Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data"

Transkript

1 Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS, Asset Recovery Services). Denne tjenesten gir deg en miljøvennlig og praktisk måte å avhende datautstyr på. Tjenesten kan deles inn i fire hovedfunksjoner: (1) Planlegging, (2) henting, (3) behandling og (4) rapportering. Vilkår Definisjoner og uttrykk: Følgende definisjoner gjelder for uttrykk som brukes i denne Tjenestebeskrivelsen: a. Med ID-merke menes en ekstern etikett som Kunden har festet til en enhet. b. Med Dells logistikkleverandør menes en logistikkleverandør som handler på vegne av Dell. c. Med logistikk-id menes den unike ID-en som registreres av Dell for hver enhet som hentes. d. Med henting menes henteprosessen som brukes for henting av utstyret fra kundens lokaler. e. Med enhet menes hver stasjonære eller bærbare datamaskin (for eksempel bærbar PC, nett-pc osv.), skjerm, skriver eller annen IT-maskinvare (med samlebetegnelsen utstyr ). f. Med serienummer menes den unike ID-en som produsenten har tildelt en enhet. g. Med tjeneste(r) menes prosessene for ressursgjenvinning som er beskrevet i denne Tjenestebeskrivelsen. h. Med sted menes lokalene som Kunden har angitt for henting. i. Med UEPP menes Dells månedlige Used Equipment Purchase Pricelist (liste over innkjøpspriser for brukt utstyr). UEPP-listen er tidsbegrenset, og verdiene varierer fra måned til måned. Kontakt Dells kundeteam for å få den mest oppdaterte UEPP-listen. j. Med verdigjenvinning menes kompensasjon som gis til Kunden for hver enhet som er behandlet i forbindelse med tjenesten, og som Dell har fastslått at kan videreselges. Denne avtalen (Tjenestebeskrivelsen) er inngått mellom kunden (Kunden) og Dell-enheten som er angitt på Kundens faktura (Dell). Ved kjøp av disse tjenestene (som definert i dette dokumentet) fra Dell samtykker Kunden i å være bundet av alle vilkårene som er framsatt i denne Tjenestebeskrivelsen. Les nøye gjennom denne Tjenestebeskrivelsen, og vær oppmerksom på at Dell når som helst kan endre vilkårene i denne Tjenestebeskrivelse ved å legge ut en oppdatering på Denne tjenesten leveres i forbindelse med Kundens separate, undertegnede hovedavtale for kundetjenester med Dell, som uttrykkelig gir Kunden retten til å bestille ARS-tjenester i henhold til denne eller, hvis det ikke er inngått noen slik avtale, Dells hovedavtale for kundetjenester (CMSA), som er tilgjengelig på og innlemmet i sin helhet i dette dokumentet ved referanser. Ikke desto mindre, i tilfelle det skulle oppstå en uløselig konflikt mellom bestemmelsene i denne Tjenestebeskrivelsen og CMSA-en (eller en annen separat undertegnet avtale), samtykker Kunden herved i at det er bestemmelsene i denne Tjenestebeskrivelsen som skal gjelde, ettersom disse bestemmelsene ble godtatt etter bestemmelsene i den aktuelle hovedavtalen. * URL-en kobler Kunden til Dells globale webside for servicekontrakter, hvor Kunden velger region, foretrukket språk (hvis aktuelt) og det riktige forretningssegmentet der tjenesten ble kjøpt (for eksempel store bedrifter, små- og mellomstore bedrifter og/eller offentlig sektor). Kunden vil deretter få muligheten til å velge og lese gjennom den riktige servicekontrakten. Du kan også kontakte din Dell-salgsrepresentant hvis du trenger hjelp til å finne en servicekontrakt. ARS Resale & Recycle Page 1

2 Dells ansvar 1. Planlegging. a. Henting. Dell vil tildele Dells logistikkleverandør oppgaven å hente og frakte utstyret. Dells logistikkleverandør vil kontakte Kunden for å bekrefte antall enheter og avtale et passende tidspunkt fra mandag til fredag mellom kl og (lokal tid) for henting, på hvert sted. Hentingen vil som regel tidligst legges til tre (3) arbeidsdager etter kontaktdatoen. b. Endringer/avbestillinger. Kunden må varsle om endringer eller avbestillinger to (2) arbeidsdager før den planlagte datoen for tjenestene for å unngå tilleggsavgifter. 2. Henting. Dells logistikkleverandør skal: a. Ankomme stedet, kontakte Kundens representant på stedet og fortsette til hentestedet. b. Registrere en unik logistikk-id for hver enhet og registrere antall enheter som fjernes fra stedet, i henterapporten. c. Pakke utstyret ved hjelp av paller, mellomleggsplater og krympeplast. (Merk! Utstyret pakkes ikke individuelt se Kundens ansvar). d. Levere konnossement eller fraktbrev som må signeres, til Kunden før stedet forlates. e. Transportere utstyret til Dells behandlingssted. 3. Behandling. Ved ankomst til Dells behandlingssted for utstyret vil Dell utføre følgende: a. Kontroll: 1) Registrere logistikk-id-en for hver enhet i et lagersystem med sporing. 2) Registrere følgende opplysninger for hver stasjonære eller bærbare datamaskin, skjerm og skriver i oppgjørsrapporten for utstyret: Fabrikat, modell, produsent, serienummer, ID-merke (hvis det finnes) og skjermstørrelse (hvis aktuelt). 3) Registrere følgende for hver løs harddisk i oppgjørsrapporten for utstyret: Fabrikat, modellnummer, produsent, serienummer (hvis det finnes). 4) Registrere følgende for alle andre enheter: En beskrivelse som identifiserer enheten, enhetens tilstand, produsent, serienummer (hvis aktuelt), ID-merke (hvis aktuelt) og enhetens vekt. 5) Fjerne eventuelle ID-merker. b. Funksjonstest: Teste og registrere resultatene for følgende enheter i oppgjørsrapporten for utstyret: Stasjonær eller bærbar datamaskin: - Funksjonalitet - Mengde RAM - Antall og størrelse på harddisker - Prosessorhastighet - CD-ROM eller DVD installert - Visuell inspeksjon av fungerende LCD-skjerm (bærbare datamaskiner) Skjermer: funksjonalitet Skrivere: funksjonalitet c. Kosmetisk klassifisering: For alt utstyr som er testet for funksjonalitet, vil den kosmetiske tilstanden til hver enhet bli registrert i oppgjørsrapporten for utstyret, for eksempel slik:* (*Merk: Klassifiseringer kan variere fra region til region) Klasse C: Brukt utstyr, komplett og funksjonelt med normal slitasje. Klasse D: Brukt utstyr hvor komponenter mangler eller som har kosmetiske skader som er i overkant av det som kan kalles normal slitasje. Klasse S eller skrap: Brukt utstyr (uegnet for videresalg) som skal resirkuleres eller demonteres, slik at enheter kan brukes. Omfatter også brukt utstyr som ikke lenger er funksjonelt på markedet, mangler viktige komponenter eller har så store kosmetiske skader at det ikke kan selges videre. d. Verdioptimalisering: Det vil gjøres et forsøk på å optimalisere verdien av utstyr som egner seg for videresalg, og på verdigjenvinning. Kunden erkjenner at for å kunne oppnå maksimal verdigjenvinning ARS Resale & Recycle Page 2

3 må utstyret være (a) fungerende og inkludere strømledninger og andre elementer som kreves for at hver enhet skal kunne godkjennes gjennom en OEM-driftstest, og (b) i god kosmetisk stand, slik at det ikke trenger mer enn en lett rengjøring, og uten sprukket plast, slik at alt utstyret kan videreselges som fungerende med normal slitasje for lignende brukt utstyr. e. Videresalg og verdigjenvinning: 1) Verdigjenvinningen for hver enhet som oppfyller retningslinjene for UEPP-prising, baseres på verdien av slike enheter, som angitt i UEPP-listen for den måneden utstyret ble behandlet. Verdigjenvinningen for enheter som kan videreselges, men som ikke oppfyller retningslinjene for UEPP-prising, fastsettes ved å ta verdien av den aktuelle enheten, som angitt på UEPP-listen for den måneden enheten ble behandlet, og deretter redusere den for å oppveie for de faktorene som gjorde at enheten ikke oppfylte retningslinjene for UEPP-prising. 2) For verdigjenvinningen kan det utføres justeringer på hver enhet i den grad Dell etter eget skjønn finner det rimelig. 3) Verdigjenvinningen for hver enhet vil framsettes i oppgjørsrapporten for utstyret og vil være bindende for Kunden. 4) Enheter som ikke består funksjonstesten, eller som klassifiseres som Skrap (se Klasse S i definisjonen av klassifiseringer i punkt 4.b) under den kosmetiske testen, vil bli resirkulert eller kassert av Dell på en måte som samsvarer med alle gjeldende lover, forskrifter og krav. 5) I følgende tilfeller har Kunden mulighet for å få verdigjenvinning: a. For utstyr som hentes i USA eller Canada innen tretti (30) arbeidsdager etter at en oppgjørsrapport for utstyr er levert, og forutsatt at Dell har lagret den nødvendige remisseinformasjonen for Kunden, skal Dell betale Kunden verdigjenvinningsbeløpet for utstyr som er behandlet i samsvar med kriteriene ovenfor. b. For utstyr som hentes utenfor USA eller Canada, har Dells tjenesteleverandør ansvaret for å refundere Kunden ved mottak av en gyldig faktura fra Dells Kunde. Dell vil gi detaljert informasjon sammen med hver oppgjørsrapport for utstyret, for å hjelpe Kunden med å opprette den nødvendige fakturaen. 6) Verdigjenvinningen er avgiftsbelagt, og hver part skal betale alle skyldige salgs-, vare- og tjenesteavgifter med hensyn til beløpene som skal betales herunder. f. Kassering av harddisker: 1) Utføre sletting av data i tre (3) omganger på funksjonelle og riktig plasserte harddisker i en stasjonær eller bærbar datamaskin eller server som kan videreselges. 2) Destruere og kassere alle andre harddisker på en måte som samsvarer med alle gjeldende lover, forskrifter og krav. g. Kassering av annet utstyr: Alt annet utstyr som ikke egner seg for videresalg ovenfor, vil bli demontert og enten resirkulert, brukt om igjen eller kassert av Dell på en måte som samsvarer med alle gjeldende lover, forskrifter og krav. 4. Rapportering. Dell skal innen 35 arbeidsdager* fra hentedatoen sende Kunden følgende rapporter via e- post: a. Oppgjørsrapport for utstyr b. Bekreftelse på avhending som bekrefter at alle harddisker ble slettet eller destruert i samsvar med punkt 4.f over, og at avhendingen/resirkuleringen av alt annet utstyr ble utført i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Kundens ansvar (*For henting på oversjøiske områder, øyer og andre fjerntliggende steder gjelder en lengre ventetid for rapportering) 1. Generelt. KUNDEN SKAL TA SIKKERHETSKOPI AV ALLE DATA OG ALL PROGRAMVARE KUNDEN ØNSKER Å BEHOLDE, FØR UTSTYRET GJØRES TILGJENGELIG FOR DELL. Tjenester som leveres under denne Tjenestebeskrivelsen, inkluderer ikke gjenoppretting av data eller programvare fra utstyret. ARS Resale & Recycle Page 3

4 2. Fjerning av data. KUNDEN SKAL FJERNE ALLE KONFIDENSIELLE, OPPHAVSRETTSBESKYTTEDE, SENSITIVE ELLER ANDRE IKKE-OFFENTLIGE DATA OG TREDJEPARTSPROGRAMVARE FRA ALT UTSTYR FØR HENTING AV DELLS LOGISTIKKLEVERANDØR. 3. Henting. Før henting skjer, skal Kunden: a. Varsle om eventuelle problemer med tilgang til stedet eller tidsbegrensninger når hentingen planlegges. b. Fjerne alle løse datalagringsmedier fra utstyret og beholde disse (for eksempel CD-er, DVD-er, ZIPdisker). c. Samle utstyret på hvert sted i en grunnetasje som Dells logistikkleverandør med rimelighet kan få tilgang til (hentestedet). d. Gi tilgang til en representant på stedet som skal vise Dells logistikkleverandør til utstyret. e. Pakke ut alt utstyr og skille det klart og tydelig fra utstyr som ikke skal hentes. (Merk: Hvis utstyret er pakket inn av Kunden før hentingen, kan Dell kreve at det avtales et nytt tidspunkt for henting på Kundens bekostning). f. Kontrollere at utstyret bare inneholder maskinvare og ikke andre produkter, materialer, emballasje eller esker. g. Avslutte eller overføre alle lisenser i tilknytning til tredjepartsprogramvare (inkludert, men ikke begrenset til, eventuell programvare for tyveriforhindring eller programvare for sporing av bærbar PC) som finnes på utstyret. h. Kontrollere at utstyret er komplett og riktig sammensatt, ettersom verdien av utstyr som har blitt demontert (for eksempel harddisker, minne eller batterier som mangler i systemet), kan bli redusert eller eliminert. 4. Kundegaranti. Kunden framholder og garanterer følgende: (a) Kunden har full eiendomsrett og handelsrett til utstyret, som er fri for fordringshaveres panteretter, krav og heftelser av enhver type. (b) Kunden har fjernet alle konfidensielle, opphavsrettsbeskyttede, sensitive eller ikke-offentlige data fra utstyret. (c) Kunden har tillatelse til å selge dette utstyret og garanterer at et slikt salg ikke skal resultere i Kundens brudd på eventuelle avtaler eller dommer som er bindende for Kunden. (d) Utstyret fungerer i henhold til produsentens publiserte spesifikasjoner ved levering til Dell, med mindre noe annet er framsatt av Kunden og skriftlig anerkjent av Dell før henting. Hvis kunden ikke oppfyller sine forpliktelser eller garantier som er beskrevet i denne Tjenestebeskrivelsen, skal ikke Dell være forpliktet til å levere tjenestene eller være ansvarlig for eventuelle skader som følge av Kundens brudd. Alternativt kan Kunden bli pålagt tilleggsavgifter og -kostnader for å dekke eventuell ekstra tid eller materialer som har gått med, eller tap eller skader som eventuelt har oppstått for Dell eller Dells leverandører. Priser og betalingsvilkår Kunden faktureres per enhet og i henhold til minimumsantallet for henting som er angitt i tabellen nedenfor. For antall under minimumsantallet for regionen, tilkommer en avgift som tilsvarer kostnaden for det angitte minimumet, per henting. Canada, Europa, Dell-region* USA Midtøsten og Afrika APJ Minimum antall enheter per 10 enheter 20 enheter 30 enheter henting *Geografiske begrensninger kan forekomme Prisen per enhet vil bli framsatt i et pristilbud fra Dell og inkluderer tilhørende kabler, eksterne enheter, dokkingstasjoner, portreplikatorer, eksterne stasjoner, tastaturer og mus. Andre gjenstander vil bli samlet, veid og fakturert i henhold til prisen for én enhet per 18 kg utstyr. ARS Resale & Recycle Page 4

5 Henting og/eller resirkulering av Kundens emballasje/esker er ikke inkludert i kostnadene for denne tjenesten og vil være gjenstand for tilleggsavgifter. Kunden samtykker herved i å betale prisen for hver enhet i henhold til den gjeldende bestillingsbekreftelsen fra Dell, samt eventuelle tilleggsavgifter eller -kostnader som er framsatt i denne Tjenestebeskrivelsen. Kunden erkjenner og samtykker i at Dell skal ha rett til å avregne beløp som tilkommer Dell i henhold til denne Tjenestebeskrivelsen, mot beløp som skal betales av Dell til Kunden. Tilleggsavgifter. Tjenester som ytes av Dell for flere enheter enn det bestilte antallet, vil bli fakturert i henhold til prisen per enhet for den aktuelle tjenesten. Standard transportavgifter er inkludert i tjenesten. o o For enheter som veier mer enn 18 kg, kan det pålegges en tilleggsavgift for transport. Henting på oversjøiske områder, øyer og andre fjerntliggende steder vil være gjenstand for tilleggsavgifter. Hvis Kunden, stedet og/eller utstyret ikke oppfyller kravene som er framsatt i denne Tjenestebeskrivelsen, må det avtales et nytt tidspunkt for de aktuelle tjenestene og/eller pålegges tilleggsavgifter. Tilgangs-, tidseller kjøretøyrestriksjoner kan medføre tilleggsavgifter. Mislykkede forsøk på henting av Dells logistikkleverandør, hvor Kunden ikke er klar eller utstyret ikke er klart (hvis for eksempel Kunden har pakket utstyret før henting) på det avtalte tidspunktet for henting, kan resultere i tilleggsavgifter. Kunden vil stå ansvarlig for eventuelle kostnader som skyldes at feil utstyr identifiseres for henting. Viktig tilleggsinformasjon Ikke overførbar. Tjenesten er ikke overførbar. Dells partnere. Dell forbeholder seg retten til å levere disse tjenestene, i sin helhet eller delvis, ved hjelp av tredjeparts tjenesteleverandører. Endring eller avbestilling av tjenesten. Kunden må varsle om endringer eller avbestillinger to (2) arbeidsdager før den planlagte datoen for tjenestene for å unngå tilleggsavgifter. Hvis Kunden vil avbestille tjenesten, må det sendes en forespørsel til Dells kundeteam. Hvis Kunden har avtalt henting direkte med Dells logistikkleverandør, må Kunden også kontakte den samme logistikkleverandøren for å avbestille hentingen. Ingen retur. Utstyr kan ikke returneres når det først er hentet. Ingen forurensede produkter. Denne tjenesten kan ikke leveres for utstyr som er eller har blitt forurenset eller mistenkes for å være forurenset av kjemikalier, biologiske midler eller andre stoffer som ikke er en del av det opprinnelige, nye utstyret, eller på annen måte er forbundet med vanlige kontormiljøer. Kunden er ansvarlig for alle kostnader og utgifter som måtte oppstå ved unnlatelse av å informere Dell om slik forurensing. Eiendomsrett og tapsrisiko: Dell eller Dells logistikkleverandør vil bære risikoen for tap av eller skader på utstyret etter avreise fra hentestedet. Eiendomsretten skal anses å gå over til Dell eller Dells logistikkleverandør ved mottak og besittelse av utstyret av Dell eller Dells logistikkleverandør. Sikkerhetskopiering av programvare/data. DELL FRASKRIVER SEG HERVED ALT ANSVAR FOR ALL GJENOPPRETTING AV DATA ELLER PROGRAMVARE PÅ UTSTYR. Forretningsmessig rimelige begrensninger av tjenestens omfang. Dell kan avslå å levere tjenester hvis utstyrets stand, størrelse eller plassering etter Dells vurdering utgjør en urimelig risiko for Dell eller Dells tjenesteleverandører, eller ligger utenfor tjenesteomfanget. Dell er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse i levering av tjenester som skyldes forhold utenfor Dells kontroll. Begrensninger for sletting av data. Ingen dataslettingsprosess etterlater en harddisk like fri for uleselige, gjenværende data som et nytt produkt. Dell gir ingen (i) anbefalinger med hensyn til Kundens datafjerningsbehov eller (ii) forestillinger når det gjelder effektiviteten ved én metode for datafjerning i forhold til en annen. ARS Resale & Recycle Page 5

6 Vilkår. Ettersom det utelukkende berører tjenestene som leveres i henhold til denne Tjenestebeskrivelsen, og på tross av eventuelle motstridende vilkår i CMSA-en, hovedavtalen for kundetjenester eller en annen avtale som gjelder for disse tjenestene, gjelder følgende vilkår: A. Garanti. DELL INNESTÅR FOR AT AT DE VIL UTFØRE TJENESTEN MED RIMELIG FORSIKTIGHET. DELL GIR INGEN ANDRE GARANTIER OG FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, UTTALTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. B. Ansvarsbegrensning. DELLS OG DELLS TJENESTELEVERANDØRERS ANSVAR FOR TJENESTER SOM ER LEVERT I HENHOLD TIL DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN, VIL TIL ENHVER TID VÆRE UNDERLAGT FØLGENDE BEGRENSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSER: 1. DELL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOE AV DET FØLGENDE: (I) TAP AV FORTJENESTE, TAP AV HANDEL ELLER OPPFYLLELSE AV TREDJEPARTSKRAV SOM KAN GJELDE FOR DATA PÅ UTSTYRET, (II) FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER STRAFFESKADER (HVIS AKTUELT) ELLER (III) KRAV FRA TREDJEPARTER. 2. DELL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED ØDELEGGELSE, TAP, OFFENTLIGGJØRING ELLER BRUK AV DATA, KONFIDENSIELL INFORMASJON ELLER TREDJEPARTSPROGRAMVARE SOM KUNDEN IKKE HAR FJERNET FRA UTSTYRET FØR DET BLE GJORT TILGJENGELIG FOR HENTING AV DELL. 3. DELLS MAKSIMALE OG ENESTE ANSVAR SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED ETHVERT KRAV FOR TAP AV EN HVILKEN SOM HELST FYSISK GJENSTAND, SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE DENNES VERDI SOM ER ANGITT PÅ UEPP-LISTEN FOR DEN MÅNEDEN DA DET BLE OPPDAGET AT GJENSTANDEN VAR GÅTT TAPT. 4. DELLS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE ERSTATNINGSKRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN INNENFOR ET HVILKET SOM HELST KALENDERÅR, SKAL IKKE OVERSTIGE DET TOTALE AVGIFTSBELØPET SOM ER BETALT ELLER SKAL BETALES AV KUNDEN I HENHOLD TIL DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN I DET AKTUELLE KALENDERÅRET. DELL BEGRENSER IKKE SITT ANSVAR FOR SVINDEL, PERSONSKADE ELLER DØD SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV UAKTSOMHET, ELLER FOR ETHVERT ANNET TAP SOM IKKE KAN BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. DERSOM GJELDENDE LOV FORBYR ENHVER BEGRENSNING AV ANSVAR I DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN, SAMTYKKER PARTENE I AT SLIK BEGRENSNING SKAL ENDRES, UTEN NOEN PROTEST FRA PARTENES SIDE, SLIK AT DEN I VIDESTE FORSTAND GJELDER SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET. ARS Resale & Recycle Page 6

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell Tjenester Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell har gleden av å kunne tilby tjenester

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Resirkulering av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse").

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel

Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel Dells tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel Tjenesteoversikt Dell har gleden av å levere videresalgs- og resirkuleringstjenester. Denne tjenesten

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Donasjon av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ( tjenesten(e) ) iht. denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Innbytte av IT-utstyr med datafjerning utenfor stedet - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Innbytte av IT-utstyr med datafjerning på stedet - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ( tjenesten(e) ) iht. denne tjenestebeskrivelsen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én eller flere (som angitt

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Smart Grid Norway. RMA Policy

Smart Grid Norway. RMA Policy Smart Grid Norway RMA Policy Publisert: 08.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garanti og defekte produkter... 3 1.1 Garanti... 3 1.2 Defekte produkter... 3 2 Hvordan motta RMA nummer?... 4 3 Pakking og frakt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet Tjenesten er et supplement til standardinstallasjonen av et nytt

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen av en enkelt PowerConnect Ethernet-svitsj, inkludert

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang Tjenesten gjelder installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer,

b. Medieelementer og maler. Du har rett til å fremstille eksemplarer av og bruke fotografier, utklipp, animasjoner, lyder, musikk, figurer, LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE SKRIVEBORDSPROGRAMVARE FOR 2007 MICROSOFT OFFICE-SYSTEMET Nedenfor finner du tre separate sett med lisensvilkår. Bare ett gjelder for deg. Når du skal avgjøre hvilke

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av et Dell PowerVault diskundersystem i MDserien SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder installasjon, konfigurasjon og grunnleggende

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Garanti for implantat- systemer

Garanti for implantat- systemer Garanti for implantat- systemer Garanti for implantatsystemer implantater og komponenter zirconia instrumenter livstid 5 år 3 år Etter sammenslåingen av Astra Tech Dental og DENTSPLY Friadent kan DENTSPLY

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Definisjoner Aksept Avtalen Kunden Kundespesifikke Prosjekter Konfidensiell Informasjon Leveranse Opphavsrettigheter Skatt Syndikerte Prosjekter Tilbud Tjeneste

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

SALGSBETINGELSER. Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa

SALGSBETINGELSER. Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa SALGSBETINGELSER Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa 1. Kjøpekontrakt Kjøper har ved sin underskrift på kjøpekontrakten bekreftet å ha gjort seg kjent med og godtatt nedenfor nevnte vilkår.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder Introduksjon Dell har gleden av å levere garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder ("tjenesten(e)")

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Reglement for bærbare PCer til elevene Revidert 20.08.11.

Reglement for bærbare PCer til elevene Revidert 20.08.11. Reglement for bærbare PCer til elevene Revidert 20.08.11. Fastsatt av fylkesdirektør opplæring og tjenester/videregående opplæring, 25.06.2010. 1. Generelt Fylkestinget i Akershus har bestemt at undervisningen

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk slår følge med avisen helt hjem til leseren. De fleste ønsker å holde seg orientert om hva som skjer i lokalsamfunnet.

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server

Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og kontroll av en Dell PowerEdge -server Denne tjenesten gir fysisk installasjon, kontroll og oppstart av én ny Dell

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder

Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder Komplett diagnostiserings- og reparasjonsløsning PEUGEOT tilbyr uavhengige verksteder en diagnostiserings- og reparasjonsløsning for vedlikehold

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

Konsulentbistand og lisens for oppsett av integrasjon mellom VISMA Flyt skole og ephorte

Konsulentbistand og lisens for oppsett av integrasjon mellom VISMA Flyt skole og ephorte tvy evry Com Konsulentbistand og lisens for oppsett av integrasjon mellom VISMA Flyt skole og ephorte Disse betingelsene gjelder for leveranse av konsulentbistand fra EVRY AS. Bistanden utføres etter spesifikasjoner

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller

produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE WINDOWS VISTA BUSINESS N Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og produsenten av enheten som distribuerer programvaren med enheten, eller den som installerte

Detaljer