Fjernkontroll (kun på enkelte modeller)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernkontroll (kun på enkelte modeller)"

Transkript

1 Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Andre utgave: Mai 2006 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Innledning 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) Sette inn batteriet (PC-kortversjon)... 4 Oppbevare fjernkontrollen i PC-kortsporet... 6 Hurtigreferanse for knapper (PC-kortversjon)... 7 Komponentfunksjoner for HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) Sette inn batteriet (ExpressCard-kortversjon) Oppbevare fjernkontrollen i ExpressCard-kortsporet Hurtigreferanse for knapper (ExpressCard-kortversjon) Komponentfunksjoner i HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-versjon) Løse problemer med fjernkontrollen Stikkordregister NOWW iii

4 iv NOWW

5 1 Innledning Denne håndboken inneholder informasjon om bruk av HP Mobile-fjernkontrollen (følger bare med enkelte modeller). I denne håndboken beskrives to forskjellige fjernkontrollmodeller: Én som passer inn i PC-kortsporet, og én som passer inn i ExpressCard-kortsporet. Merk Det er ikke sikkert at du har både et PC-kortspor og et ExpressCard-kortspor. Dette er avhengig av hvilken datamaskinmodell du bruker. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for datamaskinen. Illustrasjonen nedenfor viser de to fjernkontrollene. (1) HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) (2) HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW 1

6 2 Kapittel 1 Innledning NOWW

7 2 HP Mobile fjernkontroll (PCkortversjon) Dette kapitlet inneholder informasjon om fjernkontrollen for PC-kort. NOWW 3

8 Sette inn batteriet (PC-kortversjon) ADVARSEL Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med et batteri av feil type. Kassér brukte batterier i samsvar med instruksjonene. Slik setter du inn batteriet i HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon): 1. Vri dekslet over batteribrønnen på baksiden av fjernkontrollen mot urviseren (1) og ta det av (2). 2. Hold batteriet med pluss-siden opp, og sett batteriet inn i batteribrønnen. 4 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

9 3. Plasser tappene i batteribrønndekslet slik at de passer inn i sporene til batteribrønnen, og vri dekslet med urviseren for å lukke det. NOWW Sette inn batteriet (PC-kortversjon) 5

10 Oppbevare fjernkontrollen i PC-kortsporet HP Mobile fjernkontrollen (PC-kortversjon) kan oppbevares på en praktisk og sikker måte i PCkortsporet på datamaskinen. FORSIKTIG Du bør ikke sette en fjernkontroll for PC-korttypen eller et PC-kort inn i sporet for ExpressCard-kort (kun på enkelte modeller). Hvis du gjør dette, kan datamaskinen og fjernkontrollen skades. Sporet for PC-kort eller innsatsen i sporet kan være merket med ikonet som vises nedenfor. Slik oppbevarer du fjernkontrollen: Merk Modellen du har, kan se annerledes ut enn i illustrasjonene i dette avsnittet. Se brukerhåndboken for datamaskinen for å finne ut hvor PC-kortsporet er plassert. 1. Ta ut innsatsen som sitter i PC-kortsporet. 2. Skyv fjernkontrollen forsiktig inn i sporet for PC-kort til den låses på plass. FORSIKTIG Hvis det er vanskelig å skyve fjernkontrollen inn i sporet, må du kontrollere at du setter fjernkontrollen inn i riktig spor. Slik tar du fjernkontrollen ut av PC-kortsporet: 1. Trykk inn utløserknappen for PC-kortsporet for å frigjøre fjernkontrollen. 2. Trekk fjernkontrollen ut av sporet. 6 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

11 Hurtigreferanse for knapper (PC-kortversjon) Dette avsnittet inneholder informasjon om funksjonen til knappene på HP Mobile fjernkontrollen (PCkortversjon). Når datamaskinen er slått av: Trykk på av-/på-knappen (1) for å starte datamaskinen i Windows. Trykk på DVD-menyknappen (2) for å gå til QuickPlay DVD-modus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Trykk på musikk-knappen (3) for å gå til QuickPlay musikkmodus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Av/på-knapp Hvis datamaskinen er slått på, kan du gå til dvalemodus med et kort trykk på knappen i ventemodus, kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du gå ut av dvalemodus med et kort trykk på knappen Trykk på knappen for å slå av QuickPlay. NOWW Hurtigreferanse for knapper (PC-kortversjon) 7

12 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) DVD-meny Hvis datamaskinen er slått på, kan du trykke på denne knappen for å åpne standard DVD-spiller i Windows slått på mens du spiller av en DVD, kan du trykke på denne knappen for å vise DVDens meny i ventemodus kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du trykke på knappen for å gå til QuickPlay DVD-modus (kun på enkelte datamaskinmodeller) I QuickPlay musikkmodus kan du trykke på knappen for å bytte til QuickPlay DVDmodus. Når du spiller av en DVD, kan du trykke på denne knappen for å vise DVDens meny. Musikk I Windows kan du trykke på denne knappen for å åpne standard musikkspiller i Windows. I QuickPlay DVD-modus kan du trykke på knappen for å bytte til QuickPlay musikkmodus. Stopp i ventemodus kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen I dvalemodus kan du trykke på knappen for å gå til QuickPlay musikkmodus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Trykk på denne knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling, tilbakespoling og så videre. Trykk på denne knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling, tilbakespoling og så videre. Spol tilbake Trykk på knappen for å spole tilbake i valgt mediainnhold. Trykk på knappen for å spole tilbake i valgt mediainnhold. Spill av/pause Media spilles ikke av. Trykk på knappen for å spille av mediainnhold. Media spilles av. Trykk på knappen for stoppe avspilling av mediainnhold midlertidig. Media spilles ikke av. Trykk på knappen for å spille av mediainnhold. Media spilles av. Trykk på knappen for stoppe avspilling av mediainnhold midlertidig. Spol forover Trykk på knappen for å spole forover i valgt mediainnhold. Trykk på knappen for å spole forover i valgt mediainnhold. Volum opp Trykk på knappen for å øke volumet. Trykk på knappen for å øke volumet. Volum ned Trykk på knappen for å redusere volumet. Trykk på knappen for å redusere volumet. Demp Trykk på knappen for å dempe volumet. Hvis volumet allerede er dempet, kan du trykke på knappen for å gjenopprette volumet. Trykk på knappen for å dempe volumet. Hvis volumet allerede er dempet, kan du trykke på knappen for å gjenopprette volumet. 8 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

13 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Forrige Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Neste Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel. Opp Navigering. Trykk for å bla oppover. Navigering. Trykk for å bla oppover. Venstre Navigering. Trykk for å bla mot venstre. Navigering. Trykk for å bla mot venstre. Ok Navigering. Trykk for å velge et element på skjermen. Navigering. Trykk for å velge et element på skjermen. Høyre Navigering. Trykk for å bla mot høyre. Navigering. Trykk for å bla mot høyre. Ned Navigering. Trykk for å bla nedover. Navigering. Trykk for å bla nedover. Tilbake Informasjon Skriv ut Trykk på denne knappen for å emulere "tilbake"- funksjonen til tastekombinasjonen alt+pil venstre i det aktive programmet. Trykk for å vise informasjon om elementet som er valgt i et program (der informasjon er tilgjengelig). Trykk for å åpne vinduet for utskriftsalternativer i det aktive programmet. I musikkmodus kan du trykke på denne knappen for å gå ett nivå opp i katalogen i skjermbildet Min musikk. Denne knappen kan ikke brukes i DVDmodus. Trykk for å vise status for batteri og volum. Hvis du spiller av en DVD, vises også informasjon om DVD-tittel, kapittel og tid. Ingen Foto Trykk for å åpne standard bildeprogram i Windows. Ingen NOWW Hurtigreferanse for knapper (PC-kortversjon) 9

14 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Media Trykk for å åpne standard mediaprogram i Windows. Ingen Bytt skjerm Trykk for å bytte mellom visning av bildet fra datamaskinen på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. Trykk for å bytte mellom visning av bildet fra datamaskinen på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. 10 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

15 Komponentfunksjoner for HP Mobile fjernkontroll (PCkortversjon) Den infrarøde linsen på fjernkontrollen er dens forbindelse til datamaskinen. Denne forbindelsen er avhengig av fri sikt mellom den infrarøde linsen på fjernkontrollen og den infrarøde linsen på datamaskinen. Ting du bør huske: HP Mobile fjernkontrollen fungerer sammen med programvareproduktene Microsoft Windows, QuickPlay (kun på enkelte datamaskinmodeller) og InterVideo Home Theater (kun på enkelte datamaskinmodeller). Virkemåten til hver knapp er avhengig av programmet som brukes. Merk Se den elektroniske hjelpen for InterVideo Home Theater for flere opplysninger om bruk av fjernkontroll. Merk Du finner informasjon om hvordan du bruker QuickPlay i den elektroniske hjelpen for QuickPlay. Noen av knappene på fjernkontrollen har samme funksjoner som knapper på datamaskinen. For eksempel har DVD-knappen på fjernkontrollen og DVD-knappen på datamaskinen de samme funksjonene, og de kan brukes om hverandre. Noen av knappene på fjernkontrollen har samme funksjoner som tastatursnarveier på datamaskinen. Se brukerhåndboken for datamaskinen for mer informasjon om tastatursnarveier som støttes. Andre knapper på fjernkontrollen har funksjoner som ikke er tilgjengelig via knapper på datamaskinen eller forhåndsdefinerte tastekombinasjoner. NOWW Komponentfunksjoner for HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) 11

16 12 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

17 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCardkortversjon) Dette kapitlet inneholder informasjon om fjernkontrollen for ExpressCard. NOWW 13

18 Sette inn batteriet (ExpressCard-kortversjon) ADVARSEL Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med et batteri av feil type. Kassér brukte batterier i samsvar med instruksjonene. Slik setter du inn batteriet i HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon): 1. Løft dekslet over batteribrønnen på baksiden av fjernkontrollen (1) og ta det av (2). 2. Hold batteriet med pluss-siden opp, og sett batteriet inn i batteribrønnen. 14 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

19 3. Juster batteribrønndekslet (1) etter batteribrønnen, og trykk ned for å lukke dekslet (2). NOWW Sette inn batteriet (ExpressCard-kortversjon) 15

20 Oppbevare fjernkontrollen i ExpressCard-kortsporet HP Mobile fjernkontrollen (ExpressCard-kortversjon) kan oppbevares på en praktisk og sikker måte i ExpressCard-kortsporet på datamaskinen. FORSIKTIG Du bør ikke sette en fjernkontroll for ExpressCard-korttypen eller et ExpressCardkort inn i sporet for PC-kort (kun på enkelte modeller). Hvis du gjør dette, kan datamaskinen og fjernkontrollen skades. Sporet for ExpressCard-kort eller innsatsen i sporet kan være merket med ikonet som vises nedenfor. Slik oppbevarer du fjernkontrollen: Merk Modellen du har, kan se annerledes ut enn i illustrasjonene i dette avsnittet. Se brukerhåndboken for datamaskinen for å finne ut hvor sporet for ExpressCard-kort er plassert. 1. Ta ut innsatsen som sitter i sporet for ExpressCard-kort. 2. Skyv fjernkontrollen forsiktig inn i sporet for ExpressCard-kort til den låses på plass. Kontroller at fjernkontrollen ikke stikker ut fra kanten på datamaskinen. FORSIKTIG Hvis det er vanskelig å skyve fjernkontrollen inn i sporet, må du kontrollere at du setter fjernkontrollen inn i riktig spor. 16 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

21 Slik tar du fjernkontrollen ut av sporet for ExpressCard-kort: Hvis sporet for ExpressCard-kort har en utløserknapp: a. Trykk inn utløserknappen for ExpressCard-kortsporet for å frigjøre fjernkontrollen. b. Trekk fjernkontrollen ut av sporet. Hvis sporet for ExpressCard-kort ikke har en utløserknapp: a. Trykk fjernkontrollen forsiktig et lite stykke innover til den frigjøres. b. Trekk fjernkontrollen ut av sporet. NOWW Oppbevare fjernkontrollen i ExpressCard-kortsporet 17

22 Hurtigreferanse for knapper (ExpressCard-kortversjon) Dette avsnittet inneholder informasjon om funksjonen til knappene på HP Mobile Remote Control (ExpressCard-kortversjonen). Når datamaskinen er slått av: Trykk på av-/på-knappen (1) for å starte datamaskinen i Windows. Trykk på media-knappen (2) for å gå til QuickPlay-modus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Trykk på DVD-menyknappen (3) for å gå til QuickPlay DVD-modus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Trykk på musikk-knappen (4) for å gå til QuickPlay musikkmodus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Av/på-knapp Bytt skjerm Hvis datamaskinen er på, trykker du for å emulere funksjonen til datamaskinens av/på-knapp. Se dokumentasjonen til datamaskinen for informasjon. i ventemodus, kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du gå ut av dvalemodus med et kort trykk på knappen Trykk for å bytte mellom visning av bildet fra datamaskinen på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. Trykk på knappen for å slå av QuickPlay. Trykk for å bytte mellom visning av bildet fra datamaskinen på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. Media Trykk på knappen for å gå til QuickPlay (kun på enkelte datamaskinmodeller) eller til standard musikkprogram. Ingen 18 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

23 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) DVD-meny Musikk Hvis datamaskinen er på, trykker du på knappen for å åpne QuickPlay for Windows DVD-modus (kun på enkelte modeller) eller standard medieprogram på og spiller av en DVD, kan du trykke på denne knappen for å vise DVDens meny i ventemodus, kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du trykke på knappen for å gå til QuickPlay Display DVD-modus (kun på enkelte modeller) Hvis datamaskinen er på, trykker du på knappen for å åpne QuickPlay for Windows i musikkmodus (kun på enkelte modeller) eller standard medieprogram i ventemodus, kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du trykke på knappen for å åpne QuickPlay Display musikkmodus (kun på enkelte modeller) i QuickPlay musikkmodus, kan du trykke på knappen for å bytte til QuickPlay DVDmodus. Når du spiller av en DVD, kan du trykke på denne knappen for å vise DVDens meny. i QuickPlay DVD-modus, kan du trykke på knappen for å bytte til QuickPlay musikkmodus. Kanal / Page Up Trykk på denne knappen for å endre kanal i stigende rekkefølge. Trykk på denne knappen for å gå én side tilbake. Kanal / Page Down Stopp Trykk på denne knappen for å emulere funksjonen til tasten pg up på tastaturet. Trykk på denne knappen for å endre kanal i synkende rekkefølge. Trykk på denne knappen for å emulere funksjonen til tasten pg dn på tastaturet. Trykk på denne knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling, tilbakespoling og så videre. Trykk på denne knappen for å gå én side forover. Trykk på denne knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling, tilbakespoling og så videre. Spol tilbake Trykk på knappen for å spole tilbake i valgt medieinnhold. Trykk på knappen for å spole tilbake i valgt medieinnhold. Spill av/pause Medier spilles ikke av. Trykk på knappen for å spille av medieinnhold. Medier spilles av. Trykk på knappen for stoppe avspilling av medieinnhold midlertidig. Medier spilles ikke av. Trykk på knappen for å spille av medieinnhold. Medier spilles av. Trykk på knappen for stoppe avspilling av medieinnhold midlertidig. Spol forover Trykk på knappen for å spole forover i valgt medieinnhold. Trykk på knappen for å spole forover i valgt medieinnhold. NOWW Hurtigreferanse for knapper (ExpressCard-kortversjon) 19

24 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Forrige Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Neste Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel. Opp Navigering. Trykk for å bla oppover. Navigering. Trykk for å bla oppover. Venstre Navigering. Trykk for å bla mot venstre. Navigering. Trykk for å bla mot venstre. Ok Navigering. Trykk for å velge et element på skjermen. Navigering. Trykk for å velge et element på skjermen. Høyre Navigering. Trykk for å bla mot høyre. Navigering. Trykk for å bla mot høyre. Ned Navigering. Trykk for å bla nedover. Navigering. Trykk for å bla nedover. Tilbake Trykk på denne knappen for å emulere "tilbake"- funksjonen til tilbaketasten i det aktive programmet. I musikkmodus kan du trykke på denne knappen for å gå opp ett katalognivå på skjermbildet Min musikk. Denne knappen kan ikke brukes i DVDmodus. Informasjon Trykk for å vise systeminformasjon. Trykk for å vise informasjon om og innstillinger for QuickPlay-programmer. Volum ned Trykk på knappen for å redusere volumet. Trykk på knappen for å redusere volumet. Demp Trykk på knappen for å dempe volumet. Hvis volumet allerede er dempet, kan du trykke på knappen for å gjenopprette volumet. Trykk på knappen for å dempe volumet. Hvis volumet allerede er dempet, kan du trykke på knappen for å gjenopprette volumet. Volum opp Trykk på knappen for å øke volumet. Trykk på knappen for å øke volumet. 20 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

25 NOWW Hurtigreferanse for knapper (ExpressCard-kortversjon) 21

26 Komponentfunksjoner i HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-versjon) Den infrarøde linsen på fjernkontrollen er dens forbindelse til datamaskinen. Denne forbindelsen er avhengig av fri sikt mellom den infrarøde linsen på fjernkontrollen og den infrarøde linsen på datamaskinen. Ting du bør huske: HP Mobile-fjernkontrollen fungerer sammen med programvareproduktene Microsoft Windows, QuickPlay (kun på enkelte datamaskinmodeller) og InterVideo Home Theater (kun på enkelte datamaskinmodeller). Virkemåten til hver knapp er avhengig av programmet som brukes. Merk Se den elektroniske hjelpen for InterVideo Home Theater for flere opplysninger om fjernkontrollen. Merk Du finner informasjon om hvordan du bruker QuickPlay i den elektroniske hjelpen for QuickPlay. Noen av knappene på fjernkontrollen har samme funksjoner som knapper på datamaskinen. For eksempel har DVD-knappen på fjernkontrollen og DVD-knappen på datamaskinen de samme funksjonene, og de kan brukes om hverandre. Noen av knappene på fjernkontrollen har samme funksjoner som tastatursnarveier på datamaskinen. Se brukerhåndboken for datamaskinen for mer informasjon om tastatursnarveier som støttes. Andre knapper på fjernkontrollen har funksjoner som ikke er tilgjengelig via knapper på datamaskinen eller forhåndsdefinerte tastekombinasjoner. 22 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

27 4 Løse problemer med fjernkontrollen Bruk denne tabellen som hjelp hvis det oppstår problemer med fjernkontrollen. Problem Forslag til løsning Fjernkontrollen virker ikke. Kontroller at du har en klar siktlinje mellom fjernkontrollen og infrarød-porten på datamaskinen eller tilleggsutstyret. Kontroller at avstanden mellom fjernkontrollen og infrarød-porten på datamaskinen eller tilleggsutstyret ikke er større enn den angitte rekkevidden. Kontroller at batteriet er riktig satt inn og at det er ladet. Skift om nødvendig ut batteriet. Kontroller at fjernkontrollen du bruker, er kompatibel med datamaskinen eller tilleggsutstyret. Fjernkontrollen passer ikke inn i sporet for oppbevaring. Jeg får ikke fjernkontrollen ut av sporet. Kontroller at du setter fjernkontrollen inn i det riktige sporet på datamaskinen. En fjernkontroll for PC-korttypen må settes inn i sporet for PC-kort, og en fjernkontroll for ExpressCard-korttypen må settes inn i sporet for ExpressCard-kort. Følg instruksjonene i denne veiledningen for å ta ut fjernkontrollen. Følg instruksjonene for din fjernkontrollmodell. NOWW 23

28 24 Kapittel 4 Løse problemer med fjernkontrollen NOWW

29 Stikkordregister B batteri sette inn i fjernkontroll (ExpressCard-versjon) 14 sette inn i fjernkontroll (PCkortversjon) 4 E ExpressCard-spor oppbevare fjernkontroll 16 F fjernkontroll, ExpressCard hurtigreferanse for knapper 18 oppbevare 16 oversikt 1, 13 sette inn batteri 14 fjernkontroll, PC-kort hurtigreferanse for knapper 7 oppbevare 6 oversikt 1, 3 sette inn batteri 4 K knapper fjernkontroll (ExpressCardversjon) 18 fjernkontroll (PC-kortversjon) 7 P PC-kortspor oppbevare fjernkontroll 6 Q QuickPlay bruke med fjernkontroll (PCkortversjon) 7 NOWW Stikkordregister 25

30 26 Stikkordregister NOWW

31

32

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 409918-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen. Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Bruke styreputen............................... 1-1 Bruke

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur

Pekeutstyr og tastatur Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO Nokia N76-1 Komme i gang 9254308 2. utgave NO Taster og deler (med åpent deksel og flipp) Heretter referert til som Nokia N76. 1 Høyre dekseltast 2 Mellomtast 3 Venstre dekseltast 4 Sekundærkamera med

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Av/på-knapp. Brukerhåndbok

Av/på-knapp. Brukerhåndbok Av/på-knapp Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

Modem og lokalnett Brukerhåndbok

Modem og lokalnett Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok HP Hotkey Filter Administratorhåndbok Copyright 2013-2014, 2016 HP Development Company, L.P. Citrix er et registrert varemerke tilhørende Citrix Systems, Inc. og/eller ett eller flere av deres datterselskaper,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer