Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse"

Transkript

1 Dell Tjenestebeskrivelse 1. INNLEDNING TIL TJENESTEAVTALEN : Dette er en pakke med tjenester som er laget for å redusere nedetid og bidra til å optimalisere IT miljøet gjennom rapportering, analyse, rådgivning og proaktive vedlikeholdsfunksjoner ( Tjenestene eller Tjenesten. Denne tjenestepakken inkluderer to grunnpakker (Essential pakke og Strategic pakke) med ekstra "a la carte" valg for kjøp av flere besøk på stedet som skal leveres sammen med pakken du velger. IT Service Management Review (ITSMr) er et ekstra "a la carte" tjenestevalg som kan kjøpes alene fordi det ikke krever kjøp av en pakke. Tjenestene vil primært bli fjernlevert hvis ikke annet er angitt eller anses som nødvendig av Dell. Denne Tjenestebeskrivelsen ( Tjenestebeskrivelse eller Avtale ) er inngått mellom deg som kunde ( deg eller Kunde ) og Dell enheten som er angitt på Kundens faktura for kjøpet av denne Tjenesten. Denne tjenesten er underlagt og styres av Kundens separat signerte hovedtjenesteavtale med Dell som uttrykkelig autoriserer salget av, eller, hvis en slik avtale ikke finnes, Dells Commercial Terms of Sale som er tilgjengelig på eller din lokale Dell Customer Master Services Agreement ( CMSA ), avhengig av kundens sted tilgjengelig på eller dine lokale landspesifikke nettsteder, og som med dette innlemmes via henvisning og på anmodning kan fås fra Dell i trykt format. Kunden bekrefter å ha lest, og godtar å være bundet av, disse vilkårene på nettet. Denne avtalen påbegynnes den datoen du bestiller Tjenestene, og fortsetter gjennom Tjenesteperioden. Tjenesteperioden begynner på kjøpsdatoen og fortsetter gjennom perioden som er angitt på Bestillingsskjemaet. Prisen og gjeldende Tjenesteperiode for hver tjeneste er angitt på Kundens bestillingsskjema eller annen avtalt form for faktura, bestillingsbekreftelse eller innkjøpsordre (samlet kalt Bestillingsskjema ). Kjøp av Tjenester i henhold til denne Avtalen skal kun være for Kundens egen interne bruk og ikke for videresalg eller bruk i tjenestebyrå. Ved å bestille Tjenestene, ta i bruk Tjenestene eller tilknyttet programvare, eller ved å klikke på / merke av for Jeg godtar knappen eller boksen på Dell.com nettstedet i forbindelse med kjøpet eller innenfor et Dell programvaregrensesnitt, godtar du å være bundet av denne Tjenestebeskrivelsen og avtalene som er innlemmet her via henvisning. Hvis du godtar denne Tjenestebeskrivelsen på vegne av et selskap eller en annen juridisk enhet, bekrefter du at du har autorisasjon til å binde en slik enhet til denne Tjenestebeskrivelsen. I slike tilfeller henviser du eller Kunden til en slik enhet. Programmer Forretningsprosesser Konsultasjon Infrastruktur Støtte

2 2. OMFANGET AV TJENESTENE er en portefølje som er utviklet for å gi hendelsesrapportering, støtteplanlegging og proaktiv trending og analyse for å redusere nedetid i Kundens IT miljø. Denne tjenesteporteføljen, som inkluderer ditt valg av Essential og Strategic pakke, samt ekstra "a la carte" valg, er beskrevet nedenfor: Essential pakke: Dell Designated Technical Account Manager (TAM) vil fjernlevere rapporttrending, analyser og anbefalinger for å redusere nedetiden i Kundens IT miljø. I tillegg vil Technical Account Manager (TAM) sørge for hjelp til eskalering og vil fungere som kontaktformidler for Tjenestene og lede Kunden til andre Dell ressurser for å adressere systemproblemer eller utføre vurderinger som er innrettet mot forbedring av driftseffektivitet. Eventuelle tilleggstjenester eller anbefalte vurderinger er valgfrie, styres utenfor denne Tjenestebeskrivelsen og vil bli belastet separat. Dell Designated Technical Account Manager (TAM) vil ikke delta i teknisk støtte, problemløsing eller diagnostikk, og vil heller ikke gi tilbud på eller selge noen produkter eller tjenester. Kvartalsvis rapportering: Denne funksjonen inkluderer standardrapporter for sporing av globale hendelser og garanti for produktene som støttes. Dell Technical Account Manager (TAM) vil bruke rapportene til å levere trendanalyser og identifisere muligheter for å øke driftseffektiviteten i Kundens miljø. Ad hoc eller tilpassede rapporteringsforespørsler kan medføre tilleggsavgifter. o Standard hendelsesrapport: Inkluderer utsendelsesfrekvens og hendelser etter produkt, komponent, systemalder og dato. Tid i alvorlighetsnivå 1, 2 og 3. Tid for å lukke trend, forretningsinnvirkning, rotårsaksanalyse og månedlig aktivitetshyppighet. o Garantisporingsrapport: Inkluderer totalt antall støttede produkter etter berettigelse, produkt og maskinvaregarantiens utløpsdato. Garantirapporten vil også inkludere en utenfor garanti analyse for å hjelpe Kunden med å redusere risikoen for å ha kritiske systemer uten garantidekning. Oversikt over Essential tjenesten: Denne leveransen utvikles i samarbeid med Kunden, og registrerer informasjon om type, størrelse og plassering av Kundens fasiliteter, typer og plasseringer for utstyr samt utstyrsservicekontrakter og utstyrskonfigurasjon. Denne leveransen vil bli oppdatert etter behov for styring av garantiberettigelser. Årlig lager og servertilstandskontroll og vurdering: Denne analysen gir anbefalinger om oppgraderinger på tvers av støttede produkter i form av lagringsenheter, servere og svitsjer. Analysen inkluderer identifisering av maskin og programvareproblemer som kan virke inn på driften av miljøet. Dell vil også levere gode rutiner for konfigurering av lager, server og svitsj. Rapporten inkluderer anbefalinger med hensyn til administrasjon av fastvare, bios og programvarerettelser. Tilstandskontrollen og vurderingen utføres eksternt, og vil kreve at Kunden gir Dell tilgang til Kundens utstyr for å utføre vurderingen. Vurderingen begrenses til innsamling av informasjon om systemkonfigurasjon, og ekskluderer uttrykkelig innsamling eller sporing av kundedata. Vær oppmerksom på at vurderingen ikke dekker enkelte operativsystemer, programmer og maskinvareprodukter. Før implementering vil eventuelle andre utelukkelser bli kommunisert. 2

3 For en tilleggsavgift kan Dell implementere anbefalte oppdateringer og endringer ved at Kunden kjøper oppgraderingen Essential pakke, konfigurasjon og administrasjon av rettelser. Verdianalyse basert på anbefalinger fra Dell Technical Account Manager (TAM). Denne verdianalysen vil gi en liste over fordelsfaktorer sammen med en anbefaling basert på kjente data. Den er begrenset til anbefalinger fra Dell Technical Account Manager (TAM) eller på forespørsel fra Kunden. En verdianalyse kan dekke beslutninger med hensyn til forlengelse av leasing og supportkontrakt for eksisterende maskinvare sammenlignet med kjøp av ny og mer energieffektiv maskinvare. Forberedelse av analysen kan kreve at Kunden gir Dell tilgang til ytterligere kundespesifikk informasjon og ressurser. Vær oppmerksom på at dette ikke er en komplett Return On Investment (ROI) analyse, og den innebærer ingen garanterte eller spesifikke kostnadsbesparelser. Varsler om tilpassede rettelser: Denne leveransen vil bli sendt månedlig via e post, og inkluderer lenker og informasjon om viktige, anbefalte og valgfrie rettelser og systemoppdateringer. 6 timer med Remote Advisory Services. Remote Advisory Services (RAS) inkluderer tilgang til ekspertråd via telefon om emner som virtualisering, lagringsteknologi, systemadministrasjon, Microsoft Exchange, BURA (Back Up and Recovery Archiving) samt nettverksdrift. RAS kan også inkludere fjernkonfigurering og lagringsoppgaver. For detaljert informasjon om RAS, se Beskrivelse av Remote Advisory Service, kontakt din Dell Technical Account Manager (TAM), en lokal salgsrepresentant eller bruk en av følgende regionale e postadresser: eller Tilgjengelighet kan variere etter sted. Hvis du vil avtale RAS eller har spørsmål om bruk av dine tildelte timer for RAS (6), kan du kontakte din Dell Technical Account Manager (TAM). Essential pakke, alternativ for kvartalsvise besøk på stedet Dette alternativet tilbyr kvartalsvise besøk på Kundens sted. Besøket kan inkludere en tjenestegjennomgang som beskrevet ovenfor, sammen med en avtalt handlingsplan for å identifisere supportproblemer. Strategic pakke: Dell Designated Service Delivery Manager (SDM) leverer rapporttrending, analyse og anbefalinger for å redusere nedetid i Kundens IT miljø eller optimalisere IT effektiviteten. Anbefalinger som gis av Dell Designated Support Contact vil prøve å samkjøre med Kundens supportplan og IT strategi. Denne kontakten vil i tillegg sørge for assistanse til eskalering. Dell Service Delivery Manager (SDM) vil også fungere som kontaktformidler for Tjenestene og lede Kunden til andre Dell ressurser for å adressere systemproblemer eller utføre vurderinger som er innrettet mot forbedring av driftseffektivitet. Assistanse for eskalering er vanligvis begrenset til situasjoner der tjenestenivåavtalen for supportkontrakten for maskinvaren ikke er oppfylt, det har oppstått en hendelse med 3

4 alvorlighetsgrad 1, eller det er en pågående hendelse som ikke er løst. Eventuelle tilleggstjenester eller anbefalte vurderinger er valgfrie, styres utenfor denne Tjenestebeskrivelsen og vil bli belastet separat. Dell Service Delivery Manager (SDM) vil ikke delta i teknisk støtte, problemløsing eller diagnostikk, og vil heller ikke gi tilbud på eller selge noen produkter eller tjenester. Dell Service Delivery Manager (SDM) vil levere de fleste Tjenestefunksjonene i denne Tjenestebeskrivelsen via e post eller telefon. Enkelte av disse tjenestene vil imidlertid bli dekket under besøkene på stedet som er inkludert i Strategic pakken, eller som kjøpes separat med alternativet Strategic pakke, månedlige besøk på stedet. Strategisk tjenesteplan med kvartalsvis gjennomgang og styring etter viktige forretningsmål. Denne leveransen utvikles i samarbeid med Kunden, og vil omfatte Kundens individuelle IT strategi og planer for endring i forretningsprosesser, teknologi, ressurser og infrastruktur. Den strategiske tjenesteplanen vil bli gjennomgått, sporet og revidert hvert kvartal. Planen inkluderer også informasjon om type, størrelse og plassering av kundens fasiliteter, typer og plasseringer for utstyr samt utstyrsservicekontrakter og utstyrskonfigurasjon. To besøk på stedet per år. Disse besøkene vil inkludere en tjenestegjennomgang og en økt med strategisk planlegging. Tjenestegjennomgangen kan inkludere emner som hendelsestrender eller systemproblemer, samt løpende administrasjon av supportplanen. Den strategiske økten vil tilstrebe samsvar med kundens supportplan og utvikling eller revisjon av Kundens viktige mål. Månedlig rapportering: Inkluderer standardrapporter for globale hendelser, garantisporing og IOPB rapporter (Industry Operation Benchmark). Service Delivery Manger vil bruke rapportene til å levere trendanalyser og identifisere muligheter for å øke driftseffektiviteten i Kundens miljø. Ad hoc eller tilpassede rapporteringsforespørsler kan medføre tilleggsavgifter. Vær oppmerksom på at IOPB rapporter kanskje ikke er tilgjengelig før begynnelsen av o Standard hendelsesrapport: Inkluderer: Utsendelsesfrekvens og hendelser etter produkt, komponent, systemalder og dato, tid i alvorlighetsnivå 1, 2 og 3, tid for å lukke trend, forretningsinnvirkning, rotårsaksanalyse og månedlig aktivitetshyppighet. o Garantisporingsrapport: Inkluderer totalt antall støttede produkter etter berettigelse, produkt og maskinvaregarantiens utløpsdato. Garantirapporten vil også inkludere en utenfor garanti analyse for å hjelpe Kunden med å redusere risikoen for å ha kritiske systemer uten garantidekning. o IOBP rapport (Industry Operational Benchmark Report): Inkluderer hendelsesmetrikk (som beskrevet i delen om hendelsesrapport) fra Kunden sammenlignet med andre selskaper av samme størrelse og innenfor samme industri. Sammenligningsdataene vil bli utledet fra Dells omfattende database med aktuelle Dell kunder. Ingen konfidensielle data vil bli delt blant kunder. Årlig lager og servertilstandskontroll og vurdering: Avdekkingen og analysen gir anbefalinger om oppgraderinger på tvers av lagringsenheter, servere og svitsjer som er inkludert i kontrakten. Analysen inkluderer identifisering av maskin og programvareproblemer som kan virke inn på driften av miljøet. Dell vil også levere gode rutiner for konfigurering av lager, server og svitsj. Rapporten vil bli levert innen tretti dager, og inkluderer anbefalinger for administrasjon av fastvare, BIOS og programvarerettelser. 4

5 Årlig lager og serverkonfigurasjon og rettelsesadministrasjon: Denne funksjonen i Strategicpakken er tjenestens implementering av tilstandskontrollen og vurderingene som er beskrevet ovenfor. Implementeringen inkluderer bare oppdateringer og endringer som er avtalt med Kunden. Enkelte operativsystemer og programvare og maskinvareprodukter dekkes ikke av avtalen. Utelukkelser vil bli kommunisert før implementering. Tilstandskontrollen, vurderingen og implementeringen som er beskrevet ovenfor (inkluderer årlig lager og serverkonfigurasjon og rettelsesadministrasjon), kan utføres eksternt eller på stedet etter Dells vurdering, og kan kreve at Kunden gir Dell tilgang til Kundens utstyr for å utføre vurderingen. Disse Tjenestene kan planlegges 24/7, 365 dager i året. Dell vil kontakte deg for å planlegge denne tjenesten innen seks måneder etter kjøpet, eller du kan be din Dell Service Delivery Manager om hjelp til å planlegge denne Tjenesten. Verdianalyse basert på anbefalinger fra Dell Service Delivery Manager (SDM): Denne verdianalysen vil gi en liste over fordelsfaktorer sammen med en anbefaling basert på kjente data. Den er begrenset til anbefalinger fra Dell Service Delivery Manager (SDM) eller på forespørsel fra Kunden. En verdianalyse kan dekke beslutninger med hensyn til forlengelse av leasing og supportkontrakt for eksisterende maskinvare sammenlignet med kjøp av ny og mer energieffektiv maskinvare. Forberedelse av analysen kan kreve at Kunden gir Dell tilgang til ytterligere kundespesifikk informasjon og ressurser. Varsler om tilpassede rettelser: Denne leveransen vil bli sendt månedlig via e post, og inkluderer lenker og informasjon om viktige, anbefalte og valgfrie rettelser og systemoppdateringer. 12 timer med Remote Advisory Services: Remote Advisory Services (RAS) inkluderer tilgang til ekspertråd via telefon om emner som virtualisering, lagringsteknologi, systemadministrasjon, Microsoft Exchange, BURA (Back Up and Recovery Archiving) samt nettverksdrift. RAS kan også inkludere fjernkonfigurering og lagringsoppgaver. For detaljert informasjon om RAS, se Beskrivelse av Remote Advisory Service, kontakt din Dell Service Delivery Manager (SDM), en lokal salgsrepresentant eller bruk en av følgende regionale e postadresser: eller Tilgjengelighet kan variere etter sted. Strategic pakke, månedlig besøk på stedet Dette alternativet vil legge til månedlige besøk på Kundens sted i tillegg til de andre funksjonene i Strategic pakken. Under de månedlige besøkene kan den tilpassede supportplanen og Kundens IT strategi og viktige forretningsmål bli gjennomgått. Andre aktiviteter under besøket kan omfatte diskusjon og utforming av anbefalinger for å løse systemproblemer, gi analyse som grunnlag for beslutninger med hensyn til garantiutvidelser og andre supportrelaterte avgjørelser. ITSMr (IT Services Management Review), ITIL basert éngangsvurdering Dette alternativet gir Kunden rett til én vurdering og rapport. Vurderingen vil produsere en første yteprøve basert på beste praksis i henhold til ITIL (Information Technology Infrastructure Library), og produsere en CMMI (Capability Maturity Model Integration) som kunden kan bruke til å måle effektiviteten til fremtidige 5

6 prosessforbedringer. Dette alternativet kan kjøpes frittstående og krever ikke kjøp av noen annen IT Advisory Service. Omfanget av vurderingen vil være: Service Desk Hendelsesadministrasjon Problemadministrasjon Endringsadministrasjon Konfigurasjonsadministrasjon Vurderingsrapporten vil inneholde anbefalinger for å bedre modenhetsnivået i Kundens organisasjon, som kan føre til reduksjon av risiko, forbedringer i driftseffektiviteten og færre saksaktiviteter. Alle etterfølgende vurderinger vil gi en sammenligning med tidligere målinger og vise endringen sammen med oppdaterte anbefalinger. ITSMr tjenesten utløper 1 år etter kjøpet. Med unntak av slik gjeldende lovgivning krever annerledes, kan du bruke denne Tjenesten én gang i løpet av 1 årsperioden etter den opprinnelige kjøpsdatoen ( UTLØPSDATO ). Den opprinnelige kjøpsdatoen defineres som det tidligste av datoen på fakturaen for tjenesten eller bestillingsbekreftelsen fra Dell. DELLS LEVERING AV TJENESTEN SKAL ANSES SOM OPPFYLT ETTER UTLØPSDATOEN, SELV OM DU IKKE HAR BRUKT TJENESTEN. Tjenester som ikke er inkludert: inkluderer ikke noe av det følgende: Teknisk support og problemløsing eksternt eller på stedet Maskinvaregaranti, reparasjon eller utskifting av deler Salgsadministrasjon, inkludert, men ikke begrenset til, salgstilbud eller svar på forespørsler om tilbud Det globale serviceteamet vil ikke gi eskaleringsadministrasjon på støttede produkter med grunngaranti. endrer ikke den underliggende garantiberettigelsen til det støttede produktet. Kunder som kontakter sin SDM/TAM for eskaleringsstøtte på støttede produkter med grunngaranti, vil bli dirigert til riktig kontakt. Alle andre tjenester som ikke spesifikt er nevnt i Omfanget av Tjenester ovenfor. 3. PRODUKTER SOM STØTTES er tilgjengelig for alle produkter fra Dell og andre leverandører, som har en aktiv Dell Supportservicekontrakt for maskinvare og/eller programvare, inkludert, men ikke begrenset til, Dell Basic Hardware Service, Dell ProSupport for OEM og Dell ProSupport. For en oppdatert liste over kvalifiserende Dell supportkontrakter, se Det er ingen begrensninger på støttede produkter for ITSMr vurderingen som beskrives i denne Tjenestebeskrivelsen. 4. KJØPSALTERNATIVER kan kjøpes til en fast pris eller per utstyrsenhet. Valgte kjøpsalternativer vil være angitt på Kundens faktura fra Dell, som forklart nedenfor. Vær oppmerksom på at kjøpsalternativene kan variere. Undersøk hos din lokale salgsrepresentant. 6

7 Kjøpsalternativ med fast pris: Med dette alternativet kan du kjøpe pakken du velger, basert på en årlig pris. Den årlige prisen dekker hele den installerte basen av støttede produkter. Hvis du kjøper med fast pris, vil det henvises til på fakturaen som ett av følgende, avhengig av hvilken pakke du har kjøpt: o Dell, Essential pakke Proaktiv rapportering og analyse for ditt miljø o Dell, Strategic pakke Proaktiv rapportering og analyse for ditt miljø I enkelte land/regioner leveres Dell med fast pris med en grense for maksimalt antall enheter som dekkes (Tag Cap). Tjenestene vil ikke dekke enheter utover denne Tag Cap hvis ikke Kunden kjøpte en ekstra kontrakt med fast pris eller per utstyrsenhet for å inkludere overskytende enheter. Tag Cap kan variere etter land eller region. Kontakt din lokale salgsrepresentant for flere detaljer. Dell forbeholder seg retten til å endre denne grensen for maksimalt antall enheter som dekkes, uten forhåndsvarsel. Kjøp per utstyrsenhet: Med dette alternativet kan Kunden kjøpe en separat avtale for angitte individuelle støttede produkter. Dette kjøpsalternativet krever også en aktiv underliggende ProSupport servicekontrakt for hver utstyrsenhet du oppgraderer til IT Advisory Services. Vær oppmerksom på at utstyr med Basic Hardware Service kontrakter ikke kvalifiserer for oppgradering til Tjenesten. Minimum for servicekode gjelder. Se del 5c for detaljer. Hvis du kjøper per utstyrsenhet, vil det henvises til på fakturaen som ett av følgende, avhengig av hvilken pakke du har kjøpt, og om du kjøpte den for et Dell system eller et system fra en annen leverandør: o Dell, Essential pakke Proaktiv rapportering og analyse av utstyrsenhet o Dell Essential pakke Proaktiv rapportering og analyse av utstyrsenhet fra andre enn Dell o Dell Strategic pakke Proaktiv rapportering og analyse av utstyrsenhet fra andre enn Dell o Dell Strategic pakke Proaktiv rapportering og analyse av utstyrsenhet 5. KUNDENS ANSVAR A. Fullmakt til å gi tilgang. Kunden står for og garanterer at det er innhentet tillatelse for både kunden og Dell for tilgang til og bruk av det støttede produktet, data på dette produktet, og alle maskinvare og programvarekomponenter i produktet, med det formål å kunne yte disse tjenestene. Hvis Kunden ikke allerede har den tillatelsen, er det Kundens ansvar å innhente den, på Kundens bekostning, før Kunden ber Dell om å utføre disse Tjenestene. B. Vedlikehold av utstyrsliste. Hvis Kunden kjøper denne tjenesten til fast pris, er det Kundens ansvar å vedlikeholde gjeldende liste over utstyr som skal inkluderes for denne Tjenesten, i et avtalt format, eller på annen måte gi Dell tilgang for å utføre en utstyrsregistrering eksternt eller på stedet før rapportlevering. C. Minimum servicekode. Kunder som kjøper Tjenesten per utstyrsenhet, må opprettholde et minimumsantall med utstyrsenheter med en aktiv Dell IT Advisory Service kontrakt. Hvis Kunden ikke oppfyller kravene om minimumsantall, kan Dell avslutte denne Tjenesten eller gi Kunden mulighet til å kjøpe denne Tjenesten til fast pris i stedet for per utstyrsenhet. Se nedenfor for minimumsantall: 7

8 a., Essential pakke: i. Minste servicekodeantall for bedrifter (server, lager og nettverksutstyr med en aktiv Dell supportkontrakt for utstyr fra Dell eller andre): 50 globalt ii. Minste servicekodeantall for klienter (bærbare og stasjonære PCer med en aktiv Dell supportkontrakt for utstyr fra Dell eller andre):1000 globalt ELLER iii. Kombinert servicekodeminimum der 20 klientservicekoder tilsvarer 1 bedriftsservicekode. Dette forholdet kan brukes til å beregne det kombinerte minimumsantallet. Hvis en Kunde for eksempel har 20 bedriftsenheter, trenger de 600 klientservicekoder for å oppfylle minimumskravet. b., Strategic pakke: i. Minste servicekodeantall for bedrifter (server, lager og nettverksutstyr med en aktiv Dell supportkontrakt for utstyr fra Dell eller andre): 150 globalt ii. Minste servicekodeantall for klienter (bærbare og stasjonære PCer med en aktiv Dell supportkontrakt for utstyr fra Dell eller andre):3000 globalt ELLER iii. Kombinert servicekodeminimum der 20 klientservicekoder tilsvarer 1 bedriftsservicekode. Dette forholdet kan brukes til å beregne det kombinerte minimumsantallet. Hvis en Kunde for eksempel har 120 bedriftsenheter, trenger de 600 klientservicekoder for å oppfylle minimumskravet. D. Kundekontaktliste: Kunden må vedlikeholde og levere til Dell en liste over tre kvalifiserte kontakter som skal motta Tjenesten og ha direkte tilgang til Dell Technical Account Manager (TAM) eller Service Delivery Manager (SDM) via telefon, e post og besøk på stedet (hvis inkludert i kjøpet). De spesifiserte kundekontaktene kan endres eller oppdateres ved behov månedlig, kvartalsvis eller årlig. E. Sikkerhetskopiering av data. Det er Kundens ansvar å gjennomføre en sikkerhetskopiering av alle eksisterende data og programmer på alle aktuelle systemer før Dell leverer denne Tjenesten. DELL SKAL IKKE HA NOE ANSVAR FOR TAP ELLER GJENOPPRETTING AV DATA ELLER PROGRAMMER eller tap av muligheten til å bruke system(er) som måtte oppstå som resultat av denne Tjenesten eller relaterte støtteaktiviteter, eller noen handling eller utelatelse, inkludert forsømmelse, utført av Dell eller en tredjeparts tjenesteleverandør. F. Forpliktelser på stedet. Der Tjenestene krever besøk på stedet må Kunden sørge for gratis, sikker og tilstrekkelig tilgang til Kundens fasiliteter og de støttede produktene. Tilstrekkelig tilgang omfatter nok arbeidsplass, elektrisitet og en lokal telefonlinje. 6. VIKTIG TILLEGGSINFORMASJONN A. Kommersielt rimelige begrensninger for omfanget av tjenesten. Dell kan avslå å levere Tjenester hvis levering av Tjenestene innebærer en betydelig risiko for Dell eller Dells tjenesteleverandører, etter Dells vurdering, eller hvis leveransen ligger utenfor omfanget av Tjenestene. Dell skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller forsinket ytelse som skyldes årsaker utenfor Dells kontroll. Tjenesten gjelder kun for bruken som det støttede produktet ble laget for. B. Tilleggstjenester. Tilleggstjenester (inkludert behovsprøvet kundestøtte, installasjon, konsultasjon, administrert og profesjonell kundestøtte eller opplæringstjenester) kan kjøpes fra Dell og vil variere, 8

9 avhengig av kundens plassering. Tilleggstjenester kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser og/eller kreve en separat avtale med Dell. I fravær av en slik avtale vil tilleggstjenester leveres i henhold til denne Avtalen.. C. Kansellering. Dell kan når som helst kansellere denne tjenesten i løpet av avtalt tjenestetid som følge av en av disse årsakene: Kunden betaler ikke den fulle prisen for denne Tjenesten i samsvar med vilkårene på fakturaen(e) Kunden avviser å samarbeide med analytikeren, teknikeren på stedet eller Dell Designated Technical Account Manager (TAM) eller Service Delivery Manager (SDM) Kunden opprettholder ikke minimumsantallet servicekoder (gjelder bare kjøp per utstyrsenhet), eller Kunden overholder ikke vilkårene og betingelsene som er fremsatt i denne Tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell avbryter denne Tjenesten, vil Dell sende Kunden skriftlig melding om opphør til adressen som er angitt på Kundens faktura. Meldingen vil inkludere årsaken til og datoen for avbruddet, som ikke vil være mindre enn ti (10) dager fra datoen Dell sender melding om opphør til Kunden, med mindre statlig lovgivning krever andre tiltak som ikke kan varieres etter avtale. HVIS DELL AVBRYTER DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL DETTE AVSNITTET, HAR IKKE KUNDEN RETT TIL NOEN FORM FOR REFUSJON AV AVGIFTER SOM ER BETALT ELLER SKAL BETALES TIL DELL. D. Begrensninger grunnet geografi og lokalt språk. Denne Tjenesten vil bli levert til stedet eller stedene som er angitt på Kundens faktura. Plasseringen av Designated Dell Technical Account Manager (TAM) eller Service Delivery Manager (SDM) vil bli tildelt ved igangsetting, basert på Kundens foretrukne tjenesteområde og tilgjengelig stab. Tjenestealternativer, pakker og enkelte funksjoner i Tjenesten kan variere etter geografi og/eller er kanskje ikke tilgjengelig for kjøp på Kundens sted. Disse Tjenestene vil bli levert på det lokale språket og innenfor lokal arbeidstid for Dell Technical Account Manager (TAM) eller Service Delivery Manager (SDM). Kunden kan velge det generelle stedet, men spesifikke steder kan ha begrensninger med hensyn til tilgjengelig stab. Det påløper tilleggsavgifter hvis Kunden ønsker dekning over flere tidssoner eller språk. Hver faste beløp gir Kunden rett til ett tilleggsspråk og tilhørende tidssone. Lokal arbeidstid kan variere etter region og land. Et betydelig avvik i begrensningene kan kreve en tilpasset løsning. E. Overføring av Tjeneste. I henhold til begrensningene som er fastsatt i denne Tjenestebeskrivelsen kan ikke Kunden overføre denne Tjenesten til en tredjepart. F. Partenes ansvar: Denne delen gjelder bare for kunder som handler med Dell i Brasil. INGEN AV PARTENE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE, INDIREKTE, STRAFFERETTSLIGE, SPESIELLE ELLER PÅFØLGENDE SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN ELLER TJENESTENE, PRODUKTENE ELLER PROGRAMVAREN SOM LEVERES AV DELL BRASIL. INGEN AV PARTENE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR FØLGENDE, DIREKTE ELLER INDIREKTE: (A) TAP AV INNTEKT, OMSETNING, PROFITT ELLER OPPSPARTE MIDLER, (B) TAPTE ELLER ØDELAGTE DATA ELLER PROGRAMMER, TAP AV BRUK AV SYSTEM(ER) ELLER NETTVERK ELLER GJENOPPRETTING AV SLIKE, (C) TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, (D) AVBRUDD ELLER NEDETID I DRIFTEN, (E) TAP AV GOODWILL 9

10 ELLER RYKTE, ELLER (F) TJENESTER, PRODUKTER ELLER PROGRAMVARE SOM IKKE BLIR TILGJENGELIG FOR BRUK ELLER ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSTJENESTER, PRODUKTER ELLER PROGRAMVARE. a) Dells totale ansvar for alle krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne Avtalen (inkludert tjenester, produkter eller programvare som leveres her) i noe kontraktsår, skal ikke overstige beløpet som ble betalt av Kunden i løpet av forrige kontraktsår med denne Tjenestebeskrivelsen. b) De foregående begrensningene, utelukkelsene og fraskrivelsene skal gjelde uavhengig av om kravet for slike skader er basert på kontrakt, objektivt ansvar, forsømmelse, erstatningsansvar eller annet. For så vidt som gjeldende lov forbyr noen begrensninger her, er partene enige om at slik begrensning automatisk skal endres, men bare i den grad det er nødvendig for å gjøre begrensningen tillatt i så stor grad som mulig i henhold til slik lov. Partene er enige om at ansvarsbegrensningene som er fremsatt her, er avtalte fordelinger av risiko som delvis utgjør hensyn til Dells salg av produkter, programvare og Tjenester til Kunden, og slike begrensninger skal gjelde uansett om hovedformålet med eventuelle begrensede tiltak mislykkes og selv om en part har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slikt ansvar. Hvis du ønsker mer informasjon om våre tjenestetilbud, kan du kontakte din Dell representant eller besøke Tilgjengelighet varierer fra land til land. For mer informasjon bør kunder og Dell Channel Partners kontakte sin salgsrepresentant Dell Inc. Med enerett. Dell, DELL logoen, OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic og Dell EMC Storage Systems er varemerker tilhørende Dell Inc.Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet for å henvise til enhetene som gjør krav på merkene og navnene, eller deres produkter. Spesifikasjoner er riktige på publiseringsdatoen, men kan begrenses av tilgjengelighet eller når som helst endres uten varsel. Dell og dets tilknyttede selskaper kan ikke holdes ansvarlig for feil eller utelatelser i tekst eller bilder. Dells vilkår og betingelser for salg gjelder, og er tilgjengelig på og på forespørsel. 10

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet*

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet* Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Remote Consulting Services ( RCS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver innen IT-infrastruktur ( tjeneste eller tjenester

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet for kvalifisert maskinvare

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell Tjenester Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell har gleden av å kunne tilby tjenester

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer