Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009"

Transkript

1 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010

2 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre elemeter som igår i kvalitetsmåligssystemet for sykehjem i Oslo kommue. Kvalitetsmåligssystemet omfatter alle sykehjem i Oslo, uavhegig av om drifte utføres av kommue eller private. Dette er de tredje brukerudersøkelse i Oslo kommue som retter seg til pårørede ved sykehjem. Deltakere har vært pårørede til samtlige sykehjemsbeboere. Udersøkelse er gjort ved hjelp av KS/Kommueforlagets verktøy Oslo, februar 2010 Gyda Berg direktør

3 Iholdsfortegelse 1. Tabelloversikt Figuroversikt Iledig Tolkig av svaree. Kofidesialitet og represetativitet Sammedrag Bakgrusspørsmål for pårørede Tilfredshet hovedkategorier Geerelt Resultat for brukere Trivsel Brukermedvirkig Respektfull behadlig Tilgjegelighet Iformasjo Pårøredetilfredshet Oslo-spørsmål Drivere av betydig for beboere og pårørede til beboere på sykehjem hva er viktigst for beboere og pårørede med take på trivsel Svarfordelig pr. sykehjem Sykehjemmee ragert på hvert spørsmål Resultat for brukere Trivsel Brukermedvirkig Respektfull behadlig Tilgjegelighet Iformasjo Oslo-spørsmål

4 1. Tabelloversikt Tabell 3-1 Atallet beboere, plalagte deltakere, atallet svar, utvalgsproset og svarproset ved sykehjemmee Tabell 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på?. Gjeomsittsscore på hvert sykehjem, ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 15-1 Pearsos korrelasjokoeffisiet bereget på på data fra beboerudersøkelse. Ragert etter fallede korrelasjoskoeffisiet. Hetet fra beboerudersøkelse Tabell 15-2 Pearsos korrelasjoskoeffisiet breget på data fra pårøredeudersøkelse. Ragert etter fallede korrelasjoskoeffisiet Tabell 17-1 Gjeomsittsscore for samtlige ekeltspørsmål. Gjeomsitt på hvert sykehjem, ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-2 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med måltidee? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-3 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mate ha/hu får? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-4 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med hjelpe til persolig hygiee? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-5 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mulighete til å gjøre dagligdagse gjøremål? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-6 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med aktivitetstilbudet på sykehjemmet? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-7 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med de medisiske behadlige ha/hu får? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-8 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mulighete til å komme ut og få adre opplevelser/turer? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-9 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mulighete for privatliv / være alee? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mulighete for å komme til talege? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere trives på det rommet ha/hu bor på? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere trives samme med persoalet? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere trives samme med de adre beboere? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere får bestemme hvilke hjelp ha/hu skal ha? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere får bestemme år ha/hu skal legge seg og stå opp? Ragert etter fallede gjeomsitt

5 Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere får bestemme år ha/hu skal spise? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad ble plae utarbeidet i samarbeid med beboere? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad ble plae utarbeidet i samarbeid med deg som pårørede? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at samtale var yttig for deg som pårørede? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at persoalet behadler beboere med høflighet og respekt? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at persoalet overholder taushetsplikte? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med beboeres mulighet til å sakke med e lege? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med iformasjo beboere får om si helse? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med iformasjo beboere får om aktivitets- og kulturtilbud? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med hvor klart og tydelig persoalet sakker med beboere? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med mulighete beboer har for å klage hvis det er behov for det? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at persoalet tar hesy til iformasjo du gir om beboere? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med samarbeid og iformasjo totalt sett? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med avdeliges geerelle fysiske miljø (lukt, lys og rehold etc.)? Ragert etter fallede gjeomsitt Figuroversikt Figur 5-1 Hvor ofte har du vært på besøk på sykehjemmet det siste året Figur 5-2 Slektskapsmessig tilkytig Figur 6-1 Gjeomsitt pårøredetilfredshet, hovedkategorier Figur 6-2 Ideks pårøredetilfredshet hovedkategorier - kommual/privat Figur 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? (proset) Figur 7-2 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? Fordelt på kommuale og private istitusjoer (proset)

6 3. Iledig Dette er de tredje brukerudersøkelse i sykehjem i Oslo der ma spør pårørede til beboere om hva de syes om tjeeste deres ærståede mottar. Udersøkelse er også dee gag utført i regi av KS/Kommueforlagets tjeesteportal Når resultatee blir publisert her skal Oslo kommue kue sammeliges med adre kommuer. E pårørede til hver sykehjemsbeboer fikk i august tilsedt et spørreskjema med passord. Spørreskjemaee er sedt de pårørede via sykehjemmee. De pårørede har hatt mulighete til å besvare udersøkelse på iterett eller ved å fylle ut skjemaet for håd. I tillegg til orieterigsskriv til de pårørede er det også iformert om udersøkelse på Sykehjemsetates og Helse- og velferdsetates ettsider. Svarfriste for udersøkelse var 6. september. I Tabell 3-1 er gjegitt tall for atall pårørede, atall svar og svarproset. Atall pårørede ka være oe lavere e atall beboere. Årsake ka være pårørede som ikke har vært å få tak i, maglede pårørede, beboere som har felles pårørede eller ligede. Tabell 3-1 Atallet beboere, plalagte deltakere, atallet svar, utvalgsproset og svarproset ved sykehjemmee. Pårørede Svar Svarproset Abildsø bo- og rehabiliterigsseter ,6% Akerselva sykehjem ,3% Ammerudhjemmet ,6% Ammerudlude ,1% Bekkelagshjemmet % Cathika Gulberg-seteret ,6% Fagerborghjemmet ,5% Fagertu sykehjem ,8% Frogerhjemmet ,3% Furuset ,9% Graås sykehjem ,5% Grefsehjemmet ,8% Grüerløkka ,9% Hovseterhjemmet ,8% Jødisk seiorseter % Kajalud % Katarelle ,7% Kigosgate ,2% Lambertseter % Lagerud ,8% Lille Tøye ,9% 4

7 Pårørede Svar Svarproset Lilleborg ,8% Lillohjemmet ,6% Lideberg ,4% Madserud ,6% Majorstutuet ,1% Maglerudhjemmet ,1% Midtåsehjemmet ,4% Nordberghjemmet ,8% Nordseterhjemmet ,2% Oppsalhjemmet ,9% Paulus ,4% Romsås ,2% Ryehjemmet ,8% Rødtvedt ,4% Sageehjemmet ,1% Silurveie ,6% Smestadhjemmet ,4% Sofiebergseteret ,5% Solvag ,5% St. Halvardshjemmet ,4% St. Hashauge omsorgsseter ,7% Stoverskoge ,2% Søster Nias Sykehjem ,5% Tåsehjemmet ,5% Ullertuet ,3% Uraieborghjemmet ,1% Valstad sykehjem ,9% Villa Eerhauge % Villa Skaar ,1% Videre bo- og serviceseter ,5% Vålerege bo- og serviceseter ,8% Økerhjemmet ,7% Østesjø % Totalt % Totalt pårørede har deltatt i udersøkelse, oe som gir e svarproset på. Dette er omtret samme svarproset som i fjor (4). 5

8 Spørreskjemaet er gjegitt som vedlegg 1. Det består av stadardspørsmålee kyttet til og Oslo-spørsmål. Stadardspørsmålee er gruppert etter hovedkategoriee resultat for brukere, trivsel, brukermedvirkig, respektfull behadlig, tilgjegelighet og iformasjo. Bedrekommue.o tillater ikke at ma plasserer i ege spørsmål uder oveevte hovedkategegorier, fordi det ville gjøre sammeligig med adre kommuer umulig. Oslo-spørsmålee, som er oe færre e i fjor, er derfor plassert som e ege kategori til slutt i spørreskjemaet og resultatee foreligger som svar på ekelt-spørsmål. Svaralterativee i spørreskjemaet er slik: 1 svært lite grad svært stor grad 5 vet ikke På hvert spørsmål ka ma fie e gjeomsittsscore på skalae fra 1 til 4. Midt på skalae fra 1 til 4 er 2,5. Tallet N står for hvor mage som har svart på det aktuelle spørsmålet og er altså grulaget for beregige av gjeomsittet Tolkig av svaree. Kofidesialitet og represetativitet. Jødisk bo- og seiorseter har 4 beboere/pårørede. Det abefales ikke å opprette udereheter med færre e 7 deltakere, av hesy til deltakeres kofidesialitet. Følgelig vil det ikke fies resultater for Jødisk bo- og seiorseter, me deltakere igår i totaltallee for samtlige sykehjem. Vi gjør oppmerksom på at udereheter/sykehjem som har flere e 7 deltakere ka ha færre e 7 respodeter på et spørsmål. Disse udereheter/sykehjem blir rapportert da det lave atallet svar ikke er oe problem for deltakeres kofidesialitet (ma vet jo ikke hvem som har svart selv om atallet er lite). Derimot er dette et problem år det gjelder udersøkelses represetativitet. Alle våre brukeruderøskelser iefor pleie og omsorgssektore er fullskala-udersøkelser, dvs. de søker å fage opp alle mottakere, eller i dette tilfelle, alle pårørede til mottakere av tjeestee. Når allikevel et lite atall persoer har svart på et sykehjem ka det reises spørsmål om hvor represetativ disse persoees svar er for alle potesielle deltakere. Dette må ma ha i mete år ma trekker koklusjoer og ragerer sykehjem på bakgru av slike tall. 4. Sammedrag Pårørede til sykehjemsbeboere i Oslo kommue er godt forøyd med tilbudet. 85 proset svarer at de i stor eller svært stor grad alt i alt er forøyd med sykehjemmet beboere bor på. 6

9 Pårøredeudersøkelse udersøker syv hovedområder. De seks første følger e stadard fra KS. I tillegg er det oe Oslo-spesifikke spørsmål: Resultat for brukere udersøker hvorda de pårørede opplever at beboere er forøyd med ulike deler av tilbudet Trivsel udersøker hvorda pårørede opplever at beboere trives med persoal, adre beboere mv. Brukermedvirkig om hvorda pårørede opplever at beboere får medvirke og påvirke ulike deler av tilværelse på sykehjemmet Respektfull behadlig udersøker hvorda pårørede opplever at persoalet behadler beboere høflig mv. Tilgjegelighet udersøker hvorda pårørede opplever at asatte er tilgjegelige Iformasjo udersøker hvorda pårørede opplever at iformasjo relatert til brukere gis Oslospørsmål ege spørsmål i tillegg til spørsmålee fra KS. Kapittel syv til fjorte omtaler de ekelte spørsmålskategori ærmere. Størst tilfredshet er det iefor kategorie respektfull behadlig (gjeomsitt på 3,56). Derest følger pårøredes helhetlige vurderig (geerelt) (3,30). De private istitusjoee har jevt over høyere pårøredetilfredshet e de kommuale. Forskjelle er størst iefor kategorie iformasjo (3,16 versus 2,86). Forskjelle mellom privat og kommualt er mist år det gjelder helhetlig vurderig (3,38 versus 3,25) og trivsel (3,10 versus 2,97). Kapittel seks tar for seg forskjellee mellom kommuale og private tilbud, kapittel syv omtaler alt i alt -spørsmålet og viser forskjelle mellom kommuale og private tilbud. Spørsmålskategorie geerelt ieholder det ee spørsmålet Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? 4 svarer her 4 (svært stor grad) og 3 3. Av de iebys sykehjemmee er det Ammerudlude som har høyest score på dette spørsmålet (3,80). Ser ma på gjeomsittet for samtlige spørsmål, og igje holder de utebys sykehjemmee utefor, er det Villa Eerhauge som har høyest score (3,86). Iefor spørsmålskategorie resultat for brukere er det mulighete for privatliv/være alee som scorer høyest (3,36). Mist tilfredshet er det med mulighete for å komme ut og få adre opplevelser/turer (2,27). Størst trivsel er det samme med persoalet (3,38). Mist trivsel er det samme med de adre beboere (2,50). Når det gjelder brukermedvirkig er det størst tilfredshet med i hvilke grad plalagt samtale med pleiepersoalet har ytte for e som pårørede (3,35). Uder kategorie respektfull behadlig er det persoalets eve til å overholde taushetsplikte det er størst tilfredshet med (3,71). De pårørede er mest forøyd med beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet (3,35). Mist tilfredshet er det med mulighete til å sakke med e lege (2,78). Når det gjelder iformasjo er det persoalets eve til å sakke klart 7

10 og tydelig som scorer høyest (3,19). Lavest tilfredshet er det med iformasjo beboere får om si ege helse (2,81). Når det gjelder Oslo-spørsmålee er det høyest tilfredshet med om persoalet tar hesy til iformasjo det gis om beboere (3,24). Kapittel 15 er e statistisk aalyse som viser hva som betyr mest for pårørede med take på tifredshet. Høflighet og respekt er det viktigste for de pårørede, 5. Bakgrusspørsmål for pårørede Spørreskjemaet har med oe bakgrusspørsmål til de pårørede for å fie ut på hvilket grulag de uttaler seg om tjeeste ved sykehjemmee. Figur 5-1 viser hvor ofte de pårørede har besøkt sykehjemmet deres ærståede bor på. 74, har besøkt si ærståede i gjeomsitt e gag pr. uke eller oftere, mes 15, har besøkt vedkommede i gjeomsitt e gag pr. 14 dager. Disse tallee er temmelig like de tilsvarede for fjoråret. Gitt at de pårørede svarer ærlig på dette spørsmålet ka vi kokludere med at vi har med e pårøredegruppe å gjøre som har relativt godt grulag for å uttale seg. Figur 5-1 Hvor ofte har du vært på besøk på sykehjemmet det siste året. 100,0 % 90,0 % 80,0 % 74, 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 15, 10,0 % 0,0 % I gj.sitt é gag pr. uke eller oftere I gj.sitt é gag pr. 14 dager 7, I gj.sitt é gag i måede 1, 0, I gj.sitt é gag i halvåret Sjeldere Figur 5-2 viser slektskapsmessig tilkytig til sykehjemsbeboere. De største adele er bar av beboer (62,). Gaske lagt bak kommer ae tilkytig (18,1 %) og ektefelle/samboer (13,). Dette er også temmelig likt meg fjorårets tall. 8

11 Figur 5-2 Slektskapsmessig tilkytig. 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 62, 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 13, 18,1 % 10,0 % 0,0 % Ektefelle/samboer til beboer 5, Bar av beboer Søske av beboer Ae tilkytig 6. Tilfredshet hovedkategorier Figur 6-1 viser tilfredshet på hovedkategoriee. De kategorie som har høyest score er respektfull behadlig, med et gjeomsitt på 3,56. Derest følger kategorie geerelt med et gjeomsitt på 3,30. Vi ser også at det er ubetydelige forskjeller mellom score for og. 9

12 Figur 6-1 Gjeomsitt pårøredetilfredshet, hovedkategorier. 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Resultat for brukere Trivsel Brukermedvirkig 2,88 2,87 3,02 3,03 2,92 2,92 Respektfull behadlig 3,56 3,55 Tilgjegelighet Iformasjo Geerelt 3, 3, 2,99 2,95 3,30 3,29 10

13 Figur 6-2 viser at de private 1 istitusjoee jevt over har høyere pårøredetilfredshet e de kommuale. Forskjelle er størst på iformasjo (3,16 versus 2,86). Figur 6-2 Ideks pårøredetilfredshet hovedkategorier - kommual/privat,00,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Resultat for brukere 2,80 2,99 Trivsel 2,97 3,10 Brukermedvirkig 2,82 3,03 Kommualt Privat Respektfull behadlig 3,52 3,61 Tilgjegelighet 2,97 3,22 Iformasjo 2,86 3,16 Geerelt 3,25 3,38 1 Når det gjelder skillet mellom privat og kommual drifter har vi fulgt kategoriserige til Sykehjemsetate (jfr. ). 11

14 7. Geerelt Figur 7-1 viser svarfordelige på spørsmålet Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på?. 4 har svart 4 (svær stor grad), mes 3 har svart 3. Gjeomsittet på dette spørsmålet er 3,30. Figur 7-2 viser svarfordelige på det samme spørsmålet fordelt på kommuale og private istitusjoer. For kommuale istitusjoer er gjeomsittscore for dette spørsmålet 3,25; for de private 3,38. Figur 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? (proset) svært lite grad svært stor grad Figur 7-2 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? Fordelt på kommuale og private istitusjoer (proset). Kommual Privat svært lite grad svært stor grad 12

15 Tabell 7-1 viser svaret på oveevte spørsmål som gjeomsittsscore på hvert sykehjem. Av de iebys sykehjemmee er det Ammerudlude som ligger øverst med et gjeomsitt på 3,80. Nordseterhjemmet ligger ederst med 2,64. Tabell 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på?. Gjeomsittsscore på hvert sykehjem, ragert etter fallede gjeomsitt. Iebys sykehjem Gj.sitt Adel 3 og 4 N Ammerudlude 3, Kajalud 3, % 18 Vålerege bo- 3, % 17 Sofiebergsete 3, Sageehjemmet 3, Cathika Gulber 3, Kigosgate 3, % 7 Solvag 3, Katarelle 3, Lideberg 3, Bekkelagshjemme 3,50 90 % 20 Grefsehjemmet 3, Lille Tøye 3, Økerhjemmet 3, Maglerudhjemme 3,45 90 % 31 Akerselva sykeh 3, Tåsehjemmet 3, Midtåsehjemmet 3, Fagerborghjemme 3, Romsås 3, Lillohjemmet 3, Nordberghjemmet 3, Grüerløkka 3, Utebys sykehjem Gj.sitt Adel 3 og 4 N Søster Nias Sy 4, % 10 Villa Skaar 3, % 8 Valstad sykehje 3, Iebys sykehjem Gj.sitt Adel 3 og 4 N Total 3, Lagerud 3, Silurveie 3, Rødtvedt 3,28 90 % 29 Lambertseter 3, St. Halvardshje 3, Frogerhjemmet 3, Videre bo- og 3,21 82 % 28 Madserud 3, Paulus 3, Ammerudhjemmet 3,15 80 % 40 Uraieborghjem 3,14 82 % 49 Abildsø bo- og 3, St. Hashauge 3, Ullertuet 3, Lilleborg 3, 8 35 Ryehjemmet 3, Smestadhjemmet 3,06 72 % 36 Majorstutuet 3, Stoverskoge 3, Furuset 3,02 71 % 41 Oppsalhjemmet 2, Hovseterhjemmet 2, Nordseterhjemme 2,64 61 % 36 13

16 8. Resultat for brukere Størst tilfredshet er det med mulighete for privatliv/være alee (gj.sitt 3,36). Mist tilfredshet er det med mulighete for å komme ut og få adre opplevelser/turer (gj.sitt 2,27) (jfr. fig. 8). Figur 8 Pårøredetilfredshet: Resultat for brukere. "I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med...?" 0 % måltidee? (N=1537) 3, 12, 10 % 20 % 30 % 40 % 45,0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 39,1 % 90 % 100 % Gj.sitt 3,20 mate ha/hu får? (N=1537) 3, 12,2 % 43, 40,2 % 3,20 hjelpe til persolig hygiee? (N=1469) 3, 18,0 % 43, 35,1 % 3,10 mulighete til selv å gjøre dagligdagse gjøremål? (N=1181) 27, 21, 33, 16, 2,40 aktivitetstilbudet på sykehjemmet? (N=1335) 18, 27, 36,0 % 17, 2,53 de medisiske behadlige ha/hu får? (N=1346) 5, 19, 41, 33,1 % 3,02 mulighete for å komme ut og få adre opplevelser / turer? (N=1395) 29, 28, 27, 14, 2,27 mulighete for privatliv/være alee? (N=1478) 6,0 7,1 % % 31, 55,2 % 3,36 mulighete for å komme til talege? (N=10) 17,2 % 18, 32, 31, 2,78 Resultat for brukere 12, 18, 37, 31, 2,87 14

17 9. Trivsel Størst trivsel er det samme med persoalet (gj.sitt 3,38). Mist trivsel er det samme med de adre beboere (gj.sitt 2,50) (jfr. fig. 9). Figur 9 Pårøredetilfredshet: Trivsel. "I hvor stor grad opplever du at beboere trives...?" 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt på det rommet ha/hu bor på? (N=1479) 5, 12, 40, 40, 3,17 samme med persoalet? 1, 9,1 % (N=1491) 38, 50, 3,38 samme med de adre beboere? (N=1339) 17, 29, 37, 15, 2,50 Trivsel 8, 17,1 % 38, 35, 3,02 15

18 10. Brukermedvirkig 37,1 % av respodetee har svart at de har hatt e plalagt samtale med pleiepersoalet det siste året. Disse respodetee har besvart smålet om i hvor stor grad samtale var yttig for deg som pårørede?. 54,1 % svarer 4 (svært stor grad) og 31, 3 (gj.sitt 3,35). Dette er de høyeste score på kategorie brukermedvirkig. 11, av respodetee har svart at beboere har e idividuell pla (adele vet ikkesvar er imidlertid 51,2 %). Disse respodetee har besvart spørsmålet om i hvor stor grad plae ble utarbeidet i samarbeid med beboere?. Her har 28,0 % svart 4 (svært stor grad) og 31, 3 (gj.sitt 2,59). Dette er de laveste score på kategorie brukermedvirkig (jfr. fig. 10). Figur 10 Pårøredetilfredshet: Brukermedvirkig. "I hvor stor grad opplever du at beboere får bestemme...?" 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt hvilke hjelp ha/hu skal ha? (N=1121) 15,1 % 21, 39,1 % 24, 2,73 år ha/hu skal legge seg og stå opp? (N=1193) 9,0 % 15, 38,2 % 37, 3,04 år ha/hu skal spise? (N=1282) 14, 19, 37, 27, 2,79 utarbeidet i samarbeid med beboere? (N=143) 28,0 % 12, 31, 28,0 % 2,59 utarbeidet i samarbeid med deg som pårørede? (N=171) 16, 10, 28,1 % 45,0 % 3,02 samtale var yttig for deg som pårørede? (N=553) 4,310,1 % % 31, 54,1 % 3,35 Brukermedvirkig 14, 15,0 % 34, 36,1 % 2,92 16

19 11. Respektfull behadlig Så mage som 38, av respodetee har svart vet ikke på spørsmålet I hvor stor grad opplever du at persoalet overholder taushetsplikte?. Av de øvrige har 75, svart 4 (svært stor grad) og 21, 3 (gj.sitt 3,71). Dette er de høyeste score på kategorie respektfull behadlig. Lavest score har spørsmålet I hvor stor grad opplever du at persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på. Her svarer 54, 4 (svært stor grad) og 30, 3 (gj.sitt 3,37 (jfr. fig. 11). Figur 11 Pårøredetilfredshet: Respektfull behadlig. "I hvor stor grad opplever du at persoalet...?" 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt behadler beboere med høflighet og respekt? 0,66, % (N=1596) 27,1 % 65, 3,58 overholder 1,0 2,2 % taushetsplikte? (N=990) 21, 75, 3,71 hører på deg hvis du har 3, 10, oe å klage på? (N=1464) 30, 54, 3,37 Respektfull behadlig1,8 6, % 26, 65, 3,55 17

20 12. Tilgjegelighet Ikke uvetet er det høyest score på spørsmålet I hvor stor grad er du forøyd med beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet?. Her svarer 52,0 % 4 (svært stor grad) og 34, 3 (gj.sitt 3,35) (jfr. fig. 12) Figur 12 Pårøredetilfredshet: Tilgjegelighet. "I hvor stor grad er du forøyd med beboeres...?" 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt mulighet til å sakke med e lege? (N=1104) 13, 21, 37, 27,1 % 2,78 mulighet til å sakke med 3,1 % 10, pleiepersoalet? (N=1447) 34, 52,0 % 3,35 Tilgjegelighet 8, 16,1 % 36,2 % 39, 3, 18

21 13. Iformasjo Høyest score er det på spørsmålet I hvor stor grad er du forøyd med hvor klart og tydelig persoalet sakker med beboere?. Her svarer 45,2 % 4 (svært stor grad) og 34, 3 (gj.sitt 3,19). Lavest score er det på spørsmålet I hvor stor grad er du forøyd med iformasjoe beboere får om si helse?. Her svarer 30,0 % 4 (svært stor grad) og 35, 3 (gj.sitt 2,81) (jfr. fig. 13). Figur 13 Pårøredetilfredshet: Iformasjo "I hvor stor grad er du forøyd med...?" iformasjoe beboere får om si helse? (N=1065) 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 15,2 % 19,1 % 35, 30,0 % Gj.sitt 2,81 iformasjoe beboere får om aktivitets- og kulturtilbud? (N=1154) 11, 17, 36, 34, 2,94 hvor klart og tydelig persoalet sakker med beboere? (N=1498) 5, 14, 34, 45,2 % 3,19 mulighete beboer har til å klage hvis det er behov for det? (N=1036) 10, 15, 37, 36, 3,00 Iformasjo 10, 16, 36,0 % 36, 2,98 19

22 14. Pårøredetilfredshet Oslo-spørsmål Uder Oslo-spørsmålee er det høyest tilfredshet på spørsmålet om persoalet tar hesy til iformasjo du gir om beboere (3,24) (jfr. tabell 14). Figur 14 Pårøredetilfredshet. Oslo-spørsmål. "I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med /I hvor stor grad." 1-svært lite grad svært stor grad 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt opplever du at persoalet tar hesy til iformasjo du gir om beboere (N=1401) 4,2 13,3 36,5 46,0 3,24 er du forøyd med samarbeid og iformasjo totalt sett (N=1503) 5,6 15,0 38,3 41,1 3,15 er du forøyd med avdeliges geerelle fysiske miljø (N=1519) 7,7 16,3 33,8 42,1 3,10 20

23 15. Drivere av betydig for beboere 2 og pårørede til beboere på sykehjem hva er viktigst for beboere og pårørede med take på trivsel Det er foretatt e statistisk aalyse for å idetifisere hvilke områder som har mest betydig for beboere og pårørede kyttet til vurderig av tjeestetilbudet ved sykehjemmet. Dette er gjort ved å berege Pearsos korrelasjoskoeffisiet. Koeffisiete agir hvorda eheter som skårer høye verdier på e variabel, også har høye verdier på de adre variabele. I dee aalyse har e valgt å se på korrelasjo mellom svaree på hvor forøyd e er med helhete på sykehjemmet ( Alt i alt. ), på de ee side, og de øvrige spørsmålee for både beboere og pårørede, på de ae. Dee korrelasjoskoeffisiete ka variere mellom -1 og +1. E koeffisiet på 0 gir uttrykk for maglede samvariasjo (korrelasjo), mes e koeffisiet på 1 agir at det er maksimalt positiv samvariasjo mellom verdiee på de aktuelle variablee. E korrelasjo opp til 0,2 er e svak samvariasjo, 0,30-0,40 relativt sterk og over 0,5 meget sterk. Ekeltfaktorer med høy korrelasjo og høyt gjeomsitt på de aktuelle variabele represeterer styrker ved tjeeste. Ekeltfaktorer med høy korrelasjo og lavt gjeomsitt bør vurderes som prioriterte oppfølgigsområder i kvalitetsutvikligsarbeidet. 2 Jfr. Rapporte Brukertilfredshet blat beboere ved sykehjem i Oslo kommue. Helse og velferdsetate, ovember. 21

24 Tabell 15-1 Pearsos korrelasjokoeffisiet bereget på på data fra beboerudersøkelse. Ragert etter fallede korrelasjoskoeffisiet. Hetet fra beboerudersøkelse. Spørsmål av betydig for beboere kyttet til helhetlig forøydhet Pearsos Gj.sitt Behadler deg med høflighet og respekt? 0,54 3,52 Persoalet følger opp det du har sagt fra at du er misforøyd med? 0,49 3,11 Mulighete til å klage hvis det er behov for det? 0,48 3,36 Persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på? 0,48 3,22 Trives samme med persoalet? 0,47 3,54 Die hjelperes eve til å utføre jobbe si? 0,45 3,41 Rommet du bor på? 0,44 3,36 De tid die hjelpere bruker samme med deg? 0,44 3,24 Tide det tar før du får hjelp år du ber om det? 0,43 2,92 Trives samme med de adre beboere? 0,41 2,95 Mulighete til å sakke med pleiepersoale? 0,39 3,39 Iformasjoe du får om di helse? 0,39 2,96 Å ha e kotaktperso i avdelige? 0,39 3,18 Iformasjo du får om forhold som agår deg selv? 0,39 3,40 Mate du får? 0,38 3,23 Aktivitetstilbudet her du bor? 0,38 2,59 Idividuell pla utarbeidet i samarbeid med deg? 0,38 2,85 Når på dage du skal få hjelp? 0,37 3, Forøyd med måltidee? 0,36 3,22 Mulighete til å sakke med ledere i avdelige? 0,36 3,33 Hvilke hjelp du skal ha? 0,35 3,03 Mulighete for å komme ut og få adre opplevelser/turer? 0,34 2,26 Rehold av rommet ditt? 0,33 3,36 Hvor klart og tydelig persoalet sakker? 0,33 3,10 Iformasjo du får om aktivitets- og kulturtilbud? 0,33 3,06 Hjelpe du får til persolig hygiee? 0,33 3,37 De medisiske behadlige du får? 0,32 3,31 Når du vil gå på toalettet? 0,32 3,58 Persoalet overholder taushetsplikte? 0,30 3,71 Mulighete til å gjøre dagligdagse gjøremål? 0,30 3, Mulighete til å få sakke med e lege? 0,29 2,85 Når du skal legge deg og stå opp? 0,28 3,15 De hjelp du får til muhygiee (tapuss, res av taproteser)? 0,28 3,49 Mulighete for privatliv / være alee? 0,25 3,54 Vask og stell av klære die? 0,25 3,45 Når du vil hvile? 0,25 3,58 Mulighete for å komme til talege? 0,22 3,20 Hvor ofte du vil dusje? 0,19 2,26 Bestemme år du skal spise? 0,17 1,94 Av tabell 15-1 ser vi at kombiasjoe høy korrelasjoskoeffisiet og høyt gjeomsitt gir følgede styrker, basert på beboere svar: 22

25 At persoalet behadler deg med høflighet og respekt Mulighete til å klage hvis det er behov for det Persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på Samvær med persoalet Die hjelperes eve til å utføre jobbe si Rommet du bor på De tid die hjelpere bruker samme med deg Tilsvarede ser vi at kombiasjoe høy korrelasjoskoeffisiet og relativt lavt gjeomsitt gir følgede oppfølgigspukter, basert på beboere svar: Aktivitetstilbudet ved istitusjoe Mulighete for å komme ut og få adre opplevelser/turer 23

26 Tabell 15-2 Pearsos korrelasjoskoeffisiet breget på data fra pårøredeudersøkelse. Ragert etter fallede korrelasjoskoeffisiet. Spørsmål som har betydig for helhetsvurderige for pårørede Pearsos Gj.sitt Hører på deg hvis du har oe å klage på? 0,62 3,37 Mulighete beboer har til å klage hvis det er behov for det? 0,62 3,00 Beboere trives samme med persoalet? 0,60 3,38 Hvor klart og tydelig persoalet sakker med beboere? 0,59 3,19 Beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet? 0,58 3,36 Persoalet behadler beboere med høflighet og respekt? 0,58 3,58 Hjelpe beboere får til persolig hygiee? 0,56 3,11 Iformasjoe beboere får om si helse? 0,55 2,81 Hvilke hjelp ha/hu skal ha? 0,55 2,73 De medisiske behadlige ha/hu får? 0,54 3,03 Plalagt samtale med persoalet var yttig for deg som pårørede? 0,53 3,35 Beoberes trvisel på det rommet ha/hu bor på? 0,52 3,17 Beboeres opplevelse av måltidee? 0,51 3,20 Persoalet overholder taushetsplikte? 0,51 3,71 Aktivitetstilbudet på sykehjemmet? 0,51 2,52 Iformasjoe beboere får om aktivitets- og kulturtilbud? 0,49 2,94 Mulighet til å sakke med e lege? 0,48 2,79 Mulighete for å komme ut og få adre opplevelser / turer? 0,46 2,27 Beboere oppfatig av mate ha/hu får? 0,45 3,21 Mulighete for å komme til talege? 0,42 2,78 Når ha/hu skal legge seg og stå opp? 0,41 3,04 Når ha/hu skal spise? 0,41 2,80 Idividuell pla utarbeidet i samarbeid med beboere? 0,36 2,59 Samværet med de adre beboere? 0,36 2,51 Mulighete for privatliv/være alee? 0,35 3,36 Mulighete til å gjøre dagligdagse gjøremål? 0,34 2,40 Idividuell pla utarbeidet i samarbeid med deg som pårørede? 0,14 3,03 Samarbeid og iformasjo totalt sett? 0,11 3,15 Opplever du at persoalet tar hesy til iformasjo du gir om beboere? 0,04 3,24 Er du forøyd med avdeliges geerelle fysiske miljø (lukt, lys og rehold etc.)? -0,01 3,10 Av tabell 15-2 ser vi at kombiasjoe høy korrelasjoskoeffisiet og høyt gjeomsitt gir følgede styrker, basert på de pårøredes svar: Persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på Beboeres trivsel samme med persoalet Persoalets eve til å sakke klart og tydelig med beboere Beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet At persoalet behadler beboere med høflighet og respekt Tilsvarede ser vi at kombiasjoe høy korrelasjoskoeffisiet og relativt lavt gjeomsitt gir følgede oppfølgigspukter, basert på de pårøredes svar: 24

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Kjøp av håndverkertjenester Forbrukernes evaluering av håndverkerbransjene og rapportert egenpraksis

Kjøp av håndverkertjenester Forbrukernes evaluering av håndverkerbransjene og rapportert egenpraksis Prosjektnotat nr. 6-2008 Lisbet Berg Forbrukernes evaluering av håndverkerbransjene og rapportert egenpraksis SIFO 2008 Prosjektnotat nr. 6-2008 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Rapporter 29/35 Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-812-2 ISSN 0801-6143 2 Innhold

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF RAPPORT NR. 01/11 Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen av Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF prosjekt nr. 7886 Konkurranse i taximarkedet Prosjektet er finansiert av

Detaljer