Lysmåling i Ensjøveien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lysmåling i Ensjøveien"

Transkript

1 :

2 : : : D Fr gdkjennelse PJL TM PJL D Fr gdkjennelse PJL TM PJL D Fr gdkjennelse PJL PJL B Fr intern fagkntrll PJL TM PJL A Fr intern fagkntrll PJL TM PJL Rev. Dat: Beskrivelse Utarbeidet Fagkntrll Gdkjent n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 2 av 16

3 : : : Innhld 1 Sammendrag/resultat Måleprsedyre Detaljer fra måling Registrerte detaljer Måleresultat Detaljer måling av luminans [cd/m 2 ] 2011 g Detaljer måling av illuminans [lux], 2011 g Detaljer måling av fargekvalitet Detaljer måling av fargekvalitet[ra] g [K], Detaljer kntrll av nedsmussing av armaturer 12 4 Evaluering teknlgi Lystilbakegang Luminans [cd/m 2 ] Illuminans [lux] Farge Lyskalkulasjn Energibetraktning Kstnader sett ver levetiden Se brt fra reinvestering Fremtidig utvikling 16 n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 3 av 16

4 1 Sammendrag/resultat Målte verdier luminans Kjørefelt 1 0,84 0,52 1,78 0,62 Kjørefelt 2 0,58 0,41 1,43 0,71 Krav MEW4 <0, <0,4 Målte verdier luminans Kjørefelt 1 0,66 0,42 1,26 0,64 Kjørefelt 2 0,53 0,40 1,37 0,75 Krav MEW4 <0, <0,4 Målte verdier illuminans Høyre Kjørefelt ,54 Krav CE4 < ,40 Målte verdier illuminans Høyre Kjørefelt 11, ,59 Krav CE4 < ,40 [Type] Enhetspris [Type] armatur Enhetspris Armatur kst armatur per kmarmatur Energikst per år km Lyskildeskift/4 Energikst per år Armaturskift/20 Lyskildeskift/4 år år LCC Armaturskift/20 etter 25 år år LCC etter 25 år LED 8345LED NaH 2882NaH Målt luminans viser en større reduksjn i kjørefelt 1 enn i kjørefelt 2 fra 2011 til Frskjellen antas å skyldes veibanen, begge kjørefelt ligger ved måling 2012 under kravet til luminans. Målt illuminans viser en gjennmsnittlig nedgang på ca. 10 % fra 2011 til Verdiene tilfredsstiller frtsatt kravene. Hvis utviklingen videre den nærmeste tiden frtsetter lineært vil man ha nådd vedlikehldsfaktren på 0,8 m ca. 1 år, dvs t brenntid. Men siden vi ikke har en måling ved installasjn kun en lysberegning å frhlde ss til har vi kun 2 punkter på utviklingskurven, g kan derfr ikke si ne sikkert m den videre utviklingen. Ved kntrll av påvirkningen på lystilbakegang fra nedsmussing av armatur, viste det seg å stå fr ca. 4 % av lystilbakegangen etter 2 år. Jevnhet på belysninger er gdt ver kravet, med en jevnhet på 0,62. Registrert fargetemperatur g Ra-faktr viser gdt samsvar med prduktets spesifikasjner, men viser en viss frandring i fargetemperatur ver tid. Ved sammenligning av data fr dette prsjektet, tekniske data fr armatur g innkjøpskstnader viser det at ver en 25 års peride vil dette LED anlegget ha en levetidskstnad lik 2 ganger hva man kunne ha fått ved å benytte et standard høytrykksnatrium (NaH) anlegg. Installert effekt blir marginalt høyere ved LED anlegget enn ved et sammenlignbart NaH anlegg. 4,53 mt 4,27 kw/km. n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 4 av 16

5 Fr å se på en framtidssituasjn er det sett på en situasjn hvr LED har 20 % lavere energifrbruk enn Nah g man har muligheten til å skifter innmaten i LED armaturer. Da må LED ha en armaturkstnad på ca kr fr å være lik i LCC med et NaH alternativ. n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 5 av 16

6 2 Måleprsedyre Måling av veilysanlegget er gjrt i henhld til rutiner beskrevet i EN del 4. Fr måling av luminans er det benyttet et CCD basert luminanskamera fra TechnTeam. Kamera er et mbygd Cann EOS 550 D, digital speilreflekskamera. Kameraet er kalibrert fr luminansmålinger, g kan ved analyse i tilhørende sftware, LMK Labsft V , gjengi skalerte luminansverdier i bildemrådet ned til hver enkelt pixel. Målenøyaktigheten fr ppsettet antas å tilfredsstille nøyaktighetsklasse B sm klassifisert i DIN Det gjøres ppmerksm m at luminans er avhengig av spesielt underlagets tilstand i frhld til reflekterende egenskaper. Fr vurdering i frhld til krav må luminans målinger vurderes i sammenheng med illuminansen. Fr måling av illuminans er det benyttet et håndhldt kalibrert Haegner luxmeter type BC1. Fr måling av Ra g fargetemperatur i [Kelvin] er det benyttet et mbilt spektrradimeter, av typen «Specbs 1201». Instrumentet har et målemråde på 2 grader. Måleresultat må anses sm indikerende verdier g kan ikke uten videre benyttes sm grunnlag fr reklamasjn. Lyskalkulasjner fretatt ved bruk av «Relux light simulatin tls versjn ». Filer fr armatur versendt fra leverandør. n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 6 av 16

7 3 Detaljer fra måling 3.1 REGISTRERTE DETALJER Måletidspunkt: Kl 23: Kl 00: Kl 23:30 Målested/bservasjnspunkt: Adresse: Ensjøveien 14 GPS krdinater: Nrd 59,91644 Øst 10,78381 Værfrhld: 2011: Overskyet vær Lufttemperatur ca 5 grader celsius Høy luftfuktighet g tilløp til tåke, men gd sikt g tørre verflater 2012: Lett skydekke Lufttemperatur ca 8 grader celsius Gd sikt g tørre verflater 2013: Lett skydekke Lufttemperatur ca 5 grader celsius Gd sikt g tørre verflater n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 7 av 16

8 Stedlige frhld: Rett stekning med synkende gradient fra nrd mt sør. Kmmersielt mråde med mange bygninger i mkringliggende mråde. Ne strølys fra bygninger men lite parkeringsplassbelysning. Målinger fretatt uten påvirkning av billys. Armaturer: LED armaturer fra AEC levert av Multilux. ILO-STO-54-4k. Drift/vedlikehldsstatus: Anlegg satt i drift smmeren 2011, så antas å ha en brenntid lik ca t ved måling i nvember 2011 g ca t ved måling i ktber Sammenlignende lyskalkulasjn er fretatt med vedlikehldsfaktr lik 1. Annet vedlikehld ikke registrert. Armaturer antas å ikke ha vært rengjrt siden idriftsettelse. Elektriske frhld: Ikke registrert n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 8 av 16

9 3.2 MÅLERESULTAT Detaljer måling av luminans [cd/m 2 ] 2011 g 2012 Målte verdier luminans Kjørefelt 1 0,84 0,52 1,78 0,62 Kjørefelt 2 0,58 0,41 1,43 0,71 Krav MEW4 <0, <0,4 Tabell 1. Luminansmålinger i Ensjøveien 2011 Målte verdier luminans Kjørefelt 1 0,66 0,42 1,26 0,64 Kjørefelt 2 0,53 0,40 1,37 0,75 Krav MEW4 <0, <0,4 Tabell 2. Luminansmålinger i Ensjøveien 2012 Figur 1. Luminansbilde av Ensjøveien n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 9 av 16

10 3.2.2 Detaljer måling av illuminans [lux], 2011 g 2012 Registrering av illuminans i kjørebane, enkelte verdier i tabell fr 2011 er interplert fra målte verdier g basert på antakelse m symmetrisk lysfrdeling. På grunn av tsidig symmetrisk belysning er det valgt å kun referere måling i 1 kjørefelt. Målte verdier illuminans Høyre Kjørefelt ,54 Krav CE4 < ,40 Tabell 3. Illuminansmålinger i Ensjøveien 2011 Målte verdier illuminans Høyre Kjørefelt 11, ,59 Krav CE4 < ,40 Tabell 4. Illuminansmålinger i Ensjøveien 2012 Figur 2. Frdeling av illuminansnivåer mellm 2 stlper i Ensjøveien (hentet fra lyskalkulasjn) n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 10 av 16

11 3.2.3 Detaljer måling av fargekvalitet 2011 Det ble registrert en fargetemperatur på ca 4200 Kelvin, g en Ra faktr på ca 82 fr enkeltarmaturer (det er trukket et gjennmsnitt basert på måling av 3 armaturer). Figur 3. Registrert fargespekter fr LED armatur i Ensjøveien i Detaljer måling av fargekvalitet[ra] g [K], 2012 Det ble registrert en fargetemperatur på ca 3900 Kelvin, g en Ra faktr på ca 82,5 fr enkeltarmaturer (det er trukket et gjennmsnitt basert på måling av 3 armaturer). Figur 4. Registrert fargespekter fr LED armatur i Ensjøveien i 2012 n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 11 av 16

12 3.2.5 Detaljer kntrll av nedsmussing av armaturer Det ble gjrt en sjekk av 10 punkter på midstripen av veien mellm 2 armaturer, før g etter vask av de fire aktuelle armaturer (tsidig belyst) samt de tilstøtende 8 nærmeste armaturer. Endring i belysningsnivå ved vask av armatur Målepkt Før [lux] Etter [lux] Endring [%] Måle 1 14,1 14,3 1,4 Måle 2 13,7 13,9 1,4 Måle 3 9,6 10,0 4,0 Måle 4 7,3 7,7 5,2 Måle 5 6,7 7,2 6,9 Måle 6 7,1 7,5 5,3 Måle 7 8,1 8,6 5,8 Måle 8 11,1 11,6 4,3 Måle 9 13,8 14,0 1,4 Måle 10 14,2 14,6 2,7 Hvis man tar gjennmsnittet av de 10 målepunktene får man en gjennmsnittlig frbedring av belysningsnivå av ca. 4 % ved vask. Det er gjrt en tilsvarende måling av luminans, sm viser en samsvarende frbedring resultatene er ikke presentert her. n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 12 av 16

13 4 Evaluering teknlgi 4.1 LYSTILBAKEGANG Fr å se på det ppretthldte utsendte lyset fra anlegget er det gjrt t målinger med 1 år i frskjell. Det er gjrt en lyskalkulasjn basert på detaljer m det leverte anlegget, videre er det gjrt en registrering av luminans g illuminans etter ca t brenntid g etter ca t brenntid. Det må bemerkes at det sm her registreres er hele anleggets ytelse. Fr illuminans er det armaturenes utsendte lys naturlig krrigert fr evt tilsmussing sm registreres i felt, mens det fr luminans gså tilkmmer veiverflatens varierende refleksjn sm ikke er sett nærmere på i denne rapprten. Slik sett er det illuminans verdiene sm vil være mest relevante, g kan settes mest direkte i sammenheng med lystilbakegang Luminans [cd/m 2 ] Det registreres en lavere luminans allerede ved måling i 2011 enn hva lyskalkulasjn viser. Dette er ikke ppsiktsvekkende i seg selv, da faktren fr veibanens refleksjn i en slik kalkulasjn er en standard verdi sm benytte fr alle veier g ikke valgt spesielt fr denne veien, men mer benyttes fr et unisnt sammenligningsgrunnlag mellm alternative løsninger. Slik sett frutsettes det at en luminans måling mer gir et innblikk i det faktiske nivået på veien enn sammenlignet med kalkulasjnen. Kravet Osl Kmmune har satt til denne veien antas å være 0,7 cd/m 2 ne sm tilsvarer måling i Men fr måling i 2012 kan vi se dette kravet underskrides. Fr å se m det er det innkmmende lyset eller veiverflaten sm er skyld i dette må illuminansmålingene i punkt legges til grunn. Uansett kan vi se en frskjell i luminansnivåer mellm måling i 2011 g 2012 på ca. 15 %. Målte verdier luminans [cd/m 2 ] Lyscalc uten MF 0,95 0,73-0,76 Måling kjørefelt ,84 0,52 1,78 0,62 Måling kjørefelt ,58 0,41 1,43 0,71 Måling kjørefelt ,66 0,42 1,26 0,64 Måling kjørefelt ,53 0,40 1,37 0,75 Krav MEW4 <0,75 <0,4 Luminans frskjell 2011/2012 [%] Tabell 5. Registreringer av luminans i Ensjøveien n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 13 av 16

14 4.1.2 Illuminans [lux] Målte verdier illuminans Lyscalc uten vedlikehldsfaktr 16 10,0 22 0,62 Måling høyre kjørefelt ,54 Måling høyre kjørefelt ,5 6,8 17,3 0,6 Krav CE4 < <0,4 Lux frskjell calc/2012 [%] Lystilbakegang [%] Farge Tabell 6. Registreringer av illuminans i Ensjøveien Siden vi ikke har nen måling fra installasjnstidspunkt er det vanskelig å si ne m sammenligningen med det pprinnelige annet enn å vise det kalkulerte fr anlegget. Siden det er et såpass strt avvik etter 2000 t brenntid kan det antas at dette kalkulerte nivået aldri har vært tilstede i anlegget. Ser vi på målingen i 2011 mt den i 2012 ser vi en jevn nedgang med ca. 10 %. Det kan bemerkes at målingen i 2011 ble gjrt frenklet slik at enkelte av målepunktene ble interplert, men dette ses på sm en plausibel antakelse uten vesentlig påvirkning av måleresultat utfra en antatt symmetri i lysfrdelingen. Men en sammenligning av enkeltpunkter kan med dette utgangspunktet virke ne feil, slik at det er kun vist en sammenligning av ttalen sm er basert på 30 målepunkter per kjørefelt. Til trss fr denne nedgangen må det bemerkes at anlegget frtsatt yter bedre enn minstekravet til belysningsklasse CE4. Hvis lystilbakegangen fr systemet frtsetter samme utvikling sm registreringen viser sett i sammenheng med lyskalkulasjn vil vedlikehldsfaktren på 0,8 underskrides i løpet av ca. 1 år eller ytterligere 4000 brenntimer. Fr å kunne følge denne utviklingen anbefales derfr ytterligere en måling fr å se denne utviklingen ver tid. Når vi har 3 punkter på denne utviklingen vil vi kunne se mer på tendensen g kunne si ne m den videre utviklingen. Måling av fargespekter, Ra g fargetemperatur viser gdt samsvar med armaturens tekniske spesifikasjner sm tilsier 4000 Kelvin med en Ra>80. Registrering etter 6000 t brenntid viser en viss nedgang i fargetemperatur men frtsatt innenfr hva sm kan anses sm akseptabelt. n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 14 av 16

15 4.2 LYSKALKULASJON Det ble basert på lyskalkulasjn gjrt en sammenligning med hva man kunne ha ppnådd ved å benytte et knvensjnelt anlegg med høytrykksdamplamper. Det ble da valgt å benytte armaturer fra samme leverandør, g å bruke samme masteknfigurasjn (samme lyspunkthøyde g tsidig arrangement). Det ble da funnet at man ville kunne øke masteavstand til 37,5 m ved benyttelse av en 70 W høytrykksnatrium lyskilde. Lysnivået ville med denne masteavstanden bli tilnærmet likt, mens nen av de andre kvalitetsparameterne ville blitt ne dårligere, men frtsatt gdt innenfr hva man ser sm minstekravene fr veibelysning (se vedlegg fr detaljer). Lyskilde System effekt Masteavstand [m] Installert effekt per km [Type] [W] [m] [kw/km] LED ,53 NaH 80 37,5 4,27 Tabell 7. Installasjnsdetaljer Ensjøveien 4.3 ENERGIBETRAKTNING Basert på lyskalkulasjnene referert i kap. 4.1 ble det videre gjrt en sammenligning av nødvendig installert effekt fr de frskjellige lyskildetypene. LED armaturen har en ppgitt systemeffekt på 68 W, mens en 70 W høytrykksnatrium lyskilde har en typisk systemeffekt på ca. 80 W. Kalkulert per kilmeter vil det si at disse t variantene har tilnærmet lik installert effekt, systemet sett under ett. Det er verdt å merke seg at dette resultatet er ne avhengig av effektstørrelsen fr damplampen. Fr merke effekter høyere enn 70 W har damplampen en høyere energieffektivitet enn ved denne lave størrelsen. Dvs at ved W vil damplampene frtsatt ha en større frdel energimessig i dag, men ved dette lave nivået, sm kan betraktes sm gate-belysning snarere enn vei-belysning er LED allerede en gd arvtaker. Både i frhld til lyskvalitet g energi. Hvis det i tillegg tas med i betraktingen en styrestrategi innehldende dimming, vil LED kmme enda gunstigere ut, da LED har et tilnærmet lineært [lm/w] frhld ved dimming i mtsetning til damplamper sm har et synkende [lm/w] frhld ved dimming. 4.4 KOSTNADER SETT OVER LEVETIDEN Fr å se på kstnader fr et veilysanlegg vil tre faktrer være innvirkende; energikstnad, investeringskstnad g vedlikehldskstnad (lampeskifte). I denne sammenhengen er det valgt å kun inkludere investeringskstnader fr armaturene, da alle andre innvesteringer vil være like (mer eller mindre). Fr energikstnad er det benyttet en kstnad lik 0,70 kr/kwh fr hele kalkulasjnsperiden. Sm anbefalt i Statens Vegvesen håndbk 264 er det benyttet en kalkulasjnsperide fr LCC lik 25 år. Fr LED armatur er det antatt behv fr utskifte av hele armatur etter 20 år, dvs ca timer brenntid. Fr NaH er det antatt nødvendig lyskildeskift hvert 4 år, g det er satt en ttal kstnad lik 400 kr per lyskildeskift. Det er ikke vurdert restverdi ved endt kalkulasjnsperide. Med frutsetningene nevnt ver kmmer alternativ med NaH klart mest gunstig ut. Den stre frskjellen kmmer sm følge av den stre frskjellen i investeringskstnader samt behvet fr reinvestering i armaturer før utløp av kalkulasjnsperiden. n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 15 av 16

16 [Type] Enhetspris armatur Armatur kst per km Energikst per år Lyskildeskift/4 år Armaturskift/20 år LCC etter 25 år LED NaH Tabell 8. LCC fr Ensjøveien Se brt fra reinvestering Hvis man ser brt fra behvet fr reinvestering i LED armaturer, vil frtsatt NaH kmme ut klart gunstigst ver 25 års periden. [Type] Enhetspris armatur Armatur kst per km Energikst per år Lyskildeskift/4 år Armaturskift/20 år LCC etter 25 år LED uten reinnvestering Tabell 9. LCC fr Ensjøveien, uten reinvestering kstnader Fremtidig utvikling Når det gjelder energikstnad per år er det riktig å bemerke at denne analysen er krrekt fr dette anlegget, men effektiviteten på LED lyskilden har hatt en gd utvikling de siste årene g frutsettes å utvikles videre i psitiv retning. Så ved installasjn i dag ville LED anlegget ha vært minst likt med NaH anlegg når det gjelder energifrbruk i et lignende anlegg. Sm en betraktning fr å se på ptensialet i LED teknlgien g hvilket prisnivå armaturene må ned på fr å være knkurransedyktige er det videre gjrt en betraktning sett ut ifra en hyptetisk situasjn. Det frutsettes at LED teknlgien i fremtiden vil ha 20 % lavere energifrbruk enn tilsvarende NaH anlegg. Det er benyttet 70 øre/kwh. Det vil gjøres mulig å kun skifte innmaten i LED armaturen g ikke hele armaturen. Det er fr denne kalkulasjnen benyttet 1000 kr i nødvendig reinvestering etter 12 år. Ved disse hyptetiske frutsetningene vil LED armaturen ikke måtte kste mer enn 5000 kr i fremtiden fr å kunne være knkurransedyktig sett ver levetiden med en NaH armatur sm kster 3000 kr. [Type] Enhetspris armatur Armatur kst per km Energikst per år Lyskildeskift/4 år Armaturskift/20 år LCC etter 25 år LED med innmatskifte Tabell 10. LCC fr Ensjøveien ved mulighet fr skifte av innmat i LED armatur n:\511\44\ \5 arbeidsdkumenter\51 felles\målerapprt led-ensjøveien dcx Side 16 av 16

Lysmåling i Ensjøveien

Lysmåling i Ensjøveien : : : : D 2010-11-10 For godkjennelse PJL PJL A01 2011-11-10 For intern fagkontroll PJL PJL Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent n:\511\44\5114431\5 arbeidsdokumenter\51 felles\målerapport

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007.

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007. 1 Rv 13 Ryfast / E39 Eiganes Nrd behandling av fravik (dispensasjn) fra krav i veg- g tunnelnrmaler. Avgjørelse fra Statens vegvesen Vegdirektratet. Infrmasjn fra Statens vegvesen Regin vest, 17. september

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E.4.1-1 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Jfr. tegning 07-N0251 for nærmere forklaring,

Detaljer

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune - 1 Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune Innhld 1 Innledning... 3 2 Teknlgier... 3 2.1 Mbilnett... 3 2.1.1 Beskrivelse av teknlgien... 3 2.1.2 Tekniske

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015 Oppgave 2 Kartlegge, analysere g beskrive praksis av ny teknlgi innen eget prgrammråde Erfaringene mine fra hspitering i Glamx blir ukentlig lagt ut i blggen min. Dette dkumentet viser en krrigert utgave

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Møtedat: 24.03.10 Møtested: Sandnessjøen Bakgrunn Helse Nrd RHF har i samarbeide med de ulike fretakene gjennmført en mfattende kartlegging av

Detaljer

De fleste aksjonærene/medlemmene mottok i går en epost med et vedlagt skriv fra Yngvar Rydland og tre andre aksjonærer/medlemmer.

De fleste aksjonærene/medlemmene mottok i går en epost med et vedlagt skriv fra Yngvar Rydland og tre andre aksjonærer/medlemmer. Til aksjnærene i Nøtterøy Glfbane AS Nøtterøy, 1. nvember 2014 KOMMENTARER TIL SKRIV FRA YNGVAR RYDLAND M.FL. De fleste aksjnærene/medlemmene mttk i går en epst med et vedlagt skriv fra Yngvar Rydland

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelen. Jfr. tegning N-093 og N-094 for nærmere forklaring, samt krav til luminans. Alle

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning...

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning... BE 30.1.07 NYE ENERGIKRAV Frslag til krrespnderende tekst i REN veiledning.... 8-2. Energikrav Bygningsmassen står fr stre deler av den samlede energibruken i landet. Hensyn til frsyningssikkerhet, miljøet

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Ny renseløsning Noresund PN 1- Slamdisponering

Ny renseløsning Noresund PN 1- Slamdisponering Til: Fra: Ry Andre Midtgård Eirik Bjørn Dat 2017-02-07 Ny renseløsning Nresund PN 1- Slamdispnering Innledning I dag går slammet fra Nresund RA, Krøderen RA g septikslam fra private slamavskillere til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedat 20.10.10 Sak nr: 64/2010 Sakstype: Beslutningssak Budsjett 2011 status g videre framdrift. Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn fr saken Framdriften i budsjettarbeidet er gjennmført

Detaljer

Fornyelse av eldre vannkraftverk

Fornyelse av eldre vannkraftverk Frnyelse av eldre vannkraftverk - Miljøvennlig frnybar energi Gr Trnsen Gr Trnsen Agder Energi Hvr strt er ptensialet? Opprustingsprsjekt mulige tiltak g knsekvenser Knkrete eksempel: Håverstad, Bjelland

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS

Tjenestebeskrivelse for NHN-EDI med opsjon FTPS Tjenestebeskrivelse fr NHN-EDI med psjn FTPS Fr sending g mttak av stre meldinger Versjnskntrll: Dkumentstatus Versjn Status Ansvarlig Dat 1.15 Gdkjent Trnd Utne Larsen 08.12.09 1 Innhld 1 Innhld 2 2 Generelt

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Vannforsyning Åsen videre planer

Vannforsyning Åsen videre planer Levanger kmmune enhet Kmmunalteknikk Vannfrsyning Åsen videre planer 1 Utvide Trhaugen Vannverk Åsen - Vannkvalitet g prblemer med krrsjn på beredere Obs(fr huseier g rørlegger): - Ande, sm beskytter mt

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Veg- og gatebelysning Longyearbyen Lysmåling av: Teststrekninger med LED belysning Normal vegbelysning med Natrium høytrykk 0 07.03.2012 Nytt dokument PKL ABP TEK PKL

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

R a p p o r t M U L T I C O N S U L T. Temahefte. bminit1anl Rapport: Innføring og prinsipper KOBE. bmoppdragsnavn1temahefte.

R a p p o r t M U L T I C O N S U L T. Temahefte. bminit1anl Rapport: Innføring og prinsipper KOBE. bmoppdragsnavn1temahefte. R a p p r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1temahefte Emne: bmemne1livsløpsplanlegging Livsløpsplanlegging g tilpasningsdyktighet g tilpasningsdyktighet i bygninger i 116042 bygninger bminit1anl Rapprt: Innføring

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger Ny landbruksplitikk med fkus på økt arealavkastning g økte avlinger Hvrdan skal vi praktisk tilpasse ss fr å sikre ss økt arealavkastning g økte avlinger? Knut Alsaker Helgeland Landbruksrådgivning 1 Faktrer

Detaljer

Lean oppstart i praksis del 1

Lean oppstart i praksis del 1 Lean ppstart i praksis del 1 Utfylling av Business mdel canvas Når du er sikker på m idéen/muligheten har et marked sm er strt nk til at det er verdt å prøve å bygge en bedrift på, er den neste ppgaven

Detaljer

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10 Kmmentarer til nabmerknader vedr. tiltak Starefssbakken 10 I frbindelse med nabvarsling av tiltak i Starefssbakken 10, har vi mttatt nabmerknader sm vi vil kmmentere i det følgende. Innledningsvis ppsummerer

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Matindustriens Opplæringskntr i Osl g Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR AUTOMATISERINGSFAGET Gjennmføringsskjema fr pplæring i bedrift Autmatiseringsfaget Navn: Bedrift: Læretid: Prgramfag: Autmatiseringssystemer

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E - 7 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Alle tabeller/skjemaer skal fylles ut. Mangelfull

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Diakonissehuset Lovisenberg

Diakonissehuset Lovisenberg Energi- g klimaplan fr nybygg i Felt A Diaknissehuset Lvisenberg Energi- g Klimaplan fr Kntr g mellmbygg, Lvisenberggt 15 D/E g F RAPPORT Rapprt nr.: Oppdrag nr.: Dat: 1 339050 28.11.2012 Kunde: Diaknissehuset

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer