Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare"

Transkript

1 Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Andre utgave: mai 2006 Første utgave: april 2006 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Programvareoppdateringer Oppdatere programvaren... 1 Laste ned programvareoppdateringer fra HP-webstedet... 2 Informasjon om datamaskinen... 2 Laste ned en BIOS-oppdatering... 3 Installere en BIOS-oppdatering... 4 Laste ned og installere annen programvare Sikkerhetskopi Beskytte data... 7 Sikkerhetskopiere systemet... 8 Sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper... 8 Sikkerhetskopiere hele harddisken... 9 Sikkerhetskopiere endringer i systemet Planlegge sikkerhetskopiering Gjenoppretting Lage gjenopprettingsdisker (anbefales på det sterkeste) Utføre en gjenoppretting Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene Utføre en gjenoppretting fra harddisken Starte en gjenoppretting i Windows Starte en gjenoppretting fra harddiskpartisjonen for gjenoppretting Stikkordregister NOWW iii

4 iv NOWW

5 1 Programvareoppdateringer Du kan få tak i oppdateringer av programvaren som fulgte med datamaskinen, ved hjelp av HP Software Update-verktøyet eller via HP-webstedet. FORSIKTIG Hvis datamaskinen er koblet til et firmanettverk, bør du kontakte nettverksadministratoren før du installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOS-oppdateringer. Oppdatere programvaren Datamaskinen har et verktøy som automatisk søker etter programvareoppdateringer fra HP. Verktøyet kjøres hver 30. dag, og lager en liste over varsler om støtte, for eksempel sikkerhetsutvidelser og valgfrie programvare- og driveroppdateringer. Du kan se etter oppdateringer manuelt når som helst ved å velge Start > Hjelp og støtte > Oppdatere programvare og drivere og følge instruksjonene på skjermen. NOWW Oppdatere programvaren 1

6 Laste ned programvareoppdateringer fra HP-webstedet Størstedelen av programvaren på HP-webstedet er pakket i komprimerte filer som kalles SoftPaqs. Enkelte BIOS-oppdateringer kan være pakket i komprimerte filer som kalles ROMPaqs. Merk BIOS starter operativsystemet, bestemmer hvordan datamaskinen skal samvirke med maskinvareenhetene, og muliggjør informasjonsutveksling mellom maskinvareenhetene, for eksempel klokkeslett og dato. Datamaskinens BIOS er lagret i systemets ROM. Enkelte nedlastingspakker inneholder filen Readme.txt, som inneholder informasjon om hvordan filen installeres og feilsøkes. (Readme-filene i ROMPaqene er bare tilgjengelige på engelsk.) Du kan også få tilgang til programvareoppdateringer ved å anskaffe disken Support Software (støtteprogramvare). Den må kjøpes separat. Disken inneholder også enhetsdrivere, BIOSoppdateringer og verktøy. Du kan kjøpe den nyeste Support Software-disken eller et abonnement på gjeldende og fremtidige versjoner av disken, på HPs websted: Informasjon om datamaskinen Før du kan hente oppdateringene for datamaskinen, må du ha følgende informasjon tilgjengelig: Produktkategorien er Notebook. Produktets familienavn, series-nummer og serienummer (S/N) finner du på serviceetiketten. Du må vite hvilken BIOS-versjon som er installert, for å finne ut om BIOS-oppdateringen som er tilgjengelig, inneholder en nyere BIOS-versjon enn versjonen som er installert på datamaskinen. Hvis du vil vise versjonsinformasjon for BIOS (også kalt ROM-dato og system-bios), kan du trykke på fn+esc (hvis du allerede er i Microsoft Windows ), eller bruke Computer Setup. Slik bruker du Computer Setup til å vise BIOS-informasjon: 1. Åpne Computer Setup-programmet ved å slå på eller starte maskinen på nytt, og deretter trykke på f10 mens meldingen "Trykk på <f10> for å starte oppsett" vises nederst i venstre hjørne på skjermen. 2. Bruk piltastene til å velge File > System Information (fil > systeminformasjon), og trykk deretter på enter. Det vises informasjon om ROM-dato. 3. Hvis du vil avslutte Computer Setup-programmet, bruker du piltastene til å velge File > Ignore changes and Exit (fil > ignorer endringer og avslutt). Følg deretter instruksjonene på skjermen. 2 Kapittel 1 Programvareoppdateringer NOWW

7 Laste ned en BIOS-oppdatering FORSIKTIG For å unngå skade på datamaskinen eller en mislykket installering skal en BIOSoppdatering lastes ned og installeres bare når datamaskinen er koblet til en pålitelig ekstern strømkilde ved hjelp av strømadapteren. Ikke last ned eller installer en BIOS-oppdatering mens datamaskinen går på batteri, er dokket i en eventuell dokkenhet, eller er koblet til en ekstern strømkilde (ekstrautstyr). Pass på følgende under nedlasting og installering: Ikke koble strømmen fra datamaskinen ved å dra strømledningen ut av stikkontakten. Ikke slå av datamaskinen eller sett den i hvile- eller dvalemodus. Ikke sett inn, fjern, koble til eller koble fra enheter, kabler eller ledninger. Slik laster du ned en BIOS-oppdatering: Merk BIOS-oppdateringer legges ut ved behov. Det er ikke sikkert at det finnes en nyere BIOSoppdatering for datamaskinen din. Vi anbefaler at du regelmessig sjekker om det er lagt til BIOSoppdateringer på HPs websted. 1. Gå til siden på HPs websted som inneholder programvare for datamaskinen din: Klikk på en kobling til programvareoppdateringer i Hjelp og støtte. eller Besøk HPs websted: 2. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å identifisere datamaskinen din og finne BIOSoppdateringen du vil laste ned. 3. På nedlastingsområdet: a. Finn BIOS-oppdateringen som er nyere enn BIOS-versjonen som er installert på datamaskinen din. b. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned oppdateringen til harddisken. Merk Noter deg banen til plasseringen på harddisken hvor BIOS-oppdateringen lastes ned. Du må finne frem til denne banen når du er klar til å installere oppdateringen. NOWW Laste ned programvareoppdateringer fra HP-webstedet 3

8 Installere en BIOS-oppdatering Merk Hvis datamaskinen er koblet til et firmanettverk, bør du kontakte nettverksadministratoren før du installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOS-oppdateringer. Prosedyrene for installering av BIOS varierer. Følg instruksjonene som vises på skjermen når nedlastingen er fullført. Hvis det ikke vises instruksjoner, gjør du følgende: 1. Åpne Windows Utforsker ved å velge Start > Min datamaskin. 2. I Windows Utforsker-vinduet: a. Dobbeltklikk på ønsket lagringssted. (Det vanligste lagringsstedet er Lokal disk C.) b. Gå til harddiskbanen du noterte tidligere, og åpne mappen som inneholder oppdateringen. 3. Dobbeltklikk på EXE-filen (for eksempel filnavn.exe). BIOS-installeringen starter. 4. Fullfør installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen. Merk Når du får en melding på skjermen om at installeringen er vellykket, kan du slette filen du lastet ned til harddisken. 4 Kapittel 1 Programvareoppdateringer NOWW

9 Laste ned og installere annen programvare Slik laster du ned og installerer annen programvare enn BIOS-oppdateringer: 1. Gå til siden på HPs websted som inneholder programvare for datamaskinen din: Klikk på en kobling til programvareoppdateringer i Hjelp og støtte. eller Gå til HPs websted på og klikk på Software & Driver Downloads (programvare og drivere nedlasting) for å laste ned programvaren for din datamaskin. 2. Følg instruksjonene på skjermen for å finne programvaren du vil oppdatere. 3. På nedlastingsområdet velger du programvaren du ønsker, og følger instruksjonene for nedlasting. Merk Noter deg banen til plasseringen på harddisken hvor programvaren skal lastes ned. Du må finne frem til denne banen når du er klar til å installere programvaren. 4. Når nedlastingen er fullført, åpner du Windows Utforsker ved å velge Start > Min datamaskin. 5. I Windows Utforsker-vinduet: a. Dobbeltklikk på ønsket lagringssted. (Det vanligste lagringsstedet er Lokal disk C.) b. Gå til harddiskbanen du noterte tidligere, og åpne mappen som inneholder oppdateringen. 6. Dobbeltklikk på EXE-filen (for eksempel filnavn.exe). Installeringen starter. 7. Fullfør installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen. Merk Når du får en melding på skjermen om at installeringen er vellykket, kan du slette nedlastingspakken fra harddisken. NOWW Laste ned programvareoppdateringer fra HP-webstedet 5

10 6 Kapittel 1 Programvareoppdateringer NOWW

11 2 Sikkerhetskopi Ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager (sikkerhetskopiering og gjenoppretting) kan du sikkerhetskopiere systemet og gjenopprette optimal systemfunksjonalitet på flere måter. Merk Drivere, verktøy og programmer som er installert av HP, kan kopieres til en CD eller DVD ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager. Merk Formaterte DVD±RW-disker og dobbeltlags DVD±RW-disker er ikke kompatible med HP Backup and Recovery Manager. Merk Datamaskinen må være koblet til en ekstern strømkilde under sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Beskytte data Du bør lagre personlige dokumenter i mappen Mine dokumenter, og lage en sikkerhetskopi av mappen for å beskytte dokumentene dine. NOWW Beskytte data 7

12 Sikkerhetskopiere systemet Ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager kan du gjøre følgende: Sikkerhetskopiere bestemte filer og mapper. Sikkerhetskopiere hele harddisken. Sikkerhetskopiere endringer du har gjort siden forrige sikkerhetskopi, ved hjelp av HPs gjenopprettingspunkter for systemet. Planlegge sikkerhetskopiering. Sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper Du kan sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper til gjenopprettingspartisjonen på harddisken, til en eventuell ekstern harddisk eller til disker. Merk Denne prosessen kan ta flere minutter, avhengig av filstørrelsen og hastigheten på datamaskinen. Slik sikkerhetskopierer du bestemte filer eller mapper: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Next (neste). 3. Klikk på Back up to protect system settings and important data files (sikkerhetskopier for å beskytte systeminnstillinger og viktige datafiler), og klikk deretter på Next (neste). 4. Klikk på Back up individual files and folders (sikkerhetskopier enkeltfiler og -mapper), og klikk deretter på Next (neste). Veiviseren for sikkerhetskopiering åpnes. 5. Klikk på Next (neste). 6. Klikk på Backup selected files from most common locations (Recommended) (sikkerhetskopier valgte filer fra de vanligste plasseringene (anbefalt)). eller Klikk på Advanced Backup (Experienced users) (avansert sikkerhetskopiering (erfarne brukere)) for å få tilgang til avanserte filtreringsmetoder. 7. Klikk på Next (neste). 8. Følg instruksjonene på skjermen. 8 Kapittel 2 Sikkerhetskopi NOWW

13 Sikkerhetskopiere hele harddisken Når du sikkerhetskopierer hele harddisken, lagrer du en fullstendig kopi, inkludert Windowsoperativsystemet, programmer og personlige filer og mapper. Merk En kopi av hele harddisken kan lagres på en annen harddisk, på en nettverksstasjon eller på gjenopprettingsdisker du lager. Merk Denne prosessen kan ta over en time, avhengig av hastigheten på datamaskinen og mengden data som skal lagres. Slik sikkerhetskopierer du hele harddisken: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Next (neste). 3. Klikk på Back up to protect system settings and important data files (sikkerhetskopier for å beskytte systeminnstillinger og viktige datafiler), og klikk deretter på Next (neste). 4. Klikk på Back up entire hard drive (sikkerhetskopier hele harddisken), og klikk deretter på Next (neste). Siden Back up entire hard disk (sikkerhetskopiere hele harddisken) åpnes. 5. Klikk på Next (neste). 6. Velg plassering for sikkerhetskopifilene, og klikk deretter på Next (neste). 7. Merk av for Protect data access with password (beskytt datatilgang med passord), og skriv inn passordet i boksene Password (passord) og Confirm (bekreft). Merk Dette trinnet er valgfritt. Hvis du ikke ønsker å passordbeskytte datatilgangen, fjerner du merket for Protect data access with password (beskytt datatilgang med passord). 8. Klikk på Next (neste). 9. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Sikkerhetskopiere systemet 9

14 Sikkerhetskopiere endringer i systemet Når du sikkerhetskopierer endringer som er gjort siden forrige sikkerhetskopiering, lager du gjenopprettingspunkter for systemet. Dette gjør at du kan lagre et øyeblikksbilde av harddisken på et bestemt tidpunkt. Du kan deretter gjenopprette til dette punktet hvis du vil reversere systemendringer du har utført i ettertid. Merk Det første gjenopprettingspunktet for systemet (et øyeblikksbilde av hele systemet) opprettes automatisk den første gangen du sikkerhetskopierer. Etterfølgende gjenopprettingspunkter lager en kopi av endringer som er gjort etter dette tidspunktet. HP anbefaler at du lager gjenopprettingspunkter i følgende situasjoner: Før du legger til eller gjør store endringer i programvare eller maskinvare. Med jevne mellomrom, når systemet yter optimalt. Merk Gjenoppretting til et tidligere gjenopprettingspunkt påvirker ikke datafiler eller e-post som er opprettet etter det aktuelle gjenopprettingspunktet. Når du har laget et gjenopprettingspunkt, blir du bedt om å planlegge påfølgende gjenopprettingspunkter. Du kan planlegge gjenopprettingspunkter for et bestemt tidspunkt eller ved en bestemt hendelse i systemet. Slik lager og planlegger du et gjenopprettingspunkt for systemet: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Next (neste). 3. Klikk på Back up to protect system settings and important data files (sikkerhetskopier for å beskytte systeminnstillinger og viktige datafiler), og klikk deretter på Next (neste). 4. Klikk på Create or manage Recovery Points (lage eller behandle gjenopprettingspunkter), og klikk deretter på Next (neste). Siden Recovery Point Manager (programmet for gjenopprettingspunkt) åpnes. 5. Følg instruksjonene på skjermen. 10 Kapittel 2 Sikkerhetskopi NOWW

15 Planlegge sikkerhetskopiering Slik planlegger du sikkerhetskopiering: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup Scheduler. Siden Backup Scheduler (sikkerhetskopiplanlegger) åpnes. 2. Klikk på Next (neste). 3. Planlegg systemgjenopprettingspunkter ved bestemte intervaller (nå, daglig, ukentlig eller månedlig) eller i forbindelse med bestemte hendelser, for eksempel ved systemstart eller når du kobler til en eventuell dokkenhet (kun på enkelte modeller), ved å klikke på ett av de tilgjengelige alternativene. Klikk på Next (neste) for å definere innstillingene videre. Det vises et sammendrag av innstillingene for systemgjenopprettingspunkter. 4. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Sikkerhetskopiere systemet 11

16 12 Kapittel 2 Sikkerhetskopi NOWW

17 3 Gjenoppretting HP Backup and Recovery Manager analyserer harddisken og lager en dedikert harddiskpartisjon for gjenoppretting på harddisken som er stor nok til å lagre en fullstendig kopi av hele systemet. Du kan velge om du vil lagre kopien på gjenopprettingspartisjonen, på en annen stasjon eller på eksterne gjenopprettingsdisker. Merk Før du bruker HP Backup and Recovery Manager, bør du prøve å reparere systemet ved å kjøre Microsoft Windows Systemgjenoppretting. Du finner mer informasjon om dette ved å velge Start > Hjelp og støtte, og deretter søke etter "systemgjenoppretting". Ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager kan du gjøre følgende: Lage gjenopprettingsdisker (anbefales på det sterkeste). Gjenopprettingsdiskene brukes til å starte datamaskinen og til å gjenopprette hele systemet (operativsystemet og programvare) hvis systemet krasjer eller blir ustabilt. Merk Hvis du ikke har en CD- eller DVD-brenner, kan du lagre en kopi av hele harddisken på en annen harddisk eller på en nettverksstasjon. Utføre en gjenoppretting. Du kan foreta en fullstendig systemgjenoppretting eller gjenopprette viktige filer fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken, fra en annen stasjon eller fra gjenopprettingsdisker du lager. NOWW 13

18 Lage gjenopprettingsdisker (anbefales på det sterkeste) Ved hjelp av Recovery Media Creator (oppretting av gjenopprettingsmedier) i HP Backup and Recovery Manager kan du lage gjenopprettingsdisker for hele systemet etter at du har satt opp datamaskinen første gang. Gjenopprettingsdiskene brukes til å starte datamaskinen og til å gjenopprette operativsystemet og programmer til standardinnstillingene hvis systemet krasjer eller blir ustabilt. FORSIKTIG Når du har laget gjenopprettingsdiskene, kan du lage mer plass på harddisken ved å slette gjenopprettingspartisjonen. Vi anbefaler imidlertid at du ikke gjør dette. Hvis du sletter partisjonen, vil du miste all informasjon som partisjonen inneholder. Merk Det er bare mulig å lage ett sett med gjenopprettingsdisker for denne datamaskinen. Gjør følgende før du lager gjenopprettingsdisker: Skaff disker av typen CD-R, DVD-R eller DVD+R av høy kvalitet (kjøpes separat). Merk Formaterte DVD±RW-disker og dobbeltlags DVD±RW-disker er ikke kompatible med HP Backup and Recovery Manager. Nummerer hver disk før du setter den inn i den optiske stasjonen på datamaskinen. Hvis det er nødvendig, kan du avbryte Recovery Media Creator før du har fullført opprettingen av gjenopprettingsdiskene. Neste gang du åpner Recovery Media Creator, blir du spurt om du vil fortsette opprettingen av diskene der du avbrøt. Slik lager du et sett med gjenopprettingsdisker: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Next (neste). 3. Klikk på Create factory software recovery CDs or DVDs to recover the system (Highly recommended) (lag systemgjenopprettings-cder eller -DVDer (anbefales på det sterkeste)), og klikk deretter på Next (neste). Siden Recovery Media Creator (oppretting av gjenopprettingsmedier) åpnes. 4. Klikk på Next (neste). 5. Klikk på Write to CD/DVD (skriv til CD/DVD), og klikk deretter på Next (neste). 6. Følg instruksjonene på skjermen. 14 Kapittel 3 Gjenoppretting NOWW

19 Utføre en gjenoppretting Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene Slik utfører du en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene: 1. Ta sikkerhetskopi av alle personlige filer. 2. Sett inn den første gjenopprettingsdisken i den optiske stasjonen, og start datamaskinen på nytt. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Utføre en gjenoppretting fra harddisken En gjenoppretting fra harddisken kan startes på to måter: Fra Windows. Fra gjenopprettingspartisjonen. Starte en gjenoppretting i Windows Slik starter du en gjenoppretting i Windows: 1. Ta sikkerhetskopi av alle personlige filer. 2. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 3. Klikk på Next (neste). 4. Klikk på Recover important files or the entire system (gjenopprett viktige filer eller hele systemet), og klikk deretter på Next (neste). 5. Klikk på et gjenopprettingsalternativ, og klikk deretter på Next (neste). Merk Hvis du velger å gjenopprette systemet, starter datamaskinen på nytt og gjenopprettingen begynner. 6. Følg instruksjonene på skjermen. Starte en gjenoppretting fra harddiskpartisjonen for gjenoppretting Slik starter du en gjenoppretting fra harddiskpartisjonen for gjenoppretting: 1. Ta sikkerhetskopi av alle personlige filer. 2. Start datamaskinen på nytt, og trykk deretter på f11 før Windows-operativsystemet lastes. 3. Klikk på et gjenopprettingsalternativ, og klikk deretter på Next (neste). 4. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Utføre en gjenoppretting 15

20 16 Kapittel 3 Gjenoppretting NOWW

21 Stikkordregister B BIOS-oppdatering installere 4 laste ned 3 D data, beskytte 7 datamaskininformasjon 2 harddisk 9 planlegge 11 sikkerhetskopiere systemet 8 SoftPaq 2 systemgjenoppretting 13 systemgjenopprettingspunkter 8, 10 G gjenoppretting, system 13 gjenoppretting av harddisken 15 gjenopprettingsdisker bruke 15 lage 14 gjenopprettingspartisjon 13, 14, 15 gjenopprettingspunkter 8 O oppdateringer, programvare 1 opprettingspunkter 10 P planlegge sikkerhetskopiering 11 programvare beskytte informasjon 13 BIOS-oppdatering 3 HP-webstedet 2 laste ned/installere annen programvare 5 oppdatere 1 oppdateringer 1 SoftPaq 2 S sikkerhetskopi av harddisken 9 sikkerhetskopiere endringer i systemet 10 filer og mapper 8 NOWW Stikkordregister 17

22 18 Stikkordregister NOWW

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Dokumentdelenummer:

Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Dokumentdelenummer: Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting Dokumentdelenummer: 405533-091 Januar 2006 Innhold 1 Programvareoppdateringer Motta automatiske programvareoppdateringer fra HP.. 1 1 Laste

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Abonnementstjenester for bærbar forretnings-pc

Abonnementstjenester for bærbar forretnings-pc Komme i gang Du finner informasjon om HPs produkter og tjenester på HPs nettsted på http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate Administratorhåndbok HP ThinUpdate Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP ThinUpdate. Administratorhåndbok

HP ThinUpdate. Administratorhåndbok HP ThinUpdate Administratorhåndbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006 Sikkerhet Dokumentdelenummer: 405531-091 Januar 2006 Innhold 1 Sikkerhetsfunksjoner 2 Passord Computer Setup- og Windows-passord............. 2 1 Samordne passord........................... 2 4 Velge passord..............................

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Programvarehåndbok. HP SimpleSave. Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok. SimpleSave

Programvarehåndbok. HP SimpleSave. Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok. SimpleSave HP SimpleSave Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok Programvarehåndbok SimpleSave Få hjelp Hvis du trenger mer hjelp med stasjonen, installasjon og programvare, kan du kontakte følgende: Webstøtte fra HP kundeservice

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer:

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer: og mobil utskrift Dokumentdelenummer: 410173-091 Januar 2006 Innhold 1 Klientadministrasjon Konfigurasjon og distribusjon.................... 1 2 Vedlikehold og oppdatering av programvare......... 1 3

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows er et varemerke for Microsoftkonsernet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Administrasjon og utskrift

Administrasjon og utskrift Administrasjon og utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Intel og Centrino er varemerker eller

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer