Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"

Transkript

1 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: Mars 2007 Delenummer for dokument:

3 Produktmerknad Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner som er felles for de fleste modellene. Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på din datamaskin. NOWW iii

4 iv Produktmerknad NOWW

5 Innhold 1 Lage gjenopprettingsdisker 2 Sikkerhetskopiere data Når bør du sikkerhetskopiere... 3 Forslag til sikkerhetskopiering... 4 Sikkerhetskopiering av filer eller mapper... 5 Sikkerhetskopiering av hele harddisken... 6 Lage gjenopprettingspunkt... 7 Planlegge sikkerhetskopieringer Utføre en gjenoppretting Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene Utføre en gjenoppretting fra harddisken Starte gjenoppretting i Windows Starte en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken Stikkordregister NOWW v

6 vi NOWW

7 1 Lage gjenopprettingsdisker Når du har satt opp datamaskinen første gang, anbefales det at du lager et sett med gjenopprettingsdisker for det komplette programvarebildet fra fabrikk. Gjenopprettingsdiskene brukes til å starte opp datamaskinen og til å gjenopprette operativsystemet og programvaren til standardinnstillingene hvis systemet krasjer eller blir ustabilt. Vær oppmerksom på følgende før du lager gjenopprettingsdisker: Du trenger plater av typen CD-R, DVD-R eller DVD+R av høy kvalitet (kjøpes separat). MERK: Formaterte DVD±RW-plater og andre dobbeltlags DVD±RW-plater er ikke kompatible med HP Backup and Recovery Manager. Datamaskinen må være koblet til strømnettet under denne prosessen. Det kan lages bare ett sett med gjenopprettingsdisker per datamaskin. Nummerer hver plate før du setter den inn i den optiske stasjonen på datamaskinen. Hvis det er nødvendig, kan du avbryte opprettingen før du har fullført opprettingen av gjenopprettingsdiskene. Neste gang du velger Create a set of recovery discs (Recommended) (Lag et sett med gjenopprettingsdisker (anbefales)), blir du spurt om du vil fortsette opprettingen av platene. Slik lager du et sett med gjenopprettingsdisker: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Create a set of recovery discs (Recommended) (Lag et sett med gjenopprettingsdisker (anbefales)), og deretter på Neste. 4. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW 1

8 2 Sikkerhetskopiere data MERK: Du kan bare gjenopprette filer som er sikkerhetskopiert tidligere. HP anbefaler at du bruker HP Backup and Recovery Manager og lager en sikkerhetskopi av hele harddisken så snart du har konfigurert datamaskinen. Med HP Backup and Recovery Manager kan du utføre følgende oppgaver: Sikkerhetskopiere informasjonen regelmessig for å sikre viktige systemfiler Opprette systemgjenopprettingspunkt som lar deg reversere uønskede endringer på datamaskinen ved å gjenopprette datamaskinen til en tidligere tilstand Planlegge sikkerhetskopier ved bestemte intervaller eller hendelser 2 Kapittel 2 Sikkerhetskopiere data NOWW

9 Når bør du sikkerhetskopiere Regelmessig til bestemte tider MERK: Angi jevnlige påminnelser om å sikkerhetskopiere informasjonen. Før datamaskinen repareres eller gjenopprettes Før du legger til eller endrer maskinvare eller programvare NOWW Når bør du sikkerhetskopiere 3

10 Forslag til sikkerhetskopiering Lag et sett med gjenopprettingsdisker med HP Backup and Recovery Manager. Lag systemgjenopprettingspunkt med HP Backup and Recovery Manager, og kopier dem jevnlig til plater. Lagre personlige filer i Dokumenter-mappen og ta sikkerhetskopier av denne mappen regelmessig. Sikkerhetskopier maler som er lagret sammen med de tilknyttede programmene. Lagre tilpassede innstillinger i et vindu, en verktøylinje eller en menylinje ved å kopiere skjermbildene med innstillingene. Skjermbildekopien kan spare deg for mye tid hvis du må angi innstillingene på nytt. Slik kopierer du skjermbildet og limer det inn i et tekstbehandlingsdokument: a. Vis skjermbildet. b. Kopier skjermbildet. Hvis du vil kopiere bare det aktive vinduet, trykker du på alt+fn+prt sc. Hvis du vil kopiere hele skjermbildet, trykker du på fn+prt sc. c. Åpne tekstbehandlingsdokumentet, og velg deretter Rediger > Lim inn. MERK: Datamaskinen må være tilkoblet en ekstern strømkilde før du kan utføre sikkerhetskopiering og gjenoppretting. MERK: Du kan bruke HP Backup and Recovery Manager til å kopiere HPs installerte drivere, verktøy og programmer til CD eller DVD. 4 Kapittel 2 Sikkerhetskopiere data NOWW

11 Sikkerhetskopiering av filer eller mapper Du kan sikkerhetskopiere filer eller mapper til gjenopprettingspartisjonen på harddisken, til en eventuell ekstern harddisk eller til optiske plater (CD-er eller DVD-er). MERK: Denne prosessen vil ta flere minutter, avhengig av filstørrelsen og datamaskinens hastighet. Slik sikkerhetskopierer du filer eller mapper: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Create or manage backups (Lag eller administrer sikkerhetskopier), og klikk deretter på Neste. 4. Klikk på Back up user created files and folders (Sikkerhetskopier brukeropprettede filer og mapper), og klikk deretter på Neste. 5. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Sikkerhetskopiering av filer eller mapper 5

12 Sikkerhetskopiering av hele harddisken Når du sikkerhetskopierer hele harddisken, lagrer du hele programvarebildet, inkludert Windows operativsystemet, programmer og alle personlige filer og mapper. MERK: Du kan lagre en kopi av det fullstendige harddiskbildet på en annen harddisk, nettverksstasjon eller gjenopprettingsdisker som du oppretter. MERK: Denne prosessen kan ta over en time, avhengig av datamaskinens hastighet og mengden data som blir lagret. Slik sikkerhetskopierer du hele harddisken: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Create or manage backups (Lag eller administrer sikkerhetskopier), og klikk deretter på Neste. 4. Klikk på Create or manage Entire Drive Backups (Lag eller administrer sikkerhetskopier av hele harddisken), og klikk deretter på Neste. 5. Følg instruksjonene på skjermen. 6 Kapittel 2 Sikkerhetskopiere data NOWW

13 Lage gjenopprettingspunkt Når du sikkerhetskopierer endringer gjort etter forrige sikkerhetskopiering, lager du systemgjenopprettingspunkt. Dermed kan du lagre et øyeblikksbilde av harddisken på et bestemt tidspunkt. Senere kan du tilbakestille maskinen til dette punktet hvis du vil oppheve systemendringer du har gjort i mellomtiden. MERK: Det første systemgjenopprettingspunktet, som er et øyeblikksbilde av hele bildet, lages automatisk første gang du sikkerhetskopierer. Senere gjenopprettingspunkt lager kopier av endringer gjort etter dette tidspunktet. HP anbefaler deg å lage gjenopprettingspunkt i følgende tilfeller: Før du legger til eller gjør store endringer i program- eller maskinvare Regelmessig når systemet fungerer optimalt MERK: Gjenoppretting til et tidligere gjenopprettingspunkt påvirker ikke datafiler eller e- postmeldinger som er opprettet etter dette gjenopprettingspunktet. Slik lager du et systemgjenopprettingspunkt: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Create or manage backups (Lag eller administrer sikkerhetskopier), og klikk deretter på Neste. 4. Klikk på Create or manage Recovery Points (Opprett eller administrer gjenopprettingspunkt) og deretter på Neste. 5. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Lage gjenopprettingspunkt 7

14 Planlegge sikkerhetskopieringer Bruk HP Backup Scheduler til å planlegge sikkerhetskopier for hele systemet, for gjenopprettingspunkt eller for bestemte filer og mapper. Med dette verktøyet kan du planlegge sikkerhetskopieringer ved bestemte intervaller (daglig, ukentlig eller månedlig) eller ved bestemte hendelser, for eksempel ved systemstart eller når du kobler til en eventuell forankringsenhet (kun på enkelte modeller). Slik planlegger du sikkerhetskopieringer: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup Scheduler. 2. Følg instruksjonene på skjermen. 8 Kapittel 2 Sikkerhetskopiere data NOWW

15 3 Utføre en gjenoppretting MERK: Du kan bare gjenopprette filer som er sikkerhetskopiert tidligere. HP anbefaler at du bruker HP Backup and Recovery Manager og lager en sikkerhetskopi av hele harddisken så snart du har konfigurert datamaskinen. HP Backup and Recovery Manager hjelper deg med følgende oppgaver når det gjelder sikring av informasjon og gjenoppretting etter systemfeil: Gjenopprette viktige filer denne funksjonen hjelper deg med å installere viktige filer på nytt uten å utføre full systemgjenoppretting. Utføre en full systemgjenoppretting med HP Backup and Recovery Manager kan du gjenopprette hele programvarebildet, slik det ble levert fra fabrikk, hvis systemet skulle krasje eller bli ustabilt. HP Backup and Recovery Manager arbeider fra en dedikert gjenopprettingspartisjon på harddisken eller fra gjenopprettingsdisker du lager. NOWW 9

16 Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene Slik gjenoppretter du systemet fra gjenopprettingsdisker: 1. Ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. 2. Sett inn den første gjenopprettingsdisken i den optiske stasjonen, og start datamaskinen på nytt. 3. Følg instruksjonene på skjermen. 10 Kapittel 3 Utføre en gjenoppretting NOWW

17 Utføre en gjenoppretting fra harddisken Det finnes to måter du kan starte gjenoppretting fra harddisken på: Fra Windows Fra gjenopprettingspartisjonen Starte gjenoppretting i Windows Slik starter du en gjenoppretting i Windows: 1. Ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. 2. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > Backup and Recovery Manager. 3. Klikk på Neste. 4. Klikk på Perform a Recovery, (Utfør en gjenoppretting) og klikk deretter på Neste. 5. Følg instruksjonene på skjermen. Starte en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken Slik starter du en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken: 1. Ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. 2. Start datamaskinen på nytt, og trykk deretter på f11 før Windows-operativsystemet lastes inn. 3. Klikk på et gjenopprettingsalternativ og deretter på Neste. 4. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Utføre en gjenoppretting fra harddisken 11

18 Stikkordregister G gjenoppretting fra harddisk 11 gjenopprettingsdisker bruke 10 lage 1 gjenopprettingspartisjon 11 gjenopprettingspunkt 7 L lage gjenopprettingspunkt 7 P planlegge sikkerhetskopieringer 8 S sikkerhetskopi av systemet 6 sikkerhetskopiere 2 sikkerhetskopiering endringer du har gjort i systemet 7 filer og mapper 5 harddisk 6 planlegging 8 sikkerhetskopiering av harddisk 6 systemgjenopprettingspunkt 7 12 Stikkordregister NOWW

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G62-B16EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G62-B16EA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2190SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163515

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2190SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1002SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1002SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1200SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172326

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1200SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172326 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1200SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1200SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1010EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1010EA i bruksanvisningen

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1250SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172373

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1250SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172373 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1250SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1250SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

Lage DVDer og CDer. med DVD Writer/CD Writer-stasjonen

Lage DVDer og CDer. med DVD Writer/CD Writer-stasjonen Lage DVDer og CDer med DVD Writer/CD Writer-stasjonen Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter,

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter.

en komplett kopi av harddisken sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. sånn! Med en kopi av Windows og programmene dine kan du få i gang pc-en igjen hvis den blir ustabil eller ikke starter. dette trenger du Ekstern harddisk, dvd-er eller tilgang til en NAS. utgifter Ingen

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren

Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support. Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support Om programvaren Du finner den nyeste versjonen av denne elektroniske boken på http://www.ibm.com/pc/support

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

KONFIGURASJONSVEILEDNING

KONFIGURASJONSVEILEDNING KONFIGURASJONSVEILEDNING KONFIGURASJONSVEILEDNING Regulerende modell: D03M Regulerende type: D03M004 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: Et Merknad-avsnitt inneholder viktig informasjon som hjelper

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-405SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138189

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-405SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138189 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO CQ61-405SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO CQ61-405SA i

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-423SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138432

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-423SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138432 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO CQ61-423SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO CQ61-423SA i

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-360SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138027

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-360SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138027 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO CQ61-360SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO CQ61-360SA i

Detaljer

Maskinvareog programvarehåndbok

Maskinvareog programvarehåndbok Maskinvareog programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 372368-092 Mars 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du finner frem til, starter og bruker de fleste maskinvare- og programvarefunksjonene

Detaljer

Referansehåndbok Compaq Notebook

Referansehåndbok Compaq Notebook b Referansehåndbok Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 319954-091 November 2003 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer