Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok"

Transkript

1 Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: Juni 2008 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Komponentfunksjoner 2 Hurtigreferanse for knapper 3 Sette inn batteriet 4 Feilsøking Stikkordregister iii

4 iv

5 1 Komponentfunksjoner MERK: Datamaskinen din kan ha en oppdatert fjernkontroll som ikke fungerer slik som beskrevet i denne veiledningen. Du finner den nyeste brukerhåndboken på produktstøttesiden for datamaskinen på Infrarødlinsen på fjernkontrollen kobler fjernkontrollen til datamaskinen. Koblingen krever en synslinje mellom infrarødlinsen på fjernkontrollen og infrarødlinsen på datamaskinen. Nyttig informasjon: Fjernkontrollen fungerer i operativsystemet Windows og i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte datamaskinmodeller). Knappefunksjonene kan variere avhengig av hvilket program som er aktivt. MERK: Du finner mer informasjon om hvordan du bruker QuickPlay (Hurtigavspilling) i den elektroniske hjelpen til QuickPlay. Enkelte knapper på fjernkontrollen har samme funksjoner som knapper på datamaskinen. Strømknappen på fjernkontrollen og strømknappen på datamaskinen har samme funksjoner, og kan brukes vekselvis. Enkelte knapper på fjernkontrollen har samme funksjoner som direktetaster på datamaskinen. Du finner informasjon om støttede direktetaster i brukerhåndboken Pekeutstyr og tastatur. Du får tilgang til brukerhåndbøkene ved å velge Start > Hjelp og støtte > Brukerhåndbøker. Andre knapper på fjernkontrollen har funksjoner det ikke finnes tilsvarende knapper eller direktetaster for på datamaskinen. 1

6 2 Hurtigreferanse for knapper I dette avsnittet finner du informasjon om funksjonene på fjernkontrollknappene. MERK: Plasseringen til knappene kan variere avhengig av hvilken modell fjernkontrollen er. Knapp Funksjon i Windows Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller) Strøm Når datamaskinen er avslått, trykker du på knappen for å starte Windows. Trykk på knappen for å slå av datamaskinen. Når datamaskinen er slått på, trykker du på knappen for å emulere datamaskinens strømknapp. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for datamaskinen. MERK: Fjernkontrollen kan ikke brukes når datamaskinen er avslått. Når maskinen er i hvilemodus, trykker du kort på strømknappen for å gå ut av hvilemodus. Når maskinen er i dvalemodus, trykker du kort på strømknappen for å gå ut av dvalemodus. Innspilt TV I modusen Direkte-TV trykker du på knappen for å starte innspilling av programmet som vises nå. I modusen Direkte-TV trykker du på knappen for å starte innspilling av programmet som vises nå. Piler, OK Trykk på en piltast for å gå mellom menyer, vinduer eller aktiviteter. Hvis du trykker på en piltast, flyttes også pekeren mellom handlinger i Windows Media Center-vinduene. Trykk på OK-knappen for å velge ønsket handling. OK-knappen fungerer på samme måte som Enter-knappen. MERK: Hvis du ser på direkte-tv, kan du trykke på OK-knappen for å bytte til forrige kanal. Trykk på OK-knappen igjen for å bytte tilbake til den kanalen du opprinnelig så på. Trykk på en piltast for å gå mellom menyer, vinduer eller aktiviteter. Hvis du trykker på en piltast, flyttes også pekeren mellom handlinger i Windows Media Centervinduene. Trykk på OK-knappen for å velge ønsket handling. OK-knappen fungerer på samme måte som Enter-knappen. Guide Trykk på knappen for å åpne den elektroniske TVprogramguiden. Internett-tilkobling kan være nødvendig. Trykk på knappen for å åpne den elektroniske programguiden i Windows Media Center. Tilbake Trykk på knappen for å emulere tilbakefunksjonen til Tilbake-tasten i det aktive programmet. Trykk på knappen for å emulere tilbakefunksjonen til Tilbake-tasten i det aktive programmet. 2 Kapittel 2 Hurtigreferanse for knapper

7 Knapp Funksjon i Windows Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller) Demp Trykk på knappen for å dempe høyttalervolumet helt. Trykk på knappen for å dempe høyttalervolumet helt. Hvis volumet er dempet, trykker du på knappen hvis du vil gjenopprette høyttalervolumet. Hvis volumet er dempet, trykker du på knappen hvis du vil gjenopprette høyttalervolumet. Volum opp Trykk på knappen for å øke høyttalervolumet. Trykk på knappen for å øke høyttalervolumet. Volum ned Trykk på knappen for å redusere høyttalervolumet. Trykk på knappen for å redusere høyttalervolumet. Forrige Trykk på knappen for å gå 7 sekunder bakover i direkte-tv. Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå 12 timer bakover i programguiden. Trykk på knappen for å gå til begynnelsen av perioden da du begynte å se på direkte-tv. Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Spill av/pause Når du ikke spiller av medier, kan du trykke på knappen for å starte valgte medium. Når du ikke spiller av medier, kan du trykke på knappen for å starte valgte medium. Når du spiller av media, kan du trykke på knappen for å stanse midlertidig. Når du spiller av media, kan du trykke på knappen for å stanse midlertidig. Spole bakover Trykk på knappen for å spole tilbake. MERK: Knappen fungerer ikke med MP3-filer og kanskje ikke med noen videofiler. Trykk på knappen for å spole tilbake. MERK: Knappen fungerer ikke med MP3- filer og kanskje ikke med noen videofiler. Trykk på knappen for å flytte videoen bakover. Trykk på knappen for å flytte videoen bakover. Trykk på knappen for å flytte et direkte-tvprogram til begynnelsen av 30-minutters pausebufferen. Trykk på knappen for å flytte et direkte-tvprogram til begynnelsen av 30-minutters pausebufferen. Trykk på knappen for å gå 3 timer tilbake i TVprogramguiden. Trykk på knappen for å gå 3 timer tilbake i TVprogramguiden. Trykk på bakoverspolingsknappen, og trykk deretter på avspillingsknappen for å deaktivere direkteavspilling. Numeriske Trykk på knappen for å bytte kanal eller skrive inn tekst i en tekstboks. MERK: Hver gang du trykker på en numerisk knapp, vises en ny bokstav. Trykk på Enter-knappen for å velge en bokstav. Trykk på knappen for å bytte kanal eller skrive inn tekst i en tekstboks. 3

8 Knapp Funksjon i Windows Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller) Slett Skriv ut Trykk på knappen for å fjerne eller slette sist innskrevne tegn. Trykk på knappen for å skrive ut bilder som du velger i vinduet Mine bilder i QuickPlay. MERK: rød. På enkelte modeller er utskriftsknappen Bytte skjerm Trykk på knappen for å veksle skjermbildet mellom datamaskinskjermen og en ekstern skjermenhet. Øyeblikksbilde Zoom MERK: På enkelte modeller er knappen for å bytte skjerm grønn. Trykk på knappen for å ta et bilde av dataskjermen og lagre det på utklippstavlen. MERK: På enkelte modeller er øyeblikksbildeknappen gul. Trykk på knappen for å veksle mellom ulike skjermstørrelsesmoduser på TV-en. Trykk på knappen for å ta et bilde av dataskjermen og lagre det på utklippstavlen. MERK: rød. På enkelte modeller er zoomeknappen QuickPlay Trykk på knappen for å starte programmet QuickPlay (Hurtigavspilling) (for modeller med QuickPlay forhåndsinstallert) eller DVD Play (DVD-avspilling) (for modeller med DVD-avspilling forhåndsinstallert). MERK: Hvis datamaskinen er konfigurert slik at det kreves et påloggingspassord, kan du bli bedt om å logge på Windows. QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVD Play (DVD-avspilling) startes etter at du har logget deg på. Du finner mer informasjon i programvarehjelpen for QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVDPlay (DVD-avspilling). Trykk på knappen for å åpne QuickPlay SmartMenu. Direkte-TV Trykk på knappen for å flytte et TV-program frem til slutten av pausebufferen og fortsette avspilling av direkte-tv. Hvis du setter et TVprogram på pause, trykker du på knappen for å fortsette avspillingen av direkte-tv. Trykk på knappen for å åpne multimedieprogramvaren, og begynn deretter å spille av direkte-tv i fullskjermsmodus. MERK: DVD-knappen finnes kun på enkelte fjernkontroller. DVD-meny Trykk på DVD-knappen for å starte funksjonen for DVD-avspilling i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller). Når du spiller av en DVD, kan du trykke på knappen for å åpne DVD-platemenyen. Når en DVD ikke spilles av, kan du trykke på knappen for å åpne QuickPlay-DVD-spilleren. 4 Kapittel 2 Hurtigreferanse for knapper

9 Knapp Funksjon i Windows Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller) MERK: Hvis datamaskinen er konfigurert slik at det kreves et påloggingspassord, kan du bli bedt om å logge på Windows. QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVD Play (DVDavspilling) startes etter at du har logget deg på. Du finner mer informasjon i programvarehjelpen for QuickPlay (Hurtigavspilling) eller DVDPlay (DVDavspilling). MERK: TeleText-knappen finnes kun på enkelte fjernkontroller. TeleText Aktiverer Teletext, når det er tilgjengelig, ved direkte-tv. MERK: Denne knappen fungerer ikke hvis det ikke er støtte for TeleText. Trykk på TeleText-knappen for å vise en meny med fargekodede kanaler eller emner i rødt, gult, blått og grønt. Trykk på den fargede knappen for å åpne den tilsvarende fargekodede TeleText-siden, hvis det er tilgjengelig. MERK: Disse knappene fungerer ikke hvis det ikke er støtte for TeleText. Informasjon Trykk på knappen for å vise tilgjengelig informasjon om en valgt mediefil, for eksempel et sammendrag av et TV-program eller informasjon om en musikkartist. Du må kanskje være koblet til Internett for å motta noe av medieinformasjonen. Noen medier inneholder kanskje ikke denne informasjonen. Trykk på knappen for å vise informasjon og innstillinger for QuickPlay-moduser. Trykk på knappen for å vise alternativer for å rotere eller skrive ut bildene. Windows Media Center Hvis datamaskinen har Windows Vista Premium eller Windows Vista Ultimate, trykker du på knappen for å åpne hovedmenyen i Windows Media Center. Windows Media Center-knappen har ingen funksjon i andre operativsystemer. Hvis datamaskinen har Windows Vista Premium eller Windows Vista Ultimate, trykker du på knappen for å åpne hovedmenyen i Media Center. Windows Media Center-knappen har ingen funksjon i andre operativsystemer. MERK: Se etiketten på undersiden av maskinen for å finne ut hvilket operativsystem du har. MERK: Se etiketten på undersiden av maskinen for å finne ut hvilket operativsystem du har. Kanal/side opp Trykk for å emulere pg up-tasten på et tastatur. Trykk for å gå opp én kanal. Trykk for å emulere pg up-tasten på et tastatur. Trykk for å gå opp én kanal. Kanal/side ned Trykk for å emulere pg dn-tasten på et tastatur. Trykk for å gå ned én kanal. Trykk for å emulere pg dn-tasten på et tastatur. Trykk for å gå ned én kanal. 5

10 Knapp Funksjon i Windows Funksjon i QuickPlay (Hurtigavspilling) (kun på enkelte modeller) Neste Trykk på knappen for å gå 30 sekunder fremover i direkte-tv eller i et innspilt program. Hvis du trykker på knappen, går den fremover slik at du ser på direkte-tv igjen. Trykk på knappen for å gå ett musikkspor fremover på en CD. Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå 30 sekunder fremover i direkte-tv eller i et innspilt program. Hvis du trykker på knappen, går den fremover slik at du ser på direkte-tv igjen. Trykk på knappen for å gå 12 timer fremover i TV-programguiden. Trykk på knappen for å gå ett musikkspor fremover på en CD. Stopp Trykk på knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel spille av, spole tilbake osv. Hvis du trykker på knappen mens du ser på TV, fortsetter pausebufferen i Windows Media Center med å spille inn i bakgrunnen. Trykk på knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel spille av, spole tilbake osv. Hvis du trykker på knappen mens du ser på TV, fortsetter pausebufferen i Windows Media Center med å spille inn i bakgrunnen. Spol fremover Trykk på knappen for å flytte valgte videomedium fremover. Trykk på knappen opp til 3 ganger hvis du vil øke spolehastigheten. MERK: Knappen fungerer kanskje ikke sammen med visse videofiler. Trykk på knappen for å flytte MP3-musikkfiler fremover. Trykk på knappen for å flytte en video fremover. Trykk på knappen for å gå 3 timer fremover i TV-programguiden. Trykk på knappen for å flytte valgte videomedium fremover. Trykk på knappen opp til 3 ganger hvis du vil øke spolehastigheten. MERK: Knappen fungerer kanskje ikke sammen med visse videofiler. Trykk på knappen for å flytte MP3-musikkfiler fremover. Trykk på knappen for å flytte en video fremover. Trykk på knappen for å gå 3 timer fremover i TV-programguiden. Skriv inn Trykk på knappen for å velge ønsket handling, meny eller vindusalternativ. Trykk på knappen for å velge ønsket handling, meny eller vindusalternativ. 6 Kapittel 2 Hurtigreferanse for knapper

11 3 Sette inn batteriet ADVARSEL: Av hensyn til sikkerheten bør du bare bruke batteriet som fulgte med datamaskinen, et nytt batteri fra HP eller et kompatibelt batteri som er kjøpt fra HP. Kasser brukte batterier i henhold til instruksjonene i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø, som du finner i Hjelp og støtte. Du får tilgang til opplysningene ved å velge Start > Hjelp og støtte > Brukerhåndbøker. Slik setter du batteriet i fjernkontrollen: 1. På baksiden av fjernkontrollen skyver du batteribrønndekslet mot pilen (1) og løfter deretter dekslet for å fjerne det (2). 2. Med den positive siden av batteriet vendt opp, setter du batteriet inn i brønnen (1). 7

12 3. Legg batteribrønndekslet over batteribrønnen (2), og skyv deretter på dekslet for å lukke det (3). 8 Kapittel 3 Sette inn batteriet

13 4 Feilsøking Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal, kan du prøve følgende løsninger: Kontroller at du har en klar synslinje fra fjernkontrollen til infrarødporten på datamaskinen eller forankringsenheten (ekstrautstyr). Kontroller at du er innenfor rekkevidde for infrarødporten på datamaskinen eller forankringsenheten. Kontroller at batteriet er satt riktig i og ikke er dødt. Sett på plass batteriet om nødvendig. Kontroller at du bruker fjernkontrollen sammen med en støttet datamaskin eller forankringsenhet. 9

14 Stikkordregister B bakoverspolingsknapp 3 batteri, sette inn 7 D dempeknapp 3 direkte-tv-knappen 4 DVD-menyknapp 4 E endre/side opp-knapp 5 Enter-knapp 6 F feilsøking 9 forrige-knapp 3 fremover-knapp 6 G guide-knapp 2 I Informasjon-knapp 5 infrarødlinse 1 K kanal/side ned-knapp 5 knappen for innspilt TV 2 knapper bytte skjerm 4 demping 3 direkte-tv 4 DVD-meny 4 Endre/side opp 5 Enter 6 forrige 3 fremover 6 guide 2 hurtigreferanse 2 Informasjon 5 innspilt TV 2 kanal/side ned 5 neste 6 numeriske 3 OK 2 pil 2 QuickPlay 4 skriv ut 4 slett 4 spill av 3 spole tilbake 3 stopp 6 strøm 2 TeleText 5 tilbake 2 Windows Media Center 5 volum ned 3 volum opp 3 zoom 4 øyeblikksbilde 4 knapp for å bytte skjerm 4 N neste-knapp 6 numeriske knapper 3 O OK-knapp 2 P piltaster 2 Q QuickPlay 1 QuickPlay-knapp 4 S sette inn batteri 7 sletteknapp 4 spill/pause-knapp 3 stopp-knapp 6 strømknapp 2 T TeleText-knapp 5 tilbake-knapp 2 U utskriftsknapp 4 V volum ned-knapp 3 volum opp-knapp 3 W Windows Media Center-knapp 5 Z zoomeknapp 4 Ø øyeblikksbildeknapp 4 10 Stikkordregister

15

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller)

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logo er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 409918-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen. Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Bruke styreputen............................... 1-1 Bruke

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer