HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid"

Transkript

1 HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Care Pack-tjenester HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid gir IT-ledere tilgang til et team av supportspesialister som raskt vil starte problemløsningen på systemet for å hjelpe med å få maskinvaren i drift innen en angitt tid etter den første serviceforespørselen. Du har fleksibilitet til å velge mellom tjenestenivåer med forskjellige reparasjonstider, med eller uten å beholde defekte medier, i henhold til dine spesifikke behov. Fordeler med tjenesten HP er forpliktet til å reparere maskinvaren innen maksimalt seks timer. Dette kan føre til: Forbedret eller opprettholdt oppetid for systemet Mer forutsigbare reparasjonstider Hjelp til å planlegge IT-ressurser mer effektivt Hovedpunkter om tjenesten Fjerndiagnostisering av problemer og support Maskinvaresupport på stedet Valg av garantert reparasjonstid Deler og materiell inkludert Forbedret delelagertilgjengelighet 24x7 dekningsgrad Arbeid fullføres Eskaleringsprosedyrer Tilgang til elektrnisk støtteinformasjon og tjenester HP-løsning for elektronisk fjernsupport (bare for berettigede produkter) Beholde defekte medier (valgfritt, bare for berettigede produkter)

2 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Funksjon Fjerndiagnostisering av problemer og support Når Kunden opplever et systemproblem og rapporterer det til HP Global Solution Center via et oppgitt HP supporttelefonnummer, vil HP først forsøke å feilsøke, avhjelpe og løse problemet eksternt sammen med Kunden. Før eventuell assistanse på stedet, kan en HP-tekniker iverksette og utføre fjerndiagnostisering for å legge til rette for fjernproblemløsing. Problemer med maskinvare som dekkes, kan rapporteres til HP Globale Solution Centre via telefon eller elektronisk kommunikasjon, slik det er tilgjengelig lokalt, 24 timer i døgnet, sju dager i uken. HP vil bekrefte mottak av serviceforespørselen og varsle det lokale kontoret i det neste dekningsvinduet. HP forbeholder seg retten til å bestemme den endelige løsningen på alle innmeldte problemer. Reparasjonstiden for serviceforespørsler som sendes inn elektronisk, kan variere. Maskinvaresupport på stedet Når det gjelder tekniske problemer med maskinvare som, etter HPs vurdering, ikke kan fjernløses raskt, vil HP reagere raskt og om nødvendig komme til kundens sted for å yte teknisk support på stedet for de aktuelle maskinvareproduktene for å sette dem tilbake i god driftsmessig stand. Når det gjelder PCer, ProLiant-servere, servere basert på Intel Pentium - og Xeon -prosessorer og nettverks- og lagringsprodukter, kan HP, etter eget skjønn, beslutte å erstatte slike produkter i stedet for å reparere dem. Erstatningsproduktene vil være nye eller tilsvarende nye i ytelse. Erstattede produkter blir HPs eiendom. I tillegg kan HP installere tilgjengelige tekniske forbedringer for å hjelpe Kunden med å sikre tilfredsstillende drift av maskinvareproduktene og opprettholde kompatibilitet med erstatningsdeler til maskinvare fra HP. HP kan etter eget skjønn installere eventuelle firmware-oppdateringer som, etter HPs mening, er nødvendige for å sette det aktuelle produktet tilbake i driftsmessig stand eller sørge for at HP fortsatt kan yte support på det. Installering av tekniske forbedringer eller firmware-oppdateringer dekkes ikke av den garanterte reparasjonstiden, hvis aktuelt. Garantert reparasjonstid Når det gjelder kritiske problemer med dekket maskinvare som ikke raskt kan fjernløses, vil HP gjøre alle kommersielt forsvarlige anstrengelser for å sette maskinvaren som dekkes tilbake i driftsmessig stand innen en angitt tid etter den første serviceforespørselen til HP Globale Solution Centre. Reparasjonstiden henviser til tidsperioden som starter når den første serviceforespørselen blir mottatt og registrert av HP, og slutter når HP kan fastslå at maskinvaren er reparert. reparasjonstidene som er tilgjengelig for berettigede produkter, er spesifisert i tabellen med alternative tjenestenivåer. Alle reparasjonstider avhenger av lokale tilgjengelighet. Kontakt et lokalt HP-salgskontor for detaljert informasjon om tilgjengelighet. Reparasjonen anses som fullført når HP har verifisert at maskinvarefeilen er rettet eller at maskinvaren er erstattet, eller, for berettigede lagringsprodukter, at tilgangen til Kundens data er gjenopprettet. HPs verifisering kan bestå i fullføring av en selvtest ved oppstart, frittstående diagnostisering eller visuell kontroll av normal drift. Det er opp til HP å bestemme hva slags nivå av testing som er nødvendig for å kontrollere at maskinvaren er reparert. HP kan ut fra eget skjønn beslutte å erstatte produktet midlertidig eller permanent for å oppfylle den garanterte reparasjonstiden, enten midlertidig eller permanent. Erstatningsproduktene vil være nye eller tilsvarende nye i ytelse. Erstattede produkter blir HPs eiendom. Det vil ta 30 dager fra tidspunktet da denne tjenesten kjøpes til å sette opp og utføre nødvendige revisjoner og prosesser før den garanterte reparasjonstiden for maskinvare trer i kraft. Under denne perioden på 30 dager, og i opptil fem ekstra arbeidsdager etter at revisjonen er fullført, vil HP gi 4 timers responstid på stedet. Deler og materiell Forbedret delelagertilgjengelighet Dekningsgrad Arbeid fullføres HP vil sørge for alle HP-deler og -materiell som er nødvendig for å holde det aktuelle maskinvareproduktet i god driftsmessig stand, inkludert deler og materiell for tilgjengelige og anbefalte tekniske forbedringer. Erstatningsdelene vil være nye eller tilsvarende nye i ytelse. Erstattede deler blir HPs eiendom. For å understøtte HPs garanterte reparasjonstid føres det en beholdning av kritiske erstatningsdeler for Kunder med reparasjonstid. Denne beholdningen oppbevares ved et HP-utpekt sted. Disse delene administreres med tanke på bedre tilgjengelighet, og er alltid tilgjengelig for HPs supportteknikere som behandler berettigede serviceforespørsler. Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, mandag til søndag, inkludert HPs fridager. Når en autorisert HP-representant ankommer Kundens adresse, vil representanten fortsette arbeidet enten på stedet eller via fjernsamband, slik HP finner det best, til produktene er i drift eller så lenge det er en rimelig fremdrift i arbeidet. Arbeidet kan stanse midlertidig hvis det er behov for ekstra deler eller ressurser, men vil bli gjenopptatt så snart dette er tilgjengelig. Fullføring av arbeidet vil kanskje ikke gjelde support på stedet for skrivebords-, mobile, og forbrukerprodukter. Eskaleringsprosedyrer HP har etablert formelle eskaleringsprosedyrer for å løse komplekse problemer. HPs lokale ledelse koordinerer problemeskaleringen og involverer HP-ressurser med de nødvendige ferdighetene og/eller utvalgte tredjeparter til å bistå med problemløsingen. 2

3 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten (fortsatt) Funksjon Tilgang til elektronisk supportinformasjon og elektroniske tjenester Som en del av denne tjenesten, gir HP tilgang til bestemte kommersielt tilgjengelige elektroniske og nettbaserte verktøy. Kunden har tilgang til : Visse funksjoner som gjøres tilgjengelige for registrerte brukere, som nedlasting av utvalgt HP-programvare- og firmware-rettelser, abonnement på maskinvarerelaterte proaktive tjenestevarsler og deltagelse i kundestøttefora for løsing av problemer og deling av gode løsninger med andre registrerte brukere. Utvidede nettbaserte søk etter tekniske supportdokumenter for å oppnå raskere problemløsing. Visse HP-beskyttede diagnostiseringsverktøy med passordtilgang. Et web-basert verktøy for innsending av spørsmål direkte til HP Global Solution Centre. Verktøyet bidrar til å løse problemer raskt gjennom en førkvalifiseringsprosess som styrer support- eller serviceforespørselen til en tekniker som er kvalifisert til å svare på spørsmålet. Verktøyet gjør det også mulig å se på status for hver innsendt support- eller serviceforespørsel, inkludert spørsmål som er sendt inn per telefon. Søk i kunnskapsdatabaser fra HP og tredjeparter etter visse produkter fra tredjepart for å hente produktinformasjon, finne svar på spørsmål og delta i støttefora. HP elektronisk løsning for fjernsupport HPs elektroniske løsning for fjernsupport sørger for robust problemløsing og reparasjon. Den kan inkludere løsninger for fjerntilgang til systemer, og kan tilby et praktisk sentralt administrasjonspunkt og bedriftsoversikt over åpne saker og historikk. En HP-tekniker vil bare benytte seg av fjerntilgang til systemet med Kundens autorisasjon. Fjerntilgang til systemet kan sette HP-teknikeren i stand til å levere mer effektiv feilsøking og raskere problemløsing. Spesifikasjoner Tabell 2. Alternative tjenestefunksjoner Funksjon Beholde defekte medier- For berettigede produkter vil denne tjenestefunksjonen la Kunden beholde defekte harddisk- eller SSD-/Flash-stasjonkomponenter som Kunden ikke vil oppgi på grunn av sensitive data på disken ("Disk eller SSD/Flash-stasjon") som dekkes av denne tjenesten. Funksjonen for å beholde defekte medier må gjelde for alle Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner i et dekket system. Uansett om annet er angitt i dette dokumentet eller i HP Single Order Terms for Support, fraskriver HP seg retten til eierskap for en defekt Disk- eller SSD-/Flash-stasjon som dekkes av tjenestefunksjonen for å beholde defekte medier, hvis et erstatningsprodukt leveres av HP til Kunden. Kunden skal beholde alle defekte Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner som støttes av HP i henhold til HP-supportavtalen. Spesifikasjoner Tabell 3. Alternative tjenestenivåer Ikke alle tjenestenivåer er tilgjengelige for alle produkter. Tjenestenivåene Kunden har valgt, vil være angitt i Kundens kontraktsdokumentasjon. Alternativ Alternativer for garantert reparasjonstid: 6 timers reparasjonstid- 24 timers reparasjonstid For kritiske problemer med dekkede maskinvareprodukter vil HP sette i verk kommersielt rimelige tiltak for å sette det dekkede maskinvareproduktet tilbake til normal driftstilstand innen 6 timer etter at forespørselen ble registrert hos HP Global Solution Centre. For kritiske problemer med dekkede maskinvareprodukter vil HP sette i verk kommersielt rimelige tiltak for å sette det dekkede maskinvareproduktet tilbake til normal driftstilstand innen 24 timer etter at forespørselen ble registrert hos HP Global Solution Centre. Reisesoner Garantert reparasjonstid er tilgjengelig for steder innen 80 km fra et primært HP-kontor med supportansvar. Når det gjelder steder som ligger 81 til 161 km fra et primært HP-kontor med supportansvar, gis en justert garantert reparasjonstid for maskinvare, slik det er vist nedenfor. Reisesoner og kostnader, hvis aktuelt, kan variere på noen geografiske steder. Garantert reparasjonstid er ikke tilgjengelig for steder som er mer enn 161 km fra et primært HP-kontor med supportansvar. Avstand fra primært HP-kontor med supportansvar 6 timers garantert reparasjonstid 24 timers garantert reparasjonstid 0 80 km 6 timer 24 timer km 8 timer 24 timer Over 161 km Garantert reparasjonstid er ikke tilgjengelig Garantert reparasjonstid er ikke tilgjengelig 3

4 Dekning Denne tjenesten gir dekning for maskinvareprodukter av HP- eller Compaq-merke og alle interne komponenter levert av HP (som HP Jetdirect-kort, minne og CD-ROM), i tillegg til tilkoblet tilbehør av HP- eller Compaq-merke som er kjøpt sammen med hovedproduktet, som mus, tastatur, dokkingstasjon og ekstern skjerm (opptil 22 tommer, målt diagonalt). Når det gjelder enkelte servere og lagringsprodukter, CPUer, disker og andre større interne eller eksterne komponenter, vil de dekkes hvis support er konfigurert tilsvarende og de er oppført i kontraktens utstyrsliste (der det er aktuelt). Når det gjelder HP Care Pack-tjenester med dekningen kun stasjonær PC/arbeidsstasjon/tynn klient/bærbar PC, vil ikke eksterne skjermer og dokkingstasjoner være dekket av denne tjenesten. Dekning for berettigede systemer fra flere leverandører inkluderer alle interne standardkomponenter fra leverandørene og ekstern skjerm, tastatur og mus. Forbruksartikler, inkludert men ikke begrenset til flyttbare medier, batterier og penner til håndholdte PCer, vedlikeholdssett og andre rekvisita, i tillegg til brukervedlikehold og enheter fra andre enn HP, dekkes ikke av denne tjenesten. Når det gjelder produkter med utløpt dekningsperiode, kan oppgradering være nødvendig. HP vil samarbeide med Kunden og anbefale en erstatningsdel. Ikke alle komponenter vil ha tilgjengelige erstatninger i alle land på grunn av ulik lokal supportkapasitet. Når det gjelder ProLiant-servere og lagringssystemer, dekker denne tjenesten tilleggsmaskinvare av HP-merke som er kvalifisert for serveren, kjøpt samtidig eller etterpå og er plassert inni kabinettet, i tillegg til eksterne skjermer opptil 22" og tårn-ups-produkter. Dette utstyret vil være dekket med samme servicegrad og samme dekningsperiode som serveren. For BladeSystem-kabinetter dekker denne tjenesten kabinettet, strømforsyninger, vifter og kabinettenheter, inkludert pass thru, Ethernet-tilkoblinger og virtuelle tilkoblingsmoduler. Når det gjelder servere, lagringssystemer eller BladeSystem-kabinetter som er installert i rack, dekker tjenesten også alt HP-kvalifisert rack-utstyr, inkludert UPSprodukter som ikke overskrider 12 kva, KVM-svtsj, konsoll og PDU, som er installert i samme rack. Dekning av UPS-batterier er ikke inkludert, der gjelder standard garantivilkår og -betingelser. Forutsetninger HP kan, etter eget skjønn, kreve en revisjon av produktene som dekkes. Hvis en slik revisjon er nødvendig, vil en HP-autorisert representant kontakte Kunden, og Kunden må akseptere å legge til rette for en revisjon innenfor den første 30-dagers tidsrammen. Under revisjonen blir det samlet inn viktig informasjon om systemkonfigurasjon, og det lages en fortegnelse over produktene som er dekket. Informasjonen som samles inn gjennom revisjonen, gjør det mulig for en HPtekniker å undersøke og løse mulige fremtidige maskinvareproblemer og fullføre reparasjonen så raskt og effektivt som mulig. HP vil avgjøre om revisjonen skal utføres på stedet, via fjerntilgang til systemet, via verktøy for fjernrevisjon eller per telefon. Hvis HP krever en revisjon, vil ikke den garanterte reparasjonstiden for maskinvare tre i kraft før fem arbeidsdager etter at revisjonen er fullført. Inntil da ytes service med respons på stedet innen 4 timer for maskinvare som dekkes. I tillegg forbeholder HP seg retten til å nedgradere tjenesten til responstid på stedet eller avbryte tjenestekontrakten hvis viktige revisjonsforslag ikke følges eller hvis revisjonen ikke utføres innenfor det angitte tidsrammen. For garanterte reparasjonstider krever HP at Kunden installerer og bruker den riktige HP-løsningen for fjernsupport, med en sikker tilkobling til HP, for å kunne levere tjenesten. Kontakt en lokal HP-representant for flere detaljer om krav, spesifikasjoner og utelukkelser. Hvis Kunden ikke tar i bruk den riktige HP-løsningen for fjernsupport, er det ikke sikkert at HP er i stand til å levere tjenesten slik den er definert, og skal heller ikke være pålagt å gjøre det. Kundens ansvar Hvis Kunden ikke overholder de angitte forpliktelsene, er ikke HP eller den HP-autoriserte tjenesteleverandøren forpliktet til å levere tjenestene som beskrevet. Hvis HP krever det, må Kunden eller den HP-autoriserte representanten registrere maskinvareproduktet som skal støttes, innen ti (10) dager etter kjøpet av denne tjenesten, ved å følge registreringsinstruksjonene i hver pakke eller e- postdokumentet fra HP, eller slik det på annen måte er angitt av HP. Hvis et dekket produkt flyttes til et annet sted, må registrering (eller riktig justering av eksisterende HPregistrering) gjøres innen ti dager etter endringen. For garantert reparasjonstid må Kunden installere den riktige HP-løsningen for fjernsupport, med en sikker tilkobling til HP, og sørge for alle nødvendige ressurser i henhold til utgivelsesmerknadene til HP-løsningen for fjernsupport, for å gjøre det mulig å levere tjenesten. 4

5 Når Kunden har installert en HP-løsning for fjernsupport, må Kunden også vedlikeholde kontaktdetaljene som er konfigurert i i fjernsupportløsningen, og som HP vil bruke ved respons på en enhetsfeil. Kontakt en lokal HPrepresentant for flere detaljer om krav, spesifikasjoner og utelukkelser. For at den garanterte reparasjonstiden skal gjelde, må Kunden gi umiddelbar og ubegrenset tilgang til systemet, som anmodet av HP. Garantert reparasjonstid gjelder ikke når systemtilgang, inkludert fysisk, ekstern problemløsing og maskinvarediagnostikkvurderinger, forsinkes eller avvises. Hvis Kunden krever planlagt service, starter den garanterte reparasjonstiden på det avtalte tidspunktet. Det kreves at Kunden på forespørsel fra HP assisterer HP med fjernløsning av problemet. Kunden må: Gi all informasjon som er nødvendig for at HP skal kunne gi betimelig og profesjonell fjernsupport, og gjøre HP i stand til å fastslå hva slags supportnivå du har krav på Starte selvtester og installere og kjøre andre diagnostiseringsverktøy og programmer Installere firmware-oppdateringer og programrettelser som kan installeres av kunden Utføre andre rimelige aktiviteter på forespørsel fra HP for å hjelpe HP med å identifisere eller løse problemet Kunden er ansvarlig for i rett tid å installere viktige firmware-oppdateringer som kan installeres av Kunden, og også deler og erstatningsprodukter for selvreparasjon som blir levert til Kunden. I tilfeller der det sendes deler for selv-reparasjon for å løse et problem, er Kunden ansvarlig for å returnere den defekte delen innenfor et tidsrom som HP angir. I tilfelle HP ikke mottar den defekte delen innenfor det angitte tidsrommet, eller hvis delen er fysisk skadet ved mottak, vil Kunden bli avkrevd en avgift for den defekte delen som fastsettes av HP. Kunden er ansvarlig for å registrere seg for å bruke HPs elektroniske funksjoner for å få tilgang til begrenset produktinformasjon og motta proaktive varsler eller andre tjenester som er tilgjengelige for Kunden. Med tjenestefunksjonen for å beholde defekte medier er det Kundens ansvar å: Alltid ha fysisk kontroll over Disk- eller SSD-/Flashstasjoner. HP skal ikke holdes ansvarlig for data på Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner Påse at alle sensitive data på den beholdte Disk- eller SSD-/Flash-stasjonen ødelegges eller sikres Ha en autorisert representant tilstede for å ta vare på defekte Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner, akseptere nye Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner, gi HP identifikasjonsinformasjon for hver Disk- eller SSD- /Flash-stasjon som beholdes, og, på forespørsel fra HP, underskrive et dokument fra HP for å bekrefte at Disk- eller SSD-/Flash-stasjonene beholdes Ødelegge den beholdte Disk- eller SSD-/Flashstasjonen og/eller sikre at Disk- eller SSD-/Flash-stasjonen ikke taes i bruk igjen Kassere alle beholdte Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner i samsvar med gjeldende miljølovgivning og -forskrifter For Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner som leveres av HP til Kunden som låne-, leie- eller leasingprodukter, skal Kunden umiddelbart returnere de nye Disk- eller SSD- /Flash-stasjonene når leie- eller supportperioden med HP utløper. Kunden er alene ansvarlig for å fjerne alle sensitive data før retur av en lånt, leid eller leaset Diskeller SSD-/Flash-stasjon til HP. Begrensninger av tjenesten Det er opp til HP å avgjøre om tjenesten skal ytes gjennom en kombinasjon av fjerndiagnostisering og support, tjenester som leveres på stedet, eller andre tjenesteleveransemetoder. Andre tjenesteleveransemetoder kan være levering via et transportselskap av deler som kan repareres av kunden, som tastatur, mus, andre deler som er klassifisert som selvreparasjonsdeler eller komplette erstatningsprodukter. HP vil avgjøre hvilken leveransemetode som er påkrevd for å yte rettidig og effektiv kundesupport for å overholde den garanterte reparasjonstiden, hvis aktuelt. I tilfelle det bare er en del som kan skiftes av kunden, som kreves for å sette systemet tilbake i driftsstand, skal ikke den garanterte reparasjonstiden, hvis aktuelt, gjelde. Følgende er utelukket fra garantert reparasjonstid (hvis aktuelt): Tid for gjenoppbygging av diskmekanisme eller sparing -prosedyrer Situasjoner der et LUN (logical unit number) kan være blokkert for å opprettholde dataintegritet All gjenoppretting av kompromitterte data Enhver periode av utilgjengelighet som ikke skyldes en maskinvarefeil HP forbeholder seg retten til å endre den garanterte reparasjonstiden slik den gjelder for Kundens bestemte produktkonfigurasjon, sted og miljø. Dette fastsettes på bestillingstidspunktet og er gjenstand for 5

6 ressurstilgjengelighet. Hvis Kunden krever planlagt service, begynner den garanterte reparasjonstiden på det avtalte tidspunktet. Garantert reparasjonstid gjelder ikke hvis Kunden velger å få HP til å forlenge rotårsaksanalysen i stedet for å utføre anbefalte servergjenopprettingsprosedyrer. Unntatt fra denne tjenesten er blant annet følgende aktiviteter (listen er ikke utfyllende): Gjenoppretting av og support på operativsystemet, annen programvare og data Driftstesting av applikasjoner eller tilleggstester som ønskes eller kreves av Kunden Problemløsing som har med kommunikasjons- eller kompatibilitetsproblemer å gjøre Support for nettverksrelaterte problemer Tjenester som kreves fordi Kunden har unnlatt å legge inn systemrettelser, reparasjoner, programrettelser eller endringer som mottas fra HP Tjenester som kreves fordi Kunden har unnlatt å iverksette preventive tiltak som er tilrådd av HP Begrensninger for funksjonen for å beholde defekte medier Funksjonen for å beholde defekte medier gjelder bare for Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner som byttes ut av HP på grunn av feil. Den gjelder ikke for utskifting av Diskeller SSD-/Flash-stasjoner uten feil. Feilfrekvenser på Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner overvåkes kontinuerlig, og HP forbeholder seg retten til å avbryte denne tjenesten med 30 dagers varsel hvis HP har grunn til å tro at Kunden overforbruker tjenestefunksjonen for å beholde defekte medier (som når utskifting av defekte Disk- eller SSD-/Flash-stasjoner materielt overskrider standard feilfrekvenser for gjeldende system). HP SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HA NOEN FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL INNHOLDET PÅ ELLER DESTRUKSJON AV NOEN DISK- ELLER SSD- /FLASH-STASJON SOM BEHOLDES AV KUNDEN. UTEN HENSYN TIL HVA SOM ER ANGITT I HP SINGLE ORDER TERMS FOR SUPPORT ELLER DET TEKNISKE DATAARKET, SKAL IKKE HP ELLER DETS DATTERSELSKAPER, KONTRAKTØRER ELLER LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER ELLER TAP ELLER MISBRUK AV DATA I FORBINDELSE MED DENNE TJENESTEN FOR Å BEHOLDE DEFEKTE MEDIER. Bestillingsinformasjon Tilgjengeligheten av tjenestefunksjoner og servicegrader kan variere i henhold til lokale ressurser, og kan være begrenset til berettigede produkter og geografiske steder. Alle komponenter som installeres i samme kabinett (bladservere, lagringsblad, intertilkoblinger, SAN-svitsjer osv.) må bestilles med samme servicegrad som kabinettet, hvis den er tilgjengelig. For mer informasjon eller for å bestille HP Maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid, kontakt en lokal HP-representant og referer til produktnummer HA105Ax (der x angir tjenestevarigheten i år). For HP Maskinvaresupport på stedet med 24 timers garantert reparasjonstid, og avhengig av kjøpsstedet, kan andre produktnumre gjelde. Kontakt en lokal HPrepresentant eller HP-forhandler for å få vite hvilket produktnummer som best dekker spesifikke behov. Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP-tjenester, kan du kontakte våre verdensomspennende salgskontorer eller besøke våre nettsteder: Copyright 2006, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP produkter og tjenester er nedfelt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Intel, Xeon og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land NOE Rev.1 Juli 2009

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Vårt team av supportspesialister vil raskt starte problemløsningen på systemet for å påse

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

Oversikt over tjenesten

Oversikt over tjenesten Dataark Returtjeneste for HP ekstern maskinvaresupport for forbrukere HP Care Pack-tjenester Tjenestefordeler Fleksible forsendelsesmuligheter Pålitelig og rimelig alternativ til support på stedet for

Detaljer

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste Dataark HPs distribusjonstjenester: HPs datamaskin- og skrivertjenester Tjenestefordeler Installasjon av datamaskiner og skrivere som er IT- og bruksklare Standard installering over hele verden Enkelt

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Håndbok for administrasjon av bordmodeller

Håndbok for administrasjon av bordmodeller Håndbok for administrasjon av bordmodeller Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312947-091 Mars 2003 Denne håndboken gir definisjoner og instruksjoner om hvordan du bruker funksjoner for

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER AVTALEVEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DEFINISJONER OG GENERELLE TJENESTER 1. Symantec-tjenester

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer