Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere"

Transkript

1 Service Description Consumer Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Ditt system. I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet (som f.eks. et tastatur), en datalagringsenhet (f.eks. en disk), og enhver annen komponent som er spesifisert på din faktura eller som er standardkomponenter (på kjøpstidspunktet) i din modell av det Dell-systemet du har kjøpt. Det er med glede at Dell leverer maskinvaretjenesten hjemme ( tjenesten(e) ) hos forbruker via Dells autoriserte tjenesteleverandør 1 for utvalgte systemer med servere, lagringsmedier, bordmodeller, bærbare PC-er, mobilitetsprodukter, projektorer, skjermer og skrivere ( Støttet/støttede produkt/produkter ) som beskrevet nedenfor) i henhold til denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelsen ) som oppgitt på din faktura I tillegg til innholdet beskrevet nedenfor, gir denne tjenesten tekniske støttefunksjoner for utskifting av deler og tilhørende arbeidstjenester i forbindelse med reparasjon eller bytte som følge av fabrikasjonsfeil maskinvarens tjenesteperiode som gjelder for kundens støttede produkt(er) ( kvalifisert(e) reparasjon(er) ). Ingenting som er beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen, påvirker eller reduserer gjeldende forbrukerrettigheter. Hvordan bruke tjenesten din 1. Løse problemet selv: For å løse problemer selv med hjelp til f.eks. diskoppdateringer bør du vurdere et stadig voksende mengde selvhjelps- og diagnostisk verktøy som finnes på 2. Ring Dell for telefonbasert hjelp. For tjenestestøtte, vennligst ring telefonnummeret til teknisk støtte i ditt land fra listen på Telefonbasert fjerntjeneste er tilgjengelig i lokal arbeidstid som oppgitt, unntatt nasjonale fridager. 3. Forbered deg på samtalen. Det vil være til stor hjelp for Dells maskinvaretekniker (Dell-tekniker) når du skal ha hjelp, hvis du har følgende opplysninger og materiell klart når du ringer: serienummeret på systemet ditt, serviceetikettnummeret, gjeldende versjon av operativsystemet du bruker samt merkenavn og modellbetegnelse på alt periferiutstyr (f.eks. modem) du bruker. 1 Dells autoriserte tjenesteleverandør (Dell ASP) er en autorisert tjenesteleverandør for Dell som tilbyr garantireparasjonstjenester. 1 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

2 4. Forklar problemet til telefonteknikeren. Nå er du klar til å beskrive problemet du har med systemet ditt. La Dell-teknikeren få vite hvilke feilmeldinger du får og når disse oppstår, hva du holdt på med da feilen oppstod og hvilke tiltak du allerede har forsøkt for å løse problemet. 5. Samarbeid med Dell-teknikeren for å løse problemet. Erfaring viser at de fleste systemproblemer og feil kan utbedres via telefon som et resultat av et tett samarbeid mellom kunden og Dell-teknikeren. Lytt til Dell-teknikeren og føll Dell-teknikerens forslag. 2 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

3 6. Fjerndiagnostisering. Betegnelsen "fjerndiagnostisering" betyr at online diagnostisk verktøy/ telefontekniker forsøker å finne årsaken til problemet ditt og kan innebære at du må åpne systemet og prosessen gjøres i flere omganger eller at den tar noe tid. Det kreves samtykke for å gjennomføre fjerndiagnostisering og bestemme neste trinn på veien mot en løsning. 7. Innleveringstjeneste (CIS) a. CIS fra Dell. Innleveringstjenesten er en tjeneste der innleveringen aktiveres ved å ringe den tekniske maskinvaretjenesten hos Dell som beskrevet ovenfor. Under denne telefonbaserte feilsøkingsprosessen vil Dell-teknikeren forsøke å finne ut om det er en maskinvarefeil som er problemet. Hvis det er det, vil kunden bli bedt om å levere det støttede produktet inn til et reparasjonssenter oppnevnt av Dell eller til et annet bestemmelsessted (for kundens regning). Standard tjenestetid er vanlig arbeidstid, tilgjengelig fem (5) dager i uken, unntatt nasjonale fridager. Når det støttede produktet er ferdig reparert, vil Dells autoriserte tjenesteleverandør kontakte kunden for å avtale at kunden kommer og henter produktet. Tjenestenivået for reparasjoner kan variere fra land til land. b. Partnerført innleveringstjeneste. Innleveringstjenesten er en drop-off -tjeneste som aktiveres ved å bringe det støttede produktet til et reparasjonssenter oppnevnt av Dell eller til et forsendelsessted (for kundens regning). Standard tjenestetid er vanlig arbeidstid, tilgjengelig fem (5) dager i uken, unntatt nasjonale fridager. Når det støttede produktet er ferdig reparert, vil Dells autoriserte tjenesteleverandør kontakte kunden for å avtale at kunden kommer å henter produktet. Tjenestenivået for reparasjoner kan variere fra land til land. Lenken viser kontaktinformasjon etter land. 8. Forbrukerens hente- og returtjeneste. Hente- og returtjenesten aktiveres ved å ringe Dell-teknikeren som beskrevet ovenfor. Dersom en kvalifisert hendelse i det støttede produktet diagnostiseres og ikke kan løses ved hjelp av telefonbasert feilsøking med Dell-teknikeren, vil en Dell-representant hente det støttede produktet ditt og bringe det til et reparasjonssenter oppnevnt av Dell. Denne tjenestemetoden omfatter arbeid samt reparasjon eller utskifting av deler I hovedsystemenheten, inkludert skjerm, tastatur og mus såfremt dette ikke er adskilt. Dette tar vanligvis ti (10) arbeidsdager inkludert forsendelse til og fra reparasjonsenteret. 3 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

4 9. Maskinvaretjeneste på stedet/hjemme hos forbruker. Med denne tjenesten kommer en autorisert Dell-tekniker ("servicetekniker") hjem til deg og/eller deler sendes hjem til deg for reparasjon og/eller utskifting i hovedsystemenheten (inkludert skjerm, tastatur og mus, hvis dette ikke er kjøpt separat) for problemer dekket av garantien for støttede produkter etter en telefonsamtale og/eller fjerndiagnostisering online, og problemet ikke kan fjernløses. Tjenesten leveres av en Dell-autorisert tjenesteleverandør som er underlagt vilkårene i denne avtalen, der hvor på-stedet-tjeneste ("Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker") er tilgjengelig hvis det støttede produktet har blitt flyttet fra det landet hvor systemet ble kjøpt. Gi Dell-teknikeren den fulle adressen hvor systemet ditt befinner seg. Hvis du følger disse prosedyrene vil i de fleste tilfeller en servicetekniker og/eller deler bli sendt til din boligadresse for utførelse av maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker neste arbeidsdag mellom kl og kl lokal tid på vanlige arbeidsdager, unntatt offentlige fridager, for å følge opp og fullføre fjerndiagnostiseringen. Dersom serviceteknikeren sendes ut på maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker etter kl lokal tid, kan det ta ytterligere en dag før serviceteknikeren ankommer boligen din. a. En voksen person må være til stede på bostedet. For tjenester som utfører hjemme hos kunden, kreves det at det er en voksen person til stede under serviceteknikerens besøk. b. Hjelp som forventes av deg. Serviceteknikeren må få full tilgang til systemet og (uten kostnad for den Dell-autoriserte tjenesteleverandøren) ha arbeidsrom, strøm og lokal telefonlinje. Hvis noe av dette mangler, er ikke Dells autoriserte tjenesteleverandør forpliktet til å utføre tjenesten. c. Hvis du ikke er hjemme når serviceteknikeren kommer. Hvis verken du eller din godkjente representant er til stede når serviceteknikeren ankommer, kan ikke serviceteknikeren løse problemene med systemet ditt. Hvis dette skjer, kan det føre til en ekstrakostnad ved nytt servicebesøk på stedet. 10. Enhet som kan skiftes ut av kunden. Dersom Dell-teknikeren finner at den defekte enheten er en som enkelt kan kobles fra og kobles til igjen, som f.eks. tastatur, skjerm, harddisker i bærbare PC-er eller andre komponenter laget fra tid til annen som en komponent som kan skiftes ut av kunden selv, kan det hende at du får tilsendt slik komponent for å installere uten at serviceteknikeren kommer hjem til deg. 11. Garantideler. Dersom Dell-teknikeren finner at en del i systemet ditt må skiftes ut, godkjenner du at serviceteknikeren handler på dine vegne som din serviceagent og tar seg av levering og retur av garantideler som må returneres etter på-stedet-reparasjoner. Du kan bli pålagt å betale et beløp dersom du ikke lar Dells autoriserte tjenesteleverandør returnere enheter/garantideler som ikke fungerer eller ikke er brukt. Hvis du ikke returnerer enheter/garantideler som ikke fungerer eller ikke er brukt i løpet av den ti (10) dagers returperioden, vil du bli fakturert en rimelig markedsverdi for delen. Utskiftede deler kan repareres eller gjenopprettes der hvor dette tillates av lokal lovgivning og erstattes basert på spesifikasjoner og ikke på merke eller modell. 4 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

5 12. Områder som tjenesten ikke dekker. Omfanget av fjerndiagnostiseringen og -feilsøkingen samt maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker inkluderer uten begrensninger ikke følgende: Generell bruk og "hva gjør jeg"-spørsmål med Dells fabrikkinstallerte programvare. Konfigurering og diagnostisering av Dells fabrikkinstallerte operativsystem eller fabrikkinstallerte applikasjon til bruk med kundeinstallerte applikasjoner og maskinvare. Konfigurering, installasjon og validering av operativsystemer, programvare, applikasjoner eller drivere/problemløsere (ikke levert av utstyrsprodusent). Kommersielle oppgraderinger enten de er kjøpt fra Dells autoriserte forhandler eller ikke, f.eks. Microsoft -produkter. Konfigurering av all kommunikasjonsprogramvare med mindre dette behøves for feilsøking. All maskinvare og alt periferiutstyr som ikke er levert av utstyrsprodusenten, installasjon av disse samt kompatibilitet med Dell-merket maskinvare. Den opprinnelige produsenten av produktet leverer støtte. All maskinvare og alt periferiutstyr som ikke er levert av utstyrsprodusenten med mindre annet er spesifisert. Oppgradering av BIOS/fastvare for systemer som ikke er Dell-merkede med mindre det inngår I feilopprettingen. Feilkonfigurering av programvare og maskinvare. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av kundens data. Kundens applikasjoner og data. Arbeid som Dells autoriserte forhandler anser som unødvendig. Forbruksvarer samt vanlig slitasje på deler av plast og disketter. Ikke-kritiske feil som faller inn under bransjespesifikk toleranse, f.eks. støy, individuelle LCD-piksler. Spill og tilleggspakker fra kjøpstidspunktet (f.eks. opplæringspakker). Forebyggende vedlikehold. Reparasjon av systemer etter virusinfisering utover installasjon av operativsystemet i henhold til Dells fabrikkinnstillinger. Standard fabrikkintegrering av enheter utover 30 dager støttes ikke med mindre dette er uttrykkelig avtalt i med Dells autoriserte forhandler i et separat skriftlig dokument. 13. Betalingsvilkår. Dersom det er behov for betaling, skal alle fakturaer betales ved mottak. 14. Systemets plassering. Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker slik det er beskrevet i avtalen, er tilgjengelig for kunder som bor i land hvor du har kjøpt det støttede produktet fra en av Dells autoriserte forhandlere eller Dells autoriserte tjenesteleverandør. 15. Overføring av denne avtalen. Med de begrensningene som inngår i denne avtalen, kan du overføre denne avtalen til den som kjøper hele systemet ditt før tjenesteperioden utløper (som spesifisert I fakturaen din), så fremt du er den opprinnelige kjøperen av systemet og denne avtalen, eller du har kjøpt systemet og denne avtalen av den opprinnelige eieren (eller en tidligere overføring) og har fulgt alle reglene for overføring i denne avtalen. 16. Fornyelse. Før tjenestekontrakten utløper, kan du forlenge tjenesteperioden basert på de mulighetene som er tilgjengelige for ditt system på det tidspunktet. Forlengelse av tjenesten kan kjøpes ved å ringe teknisk støtte i ditt land. 5 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

6 17. Overdragelse. Dells autoriserte forhandler forbeholder seg retten til å overføre rettighetene og forpliktelsene i denne avtalen til en kvalifisert tredjepart. I tilfelle dette skulle skje, samtykker du å kun forholde deg til den oppnevnte tredjepart for utførelse i henhold til denne avtalen. 18. Hele avtalen. DENNE AVTALEN ER DEN HELE OG FULLE AVTALETEKSTEN I AVTALEN MELLOM DEG OG DELLS AUTORISERTE FORHANDLER OG DEN ERSTATTER ALLE TIDLIGERE MUNTLIGE OG SKRIFTLIGE TILBUD OG KOMMUNIKASJON SOM GJELDER INNHOLDET BESKREVET HERI. 19. BEGRENSNINGER I TJENESTENS DEKNING. DENNE TJENESTEN HAR BEGRENSET DEKNING OG VARIGHET. Denne avtalen omfatter kun opprinnelige kjøpere av systemer som fremkommer i din faktura og som befinner seg i det landet hvor systemet ble kjøpt, og til enhver som kjøper systemet og denne avtalen fra den opprinnelige kjøperen eller en som tidligere har fått dette overført, så lange alle overføringsprosedyrer er fulgt. Innholdet i tjenesten kan variere dersom systemet flyttes til et land utenfor listen som er inkludert i dette dokumentet. En liste med full oversikt over alle landene finner du på nettstedet Dersom systemet flyttes fra eller til et land som ikke er nevnt i dette dokumentet eller på ovennevnte nettside, kan det hende at tjenesten ikke er tilgjengelig, kan bli endret eller må betales for. Denne avtalen gjelder kun for bruk som systemet er beregnet for. Med unntak av det som er beskrevet nedenfor, samtykker Dells autoriserte tjenesteleverandør i at tjenestene beskrevet i denne avtalen kun omhandler arbeid som er nødvendig som følge av en defekt som finnes eller oppstår i materialer eller fabrikasjon i systemet eller i en systemkomponent dekket av din garanti. Forebyggende vedlikehold er ikke inkludert. Installasjon, avinstallasjon eller flyttetjenester og driftsleveranser er ikke inkludert. Reparasjoner som er nødvendige som følge av programvarefeil eller som resultat av endringer, justeringer eller reparasjoner utført av andre enn Dells autoriserte tjenesteleverandør (eller dennes representanter) samt reparasjonstjenester som er nødvendige på grunn av produsents tilbakekalling av systemer eller systemkomponenter, er ikke inkludert. Dells autoriserte forhandler er ikke forpliktet til å reparere noen systemer eller systemkomponenter når følgende har inntruffet: a. skade som følge av ulykker, misbruk, forsømmelse, manglende etterlevelse av instruksjoner om korrekt bruk, pleie eller rengjøring av systemet eller misbruk av systemkomponenter (som f.eks., men ikke begrenset til, bruk av feil nettspenning, bruk av feil sikringer, bruk av inkompatibelt utstyr eller tilbehør, ukorrekte leveranser) av alle andre enn Dell ) eller deres representanter), b. skade som følge av naturfenomener som f.eks., men ikke begrenset til, lynnedslag, flom, tornadoer, jordskjelv, tidevannsbølger og orkaner, c. feil forårsaket av ytre faktorer (brann, flom, feil eller svingninger i strømforsyning eller klimaanlegg), d. reparasjoner som følge av overdreven bruk og slitasje, e. bruk av komponenter eller programvare som ikke er levert av Dell, f. flytting av systemet fra et geografisk sted til et annet eller fra en virksomhet til en annen, eller g. i tilfeller hvor en servicetekniker finner at det ikke er noe feil (f.eks. feilen kan ikke gjenskapes). 20. Kundedata og tap av data. Dells autoriserte forhandler anbefaler regelmessig sikkerhetskopiering av data. I tilfeller hvor det oppdages en harddisksvikt, blir harddisken byttet ut. Dataene som er lagret 6 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

7 på harddisken din, vil bli tapt dersom harddisken byttes ut. Serviceteknikeren vil kun konfigurere operativsystemet til opprinnelig fabrikkinnstilling dersom du skaffer tilveie den originale programvareimagen eller installasjonsmediet for operativsystemet. Du bør kontakte Dell-teknikeren for å få hjelp med reinstallering av ytterligere programvare som er levert i den originale fabrikkimagen. Det er ditt ansvar å sikkerhetskopiere alle eksisterende data, programvare samt programmer før Dells autoriserte tjenesteleverandør utfører service. DELL OG/ELLER DELLS AUTORISERTE FORHANDLER VIL IKKE KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV ELLER GJENOPPRETTING AV DATA, PROGRAMMER, ELLER AT SYSTEMET IKKE LENGER KAN BRUKES. Du forstår og samtykker I at ikke under noen omstendigheter kan Dell eller Dells autoriserte forhandler eller Dells autoriserte tjenesteleverandør holdes ansvarlig for noen form for tap av programvare, programmer eller data, selv ikke om serviceteknikeren har forsøkt å hjelpe deg med sikkerhetskopiering, gjenoppretting, reinstallering av data eller lignende tjenester. All hjelp av denne type er utenfor omfanget av enhver garanti samt denne tjenesten. All hjelp fra Dells autoriserte forhandler eller tjenesteleverandør utføres av deres egen frie vilje og uten noen form for garanti av noe slag. Dells autoriserte forhandler eller tjenesteleverandør gir heller ingen form for garanti eller forsikringer når det gjelder tredjepartsprodukter som en servicetekniker benytter for å hjelpe deg. 21. Flytting av systemet. Det er ditt ansvar å informere Dell hvis systemer flyttes utenfor landegrensene. Du bør fylle ut overføringsskjemaet på nettstedet Vær oppmerksom på at dersom du som opprinnelige eier eller eierskap er overført til deg, flytter eller selger systemet ditt til et geografisk sted hvor dekningen i tjenesten i henhold til fakturaen ikke er tilgjengelig, kan tjenesten din kan automatisk bli endret til en tjenestekategori som er tilgjengelig for en slik pris eller billigere på et nye stedet uten at det gir rett til refusjon. 7 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer

Oversikt over tjenesten

Oversikt over tjenesten Dataark Returtjeneste for HP ekstern maskinvaresupport for forbrukere HP Care Pack-tjenester Tjenestefordeler Fleksible forsendelsesmuligheter Pålitelig og rimelig alternativ til support på stedet for

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Generelle garantivilkår

Generelle garantivilkår Generelle garantivilkår Tesla Motors Nederland B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Nederland («Tesla») vil utføre reparasjoner på Model S-kjøretøyet under garantitiden i samsvar med de vilkår, betingelser

Detaljer

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S -programvare er underlagt opphavsrett

Detaljer

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Care Pack-tjenester HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid gir IT-ledere tilgang til et team av supportspesialister som

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac VIKTIG: LES BETINGELSENE OG VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN OG TJENESTENE (SOM DEFINERT UNDER).

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet for kvalifisert maskinvare

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste Dataark HPs distribusjonstjenester: HPs datamaskin- og skrivertjenester Tjenestefordeler Installasjon av datamaskiner og skrivere som er IT- og bruksklare Standard installering over hele verden Enkelt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer