Begrenset garanti og teknisk støtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset garanti og teknisk støtte"

Transkript

1 Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Begrensede garantiperioder Maskinvare som omfattes HP- eller Compaq-datamaskiner med year (1 år) eller years (2 år) angitt på serienummeretiketten på undersiden av datamaskinen. Inkludert HP-tilbehør og batterier Tilbehør fra tredjepart Garantiperiodens varighet 1 eller 2 år, avhengig av serienummeretiketten. 1 år Garanteres ikke av HP. Se produsentens garanti. Generelle betingelser Denne begrensede garantien gjelder HP- og/eller Compaq-merkede maskinvareprodukter ( HP-produkter ) som selges eller leases av Hewlett-Packard Company, dets datterselskaper, filialer, autoriserte forhandlere eller landsdekkende distributører (kollektivt omtalt i denne begrensede garantien som HP ). Unntatt der det uttrykkelig er fastsatt i denne begrensede garantien, gir ikke HP noen andre garantier eller betingelser, uttrykkelige eller underforståtte, inklusive alle underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. HP fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og betingelser som ikke er angitt i denne begrensede garantien. Eventuelle underforståtte garantier som kan være lovpålagt, har en varighet begrenset til denne begrensede garantiperioden. Enkelte stater eller land tillater ikke begrensning av hvor lenge en underforstått garanti kan vare, og heller ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader for konsumentprodukter. I slike stater eller land er det mulig at enkelte utelukkelser eller begrensninger i denne begrensede garantien ikke gjelder for deg. Denne begrensede garantien gjelder bare i land der HP har markedsført dette produktet. Graden av garantiservice du vil motta kan variere avhengig av lokale standarder. HP-produktet blir kun reparert i det landet hvor det ble markedsført. Hvis du er utenfor landet hvor produktet ble markedsført, må du kanskje selv bekoste utgiftene til forsendelse av produktet til et autorisert reparasjonssted. HP vil ikke endre produktets form, tilpasning eller funksjon for at det skal fungere i et land der det av juridiske eller regulative grunner ikke var meningen at det skulle fungere. Du har rett til garantiservice i henhold til betingelsene og vilkårene i dette dokumentet hvis det blir nødvendig å reparere ditt HP-produkt i den begrensede garantiperioden. HP garanterer at HP-produktet og alle produktets interne komponenter som du har kjøpt eller leaset fra HP, er uten defekter i materialer og utførelse under normal bruk i løpet av den begrensede garantiperioden. Den begrensede garantiperioden starter ved tidspunktet for kjøp eller leasing fra HP. Din daterte kvittering for kjøp eller levering som viser tidspunktet for kjøp eller leasing av produktet, er ditt bevis for kjøps- eller leasingdato. Som en betingelse for å motta garantiservice kan du bli bedt om å fremlegge bevis for kjøp eller leasing. Oppladbare batterier er gjenstand for en 1-års garanti. De arver ikke den gjenstående serviceperioden for produktet som de er koblet til, og eventuell garantiservice for produktet får ikke anvendelse. HP-produkter fremstilles fra nye komponenter, eller fra nye og brukte komponenter med tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye komponenter. Utskiftingsdeler kan være nye, eller av tilsvarende spesifikasjon som nye. I løpet av den begrensede garantiperioden vil HP reparere eller erstatte de mangelfulle delene Norsk 1

2 eller det mangelfulle HP-produktet. Alle komponenter eller maskinvareprodukter som fjernes i henhold til denne begrensede garantien, skal være HPs eiendom. Erstatningsdelen eller -produktet overtar enten den fjernede delens eller produktets begrensede garantistatus eller reservedelens nitti (90) dagers begrensede garanti. HP kan etter eget skjønn velge å forsyne deg med en erstatningsenhet etter HPs valg som er minst likeverdig med ditt HP-produkt når det gjelder maskinvareytelse. HP forbeholder seg retten til etter eget skjønn å velge refusjon av kjøpsprisen eller leasinginnbetalingene (minus renter) i stedet for en utskiftning. Dette er din eneste erstatning for mangelfulle produkter. HP er ikke ansvarlig for skade på eller tap av programmer, data eller uttakbare lagringsmedier. HP er ikke ansvarlig for gjenoppretting eller reinstallering av andre programmer eller data enn programvare installert av hp da hp-produktet ble produsert. HP garanterer ikke at bruken av dette produktet vil foregå uavbrutt eller feilfritt. HP er ikke ansvarlig for skade som skjer som en følge av din unnlatelse av å følge anvisningene som fulgte med HP-produktet. Denne begrensede garantien gjelder ikke forbruksdeler. Denne begrensede garantien gjelder ikke noe produkt som har fått fjernet serienummeret eller er blitt skadet eller gjort defekt (a) som en følge av uhell, misbruk, feil bruk eller andre ytre årsaker; (b) ved bruk utenfor de parametere for bruk som er angitt i brukerdokumentasjonen som ble levert med produktet; (c) ved bruk av deler som ikke er produsert eller solgt av HP; eller (d) ved modifisering eller service foretatt av andre enn (i) HP, (ii) en autorisert HP-serviceleverandør eller (iii) din egen installering av utskiftbare sluttbrukerprodukter dersom slike er tilgjengelige for ditt produkt i landet der servicen skjer. Disse betingelser og vilkår utgjør den fullstendige og eksklusive garantiavtalen mellom deg og HP vedrørende HP-produktet som du har kjøpt eller leaset. Disse betingelser og vilkår erstatter alle tidligere avtaler eller representasjoner inklusive representasjoner utført i HPs salgsmateriale eller råd gitt til deg av HP eller en agent for eller ansatt hos HP som kan ha vært gitt i sammenheng med kjøp eller leasing av HP-produktet. Ingen forandring av vilkårene i denne begrensede garantien er gyldig, med mindre den er skriftlig og undertegnet av en autorisert representant for HP. I likhet med alle batterier, vil den maksimale kapasiteten til batteriet som følger med HP-produktet bli redusert med bruk over tid. Batterigarantien dekker følgelig ikke endringer i batterikapasitet. Batteriet er bare garantert mot defekter ved materialer eller fabrikasjon som fører til funksjonsfeil. For å avgjøre om batteriet har en funksjonsfeil som er garantiberettiget, kan det være at du må kjøre en HP-diagnosetest. Batterilevetiden som sådan er ikke gjenstand for garanti, og vil avhenge av produktkonfigurasjon og bruk, inkludert uten å være begrenset til produktmodell, programvare som benyttes, strømsparingsinnstillinger og produktegenskaper. Ansvarsbegrensning Hvis ditt HP-produkt ikke fungerer som garantert ovenfor, skal ditt eneste og eksklusive rettsmiddel (etter HPs eget skjønn) være ett av følgende: reparasjon av HP-produktet, utskifting av HP-produktet eller tilbakebetaling av kjøpsprisen eller leasing-innbetalingene (minus renter). HPs maksimale ansvar under denne begrensede garantien er uttrykkelig begrenset til det laveste av den prisen du har betalt for produktet og kostnadene til reparasjon eller utskifting av maskinvarekomponenter som fungerer feilaktig under normale bruksforhold. HP er ikke ansvarlig for noen skade som skyldes produktet eller produktets manglende ytelse, inklusive tap av fortjeneste eller besparelse, eller spesielle skader, tilfeldige skader eller følgeskader. HP er ikke ansvarlig for noe krav fremsatt av tredjepart eller av deg på vegne av tredjepart. Denne ansvarsbegrensning gjelder enten det kreves skadeerstatning, eller et krav er fremsatt under denne begrensede garantien eller som sivilt søksmål (inklusive forsømmelighet og rent produktansvar), kontraktsmessig krav eller ethvert annet krav. Denne ansvarsbegrensningen kan ikke frafalles eller endres av noen person. Denne ansvarsbegrensning gjelder selv om du har underrettet HP eller en autorisert representant for HP om muligheten for slik skade. Denne ansvarsbegrensningen vil imidlertid ikke gjelde krav i forbindelse med personskade. Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha ytterligere rettigheter i kjøpsavtalen som sikrer deg i forhold til selgeren. Disse rettighetene påvirkes ikke på noen måte av denne begrensede garantien fra HP. Du har kanskje også andre rettigheter som kan variere fra stat til stat eller fra land til land. Du anbefales å konsultere aktuell lovgivning for å få fastslått alle dine rettigheter. 2 Norsk

3 Tilbehør Vilkårene og betingelsene for den begrensede garantien for HP-tilbehør er som angitt i den begrensede garantien som gjelder for HP-tilbehør. Maskinvaretilbehør fra tredjepart leveres i den tilstand de er ( AS IS ). Produsenter eller leverandører av tredjepartsprodukter kan imidlertid levere sine egne garantier direkte til deg. Du har selv ansvar for å ta kontakt med tredjepartsprodusenter eller -leverandører når det gjelder garantistøtten disse yter. Programvare HP garanterer ikke programvareprodukter, inklusive programvareproduktene eller operativsystemet som er forhåndsinstallert av HP. HPs eneste forpliktelse når det gjelder programvare som distribueres av HP under HP-merket, er fastsatt i den aktuelle sluttbrukerlisensen eller i programlisensavtalen. Tredjeparts maskinvare- og programvareprodukter leveres i den tilstand de er. Produsenter, leverandører eller utgivere av disse kan imidlertid levere sine egne garantier direkte til deg. Hvis det uttakbare mediet som HP distribuerer programvaren på viser seg å være defekt i materiale og utførelse i løpet av garantiperioden på tretti (30) dager fra kjøpsdatoen, skal ditt eneste rettsmiddel være å returnere det uttakbare mediet til HP for utskiftning. Teknisk støtte HP tilbyr en rekke alternativer for teknisk støtte. Du finner flere opplysninger under Slik kontakter du HP, senere i dette dokumentet. Teknisk maskinvarestøtte Gratis teknisk maskinvarestøtte er tilgjengelig for perioden som er angitt på serienummeretiketten på undersiden av datamaskinen. Etter at garantien er utløpt, er teknisk maskinvarestøtte tilgjengelig mot betaling. Opprinnelig oppsett av begrenset teknisk støtte for inkludert programvare Begrenset teknisk støtte for programvare er tilgjengelig i nitti (90) dager fra kjøpsdatoen eller startdato for leasingdato. Din daterte kvittering for kjøp eller levering som viser tidspunktet for kjøp eller leasing, er ditt bevis for kjøps- eller leasingdato. Som en betingelse for å motta begrenset teknisk programvarestøtte kan du bli bedt om å fremlegge bevis for kjøp eller leasing. Begrenset teknisk programvarestøtte er kun tilgjengelig for programvare som er forhåndsinstallert av HP. Begrenset teknisk programvarestøtte inkluderer følgende tjenester: Hjelpe kunden å installere et forhåndsinstallert operativsystem på nytt. Hjelpe kunden å avinstallere og installere forhåndsinstallert programvare på nytt. Tolke feilmeldinger relatert til operativsystemet eller annen forhåndsinstallert programvare. Du finner hjelp om bruk av HP-programvare på Hjelp om hvordan du bruker programvare fra tredjepart finner du i programvarens hjelpetekster eller ved å besøke produsentens nettsted. Tjenester for teknisk programvarestøtte kan være tilgjengelig mot betaling. Forskjellige typer garantiservice For at HP skal kunne yte best mulig støtte og service i garantiperioden anbefaler HP sterkt at du benytter deg av HPs tilgjengelige serviceteknologier. Dette omfatter diagnose, konfigurasjonsverktøy og HPs fjernserviceløsninger der dette er relevant. Som en forholdsregel mot mulige feil, forandringer i eller tap av data bør du regelmessig lage sikkerhetskopier av dataene som er lagret på harddisken eller på andre lagringsenheter. Før du returnerer HP-produktet for Norsk 3

4 service, må du passe på å sikkerhetskopiere data og slette all konfidensiell, privat eller personlig informasjon. I forbindelse med service kan innholdet på harddisken bli slettet og alle programmene bli gjenopprettet til sin opprinnelige tilstand. Følgende typer garantiservice kan være tilgjengelig for ditt HP-produkt. Deler som kan skiftes ut av kunden I landene der dette er tilgjengelig, sender HP godkjente reservedeler direkte til deg for å oppfylle garantien for ditt HP-produkt. Når du har kontaktet HP og feildiagnostikken viser at problemet kan løses ved hjelp av en av disse reservedelene, kan en reservedel sendes direkte til deg. Når du har mottatt delen, skifter du ut den defekte delen i overensstemmelse med de angitte instruksjonene. Dersom den defekte delen må returneres til HP, må dette gjøres innen den angitte tidsrammen, vanligvis 15 dager. Den defekte delen må returneres med tilhørende dokumentasjon i emballasjen som fulgte med. Hvis den defekte delen ikke returneres, risikerer du at HP fakturerer utskiftningen. Innleveringsservice Hvis tilgjengelig, kan du levere ditt HP-produkt til et autorisert servicested for reparasjon. Du finner flere opplysninger under Slik kontakter du HP, senere i dette dokumentet. Innsendingsgarantiservice Den begrensede HP-garantien kan inkludere en innsendingsgarantiservice. Under vilkårene for innsendingsservice må du sende HP-maskinvareproduktet til et autorisert servicested for garantireparasjon. Du må betale forsendelsesgebyrer, avgifter eller skatter forbundet med transport av produktet til reparasjonsstedet på forhånd. Du er ansvarlig for egnet emballasje for å beskytte produktet mot skade under transport til servicestedet. I tillegg er du ansvarlig for å forsikre produktet du sender, og du påtar deg ansvar for tap under forsendelse. HP returnerer det reparerte produktet til deg og tar på seg alle utgifter forbundet med logistikk og forsikring. Hente- og returservice En hente- og returservice kan være tilgjengelig i noen land. I henhold til betingelsene for hente- og returservice vil HP hente det defekte HP-maskinvareproduktet hos deg, reparere det og returnere det til deg. HP tar da på seg alle utgifter forbundet med reparasjon, logistikk og forsikring. Du er ansvarlig for egnet emballasje for å beskytte enheten mot skade under transport til servicestedet. Utvidede serviceplaner og Care Packs HP tilbyr en rekke utvidede serviceplaner og Care Packs.* Du finner flere opplysninger om utvidede serviceplaner og Care Packs på * Tilgjengelig i enkelte land og regioner. Utvidede serviceplaner og Care Packs som er kjøpt i ett land kan IKKE overføres til et annet land eller en annen region. Slik kontakter du HP Du kan motta støtte på én av følgende måter: Finn ditt nærmeste HP-servicested på Kontakt din HP-forhandler eller autoriserte serviceleverandør. Kontakt HP over telefon (se heftet Worldwide Telephone Numbers som leveres sammen med HP-produktet). Ha følgende informasjon tilgjengelig før du ringer HP: Produktnummer, serienummer, modellnavn og modellnummer Aktuelle feilmeldinger Tilleggsutstyr 4 Norsk

5 Operativsystem Tredjeparts maskinvare eller programvare Detaljerte spørsmål Vedlagt finner De navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for HPs begrensede garanti (fabrikkgaranti) i Norge. Hewlett-Packard Norge AS, Østensjøveien 32, 0667 OSLO, Norge Utover dette kan De ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av Deres HP-produkt dersom De er en forbruker etter norsk forbrukerkjøpslov. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien. Den lengste absolutte reklamasjonsretten er 5 år for produkter som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år (med de begrensninger som følger av norsk lovgivning og rettspraksis). Overfor selgeren kan det reklameres på ytelsen som helhet selv om garantien kun dekker deler av ytelsen som er kjøpt. Reklamasjonsretten kan tapes dersom det ikke reklameres innen rimelig tid, også innenfor den absolutte reklamasjonsperioden. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, LP. Første utgave (februar 2010) Andre utgave (mars 2010) Norsk 5

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Oversikt over tjenesten

Oversikt over tjenesten Dataark Returtjeneste for HP ekstern maskinvaresupport for forbrukere HP Care Pack-tjenester Tjenestefordeler Fleksible forsendelsesmuligheter Pålitelig og rimelig alternativ til support på stedet for

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S -programvare er underlagt opphavsrett

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Vilkår for reparasjon

Vilkår for reparasjon Vilkår for reparasjon VIKTIG: DISSE VILKÅRENE FOR REPARASJON ( AVTALEN ) UTGJØR DIN AVTALE MED APPLE (SOM BESKREVET FOR DE ENKELTE LAND NEDENFOR), OG GJELDER FOR DIN ORDRE DERSOM SERVICEN FALLER UTENFOR

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER.

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. OKADOBE Programvarelisensavtale for datamaskin 1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. 1.1 GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG «UTEN FORBEDRINGER

Detaljer