Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service"

Transkript

1 Oversikt over vilkår og betingelser Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell. Ved å kjøpe disse tjenestene (som definert i dette dokumentet) fra Dell forplikter kunden seg til å overholde de vilkårene og betingelsene som er beskrevet i dette dokumentet. Kunden samtykker i at fornyelse, endring, forlengelse eller fortsatt bruk av tjenestene utover den opprinnelige avtaleperioden er underlagt den gjeldende tjenestebeskrivelsen, som er å finne på Direktekunder og sluttbrukere som kjøper Dell-tjenester fra en videreforhandler: Denne tjenesten leveres i forbindelse med kundens separate, undertegnede hovedavtale for tjenester fra Dell eller, dersom det ikke foreligger noen slik avtale, Dells hovedavtale for kundetjenester ("CMSA"), som er å finne på Sertifiserte PartnerDirect-partnere eller -medlemmer og autoriserte forhandlere: Denne tjenesten leveres for videresalg gjennom autoriserte forhandlere i henhold til Dells salgsbetingelser for personer eller organisasjoner som kjøper for videresalg, som er å finne på Tjenesteoversikt Dell og/eller den autoriserte Dell-forhandleren kan tilby en grunnleggende maskinvareservice ("servicen" eller "grunnleggende") i henhold til det gjeldende tjenestenivået som er angitt nedenfor. Kundens gjeldende tjenestenivå er angitt på kundens bestillingskvittering, faktura eller kvittering for det støttede produktet / de støttede produktene. Tilgjengelige tjenestenivåer omfatter blant annet: Retur til reparasjon med innlevering Retur til reparasjon med henting og retur Kun deler Service på stedet neste arbeidsdag Service på stedet innen tre arbeidsdager Avansert bytteservice Denne tjenesten omfatter alternativer for teknisk støtte (telefon, Internett osv.) og reservedeler og tilknyttet arbeid for å reparere og/eller erstatte defekter i arbeid som har oppstått i den aktuelle maskinvaregarantiens gyldighetsperiode på kundens støttede produkt(er) ("avtalefestede reparasjoner"). Støttede produkter: Grunnleggende maskinvareservice er tilgjengelig for utvalgte produkter av typen Dell Optiplex, Latitude, Dell Precision, Vostro, Dell-skrivere, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic og Dell EMC Storage Systems, som kjøpes med standardkonfigurasjon. Hvert av de støttede produktene er merket med serienummer ("service-id"). Kunden må kjøpe en separat avtale om grunnleggende maskinvareservice for hvert støttede produkt. For eksempel dekkes ikke en skriver som er kjøpt sammen med en bærbar PC, av serviceavtalen for den bærbare PC-en. Skriveren og den bærbare PC-en har separate serviceavtaler. Les denne tjenestebeskrivelsen nøye og merk deg at Dell og/eller den autoriserte Dell-forhandleren forbeholder seg retten til å når som helst endre eller modifisere alle vilkår og betingelser som er nevnt i denne tjenestebeskrivelsen. GRUNNLEGGENDE MASKINVARESERVICE BESTÅR I: 1) TEKNISK SERVICE OG STØTTE OG 2) RESERVEDELER OG TILKNYTTET ARBEID.

2 1. TEKNISK SERVICE OG STØTTE Med unntak av "kun deler" gir alle varianter av grunnleggende maskinvareservice krav på følgende teknisk service og støtte: Støtte på telefon, som omfatter feilsøking av maskinvare i lokal kontortid, unntatt på nasjonale helligdager. Døgnkontinuerlig teknisk støttetjeneste sju dager i uken via Internett-basert chat og e-post. Reparasjon og korrigering av defekter i materialer og arbeid, i henhold til det servicenivået kunden har kjøpt. Merk: Servicetilbudet kan variere fra område til område. Når det gjelder støttede produkter som er kjøpt fra autoriserte Dell-forhandlere, kan kunden henvende seg til Dell eller den autoriserte Dell-forhandleren for å få angitt gjeldende servicenivå for støttede produkter. Kontakte Dell angående service Ikke-kritisk teknisk service: Hvis du har problemer av ikke-kritisk art, vil vi gjerne at du kontakter Dells tekniske støttetjeneste på e-post eller nettbasert chat. Du finner flere detaljer på Teknisk støtte problemløsing på telefon: Analytikerne for grunnleggende maskinvareservice ("Dellanalytikerne") kan kontaktes på telefon innenfor vanlig kontortid, mandag til fredag unntatt nasjonale helligdager. Du finner telefonnumrene til kundestøtte på Før du kontakter Dell, bør du sørge for å ha følgende for hånden: Det støttede produktets 1) service-id, 2) ekspresservicekode og 3) modellnummer. Som oftest er service-id-nummeret og ekspresservicekoden å finne på en etikett på det støttede produktet. En beskrivelse av problemet og eventuelle feilsøkingstrinn du har utført før du ringte teknisk støtte. Saksnummeret dersom du har fått tildelt et slikt nummer ved tidligere kontakt med Dells servicemedarbeidere. Gjeldende versjon av operativsystemet. Fysisk tilgang til det støttede produktet under feilsøkingsprosessen. Kontakt Dell eller den autoriserte Dell-forhandleren på telefon. Under telefonsamtalen vil Dell-analytikeren spørre etter service-id-nummeret og ekspresservicekoden. Dell-analytikeren vil også kontrollere servicenivået og om serviceavtalen for det støttede produktet kan være utløpt. Deretter vil Dell-analytikeren starte feilsøkingen for å diagnostisere problemet. Når kunden blir bedt om det, skal han eller hun svare på hvilke feilmeldinger som vises, og når dette skjer. Kunden må være forberedt på å gjengi overfor Dell-analytikeren hva som ble gjort for å forsøke å løse problemet, før Dells tekniske støtte ble kontaktet. Dell-analytikeren kan be kunden om å åpne kabinettet, fjerne maskinvare, angi innstillinger i programvare eller gjøre andre ting for å diagnostisere problemet. Dersom kunden ikke er behjelpelig med eller ikke tillater ekstern diagnostisering, kan han eller hun måtte betale et servicegebyr for diagnostiseringstjenester på stedet. Hvis kunden ikke ønsker, eller ikke er i stand til, å utføre den innledende feilsøkingen på telefon med Dellanalytikeren, kan kunden oppgradere den grunnleggende maskinvareservicen til "Dell ProSupport med diagnose på stedet" fra Dell eller den autoriserte Dell-forhandleren, dersom dette er tilgjengelig. Dersom problemet oppstår utenfor den gjeldende garantiperioden for produktet, kan kunden belastes et gebyr for diagnostisering og løsing av problemet.

3 2. RESERVEDELER OG TILKNYTTET ARBEID Uavhengig av hvilket servicenivå kunden har kjøpt, er enkelte delekomponenter laget spesielt for at de skal være enkle å fjerne og skifte ut av brukeren. Dette er såkalte CSR-deler (Customer Self Replaceable, deler som kan skiftes av kunden). Hvis Dellanalytikeren under diagnostisering kommer frem til at reparasjonen kan utføres med en CSR-del, vil Dell sende den aktuelle CSR-delen direkte til kunden. Det finnes to typer CSR-deler: Mulige CSR-deler: Dette er deler som kan skiftes av kunden. Avhengig av hva slags tjeneste som ble kjøpt med det støttede produktet, kan imidlertid Dell sende en tekniker til stedet for å skifte delene. Obligatoriske CSR-deler: Dette er deler som kunden må skifte selv. Dell utfører vanligvis ikke installering av disse delene. Hvis kunden ber Dell og/eller den autoriserte Dell-forhandleren om å skifte disse delene, vil kunden belastes et gebyr for tjenesten. Hvilken fraktmetode som brukes ved levering av CSR-deler, avhenger av servicenivået som kunden har kjøpt. Reservedeler leveres neste arbeidsdag til kunder som har kjøpt en "neste arbeidsdag"-tjeneste. Reservedeler leveres innen tre arbeidsdager til kunder som har kjøpt en "innen tre arbeidsdager"-tjeneste. Reservedeler leveres med landtransport til kunder som har kjøpt en "retur-til-reparasjon"-tjeneste. Straks Dell-analytikeren har fastslått om en del må skiftes eller systemet må returneres, vil kunden få beskjed om hva han eller hun må foreta seg. Avhengig av hvilket servicenivå kunden har kjøpt, kan dette være: A. Retur til reparasjon Det er tre typer retur-til-reparasjon-tjenester: innsending, innlevering og henting og retur. Alternativene for henting og retur avhenger av hva slags tjenestetype som er kjøpt og kundens geografiske tilholdssted. B. Kun deler Retur til reparasjon med innlevering Tjenesten "retur til reparasjon med innlevering" starter når kunden ringer Dells tekniske støttetjeneste, som beskrevet ovenfor. Under den telefonbaserte feilsøkingen, vil Dell-analytikeren fastslå om problemet skyldes en maskinvarefeil. Hvis dette er tilfellet, blir kunden bedt om å levere inn det støttede produktet på et av Dells reparasjonssentre eller mottakssteder (for kundens regning). Som standard er tjenesten betjent i lokal kontortid, fem dager i uken unntatt nasjonale helligdager. Avtalefestede reparasjoner vil bli utført i samsvar med responstiden som er angitt på kundens bestillingskvittering, faktura eller kvittering. Når det støttede produktet er reparert, vil kunden bli kontaktet og bedt om å organisere henting. Tjenestenivåavtaler for reparasjon kan være forskjellige fra land til land. Retur til reparasjon med henting og retur Tjenesten "retur til reparasjon med henting og retur" starter når kunden ringer Dells tekniske støttetjeneste, som beskrevet ovenfor. Dersom diagnostiseringen avdekker en maskinvarefeil i det støttede produktet, og feilen ikke kan løses med feilsøking på telefon til Dell-analytikeren, kommer en representant for Dell og henter det støttede produktet og tar det med til et av Dells reparasjonssentre. Denne tjenestetypen inkluderer arbeid og reparasjon eller erstatting av deler i hovedsystemet, inkludert skjerm, tastatur og mus, dersom dette ikke ble bestilt separat. Avtalefestede reparasjoner vil bli utført i samsvar med responstiden som er angitt på kundens bestillingskvittering, faktura eller kvittering. Straks det støttede produktet er reparert, vil det bli sendt tilbake til kunden. Tjenestenivåavtaler for reparasjon kan være forskjellige fra land til land. For kunder som har kjøpt en "kun deler"-tjeneste gir Dell kunden mulighet til å bytte inn defekte deler med erstatningsdeler, og støtter på denne måten avtalefestede reparasjoner. I stedet for å bytte enkeltdeler kan Dell velge å bytte hele enheter av slik maskinvare fra tredjepartleverandører. Sammen med hver erstatningsdel legger Dell ved ferdig frankert emballasje, som kunden skal bruke ved retur av den defekte originaldelen til Dell. "Kun deler"-tjenesten omfatter ikke teknisk støtte.

4 C. Service på stedet neste arbeidsdag og service på stedet innen tre arbeidsdager Under den telefonbaserte feilsøkingen vil Dell-analytikeren fastslå om det er nødvendig å sende en servicetekniker til stedet for å støtte en avtalefestet reparasjon. For tjenesten "service på stedet neste arbeidsdag" ankommer vanligvis teknikeren stedet neste arbeidsdag. For "service på stedet innen tre arbeidsdager" ankommer vanligvis teknikeren stedet innen tre arbeidsdager. Denne tjenesten er underlagt bestemte restriksjoner og vilkår: Teknikerne er tilgjengelige mandag til fredag, unntatt nasjonale helligdager, kl lokal tid. Hvis telefonsamtaler mottas eller forsendelser gjøres etter kl lokal tid, må en regne en ekstra arbeidsdag før teknikeren ankommer stedet. Dersom det viser seg å være behov for ytterligere deler/ressurser når teknikeren ankommer kundens lokaler, kan arbeidet stanses midlertidig. Arbeidet gjenopptas når de aktuelle delene/ressursene blir tilgjengelige. Servicebesøk når kunden ikke er til stede: Dersom kunden eller en godkjent representant for kunden ikke er på stedet når teknikeren ankommer, kan ikke teknikeren utføre den nødvendige tjenesten. Så langt det er mulig, vil teknikeren legge igjen en beskjed slik at kunden vet at teknikeren har vært der. I slike tilfeller kan kunden måtte betale et tilleggsgebyr for et nytt servicebesøk. D. Avansert bytteservice Enkelte støttede produkter kan kjøpes med avansert bytteservice som støtte for avtalefestede reparasjoner. Hvis Dell-analytikeren kommer frem til at det støttede produktet trenger en avtalefestet reparasjon, kan Dell velge å sende et erstatningsprodukt til kundens forretningsadresse. Erstatningsproduktet sendes med landtransport. I noen tilfeller kan Dell også velge å sende en tekniker til stedet for å erstatte det defekte produktet / installere erstatningsproduktet. Ved mottak av erstatningsproduktet må kunden returnere det defekte støttede produktet til Dell ved å levere det inn på adressen til det transportfirmaet som er angitt, i løpet av tre arbeidsdager. Kunden vil bli belastet med et gebyr dersom det defekte produktet ikke blir returnert. Disse tjenestene omfatter ikke: Hjelp i forbindelse med operativsystemer eller databaser. Erstatning av programvaremedier av andre merker enn Dell (f.eks. Microsoft Office) eller programvare som Dell ikke lenger leverer med nye systemer. Hjelp i forbindelse med konfigurering, optimalisering, installering, flytting eller oppgradering. Tilgang til senioringeniører. Rask utsending. Driftskritisk overvåking med Global Command Center. Nødutsending eller kundebestemt alvorlighetsgrad for hendelser. Saksadministrasjon eller opptrappingshåndtering. Garanti, reparasjon og alle andre tjenestetyper for tredjepartsprodukter eller samarbeidstjenester med tredjepartsleverandører/partnere. Tilbehør, driftsforsyninger, eksternt utstyr eller deler som batterier, rammer og deksler. Installasjonstjenester for komponenter som skal skiftes av kunden. Preventivt vedlikehold. Tjenester for eller reparasjoner av alle skader eller defekter på det støttede produktet som utelukkende er kosmetiske, og som ikke påvirker enhetens funksjon. Dell reparerer ikke vanlig slitasje på enheten, inkludert riper og bulker. Service på utstyr som er skadet på grunn av feil bruk, uhell eller misbruk av det støttede produktet og dettes komponenter (inkludert, men ikke begrenset til bruk av feil spenning, feil sikringer, inkompatible enheter og tilbehør, feil eller utilstrekkelig ventilasjon eller bruk som ikke samsvarer med driftsinstruksjonene), modifisering, uegnet fysisk miljø eller operativmiljø, feil vedlikehold utført av kunden (eller kundens fullmektig) flytting av det støttede produktet, fjerning eller endring av ID-merker for utstyr eller deler, eller feil som skyldes produkter som Dell ikke er ansvarlig for. Reparasjoner som kreves på grunn av programvareproblemer eller endringer, justeringer eller reparasjoner som er utført av andre enn Dell eller forhandlere og tjenesteleverandører som er godkjent av Dell, eller av kunder som bruker CSR-deler (deler som kan skiftes av kunden). Service for skader som skyldes naturkatastrofer, inkludert, men ikke begrenset til lynnedslag, oversvømmelse, tornadoer, jordskjelv eller orkaner. Gjenoppretting og overføring av data.

5 Alle aktiviteter og tjenester som ikke er uttrykkelig beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen. Kundens ansvar Myndighet til å gi tilgang. Kunden samtykker i og garanterer at kunden, Dell og eventuelt den autoriserte Dellforhandleren skal få tilgang til og kan bruke det støttede produktet, dataene det inneholder det og alle maskinvare- og programvarekomponenter som inngår i det, med det formål å kunne levere disse tjenestene. Hvis kunden ikke har tillatelse til dette fra før, må kunden skaffe dette, for egen regning, før kunden ber Dell om å utføre disse tjenestene. Samarbeid med Dell-analytiker og utsendt tekniker. Kunden samtykker i å samarbeide med og følge instruksjonene mottatt fra Dell-analytikeren. Vedlikehold av programvare og støttede versjoner. Kunden skal holde programvare og støttede produkter på de minimumsversjonene eller -konfigurasjonene som Dell har spesifisert på PowerLink for Dell EMC-lagring, eller på for støttede produkter. Kunden må sørge for installasjon av reservedeler, patcher, programvareoppdateringer eller nyere versjoner som anvist av Dell, for å holde de støttede produktene kvalifisert for denne tjenesten. Garantier fra tredjepart. Tilgang til maskinvare og programvare som ikke er produsert av Dell, kan i visse tilfeller være en forutsetning for at Dell skal kunne utføre grunnleggende maskinvareservice. I noen tilfeller kan garantien fra produsenten bli ugyldig dersom Dell eller andre enn den opprinnelige produsenten utfører arbeid på produktene deres. Det er kundens ansvar å sikre at servicearbeid utført av Dell og/eller autoriserte Dell-forhandlere, ikke påvirker slike garantier, eller, dersom garantiene påvirkes, at konsekvensene er akseptable for kunden. DELL OG DELLS AUTORISERTE FORHANDLER TAR IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER FOR EVENTUELLE KONSEKVENSER DELLS TJENESTER KAN HA FOR DISSE GARANTIENE. På stedet-service og forpliktelser. I forbindelse med "på stedet"-service må kunden sikre fri, trygg og tilstrekkelig tilgang til kundens anlegg og det støttede produktet. Tilstrekkelig tilgang omfatter god plass til å utføre arbeidet, strøm og en lokal telefonlinje. Teknikeren må også ha tilgang til skjerm, mus og tastatur dersom dette ikke inngår i det støttede produktet. Retur av defekte deler. Dersom en Dell-analytiker leverer en erstatningsenhet til kunden, må kunden gi avkall på det defekte systemet eller deler av dette, så sant kunden ikke har kjøpt en "behold harddisken"-tjeneste for det berørte systemet. I dette siste tilfellet kan kunden beholde gjeldende harddisk(er). Hvis kunden ikke oppfyller de forpliktelsene og vilkårene som er beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen (finnes også på er ikke Dell eller Dells autoriserte forhandler forpliktet til å levere tjenesten. Kundens ansvar for sikkerhetskopiering av data Ta en fullstendig sikkerhetskopi av alle eksisterende data og programmer på de berørte systemene før tjenesten leveres. DELL ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER eller tap av system(er) som følge av tjenestene eller kundestøtte eller noen form for utelatelse, inkludert skjødesløshet, av Dell eller en tredjeparts tjenesteleverandør. Viktig ekstrainformasjon A. Tjenesteutsetting. Dell kan sette ut disse tjenestene og/eller tjenestebeskrivelsen til kvalifiserte eksterne tjenestetilbydere. B. Erstatning av hele enheter. Hvis analytikeren kommer frem til at den defekte komponenten i det støttede produktet er lett å koble fra og til (for eksempel et tastatur eller en skjerm), eller analytikeren mener at det støttede produktet bør erstattes i sin helhet, forbeholder Dell seg retten til å sende kunden en enhet som erstatter produktet i sin helhet. Dersom en Dell-teknikere leverer en erstatningsenhet til kunden, må kunden overlate det defekte systemet eller deler av dette til Dell-teknikeren, så sant kunden ikke har kjøpt en "behold harddisken"-tjeneste for det berørte systemet. I dette siste tilfellet kan kunden beholde gjeldende harddisk(er). Dersom kunden ikke gir overlater den defekte enheten til Dell-teknikeren i henhold til kravene ovenfor, eller hvis den defekte enheten ikke returneres innen ti (10) dager (i tilfeller der erstatningsenheten ikke blir levert personlig av en Dell-tekniker), samtykker kunden i å betale for erstatningsenheten ved mottak av faktura. Hvis kunden ikke betaler et slikt fakturabeløp innen ti (10) dager etter mottak av fakturaen, kan Dell i tillegg til å benytte seg av eventuelle andre juridiske rettigheter og rettsmidler, avslutte denne tjenestebeskrivelsen ved å melde fra til kunden. C. Avbestilling. Avhengig av reglene for retur av det gjeldende produktet og tilhørende tjenester samt kundens geografiske plassering, kan kunden avslutte denne tjenesten innen et gitt antall dager etter at kunden har mottatt det støttede produktet, ved å sende en skriftlig oppsigelse til Dell. Hvis kunden avbestiller tjenesten innen denne perioden, vil Dell refundere kunden fullt ut, minus de kostnadene som er oppstått fra eventuelle kundestøttekrav

6 som er fremsatt under denne tjenestebeskrivelsen. Hvis kunden derimot har mottatt det støttede produktet og perioden har utløpt, kan ikke kunden avbestille tjenesten. Dette avhenger av de gjeldende lovene for staten/landet/regionen kunden befinner seg i, som ikke kan endres av denne avtalen. Dell kan avbryte denne tjenesten når som helst i løpet av tjenesteperioden av følgende grunner: Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen. Kunden nekter å samarbeide med kundestøtte eller tekniker på stedet. Kunden overholder ikke betingelsene som er beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell avbryter tjenesten, vil Dell sende en skriftlig oppsigelse til adressen som står på kundens faktura. Oppsigelsen vil inneholde grunnen til at avtalen ble oppsagt, og datoen som oppsigelsen gjelder fra. Denne vil ikke være mindre enn ti (10) dager fra den datoen Dell sender oppsigelsen til kunden, hvis ikke gjeldende lovverk har andre regler for oppsigelse som ikke kan endres av denne avtalen. HVIS DELL AVBRYTER DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL DET SOM ER NEVNT I DETTE AVSNITTET, ER IKKE KUNDEN BERETTIGET TIL REFUSJON AV BETALTE AVGIFTER ELLER TIL ETTERGIVELSE AV UTESTÅENDE BETALINGER TIL DELL. D. Flytting. Denne tjenesten leveres til adressen(e) på kundens faktura. Tjenesten er ikke tilgjengelig alle steder. Dells forpliktelse til å tilby tjenestene til støttede produkter som flyttes til et annet sted, avhenger av om denne tjenesten er tilgjengelig på dette stedet. Dette kan medføre ytterligere kostnader samt inspeksjon og sertifisering av de støttede produktene som flyttes, til Dells gjeldende konsultasjonssatser for tidsbruk og materialer. Kunden må gi Dell tilstrekkelig og trygg tilgang til kundens fasiliteter kostnadsfritt, slik at Dell skal kunne oppfylle sine forpliktelser. E. Delelager. Dell har delelager på flere forskjellige steder i verden. Det er ikke sikkert at alle deler finnes på det lageret som er nærmest kunden. Hvis en del som er nødvendig for å reparere det støttede produktet, ikke kan skaffes fra et Dell-anlegg i nærheten av der kunden bor, og må sendes fra et annet lager, kan dette virke inn på responstiden. F. Støttebegrensninger. Dell er ikke ansvarlig for sviktende eller forsinket ytelse som skyldes omstendigheter som er utenfor Dells kontroll. Tjenesten gjelder bare den bruken som det støttede produktet er beregnet på. G. Reservedeler og eierskap. Alle reservedeler fra Dell som fjernes fra det støttede produktet og returneres til Dell, faller inn under Dells eiendom. Kunden må betale Dell gjeldende utsalgspris for alle reservedeler som er fjernet fra systemet og beholdt av kunden (unntatt harddisker fra systemer som er dekket av tjenesten Behold harddisken), hvis kunden har mottatt erstatningsdeler fra Dell. Dell benytter nye og reparerte deler laget av ulike produsenter ved garantireparasjoner. H. Tilleggstjenester. Tilleggstjenester (deriblant behovsbasert støtte, installering, rådgivning, administrerte og profesjonelle støtte- eller opplæringstjenester) kan i en del tilfeller kjøpes fra Dell, avhengig av kundens hjemsted. Tilleggstjenester kan forutsette en separat avtale med Dell. Dersom det ikke foreligger noen slik avtale, leveres tilleggstjenestene i henhold til denne avtalen. I. Varighet og fornyelse. Kunden vil motta tjenester i den perioden som er beskrevet på kundens Dell-faktura. Før tjenesteperioden utløper, kan kunden få anledning til å forlenge perioden avhengig av tilgjengelige alternativer som gjelder på det tidspunkt, og i samsvar med Dells gjeldende prosedyrer. I tillegg kan Dell velge å foreslå en fornyelse av avtalen ved å sende kunden en faktura for å fornye tjenesten. Kunden kan da velge (der det er tillatt ifølge loven) å akseptere en slik fornyelse av tjenesten ved å betale denne fakturaen innen betalingsfristen. Betaling av fornyingsfakturaer indikerer også at kunden godtar at varigheten til denne tjenesten forlenges. Ved å fornye denne tjenesten godtar kunden også at de gjeldende betingelsene fortsetter å gjelde i den utvidede perioden. Hvis kunden velger å ikke betale fornyelsesfakturaen, vil tjenesten avsluttes fra utløpsdatoen som er angitt i kundens opprinnelige eller sist betalte faktura. J. Overføring av tjeneste. Avhengig av begrensningene som er angitt i denne tjenestebeskrivelsen, kan kunden overføre denne tjenesten til en tredjepart som kjøper kundens fullstendige støttede produkt, før tjenesteperioden er utløpt. Dette fordrer at kunden er den opprinnelige kjøperen av det støttede produktet og denne tjenesten, eller at kunden kjøpte det støttede produktet og denne tjenesten fra den opprinnelige eieren (eller en tidligere overfører), samt at reglene for overføring er fulgt. Overføringsgebyr kan påløpe. Merk at hvis kunden eller kundens overfører flytter det støttede produktet til et geografisk sted hvor denne tjenesten ikke er tilgjengelig eller ikke er tilgjengelig til den samme prisen som kunden betalte for tjenesten, kan det hende at kunden ikke lenger er dekket, eller at ytterligere kostnader vil påløpe for å opprettholde de samme kategoriene for kundestøttedekning på det nye stedet. Hvis kunden velger å ikke betale disse ekstra kostnadene,

7 kan kundens tjenestenivå bli endret automatisk til de kundestøttekategoriene som er tilgjengelige til samme eller lavere pris på det nye stedet, uten refusjonsmuligheter. PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic og Dell EMC Storage Systems er varemerker for Dell Inc.

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service

Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse Basic Hardware Service Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell. Ved å kjøpe disse

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én eller flere (som angitt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen av en enkelt PowerConnect Ethernet-svitsj, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Tjenestebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE TJENESTER TILBYS I HENHOLD TIL DENNE SERVICE BESKRIVELSEN OG DELLS HOVEDAVTALE FOR KUNDETJENESTER PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse ProSupport for sluttbrukere

Tjenestebeskrivelse ProSupport for sluttbrukere Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby ( tjenesten eller tjenester ) for utvalgte servere, lagringsenheter, stasjonære og bærbare systemer og skrivere ( støttede produkter som definert under)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet Tjenesten er et supplement til standardinstallasjonen av et nytt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang Tjenesten gjelder installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern

Detaljer

Tjenestebeskrivelse ProSupport for din bedrift

Tjenestebeskrivelse ProSupport for din bedrift Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby ( tjenesten eller tjenester ) for utvalgte servere, lagringsenheter, stasjonære og bærbare systemer og skrivere ( støttede produkter som definert under)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server Denne tjenesten gir fysisk installasjon, kontroll og oppstart av én ny Dell

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon, konfigurasjon og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Service Description Consumer Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Ditt system. I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport for sluttbrukere

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport for sluttbrukere Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport for sluttbrukere Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom kunden ("du" eller "kunden") og det Dell-foretaket

Detaljer

Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere

Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), inndataenhet (som f.eks.

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen

Servicebeskrivelse. Teknisk støtte utover garantien. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen Servicebeskrivelse Teknisk støtte utover garantien Introduksjon Dell har gleden av å levere teknisk støtte utover garantien ( tjeneste(r) ) i henhold til tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server Tjenestebeskrivelse Oppgradering av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én avansert PowerEdge -systemoppgradering i én enkelt

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder Introduksjon Dell har gleden av å levere garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder ("tjenesten(e)")

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerVault bånd-autoloader eller et båndbibliotek PowerVault SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon av en enkelt PowerVault

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem Tjenestebeskrivelse Installasjon av Dell PowerEdge -server og Microsoft Windows -operativsystem SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir fysisk installasjon av én ny Dell

Detaljer

Kunder i Europa, Midt-Ø sten og Afrika ( EMEA ) som kjø per Dell-merkede produkter og tjenester fra en forhandler eller distributø r:

Kunder i Europa, Midt-Ø sten og Afrika ( EMEA ) som kjø per Dell-merkede produkter og tjenester fra en forhandler eller distributø r: Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Introduksjon til tjenesteavtalen Dell leverer Dell ProSupport ( tjenesten(e) ) for utvalgte servere, lagringssystemer, stasjonæ re og bæ rbare PCer, smarttelefoner,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell Tjenestebeskrivelse Installasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet fra Dell SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen og tilkobling

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj. Innledning til tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av en Ethernet-svitsj Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten tilbyr fjernhjelp med kundens installering, konfigurering og integrering av én Ethernet-svitsj

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport-tjeneste på bedriftsnivå

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport-tjeneste på bedriftsnivå Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport-tjeneste på bedriftsnivå Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") inngås mellom kunden ("du" eller "kunden") og Dell.

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN helsesjekk Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten som er identifisert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Silver Enterprise Support

Tjenestebeskrivelse: Silver Enterprise Support Dell Services Tjenestebeskrivelse: Silver Enterprise Support FØLGENDE TJENESTER TILBYS I HENHOLD TIL DENNE SERVICE BESKRIVELSEN OG DELLS HOVEDAVTALE FOR KUNDETJENESTER PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport

Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Introduksjon til din tjenesteavtale Dell er glade for å kunne tilby Dell ProSupport ("tjenesten(e)") for utvalgte Dell Networking-produkter ("produkt(er)" eller "støttede

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Diagnosetjeneste på stedet Introduksjon Dell har gleden av å tilby diagnose på stedet (kalt tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Grunnleggende maskinvaretjeneste. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen. Begrensninger i maskinvaredekningen:

Tjenestebeskrivelse. Grunnleggende maskinvaretjeneste. Introduksjon. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen. Begrensninger i maskinvaredekningen: Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvaretjeneste Introduksjon Dell tilbyr med glede grunnleggende maskinvaretjeneste ( kalt tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( Tjeneste-beskrivelse

Detaljer

Dell Compellent SAN helsesjekk

Dell Compellent SAN helsesjekk Dell Compellent SAN helsesjekk Introduction Dell har gleden av å tilby Dell Compellent SAN helsesjekk ("tjenesten(e)") i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse ). Ditt tilbud, bestillingsskjema

Detaljer

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device

Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering av replisering på Dell Fluid File System NAS Device Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av replisering på Dell Fluid File System

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Installering av Dell PowerEdge C-serie servere. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Installering av Dell PowerEdge C-serie servere Introduksjon Dell tilbyr installering og implementering av en Dell PowerEdge C-serie servere ("kalt tjenesten(e)") i henhold til denne

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste

Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste Tjenestebeskrivelse Proaktiv vedlikeholdstjeneste Tjenesteoversikt Proaktivt vedlikehold gir Dell-kunder vedlikehold ("tjenesten" eller "tjenestene") for støttede produkter, som er nærmere beskrevet i

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Retur til HP-tjenester av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og sentralt reparasjonssted. HP returtjeneste for maskinvare-tjenester

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Gold Enterprise Support

Tjenestebeskrivelse: Gold Enterprise Support Dell Services Tjenestebeskrivelse: Gold Enterprise Support FØLGENDE TJENESTER TILBYS I HENHOLD TIL DENNE SERVICE BESKRIVELSEN OG DELLS HOVEDAVTALE FOR KUNDETJENESTER PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions

Detaljer

HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet

HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet HP Care Pack HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner... 2 Om tjenesten... 2 Utføring av service...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester

Detaljer

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN

Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av ekstra verter i et eksisterende Dell Compellent SAN Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter fjernimplementering av to servere (det "støttede produkter"

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Platinum Plus bedriftskundestøtte

Tjenestebeskrivelse: Platinum Plus bedriftskundestøtte Dell tjenester Tjenestebeskrivelse: Platinum Plus bedriftskundestøtte FØLGENDE TJENESTER TILBYS I HENHOLD TIL DENNE SERVICE BESKRIVELSEN OG I HENHOLD TIL DELLS HOVEDAVTALE FOR KUNDETJENESTER PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions

Detaljer

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø

Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Tjenestebeskrivelse Installering og implementering av opptil 2 diskkabinetter i nytt Compellent-miljø Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir installering og implementering av opptil antallet

Detaljer

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet

Produktgjennomgang Systemoppdateringer og -oppgraderinger Opptil 4 timer med konfigureringshjelp/rådgivning for det støttede produktet Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell KACE Appliance Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K-Series Appliance ( støttet produkt eller

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse

Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse Dell Compellent Copilot Optimize-tjeneste Beskrivelse Oversikt over tjenesten Denne tjenestebeskrivelsen ( Tjenestebeskrivelse ) inngås mellom deg som kunde ( du eller Kunden ) og Dell-enheten som er angitt

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Implementering av et Microsoft Cluster. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Implementering av et Microsoft Cluster Introduksjon Dell har gleden av å levere implementering av et Microsoft Cluster ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

("tjenestebeskrivelse"). din(e) implementeringen. ("CIFS") ELLER. replisering av

(tjenestebeskrivelse). din(e) implementeringen. (CIFS) ELLER. replisering av Tjenestebeskrivelse Ekstern implementering eller Dell EqualLogic FS7xxx replisering av Introduksjon Dell har gleden av å levere ekstern implementering av en enkel Dell EqualLogic FS7xxx eller implementering

Detaljer

Tilleggsbetingelser for Tjenester for Utstyrsenheter

Tilleggsbetingelser for Tjenester for Utstyrsenheter International Passport Advantage Agreement Del 1 - Generelle betingelser Tilleggsbetingelser for Tjenester for Utstyrsenheter Betingelsene i disse Tilleggsbetingelser for Tjenester for Utstyrsenheter ("Tilleggsbetingelsene")

Detaljer

HP support på stedet for eldre maskinvare

HP support på stedet for eldre maskinvare HP support på stedet for eldre maskinvare Kontraktsfestede HP Technology Services Oversikt over tjenesten HP støtte på stedet for eldre maskinvare gir diagnostikk og maskinvarestøtte for utvalgte produkter

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår

hp SmartFriend støttetjenesteavtale (avtalen) vilkår hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår Takk for at du kjøpte denne tjenesteavtalen for HP SmartFriend. Du finner tjenestebeskrivelser med mer utfyllende informasjon i hovedkilden www.hp.com/no/

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Proaktivt vedlikehold

Tjenestebeskrivelse Proaktivt vedlikehold Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenesten for proaktivt vedlikehold ("Tjenesten") i henhold til dette dokumentet ("Tjenestebeskrivelsen"). gir Dell-kunder en årlig tilstandskontroll ("Tjenesten"

Detaljer

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Introduksjon Dell er stolt av å kunne tilby fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Vilkår og betingelser for Copilot-kundestøtte. Introduksjon til tjenesteavtalen. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Vilkår og betingelser for Copilot-kundestøtte. Introduksjon til tjenesteavtalen. Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot-kundestøtte Introduksjon til tjenesteavtalen Dell har gleden av å tilby Copilot-støtte ( tjenesten(e) ) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen (

Detaljer

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Generelle betingelser UNNTATT DER DET UTTRYKKELIG ER FASTSATT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, GIR IKKE HP

Detaljer

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Care Pack-tjenester HP Returtjeneste for maskinvare er en høykvalitets dør-til-dør-tjeneste for berettigede

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Dell ProSupport Point of Need-tjenester. Introduksjon. Omfanget av tjenesten

Tjenestebeskrivelse. Dell ProSupport Point of Need-tjenester. Introduksjon. Omfanget av tjenesten Tjenestebeskrivelse Dell ProSupport Point of Need-tjenester Introduksjon Dell har gleden av å levere Dell ProSupport: Tjenester på stedet der behovet finnes ( Tjeneste(r) ) iht. tjenestebeskrivelsen (

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel

Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel Dells tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel Tjenesteoversikt Dell har gleden av å levere videresalgs- og resirkuleringstjenester. Denne tjenesten

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse Dell Tjenestebeskrivelse 1. INNLEDNING TIL TJENESTEAVTALEN : Dette er en pakke med tjenester som er laget for å redusere nedetid og bidra til å optimalisere IT miljøet gjennom rapportering, analyse, rådgivning

Detaljer

AppleCare Protection Plan for ipad - Norge. Vilkår. Forbrukerlovgivning

AppleCare Protection Plan for ipad - Norge. Vilkår. Forbrukerlovgivning AppleCare Protection Plan for ipad - Norge Vilkår Forbrukerlovgivning Fordelene i AppleCare Protection Plan for ipad gjelder i tillegg til rettighetene du har gjennom forbrukerlovgivningen, herunder rettigheter

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Resirkulering av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse").

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem

Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Tjenestebeskrivelse Datamigrering til et Dell Compellent-lagringssystem Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten omfatter datamigrering til et nyimplementert Dell Compellent-lagringssystem. Denne

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale 1. Support-tjenester... 2 2. Dekning... 2 3. Aktivering... 2 4. Forutsetninger... 2 5 Kvalifisert produkt... 2 6. Deler... 3 7. HP s eiendom... 3 8.

Detaljer

Bilag 7. Tjenestebeskrivelse NOC Krav til Tjenestenivå

Bilag 7. Tjenestebeskrivelse NOC Krav til Tjenestenivå Network Operation Center Bilag 7 Tjenestebeskrivelse NOC Krav til Tjenestenivå Systemintegrator plikter å tilby en Network Operations Center tjeneste (NOC-tjeneste) som nærmere beskrevet i dette bilag

Detaljer

Våre kjøpsbetingelser

Våre kjøpsbetingelser Våre kjøpsbetingelser Gyldighetsområde Priser Minste ordreverdi Våre avgifter Betaling Levering Angrerett Mal for angrerett Retur/bytte/reklamasjon Tilgodehavende ved retur Uteblitt betaling Bestill på

Detaljer

Samarbeidsavtale. Helse Nord Trøndelag

Samarbeidsavtale. Helse Nord Trøndelag Samarbeidsavtale Helse Nord Trøndelag Leverandør Abbott Norge AS, Diagnostikkadivisjonen Martin Linges vei 25 1364 Fornebu Telefon: 815 59 920 e_post: service.add@abbott.no Kontakt: Jon Runar Berge mobil:

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Støtte ved enkelthendelse Forbrukerkunder Tjenesteoversikt Dell har gleden av å lever støtte ved enkelthendelse ("tjenesten") iht. denne tjenestebeskrivelsen (eller "Avtale") til

Detaljer