Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009"

Transkript

1 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010

2 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre elemeter som igår i kvalitetsmåligssystemet for sykehjem i Oslo kommue. Kvalitetsmåligssystemet omfatter alle sykehjem i Oslo, uavhegig av om drifte utføres av kommue eller private. Dette er de tredje brukerudersøkelse i Oslo kommue som retter seg til pårørede ved sykehjem. Deltakere har vært pårørede til samtlige sykehjemsbeboere. Udersøkelse er gjort ved hjelp av KS/Kommueforlagets verktøy Oslo, februar 2010 Gyda Berg direktør

3 Iholdsfortegelse 1. Tabelloversikt Figuroversikt Iledig Tolkig av svaree. Kofidesialitet og represetativitet Sammedrag Bakgrusspørsmål for pårørede Tilfredshet hovedkategorier Geerelt Resultat for brukere Trivsel Brukermedvirkig Respektfull behadlig Tilgjegelighet Iformasjo Pårøredetilfredshet Oslo-spørsmål Drivere av betydig for beboere og pårørede til beboere på sykehjem hva er viktigst for beboere og pårørede med take på trivsel Svarfordelig pr. sykehjem Sykehjemmee ragert på hvert spørsmål Resultat for brukere Trivsel Brukermedvirkig Respektfull behadlig Tilgjegelighet Iformasjo Oslo-spørsmål

4 1. Tabelloversikt Tabell 3-1 Atallet beboere, plalagte deltakere, atallet svar, utvalgsproset og svarproset ved sykehjemmee Tabell 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på?. Gjeomsittsscore på hvert sykehjem, ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 15-1 Pearsos korrelasjokoeffisiet bereget på på data fra beboerudersøkelse. Ragert etter fallede korrelasjoskoeffisiet. Hetet fra beboerudersøkelse Tabell 15-2 Pearsos korrelasjoskoeffisiet breget på data fra pårøredeudersøkelse. Ragert etter fallede korrelasjoskoeffisiet Tabell 17-1 Gjeomsittsscore for samtlige ekeltspørsmål. Gjeomsitt på hvert sykehjem, ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-2 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med måltidee? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-3 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mate ha/hu får? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-4 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med hjelpe til persolig hygiee? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-5 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mulighete til å gjøre dagligdagse gjøremål? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-6 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med aktivitetstilbudet på sykehjemmet? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-7 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med de medisiske behadlige ha/hu får? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-8 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mulighete til å komme ut og få adre opplevelser/turer? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell 17-9 I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mulighete for privatliv / være alee? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med mulighete for å komme til talege? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere trives på det rommet ha/hu bor på? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere trives samme med persoalet? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere trives samme med de adre beboere? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere får bestemme hvilke hjelp ha/hu skal ha? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere får bestemme år ha/hu skal legge seg og stå opp? Ragert etter fallede gjeomsitt

5 Tabell I hvor stor grad opplever du at beboere får bestemme år ha/hu skal spise? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad ble plae utarbeidet i samarbeid med beboere? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad ble plae utarbeidet i samarbeid med deg som pårørede? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at samtale var yttig for deg som pårørede? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at persoalet behadler beboere med høflighet og respekt? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at persoalet overholder taushetsplikte? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med beboeres mulighet til å sakke med e lege? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med iformasjo beboere får om si helse? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med iformasjo beboere får om aktivitets- og kulturtilbud? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med hvor klart og tydelig persoalet sakker med beboere? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med mulighete beboer har for å klage hvis det er behov for det? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad opplever du at persoalet tar hesy til iformasjo du gir om beboere? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med samarbeid og iformasjo totalt sett? Ragert etter fallede gjeomsitt Tabell I hvor stor grad er du forøyd med avdeliges geerelle fysiske miljø (lukt, lys og rehold etc.)? Ragert etter fallede gjeomsitt Figuroversikt Figur 5-1 Hvor ofte har du vært på besøk på sykehjemmet det siste året Figur 5-2 Slektskapsmessig tilkytig Figur 6-1 Gjeomsitt pårøredetilfredshet, hovedkategorier Figur 6-2 Ideks pårøredetilfredshet hovedkategorier - kommual/privat Figur 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? (proset) Figur 7-2 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? Fordelt på kommuale og private istitusjoer (proset)

6 3. Iledig Dette er de tredje brukerudersøkelse i sykehjem i Oslo der ma spør pårørede til beboere om hva de syes om tjeeste deres ærståede mottar. Udersøkelse er også dee gag utført i regi av KS/Kommueforlagets tjeesteportal Når resultatee blir publisert her skal Oslo kommue kue sammeliges med adre kommuer. E pårørede til hver sykehjemsbeboer fikk i august tilsedt et spørreskjema med passord. Spørreskjemaee er sedt de pårørede via sykehjemmee. De pårørede har hatt mulighete til å besvare udersøkelse på iterett eller ved å fylle ut skjemaet for håd. I tillegg til orieterigsskriv til de pårørede er det også iformert om udersøkelse på Sykehjemsetates og Helse- og velferdsetates ettsider. Svarfriste for udersøkelse var 6. september. I Tabell 3-1 er gjegitt tall for atall pårørede, atall svar og svarproset. Atall pårørede ka være oe lavere e atall beboere. Årsake ka være pårørede som ikke har vært å få tak i, maglede pårørede, beboere som har felles pårørede eller ligede. Tabell 3-1 Atallet beboere, plalagte deltakere, atallet svar, utvalgsproset og svarproset ved sykehjemmee. Pårørede Svar Svarproset Abildsø bo- og rehabiliterigsseter ,6% Akerselva sykehjem ,3% Ammerudhjemmet ,6% Ammerudlude ,1% Bekkelagshjemmet % Cathika Gulberg-seteret ,6% Fagerborghjemmet ,5% Fagertu sykehjem ,8% Frogerhjemmet ,3% Furuset ,9% Graås sykehjem ,5% Grefsehjemmet ,8% Grüerløkka ,9% Hovseterhjemmet ,8% Jødisk seiorseter % Kajalud % Katarelle ,7% Kigosgate ,2% Lambertseter % Lagerud ,8% Lille Tøye ,9% 4

7 Pårørede Svar Svarproset Lilleborg ,8% Lillohjemmet ,6% Lideberg ,4% Madserud ,6% Majorstutuet ,1% Maglerudhjemmet ,1% Midtåsehjemmet ,4% Nordberghjemmet ,8% Nordseterhjemmet ,2% Oppsalhjemmet ,9% Paulus ,4% Romsås ,2% Ryehjemmet ,8% Rødtvedt ,4% Sageehjemmet ,1% Silurveie ,6% Smestadhjemmet ,4% Sofiebergseteret ,5% Solvag ,5% St. Halvardshjemmet ,4% St. Hashauge omsorgsseter ,7% Stoverskoge ,2% Søster Nias Sykehjem ,5% Tåsehjemmet ,5% Ullertuet ,3% Uraieborghjemmet ,1% Valstad sykehjem ,9% Villa Eerhauge % Villa Skaar ,1% Videre bo- og serviceseter ,5% Vålerege bo- og serviceseter ,8% Økerhjemmet ,7% Østesjø % Totalt % Totalt pårørede har deltatt i udersøkelse, oe som gir e svarproset på. Dette er omtret samme svarproset som i fjor (4). 5

8 Spørreskjemaet er gjegitt som vedlegg 1. Det består av stadardspørsmålee kyttet til og Oslo-spørsmål. Stadardspørsmålee er gruppert etter hovedkategoriee resultat for brukere, trivsel, brukermedvirkig, respektfull behadlig, tilgjegelighet og iformasjo. Bedrekommue.o tillater ikke at ma plasserer i ege spørsmål uder oveevte hovedkategegorier, fordi det ville gjøre sammeligig med adre kommuer umulig. Oslo-spørsmålee, som er oe færre e i fjor, er derfor plassert som e ege kategori til slutt i spørreskjemaet og resultatee foreligger som svar på ekelt-spørsmål. Svaralterativee i spørreskjemaet er slik: 1 svært lite grad svært stor grad 5 vet ikke På hvert spørsmål ka ma fie e gjeomsittsscore på skalae fra 1 til 4. Midt på skalae fra 1 til 4 er 2,5. Tallet N står for hvor mage som har svart på det aktuelle spørsmålet og er altså grulaget for beregige av gjeomsittet Tolkig av svaree. Kofidesialitet og represetativitet. Jødisk bo- og seiorseter har 4 beboere/pårørede. Det abefales ikke å opprette udereheter med færre e 7 deltakere, av hesy til deltakeres kofidesialitet. Følgelig vil det ikke fies resultater for Jødisk bo- og seiorseter, me deltakere igår i totaltallee for samtlige sykehjem. Vi gjør oppmerksom på at udereheter/sykehjem som har flere e 7 deltakere ka ha færre e 7 respodeter på et spørsmål. Disse udereheter/sykehjem blir rapportert da det lave atallet svar ikke er oe problem for deltakeres kofidesialitet (ma vet jo ikke hvem som har svart selv om atallet er lite). Derimot er dette et problem år det gjelder udersøkelses represetativitet. Alle våre brukeruderøskelser iefor pleie og omsorgssektore er fullskala-udersøkelser, dvs. de søker å fage opp alle mottakere, eller i dette tilfelle, alle pårørede til mottakere av tjeestee. Når allikevel et lite atall persoer har svart på et sykehjem ka det reises spørsmål om hvor represetativ disse persoees svar er for alle potesielle deltakere. Dette må ma ha i mete år ma trekker koklusjoer og ragerer sykehjem på bakgru av slike tall. 4. Sammedrag Pårørede til sykehjemsbeboere i Oslo kommue er godt forøyd med tilbudet. 85 proset svarer at de i stor eller svært stor grad alt i alt er forøyd med sykehjemmet beboere bor på. 6

9 Pårøredeudersøkelse udersøker syv hovedområder. De seks første følger e stadard fra KS. I tillegg er det oe Oslo-spesifikke spørsmål: Resultat for brukere udersøker hvorda de pårørede opplever at beboere er forøyd med ulike deler av tilbudet Trivsel udersøker hvorda pårørede opplever at beboere trives med persoal, adre beboere mv. Brukermedvirkig om hvorda pårørede opplever at beboere får medvirke og påvirke ulike deler av tilværelse på sykehjemmet Respektfull behadlig udersøker hvorda pårørede opplever at persoalet behadler beboere høflig mv. Tilgjegelighet udersøker hvorda pårørede opplever at asatte er tilgjegelige Iformasjo udersøker hvorda pårørede opplever at iformasjo relatert til brukere gis Oslospørsmål ege spørsmål i tillegg til spørsmålee fra KS. Kapittel syv til fjorte omtaler de ekelte spørsmålskategori ærmere. Størst tilfredshet er det iefor kategorie respektfull behadlig (gjeomsitt på 3,56). Derest følger pårøredes helhetlige vurderig (geerelt) (3,30). De private istitusjoee har jevt over høyere pårøredetilfredshet e de kommuale. Forskjelle er størst iefor kategorie iformasjo (3,16 versus 2,86). Forskjelle mellom privat og kommualt er mist år det gjelder helhetlig vurderig (3,38 versus 3,25) og trivsel (3,10 versus 2,97). Kapittel seks tar for seg forskjellee mellom kommuale og private tilbud, kapittel syv omtaler alt i alt -spørsmålet og viser forskjelle mellom kommuale og private tilbud. Spørsmålskategorie geerelt ieholder det ee spørsmålet Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? 4 svarer her 4 (svært stor grad) og 3 3. Av de iebys sykehjemmee er det Ammerudlude som har høyest score på dette spørsmålet (3,80). Ser ma på gjeomsittet for samtlige spørsmål, og igje holder de utebys sykehjemmee utefor, er det Villa Eerhauge som har høyest score (3,86). Iefor spørsmålskategorie resultat for brukere er det mulighete for privatliv/være alee som scorer høyest (3,36). Mist tilfredshet er det med mulighete for å komme ut og få adre opplevelser/turer (2,27). Størst trivsel er det samme med persoalet (3,38). Mist trivsel er det samme med de adre beboere (2,50). Når det gjelder brukermedvirkig er det størst tilfredshet med i hvilke grad plalagt samtale med pleiepersoalet har ytte for e som pårørede (3,35). Uder kategorie respektfull behadlig er det persoalets eve til å overholde taushetsplikte det er størst tilfredshet med (3,71). De pårørede er mest forøyd med beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet (3,35). Mist tilfredshet er det med mulighete til å sakke med e lege (2,78). Når det gjelder iformasjo er det persoalets eve til å sakke klart 7

10 og tydelig som scorer høyest (3,19). Lavest tilfredshet er det med iformasjo beboere får om si ege helse (2,81). Når det gjelder Oslo-spørsmålee er det høyest tilfredshet med om persoalet tar hesy til iformasjo det gis om beboere (3,24). Kapittel 15 er e statistisk aalyse som viser hva som betyr mest for pårørede med take på tifredshet. Høflighet og respekt er det viktigste for de pårørede, 5. Bakgrusspørsmål for pårørede Spørreskjemaet har med oe bakgrusspørsmål til de pårørede for å fie ut på hvilket grulag de uttaler seg om tjeeste ved sykehjemmee. Figur 5-1 viser hvor ofte de pårørede har besøkt sykehjemmet deres ærståede bor på. 74, har besøkt si ærståede i gjeomsitt e gag pr. uke eller oftere, mes 15, har besøkt vedkommede i gjeomsitt e gag pr. 14 dager. Disse tallee er temmelig like de tilsvarede for fjoråret. Gitt at de pårørede svarer ærlig på dette spørsmålet ka vi kokludere med at vi har med e pårøredegruppe å gjøre som har relativt godt grulag for å uttale seg. Figur 5-1 Hvor ofte har du vært på besøk på sykehjemmet det siste året. 100,0 % 90,0 % 80,0 % 74, 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 15, 10,0 % 0,0 % I gj.sitt é gag pr. uke eller oftere I gj.sitt é gag pr. 14 dager 7, I gj.sitt é gag i måede 1, 0, I gj.sitt é gag i halvåret Sjeldere Figur 5-2 viser slektskapsmessig tilkytig til sykehjemsbeboere. De største adele er bar av beboer (62,). Gaske lagt bak kommer ae tilkytig (18,1 %) og ektefelle/samboer (13,). Dette er også temmelig likt meg fjorårets tall. 8

11 Figur 5-2 Slektskapsmessig tilkytig. 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 62, 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 13, 18,1 % 10,0 % 0,0 % Ektefelle/samboer til beboer 5, Bar av beboer Søske av beboer Ae tilkytig 6. Tilfredshet hovedkategorier Figur 6-1 viser tilfredshet på hovedkategoriee. De kategorie som har høyest score er respektfull behadlig, med et gjeomsitt på 3,56. Derest følger kategorie geerelt med et gjeomsitt på 3,30. Vi ser også at det er ubetydelige forskjeller mellom score for og. 9

12 Figur 6-1 Gjeomsitt pårøredetilfredshet, hovedkategorier. 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Resultat for brukere Trivsel Brukermedvirkig 2,88 2,87 3,02 3,03 2,92 2,92 Respektfull behadlig 3,56 3,55 Tilgjegelighet Iformasjo Geerelt 3, 3, 2,99 2,95 3,30 3,29 10

13 Figur 6-2 viser at de private 1 istitusjoee jevt over har høyere pårøredetilfredshet e de kommuale. Forskjelle er størst på iformasjo (3,16 versus 2,86). Figur 6-2 Ideks pårøredetilfredshet hovedkategorier - kommual/privat,00,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 Resultat for brukere 2,80 2,99 Trivsel 2,97 3,10 Brukermedvirkig 2,82 3,03 Kommualt Privat Respektfull behadlig 3,52 3,61 Tilgjegelighet 2,97 3,22 Iformasjo 2,86 3,16 Geerelt 3,25 3,38 1 Når det gjelder skillet mellom privat og kommual drifter har vi fulgt kategoriserige til Sykehjemsetate (jfr. ). 11

14 7. Geerelt Figur 7-1 viser svarfordelige på spørsmålet Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på?. 4 har svart 4 (svær stor grad), mes 3 har svart 3. Gjeomsittet på dette spørsmålet er 3,30. Figur 7-2 viser svarfordelige på det samme spørsmålet fordelt på kommuale og private istitusjoer. For kommuale istitusjoer er gjeomsittscore for dette spørsmålet 3,25; for de private 3,38. Figur 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? (proset) svært lite grad svært stor grad Figur 7-2 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på? Fordelt på kommuale og private istitusjoer (proset). Kommual Privat svært lite grad svært stor grad 12

15 Tabell 7-1 viser svaret på oveevte spørsmål som gjeomsittsscore på hvert sykehjem. Av de iebys sykehjemmee er det Ammerudlude som ligger øverst med et gjeomsitt på 3,80. Nordseterhjemmet ligger ederst med 2,64. Tabell 7-1 Alt i alt, i hvor stor grad er du forøyd med sykehjemmet beboere bor på?. Gjeomsittsscore på hvert sykehjem, ragert etter fallede gjeomsitt. Iebys sykehjem Gj.sitt Adel 3 og 4 N Ammerudlude 3, Kajalud 3, % 18 Vålerege bo- 3, % 17 Sofiebergsete 3, Sageehjemmet 3, Cathika Gulber 3, Kigosgate 3, % 7 Solvag 3, Katarelle 3, Lideberg 3, Bekkelagshjemme 3,50 90 % 20 Grefsehjemmet 3, Lille Tøye 3, Økerhjemmet 3, Maglerudhjemme 3,45 90 % 31 Akerselva sykeh 3, Tåsehjemmet 3, Midtåsehjemmet 3, Fagerborghjemme 3, Romsås 3, Lillohjemmet 3, Nordberghjemmet 3, Grüerløkka 3, Utebys sykehjem Gj.sitt Adel 3 og 4 N Søster Nias Sy 4, % 10 Villa Skaar 3, % 8 Valstad sykehje 3, Iebys sykehjem Gj.sitt Adel 3 og 4 N Total 3, Lagerud 3, Silurveie 3, Rødtvedt 3,28 90 % 29 Lambertseter 3, St. Halvardshje 3, Frogerhjemmet 3, Videre bo- og 3,21 82 % 28 Madserud 3, Paulus 3, Ammerudhjemmet 3,15 80 % 40 Uraieborghjem 3,14 82 % 49 Abildsø bo- og 3, St. Hashauge 3, Ullertuet 3, Lilleborg 3, 8 35 Ryehjemmet 3, Smestadhjemmet 3,06 72 % 36 Majorstutuet 3, Stoverskoge 3, Furuset 3,02 71 % 41 Oppsalhjemmet 2, Hovseterhjemmet 2, Nordseterhjemme 2,64 61 % 36 13

16 8. Resultat for brukere Størst tilfredshet er det med mulighete for privatliv/være alee (gj.sitt 3,36). Mist tilfredshet er det med mulighete for å komme ut og få adre opplevelser/turer (gj.sitt 2,27) (jfr. fig. 8). Figur 8 Pårøredetilfredshet: Resultat for brukere. "I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med...?" 0 % måltidee? (N=1537) 3, 12, 10 % 20 % 30 % 40 % 45,0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 39,1 % 90 % 100 % Gj.sitt 3,20 mate ha/hu får? (N=1537) 3, 12,2 % 43, 40,2 % 3,20 hjelpe til persolig hygiee? (N=1469) 3, 18,0 % 43, 35,1 % 3,10 mulighete til selv å gjøre dagligdagse gjøremål? (N=1181) 27, 21, 33, 16, 2,40 aktivitetstilbudet på sykehjemmet? (N=1335) 18, 27, 36,0 % 17, 2,53 de medisiske behadlige ha/hu får? (N=1346) 5, 19, 41, 33,1 % 3,02 mulighete for å komme ut og få adre opplevelser / turer? (N=1395) 29, 28, 27, 14, 2,27 mulighete for privatliv/være alee? (N=1478) 6,0 7,1 % % 31, 55,2 % 3,36 mulighete for å komme til talege? (N=10) 17,2 % 18, 32, 31, 2,78 Resultat for brukere 12, 18, 37, 31, 2,87 14

17 9. Trivsel Størst trivsel er det samme med persoalet (gj.sitt 3,38). Mist trivsel er det samme med de adre beboere (gj.sitt 2,50) (jfr. fig. 9). Figur 9 Pårøredetilfredshet: Trivsel. "I hvor stor grad opplever du at beboere trives...?" 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt på det rommet ha/hu bor på? (N=1479) 5, 12, 40, 40, 3,17 samme med persoalet? 1, 9,1 % (N=1491) 38, 50, 3,38 samme med de adre beboere? (N=1339) 17, 29, 37, 15, 2,50 Trivsel 8, 17,1 % 38, 35, 3,02 15

18 10. Brukermedvirkig 37,1 % av respodetee har svart at de har hatt e plalagt samtale med pleiepersoalet det siste året. Disse respodetee har besvart smålet om i hvor stor grad samtale var yttig for deg som pårørede?. 54,1 % svarer 4 (svært stor grad) og 31, 3 (gj.sitt 3,35). Dette er de høyeste score på kategorie brukermedvirkig. 11, av respodetee har svart at beboere har e idividuell pla (adele vet ikkesvar er imidlertid 51,2 %). Disse respodetee har besvart spørsmålet om i hvor stor grad plae ble utarbeidet i samarbeid med beboere?. Her har 28,0 % svart 4 (svært stor grad) og 31, 3 (gj.sitt 2,59). Dette er de laveste score på kategorie brukermedvirkig (jfr. fig. 10). Figur 10 Pårøredetilfredshet: Brukermedvirkig. "I hvor stor grad opplever du at beboere får bestemme...?" 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt hvilke hjelp ha/hu skal ha? (N=1121) 15,1 % 21, 39,1 % 24, 2,73 år ha/hu skal legge seg og stå opp? (N=1193) 9,0 % 15, 38,2 % 37, 3,04 år ha/hu skal spise? (N=1282) 14, 19, 37, 27, 2,79 utarbeidet i samarbeid med beboere? (N=143) 28,0 % 12, 31, 28,0 % 2,59 utarbeidet i samarbeid med deg som pårørede? (N=171) 16, 10, 28,1 % 45,0 % 3,02 samtale var yttig for deg som pårørede? (N=553) 4,310,1 % % 31, 54,1 % 3,35 Brukermedvirkig 14, 15,0 % 34, 36,1 % 2,92 16

19 11. Respektfull behadlig Så mage som 38, av respodetee har svart vet ikke på spørsmålet I hvor stor grad opplever du at persoalet overholder taushetsplikte?. Av de øvrige har 75, svart 4 (svært stor grad) og 21, 3 (gj.sitt 3,71). Dette er de høyeste score på kategorie respektfull behadlig. Lavest score har spørsmålet I hvor stor grad opplever du at persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på. Her svarer 54, 4 (svært stor grad) og 30, 3 (gj.sitt 3,37 (jfr. fig. 11). Figur 11 Pårøredetilfredshet: Respektfull behadlig. "I hvor stor grad opplever du at persoalet...?" 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt behadler beboere med høflighet og respekt? 0,66, % (N=1596) 27,1 % 65, 3,58 overholder 1,0 2,2 % taushetsplikte? (N=990) 21, 75, 3,71 hører på deg hvis du har 3, 10, oe å klage på? (N=1464) 30, 54, 3,37 Respektfull behadlig1,8 6, % 26, 65, 3,55 17

20 12. Tilgjegelighet Ikke uvetet er det høyest score på spørsmålet I hvor stor grad er du forøyd med beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet?. Her svarer 52,0 % 4 (svært stor grad) og 34, 3 (gj.sitt 3,35) (jfr. fig. 12) Figur 12 Pårøredetilfredshet: Tilgjegelighet. "I hvor stor grad er du forøyd med beboeres...?" 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt mulighet til å sakke med e lege? (N=1104) 13, 21, 37, 27,1 % 2,78 mulighet til å sakke med 3,1 % 10, pleiepersoalet? (N=1447) 34, 52,0 % 3,35 Tilgjegelighet 8, 16,1 % 36,2 % 39, 3, 18

21 13. Iformasjo Høyest score er det på spørsmålet I hvor stor grad er du forøyd med hvor klart og tydelig persoalet sakker med beboere?. Her svarer 45,2 % 4 (svært stor grad) og 34, 3 (gj.sitt 3,19). Lavest score er det på spørsmålet I hvor stor grad er du forøyd med iformasjoe beboere får om si helse?. Her svarer 30,0 % 4 (svært stor grad) og 35, 3 (gj.sitt 2,81) (jfr. fig. 13). Figur 13 Pårøredetilfredshet: Iformasjo "I hvor stor grad er du forøyd med...?" iformasjoe beboere får om si helse? (N=1065) 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 15,2 % 19,1 % 35, 30,0 % Gj.sitt 2,81 iformasjoe beboere får om aktivitets- og kulturtilbud? (N=1154) 11, 17, 36, 34, 2,94 hvor klart og tydelig persoalet sakker med beboere? (N=1498) 5, 14, 34, 45,2 % 3,19 mulighete beboer har til å klage hvis det er behov for det? (N=1036) 10, 15, 37, 36, 3,00 Iformasjo 10, 16, 36,0 % 36, 2,98 19

22 14. Pårøredetilfredshet Oslo-spørsmål Uder Oslo-spørsmålee er det høyest tilfredshet på spørsmålet om persoalet tar hesy til iformasjo du gir om beboere (3,24) (jfr. tabell 14). Figur 14 Pårøredetilfredshet. Oslo-spørsmål. "I hvor stor grad opplever du at beboere er forøyd med /I hvor stor grad." 1-svært lite grad svært stor grad 0 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gj.sitt opplever du at persoalet tar hesy til iformasjo du gir om beboere (N=1401) 4,2 13,3 36,5 46,0 3,24 er du forøyd med samarbeid og iformasjo totalt sett (N=1503) 5,6 15,0 38,3 41,1 3,15 er du forøyd med avdeliges geerelle fysiske miljø (N=1519) 7,7 16,3 33,8 42,1 3,10 20

23 15. Drivere av betydig for beboere 2 og pårørede til beboere på sykehjem hva er viktigst for beboere og pårørede med take på trivsel Det er foretatt e statistisk aalyse for å idetifisere hvilke områder som har mest betydig for beboere og pårørede kyttet til vurderig av tjeestetilbudet ved sykehjemmet. Dette er gjort ved å berege Pearsos korrelasjoskoeffisiet. Koeffisiete agir hvorda eheter som skårer høye verdier på e variabel, også har høye verdier på de adre variabele. I dee aalyse har e valgt å se på korrelasjo mellom svaree på hvor forøyd e er med helhete på sykehjemmet ( Alt i alt. ), på de ee side, og de øvrige spørsmålee for både beboere og pårørede, på de ae. Dee korrelasjoskoeffisiete ka variere mellom -1 og +1. E koeffisiet på 0 gir uttrykk for maglede samvariasjo (korrelasjo), mes e koeffisiet på 1 agir at det er maksimalt positiv samvariasjo mellom verdiee på de aktuelle variablee. E korrelasjo opp til 0,2 er e svak samvariasjo, 0,30-0,40 relativt sterk og over 0,5 meget sterk. Ekeltfaktorer med høy korrelasjo og høyt gjeomsitt på de aktuelle variabele represeterer styrker ved tjeeste. Ekeltfaktorer med høy korrelasjo og lavt gjeomsitt bør vurderes som prioriterte oppfølgigsområder i kvalitetsutvikligsarbeidet. 2 Jfr. Rapporte Brukertilfredshet blat beboere ved sykehjem i Oslo kommue. Helse og velferdsetate, ovember. 21

24 Tabell 15-1 Pearsos korrelasjokoeffisiet bereget på på data fra beboerudersøkelse. Ragert etter fallede korrelasjoskoeffisiet. Hetet fra beboerudersøkelse. Spørsmål av betydig for beboere kyttet til helhetlig forøydhet Pearsos Gj.sitt Behadler deg med høflighet og respekt? 0,54 3,52 Persoalet følger opp det du har sagt fra at du er misforøyd med? 0,49 3,11 Mulighete til å klage hvis det er behov for det? 0,48 3,36 Persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på? 0,48 3,22 Trives samme med persoalet? 0,47 3,54 Die hjelperes eve til å utføre jobbe si? 0,45 3,41 Rommet du bor på? 0,44 3,36 De tid die hjelpere bruker samme med deg? 0,44 3,24 Tide det tar før du får hjelp år du ber om det? 0,43 2,92 Trives samme med de adre beboere? 0,41 2,95 Mulighete til å sakke med pleiepersoale? 0,39 3,39 Iformasjoe du får om di helse? 0,39 2,96 Å ha e kotaktperso i avdelige? 0,39 3,18 Iformasjo du får om forhold som agår deg selv? 0,39 3,40 Mate du får? 0,38 3,23 Aktivitetstilbudet her du bor? 0,38 2,59 Idividuell pla utarbeidet i samarbeid med deg? 0,38 2,85 Når på dage du skal få hjelp? 0,37 3, Forøyd med måltidee? 0,36 3,22 Mulighete til å sakke med ledere i avdelige? 0,36 3,33 Hvilke hjelp du skal ha? 0,35 3,03 Mulighete for å komme ut og få adre opplevelser/turer? 0,34 2,26 Rehold av rommet ditt? 0,33 3,36 Hvor klart og tydelig persoalet sakker? 0,33 3,10 Iformasjo du får om aktivitets- og kulturtilbud? 0,33 3,06 Hjelpe du får til persolig hygiee? 0,33 3,37 De medisiske behadlige du får? 0,32 3,31 Når du vil gå på toalettet? 0,32 3,58 Persoalet overholder taushetsplikte? 0,30 3,71 Mulighete til å gjøre dagligdagse gjøremål? 0,30 3, Mulighete til å få sakke med e lege? 0,29 2,85 Når du skal legge deg og stå opp? 0,28 3,15 De hjelp du får til muhygiee (tapuss, res av taproteser)? 0,28 3,49 Mulighete for privatliv / være alee? 0,25 3,54 Vask og stell av klære die? 0,25 3,45 Når du vil hvile? 0,25 3,58 Mulighete for å komme til talege? 0,22 3,20 Hvor ofte du vil dusje? 0,19 2,26 Bestemme år du skal spise? 0,17 1,94 Av tabell 15-1 ser vi at kombiasjoe høy korrelasjoskoeffisiet og høyt gjeomsitt gir følgede styrker, basert på beboere svar: 22

25 At persoalet behadler deg med høflighet og respekt Mulighete til å klage hvis det er behov for det Persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på Samvær med persoalet Die hjelperes eve til å utføre jobbe si Rommet du bor på De tid die hjelpere bruker samme med deg Tilsvarede ser vi at kombiasjoe høy korrelasjoskoeffisiet og relativt lavt gjeomsitt gir følgede oppfølgigspukter, basert på beboere svar: Aktivitetstilbudet ved istitusjoe Mulighete for å komme ut og få adre opplevelser/turer 23

26 Tabell 15-2 Pearsos korrelasjoskoeffisiet breget på data fra pårøredeudersøkelse. Ragert etter fallede korrelasjoskoeffisiet. Spørsmål som har betydig for helhetsvurderige for pårørede Pearsos Gj.sitt Hører på deg hvis du har oe å klage på? 0,62 3,37 Mulighete beboer har til å klage hvis det er behov for det? 0,62 3,00 Beboere trives samme med persoalet? 0,60 3,38 Hvor klart og tydelig persoalet sakker med beboere? 0,59 3,19 Beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet? 0,58 3,36 Persoalet behadler beboere med høflighet og respekt? 0,58 3,58 Hjelpe beboere får til persolig hygiee? 0,56 3,11 Iformasjoe beboere får om si helse? 0,55 2,81 Hvilke hjelp ha/hu skal ha? 0,55 2,73 De medisiske behadlige ha/hu får? 0,54 3,03 Plalagt samtale med persoalet var yttig for deg som pårørede? 0,53 3,35 Beoberes trvisel på det rommet ha/hu bor på? 0,52 3,17 Beboeres opplevelse av måltidee? 0,51 3,20 Persoalet overholder taushetsplikte? 0,51 3,71 Aktivitetstilbudet på sykehjemmet? 0,51 2,52 Iformasjoe beboere får om aktivitets- og kulturtilbud? 0,49 2,94 Mulighet til å sakke med e lege? 0,48 2,79 Mulighete for å komme ut og få adre opplevelser / turer? 0,46 2,27 Beboere oppfatig av mate ha/hu får? 0,45 3,21 Mulighete for å komme til talege? 0,42 2,78 Når ha/hu skal legge seg og stå opp? 0,41 3,04 Når ha/hu skal spise? 0,41 2,80 Idividuell pla utarbeidet i samarbeid med beboere? 0,36 2,59 Samværet med de adre beboere? 0,36 2,51 Mulighete for privatliv/være alee? 0,35 3,36 Mulighete til å gjøre dagligdagse gjøremål? 0,34 2,40 Idividuell pla utarbeidet i samarbeid med deg som pårørede? 0,14 3,03 Samarbeid og iformasjo totalt sett? 0,11 3,15 Opplever du at persoalet tar hesy til iformasjo du gir om beboere? 0,04 3,24 Er du forøyd med avdeliges geerelle fysiske miljø (lukt, lys og rehold etc.)? -0,01 3,10 Av tabell 15-2 ser vi at kombiasjoe høy korrelasjoskoeffisiet og høyt gjeomsitt gir følgede styrker, basert på de pårøredes svar: Persoalet hører på deg hvis du har oe å klage på Beboeres trivsel samme med persoalet Persoalets eve til å sakke klart og tydelig med beboere Beboeres mulighet til å sakke med pleiepersoalet At persoalet behadler beboere med høflighet og respekt Tilsvarede ser vi at kombiasjoe høy korrelasjoskoeffisiet og relativt lavt gjeomsitt gir følgede oppfølgigspukter, basert på de pårøredes svar: 24

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til sykehjemsbeboere mai 2008 Forord Brukerundersøkelser er ett av

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2011 Oslo kommune Helseetaten Folkehelse og omsorgsavdelingen Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant pårørende til beboere

Detaljer

Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1

Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1 Oslo kommune TABELLOVERSIKT Side 1 Table Page Title Base 1 1 Kjønn 2 7 Alder 3 13 Romtype 4 19 Hvor fornøyd er du med måltidene? 5 25 Hvor fornøyd er du med hjelpen til personlig hygiene? 6 31 Hvor fornøyd

Detaljer

Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 2014

Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 2014 Oslo kommune Helseetaten Pårørendeundersøkelsen på sykehjem 01 Høsten 01 ble det gjennomført en pårørendeundersøkelse på alle sykehjem tilknyttet Oslo kommune. Denne rapporten presenterer resultatene fra

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune

Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune Rapport Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Oslo kommune Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere 2. utkast november 0 Forord Brukerundersøkelser er ett av tre elementer som

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

Hensikten med undersøkelsen var å måle hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemstjenesten til sine nærstående

Hensikten med undersøkelsen var å måle hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemstjenesten til sine nærstående 1 Innledning Hensikten med undersøkelsen var å måle hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemstjenesten til sine nærstående Måleintervall 1-4: 1. Svært liten grad fornøyd 2. Liten grad fornøyd 3. Fornøyd

Detaljer

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet.

Byrådet vil fortsette å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser slik at brukernes innspill kan benyttes i forbedringsarbeidet. Dato: 8. september 2009 Byrådssak 360/09 Byrådet Brukerundersøkelse i syke- og aldershjem 2009 NSNY SARK-40-200909139-5 Hva saken gjelder: Bruker- og pårørendeundersøkelser i regi av Kommunenes Sentralforbund

Detaljer

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011

Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 2011 . Rapport: Brukertilfredshet blant beboere i sykehjem i Oslo kommune 0 Resultater fra en spørreundersøkelse blant sykehjemsbeboere Gjennomført av Synovate Innholdsfortegnelse : Innledning... : Prosjektinformasjon...

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

2. Om kvalitetssystemet til Oslo Kommune

2. Om kvalitetssystemet til Oslo Kommune Memo TIL: NHO SERVICE FRA: Oslo Economics EMNE: KVALITET I SYKEHJEM DATO: 22. mars 2013 1. Innledning På oppdrag fra NHO Service har Oslo Economics tidligere utarbeidet en analyse av kvalitet og kostnader

Detaljer

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge

Rapport GPS prosjekt - Ryggeheimen sykehjem, Rygge Rapport GPS prosjekt - Ryggeheime sykehjem, Rygge Bruk av GPS på sykehjem Elisabeth Refses/ Siv Skaldstad Tidspla:1/3 10 1/10 10. Orgaiserig: Styrigsgruppe: Åse Nilsse, Ove Keeth Kvige, Elisabeth Breistei,

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling

Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia. Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Brukerundersøkelse kelse blant pårørende p rende til personer med demens ved: Horsters Minde Gartnerhagen Skårsetlia - Søre Ål Rapport utarbeidet av fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Om

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode Forord Hadligsveiledere er utarbeidet som e del av prosjekt TIGRIS. De er ikke met for rusekspertee, me tar sikte på å imøtekomme

Detaljer

Metoder for politiske meningsmålinger

Metoder for politiske meningsmålinger Metoder for politiske meigsmåliger AV FORSKER IB THOMSE STATISTISK SETRALBYRÅ Beregigsmetodee som brukes i de forskjellige politiske meigsmåliger har vært gjestad for mye diskusjo i dagspresse det siste

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010. Noen viktige sannsynlighetsmodeller. Binomisk modell. Kp. 3 Diskrete tilfeldige variable ÅMA Saslighetsregig med statistikk, våre K. 3 Diskrete tilfeldige variable Noe viktige saslighetsmodeller Noe viktige saslighetsmodeller ( Sas.modell : å betr det klasse/te sas.fordelig.) Biomisk modell

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. en håndbok for kommunene Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Arbeid med eslige midreårige asylsøkere og flyktiger e hådbok for kommuee Asylprosesse Gresepasserig Statlig botilbud Registrerig

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 REA3028 Matematikk S2 Eksempel på eksame våre 2015 etter y ordig Ny eksamesordig Del 1: 3 timer (ute hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering

Econ 2130 uke 15 (HG) Poissonfordelingen og innføring i estimering Eco 130 uke 15 (HG) Poissofordelige og iførig i estimerig 1 Poissofordelige (i) Tilærmig til biomialfordelige. Regel. ( Poissotilærmelse ) Ata Y ~ bi(, p) E( Y ) = p og var( Y ) = p(1 p). Hvis er stor

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Regioal pla for folkehelse i Østfold 2012 2015 / 2024 Vedtatt av fylkestiget 29. september 2011 Fylkeskommue skal uderstøtte og rådgi kommuee i folkehelsearbeidet. Utviklig av samarbeidsformer er viktig,

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Leseforståelse og matematikk

Leseforståelse og matematikk Leseforståelse og matematikk av guri a. ortvedt To studier av sammehege mellom leseforståelse og løsig av tekstoppgaver viser at ekelte elever ka mislykkes i oppgaveløsige fordi de tolker språket i oppgavee

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom

Ø^ h ^ c^ c^ ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM. St. OLAVS HOSPITAL HF. SAMARBEIDSAVTALE på institusjonsnivå mellom ST. OLAVS HOSPITAL 0 UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM SAMARBEIDSAVTALE på istitusjosivå mellom HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST) og St. OLAVS HOSPITAL HF Trodheim Dato : 6. mai 2010 Ø^ h ^ c^ c^ Høgskole

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

ERP-implementering: Shakedown-fasen

ERP-implementering: Shakedown-fasen ERP-implemeterig: Shakedow-fase «Hvilke faktorer asees som viktige i shakedow-fase ved implemeterig av ERP i orske virksomheter?» Frak Erik Strømlad Veiledere Maug Kyaw Sei Stig Nordheim Masteroppgave

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier...3 1.1 Målsettiger...3 1.2 Verdigrulag og holdiger...3 1.3 Forakrig i lovverk

Detaljer

Forsvarets personell - litt statistikk -

Forsvarets personell - litt statistikk - Forsvarets persoell - litt statistikk - Frak Brudtlad Steder Sjefsforsker Oslo Militære Samfud 8.11.21 Forsvarets viktigste ressurs Bilder: Forsvarets mediearkiv Geerell omtale i Forsvaret, media og taler

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008 3MX 00/8 - Kapittel : 8. jauar. februar 008 Pla for skoleåret 00/008: Kapittel 6: 6/ /. Kapittel : / /3. Prøver på eller skoletime etter hvert kapittel. É heildagsprøve i hver termi. Repetisjo, prøver,

Detaljer

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem

Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem Bruker- og pårørendeundersøkelse Lillehammer Sykehjem 2006 Innhold: Om undersøkelsen... 3 Del 1 Helhetlig vurdering av Lillehammer sykehjem... 5 Del 2 Vurdering av trivsel... 6 Del 3 Behandling og omsorg...

Detaljer

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015

LØSNING: Eksamen 17. des. 2015 LØSNING: Eksame 17. des. 2015 MAT100 Matematikk, 2015 Oppgave 1: økoomi a I optimum av T Rx er dt Rx 0 1 som gir d Ix Kx 0 2 dix dix dkx dkx 0 3 4 dvs. greseitekt gresekostad, q.e.d. 5 b Gresekostad ekstrakostade

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene

ethvert foretak, i tillegg til å forbedre og stimulere den generelle internkontrollen. Standarden vil også ha betydning for revisjonsselskapene Global stadard for ivesterigsresultater (GIPS ) GIPS sikrer at historiske ivesterigsresultater bereges og preseteres etter esartede prisipper. Artikkele gir e iførig i de iterasjoale abefaligee for presetasjo

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen.

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Kp. 5 Estimering. Målemodellen. ÅMA0 Sasylighetsregig med statistikk, våre 0 Kp. 5 Estimerig. Målemodelle. Estimerig. Målemodelle. Ihold:. (Pukt)Estimerig i biomisk modell (kp. 5.). Målemodelle... (kp. 5.). (Pukt)Estimerig i målemodelle

Detaljer

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Kap. 9: Inferens om én populasjon 2 ST0202 Statistikk for samfusvitere Bo Lidqvist Istitutt for matematiske fag Ka. 9: Iferes om é oulasjo Hvis σ er ukjet bytter vi ut σ med s i Ny observator blir t = x μ s/ z = x μ σ/ der s = Σx 2 (Σx)

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1

AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser. Sykehjem 2014. Brukerundersøkelse beboere og pårørende. Side 1 AL7 Bruker- og innbyggerundersøkelser Sykehjem 2014 Brukerundersøkelse beboere og pårørende Side 1 09.02.2015 Brukerundersøkelse sykehjem 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

«Uncertainty of the Uncertainty» Del 4 av 6

«Uncertainty of the Uncertainty» Del 4 av 6 «Ucertaity of the Ucertaity» Del 4 av 6 v/rue Øverlad, Traior Elsikkerhet AS Iledig Dette er del fire i artikkelserie om «Ucertaity of the Ucertaity». I dag skal jeg vise deg utledige av formele: σ m s,

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 Kp. 6, del 5 ÅMA110 Sasylighetsregig med statistikk, våre 2010 Kp. 6, del 5 Bjør H. Auestad Istitutt for matematikk og aturviteskap Uiversitetet i Stavager 12. april Bjør H. Auestad Kp. 6: Hypotesetestig del 4 1/ 59

Detaljer

Kap. 9: Inferens om én populasjon

Kap. 9: Inferens om én populasjon 2 ST0202 Statistikk for samfusvitere Bo Lidqvist Istitutt for matematiske fag Ka. 9: Iferes om é oulasjo Hvis σ er ukjet bytter vi ut σ med s i Ny observator blir t = x μ s/ z = x μ σ/ der s = Σx 2 (Σx)

Detaljer

H T. Amundsen INNHOLD

H T. Amundsen INNHOLD Itere otater STATISTISK SENTRALBYRÅ. oktober 1980 KORRELASJONSKOEFFISIENTEN - ENDA ENGANG Av H T. Amudse INNHOLD 1. Iledig *****..... * 0 1. Produktmametkorrelasjoskoeffisiete og sammehege med lieær regresjo.

Detaljer

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009

Brukerundersøkelse i sykehjem 2009 Brukerundersøkelse i sykehjem 009 Innhold 1 Om undersøkelsene 1.1 Innledning 1. Målformulering 4 1. Metode og utvalg 6 1..1 Målgruppe og utvalg 6 1.. Datainnsamling 7 1..4 Spørreskjema 7 1..5 Rapportering

Detaljer

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Forelesig Elkrafttekikk, 7.08.004 Oppdatert 3.08.004 Skreet a Ole-Morte Midtgård HØGSKOEN I AGDER Fakultet for tekologi Komplekse tall og isere Komplekse tall er sært yttige i aalyse a elkraftsystemer.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008

Høgskolen i Telemark Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning BOKMÅL 12. desember 2008 Høgskole i Telemark Avdelig for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaig BOKMÅL. desember 8 EKSAMEN I MATEMATIKK, Utsatt røve Modul 5 studieoeg Tid: 5 timer Ogavesettet er å sider (ikludert formelsamlig).

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009

UNIVERSITETET I OSLO. De forskningsintensive universitetenes rolle. UiOs innspill til Forskningsmeldingen 2009 UNIVERSITETET I OSLO Kuskapsdepartemetet Postboks 8119 Dep Postboks 1072, Blider 0032 Oslo 0316 OSLO Dato: 02.01.2009 Vår ref.: 2008/20593 Deres ref.: Telefo: 22 85 63 01 Telefaks: 22 85 44 42 E-post:

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

TMA4240 Statistikk Høst 2015

TMA4240 Statistikk Høst 2015 Høst 205 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer, blokk II Løsigsskisse Oppgave a) X bi(, p) fordi: Udersøker uavhegige delar av DNA-strukture. Fi for kvar del

Detaljer

Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Kapittel 10. Ett- og toutvalgs hypotesetesting

Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Estimering og hypotesetesting. Kapittel 10. Ett- og toutvalgs hypotesetesting 3 Estimerig og hypotesetestig Kapittel 10 Ett- og toutvalgs hypotesetestig TMA445 V007: Eirik Mo Feome Bilkjørig Høyde til studeter Estimator ˆp = X, X atall ˆµ = X gjeomsittlig høyde. som syes de er flikere

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16

Eksamensreglement for høyskolestudier. Ved Høyskolen Kristiania Fra og med studieåret 2015/16 Eksamesreglemet for høyskolestudier Ved Høyskole Kristiaia Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 1.0 Lovverk 3 2.0 Karakterer 4 2.1 Karakterskala med 5 tri 4 2.2 Karakterskala Bestått/Ikke bestått

Detaljer

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN ÅRSRAPPORT 2012 «Et godt veiett skal bidra til at vi år målet om likeverdige levekår og tjeestetilbud til alle uasett hvor i ladet ma bor.» OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN VISJONEN SOM MANGLER Norge

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3

15/13. Komplett innholdsfortegnelse. Asker kommune venter gevinst om 20 år s. 3 15/13 30. august 2013, 21. årgag Nytt om samfusmedisi og folkehelsearbeid Komplett iholdsfortegelse s. 2 Asker kommue veter gevist om 20 år s. 3 Hvem har asvaret for miljørettet helsever? Hva er egetlig

Detaljer

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004

ROS-analyse for. aktivitetsområde- festivalplass Prestegardslandet. Detaljreguleringsplan for. Planident 2014004 ROS-aalyse for Detaljregulerigspla for aktivitetsområde- festivalplass Prestegardsladet Plaidet 2014004 Utsikt til plaområdet frå Idrottsvege uder flaume 27.11.2014 Voss kommue 10.06.2015 Ihald 1 Bakgru...

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

Utvidet løsningsforslag Eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 16/12 2008

Utvidet løsningsforslag Eksamen i TMA4100 Matematikk 1, 16/12 2008 Utvidet løsigsforslag Eksame i TMA4 Matematikk, 6/ 8 Oppgave i) Vi gjør substitusjoe u = si θ og får π/ [ u si θ cos θ dθ = u du = E ae løsigsmetode er π/ si θ cos θ dθ = π/ ] si θ dθ = 4 = 4 ( ( ) ( ))

Detaljer

Oxford Research: Se for mer informasjon om selskapet.

Oxford Research: Se  for mer informasjon om selskapet. og verdiskapig E aalyse basert på Førudersøkelse 2009 Oxford Research er et skadiisk aalyseselskap som dokumeterer og utvikler kuskap i aalyser, evalueriger og utrediger slik at politiske og strategiske

Detaljer

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009)

Veien mot målet. Oppsummering 2006-2009 - plan for 2010. Av Ole Thomassen Grejs Koordinator for Trygge lokalsamfunn i Re (september 2009) Veie mot målet Oppsummerig 2006-2009 - pla for 2010 Av Ole Thomasse Grejs Koordiator for Trygge lokalsamfu i Re (september 2009) Iledig Trygge lokalsamfu i Re er forakret i kommuestyre vedtak fra 2006

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI.

Dette foredraget om Barn, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Dette foredraget om Bar, fysisk aktivitet & helse er utarbeidet av professor Roald Bahr på oppdrag av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, FFI. Foredraget er utarbeidet som et ledd i FFIs strategi for

Detaljer

Signifikante sifre = alle sikre pluss ett siffer til

Signifikante sifre = alle sikre pluss ett siffer til Sigifikate siffer og stadardavvik behadles i kap. Disse to emee skal vi ta for oss i dag. Kofidesgreser behadles i kap 4. Dette skal vi ta for oss i osdag. Presetasjo av aalysedata ka gjøres på følgede

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012

Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Hovedpla for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2009 2012 Ihold 1. Iledig 5 1.1 Bakgru og prosess 5 1.2 Defiisjoer 7 2 Føriger for arbeidet 9 2.1 Statlige føriger 9 2.2 Lokale føriger 11 2.3 Idrettes

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger!

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger! Leica DISTO Måler øyaktig Akkurat hva du treger! Målig med Leica DISTO Ekelt, hurtig og øyaktig! Hurtig og effektivt Du ka måle avstader med et tastetrykk, på oe få sekuder selv om du arbeider alee. Spar

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

LØSNING, EKSAMEN I STATISTIKK, TMA4240, DESEMBER Anta at sann porøsitet er r. Måling med utstyret gir da X n(x; r, 0,03).

LØSNING, EKSAMEN I STATISTIKK, TMA4240, DESEMBER Anta at sann porøsitet er r. Måling med utstyret gir da X n(x; r, 0,03). LØSNING, EKSAMEN I STATISTIKK, TMA440, DESEMBER 006 OPPGAVE 1 Ata at sa porøsitet er r. Målig med utstyret gir da X (x; r, 0,03). a) ( ) X r P(X > r) P 0,03 > 0 P(Z > 0) 0,5. ( X r P(X r > 0,05) P 0,03

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formaskapet Møtedato: 03.07.2014 Tid: Kl. 19.30 Sted: Os kommuehus - Nystuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Jør Gisle Dalbakk Adre: Forfall: rådma Are Svedse

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3026 Matematikk S1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 04 REA306 Matematikk S Eksempel på eksame våre 05 etter y ordig Ny eksamesordig Del : 3 timer (ute hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Mistekrav til digitale verktøy på datamaski:

Detaljer

Del1. b) 1) Gittrekka 2 4 6 8 Finnleddnummer20 ogsummenavde20førsteleddene.

Del1. b) 1) Gittrekka 2 4 6 8 Finnleddnummer20 ogsummenavde20førsteleddene. Del1 Oppgave 1 a) Deriver fuksjoee: 1) fx ( ) x 2 1 x 2 1 2) g x x 2 2 e x b) 1) Gittrekka 2 4 6 8 Fileddummer20 ogsummeavde20førsteleddee. 1 1 2) Gitt de uedelige rekka 2 1 2 4 Avgjør om rekka kovergerer.

Detaljer

Forebygging av kne- og ankelskader hos barn og unge

Forebygging av kne- og ankelskader hos barn og unge Forebyggig av ke- og akelskader hos bar og uge Odd-Egil Olse Fysioterapeut dr. sciet., spesialist i rehabiliterig MNFF Målet med time 1) Forstå bakgru for forebyggede treigsprogrammer 2) Kue demostrere

Detaljer

Rapport. Helse og velferdsetaten har foretatt en sammenstilling av. overnevnte registreringer for å undersøke om en kan finne

Rapport. Helse og velferdsetaten har foretatt en sammenstilling av. overnevnte registreringer for å undersøke om en kan finne Rapport Sammenstilling av resultater fra kvalitetsrevisjoner, registrering av objektive indikatorer og brukerundersøkelser i sykehjem, hjemmetjeneste og bestillerkontorer Helse og velferdsetaten har foretatt

Detaljer

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon

Når du er i tvil om hva som bør gjøres! ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER. Etikk som beslutnings- verktøy. Oppgaver til diskusjon ETIKK FOR INGENIØRER OG TEKNOLOGER Når du er i tvil om hva som bør gjøres! Etikk som beslutigs- verktøy Nyttige verktøy for å hådtere arbeidshverdages dilemmaer Oppgaver til diskusjo Vi går fora vi har

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer