Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS(HUS) Utredning fremtidige energiløsninger Hunstad Sør"

Transkript

1 Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

2

3 Utredig Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Utredig r.: Oppdg r.: Dat: U Kude: Hustad Utbyggigsselskap AS(HUS) Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Sammedg: Utredige mhadler frslag til fremtidige eergiløsiger fr byggefelt på Hustad i Bdø. Løsigee er tilpasset eergikv iht. til TEK10, samt frvetiger m at skjerpede eergikv vil tre i kft i utbyggigsperide. Mydighetee har allerede sigalisert at stregere kv vil tre i kft i løpet av de este åree. Varighete av utbyggigsperide er ikke fastsatt, me dee ka frvetes å vare pptil 0 år. Basert på lag byggeperide har vi i utredige g beregigee fretatt e vurderig av hvilke eergikv sm vil bli gjeldede fr de ulike feltee. Disse frutsetigee daer e basis fr beregigee vedlagt utredige. Ma har tatt høyde fr ulike eergikv kategrier. TEK10 stadard, laveergi klasse 1 g passivhus. Basert på ihldet i utredige, eergibehv, eergiløsiger g utbyggigstakt abefales det at luft til luft varmepumper beyttes i beheter med eergikv TEK10, laveergi klasse 1 g passivhus. Effektstørrelse på varmepumper er størst fr TEK10 g lavest fr passivhus. Fr passivhus abefales videre utredig av vidkft beyttet i kmbiasj med direkte elektrisitet. Frutsetige fr dette er at utbygger igår samarbeid i dee frbidelse med eergiselskap med itesj m videre utviklig av kseptet. Da er resulterede eergipriser på ulike løsiger mhadlet i pprte tatt hesy til. Utver dette abefaler vi at byggee vetileres med aggregat med høyeffektiv gjevier ute ettervarme Vedlegg 6 tilføyd HS Oppdatert etter gjemgag med ppdgsgiver HS/AM Utkast til gjemsy g kmmetarer AM Rev. Dat Revisje gjelder Sig. Utarbeidet av: Sig.: Adreas Myrvld Adreas Myrvld Ktrllert av: Sig.: Håvard Schache Håvard Schache Oppdgsasvarlig / avd.: Oppdgsleder / avd.: Cat Berg/ Idustri & Eergi/ 165 Håvard Schache/ 165 Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb \desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc

4

5 Ihld 1 Iledig Frutsetig mfag utbyggig Frutsetig eergikv byggefelt Utredigsprsesse... Fremdrift g ifstruktur... Klassifiserig av utbyggigsfeltee....1 TEK Laveergihus klasse Passivhus... Frskriftskv agåede eergifrsyig....1 TEK Laveergihus klasse Passivhus Abefalt eergiløsig Beheter TEK10 g laveergi Beheter Passivhus Beheter Passivhus altetiv vurderig Utdypede m vidkft altetiv vurderig Kstader eergiløsiger Varmepumper TEK Varmepumper Laveergi klasse Varmepumper Passivhus Videergi altetiv vurderig fr passivhus Vetilasj Distribusj vabåre varme(gjelder beheter tilkyttet fjervarme) Fjervarme Sammeligig ivesterigskstader g frbruk altetiver TEK Abefalt løsig Altetiv med fjervarme(ikke abefalt) Laveergihus klasse Abefalt løsig Fjervarmeløsig(ikke abefalt) Sammeligig altetive løsiger TEK10 g Laveergi Klasse Passivhus Altetiv 1 Varmepumpe luft/luft Altetiv Vidturbier Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc i

6 7.5. Altetiv Fjervarme...16 Argumetasj abefalt løsig...17 Vedleggsliste Vedlegg 1 Regulerigspla kart seidelig eergikv Vedlegg Beregiger eergi g økmi Vedlegg Ntat N0, altetive eergikilder, frdeler g ulemper rev01 revidert Vedlegg Ntat N0, vidkfttat Vedlegg 5 Tiltekt plasserig av vidturbier Vedlegg 6 Oversikt eergiløsiger g estimater ii Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger rev0.dc hustad sør Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

7 1 Iledig Utbygigsfeltet Hustad befier seg i ksesjsmråde fr fjervarme. I utgagspuktet er det tilkytigsplikt fr fjervarme i agitt mråde. Altetiv til fjervarme må dkumeteres fr å ugå tilkytigsplikt. Hvis dette skal ugås må det dkumeteres at det ikke er økmisk løsmt basert på ivesteriger eller samfusøkmi. I tillegg vektlegges det miljømessige aspektet. Swec er egasjert av HUS fr å utarbeide utredig av fremtidige eergiløsiger fr evte utbyggigsfelt. Utbyggigsmrådet er delt pp i ulike felt, der bligbebyggelse utgjør størstedele av arealee. I tillegg til dette består delee av areal lags RV0 av ærigsarealer. Fr Swec g utbygger har det vært viktig å vurdere løsigee basert på dages stadard g teklgi, samt vurdere hva sm vil være realistisk å gjemføre i de este 0 åree. Da er ivesterig g miljøvelighet vurdert. Ekelte tiltak vil kue bli vurdert sm ktrversielle av utefrståede, me vi aser det sm meget viktig å kue bid til at dette skal være et sigalprsjekt basert på eergiriktige løsiger. 1.1 Frutsetig mfag utbyggig Frslag til regulerigspla utarbeidet av Hjelles Csult er lagt til gru fr utredige. Dee viser idelig av ulike byggefelt, samt idelig av felt avsatt fr ærigsfrmål Frutsetig eergikv byggefelt Sm følge av at utbyggigstide vil gå ver flere år, har ma vært ødt til å freta e vurderig av hvrda eergikvee i Pla & Bygigslve vil edre seg fremver. Basert på dette har vi i utredige frutsatt ulike eergikv fr de ulike feltee. Her har ma vurdert hvilke eergikv sm blir gjrt gjeldede basert på frvetet fremdrift på de ulike byggefeltee Utredigsprsesse I prsesse med å kmme frem til abefalte løsiger i dee utredige har flere ulike eergikilder blitt vurdert. I vedlegg N0 g vedlegg N0 fremkmmer eergikilder sm har blitt vurdert. Samtlige kstader i utredige er ppgitt sm eks.mva. Fremdrift g ifstruktur Utbyggige på Hustad vil skje etappevis ver flere år. I et prsjekt sm dette må det tilrettelegges fr e fleksibel fremdrift. Ifstrukture består av veg, va, avløp, bredbåd, strømfrsyig sv. I utredige er fremtidige eergiløsiger vurdert, g abefalt løsig fremkmmer. I tillegg til at abefalt løsig er gustigere fr hver ekelt bligeier basert på fremtidige eergiutgifter, vil gså dee løsige frekle ifstrukturbeidet. I utgagspuktet befier dette prsjektet seg i ksesjsmråde fr fjervarmeselskap lkalt. Hvis fjervarme skulle legges til gru ville dette gi utbygger g fjervarmeselskap stre Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc

8 utfrdriger. Å bygge fjervarmeett der ma ku får lagt små etapper, stppe pp, driftsette, drifte i e peride, før y frlegelse av rør skjer er meget krevede. Både økmisk, g fr fremdrifte ttalt i prsjektet. Dette vil være meget krevede, frrige fleksibilitete g utbyggigstakte fr prsjektet. Klassifiserig av utbyggigsfeltee Pr. dags dat er det ikke avklart hvilke byggekv sm vil bli stilt til de frskjellige utbyggigsfeltee. Det er pplyst at byggestart vil skje i de østligste feltee. De østligste feltee vil falle uder kvee sm gjelder i TEK10, este fase vil måtte tilfredsstille kvee fr laveergi klasse 1. Siste del av utbyggige vil srtere uder passivhusstadard. Det ases sm usikkert år de frskjellige kvee vil tre i kft, g vurderigee av fremtides eergikv er gjrt skjømessig..1 TEK10 TEK10 eergikv frutsettes å være gjeldede fr felt 1,1,16 g 17. Disse byggefeltee frutsettes utviklet først i prsjektet.. Laveergihus klasse 1 Laveergihus klasse 1 eergikv frutsettes å være gjeldede fr felt 5, 6, 7,, 9, 10, 11, 1, 15 g 1. Disse byggefeltee frutsettes utviklet etter felt sm utføres iht. TEK10.. Passivhus Passivhus eergikv frutsettes å være gjeldede fr felt 1,,,, g. Disse byggefeltee frutsettes utviklet etter felt sm utføres iht. laveergi klasse 1. Frskriftskv agåede eergifrsyig Uder følger de vesetligste puktee hva agår eergifrsyig i de atatte gjeldee frskrifter TEK10 F 1. juli 010 er det kv m at mist 60% av ppvarmigsbehvet skal dekkes av frybar eergi i bygiger sm er større e 500m. Det betyr bruk av eergifrsyig ae e direktedreve elektrisitet g fssilt bresel. Fr bygiger midre e 500 m er kvet miimum 0 % frybar eergi. Det iføres samtidig frbud mt å istallere ljekjel fr fssilt brestff. Kvee gjelder ikke der de er pktisk umulig å gjemføre, g heller ikke der ett varmebehv pr. eeblig er bereget til midre e kwh/år. Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger rev0.dc hustad sør Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

9 . Laveergihus klasse 1 Det kreves at varmesystemet i vesetlig gd skal beytte seg av adre eergityper e elektrisitet g fssilt bresel. Bereget megde levert elektrisk g fssil eergi skal være midre e ttalt ett eergibehv ftrukket 50 % av ett eergibehv behv varmtva.. Passivhus Fr passivhus gjelder samme kv til eergilevese sm Laveergi klasse 1. Passivhus har stregere kv til U-verdier i bygigsdeler, vetilasj g lekkasjetall g vil derfr ha lavere eergibehv. 5 Abefalt eergiløsig Fr å imøtekmme frvetede eergikv er det abefalt e løsig sm iebærer bruk av varmepumper g direkte elektrisitet fr eheter sm faller iefr kvee til TEK10, laveergi klasse 1 g fr passivhus. Side størrelse på de frskjellige behetee ikke er fastsatt er det frutsatt e gjemsittstørrelse fr behetee tilhørede de ulike eergikv. Gjemsittstørrelse er satt til 100 m per behet. 5.1 Beheter TEK10 g laveergi Varmepumpe luft til luft abefales beyttet i hver ekelt frittståede behet. Gjelder ikke i leilighetskmplekser. Dee dekker ca. 75-0% av eergibehvet sm kreves til ppvarmig av tsmisj. Varmepumpe sm beyttes må ha e COP tilærmet. Resterede behv til ppvarmig dekkes med direkte elektrisitet. Varmtvasberedere varmes i si helhet pp av elektriske klber. Det må istalleres varmepumpe med 1 utedel, g frdelig av varme i hver behet må skje ved hjelp av - iedeler. Dette vil bid til at varmepumpe ka frdele varme i behete tilærmet ptimalt. Uavhegig av dette må elektriske paelver istalleres i rm med varmebehv sm back up. Vetilasjsløsig i hver behet løses med vetilasjsaggregater med høyeffektiv varmegjevier. Disse vetilasjssystemee utstyres ikke med ettervarmebatteri pga. høy tempeturvirkigsgd i gjevier. Frybar eergiadel vil fr disse utbyggigsfeltee ifri mydighetskvee. Kvet m direktevirkede elektrisitet betyr at varme f varmepumpe, der elektrisitete beyttes fr å hete varme f varmepumpes lagrigsmedium, gså vil gdkjees sm del av de 0 % / 60 % Utaket til dette kvet er bligbygiger med et ett varmebehv uder kwh/år, eller der det ka dkumeteres at varmeløsigee vil medføre merkstader ver bligbygiges livsløp, sammeliget med bruk av elektrisitet g/ eller fssilt bresel. Merk Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc 5

10 frmulerige bygig med et ett varmebehv uder kwh/år ; det vil si at kvet gjelder hele bygiges varmebehv, ikke varmebehvet til e ekel leilighet i et leilighetsbygg. Beheter uder 50m eller eheter sm tilfredsstiller passivhusstadard faller ikke i uder TEK10 kv til frybar eergi. 5. Beheter Passivhus Varmepumpe luft til luft abefales beyttet i hver ekelt frittståede behet. Gjelder ikke i leilighetskmplekser. Dee dekker ca. 5% av eergibehvet sm kreves til ppvarmig av tsmisj. Varmepumpe sm beyttes må ha COP tilærmet. Resterede behv til ppvarmig dekkes med direkte elektrisitet. Varmtvasberedere varmes i si helhet pp av elektriske klber. Det må istalleres varmepumpe med 1 utedel, g frdelig av varme i hver behet må skje ved hjelp av iedeler. Dette vil bid til at varmepumpe ka frdele varme i behete på e tilfredsstillede måte. Uavhegig av dette må elektriske paelver istalleres i rm med varmebehv sm back up. Vetilasjsløsig i hver behet løses med vetilasjsaggregater med høyeffektiv varmegjevier. Disse vetilasjssystemee utstyres ikke med ettervarmebatteri pga. høy tempeturvirkigsgd varmegjevier i vetilasjsaggregat. 5. Beheter Passivhus altetiv vurderig Oppvarmigsbehvet i passivhus er så lavt at det å ivestere i vabåre systemer ases sm direkte uløsmt. Hvis ma øsker å kjøre et sigalprsjekt med hesy på frybar eergi ka eergibehv til ppvarmig dekkes med direkte elektrisitet g videergi. Varmtvasberedere varmes i si helhet pp av elektriske klber. Vetilasjsløsig i hver behet løses med vetilasjsaggregater med høyeffektiv varmegjevier. Disse vetilasjssystemee utstyres ikke med ettervarmebatteri pga. høy tempeturvirkigsgd varmegjevier i vetilasjsaggregat. Videeergi vil rmalt kue dekke det faktiske eergibehv til ppvarmig. Når behetee ikke har behv fr ttal megde av prdusert vidkft, ka kfte føres tilbake til eergiselskapets ettsystem Utdypede m vidkft altetiv vurderig Vidkft er e variabel eergikilde. Prduksj vil variere av hvr mye det blåser f år til år. I beregigee er det derfr brukt t altetiver fr levert videergi, Best Case g Wrst Case. Grulag fr levert vi eergi er basert på data f Nrges Vassdgs- g Eergidirektt(NVE). 6 Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger rev0.dc hustad sør Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

11 Med utgagspukt i kategriserig av eergikv i Kapittel, vil det være 6 eheter sm faller uder passivhus. Fr å ppfylle eergikvee tregs det miimum seks 70 kw hristalakslede turbier, evetuelt 70 vertikalakslede turbier med effekt på 6 kw. Dette gir k eergi til å ppfylle kv fr passivhus ved Wrst Case. Ved Best Case ville det vært tilstrekkelig med fem turbier 70 kw hristalakslede eller rudt sytti 6 kw vertikalakslede turbier. Ut i f erfarigstall g tilgjegelig prismateriale vil det være vesetlig midre kstadskrevede å samle effekt i e få turbier e å spre de ut i flere. Det abefales derfr først å se på mulighete fr velge altetivet med hristalakslede turbier. Dersm ærmere udersøkelser viser at hristalakslede turbier er å fretrekke, er disse tekt plassert på berg sør fr utbyggigsmrådet g på åser mellm feltee, se kart i vedlegg 5. På det åværede tidspukt er det vaskelig å gi e eksakt plasserig fr hver turbi. Det vil kreve mer igåede udersøkelser fr å fie de beste lkasjee, me det er frvetet at de høyeste puktee i terreget er best eget. Vertikalakslede turbier er mer fleksibel med take på plasserig, me gså her må det gjøres ærmere udersøkelser før turbiee utplasseres. Fr å få vidturbier til å bli mer itegrert i aturmgivelsee ka ma vurdere spesielle tiltak med hesy på utseede. Dette ka være valg av farger til mast, g selve turbiehete. Det er ikke kv til sikkerhetsavstad f turbier på dette høydeivået, me i de kaldeste peridee ka det frekmme isig på turbiee. Is ka løse f rtre g falle ed på terreget. Isigskart utarbeidet av NVE viser at det er lite fare fr dette i det aktuelle mrådet, me det bør vises aktsmhet i kuldeperider. Det blir fte stilt spørsmål rudt støy f vidturbier. Å fastslå øyaktig støyivå er vaskelig, frdi det varierer f de ekelte turbilevedører. Nyere frskig viser at mdere vidturbier prduserer svært lave ivåer av iflyd (veldig lavfrekvet lyd). Dee ikke er hørbar selv på ært hld. Iflyd ases derfr ikke sm et prblem sm må tas hesy til år ma skal vurdere miljøeffekter av vidturbier. Fr høyfrekvet støy f vidturbier har ekelte studier merket seg at støye f første geesj vidturbier på det meste kue frårsake frstyrrelser på eksempelvis tale, søv g lærig. Vidturbier fører ikke til fysilgiske effekter sm agst, tiitus, eller hørselstap. Støye f mdere vidturbier på sitt verste ka fremkalle subjektive effekter, sm fr eksempel irritasj, sjease g misøye. Støy f turbiee ka være mer sjeerede e mage adre lydkilder på sammeligbare lydivåer, fr eksempel idustriell støy eller tsprt støy. Gru til dette er de spesielle frme lyd f e vidturbi har. Lyde er vekslede med at bladee surrer rudt, det er ufrutsigbare variasj ver tid, g at lyde gså er tilstede m atte. E studie har bemerket at de høye sylighete av støykilde (vidturbie) ka ha e iflytelse. Det har vært atydet at dersm vidturbier er sett på sm stygge, uaturlig eheter vil det egativt påvirker det visuelle miljøet g dermed øke sasylighete fr støyplage blat respdeter Søkader m å få bygge g drive vidkftverk der strømme skal leveres direkte til lavspetettet (< 1000 V), skal ikke ksesjsbehadles i hehld til eergilve. De frmelle behadlig vil her bestå av e byggesak g evetuelt e plasak etter pla- g bygigslve i de berørte kmmue Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc 7

12 Videre må følgede muligheter utredes videre: - elektrisitet sm eergikilde fr behetee, me da med frutsetige at 60% av dee eergie leveres f vidturbier - Miljøutredig med hesy på plasserig av turbier, g utarbeidelse av støykart - kstader g ksekveser fr evetuell utbyggig av eget distribusjsett der vidkft frutsettes å levere 60% av ttalt elektrisk eergifrbruk ver året - direkte samarbeid med Bdø Eergi m et piltprsjekt der vidkft frutsettes å levere pptil 60% ev ttalt eergifrbruk ver året. I perider der behetee ikke har strt eergifrbruk ka videergie føres til eergiselskapets ett. Da ka eergiselskapet prfilere prsjektet sm piltprsjekt ie frybar eergi. Dette ka være e fremtidig løsig fr laveergi g passivhus. I tillegg ka dette vurderes i mråder der det er flere ærigsbygg samlet, g vidfrhldee ver året tilsier at dette ka være økmisk frsvarlig Beslutig vedrørede bruk av vidkft ka ikke tas før veevte utrediger er utført, g at ma i tillegg har avklart frhldee vedrørede dette med det lkale eergiselskapet. NVE bør gså ikluderes i prsesse. 6 Kstader eergiløsiger 6.1 Varmepumper TEK10 I løsige er det freslått varmepumpe luft til luft i hver behet med eergikv iht. TEK10. Ikludert i ivesterige er gså stk. paelver g 1 stk. varmtvasbereder. Det ka være aktuelt å se på løsiger der flere eheter tilkbles varmealegg der hveddele av eergie kmmer f varmepumpe luft til va, me dette gjelder fr bligblkker eller bygg med flere beheter. Dette må behadles særskilt dersm det blir aktuelt med bligblkker eller større eheter. Pris per ehet [kr] Atall Ttalkstader [kr] Varmepumpe Varmepumper Laveergi klasse 1 I løsige er det freslått varmepumpe luft til luft i hver behet med eergikv iht. laveergi klasse 1. Ikludert i ivesterige er gså stk. paelver g 1 stk. varmtvasbereder Det ka være aktuelt å se på løsiger der flere eheter tilkbles varmealegg der hveddele av eergie kmmer f varmepumpe luft til va, me dette gjelder fr Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger rev0.dc hustad sør Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

13 bligblkker eller bygg med flere beheter. Dette må behadles særskilt dersm det blir aktuelt med bligblkker eller større eheter. Pris per ehet [kr] Atall Ttalkstader [kr] Varmepumpe Varmepumper Passivhus I løsige er det abefalt varmepumpe luft til luft i hver behet med eergikv iht. passivhus. Ikludert i ivesterige er gså stk. paelver g 1 stk. varmtvasbereder. Det ka være aktuelt å se på løsiger der flere eheter tilkbles varmealegg der hveddele av eergie kmmer f varmepumpe luft til va, me dette gjelder fr bligblkker eller bygg med flere beheter. Dette må behadles særskilt dersm det blir aktuelt med bligblkker eller større eheter. Avhegig av større byggs utfrmig må løsiger vurderes. I utgagspuktet ka vi ikke se gruer til å frsvare vabåre varme i passivhus år varmebehvet er så lavt. Slike løsiger vil ikke være økmisk frsvarlig med hesy på itjeigstid. Pris per ehet [kr] Atall Ttalkstader [kr] Varmepumpe Videergi altetiv vurderig fr passivhus Det vil kste ca. kr ,- pr. 70 kw vidturbi sm ppføres. Skal eergikv fr passivhus ifris må det istalleres 6 turbier. Ttalkstadee fr turbier g istallasj turbier ka leses av i tabell uder. Det er ikke medtatt kstader relatert til tilkblig distribusjsett, g distribusjsett. Pris per turbi [Kr] Atall Ttalkstader [Kr] Vidturbi 70 kw Frdelt ver 6 eheter vil kstadee kmme på ca kr per ehet. stk. paelver med ttalsum kr..500,- må ikluderes i tillegg Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc 9

14 6.5 Vetilasj Samme ehetspris beyttet fr samtlige eheter uavhegig av eergiklasse fr behete. Gjemsittspris Atall Ttalkstader [kr] [kr] Vetilasj Pris ikluderer leverig g istallasj. 6.6 Distribusj vabåre varme(gjelder beheter tilkyttet fjervarme) Pris per ehet [kr] Atall Ttalkstader [kr] Opplegg fr vabåre varme Pris ikluderer leverig g istallasj av distribusjssystem varme itert i behete. Varmelist system er frutsatt beyttet. 6.7 Fjervarme Det aslås at tilkytig til fjervarme g kudesetl vil beløpe seg til gjemsittlig kr ,- pr. behet. Fjervarmetilslutig større ehet Pris per ehet Atall Ttalkstader [Kr] [kr] Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger rev0.dc hustad sør Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

15 7 Sammeligig ivesterigskstader g frbruk altetiver 7.1 TEK10 Fr TEK10 abefales det varmepumpe luft/luft fr samtlige 19 beheter Abefalt løsig Ttalkstader Abefalt løsig TEK10 kr Prise ikluderer løsig agitt i kapittel 6.1 samt vetilasj. Istallasjskstader er medreget. Per behet Varmepumpe luft/luft Kr Vetilasj Kr Paelver stk Kr Varmtvasbereder Kr Ttalt Kr Altetiv med fjervarme(ikke abefalt) Fjervarmeløsiger i TEK10 beheter kr 6 00 Pris ikluderer tilkytig til 19 beheter, itert distribusjssystem samt vetilasj. Per ehet Tilkytig fjervarme Kr Vetilasj Kr Opplegg fr vabåre varme Kr Ttalt Kr Fr e gjemsittlig behet med eergikv iht. TEK10 vil rmert frbruk av eergi til rmppvarmig g varmtva ligge på ca..100 kwh/år Med frutsetig m eergipriser på 77 øre/kwh fr direkte elektrisitet g 75 øre/kwh fr fjervarme vil kstadee relatert til årlig eergifrbruk vise at varmepumpe er et rimeligere altetiv Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc 11

16 Kstader relatert til ppvarmig: Eergikilde Årlig behv Pris per kwh Årlig kstad Varmepumpe 5 kwh Kr 0,77 Kr 195 Fjervarme 100 kwh Kr 0,75 Kr 6075 Løsig med varmepumpe er fr e gjemsittlig behet ca. kr. 10,- rimeligere e fjervarmealtetivet basert på ree eergikstader pr. år. Ser ma samlet på alle behetee med eergikv iht. TEK10 vil ttale årlige eergikstader ikludert vedlikehld kmme på: Eergikilde Årlig eergikstad Varmepumpe kr Fjervarme kr Årlige vedlikehldskstader fr varmepumpe er satt til % av ivesterigsbeløp varmepumpe. Ikludert i % ligger gså vedlikehld av distribusjsett varme i behete. Vedlikehldskstader fr fjervarme er satt til 1% av ivesterigsbeløp distribusjsalegg itert i behete fr vabåre varme. Ved hjelp av åverdiberegig ka løsmhete i de t altetivee sammeliges. År Varmepumpe l/l Fjervarme 0 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Nåverdiberegige viser at varmepumpeløsige blir de gustigste. I beregige er iterrete satt til 6%. 7. Laveergihus klasse 1 Fr Laveergi klasse 1 abefales det varmepumpe luft/luft fr samtlige 5 beheter Abefalt løsig Ttalkstader Abefalt løsig Laveergi klasse 1 kr Prise ikluderer løsig agitt i kapittel 6. samt vetilasj. Istallasjskstader er medreget. 1 Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

17 Per behet Varmepumpe luft/luft Kr Vetilasj Kr Paelver stk. Kr 500 Varmtvasbereder Kr Ttalt Kr Fjervarmeløsig(ikke abefalt) Ttalkstader Fjervarmeløsiger i Laveergi klasse 1 beheter kr Pris ikluderer tilkytig til 5 beheter, itert distribusjssystem samt vetilasj Per behet Tilkytig fjervarme Kr Vetilasj Kr Opplegg fr vabåre varme Kr Ttalt Kr Fr e gjemsittlig behet med eergikv iht. Laveergihus klasse 1 vil rmert frbruk av eergi til rmppvarmig g varmtva ligge på ca kwh/år. Med frutsetig m eergipriser på 77 øre/kwh fr direkte elektrisitet g 75 øre/kwh fr fjervarme vil kstadee relatert til frbruk vise at varmepumpe er et rimeligere altetiv. Kstader relatert til ppvarmig: Eergikilde Årlig behv Pris per kwh Årlig kstad Varmepumpe 996 kwh Kr 0,77 kr 7 Fjervarme 7 10 kwh Kr 0,75 kr 5 5 Tabelle viser at årlige eergikstader til varmepumpeløsige fr e gjemsittlig behet blir ca. kr. 1.5,- rimeligere e fjervarmealtetivet Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc 1

18 Ser ma samlet på alle behetee med eergikv iht. Laveergi klasse 1 vil ttale årlige eergikstader ikludert vedlikehld beløpe seg til: Eergikilde Årlig eergikstad Varmepumpe Kr 791 Fjervarme Kr 1 95 Vedlikehldskstader fr varmepumpe er satt til % av ivesterigsbeløp varmepumpe. Vedlikehldskstader fr fjervarme er satt til 1 % av ivesterigsbeløp distribusjsalegg fr vabåre varme. Ved hjelp av åverdiberegig ka løsmhete i de t altetivee sammeliges. År Varmepumpe Fjervarme 0 Kr Kr Kr Kr Kr -19 Kr Kr Kr Kr -15 Kr Nåverdiberegige viser at varmepumpeløsige er de gustigste. I beregige er det beyttet iterrete på 6%. 7. Sammeligig altetive løsiger TEK10 g Laveergi Klasse 1 Fr å eklere kue dae seg et bilde ver kstadee til de altetive løsigee er det gjrt e sammeligig mellm de mest aktuelle ppvarmigskildee. Vedlikehldskstader er ikludert. I altetivet fr ildsted er det lagt i tre ulike kstader. Dette frdi kvalitet på ved varierer, samt at bebere kmmer til å ha frskjellige måter å askaffe seg ved på. Ne vil ha tilgag på gtis ved, mes adre kjøper ved på besistasjer Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger rev0.dc hustad sør Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

19 7.5 Passivhus Fr passivhus er det tre aktuelle løsiger. Varmepumpe luft/luft, vidturbier eller fjervarme. Passivhus frutsettes beståede av 6 beheter. Løsig med varmepumpe luft til luft abefales. Altetiv med videergi bør utredes ærmere Altetiv 1 Varmepumpe luft/luft Ttalkstader Varmepumpe luft/luft kr Vetilasj kr Paelver Kr Varmtvasberedere Kr Ttalt kr Priser ikluderer istallasj. Per ehet Varmepumpe luft/luft kr Vetilasj kr Paelver stk Kr 500 Varmtvasbereder Kr Ttalt kr Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc 15

20 7.5. Altetiv Vidturbier Ttalkstader Vidturbier Kr 1 00 Paelver Kr Varmtvasberedere Kr Vetilasj Kr Ttalt kr Per ehet Adel vidturbier Kr 1 00 Paelver stk Kr 500 Varmtvasbereder Kr Vetilasj Kr Ttalt kr Altetiv Fjervarme Ttalkstader Tilkytig fjervarmeett kr Vetilasj kr Opplegg fr vabåre varme Kr Ttalt Kr Priser ikluderer istallasj. Per ehet Tilkytig fjervarme Kr Vetilasj Kr Opplegg fr vabåre varme Kr Ttalt Kr Fr e gjemsittlig blig med eergikv iht. Passivhus vil rmert frbruk av eergi til rmppvarmig g varmtva ligge på ca kwh/år. Med frutsetig m eergipriser på 77 øre/kwh fr direkte elektrisitet g 75 øre/kwh fr fjervarme vil kstadee kyttet til frbruk vise at varmepumpe er et rimeligere altetiv Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger rev0.dc hustad sør Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

21 Kstader per ehet kyttet til ppvarmig: Eergikilde Årlig behv ppvarmig Årlig behv direkte el etter tilførsel frybar eergi Pris per kwh Årlig kstad Vid Best Case 590 kwh kwh Kr 0,77 Kr 177 Vid Wrst Case 590 kwh 65 kwh Kr 0,77 Kr 17 Varmepumpe l/l 590 kwh 90 kwh Kr 0,77 Kr 006 Fjervarme 590 kwh --- Kr 0,75 Kr 96 Løsige med vidturbier er kr..97,- rimeligere e fjervarmealtetiv i et år med gde vidfrhld. I et år med dårlige vidfrhld vil samme løsig være kr. 1.7,- rimeligere e fjervarme. Ser ma samlet på alle bligee sm atas å falle uder Passivhus vil ttale eergikstader ikludert vedlikehld kmme på : Eergikilde Årlig eergikstad Vid Best Case kr 17 Vid Wrst Case Kr Varmepumpe l/l Kr Fjervarme kr Vedlikehldskstader vidturbier er satt til 15 øre per prdusert kwh. Ved hjelp av åverdiberegig ka løsmhete i de altetivee sammeliges. År Vid Best Case Vid Wrst Case Varmepumpe Fjervarme 0 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr -9 9 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Nåverdiberegige viser at vid er det gustigste. I beregige er det brukt e iterrete på 6%. Argumetasj abefalt løsig Miljøargumeter - Abefalt løsig har e høyere frybar eergiadel e fjervarmeløsig Økmiske argumeter - Freslått løsigsaltetiv er gustigst fr sluttbruker basert på LCC kstader g ivesterig geerelt Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc 17

22 Adre argumeter - Gustig basert på mer fleksibilitet år det gjelder fremdrift fr utviklig av byggefelt. - Hva skjer m fjervarmelevedør ikke viderefører leveser av vabåre varme gruet økmisk uløsmhet. Nylig måtte et fjervarmeselskap i Alta sigalisere at de avvikler fjervarme virksmhete. Tilkyttede eheter har i dag stre utfrdriger. Mage har ikke varmesetler Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger rev0.dc hustad sør Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad

23 Vedleggsliste Vedlegg 1 Regulerigspla kart seidelig eergikv Vedlegg Beregiger eergi g økmi Vedlegg Ntat N0, altetive eergikilder, frdeler g ulemper rev01 revidert Vedlegg Ntat N0, vidkfttat Vedlegg 5 Tiltekt plasserig av vidturbier Vedlegg 6 Oversikt eergiløsiger g estimater Utredig fremtidige eergiløsiger Hustad Oppdg 0101 ; AGM c:\users \samb\desktp \håvard \ utredig fremtidige eergiløsiger hustad sør rev0.dc

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsistruks Mterig viterdrift Vi håper de får str glede av et Nvema kulde prdukt! www.vemakulde. w w. Ihld MONTASJE... 1 Dkumetasj... 2 Mtasje av viterdrift på mii splitter... 3 Hvrfr viterdrift....

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Fordeling av administrative oppgaver for ph.d.-utdanning ved NMBU Veterinærhøgskolen

Fordeling av administrative oppgaver for ph.d.-utdanning ved NMBU Veterinærhøgskolen Frdelig av admiistrative ppgaver fr ph.d.-utdaig ved NMBU Veteriærhøgskle Ph.d.-utdaig: I NMBU s frskrift fra 01.01.2015 er Frskigsutvalget (FU) eller istituttet ppgitt sm asvarlige fr de frskjellige delee

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning...

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning... BE 30.1.07 NYE ENERGIKRAV Frslag til krrespnderende tekst i REN veiledning.... 8-2. Energikrav Bygningsmassen står fr stre deler av den samlede energibruken i landet. Hensyn til frsyningssikkerhet, miljøet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1

Ukeoppgaver i BtG207 Statistikk, uke 4 : Binomisk fordeling. 1 Ukeoppgaver i BtG20 Statistikk, uke 4 : Biomisk fordelig. 1 Høgskole i Gjøvik Avdelig for tekologi, økoomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 4 Biomisk fordelig. Oppgave 1 La de stokastiske variable

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktr - e eksamesavis utgitt av ECONect Pesumsammedrag: SØK3005 Ifrmasjs- g markedsteri Frfatter: Drag Berghlt E-pst: berghlt@stud.tu. Skrevet: Våre 2009 Atall sider: 45 Om ECONect: ECONect er e frivillig

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Kap. 9: Inferens om én populasjon 2 ST0202 Statistikk for samfusvitere Bo Lidqvist Istitutt for matematiske fag Ka. 9: Iferes om é oulasjo Hvis σ er ukjet bytter vi ut σ med s i Ny observator blir t = x μ s/ z = x μ σ/ der s = Σx 2 (Σx)

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dat: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015 1838 Telefn: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byutviklingskmité Kmmunestyret

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015 LØSNING: Eksame 17. des. 2015 MAT100 Matematikk, 2015 Oppgave 1: økoomi a I optimum av T Rx er dt Rx 0 1 som gir d Ix Kx 0 2 dix dix dkx dkx 0 3 4 dvs. greseitekt gresekostad, q.e.d. 5 b Gresekostad ekstrakostade

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfusfag Istitutt for økoomi og admiistraso Ivesterig og fiasierig Bokmål Dato: Madag. desember 3 Tid: 4 timer / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger!

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger! Leica DISTO Måler øyaktig Akkurat hva du treger! Målig med Leica DISTO Ekelt, hurtig og øyaktig! Hurtig og effektivt Du ka måle avstader med et tastetrykk, på oe få sekuder selv om du arbeider alee. Spar

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Regler på mini og mikro nivå

Regler på mini og mikro nivå Regler på mini g mikr nivå Regler fr basket på mini g mikr nivå Skritt en spiller får kun ta t skritt etter at han/hun har sprettet ballen fr å scre. Hvis han/hun stpper pp etter t skritt, blåser dmmeren

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2011 ÅMA110 asylighetsregig med statistikk våre 011 Kp. 5 Estimerig 1 Estimerig. Målemodelle. Ihold: 1. (ukt)estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.3) 3. (ukt)estimerig i målemodelle (kp.

Detaljer

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser Impex Produkter AS Verkseier Furuluds vei 15 0668 OSLO Tel. 22 32 77 20 Fax 22 32 77 25 ifo@impex.o www.impex.o Leica Lio Presis selvhorisoterede pukt- og lijelaser Still opp, slå på, klar! Med Leica Lio

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Kap. 9: Inferens om én populasjon 2 ST0202 Statistikk for samfusvitere Bo Lidqvist Istitutt for matematiske fag Ka. 9: Iferes om é oulasjo Hvis σ er ukjet bytter vi ut σ med s i Ny observator blir t = x μ s/ z = x μ σ/ der s = Σx 2 (Σx)

Detaljer

Lysmåling i Ensjøveien

Lysmåling i Ensjøveien : : : : D3 2013-05-02 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D2 2013-01-25 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D 2012-03-06 Fr gdkjennelse PJL PJL B01 2012-03-05 Fr intern fagkntrll PJL TM PJL A01 2011-11-10 Fr intern fagkntrll

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Signifikante sifre = alle sikre pluss ett siffer til

Signifikante sifre = alle sikre pluss ett siffer til Sigifikate siffer og stadardavvik behadles i kap. Disse to emee skal vi ta for oss i dag. Kofidesgreser behadles i kap 4. Dette skal vi ta for oss i osdag. Presetasjo av aalysedata ka gjøres på følgede

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen.

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen. ÅMA0 Sasylighetsregig med statistikk, våre 0 Kp. 5 Estimerig. Målemodelle. Estimerig. Målemodelle. Ihold:. (Pukt)Estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.). (Pukt)Estimerig i målemodelle

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

LØSNING, EKSAMEN I STATISTIKK, TMA4240, DESEMBER Anta at sann porøsitet er r. Måling med utstyret gir da X n(x; r, 0,03).

LØSNING, EKSAMEN I STATISTIKK, TMA4240, DESEMBER Anta at sann porøsitet er r. Måling med utstyret gir da X n(x; r, 0,03). LØSNING, EKSAMEN I STATISTIKK, TMA440, DESEMBER 006 OPPGAVE 1 Ata at sa porøsitet er r. Målig med utstyret gir da X (x; r, 0,03). a) ( ) X r P(X > r) P 0,03 > 0 P(Z > 0) 0,5. ( X r P(X r > 0,05) P 0,03

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2015

TMA4240 Statistikk Høst 2015 Høst 205 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer, blokk II Løsigsskisse Oppgave a) X bi(, p) fordi: Udersøker uavhegige delar av DNA-strukture. Fi for kvar del

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Follorådet v/landbrukssjefen i Follo. Forprosjekt prosjektmulighet i Frogn kommune Seiersten

Follorådet v/landbrukssjefen i Follo. Forprosjekt prosjektmulighet i Frogn kommune Seiersten Follorådet v/ladbrukssjefe i Follo Forprosjekt prosjektmulighet i Frog kommue Seierste SWECO GRØNER RAPPORT Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: 1 15217 22.1.26 Oppdragsav: Forprosjekt - varmeproduksjo og ifrastruktur

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044 Anleggsknsesjn Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962986633 Dat: 22.10.2015 Varighet: 23.09.2044 Ref: 201203690-129 Kmmune: Rana, Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal, Namsskgan, Høylandet, Grng, Overhalla

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år.

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år. MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 9 10 år. Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer