Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"

Transkript

1 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: Mars 2007 Delenummer for dokument:

3 Produktnøkkel Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner som er felles for de fleste modellene. Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på datamaskinen. NOWW iii

4 iv Produktnøkkel NOWW

5 Innhold 1 Lage gjenopprettingsdisker 2 Ta sikkerhetskopier av data. Når du bør sikkerhetskopiere... 3 Forslag til sikkerhetskopiering... 4 Sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper... 5 Sikkerhetskopiere hele harddisken... 6 Lage gjenopprettingspunkter... 7 Planlegge sikkerhetskopier Utføre en gjenoppretting Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene Utføre en gjenoppretting fra harddisken Starte en gjenoppretting i Windows Starte en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken Stikkordregister NOWW v

6 vi NOWW

7 1 Lage gjenopprettingsdisker Når du har konfigurert datamaskinen for første gang, bør du lage et sett med gjenopprettingsdisker for hele programvarebildet. Gjenopprettingsdiskene brukes til å starte opp datamaskinen og til å gjenopprette operativsystemet og programmer til standardinnstillingene hvis systemet krasjer eller blir ustabilt. Vær oppmerksom på følgende før du lager gjenopprettingsdisker: Du trenger plater av typen CD-R, DVD-R eller DVD+R av høy kvalitet (kjøpes separat). MERK: Formaterte DVD±RW- og dobbeltlags DVD±RW-plater er ikke kompatible med HP Backup and Recovery Manager. Datamaskinen må være koblet til vekselstrøm under denne prosessen. Det er bare mulig å lage ett sett med gjenopprettingsdisker per datamaskin. Nummerer hver plate før du setter den inn i den optiske stasjonen på datamaskinen. Hvis det er nødvendig, kan du avbryte før du har fullført opprettingen av gjenopprettingsdiskene. Neste gang du velger Lag gjenopprettingsdisker for å gjenopprette systemet med opprinnelige innstillinger og programvare (anbefales sterkt), blir du spurt om du vil fortsette å lage platen. Slik lager du et sett med gjenopprettingsdisker: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Next (Neste). 3. Klikk på Lag gjenopprettingsdisker for å gjenopprette systemet med opprinnelige innstillinger og programvare (anbefales sterkt), og klikk på Neste. 4. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW 1

8 2 Ta sikkerhetskopier av data. MERK: Du kan bare gjenopprette filer som du har sikkerhetskopiert tidligere. HP anbefaler at du bruker HP Backup and Recovery Manager for å lage en sikkerhetskopi av hele stasjonen så snart du har konfigurert datamaskinen. Med HP Backup and Recovery Manager kan du utføre følgende oppgaver: Sikkerhetskopiere informasjonen regelmessig for å sikre viktige systemfiler Lage systemgjenopprettingspunkter som lar deg reversere uønskede endringer på datamaskinen ved å gjenopprette datamaskinen til en tidligere tilstand Planlegge sikkerhetskopiering med bestemte intervaller eller hendelser 2 Kapittel 2 Ta sikkerhetskopier av data. NOWW

9 Når du bør sikkerhetskopiere Jevnlig, med faste mellomrom MERK: Angi jevnlige påminnelser om å sikkerhetskopiere informasjonen. Før datamaskinen repareres eller gjenopprettes Før du legger til eller endrer maskinvare eller programvare NOWW Når du bør sikkerhetskopiere 3

10 Forslag til sikkerhetskopiering Lag et sett med gjenopprettingsdisker ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager. Lag systemgjenopprettingspunkter ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager. Lagre personlige filer i mappen Mine dokumenter, og ta sikkerhetskopier av denne mappen med jevne mellomrom. Sikkerhetskopier maler som er lagret i de tilknyttede programmene. Lagre tilpassede innstillinger i et vindu, en verktøylinje eller en menylinje ved å ta en skjermdump av innstillingene. Skjermdumpen kan spare deg for mye tid hvis du må angi innstillingene på nytt. Slik lager du skjermdumpen og limer den inn i et tekstdokument: a. Vis skjermbildet. b. Kopier skjermbildet. Hvis du vil kopiere bare det aktive vinduet, trykker du på alt+fn+prt sc. Hvis du vil kopiere hele skjermbildet, trykker du på fn+prt sc. c. Åpne et tekstdokument, og velg Rediger > Lim inn. MERK: Før du kan utføre sikkerhetskopiering og gjenoppretting, må datamaskinen være koblet til en strømkilde. MERK: Drivere, verktøy og programmer som installeres av HP kan kopieres til en CD eller DVD ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager. 4 Kapittel 2 Ta sikkerhetskopier av data. NOWW

11 Sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper Du kan sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper til gjenopprettingspartisjonen på harddisken, til en ekstern harddisk eller til optiske plater (CD-er eller DVD-er). MERK: Denne prosessen vil ta flere minutter, avhengig av filstørrelsen og datamaskinens hastighet. Slik sikkerhetskopierer du bestemte filer eller mapper: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Ta backup for å beskytte systeminnstillinger og viktige datafiler, og klikk deretter på Neste. 4. Klikk på Ta backup av individuelle filer og mapper, og klikk deretter på Neste. 5. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper 5

12 Sikkerhetskopiere hele harddisken Når du tar en full sikkerhetskopi av harddisken, lagrer du hele programvarebildet, inkludert Windows operativsystemet, programvare og alle personlige filer og mapper. MERK: En kopi av hele harddiskbildet kan lagres på en annen harddisk, en nettverksstasjon eller på gjenopprettingsdisker du lager. MERK: Denne prosessen kan ta mer enn en time, avhengig av datamaskinens hastighet og av hvor mye data som lagres. Slik sikkerhetskopierer du hele harddisken: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Ta backup for å beskytte systeminnstillinger og viktige datafiler, og klikk deretter på Neste. 4. Klikk på Ta backup av hele harddisken, og klikk deretter på Neste. 5. Følg instruksjonene på skjermen. 6 Kapittel 2 Ta sikkerhetskopier av data. NOWW

13 Lage gjenopprettingspunkter Når du sikkerhetskopierer endringer siden forrige sikkerhetskopi, lager du systemgjenopprettingspunkter. Et systemgjenopprettingspunkt lar deg lagre og navngi et øyeblikksbilde av harddisken på et bestemt tidpunkt. Senere kan du tilbakestille maskinen til dette punktet hvis du vil oppheve systemendringer du har gjort i mellomtiden. MERK: Det første systemgjenopprettingspunktet, et øyeblikksbilde av hele bildet, lages automatisk første gang du utfører en sikkerhetskopiering. Senere gjenopprettingspunkter lager kopier av endringer etter den første gangen. HP anbefaler at du lager gjenopprettingspunkter i følgende tilfeller: Før du legger til eller gjør store endringer på programvare eller maskinvare Med jevne mellomrom, når systemet fungerer optimalt MERK: Gjenoppretting til et tidligere gjenopprettingspunkt påvirker ikke datafiler som er lagret eller e-post som er opprettet etter det siste gjenopprettingspunktet. Slik lager du et systemgjenopprettingspunkt: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Ta backup for å beskytte systeminnstillinger og viktige datafiler, og klikk deretter på Neste. 4. Klikk på Opprett eller administrer gjenopprettingspunkter, og klikk deretter på Neste. 5. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Lage gjenopprettingspunkter 7

14 Planlegge sikkerhetskopier Bruk HP Backup Scheduler for å planlegge sikkerhetskopier for hele systemet, for gjenopprettingspunkter eller for bestemte filer og mapper. Med dette verktøyet kan du planlegge sikkerhetskopier med bestemte intervaller (hver dag, hver uke eller hver måned) eller ved spesielle hendelser, for eksempel når du starter systemet på nytt eller når du kobler til en forankringsstasjon (kun på enkelte modeller). Slik planlegger du sikkerhetskopier: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup Scheduler. 2. Følg instruksjonene på skjermen. 8 Kapittel 2 Ta sikkerhetskopier av data. NOWW

15 3 Utføre en gjenoppretting MERK: Du kan bare gjenopprette filer som du har sikkerhetskopiert tidligere. HP anbefaler at du bruker HP Backup and Recovery Manager for å lage en sikkerhetskopi av hele stasjonen så snart du har konfigurert datamaskinen. HP Backup and Recovery Manager hjelper deg med følgende oppgaver for sikring av informasjon og gjenoppretting hvis systemet krasjer: Gjenoppretting av viktige filer denne funksjonen hjelper deg med å installere viktige filer uten å utføre full systemgjenoppretting. Utføre en full systemgjenoppretting - med HP Backup and Recovery Manager kan du gjenopprette hele programvarebildet slik det ble levert fra fabrikken, hvis systemet skulle krasje eller bli ustabilt. HP Backup and Recovery Manager arbeider fra en gjenopprettingspartisjon på harddisken eller fra gjenopprettingsdisker du lager. NOWW 9

16 Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene Slik utfører du en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene: 1. Ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. 2. Sett inn den første gjenopprettingsdisken i den optiske stasjonen, og start datamaskinen på nytt. 3. Følg instruksjonene på skjermen. 10 Kapittel 3 Utføre en gjenoppretting NOWW

17 Utføre en gjenoppretting fra harddisken Det er 2 måter å starte en gjenoppretting fra harddisken på: Fra Windows Fra gjenopprettingspartisjonen Starte en gjenoppretting i Windows Slik starter du en gjenoppretting i Windows: 1. Ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. 2. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 3. Klikk på Neste. 4. Klikk på Gjenopprett viktige filer eller hele systemet, og klikk deretter på Neste. 5. Følg instruksjonene på skjermen. Starte en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken Slik starter du en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken: 1. Ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. 2. Start datamaskinen på nytt, og trykk deretter på f11 før Windows-operativsystemet lastes inn. 3. Klikk på et gjenopprettingsalternativ, og klikk deretter på Neste. 4. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Utføre en gjenoppretting fra harddisken 11

18 Stikkordregister G gjenoppretting fra harddisk 11 gjenopprettingsdisker bruke 10 gjenopprettingspartisjon 11 gjenopprettingspunkter 7 H harddisk, sikkerhetskopi 6 L lage gjenopprettingspunkter 7 P planlegge sikkerhetskopier 8 S sikkerhetskopi av hele harddisken 6 sikkerhetskopiere endringer som foretas på systemet 7 filer og mapper 5 harddisk 6 planlegge 8 system, sikkerhetskopi 6 systemgjenopprettingspunkter 7 12 Stikkordregister NOWW

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G62-B16EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G62-B16EA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1002SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1002SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1010EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1010EA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2190SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163515

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2190SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1200SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172326

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1200SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172326 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1200SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1200SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1250SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172373

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1250SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172373 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1250SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1250SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Lage DVDer og CDer. med DVD Writer/CD Writer-stasjonen

Lage DVDer og CDer. med DVD Writer/CD Writer-stasjonen Lage DVDer og CDer med DVD Writer/CD Writer-stasjonen Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter,

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok PN: 10446328-NO

Brukerhåndbok PN: 10446328-NO Brukerhåndbok PN: 10446328-NO Norton AntiVirus 2006 Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 12.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Med enerett. Symantec, Symantec-logoen, Norton Ghost, Norton GoBack, LiveUpdate,

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

KONFIGURASJONSVEILEDNING

KONFIGURASJONSVEILEDNING KONFIGURASJONSVEILEDNING KONFIGURASJONSVEILEDNING Regulerende modell: D03M Regulerende type: D03M004 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: Et Merknad-avsnitt inneholder viktig informasjon som hjelper

Detaljer