sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor."

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter som definert under) i overensstemmelsee med denne tjenestebeskrivelsen. Kvalifisertee kunder kan sende den defekte harddisken ("HD") for gjennoppretting av tapt data i løpet av perioden for denne avtalen slik det er angitt på kundens fakturaa fra Dell. Denne tjenesten omfatter: Forsøk på gjenoppretting av data fra defekt harddisk. Bruk av støvfritt, rent rom basert på ISO-standarder for rent rom, hvis nødvendig for å gjenoppbygge disken for å gjenopprette data. Harddisken blir omhyggelig tatt fra hverandre, undersøkt og behandlet innenfor kundens systemnivågaranti. Etter Dells skjønn vil verkstedet nærmest kunden levere gjenopprettingstjenesten. I land der harddisken må sendes til et annet land for å komme til anlegget, vil kunden være registrert importør/eksportør. Anleggene er tilgjengelig på utvalgte steder over hele verden. Etter Dells skjønn vil gjenopprettede dataa leveres til kunden via USB-harddisk, USB-minnenøkkel eller andre eksternee medier. Kunden vil kunne overvåke fremdriften i gjenopprettingen av data på harddisken via Dells databeskyttelsesportal. Gjenopprettedee data blir lagret i gjenopprettingsverkstedet i 30 dager og derette ødelagt. Dell kan ikke garantere at noen eller alle kundens data vil bli gjenopprettet. Denne tjenesten gir en datagjenopprettingsinnsats ved bruk et rent verkstedrom hvis nødvendig for å forsøke å gjenvinne data. Vennligst les denne tjenestebeskrivelsen nøye, og merk deg at Dell forbeholder seg retten til å endre betingelsene som er nedfelt i denne tjenestebeskrivelsen, når som helst, og til å avgjøre om og når slike endringer skal gjelde for eksisterende og fremtidige kunder. Støttede produkter: Denne tjenesten er tilgjengelig for harddiskerr i konfigurasjoner uten RAID på datasystemene Dell OptiPlex, Dell Precision, Dell Latitude og Dell Vostro. Denne tjenesten støtter systemer med operativsystemene Microsoft Windows eller Linux. Det støttede produktet som dekkes av denne tjenestebeskrivelsen, er angitt på kundens fakturaa fra Dell. Kunden må kjøpe en egen kontrakt for hvert støttet produkt. Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom kunden ("du" eller "kunden") og den Dell-enheten som er beskrevet på kundens faktura ("Dell"). Ved å kjøpe disse tjenestene (som her er beskrevet) fra Dell forplikter kunden seg til å overholde de vilkårene og betingelsene som er beskrevet i dette dokumentet. Kunden samtykker i at fornyelse, endring, utvidelse eller fortsatt bruk av tjenestene utover den originale perioden er underlagt den da gjeldende tjenestebeskrivelsen. Den er tilgjengelig på den adressen som er gitt i tabellen Informasjon om globale websider nedenfor. Hovedavtale. Dell har gleden av å kunne tilby denne tjenestebeskrivelsen i forbindelse med kundens inngåelse av en egen underskrevet hovedavtale med Dell. Hvis en slik avtale mangler, legges følgende avtale med i sin helhet via referanse: Direktekunder & sluttbrukere: Dells Hovedavtale for kundetjenester er tilgjengelig på den adressen som er gitt nedenfor i tabellen Informasjonn om globale websider nedenfor, PartnerDirect-sertifiserte partnere eller registrerte forhandlere: Dells salgsbetingelser for personer eller enheter som kjøper for videresalg, er tilgengeligee for gjennomsyn på den adressen som er angitt i tabellen Informasjon om globale websider nedenfor. Side 1 av 5

2 Regler for akseptabel bruk av Dells tjenester. All bruk av programvare, nettjenester eller programvareaktiverte tjenester i sammenheng med Tjenestene er underlagt betingelsene som er nedfelt i Regler for akseptabel bruk av Dells tjenester ("AUP"). Disse er tilgjengelige på den adressen som er gitt i tabellen Informasjon om globale websider nedenfor og som legges med i sin helhet via referanse her. PartnerDirect-sertifisertee partnere eller registrerte forhandlere, videreforhandlere og tjenestetilbydere er forpliktet til å sikre seg at deres sluttbrukere godtar betingelsene i AUP før disse tjenestene blir tatt i bruk av sluttbrukere. Prosedyrer for kundestøtte Kundene må ringe Dells tekniske tekniske supportsupport i samsvar med kundens gjeldende serviceavtale når kunden opplever et problem eller mistenker at en harddisk svikter. Kundene mottar feilsøkingsstøtte og telefonbasert støtte i samsvar med kundens gjeldende serviceavtale. Hvis Dells tekniker avgjør at det har vært et problem med harddisken som er dekket av Dells begrensede maskinvaregaranti, vil Dell sende en erstatningsharddisk til kunden etter kundens gjeldende serviceavtale (for eksempel levering etter 4 timer eller neste arbeidsdag). Denne tjenesten gir kunden rett til å returnere den defekte harddisken til Gjenoppretting av t tapt data, og der vil Dell forsøke å gjenopprette så mye data som mulig fra harddisken. Forsendelseskostnader dekkes av Dell for retur av harddisken som sviktet for å forsøke å gjenopprette. Så snart den defekte harddisken ankommer gjenopprettingsverkstedet for regionen, startes prosessen for gjenopprettingsforsøkett og registreringsinformasjon om kundens jobbb legges innn i kundeportalen på Under prosessen for gjenopprettingsforsøket kan kundene logge på portalen for å se gjeldende status for jobben. En oppdatering legges ut innen 48 timer etter at harddisken er mottatt. Etter at gjenopprettingsforsøket er fullført, blir statuss oppdatert på portalen for å gjenspeile om data kunne gjenvinnes, og hvis det var tilfellet, listen over filer som ble gjenopprettet. Gjenopprettede data blir så plassert på spesifiserte medier og sendt tilbake til kunden i kryptert format. Hvis ikke kunden har kjøpt tjenestene Sertifisert sletting av data eller Keep you harddrivekeep your harddrive fra Dell for den defekte harddisken, vil Dell avhente den defekte harddisken. Hvis kunden har kjøpt keep your harddrive, så vil den defekte disken bli returnert til kunden. Hvis kunden har kjøpt Dells sertifiserte sletting av data, vil Dell destrueree harddisken og sende sertifisering for destruksjon til kunden i samsvar med den sertifiserte sletting av data tjenesten... Denne tjenesten omfatter ikke: Sletting av data eller sikkerhetskopi av data Andre aktiviteter som for eksempel installering, avinstallering, relokering, forebyggende vedlikehold, opplæringshjelp, ekstern administrasjon. Alle aktiviteter eller tjenester som ikke er uttrykkelig beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen. Direktee kundestøttee for tredjepartsprodukter eller støtte for versjoner som for øyeblikket ikke er støttet av produsent, leverandør eller partner. Tjenesten kan IKKE selges i kombinasjon med Dell-tjenesten Keep you harddrive i følgende land siden det er forbudt å sende tilbake brukte harddisker til disse landene: Kina Brasil Argentina Tyrkia India Side 2 av 5

3 Kundens ansvar Rapportere hvert tilfelle av harddisksvikt til Dells tekniske support i samsvar med kundens gjeldende serviceavtale. På forespørsel må det leveres delinformasjonn ( PPID ) eller tilstrekkelig informasjon til Dell til å stadfeste at det har oppstått en diskfeil som dekkes av avtalen. Returnere den defekte harddisken i innpakningen som ble benyttet til å levere erstatningsharddisk eller materiell som oppfyller tilsvarende standard. Tjenesten er begrenset til et gjenopprettingsforsøk. Kunden er ansvarlig for å opprettholde full sikkerhetskopi av alle eksisterende data og programmer på alle berørte systemer før levering av denne tjenesten. DELL ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER eller tap av system(er) som følge av tjenestene eller kundestøtte eller noen form for utelatelse, inkludert skjødesløshet, av Dell eller en tredjeparts tjenesteleverandør. Kunden skal etterkomme alle gjeldendee lover om databeskyttelse og personvern og bekrefter at han har alle tillatelser og innvilgelser som er nødvendig fra gjeldende rettighetsholdere til data og informasjon ( inkludert enkeltpersoner når det gjelder deres personopplysninger) til å overføre en harddisk som inneholder slike data og slik informasjon til Dell for gjenoppretting. Dell fraskriver seg alt og ethvertt ansvar for harddisker eller andre medier (og data på disse) som går tapt eller skades mens de er i tredjeparts kommersiell speditørss besittelse. Dennee tjenesten kan kreve at kunden sender sine harddisker utenfor landet eller regionen. Følgelig kan kundenn få ekstra servicetiltak og ansvar knyttet til eksport, som for eksempel utfylling av tollskjemaer og innordning under lokale eksportrestriksjoner. Viktig ekstrainformasjon Tildeling. Dell kan tjenestetilbydere. sette ut disse tjenestene og/eller tjenestebeskrivelsen til kvalifisertee eksterne Avbestilling. Avhengig av reglene for retur til det gjeldendee produktet og tilhørende tjenester samt kundens geografiske plassering, kan kundenn avslutte denne tjenesten innen et gitt antall dager etter at kunden har mottatt det støttede produktet, ved å sende en skriftlig oppsigelse til Dell. Hvis kunden avbestiller tjenesten innen denne perioden vil Dell refundere kunden fullt ut, minus de kostnadene som er oppstått fra eventuelle kundestøttekrav som er fremsatt under denne tjenestebeskrivelsen. Hvis kunden derimot har mottatt det støttede produktet og perioden har utløpt, kan ikke kunden avbestillee tjenesten. Dette avhenger av de gjeldende lovene for staten/landet/regionen kunden befinner seg i, som eventuelt ikke kan endres av denne avtalen. Dell kan avbryte denne tjenesten i løpet av tjenesteperioden av følgende grunner: Kunden har ikke betalt det fulle beløpet for denne tjenestenn i henhold til betingelsenee på fakturaen. Kunden nekter å samarbeide med kundestøtten eller teknikeren på stedet. Kunden overholder ikke betingelsene som er nedsatt i denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell avbryter tjenesten vil Dell sende en skriftlig oppsigelse til den adressen som står på kundens faktura. Oppsigelsen vil inneholde grunnen til at avtalen ble avbrutt og datoen som oppsigelsen gjelder fra. Denne vil ikke være mindre enn ti (10) dager fra den datoen Dell sender oppsigelsen til kunden, hvis ikke statlige lover har andre regler for oppsigelser som ikke kan endres av denne avtalen. HVIS DELL AVBRYTER DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL DET SOM ER NEVNT I DETTEE AVSNITTET, ER IKKE KUNDEN BERETTIGET TIL REFUSJON AV BETALTE AVGIFTER ELLER TIL ETTERGIVELSE AV UTESTÅENDE GJELD TIL DELL. Flytting. Denne tjenesten leveres til de(n) adressen(e) som står på kundens faktura. Tjenesten er ikke tilgjengeligg alle steder. Dells forpliktelse til å tilby tjenestene til støttede produkter som flyttes til et annet sted, avhenger av om denne tjenesten er tilgjengeligg på dette stedet. Dette kan medføree ytterligere kostnader, inspeksjonn og sertifisering av støttede produkter som flyttes, til Dells gjeldende konsultasjonssatser for tidsbruk Side 3 av 5

4 og materialer. Kundenn må gi Dell tilstrekkelig og trygg tilgang til kundens fasiliteter oppfylle sine forpliktelser uten at det påløper Dell noen kostnader. slik at Dell skal kunne Eierskap av servicedeler. Alle servicedeler fra Dell som fjernes fra det støttede produktet og returneres til Dell, faller inn under Dells eiendom. Kunden må betale Dell gjeldende utsalgspris for alle servicedeler som er fjernet fra systemet og beholdt av kunden, (unntatt harddiskerr fra systemer som er dekket av Dell ProSupport- fra Dell. tjenestene Sertifisert datadestruksjon eller Behold harddisken) hvis kunden har mottatt erstatningsdeler Dell benytter nye og (der loven tillater det) reparerte deler laget av ulike produsenter ved garantireparasjoner. Varighet og fornyelse. Kunden vil motta tjenester i den perioden som er beskrevet på kundens Dell-faktura. Før tjenesteperioden utløper kan kunden få anledning til å forlenge perioden avhengig av tilgjengelige alternativer som gjelder på det tidspunkt i samsvar med Dells gjeldende prosedyrer. Dessuten kan Dell velge å foreslå en fornyelse av avtalen ved å sende kunden en faktura for å fornye tjenesten. Kunden kan da velge (der det er tillatt ifølge loven), å akseptere en slik fornyelse av tjenesten ved å betale denne fakturaen innen betalingsfristen. Betaling av fornyingsfakturaer indikerer også at kunden godtar at varigheten til denne tjenesten forlenges. Ved å fornye denne tjenesten godtar også kunden at de gjeldende betingelsene fortsetter å gjelde i den utvidede perioden. Hvis kunden velger å ikke betale fornyelsesfakturaen, vil tjenesten avsluttes fra utløpsdatoen som er angitt i kundens opprinneligee eller sist betalte faktura. Overføring av tjeneste. Avhengig av de begrensningene som er nedlagt i denne tjenestebeskrivelsen, kan kunden overføre denne tjenesten til en tredjepart som kjøper kundens fullstendigee støttede produkt før tjenesteperioden er utløpt. Dette avhenger av at kunden er den originale kjøperen av produktet og denne tjenesten, eller at kunden kjøpte det støttede produktet og denne tjenesten fra sin originale eier (eller en tidligere overfører), samt at reglendee for overføring er fulgt. Overføringsgebyr kan påbeløpe. Vennligst merk at hvis kunden eller kundens overfører flytter det støttede produktet til en geografisk plassering hvor dennee tjenesten ikke er tilgjengelig eller ikke er tilgjengelig til den samme prisen som kunden betalte for tjenesten, kan det hende kunden ikke har samme dekningsgrad, eller det kan påløpe ytterligere kostnader for å opprettholde de samme kategorienee for kundestøttedekning på den nye plasseringen. Hvis kunden velger å ikke betale disse ekstra kostnadene, kan kundens tjenestenivå bli justert automatisk til de kundestøttekategorienee som er tilgjengelige til samme eller lavere pris på den nye plasseringen, uten refusjonsmuligheter. Side 4 av 5

5 Informasjonn om globale websider Kundeplasser ing Hovedavtale for kundetjenest ter og tjenestekont rakter PartnerDirect og forhandler betingelser og vilkår Regler for akseptabel bruk av Dells tjenester. USA, Latin- Amerika og Karibia Canadaa www. dell.ca Europa, Midtøsten og Afrika euro.dell.com/service-descriptions ges/dppemea/uk/termsofuse.as px Asia, Stillehavet Japan og * Vennligst bruk rullegardinmenyen Velg et land, som du finner på Dell OptiPlex, Dell Precision, Dell Latitude og Dell Vostro varemerkerr for Dell, Inc. Side 5 av 5

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

REGLER FOR PERSONVERNOG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) ZARA

REGLER FOR PERSONVERNOG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) ZARA REGLER FOR PERSONVERNOG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER) ZARA 1. Hver gang du bruker dette nettstedet, er du bundet til de reglene for personvern og cookies som er gyldige i det øyeblikket, og du bør sjekke

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Johnson Controls personvernerklæring

Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls personvernerklæring Johnson Controls, Inc. og deres tilknyttede selskaper (i sin helhet kalt Johnson Controls, vi, oss eller vår) tar personvern på alvor og er forpliktet til å behandle

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014 Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret Til nye elever skoleåret 2013 2014 og deres foresatte Denne informasjonspakken inneholder følgende: Innhold

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer