HP support på stedet for eldre maskinvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP support på stedet for eldre maskinvare"

Transkript

1 HP support på stedet for eldre maskinvare Kontraktsfestede HP Technology Services Oversikt over tjenesten HP støtte på stedet for eldre maskinvare gir diagnostikk og maskinvarestøtte for utvalgte produkter som har oppnådd HPs "slutt på støtte"- status. Tjenestefordelene som er oppført nedenfor, tilbys kun i en begrenset periode. Støtte for eldre maskinvare tilbys kun for produkter med eksisterende maskinvaredekning hos HP. Identifisering og løsing av problemer kan ta lengre tid, og i en viss grad vil ikke HP kunne løse alle problemer fullt ut eller gjenopprette produktet til full driftstilstand. HP garanterer ikke for effektiviteten til denne støtten. HP forbeholder seg retten til å avbryte støtten uten varsel hvis fortsatt støtte ikke er rimelig gjennomførbar. Du har fleksibilitet til å velge fra de begrensede responstidene og dekningsvinduene for å adressere dine spesifikke støttebehov. Fordeler med tjenesten Denne tjenesten gir følgende fordeler for bedriften: Praktisk støtte på stedet Valg av dekningsvinduer Valg av responstider Hovedpunkter om tjenesten Diagnostikk av eldre produkter Støtte på stedet for eldre maskinvare Eldre materialer Dekningsvindu Responstid på stedet for maskinvaresupport Arbeid til fullført Tilgang til elektronisk supportinformasjon og -tjenester

2 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Funksjon Leveransespesifikasjoner Diagnostikk av eldre produkter Når kunden har sendt en serviceforespørsel via et eget supporttelefonnummer hos HP, vil HP innenfor dekningstiden samarbeide med kunden om å isolere maskinvareproblemet og feilsøke og forsøke å løse problemet via fjernsamband med kunden og ved bruk av tilgjengelige ressurser. Det vil ikke bli levert ny firmware eller rettelser. Hvis HP finner at problemet ikke kan løses med eksisterende firmware eller rettelser, vil forespørselen bli avbrutt og avsluttet uten løsning.fjernsupport vil være effektiv så lenge det finnes tilgjengelige ressurser.uavhengig av Kundens dekningstid kan problemer med maskinvare som er dekket, rapporteres til HP Response Center via telefon eller elektronisk, slik det er lokalt tilgjengelig, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. HP vil bekrefte mottak av serviceforespørselen og varsle det lokale HP-kontoret i neste dekningsvindu. HP beholder retten til å bestemme den endelige løsningen på alle rapporterte problemer. Responstider på stedet for serviceforespørsler som er sendt elektronisk eller utenfor dekningsvinduet, kan variere. Support på stedet for eldre maskinvare Når det gjelder tekniske problemer som etter HPs bedømming må løses på stedet, vil en HP-autorisert representant yte teknisk support på dekkede maskinvareprodukter for å sette dem tilbake i driftsmessig stand, under forutsetning av at riktige materialer er tilgjengelig. Identifisering og løsing av problemer kan ta lengre tid, og i en viss grad vil ikke HP kunne løse alle problemer fullt ut eller gjenopprette produktet til full driftstilstand. HP gir ingen garantier om at deler vil være tilgjengelig under den første responsen på stedet. I tillegg kan HP installere eksisterende tekniske forbedringer for å hjelpe kunden å sikre tilfredsstillende drift av maskinvareproduktene og opprettholde kompatibilitet med erstatningsdeler til maskinvare fra HP. Eldre materialer Dekningsvindu HP vil gjøre et rimelig forsøk på å levere HP-støttede deler og materiale som er nødvendig for å holde det dekkede maskinvareproduktet i driftstilstand, til lageret med tilgjengelige deler er tomt. Erstatningsdelene vil være funksjonelt tilsvarende nye i ytelse. Erstattede deler blir HPs eiendom. Dekningsvinduet angir tiden de beskrevne tjenestene leveres på stedet eller eksternt.tjenesteforespørsler som mottas utenfor dette dekningsvinduet, vil bli logget neste dag som Kunden har dekningsvindu for. Følgende dekningsvinduer er tilgjengelig for berettigede produkter: Vanlig arbeidstid, vanlige arbeidsdager (9x5): Tjenesten er tilgjengelig mellom 8.00 og lokal tid fra mandag til fredag, med unntak av HP-fridager. Utvidet arbeidstid, vanlige arbeidsdager (13x5): Tjenesten er tilgjengelig mellom 8.00 og lokal tid fra mandag til fredag, med unntak av HP-fridager. 24x7: Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet fra mandag til og med søndag, inkludert HP-fridager. Alle dekningstider er gjenstand for lokal tilgjengelighet. Ta kontakt med et lokalt HP-salgskontor for nærmere informasjon om tjenestetilgjengelighet. Responstid på stedet for maskinvaresupport Arbeid til fullført Responstiden på stedet angir tidsperioden som starter når den innledende tjenesteforespørselen mottas og registreres hos HP, og slutter når den HP-autoriserte representanten ankommer kundestedet, innenfor det angitte dekningsvinduet. Responstider måles bare innenfor dekningstiden, og kan bli videreført til neste dag som det finnes en dekningstid for. Alternativene for responstid som er tilgjengelig for kvalifiserte produkter, er angitt i tabellen over alternative servicegrader. Alle responstider er gjenstand for lokal tilgjengelighet. Ta kontakt med et lokalt HP-salgskontor for nærmere informasjon om tjenestetilgjengelighet. Når en autorisert HP-representant ankommer kundestedet, vil teknikeren fortsette arbeidet enten på stedet eller via fjernsamband, slik HP finner det best, til produktene er i drift eller så lenge det er en rimelig fremdrift i arbeidet. Arbeidet kan stanses midlertidig hvis det er nødvendig med ekstra deler eller ressurser. Hvis deler ikke lenger er tilgjengelig, vil HP avslutte tjenesten. Arbeid til fullført vil i noen tilfeller ikke gjelde for på stedet-support for skrivebords-, mobil- og forbrukerprodukter. Tilgang til elektronisk supportinformasjon og -tjenester Som del av denne tjenesten gir HP tilgang til visse kommersielt tilgjengelige elektroniske og webbaserte proprietære verktøy. Kunden har tilgang til: Visse ressurser som er gjort tilgjengelig for registrerte brukere, for eksempel nedlasting av utvalgte programvare- og firmware-rettelser fra HP, abonnement på maskinvarerelaterte proaktive servicevarslinger og deltakelse i supportfora for problemløsing og deling av gode rutiner og erfaringer med andre registrerte brukere Utvidet webbasert søk i tekniske supportdokumenter for å bidra til raskere problemløsing Visse servicediagnoseverktøy fra HP med passordtilgang. Support Case Manager, et verktøy som brukes til å sende spørsmål direkte til HP Solution Center. Support Case Manager bidrar til å løse problemer raskt gjennom en forhåndskvalifiseringsprosess som ruter support- eller serviceforespørselen til den teknikeren som er kvalifisert til å svare på spørsmålet. Med dette verktøyet kan også statusen for hver support- eller serviceforespørsel sendes inn for gjennomgang, også saker som er sendt inn via telefon. "HP Live"-funksjonalitet for direktekommunikasjon med en tilkoblet HP-supporttekniker i vanlig arbeidstid, som er fra til lokal tid fra mandag til fredag, med unntak av HP-fridager. Gjennom å dele webleserinnhold vil HP-supportteknikeren hjelpe deg å navigere til riktig innhold på nettet som kan bidra til å løse problemet. Denne elektroniske sanntidshjelpen er tilgjengelig via "HP Live"-knappen på utvalgte websider. Søk i HPs eller tredjeparts kunnskapsdatabaser etter visse tredjepartsprodukter for å innhente produktinformasjon, finne svar på supportspørsmål og delta i supportfora. 2

3 Spesifikasjoner Tabell 2. Ekstra tjenestefunksjoner Funksjon Leveransespesifikasjoner Defekte medier beholdes Når det gjelder kvalifiserte produkter, gir dette alternativet kunden mulighet til å beholde defekte harddiskkomponenter som kunden ikke ønsker å gi avkall på, for eksempel på grunn av følsomme data på disken ("Diskstasjonen") som dekkes av denne tjenesten. Alle disker på et dekket system må være underlagt dette alternativet om at defekte medier beholdes. Uansett eventuelle henvisninger til det motsatte i dette dokumentet eller i HP Single Order Terms for Support, frasier HP seg retten til å overta eiendomsretten til en defekt disk dekket av alternativet for å beholde defekte medier, i de tilfellene et erstatningsprodukt leveres av HP til kunden. Kunden vil beholde alle defekte disker som støttes av HP under HP-supportavtalen. Spesifikasjoner Tabell 3. Alternative tjenestenivåer Ikke alle alternative tjenestenivåer er tilgjengelig for alle produkter. Tjenestenivået som kunden har valgt, vil bli angitt i kundens kontraktsdokumentasjon. Alternativ Leveransespesifikasjoner Dekningsvinduer: Dekningsvinduer: Vanlig arbeidstid, vanlige arbeidsdager (9x5) Tjenesten er tilgjengelig 9 timer per dag mellom 8.00 og lokal tid fra mandag til fredag, med unntak av HP-fridager. 13 timer, vanlige arbeidsdager (13x5) 24 timer, vanlige arbeidsdager Utvidet dekning for flere dager Alternative responstider på stedet: 4 timers responstid på stedet Respons på stedet neste dag Tjenesten er tilgjengelig 13 timer per dag mellom 8.00 og lokal tid fra mandag til fredag, med unntak av HP-fridager. Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet fra mandag til og med fredag, unntatt HP-fridager. Dekningsvinduet utvides ved å legge til de valgte dekningstimene til flere dager i uken, herunder: Lørdager, med unntak av HP-fridager Søndager (krever dekning for lørdag og fridager) HP-fridager, hvis disse faller på en ukedag som ellers ville vært med i den valgte dekningstiden Responstider på stedet: En HP-autorisert representant vil ankomme kundestedet innenfor den kontraktsfestede dekninsgsperioden for å starte vedlikeholdsservice på maskinvare innen 4 timer etter at serviceforespørselen er registrert. En HP-autorisert representant vil ankomme kundestedet innenfor den kontraktsfestede dekningsperioden for å starte vedlikeholdsservice på maskinvare neste dekningsdag etter at serviceforespørselen er registrert. Reisesoner Alle responstider for maskinvare gjelder kun steder innen 160 km fra et HP-kontor med supportansvar. Reiser til steder som er innenfor 320 km fra et HP-kontor med supportansvar, koster ikke noe ekstra. Hvis stedet er mer enn 320 km fra HP-kontoret med supportansvar, kommer reisekostnad i tillegg. Reiseutgifter vil også påløpe for steder der det blir nødvendig med overnatting, reise med annet enn bil (f. eks. fly) eller ekstraordinære reiseforhold. Reisesoner og reisekostnader kan variere på noen geografiske steder. Responstidene til steder som ligger over 160 km fra et HP-kontor med supportansvar vil bli justert for lange avstander, som vist i tabellen nedenfor: Avstand fra HP-kontor med supportansvar 4 timers responstid på stedet Respons på stedet neste dag 0-40 km 4 timer Neste dekningsdag km 4 timer Neste dekningsdag km 4 timer Neste dekningsdag km 8 timer 1 ekstra dekningsdag km Fastsettes ved bestilling og er gjenstand for ressurstilgjengelighet 2 ekstra dekningsdager Mer enn 480 km Fastsettes ved bestilling og er gjenstand for ressurstilgjengelighet Fastsettes ved bestilling og er gjenstand for ressurstilgjengelighet 3

4 Dekning Dekningsvinduer må være sammenhengende og må inkludere vanlig arbeidstid og vanlige arbeidsdager. Hvis dekningen utvides for å inkludere ekstra dekningstimer eller -dager, må samme dekningstimer velges for alle dekningsdagene. HP support på stedet for eldre maskinvare er tilgjengelig som en fullt konfigurerbar tjeneste (visse konfigurasjonsregler, som angitt nedenfor, gjelder). Spesifikke bestemmelser relatert til datamaskinprodukter fra HP: HP support på sstedet for eldre maskinvare gir dekning for HP- eller Compaq-merkede maskinvareprodukter og alle HP-leverte interne komponenter (som HP Jetdirect-kort, minne og CD-ROM-stasjoner), samt tilkoblet HP- eller Compaq-merket tilbehør som er kjøpt sammen med hovedproduktet, som mus, tastatur, forankringsstasjon og ekstern skjerm. Forbruksartikler, inkludert, men ikke begrenset til, batterier og Tablet PC-penner, vedlikeholdssett and annen rekvisita, samt brukervedlikehold og enheter fra andre enn HP, dekkes ikke av denne tjenesten. For komponenter som er utgått, kan en oppgraderingsbane være nødvendig. HP vil arbeide sammen med Kunden for å anbefale en erstatning. Ikke alle komponenter vil ha tilgjengelige erstatninger i alle land på grunn av lokale supportmuligheter. For ProLiant-servere og -lagringssystemer inkluderer tjenesten dekning for HP-merket maskinvare som er kvalifisert for serveren, som er kjøpt samtidig eller senere og som er intern i kabinettet, samt 22" og mindre skjermer og tårn-upser opp til 3 kva. Disse elementene vil være dekket med samme tjenestenivå og i samme dekningsperiode som serveren. UPS-batterier dekkes ikke. Standard garantibetingelser og -vilkår gjelder. For servere eller lagringssystemer som er installert i rack, dekker tjenesten også alle HP-kvalifiserte enheter som er installert i samme rack. For ProLiant BL-serverblad dekker tjenesten serverbladet og bladkabinettet som serverbladet er installert i, samt intertilkoblinger, strømkabinett med strømforsyninger og strømfordeling. Kundens ansvar På HPs forespørsel må kunden understøtte HPs forsøk på fjernproblemløsning. Kunden må: Gi all informasjon som er nødvendig for at HP skal kunne gi betimelig og profesjonell fjernsupport, eller gjøre HP i stand til å fastslå hva slags supportnivå du har krav på Starte selvtester og installere og kjøre andre diagnostiseringsverktøy og -programmer Installere firmware -oppdateringer og programrettelser som kan installeres av kunden Utføre andre rimelige aktiviteter for å hjelpe HP med å identifisere eller løse problemet, som forespurt av HP Kunden har ansvaret for på en tidsriktig måte å installere kritiske firmware-oppdateringer som kan installeres av kunden, samt deler og erstatningsprodukter som kan installeres av og leveres til kunden. I tilfeller der det sendes CSR-deler (Customer Self Repair) for å løse et problem, er det Kundens ansvar å returnere den defekte delen innenfor tidsperioden som er angitt av HP. Hvis HP ikke mottar den defekte delen innenfor denne tidsperioden, eller hvis delen er fysisk skadet ved mottak, må Kunden betale en avgift for den defekte delen, fastsatt av HP. Kunden har ansvaret for å registrere seg for bruk av HPs elektroniske ressurser for å få tilgang til begrenset produktinformasjon, og for å motta proaktiv varsling om andre tjenester tilgjengelig for Kunden. Når det gjelder tilleggstjenesten for å beholde defekte medier, er det kundens ansvar å: Beholde fysisk kontroll av diskene til enhver tid under supportlevering fra HP. HP har ikke ansvaret for data på diskene Sikre at eventuelle kundesensitive data på disken som beholdes, blir ødelagt eller oppbevares sikkert Sørge for at en autorisert representant er tilstede for å ta over defekte disker, godta erstatningsdisker, gi HP identifikasjonsinformasjon om hver disk som beholdes i henhold til denne avtalen, og på HPs forespørsel underskrive et dokument levert av HP med bekreftelse av at diskene beholdes Ødelegge den beholdte disken og/eller sikre at disken ikke blir tatt i bruk igjen Avhende alle beholde disker i samsvar med gjeldende miljølovgivning og regelverk. 4

5 Begrensninger av tjenesten HP forbeholder seg retten til å avbryte støtten uten varsel hvis fortsatt støtte ikke er rimelig gjennomførbar. Det er opp til HP å avgjøre om denne tjenesten skal ytes gjennom en kombinasjon av fjerndiagnostisering og support, tjenester som leveres på stedet, eller andre tjenesteleveransemetoder. Andre tjenesteleveransemetoder kan være forsendelse av deler som kan skiftes av kunden, via transportør eller kurer, som tastatur, mus, andre deler klassifisert som deler som kan skiftes av kunden, eller en helt erstatningsprodukt. HP vil avgjøre hvilken leveransemetode som er påkrevd for å yte rettidig og effektiv kundesupport. Responstid på stedet vil ikke gjelde hvis tjenesten kan ytes ved hjelp av fjerndiagnostisering, fjernsupport eller andre tjenesteleveransemetoder som beskrevet ovenfor. Responstider på stedet vil bli forsinket hvis fjerndiagnostisering har konkludert med at en spesifikk del er nødvendig for reparasjon av produktet, og den delen er i bestilling og/eller ikke tilgjengelig. Identifisering og løsing av problemer kan ta lengre tid, og i en viss grad vil ikke HP kunne løse alle problemer fullt ut eller gjenopprette produktet til full driftstilstand. HP garanterer ikke for effektiviteten til denne støtten. HP forbeholder seg retten til å avbryte støtten uten varsel hvis fortsatt støtte ikke er rimelig gjennomførbar. På grunn av begrensede ressurser er ikke eskaleringsadministrasjon tilgjengelig. Mangel på eskaleringsadministrasjon er ikke grunn til å avbryte supporttjenester. Unntatt fra denne tjenesten er blant annet følgende tjenester (listen er ikke utfyllende): Gjenoppretting og support for operativsystemet, annen programvare og data Driftstesting av programmer, eller ekstratester forespurt eller krevd av kunden Problemløsning som har med kommunikasjons- eller kompatibilitetsproblemer å gjøre Support for nettverksrelaterte problemer Tjenester som skyldes at kunden unnlater å legge inn en systemrettelse, reparasjon, programrettelse eller endring som mottas fra HP Tjenester som kreves fordi kunden har unnlatt å iverksette preventive tiltak som tidligere er tilrådd av HP Begrensninger til alternativet om å beholde defekte medier: Alternativet for å beholde defekte medier tillater ikke at Kunden beholder en disk som HP har levert som et låne- eller leieprodukt. Kunden skal alene ha ansvaret for å fjerne alle følsomme data før en slik lånt eller leid disk returneres til HP. Alternativet for å beholde defekte medier gjelder kun for disker som erstattes av HP på grunn av feilfunksjon. Det gjelder ikke utskifting av diskstasjoner uten feil. Feilfrekvenser på harddisker overvåkes kontinuerlig, og HP forbeholder seg retten til å annullere denne tjenesten med 30 dagers varsel hvis HP har rimelig grunn til å tro at kunden overbruker alternativet med å beholde defekte medier (for eksempel når erstatning av defekte harddisker materielt overskrider standard feilfrekvens for systemet som er involvert). HP HAR INGEN FORPLIKTELSER AV NOE SLAG NÅR DET GJELDER INNHOLDET AV ELLER DESTRUERINGEN AV EVENTUELLE DISKSTASJONER BEHOLDT AV KUNDEN. UANSETT EVENTUELLE ANGIVELSER AV DET MOTSATTE I HP SINGLE ORDER TERMS FOR SUPPORT ELLER DET TEKNISKE DATAARKET, SKAL HP ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, UNDERLEVERANDØRER ELLER LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER ERSTATNING FOR TAP ELLER MISBRUK AV DATA, UNDER DENNE TJENESTEN FOR BIBEHOLDELSE AV DEFEKTE MEDIER. Generelle bestemmelser/andre utelukkelser Tilleggsvilkår Med unntak av slik det uttrykkelig er angitt i dette dokumentet er denne tjenesten underlagt gjeldende vilkår og betingelser fra HP for tjenesten som leveres eller som ble angitt for Kunden på kjøpstidspunktet. Hvis det skulle oppstå inkonsistenser, skal vilkårene i dette dokumentet gjelde. HP forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avbryte dette tjenestetilbudet uten varsel. Dette utgjør den fulle og hele avtalen mellom HP og Kunden når det gjelder denne tjenesten, og erstatter all tidligere kommunikasjon, garantier eller avtaler mellom partene, skriftlig eller muntlig, med hensyn til anliggender innenfor anvendelsesområdet. Problemidentifikasjon og problemløsing kan ta lengre tid, og i enkelte tilfeller kan det hende at HP ikke er i stand til å fastslå en løsning. Hvis HP skulle avgjøre at det ikke finnes noen løsning på problemet, vil HP stoppe arbeidet med problemet. HP garanterer ikke for effektiviteten til denne støtten. HPs mulighet til å reparere maskinvaren avhenger av tilgjengeligheten av reservedeler på tidpunktet for tjenesteforespørselen. Hvis erstatningsdeler ikke er tilgjengelige og reparasjon ikke kan utføres eller løsning på problemet ikke kan oppnås, skal denne 5

6 tjenesten avsluttes umiddelbart. Varsel blir kanskje ikke gitt. Ingen form for refusjon eller kreditt vil bli gitt før avslutningsdatoen. Bestillingsinformasjon Tilgjengeligheten av tjenestefunksjoner og tjenestenivåer kan variere, avhengig av lokale ressurser, og kan være begrenset til berettigede produkter og geografiske steder. Hvis du ønsker mer informasjon, eller ønsker å bestille HP support på stedet for eldre maskinvare, kan du kontakte en lokal HP-representant og referere til følgende produktnummer: HE808AC for konfigurerbar HP support på stedet for eldre maskinvare. Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP Services, kan du kontakte våre verdensomspennende salgskontorer eller besøke vårt nettsted: HP supporttjenester: HP Care Pack-tjenester: Teknologi for bedre resultater Besøk for å lære mer Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel. De eneste gjeldende garantiene for HPs produkter og tjenester er fastsatt i garantivilkårene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal oppfattes som noen form for tilleggsgaranti, uttrykt eller implisitt, faktisk eller juridisk. HP påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser. 4AA1-1458NOE, Juni 2009

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Retur til HP-tjenester av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og sentralt reparasjonssted. HP returtjeneste for maskinvare-tjenester

Detaljer

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Care Pack-tjenester HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid gir IT-ledere tilgang til et team av supportspesialister som

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Vårt team av supportspesialister vil raskt starte problemløsningen på systemet for å påse

Detaljer

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Care Pack-tjenester HP Returtjeneste for maskinvare er en høykvalitets dør-til-dør-tjeneste for berettigede

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet for kvalifisert maskinvare

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

HP Support Pluss. HP Care Pack-tjenester. Fordeler med tjenesten Forbedret oppetid for IT-infrastrukturen

HP Support Pluss. HP Care Pack-tjenester. Fordeler med tjenesten Forbedret oppetid for IT-infrastrukturen HP Support Pluss HP Care Pack-tjenester Tjenesten HP Support Pluss er sammensatt av omfattende maskinvare- og programvaretjenester som bidrar til å øke tilgjengeligheten av IT-infrastrukturen. HP-teknikere

Detaljer

HP support på stedet for maskinvare

HP support på stedet for maskinvare HP support på stedet for maskinvare HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

HP Support Pluss HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Support Pluss HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Support Pluss HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Omfattende maskinvare- og programvaretjenester gir deg økt tilgjengelighet i IT-infrastrukturen. HP Support Pluss kombinerer omfattende maskinvare-

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

Maskinvare Service På Stedet Global Respons Neste Arbeidsdag

Maskinvare Service På Stedet Global Respons Neste Arbeidsdag HP Care Pack Maskinvare Service På Stedet Global Respons Neste Arbeidsdag Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner... 2 Om tjenesten... 2 Servicenivå...

Detaljer

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data Riktig konfigurering av lagringsmaskinvare er avgjørende for å forbedre effektiviteten til lagringsenhetene.

Detaljer

HP 3PAR-avstemmingstjeneste

HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten

Detaljer

HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet

HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet HP Care Pack HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner... 2 Om tjenesten... 2 Utføring av service...

Detaljer

HP Care Pack. HP Maskinvareservice sentralt med beskyttelse mot utilsiktet skade, hente- og bringetjeneste

HP Care Pack. HP Maskinvareservice sentralt med beskyttelse mot utilsiktet skade, hente- og bringetjeneste HP Care Pack HP Maskinvareservice sentralt med beskyttelse mot utilsiktet skade, hente- og bringetjeneste Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner...

Detaljer

Kom raskt opp og i gang!

Kom raskt opp og i gang! Dataark Kom raskt opp og i gang! HP Hardware Support Exchange Service Hovedpunkter om tjenstefunksjoner Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnader betales

Detaljer

Returtjeneste for maskinvare-tjenester

Returtjeneste for maskinvare-tjenester Datablad Returtjeneste for maskinvare-tjenester Care Pack Fordeler med tjenesten Fleksible transportalternativer Pålitelig, rimelig alternativ til support på stedet for produkter i ikke-kritiske virksomheter

Detaljer

HP Care Pack. HP Maskinvareservice sentralt med Hente- og Bringetjeneste

HP Care Pack. HP Maskinvareservice sentralt med Hente- og Bringetjeneste HP Care Pack HP Maskinvareservice sentralt med Hente- og Bringetjeneste Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner... 2 Om tjenesten... 2 Begrensninger

Detaljer

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Generelle betingelser UNNTATT DER DET UTTRYKKELIG ER FASTSATT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, GIR IKKE HP

Detaljer

HP Hente- og bringetjeneste for maskinvare

HP Hente- og bringetjeneste for maskinvare HP Hente- og bringetjeneste for maskinvare HP Care Pack-tjenester Tjenestene HP Hente- og bringetjeneste for maskinvare sørger for retur til HP-servicenivåer av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og

Detaljer

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer

Oversikt over tjenesten

Oversikt over tjenesten Dataark Returtjeneste for HP ekstern maskinvaresupport for forbrukere HP Care Pack-tjenester Tjenestefordeler Fleksible forsendelsesmuligheter Pålitelig og rimelig alternativ til support på stedet for

Detaljer

HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer

HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer sørger for datainnsamling, detaljert I/O-analyse og anbefalte forbedringer

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR programvareinstallerings- og oppstartstjeneste bidrar til en uproblematisk oppstart ved å sørge for distribusjon

Detaljer

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale 1. Support-tjenester... 2 2. Dekning... 2 3. Aktivering... 2 4. Forutsetninger... 2 5 Kvalifisert produkt... 2 6. Deler... 3 7. HP s eiendom... 3 8.

Detaljer

Maskinvarestøtte. på stedet. HP serviceavtale

Maskinvarestøtte. på stedet. HP serviceavtale Dataark HP maskinvarestøtte HP serviceavtale Tjenesten inkluderer Fjerndiagnostisering og -støtte Maskinvarestøtte Erstatningsdeler og materialer Fastvareoppdateringer for utvalgte produkter Valg av dekningsvinduer

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Returtjeneste for maskinvare-tjenester

Returtjeneste for maskinvare-tjenester Datablad Returtjeneste for maskinvare-tjenester Kontraktsfestede tjenester, del av HP Care Fordeler med tjenesten Fleksible transportalternativer Alternative behandlingstider Kostnadseffektiv, pålitelig

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår

hp SmartFriend støttetjenesteavtale (avtalen) vilkår hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår Takk for at du kjøpte denne tjenesteavtalen for HP SmartFriend. Du finner tjenestebeskrivelser med mer utfyllende informasjon i hovedkilden www.hp.com/no/

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP serviceavtale. Dataark HP maskinvarestøtte og erstatning

HP serviceavtale. Dataark HP maskinvarestøtte og erstatning Dataark HP maskinvarestøtte og erstatning HP serviceavtale Tjenestefordeler Praktisk dør-til-dør-tjeneste Et rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fleksible muligheter for retur av defekt enhet

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder

Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder Komplett diagnostiserings- og reparasjonsløsning PEUGEOT tilbyr uavhengige verksteder en diagnostiserings- og reparasjonsløsning for vedlikehold

Detaljer

HPs begrensede garanti og teknisk og teknisk støtte over hele verden

HPs begrensede garanti og teknisk og teknisk støtte over hele verden HPs begrensede garanti og teknisk og teknisk støtte over hele verden Begrenset garanti for HP-maskinvare Begrenset garantiperiode Den begrensede garantiperioden for ditt HP-produkt er oppført på serienummeretikettene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien

HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access sørger for implementering av CA-funksjonen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Service Description Consumer Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Ditt system. I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående

Detaljer

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony

Dele anonyme data med Lenovo. Innhold. Harmony Dele anonyme data med Lenovo Innhold Dele anonyme data med Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (bare på Windows 8-enheter)...

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte Produkter fra gruppen med servere av industristandard

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte Produkter fra gruppen med servere av industristandard Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte Produkter fra gruppen med servere av industristandard Generelle betingelser UNNTATT DER DET UTTRYKKELIG ER FASTSATT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, GIR

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 393499-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet............................

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Critical Service HP Services

HP Critical Service HP Services HP Critical Service HP Services Tjenestebeskrivelse HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning som er utarbeidet for virksomheter som kjører driftskritiske applikasjoner og som ikke tåler

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP Proactive 24 Service

HP Proactive 24 Service HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Innhold

Oppdragsbeskrivelse: Innhold Oppdragsbeskrivelse: Innhold 1. Utstyr som berøres av oppdragsbeskrivelse:... 2 Dagens oversikt over billetteringsutstyr... 2 2. Verdihåndtering... 2 2.1 Påfylling og tømming av veksel i vekslings-boks

Detaljer