Utgv: Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps Utgv: e-post: Vest-Agd e-post: Røde Kors Hjelpekorps e-post: Trykk: Trykk: 07 Sør AS, Krstansand 07 Sør AS, Krstansand Trykk: 07 Sør Tekst AS, Krstansand bld: Tekst Tormod bld: Dalane Alfred Tekst Tormod Georg Klausen bld: Dalane Alfred Tormod Georg Mats Klausen Dalane Flaten Alfred Svenung Georg Mats Tofteland Klausen Flaten Svenung Pett Mats Th. Tofteland Nelsen Flaten Svenung Pett Torbjørn Th. Tofteland Nelsen Nlsen Pett Øyvnd Torbjørn Th. Andsen Nelsen Nlsen Øyvnd Hed Torbjørn Sørensen Andsen Nlsen Øyvnd Hed Karn Sørensen Andsen Tofteland Synnøve Hed Karn E. Sørensen Tofteland Aksnes Jane Synnøve Sofe Karn Svendsbø E. Tofteland Aksnes Jane Synnøve Sofe Svendsbø E. Aksnes Jane Sofe Forsdebl: Svendsbø Forsdebl: Mats Flaten Forsdebl: Mats Flaten Mats Flaten Følg oss på Facebook! Følg oss på Følg Facebook! oss på Facebook!

3 150 år Norge! I 2015 har Røde Kors vært tl stede de sårbare Norge 150 år. Det 150 år sden en lten «enng plee av syke sårede felt» med noen hundre medlemm, dag lans største humantære organsasjon. Røde Kors består av frvllge, delt på 383 lokalenng hele lan. Med ov medlemm delt på ov 300 hjelpekorps Røde Kors Hjelpekorps Norges største rednngsorgansasjon. I Vest-Agd har v ov frvllge delt på 9 lokalenng; Krstansand, Kvnesdal, Lsta, Lygna (Hægebostad), Lyngdal, Mandal, Songdalen, Søgne Vennesla. Fjellskrngsporten 50 år! I tllegg tl å marke 150 årsjublèet, 50 år sden Fjellskrngsporten ble arrangt første gang. Det Krstansand Røde Kors hjelpekorps kom på denne kreatve deen å fnanse Røde Kors-hytta på Hovden. Hytta ble bygd, etttd har Fjellskrngsporten vært en vktg fnansngsklde å kunne bygge kompetanse nveste nødvendg utstyr tl rednngstjeneste på vnten. Tradsjonen tro gjennomfør v Fjellskrngsporten så år på hovedutfartsårene tl påskefjellet. I årets pos håp v du fnn små hyggelge ovraskels fra våre sponsor. V benytt anlednngen tl å takke flotte vktge bdrag v får nn løpet av denne kampanjen. God påske! Vennlg hlsen Tormod Dalane Prosjektled Fjellskrngsporten Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps

4 Hjelpekorpsene Hjelpekorpsene Vest-Agd Vest-Agd Hjelpekorpsene utgjør lans største frvllge rednngsorgansasjon, en vktg del av norsk rednngstjeneste. Hjelpekorpsene blr utgjør kalt ut lans av poltet største når frvllge noen rednngsorgansasjon, meldt savnet, ved større ulykk en vktg katastrof. del av norsk rednngstjeneste. Hjelpekorpsene blr kalt ut av poltet når noen meldt savnet, ved større ulykk katastrof. Medlemmene rykk ut på kort sel, alltd klare tl nnsats. Som frvllg Hjelpekorpset vl du møte mange utdrng. Hjelpekorpset Medlemmene stll rykk krav ut på gr kort deg sel, nyttg lærdom alltd tlbake. klare tl I Vest-Agd nnsats. Som har frvllg hjelpekorpsene Hjelpekorpset aktvtet vl du både møte tl mange lands, utdrng. tl vanns på vntfjellet. Hjelpekorpset stll krav gr deg nyttg lærdom tlbake. I Vest-Agd har hjelpekorpsene aktvtet både tl lands, tl vanns på vntfjellet. Krstansand RKH Hold Krstansand tl Frvllghetens RKH Hus, Solbgveen 14, Krstansand. Hold tl Frvllghetens Korpset har Hus, vnttjeneste Solbgveen på Hovden 14, Krstansand. santetsvakt Korpset har året vnttjeneste gjennom. Ells på drv Hovden korpset santetsvakt kursvrkhet året ntnt gjennom. ekstnt. Ells drv De korpset har egen kursvrkhet transportgruppe ntnt med tre ekstnt. snøscoote, De har ambulanse egen transportgruppe ATV. Tlf. 480 med 99 tre 455, snøscoote, ambulanse ATV. Tlf , Kvnesdal RKH Kvnesdal RKH Hold tl Industrgata 6 på Åmot Hold tl Industrgata 6 på Åmot ndustrområde. Korpset har hovedsaklg ndustrområde. Korpset har hovedsaklg aktvtet mhalvåret, hvor de har aktvtet mhalvåret, hvor de har santetsvakt på ulke kultur- drettsarrangement. Korpset har egen santetsvakt på ulke kultur- drettsarrangement. Korpset har egen ambulanse. ambulanse. Tlf. 411 Tlf , , Lyngdal Lyngdal RKH RKH Korpset Korpset hold hold tl på tl Røde på Røde Kors-huset Kors-huset Lyngdal. Lyngdal. Korpset Korpset har har kke kke egen egen vnttjeneste, vnttjeneste, men men suppl suppl andre andre hjelpekorps. hjelpekorps. Korpset Korpset har har santetsvakt santetsvakt på ulke på ulke kultur- kultur- drettsarrangementrangement, drv drv kursvrkhet nnen nnen drettsar- førstehjelp førstehjelp ntnt ntnt ekstnt. ekstnt. Korpset Korpset har har egen egen ambulanse. Tlf. 995 Tlf , , Songdalen RKH Hold Songdalen tl på Nodeland. RKH Korpset har Hold hytte på tl på Ekapen. Nodeland. De Korpset har egen har ambulanse hytte på Ekapen. snøscoot. De har Ells egen året ambulanse har de santetsvakt snøscoot. på Ells ulke kultur- året har de drettsarrangement, på ulke kultur- drv kursvrkhet drettsarrange- santetsvakt nnen ment, førstehjelp drv ntnt kursvrkhet ekstnt. nnen førstehjelp ntnt Tlf. ekstnt Tlf Lsta RKH Lsta RKH Hold tl på Røde Kors-huset Vanse. Hold tl på Røde Kors-huset Vanse. Korpset drv kursvrkhet nnen Korpset drv kursvrkhet nnen førstehjelp førstehjelp ntnt ntnt ekstnt. ekstnt. Tlf. Tlf , 706, Søgne Søgne RKH RKH Hold Hold tl tl Leveen Leveen på på Lunde Lunde Søgne. Søgne. Korpset Korpset har har hytte hytte på på Borteld Borteld base base vnttjeneste har har snøscoote ATV.Ells året året har har de de santetsvakt på på ulke ulke kultur- kultur- drettsarrangement, drv drv kursvrkhet nnen nnen førstehjelp ntnt ekstnt. Tlf. Tlf Vennesla RKH Hold Vennesla tl Koldalsveen RKH 26 Vennesla. Hold tl Korpset Koldalsveen har vnttjeneste Vennesla. på Brokke Korpset har Valle, vnt- har to 26 snøscoote tjeneste på Brokke en 6-hjulng Valle, tl har to dspossjon. snøscoote Har santetsvakt en 6-hjulng tl på blant dspossjon. annet konst/festval Har santetsvakt på Vndbjart blant annet sne konst/festval hjemme-kamp. Tlf. 976 Vndbjart , sne hjemme-kamp. Tlf , Mandal RKH Mandal RKH Hold tl Oksevollveen 1, Mandal. Hold tl Oksevollveen 1, Mandal. Korpset har hytte på Ljosland base Korpset har hytte på Ljosland base vnttjenesten. vnttjenesten. Korpset Korpset har har snøscoote. snøscoote. Korpset Korpset har har så så stort stort fokus fokus på på vann- vann- elvednng. elvednng. Sommstd Sommstd har har de de santetsvakt på på ulke ulke kultur- kultur- drettsarrangement, drv drv kursvrkhet nnen førstehjelp ntnt ekstnt. Tlf. Tlf / , Les Les m m om om hjelpekorpsene på: på:

5 Vest-Agd Røde Kors Påskequz! Hvlket Hvlket jubleum jubleum f f Norges Norges Røde Røde Kors Kors 2015? 2015? a. a år år b. b år år c. c år år Hvem Hvem presdent presdent Norges Norges Røde Røde Kors? Kors? a. a. Thorvald Thorvald Stoltenbg Stoltenbg b. b. Sven Sven Molleklev Molleklev c. c. Jan Jan Egeland Egeland Hvor Hvor mange mange frvllge frvllge Vest-Agd Vest-Agd Røde Røde Kors? Kors? a. a b. b c. c Hvor mange Hjelpekorps Vest-Agd? a. 5 b. 7 c. 8 Hvlket hjelpekorps har har vaktstasjon på på Brokke? a. a. Søgne Røde Kors Hjelpekorps b. b. Mandal Røde Kors Hjelpekorps c. c. Vennesla Røde Kors Hjelpekorps Hva Hva betyr KSOR? a. a. Kvalfst søk søk rednng b. b. Kvalfst skredrednng c. c. Kontroll, søk søk rednng Når ble Fjellskrngsporten startet? a b c Hvor fnn du Fjellskrngsporten år? a. a. Mosund Skarpengland b. b. Kylland Mosund c. c. Kylland Skarpengland Hvem Wn Helgsens nye venn? a. a. Tor Tor Dalen b. b. Slje Austad c. c. Tje Bygland Prøv deg på quzen bl med treknng av av en en flott flott førstehjelpsveske med masse nnhold. Send sene dne tl tl ell Vest-Agd Røde Kors, Vestveen 4, 4, 4613 Krstansand nnen ma ma God påske!

6 Dampbagets påskekryssord

7 Bagen byen Fnn de to løsnngsordene bl med treknngen av flotte gavekort fra Dampbaget vd kr. 500, kr. 300 kr Løsnngsordene sendes nnen 10. ma 2015 tl ell Vest-Agd Røde Kors, Vestveen 4, 4613 Krstansand. Mk set dtt med «påskekryssord».

8 Øv sammen å bl bedre Alle Alle jobb jobb med med et et felles felles mål mål når når gjort gjort funn funn und und snøen. H H grav mannskap fra fra Røde Kors Hjelpekorps, Hovden Bykle Fjellrednngsgruppe, Brannvesenet Svlset å redde å redde ut ut en en av av de de skredtatte. Trsdag 10.februar store del av av rednngstjenesten på på Agd samlet øvst Setesdalen. Det skulle øves øves på på samvrke mellom de de ulke etatene gruppene rednngstjenesten und en større skredulykke. Tekst Tekst foto: foto: Alfred Alfred Georg Georg Klausen, Klausen, Krstansand Krstansand Røde Røde Kors Kors Hjelpekorps En En skoleklasse skoleklasse bltt bltt tatt tatt av av snøskred snøskred und und en en sktur sktur øst øst Hovden Setesdal. Setesdal. Det Det langt langt fra fra ve, ve, de de ulke ulke etatene etatene måtte måtte fraktes fraktes nn nn med med snøscoot snøscoot tl tl områ områ å å starte starte rednngsarbe. Mannskap fra fra Hovden Hovden Bykle Bykle Fjellrednngsgruppe Fjellrednngsgruppe Setesdal Setesdal Brannvesen Brannvesen IKS IKS på på Hovden Hovden de de første første nne nne skredområ skredområ startet startet arbe arbe med med å å redde redde ut ut de de skredtatte. skredtatte. Kort Kort td td ett ett både både Polt, Polt, Røde Røde Kors Kors Hjelpekorps, Hjelpekorps, Norske Norske Rednngshund, Rednngshund, Svlset, Svlset, ambulanse ambulanse lege lege på på plass plass skre. skre. Når Når noen noen tatt tatt av av skred skred tden tden dyrebar, dyrebar, alle alle med med jobbet jobbet så så svetten svetten slte slte snøfyka snøfyka sto sto rundt rundt dem dem å bge å bge ut ut de de skredtatte. skredtatte. Alle Alle de de 7 7 begravd begravd snømassene snømassene ble ble funnet funnet gravd gravd frem. frem. Denne øvelsen en av de årlge samvrke-øvelsene blr arrangt av Denne øvelsen en av de årlge samvrke-øvelsene blr arrangt av nøatene Agd. Hovedmålet øvelsen å løse utdrng blr gtt nøatene Agd. Hovedmålet øvelsen å løse utdrng blr gtt undves ved at de profesjonelle de frvllge deltar skal fnne gode undves ved at de profesjonelle de frvllge deltar skal fnne gode måt å samarbede på på tvs av etat organsasjon, bl kjent med måt å samarbede på på tvs av etat organsasjon, bl kjent med Fle av Røde Kors Hjelpekorps sne mannskap har høy hvandre. På denne måten vl rednngstjenesten være bedre rustet ved større Fle av Røde Kors Hjelpekorps sne mannskap har høy hvandre. På denne måten vl rednngstjenesten være bedre rustet ved større utdannelse skred skredrednng en vktg støttespll ulykk. utdannelse skred skredrednng en vktg støttespll polt rednngstjenesten ved skredulykk. ulykk. polt rednngstjenesten ved skredulykk.

9 Vet du egentlg hva pengene dne gkk tl? Tekst: Svenung Tofteland, Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps, Foto: Hed Sørensen, Krstansand Røde Kors Den avsen du hold handa nå, har du fått d du stoppet på Røde Kors sn Fjellskrngspost på ve tl påskefjellet gav peng. Men vet du egentlg hva pengene går tl? Fjellskrngsfond Helt sden 1965 har Røde Kors stått på faste utfartsted Agdfjellene samlet nn mdl. Pengene går tl et eget Røde Kors-fond Vest-Agd - Fjellskrngsfon, hvor deles vde tl de lokale korpsene drv vnttjeneste. Store del av Fjellskrngsfon blr benyttet tl utdannng av mannskap slk at v best mulg rustet tl å drve søk rednng vntfjellet. Kanskje vl v bstå nettopp deg skulle uhellet være ute. Kurssamarbed Årlg kursng av nye medlemm aksjons- laglede noe hjelpekorpsene Vest-Agd sats på. Godt utstyr vktg, men lte vdt om kke mannskapene stand tl å ta bruk. De sste årene har korpsene Vest-Agd samarbe om å arrange kurs. H har så andre frvllge rednngsorgansasjon deltatt. Kurssamarbe har bdratt tl bedre samhold mellom hjelpekorps andre rednngsorgansasjon. Dette gunstg ved lete- rednngsaksjon. KSOR/LSOR Helga februar hvor Ole hjet lan vårt, ble arrangt kurs kvalfst søk rednng, (KSOR) på Borteld. 12 nye medlemm fra Agdfylkene deltok, alle ble godkjent. Det vl s at 12 nye frvllge har valgt å stlle seg bedt tl å bdra når noen savnet ell ska vntfjellet. Et par uk veen ble utdannet sju nye laglede und kurset lagledelse søk rednng (LSOR) på Hovden. Deltakne farne hjelpekorpse tar steget vde tl å kunne lede grupp søkelag på fjellet, ell mndre aksjon. Det planlegges å sende medlemm fra Vest-Agd tl Røde Kors sne sentrale vntaksjonsledkurs. Dette kurs blant andre Norske Rednngshund, polt, brannvesen Hovedrednngssentralen deltar på, gr god faglg kompetanse tlå kunne drfte større lokale søk- rednngsaksjon. Nødnett Røde Kors Hjelpekorps har en vsjon om å være Best på søk rednng fra fjord tl fjell. Dette krev at holdes jevnlge øvels gjennomgang på utstyret benyttes. Fjellskrngsfon med sørg at nødvendg opplærng oppdatng kan gjennomføres, samt at utstyret benyttes tl en hv td trygt skkt. Røde Kors har frvllg aktør Norsk søk- rednngstjeneste tatt bruk nye nødnettet. Dette gjør at v tl enhv td på nett med polt andre rednngsetat når ulykka ute. Fjellskrngsfon har bdratt tl at v har fått ekstrautstyr gjør at nødnettet vårt tlpasset bruk und alle hold. Fra KSOR-kurset på Borteld februar. Pengene de gr når de stopp langs veen tl påskefjellet d en kjærkommen gave, både tl oss tl de mange løpet av vntsesongen treng bedskapen v stll med. Takk!

10 Det pfekte kuppet av: Øyvnd Andsen, Vennesla Røde Kors Illustrasjonsfoto: Karn Tofteland De tre. De tre om å planlegge. Ett hvt skulle de være tre om å gjennomføre. De tre helt enge om at ngen andre skulle nvolves. Ingen andre skulle vte om en gang. Hvken kamat ell famle skulle ha noen helst anelse om hva emnng. De la veldg mye arbed planleggngen. Forarbe faktsk mye vktge enn selve kuppet. Veldg mye skulle sjekkes ut ett hvt falle på plass. Det første måtte tas en beslutnng om hvlket objekt de skulle blnke ut mål. Ganske raskt fant de ut at hvt fall kke skulle bl noen bank. Det nesten ngen hadde kontant leng. De hadde kontant hadde veldg lte fremme, måtte antas at tlgangen tl de større beløpene lagt et uant antall med obstruksjon an måtte ses. Det et kjøpesent sentrum. Ett nøye ovveels ble valgt. Først fremst d de fant ut at omsetnngen ble brakt tl banken med noen dags mellomrom. Det rakk altså å samle seg opp tl å bl en anselg sum. Vde undsøkels vste at te ble utført av en fast ansatt bar med seg tl fots en veske. Dette skjedde to gang uka. En plan ble lagt på hvordan de skulle skre seg kontantene. Det medførte mest planleggng allkevel alt andre rundt. Det skulle skje kant ettkant. Mye skulle falle på plass. Det kke gtt at skulle gå, men godt td veen jobbet de ntenst å fnne den rette. Joda, den rette Det rette offet skulle få lov tl å splle sn egne vktge "b off" rolle, uten å vte selv. Et svært ntenst søk ble startet på sosale med. Hv seg jobbet de tre med å fnne en passet nn den proflen de hadde funnet at vedkommende måtte ha. Ved å bevege seg vde fra egne venns statussd, kommentar osv søkte de seg utov nettfolkets gjøren laden. Fle passet sånn noenlunde tl å bl et mål. Vde undsøkels gjorde at de fleste ble avskrevet. Tl slutt ble de enge om en kanddat. Han passet så pfekt gkk an på alle områd. Offet Tor Dalen. Han fkk besøk en uke før kuppet. Et ubemket besøk. På dagtd. Det kun en gjenstand ble tatt. Planen at han kke skulle skjønne at den borte. Han hadde jo en ekstra. Besøket bestod av en stlle ankomst gangen gjennom en ulåst yttdør. Det en ettmddag mens folk huset hjemme. En dstraksjon ble vksatt, et kraftg smell, trakk alle bebone mot husets vndu på motsatt sde av nngangsdør gang. I et ulåst nøkkelskap hang blnøklene sammen med masse andre nøkl. Begge settene, både hoved- resvenøkkel. Det vsste de tre. De hadde sett tydelg på et blde fra huset på nettet. Det resvenøkkelen svant. Tl alt hell tyven lå den tl med bunnen av skapet, lte synlg. Den vlle antagelg kke bl savnet på lang td. Kontantene ble fraktet tl banken onsdag fredag. Onsdag før skjærtorsdag skulle planen gjennomføres. Kvelden før ble Dalens bl hentet på langtdsparkngen på Kjevk Flyplass. En lue med lang brem ble brukt av ham hentet blen. Det umulg å gjenkjenne ham om noen kom tl å sjekke vdeoen ved bommen. Blen kjørte ham ut satte ham av et stykke unna. Betalngen parkngen ble gjort opp kontant på automaten. Nå hadde de en bl tl fr benyttelse. En bl kke vlle bl savnet på fle uk, sden een famlen hadde dratt på en lang påskefe tl Thaland. Det kunngjort hele vden av fle famlemedlemm, på Facebook. Onsdagen opprant med strålende solsknn. I sentrum hele byen på bena. Storhandel før frdagene begynte. Mange allede kledd fjellet hastet fra matbutkk tl sportsbutkk vde tl Vnmonopol. Dagen beveget seg tme tme mot ettmddagen. Selv om køen ut av byen økte økte syntes om antall mennesk sentrum konstant. Handelen gkk. Kassene på butkkene fyltes opp. Det den pfekte dagen et tlslag. De tre klare god td. Blen ble parkt strategsk en nærlggende sdegate. En satt blen. De to andre stod klare på hjørnet god td før bu ventet ut. Press på slaget han plede å gå tl banken kom han ut med den tunge veska und armen. Den ene av de tre satt klar blen. De to andre fulgte ett bu. Planen lke enkel genal. Mdt blant alle folkene på tauet gkk de opp bak ham, noen met før et gatehjørne. Den ene presset et rørstykke nn mot ryggen på ham. Den andre tok sktg dskret vesken av skulden hans rett ett at han hadde fått beskjed om at de holdt en pstol mot ham. Han fkk beskjed om å ovlate veska tl dem, tsette tl hjørnet. Ta tl høyre kke stanse ell snu seg før han hadde gått mnst to ktal vde. Han ovtok veska snudde med en gang mens den andre tsatte ett bu rundt hjørnet. Alt mens han truet med at ham kom tl å tsette ett ham. Snudde så smatt tlbake rundt hjørnet, ute av syne bu om han skulle snu seg. Lke ett de begge to tlbake hos tredjemann blen. Veska ble raskt åpnet nspst. De ble nøyde. Veldg nøyde. Fden gkk ut av byen langs en håndsplanlagt kjørute. Så gkk turen nordov. Nordov Rksve 9. Sammen med tusenvs av andre på ve tl påskefjellet. I den eneste retnngen kke bomrng d kjøretøy folk ble fotraft. Turen oppov dalen gkk trått. Trafkken tett men gkk jevnt 60. De tre påpasselge med kke å la seg frste tl å starte en hastetur med bkjørng kunne tltrekke seg oppmkheten tl UP. De vsste at de stod et ell fle sted oppov. De vsste så at sjansene å bl stanset små hvs de holdt seg tl lovlg kjørng. Blen de kjørte jo ngen savnet.

11 Oppe fjellhemen, uten de de etablte hyttefeltene, hadde onkelen tl den ene ranen en en hytte. Den stod tom denne påska. Ingen hytt nærheten kunne være nysgjrge nabo på. En pfekt plass å å lgge deknng nntl tng tng roet seg. Syd Evje begynte å å gå gå enda sakte. Tl Tl slutt slutt stanset trafkken nesten helt opp. De De tre tre så så hva hva.. Den Den årlge Fjellskrngsporten tl tl Røde Kors. De De klarte klarte å å holde holde seg fra å kjøre b den den lange rekka. For For kke kke å å bl bl lagt lagt speselt mke tl tl rullet de de tl tl med med ned ned vnduet vnduet ga ga en en seddel tl tl den den ene ene rød rød dress dress stod stod d, d, fkk fkk en en pose pose stukket nn nn gjennom vnduet. vnduet. De De tsatte tsatte tl tl Evje. Evje. Motstod Motstod frstelsen frstelsen tl tl å å stoppe stoppe på på Texaco Texaco kjøpe kjøpe seg seg hv hv sn sn kaffe. kaffe. Ikke Ikke noe noe stans stans å å handle handle nn nn daglg daglg ble ble gjort gjort hell. hell. Det Det hadde hadde de de ordnet ordnet kant. kant. Bagasjommet Bagasjommet fylt fylt med med mat mat mange mange dag. dag. De tsatte rett b sentrum vde oppov de lange De tsatte rett b sentrum vde oppov de lange slettene mot Syrtvet Byglandsfjord. Det ble ett hvt slettene mot Syrtvet Byglandsfjord. Det ble ett hvt slutt på den fne veen køen sneglet seg gjennom små slutt på den fne veen køen sneglet seg gjennom små grend med smal svngete ve. Mellom veen Otra grend med smal svngete ve. Mellom veen Otra kunne de se tegn ty på at noe på gang. En ny kunne de se tegn ty på at noe på gang. En ny vegtrase und byggng. Enkelte sted lå den nye vegtraseen vegtrase und byggng. Enkelte sted lå den nye vegtraseen d gamleveen fremdeles gkk laget mdltdge d gamleveen fremdeles gkk laget mdltdge vestubb mellom anleggsmaskn haug med fyllmasse. vestubb mellom anleggsmaskn haug med fyllmasse. Et sted mannskapene fremdeles gang med arbed. I hvt Et fall sted stod mannskapene en mann med fremdeles vegvesenets gang refleks med vest arbed. I stanset hvt fall blen. stod Da de en tre mann nådde med frem vegvesenets tl ham ble refleks de nmt vest at stanset grunnet blen. rasfare Da de bndelse tre nådde frem med utgravng tl ham ble av de ny nmt trase måtte at grunnet de slppe rasfare frem bndelse en en bl. med De utgravng ventet utålmodge av ny trase på klarsgnalet. måtte de slppe De frem ble vnket en vde en bl. en De stund ventet ett utålmodge at blen på an klarsgnalet. ute av De syne. ble vnket Den mdltdge vde en stund vestubben ett at snrklet blen seg an mellom ute grus av syne. stenhaug, Den mdltdge anleggsmaskn vestubben snrklet kjegl seg mellom le dem grus vde. stenhaug, Tl den tl slutt anleggsmaskn stoppet brått opp. kjegl Foran le dem dem vde. bare Tl en stor den haug tl slutt med stoppet sten. brått Enhv opp. fd vde Foran dem vlle være nytteløs, bare en om stor de haug så hadde med hatt sten. traktor. Enhv Ikke fd før vde hadde vlle de være stanset nytteløs, så kom om en poltbl de så hadde opp hatt bak traktor. dem Ikke hndret før hadde retretten. de stanset Samtdg så kom smalt en poltbl en sjokkgranat opp bak på dem hv sde av hndret blen. retretten. Før de skjønte Samtdg hva smalt en skjedd sjokkgranat de på dratt hv ut sde av blen av blen. lå Før med de ansktet skjønte ned hva en sørpeblandng skjedd av de s dratt ut av grus. blen lå med ansktet ned en sørpeblandng av s grus. Lensmannsførstebetjent Tje Tje Bygland hadde hadde aktv aktv tjeneste Setesdal denne denne onsdagen. Han Han kjørte kjørte sammen med med Slje Slje Austad. De De hadde hadde snakket ltt ltt om om hvordan påsken påsken kom kom tl tl å bl. å bl. Mye Mye kom kom vel vel an an på på været. været. Hvs Hvs de de slapp slapp å få å dårlg få dårlg vær vær kunne kunne de de kanskje unngå unngå de de store store rednngsaksjonene. Hvs Hvs skulle skulle skje skje så så skulle skulle de de nok nok takle takle så. så. Det Det så så fall fall kke kke første første gang. gang. Så Så rngte rngte telefonen. telefonen. Ikke Ikke vakttelefonenfonen, men men hans hans prvate. prvate. Han Han så så et kjent et kjent navn navn dukke dukke opp opp på på dsplayet. Det Det Wn Wn Helgesen. Helgesen. Tje Tje ble ble godt godt kjent kjent med med vakttele- ham ham noen noen uk uk sden sden da da de de deltok deltok på på et skredkurs et skredkurs sammen. sammen. Ett Ett en en kort kort samtale samtale med med Helge Helge skjedde skjedde tng tng t. t. Tje Tje sjekket sjekket med med Opasjonssentralen Opasjonssentralen om om noe noe speselt speselt hadde hadde skjedd, skjedd, hadde hadde jo..! jo..! Et Et par par telefon telefon tl, tl, tl UP UP patruljene patruljene hadde hadde kontroll kontroll dalen. dalen. Blant Blant dem dem folk folk tl tl daglg daglg den den lokale lokale UEH UEH avdelngen, avdelngen, men men hadde hadde søkt søkt seg seg ut ut UP UP et år. et år. I løpet I løpet av av svært svært kort kort td td en plan lagt. Områ med vegarbed ble utpekt. Refleksvest ble funnet en av anleggsmasknene. Det ble plukket ut en plan lagt. Områ med vegarbed ble utpekt. Refleksvest ble funnet en av anleggsmasknene. Det ble plukket ut et egnet sted d vegtraseen kunne legges om skjul de et egnet sted d vegtraseen kunne legges om skjul de ventet, ett at en bl hadde passt før blen med de ventet, ett at en bl hadde passt før blen med de tre ble sendt frem. Trafkk konene velegnet tl bruk. tre ble sendt frem. Trafkk konene velegnet tl bruk. Dett skjedde alt ett planen. Dett skjedde alt ett planen. Et par tm før stod Wn Helgesen langs med Rksve Et par tm før stod Wn Helgesen langs med Rksve 9 på Mosundsletta. Han vsste vktg bedskapen 9 på Mosundsletta. at de ofret de tmene Han vsste hv en måtte vktg stå d. bedskapen Pengene at de helt ofret nødvendge de tmene hv Hjelpekorpset en måtte stå vntbedskapen. d. Pengene Tl helt kursng nødvendge utstyr. Var Hjelpekorpset nå ltt trvelg så vntbedskapen. da. Traff mange Tl hyggelge kursng mennesk. utstyr. Var Inntl nå ltt trvelg kom en så bl han da. kjente Traff gjen. mange De hyggelge tre mennene mennesk. blen Inntl mdltd kom en bl ukjente han kjente ham. gjen. Ikke De så tre de mennene særlg trvelge blen ut hell. mdltd Kunne ukjente vrkelg være ham. den Ikke blen? så de Han særlg husket trvelge kke nummet ut hell. på Kunne den, men vrkelg måtte være jo den være blen? naboen, Han husket Tor Dalen kke sn nummet bl. Jovsst på den, men D måtte den jo være jo. Rpen naboen, på Tor høyre Dalen bakskjm. sn bl. Den Jovsst Wns sønn D påførte den blen jo. Rpen ved et på uhell høyre med bakskjm. spennen på Den skolesekken Wns sønn noen påførte uk sden. blen Da ved et uhell bare med å sende spennen på tekstmeldng skolesekken tl naboen, noen uk sden. han vsste Da hadde rest bare tl å sende en Thaland. tekstmeldng "Har du tl naboen, lånt ut blen dn"? han vsste "Ne, hadde den står rest på tl langtdsparkngen Thaland. "Har du på lånt Kjevk ut blen flyplass" dn"? "Ne, På den nyhetene står på på radoen, langtdsparkngen und en pause på bua, Kjevk hadde flyplass" Wn hørt På nyhetene om ranet på Krstansand radoen, und la en to pause to bua, sammen. hadde Da Wn hørt td om ham ranet å rnge Krstansand sn nye venn, la to Tje. to sammen. Da td ham å rnge sn nye venn, Tje.

12 Førstehjelpstpset Nedkjølng Våken pasent Drkk m drkke (kke alkohol!). La vedkommende søke å bevege seg å øke meproduksjonen. Pakk vedkommende nn (gjne sammen med en m tørr pson) fjellduk, sovepose, tepp lgnende ov und. Bevsstløs pasent D psonen kke pust, rng start HLR. Legg vedkommende skånt sdelee. Stabls hode nakke om mulg. Fjn våte klær - d du har tørt solende undlag tørre tepp/klær du kan legge psonen. Dekk tl med vndtette jakk/fjellduk yttst. Forebyggng Kle deg ett tempatur værhold. Ta med lue, vott en ekstra gens sekken når du legg på tur. En spade vndsekk lurt å ha med! Førstehjelpskurs Har du en arbedsplass ell en vennegjeng ntesst å lære førstehjelp? V stll med konkurransedyktge prs farne nstruktør på dn adresse. V lev tlpassede kurs anleggsarbede, elektrke, barnehageansatte, eldre med fl tlpass gjne et kurs deg om du har egne ønsk. Brann Ved å kjøpe kurs va Hjelpekorpsene Vest Agd bdrar du tl økt bedskap dn kommune. Ovskud av våre kurs går uavkortet tl Hjelpekorpset den kommunen du bor ell har etablt frma. Vnn-vnn! Kontakt: Vest-Agd Røde Kors Hjelpekorps tlf Polt Ambulanse 1-1-3

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2015 37. ÅRGANG Vrmønstrng Trparken Brannbl Arendal Gutta tur Inge Bulldoz Vestfold Kjære venn! S var sesongen gang! Vrmønstrngen, jo

Detaljer

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2????????????????????

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min Tekst ØSTFOLD 2-3 ØSTFOLD 2???????????????????? Nytt Jun/jul 2015 Nr. 3 15. rgang www.normsjon.no????????????????? Østfold Se, Gud mn frelse, jeg trygg frykt kke. For Hren mn styrke mn Tekst sang, han bltt mn frelse. (Jes 12,2) SETT INN BILDE JEG DYPETSER

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2015 37. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 20 37. ÅRGANG Englsh Pe Froland Folkevn Mo D Gyldne Tændplug utdelt Hupmoble Krstansand REDAKTØREN Tmnlste 20 He alle samm! I alle

Detaljer

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE

UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE UTBYGGERE Tema: F antastske tomtetlbud tl rmelge prs Bredt skoletlbud Ny skole, helsehus svømmehall p gang Mangenfjellet et skeldorado BYGG OG BO BEDRE p UTGIS AV BJØRKELANGEN NÆRINGSFORENING I SAMARBEID MED LOKALE

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 3 - MAI / JUNI 2014 36. ÅRGANG To glade kokk Ardal AMK besøk hos Smths Auto Sesong begynt Grmstad Russebl fra Grmstad, nå Tromøya REDAKTØREN Tmnlste

Detaljer

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste

i i i i JUBILEUMSNUMMER i i 200 år er gått siden én av våre lokale menn dro til Eidsvoll og ble med på den på den viktigste 200 år er gått sden én av våre lokale menn dro tl Edsvoll og ble med på den på den vktgste begvenheten for utvklngen av det moderne Norge. Les om Chrstan Adolph Ddrks og sju av klubbens medlemmer som alle

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 4 - JULI / AUGUST 2014 36. ÅRGANG Med Volvo 50 r Lastebl Frolands Vk P ve tl Hovedløpet Vrmønstrng delemarked REDAKTØREN Tmnlste 2014 Hovedløpet 14.

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 6 - NOVEMBER / DESMBER 2014 36. ÅRGANG AMK-tur tl Raland P dyrskuet Lyngdal Vnne Smtur T-Ford Kvnesdal REDAKTØREN Tmnlste 2015 Kjære vn! S da et r gtt!

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

SI STEFAN VODA ER CHARTRET

SI STEFAN VODA ER CHARTRET krst Guttormen er valgt tl vår nye unonspresdent fra oktober år. Hun kommer fra Oslo II-klubben og er Sorords gjesteskrbent! Les og bl nsprert! Sde 26 og 27 else Karlsson, strålende bldt chartermedlem

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012

Fokus. byggevarebransjen. Milliardpotensial i. Økt lønnsomhet med GS1 Consulting Mer effektiv. verdikjede for mat. nr 3 P SEPTember P 2012 Fokus nr 3 P SEPTemb P 2012 gs1 the global language of busness Mllardpotensal byggevarebransjen Økt lønnh GS1 Consultng M effektv vdkjede for mat hear real-world case studies from these and oth featured

Detaljer

Underholder vi oss til døde?

Underholder vi oss til døde? sste SKUP 19. -21. mars 2010 skup.no På jobb krgen Nye meder, nye klder Psykologsk gravng som metode MGPs mest eksklusve reporter Dette koster avslørngene 05 19 22 42 49 Underholder v oss tl døde? 1 Takk

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015

Det er mitt val Sjå. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Lions Tulipanaksjonen. 25. april 2015. Annonseavisa 25 år INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 Ftjar aprl 2015, 25. rgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2015 I N N H A L D Annonsesa 25 r De rgangen annonsesa den 25. Et lte jubleum kor LC Ftjar vl nytte høvet tl e de støtta annons de t tl redaksjonelt

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den?

UFØREEKSPLOSJONEN Hva kan vi gjøre med den? HVA ER FATTIGDOM? Artkkel FNs ntnasjonale konvensjon økonske, sosale kulturelle rettghet fastslår retten for enhv tl å ha en tlfredsstllen levestandard for seg selv sn famle, hunr tlfredsstllen m, klær

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i

Nr. 11994 PRIS I LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, i ii. r i Nr. 11994 PRS LOSSALG kr. 39 NORGES NATURVERNFORBUND Ç,/ -, r. r Det Utgvor: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grüner lølka, 0505 OSLO, Norge. B.søksadresse: Nedregate 7 Tf: 22 71 55 20 Telefa.x: 22715640

Detaljer

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I

4J NATURVERN. Natrn S Miljø er tilsluttet Fagpressens Redakterplakat. leder. kort I I skråbhkk steronjyplng klar j ELG I FORUT FOR SIN TID Testosteronjyplng er bltt det nye moteordet. Det fnnes.alle. avser, Når alkylfenolene, nonylfenolene og alle de andre forbndelsene som mobber hormonene

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

Høstjevndøgn. På ski til himmelen!

Høstjevndøgn. På ski til himmelen! Høstjevndøgn Fjellet høstprakten er motvekt. Alltd på nytt må v oppdage det: Jorden er.god der hvor mennesket kke har strukket sne hender ut. Her, det uberørte, kan"hmmlen ennu ha noe å spele seg. Vannene

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL

HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL 2014 2015 HELTID BACHELOR TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL INNHOLD STAVANGER TRONDHEIM 13. mars ÅPEN DAG www.b.no/apendag BERGEN OSLO Hvordan er stdentlvet på BI? 14 16-23 Kongsberggrppen

Detaljer