Problemløsing. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Problemløsing. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Problemløsing Brukerhåndbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. First Edition: March 2006 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Hurtigsjekkliste Datamaskinen vil ikke starte... 2 Skjermen på datamaskinen er tom... 3 Programvaren fungerer ikke normalt... 4 Datamaskinen er slått på, men den svarer ikke... 5 Datamaskinen er unormalt varm... 5 En ekstern enhet virker ikke... 6 Datamaskinen kan ikke kobles til et trådløst lokalt nettverk Kundestøtte Forberedelser før du kontakter kundestøtte... 9 Kontakte kundestøtte via e-post eller telefon... 9 Levere datamaskinen hos en servicepartner Stikkordregister NOWW iii

4 iv NOWW

5 1 Hurtigsjekkliste Hvis du har problemer med datamaskinen, følger du trinnene for problemløsing nedenfor: 1. Se informasjonen i dette kapitlet. 2. Få tilgang til mer informasjon om datamaskinen og webkoblinger gjennom Hjelp og støtte. Merk Selv om mange kontroll- og reparasjonsverktøy krever en Internett-tilkobling, kan andre verktøy være til hjelp når datamaskinen er frakoblet. 3. Kontakt kundestøtte hvis du trenger mer hjelp. Se kapitlet "Kundestøtte" i denne håndboken. NOWW 1

6 Datamaskinen vil ikke starte Trykk på av/på-knappen for å starte datamaskinen. Når datamaskinen er slått på, lyser av/på-lampen. Hvis datamaskinen og av/på-lampen ikke slås på når du trykker på av/på-knappen, er det ikke sikkert at strømforsyningen til datamaskinen er riktig. Forslagene nedenfor kan være til hjelp for å finne ut hvorfor datamaskinen ikke vil starte: Hvis datamaskinen er koblet til et strømuttak, kan du kontrollere at uttaket er i orden ved å koble et annet elektrisk apparat til uttaket. Hvis datamaskinen kjøres på batteristrøm, eller er koblet til en ekstern strømkilde som ikke er et vanlig strømuttak (vekselstrøm), kobler du datamaskinen til et strømuttak med strømadapteren. Kontroller at strømledningen og strømtilkoblingene er i orden. Hvis datamaskinen kjøres på batteristrøm: Ta ut den primære batteripakken og reisebatteripakken (hvis en slik finnes), og koble datamaskinen til et strømuttak med strømadapteren. Hvis datamaskinen starter, må en av batteripakkene skiftes ut. Hvis batterilampen på forsiden av datamaskinen blinker, er batteripakken nesten tom for strøm, og datamaskinen kan derfor ikke starte. Koble datamaskinen til et strømuttak med strømadapteren for å starte datamaskinen slik at batteriet kan lades. 2 Kapittel 1 Hurtigsjekkliste NOWW

7 Skjermen på datamaskinen er tom Hvis du ikke slo av datamaskinen men skjermen er tom, kan det skyldes ett av følgende: Maskinen kan være i vente- eller dvalemodus. Datamaskinen er kanskje ikke konfigurert til å vise bildet på dataskjermen. Skjermbryteren eller lyssensoren (kun på enkelte modeller) fungerer kanskje ikke som den skal. Forslagene nedenfor kan være til hjelp for å finne ut hvorfor skjermen på datamaskinen er tom: Trykk raskt på av/på-knappen for å gå ut av ventemodus eller dvalemodus. Ventemodus og dvalemodus er strømsparingsfunksjoner som kan slå av skjermen. Vente- og dvalemodus kan startes av systemet når Microsoft Windows kjører, men maskinen ikke er i bruk eller hvis batterinivået for datamaskinen er lavt. Hvis du vil endre disse eller andre strøminnstillinger, velger du Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer. Trykk på fn+f4 for å overføre bildet til dataskjermen. Når en ekstra ekstern skjermenhet, for eksempel en monitor, er koblet til datamaskinen, kan bildet vises på datamaskinens skjerm eller på den eksterne skjermen, eller på begge enheter samtidig på de fleste modeller. Når du trykker på fn+f4 flere ganger, veksler bildet mellom skjermen på datamaskinen, én eller flere eksterne skjermenheter og samtidig visning på alle enhetene. Hvis datamaskinen har en ekstern skjermbryter, trykker du på den for å kontrollere at den beveger seg fritt. (Skjermbryteren er vanligvis plassert i øverste venstre hjørne på tastaturet.) Hvis datamaskinen har en magnetisk skjermbryter, må du passe på at maskinen ikke er i nærheten av et sterkt magnetisk felt, og at ingen magnetiserte artikler (for eksempel en magnetisert skrutrekker) ligger på datamaskinen. Hvis datamaskinen har en lyssensor (kun på enkelte modeller), må du kontrollere at sensoren ikke er tildekket. Lyssensoren er vanligvis plassert nederst i det venstre hjørnet på skjermen. NOWW Skjermen på datamaskinen er tom 3

8 Programvaren fungerer ikke normalt Hvis programvaren ikke svarer, eller svarer på en unormal måte: Start datamaskinen på nytt: I Windows XP Home velger du Start > Avslutt > Starte på nytt. I Windows XP Professional velger du Start > Avslutt > Starte på nytt > OK. (Hvis du er registrert på et domene, står det Avslutt på knappen og ikke Slå av datamaskinen.) Hvis du ikke kan starte datamaskinen på nytt ved å bruke disse fremgangsmåtene, kan du se neste avsnitt, "Datamaskinen er slått på, men den svarer ikke." Kjør et virussøk. Hvis datamaskinen er uvanlig varm, må du la den kjøles ned til romtemperatur. Hvis du vil ha informasjon om overoppheting av datamaskinen, kan du se "Datamaskinen er unormalt varm" senere i dette kapitlet. Hvis du bruker en trådløs mus, må du kontrollere at musens batteri er tilstrekkelig ladet. 4 Kapittel 1 Hurtigsjekkliste NOWW

9 Datamaskinen er slått på, men den svarer ikke Hvis datamaskinen er slått på, men ikke reagerer på kommandoer fra programmer eller tastaturet, bør du først prøve å slå av maskinen via operativsystemet ved å velge Start > Avslutt > Avslutt. (Hvis du er registrert på et domene, står det Avslutt på knappen og ikke Slå av datamaskinen.) Hvis datamaskinen fremdeles ikke svarer, kan du prøve nødavslutning i denne rekkefølgen: 1. Hvis datamaskinen kjører Windows, trykker du på ctrl+alt+delete. Deretter velger du Avslutt > Avslutte. 2. Hvis du ikke kan slå av maskinen ved hjelp av ctrl+alt+del, trykker du på og holder inne av/påknappen i minst 5 sekunder. 3. Hvis du ikke kan slå av maskinen ved hjelp av av/på-knappen, må du koble maskinen fra strømuttaket og ta ut batteripakken. Merk Hvis du ikke kan slå på datamaskinen igjen etter at du har slått den av, kan du se "Datamaskinen vil ikke starte." Datamaskinen er unormalt varm Det er normalt at datamaskinen føles varm å ta på når den er i bruk. Hvis datamaskinen er unormalt varm, kan overopphetingen skyldes at en lufteventil er blokkert. Hvis du tror at datamaskinen er overopphetet, må du la den kjøles ned til romtemperatur. Kontroller at ingen lufteåpninger er tildekket mens du bruker datamaskinen. FORSIKTIG Lufteåpninger må ikke dekkes til på grunn av faren for overoppheting. Plasser maskinen på en fast, plan overflate når du skal bruke den. Pass på at ikke harde overflater, for eksempel en skriver, eller myke overflater, for eksempel en duk, sperrer for luftstrømmen. Merk Viften på datamaskinen starter opp automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og forhindre overoppheting. Det er vanlig at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom. NOWW Datamaskinen er slått på, men den svarer ikke 5

10 En ekstern enhet virker ikke Hvis en ekstern enhet ikke fungerer som ventet: Slå på enheten som angitt i brukerveiledningen til enheten. Noen enheter, for eksempel skjermer eller skrivere, får ikke strøm fra datamaskinen, og må slås på før datamaskinen slås på. Kontroller at Alle kontakter er skikkelig tilkoblet. Enheten får elektrisk strøm. Enheten er kompatibel med operativsystemet. Hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet, kan du se webområdet til produsenten av enheten. Riktige drivere er installert og oppdatert. Driverne kan finnes på en CD som fulgte med enheten, eller på webområdet til produsenten av enheten. Datamaskinen kan ikke kobles til et trådløst lokalt nettverk. Hvis datamaskinen ikke kan kobles til et trådløst lokalt nettverk: 1. Kontroller at de trådløse enhetene er aktivert. Kontroller at trådløslampen på datamaskinen lyser. Hvis den ikke lyser, trykker du på trådløsknappen for aktivere den. Kontroller at maskinevaren for de trådløse enhetene er riktig installert ved å sjekke at det ikke er et rødt eller gult merke ved siden av enhetsnavnet i Enhetsbehandling. a. Velg Start > Min datamaskin. b. Høyreklikk i vinduet og velg Egenskaper > Maskinvare-kategorien > Enhetsbehandling. Merk Hvis trådløsknappen er avslått eller Bluetooth- eller WWAN-enheten er deaktivert i Computer Setup, vises ikke Bluetooth- eller WWAN-enheten i Enhetsbehandling. 6 Kapittel 1 Hurtigsjekkliste NOWW

11 Åpne Wireless Assistant og kontroller at de trådløse enhetene er aktivert og slått på. Velg Start > HP Info Center > HP Wireless Assistant. Kontroller at de trådløse enhetene er aktivert og slått på i Computer Setup eller Setupprogrammet. a. Åpne Computer Setup eller Setup-programmet ved å slå på eller starte maskinen på nytt og deretter trykk på f10 mens meldingen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-basert oppsett) eller Trykk på <F10> for å starte oppsett vises nederst i venstre hjørne på skjermen. b. Bruk piltastene til å velge Avansert > Enhetsalternativer eller Avansert, og trykk deretter på Enter. 2. Kontroller at nettverket kan vises i vinduet Trådløs nettverkstilkobling i Microsoft Windows. Klikk på Oppdater slik at Windows søker etter tilgjengelige tilgangspunkter i alle kanaler. Kontroller at datamaskinen er innenfor optimal avstand til den trådløse ruteren (tilgangspunktet). Kontroller at trådløsantennen ikke er blokkert. Hvis vinduet Trådløs nettverkstilkobling viser meldingen Windows kan ikke konfigurere denne trådløse tilkoblingen, eller kategorien Trådløse nettverk ikke er tilgjengelig eller mangler i vinduet Egenskaper i Trådløs nettverkstilkobling, må du kontrollere om et verktøy fra en tredjepart er installert. De fleste konfigurasjonsverktøyene fra tredjeparter deaktiverer konfigurasjonsverktøyet for Windows. Hvis et verktøy fra en tredjepart er installert, må du konfigurere det trådløse nettverket ved hjelp av verktøyet fra tredjeparten, eller avinstallere verktøyet fra tredjeparten og bruke konfigurasjonsverktøyet for Windows til å konfigurere det trådløse nettverket. Kontroller at det trådløse nettverket kringkaster nettverksnavnet (SSID). De fleste trådløse rutere (tilgangspunkter) er satt til å kringkaste SSID som standard. Hvis SSID-kringkasting er deaktivert for å øke sikkerheten, kan du aktivere det midlertidig slik at Windows kan registrere nettverket. Når SSID-kringkasting er deaktivert, registreres ikke nettverket av Windows og vises ikke på listen over tilgjenglige nettverk. 3. Kontroller at krypteringsinnstillingene er riktige ved å sørge for at datamaskinen og den trådløse ruteren (tilgangspunktet) bruker de samme sikkerhetsinnstillingene. 4. Kontroller at du får en gyldig IP-adresse. Kontroller at datamaskinens TCP/IP er konfigurert til å motta en IP-adresse automatisk: a. Velg Start > Kontrollpanel > Nettverks- og Internett-tilkoblinger > Nettverkstilkoblinger. b. Høyreklikk på en nettverkstilkobling og velg Egenskaper. c. Klikk på Internett-protokoll (TCP/IP), og klikk deretter på Egenskaper. NOWW Datamaskinen kan ikke kobles til et trådløst lokalt nettverk. 7

12 d. Kontroller at Motta IP-adresse automatisk er valgt. e. Klikk på OK. Kontroller at DHCP er aktivert for den trådløse ruteren (tilgangspunktet). Bruk IP-konfigurasjonsverktøyet til å fornye en IP-adresse. a. b. c. d. e. Velg Start > Kjør. Skriv cmd. Når du blir bedt om det, skriver du ipconfig, og deretter trykker du på Enter. Hvis du vil fornye en IP-adresse, skriver du ipconfig/release, og deretter trykker du på Enter. Trykk på ipconfig/renew og deretter på Enter. Skriv exit. 5. Kontroller at du har den nyeste fastvaren for den trådløse ruteren (tilgangspunktet). 6. Kontroller at aktivitetslampen på den trådløse ruteren (tilgangspunktet) lyser. Hvis aktivitetslampen ikke lyser, må du koble ruteren fra strømuttaket og deretter til igjen. 7. Kontroller at ingen elektroniske enheter, for eksempel en trådløs telefon, faks eller mikrobølgeovn, er i umiddelbar nærhet av den trådløse ruteren (tilgangspunktet). 8. Kontroller at ingen store metallflater står inntil sidene på den trådløse ruteren (tilgangspunktet). 9. Kontroller at den trådløse ruteren (tilgangspunktet) er plassert så høyt som mulig i rommet, for eksempel på toppen av en bokhylle. 10. Kontroller funksjonaliteten og konfigurasjonen til den trådløse ruteren (tilgangspunktet). Deaktiver midlertidig eventuell trådløs kryptering for å se om du kan koble datamaskinen til det trådløse nettverket. Hvis datamaskinen blir koblet til det trådløse nettverket når krypteringen deaktiveres, må du kontrollere om datamaskinen og den trådløse ruteren (tilgangspunktet) bruker de samme sikkerhetsinnstillingene (Nettverksgodkjenning, Datakryptering, Nettverksnøkkel og Nøkkelindeks). Endre trådløskanalen for den trådløse ruteren (tilgangspunktet). Vanligvis er kanal 3, 6 og 11 optimale fordi de ikke overlapper hverandre. Hvis flere nettverk er registrert i umiddelbar nærhet av hverandre, og flere bruker den samme kanalen, kan det imidlertid føre til interferens. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se 8 Kapittel 1 Hurtigsjekkliste NOWW

13 2 Kundestøtte Hvis du ikke finner den hjelpen du trenger ved å bruke Hjelp og støtte, må du kanskje kontakte kundestøtte. Forberedelser før du kontakter kundestøtte For at problemet skal løses så raskt som mulig, må du ha datamaskinen og følgende opplysninger tilgjengelige når du ringer eller sender e-post: Produktnavn plassert på skjermen eller tastaturet. Serienummeret (S/N) på serviceetiketten. Serviceetiketten er plassert på undersiden av datamaskinen. Du kan vise serviceetikett på dataskjermen ved å klikke på Min HP-datamaskin i Hjelp og støtte. Datoen datamaskinen ble kjøpt. Under hvilke forhold problemet oppstod. Feilmeldinger du har fått. Produsent og modell for all maskinvare som er koblet til datamaskinen. Versjonsnummer og registreringsnummer for operativsystemet. Du kan vise versjonsnummeret og registreringsnummeret for operativsystemet ved å klikke på Min HP-datamaskin i Hjelp og støtte. (På noen modeller kan registreringsnummeret være identifisert i opertivsystemtabellen som Produkt-ID). Kontakte kundestøtte via e-post eller telefon Hvis datamaskinen er koblet til Internett, kan du få hjelp via e-post eller få tilgang til telefonnumre for kundestøtte via Hjelp og støtte. NOWW Forberedelser før du kontakter kundestøtte 9

14 Levere datamaskinen hos en servicepartner Hvis kundestøtte anbefaler at du leverer datamaskinen til en servicepartner, må du gi servicepartneren opplysningene som er angitt i "Forberedelser før du kontakter kundestøtte" tidligere i dette kapitlet. I tillegg må du gjøre følgende: Passe på å slette eller informere om alle passord slik at servicepartneren får tilgang til datamaskinen. Sikkerhetskopiere all informasjon på harddisken. Gi servicepartneren autorisasjon til å utføre systemgjenoppretting, hvis nødvendig. 10 Kapittel 2 Kundestøtte NOWW

15 Stikkordregister B blank skjerm 3 K kundestøtte 9 O overopphetet datamaskin 5 P problemløsing datamaskinen starter ikke 2 datamaskinen svarer ikke 5 ekstern enhet virker ikke 6 hurtigsjekkliste 1 kundestøtte 9 overopphetet datamaskin 5 tom skjerm 3 trådløst nettverk 6 unormal virkemåte, programvare 4 programvare svarer ikke 5 unormal virkemåte 4 S sjekkliste, problemløsing 1 skjermen er tom 3 T tom skjerm 3 trådløst nettverk 6 NOWW Stikkordregister 11

16 12 Stikkordregister NOWW

17

18

Feilsøking. Dokumentdelenummer: Desember 2005

Feilsøking. Dokumentdelenummer: Desember 2005 Feilsøking Dokumentdelenummer: 383067-093 Desember 2005 Innhold 1 Hurtigsjekkliste Maskinen starter ikke............................ 1 2 Skjermen er svart............................... 1 3 Programvaren

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager Administratorhåndbok HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land.

Detaljer

Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon

Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312968-091 Februar 2003 Denne håndboken definisjoner og anvisninger om bruken av funksjonene til nettverkskontrolleren

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer