Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet (som f.eks. et tastatur), en datalagringsenhet (f.eks. en disk), og enhver annen komponent som er spesifisert på din faktura eller som er standardkomponenter (på kjøpstidspunktet) i din modell av det Dellsystemet du har kjøpt. Det er med glede Dell leverer maskinvaretjenesten hjemme hos forbruker ( tjenesten(e) ) via Dells autoriserte tjenesteleverandør 1 for utvalgte systemer med servere, lagringsmedier, bordmodeller, bærbare PC-er, mobilitetsprodukter, projektorer, skjermer og skrivere ( Støttet/støttede produkt/produkter as som beskrevet nedenfor) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelsen ) som oppgitt på din faktura I tillegg til innholdet beskrevet nedenfor, gir denne tjenesten tekniske støttefunksjoner for utskifting av deler og tilhørende arbeidstjenester i forbindelse med reparasjon eller bytte som følge av fabrikasjonsfeil maskinvarens tjenesteperiode som gjelder for kundens støttede produkt(er)( kvalifisert(e) reparasjon(er) ). Hvordan bruke tjenesten din 1. Ring Dell for telefonbasert hjelp. For tjenestestøtte, vennligst ring telefonnummeret til teknisk støtte i dittland fra listen på Telefonbasert fjerntjeneste er tilgjengelig i lokal arbeidstid som oppgitt, unntatt nasjonale fridager. 2. Forbered deg på samtalen. Det vil være til stor hjelp for Dells maskinvaretekniker (Dell-tekniker) når du skal ha hjelp, hvis du har følgende opplysninger og materiell klart når du ringer: serienummeret på systemet ditt, serviceetikettnummeret, gjeldende versjon av operativsystemet du bruker samt merkenavn og modellbetegnelse på alt periferiutstyr (f.eks. modem) du bruker. 3. Forklar problemet til telefonteknikeren. Nå er du klar til å beskrive problemet du har med systemet ditt. La Dell- teknikeren få vite hvilke feilmeldinger du får og når disse oppstår, hva du holdt på med da feilen oppstod og hvilke tiltak du allerede har forsøkt for å løse problemet. 1 Dells autoriserte tjenesteleverandør (Dell ASP) er en autorisert tjenesteleverandør for Dell som tilbyr garantireparasjonstjenester. 1

2 4. Samarbeid med Dell-teknikeren for å løse problemet. Erfaring viser at de fleste systemproblemer og feil kan utbedres via telefon som et resultat av et tett samarbeid mellom kunden og Dell-teknikeren. Lytt til Dell-teknikeren og føll Dell-teknikerens forslag. 5. Fjerndiagnostisering. Det kreves samtykke for å gjennomføre fjerndiagnostisering og bestemme neste trinn på veien mot en løsning. 6. Innleveringstjeneste (CIS) a. Dell-merket Innleveringstjeneste Innleveringstjenesten er en dropoff -tjeneste som aktiveres ved å ringe Dells tekniske støtte for maskinvare som beskrevet ovenfor. Under denne telefonbaserte feilsøkingsprosessen vil Dell-teknikeren forsøke å finne ut om det er en maskinvarefeil som er problemet. Hvis det er det, vil kunden bli bedt om å levere det støttede produktet inn til et reparasjonssenter oppnevnt av Dell eller til et annet bestemmelsessted (for kundens regning). Standard tjenestetid er vanlig arbeidstid, tilgjengelig fem (5) dager i uken, unntatt nasjonale fridager. Når det støttede produktet er ferdig reparert vil Dells autoriserte tjenesteleverandør kontakte kunden for å avtale at kunden kommer å henter produktet. Tjenestenivået for reparasjoner kan være forskjellig i og utenfor byer. b. EMEA- EC Partnerstyrt innleveringstjeneste (CIS) Innleveringstjenesten er en drop-off -tjeneste som aktiveres ved enten å ringe til Dells tekniske støtte eller bringe det støttede produktet til et reparasjonssenter oppnevnt av Dell eller til et bestemmelsessted (for kundens regning). Standard tjenestetid er vanlig arbeidstid, tilgjengelig fem (5) dager i uken, unntatt nasjonale fridager. Når det støttede produktet er ferdig reparert vil Dells autoriserte tjenesteleverandør kontakte kunden for å avtale at kunden kommer å henter produktet. Tjenestenivået for reparasjoner kan være forskjellig i og utenfor byer. Linken viser en oversikt over partnerbasert innleveringstjeneste i de forskjellige land. (trenger URL). 7. Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker. Med denne tjenesten kommer en en autorisert Dell-tekniker ( servicetekniker ) hjem til deg og/eller deler sendes hjem til deg for reparasjon og/eller utskifting i hovedsystemenheten (inkludert skjerm, tastatur og mus, hvi dette ikke er kjøpt separat) for problemer dekket av garantien for støttede produkter etter en telefonsamtale og/eller fjerndiagnostisering online, og problemet ikke kan fjernløses. Tjenesten leveres av en Dell-autorisert tjenesteleverandør som er underlagt vilkårene i denne avtalen, der hvor på stedet-tjeneste ( Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker ) er tilgjengelig hvis det støttede produktet har blitt flyttet fra det landet hvor systemet ble kjøpt. Fortell Dell-teknikeren den fulle adressen hvor systemet ditt befinner seg. Hvis du følger disse prosedyrene vil i de fleste tilfeller en servicetekniker og/eller deler bli sent til din boligadresse for utførelse av maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker neste arbeidsdag mellom kl og kl lokal tid på vanlige arbeidsdager, unntatt offentlige fridager, for å følge opp og 2

3 fullføre fjerndiagnostiseringen. Dersom serviceteknikeren sendes ut på maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker etter kl lokal tid, kan det ta ytterligere en dag før serviceteknikeren ankommer boligen din. Betegnelsen fjerndiagnostisering betyr at online-/telefontekniker forsøker å finne årsaken til problemet ditt og kan innebære at du må åpne systemet og prosessen gjøres i flere omganger eller at den tar noe tid. a. En voksen person må være til stede på bostedet. For tjenester som utfører hjemme hos kunden, kreves det at det er en voksen person til stede under serviceteknikerens besøk. b. Hjelp som forventes av deg. Serviceteknikeren må få full tilgang til systemet og (uten kostnad for den Dell-autoriserte tjenesteleverandøren) ha arbeidsrom, strøm og lokal telefonlinje. Hvis noe av dette mangler er ikke Dells autoriserte tjenesteleverandør forpliktet til å utføre tjenesten. c. Hvis du ikke er hjemme når serviceteknikeren kommer. Hvis hverken du eller din godkjente representant er til stede når serviceteknikeren ankommer, kan ikke serviceteknikeren løse problemene med systemet ditt. Hvis dette skjer, kan du bli pålagt å betale et tilleggsgebyr for et oppfølgingsbesøk. 8. Deler som kunden kan skifte selv og ut utskifting av hele systemet. Dersom Dellteknikeren finner at den defekte enheten er en som enkelt kan kobles fra og kobles til igjen, som f.eks. tastatur, skjerm, harddisker i bærbare PC-er eller andre komponenter laget fra tid til annen som en komponent som kan skiftes ut av kunden selv, kan det hende at du får tilsendt slik komponent for å installere uten at serviceteknikeren kommer hjem til deg. Hvis Dell-teknikeren på samme måte finner ut at systemet er et som bør byttes ut med en hel enhet, vil n hel enhet bli sendt direkte hjem til deg. Det kreves at du da sender den defekte enheten tilbake innen ti (10) dager. Dersom Dell-teknikeren finner at den defekte enheten ikke er enkel å koble fra og til igjen, godkjenner du at serviceteknikeren handler på dine vegne som din serviceagent ved å levere delen som skal skiftes ut til deg og returnerer den defekte enheten til Dells sutoriserte forhandler og/eller Dells autoriserte reparasjonsanlegg Garantideler. Dersom Dell-teknikeren finner at en del i systemet ditt må skiftes ut, godkjenner du at serviceteknikeren handler på dine vegne som din serviceagent og tar seg av levering og retur av garantideler som må returneres etter på stedetreparasjoner. Du kan bli pålagt å betale et beløp dersom du ikke lar Dells autoriserte tjenesteleverandør returnere enheter/garantideler som ikke fungerer eller ikke er brukt. Hvis du ikke returnerer enheter/garantideler som ikke fungerer eller ikke er brukt i løpet av den ti (10) dagers returperioden, vil du bli fakturert en rimelig markedsverdi for delen. 2 Dells autoriserte forhandler er en autorisert forhandler av spesifikke produkter og tjenester og Dells autoriserte reparasjonsanlegg er Dell-oppnevnte sentre som utfører maskinvaretjenesten hjemme hos forbruker. 3

4 Utskiftede deler kan bli reparert eller gjenopprettet der hvor dette tillates av lokal lovgivning, og erstattes basert på spesifikasjoner og ikke på merke eller modell. 10. Områder som tjenesten ikke dekker. Omfanget av fjerndiagnostiseringen og - feilsøkingen samt maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker inkluderer uten begrensninger ikke følgende: Generell bruk og hva gjør jeg -spørsmål med Dells fabrikkinstallerte programvare. Konfigurering og diagnostisering av Dells fabrikkinstallerte operativsystem eller fabrikkinstallerte applikasjon er for bruk med kundeinstallerte applikasjoner og maskinvare. Konfigurasjon, installasjon og validering av operativsystemer, programvare, applikasjoner eller drivere/problemløsere (ikke levert av utstyrsprodusent). Kommersielle oppgraderinger enten de er kjøpt fra Dells autoriserte forhandler eller ikke, f.eks. Microsoft -produkter. Konfigurasjon av all kommunikasjonsprogramvare, med mindre dette behøves for feilsøking. All maskinvare og alt periferiutstyr som ikke er levert av utstyrsprodusenten, installasjon av disse samt kompatibilitet med Dell-merket maskinvare. Den opprinnelige produsenten av produktet leverer støtte. All maskinvare og alt periferiutstyr som ikke er levert av utstyrsprodusenten, med mindre annet er spesifisert. oppgradering av BIOS/Firmware for systemer som ikke er Dell-merkede, med mindre det inngår i feilopprettingen. Feilkonfigurasjon av programvare og maskinvare. Backup og gjenoppbygging av kundens data. Kundens applikasjoner og data. Arbeid som Dells autoriserte forhandler anser som unødvendig. Slitedeler samt vanlig slitasje på deler av plast og disketter. Ikke-kritiske feil som faller inn under bransjespesifisert toleranse, f.eks. støy, individuelle LCD-piksler. Spill og tilleggspakker fra kjøpstidspunktet (f.eks. opplæringspakker). Preventivt vedlikehold. Reparasjon av systemer etter virusinfisering utover installasjon av operativsystemet i henhold til Dells fabrikkinnstillinger. Standard fabrikkintegrering av enheter utover 30 dager vil ikke støttes med mindre dette er uttrykkelig avtalt i med Dells autoriserte forhandler i et separat skriftlig dokument. 11. Betalingsbetingelser. Dersom det er behov for betaling, skal alle fakturaer betales ved mottak. 4

5 12. Systemets plassering. Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker slik det er beskrevet i avtalen er tilgjengelig for kunder som bor i land hvor du har kjøpt det støttede produktet fra en av Dells autoriserte forhandlere eller Dells autoriserte tjenesteleverandør. 13. Overføring av denne avtalen. Med de begrensningene som inngår i denne avtalen, kan du overføre denne avtalen til den som kjøper hele systemet ditt før tjenesteperioden utløper (som spesifisert i fakturaen din), så fremt du er den opprinnelige kjøperen av systemet og denne avtalen, eller du har kjøpt systemet og denne avtalen av den opprinnelige eieren (eller en tidligere overføring) og har fulgt alle reglene for overføring i denne avtalen. Det er kundens ansvar å informere Dell dersom systemer flyttes internasjonalt. Kunden bør fylle ut overføringsskjemaet på nettstedet Vær oppmerksom på at dersom du, som den opprinnelige eieren eller som mottaker av en tidligere overføring, flytter systemet ditt til et geografisk sted hvor dekningen av tjenesten ikke er tilgjengelig til samme pris som du betalte for denne avtalen, kan det påløpe ekstra betaling, tjenesten din kan automatisk bli endret til en tjenestekategori som er tilgjengelig for en slik pris eller billigere på et nye stedet uten at det gir rett til refusjon. 14. Fornyelse. Før tjenestekontrakten utløper, kan du forlenge tjenesteperioden basert på de mulighetene som er tilgjengelige for ditt system på det tidspunktet. Forlengelse av tjenesten kan kjøpes ved å ringe teknisk støtte i ditt land. 15. Videreformidling. Dells autoriserte forhandler forbeholder seg retten til å overføre rettighetene og forpliktelsene i denne avtalen til en kvalifisert tredjepart. I tilfelle dette skulle skje, samtykker du å kun forholde deg til den oppnevnte tredjepart for utførelse i henhold til denne avtalen. 16. Hele avtalen. DENNE KONTRAKTEN ER DEN HELE OG FULLE AVTALETEKSTEN I AVTALEN MELLOM DEG OG DELLS AUTORISERTE FORHANDLER OG DEN GÅR FORAN ALLE TIDLIGERE MUNTLIGE OG SKRIFTLIGE TILBUD OG KOMMUNIKASJON SOM GJELDER INNHOLDET BESKREVET HER 17. BEGRENSNINGER I TJENESTENS DEKNING. DENNE TJENESTEN HAR BEGRENSET DEKNING OG VARIGHET. Denne avtalen omfatter kun opprinnelige kjøpere av systemer som fremkommer i din faktura og som befinner seg i det landet hvor systemet ble kjøpt, og til enhver som kjøper systemet og denne avtalen fra den opprinnelige kjøperen eller en som tidligere har fått dette overført, så lange alle overføringsprosedyrer er fulgt. Innholdet i tjenesten kan variere dersom systemet flyttes til et land utenfor listen som er inkludert i dette dokumentet. En liste med full oversikt over alle landene finner du på denne nettsiden Dersom systemet flyttes fra eller til et land som ikke er nevnt i dette dokumentet eller på ovennevnte nettside, kan det hende at tjenesten ikke er tilgjengelig, kan bli endret eller må betales for. Denne 5

6 avtalen gjelder kun for bruk som systemet er beregnet for. Med unntak av det som er beskrevet nedenfor, samtykker Dells autoriserte tjenesteleverandør i at tjenestene beskrevet i denne avtalen kun omhandler arbeid som er nødvendig som følge av en defekt som eksisterer eller oppstår i materialer eller fabrikasjon i systemet eller i en systemkomponent dekket av din garanti. Preventivt vedlikehold er ikke inkludert. Installasjon, avinstallasjon eller flyttetjenester og driftsleveranser er ikke inkludert. Reparasjoner som er nødvendige som følge av programvarefeil eller som resultat av endringer, justeringer eller reparasjoner utført av andre enn Dells autoriserte tjenesteleverandør (eller dennes representanter) samt reparasjonstjenester som er nødvendige på grunn av produsents tilbakekalling av systemer eller systemkomponenter er ikke inkludert. Dells autoriserte forhandler er ikke forpliktet til å reparere noen systemer eller systemkomponenter når følgende har inntruffet: a. skade som følge av ulykker, misbruk, forsømmelse, manglende etterlevelse av instruksjoner om korrekt bruk, pleie eller rengjøring av systemet, eller misbruk av systemkomponenter (som f.eks., men ikke begrenset til, bruk av feil nettspenning, bruk av feil sikringer, bruk av inkompatibelt utstyr eller tilbehør, ukorrekte leveranser) av alle andre enn Dell )eller deres representanter),erdre b. skade som følge av naturfenomener som f.eks., men ikke begrenset til, lynnedslag, flom, tornadoer, jordskjelv, tidevannsbølger og orkaner, c. feil forårsaket av ytre faktorer (brann, flom, feil eller svingninger i strømforsyning eller klimaanlegg), d. reparasjoner som følge av overdreven bruk og slitasje, e. bruk av komponenter eller programvare som ikke er levert av Dell, f. flytting av systemet fra et geografisk sted til et annet eller fra en virksomhet til en annen, eller g. i tilfeller hvor en servicetekniker finner at det ikke er noe feil (f.eks. feilen kan ikke gjenskapes). 18. Kundedata og tap av data Dells autoriserte forhandler anbefaler regelmessig backup av data. I tilfeller hvor det oppdages en harddisksvikt, vil harddisken bli byttet ut. Dataene som er lagret på harddisken din vil bli tapt dersom harddisken byttes ut. Serviceteknikeren vil kun konfigurere operativsystemet til opprinnelig fabrikkinnstilling dersom du skaffer til veie den originale programvareimagen eller installasjonsmediet for operativsystemet. Du bør kontakte Dell-teknikeren for å få hjelp med reinstallering av ytterligere programvare som er levert i den originale fabrikkimagen. 6

7 Det er ditt ansvar å foreta backup av alle eksisterende data, programvare samt programmer før Dells autoriserte tjenesteleverandør utfører service. DELL OG/ELLER DELLS AUTORISERTE FORHANDLER VIL IKKE KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER GJENOPPRETTING AV DATA, PROGRAMMER, ELLER AT SYSTEMET IKKE LENGER KAN BRUKES. Du forstår og samtykker i at ikke under noen omstendigheter kan Dell eller Dells autoriserte forhandler eller Dells autoriserte tjenesteleverandør kunne holdes ansvarlig for noen form for tap av programvare, programmer eller data, selv ikke om serviceteknikeren har forsøkt å hjelpe deg med din backup, gjenoppretting, reinstallering av data eller lignende tjenester. All hjelp av denne type er utenfor omfanget av enhver garanti samt denne tjenesten. All hjelp fra Dells autoriserte forhandler eller tjenesteleverandør utføres av deres egen frie vilje og uten noen form for garanti av noe slag. Dells autoriserte forhandler eller tjenesteleverandør gir heller ingen form for garanti eller forsikringer når det gjelder tredjepartsprodukter som en servicetekniker benytter for å hjelpe deg. 19. Viktig merknad. Vær oppmerksom på at dersom du flytter eller selger systemet ditt til et geografisk sted hvor dekningen i tjenesten i henhold til fakturaen ikke er tilgjengelig, kan tjenesten din kan automatisk bli endret til en tjenestekategori som er tilgjengelig for en slik pris eller billigere på et nye stedet uten at det gir rett til refusjon. Viktig tilleggsinformasjon Vilkår og betingelser: Dells autoriserte tjenesteleverandør leverer med disse tjenestene i henhold til denne tjenestebeskrivelsen samt vilkårene og betingelsene i enhver gjeldende separat undertegnet avtale mellom kunden og Dells autoriserte forhandler. 7

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste Dataark HPs distribusjonstjenester: HPs datamaskin- og skrivertjenester Tjenestefordeler Installasjon av datamaskiner og skrivere som er IT- og bruksklare Standard installering over hele verden Enkelt

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer.

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DEKNING

MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DEKNING MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DETTE ER VIKTIG INFORMASJON DU BØR LESE Denne forsikringsoppsummeringen inneholder ikke hele forsikringens vilkår og betingelser disse kan man finne i forsikringens

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du forstår at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer