Fjernkontroll (kun på enkelte modeller)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernkontroll (kun på enkelte modeller)"

Transkript

1 Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Andre utgave: Mai 2006 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Innledning 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) Sette inn batteriet (PC-kortversjon)... 4 Oppbevare fjernkontrollen i PC-kortsporet... 6 Hurtigreferanse for knapper (PC-kortversjon)... 7 Komponentfunksjoner for HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) Sette inn batteriet (ExpressCard-kortversjon) Oppbevare fjernkontrollen i ExpressCard-kortsporet Hurtigreferanse for knapper (ExpressCard-kortversjon) Komponentfunksjoner i HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-versjon) Løse problemer med fjernkontrollen Stikkordregister NOWW iii

4 iv NOWW

5 1 Innledning Denne håndboken inneholder informasjon om bruk av HP Mobile-fjernkontrollen (følger bare med enkelte modeller). I denne håndboken beskrives to forskjellige fjernkontrollmodeller: Én som passer inn i PC-kortsporet, og én som passer inn i ExpressCard-kortsporet. Merk Det er ikke sikkert at du har både et PC-kortspor og et ExpressCard-kortspor. Dette er avhengig av hvilken datamaskinmodell du bruker. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for datamaskinen. Illustrasjonen nedenfor viser de to fjernkontrollene. (1) HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) (2) HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW 1

6 2 Kapittel 1 Innledning NOWW

7 2 HP Mobile fjernkontroll (PCkortversjon) Dette kapitlet inneholder informasjon om fjernkontrollen for PC-kort. NOWW 3

8 Sette inn batteriet (PC-kortversjon) ADVARSEL Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med et batteri av feil type. Kassér brukte batterier i samsvar med instruksjonene. Slik setter du inn batteriet i HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon): 1. Vri dekslet over batteribrønnen på baksiden av fjernkontrollen mot urviseren (1) og ta det av (2). 2. Hold batteriet med pluss-siden opp, og sett batteriet inn i batteribrønnen. 4 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

9 3. Plasser tappene i batteribrønndekslet slik at de passer inn i sporene til batteribrønnen, og vri dekslet med urviseren for å lukke det. NOWW Sette inn batteriet (PC-kortversjon) 5

10 Oppbevare fjernkontrollen i PC-kortsporet HP Mobile fjernkontrollen (PC-kortversjon) kan oppbevares på en praktisk og sikker måte i PCkortsporet på datamaskinen. FORSIKTIG Du bør ikke sette en fjernkontroll for PC-korttypen eller et PC-kort inn i sporet for ExpressCard-kort (kun på enkelte modeller). Hvis du gjør dette, kan datamaskinen og fjernkontrollen skades. Sporet for PC-kort eller innsatsen i sporet kan være merket med ikonet som vises nedenfor. Slik oppbevarer du fjernkontrollen: Merk Modellen du har, kan se annerledes ut enn i illustrasjonene i dette avsnittet. Se brukerhåndboken for datamaskinen for å finne ut hvor PC-kortsporet er plassert. 1. Ta ut innsatsen som sitter i PC-kortsporet. 2. Skyv fjernkontrollen forsiktig inn i sporet for PC-kort til den låses på plass. FORSIKTIG Hvis det er vanskelig å skyve fjernkontrollen inn i sporet, må du kontrollere at du setter fjernkontrollen inn i riktig spor. Slik tar du fjernkontrollen ut av PC-kortsporet: 1. Trykk inn utløserknappen for PC-kortsporet for å frigjøre fjernkontrollen. 2. Trekk fjernkontrollen ut av sporet. 6 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

11 Hurtigreferanse for knapper (PC-kortversjon) Dette avsnittet inneholder informasjon om funksjonen til knappene på HP Mobile fjernkontrollen (PCkortversjon). Når datamaskinen er slått av: Trykk på av-/på-knappen (1) for å starte datamaskinen i Windows. Trykk på DVD-menyknappen (2) for å gå til QuickPlay DVD-modus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Trykk på musikk-knappen (3) for å gå til QuickPlay musikkmodus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Av/på-knapp Hvis datamaskinen er slått på, kan du gå til dvalemodus med et kort trykk på knappen i ventemodus, kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du gå ut av dvalemodus med et kort trykk på knappen Trykk på knappen for å slå av QuickPlay. NOWW Hurtigreferanse for knapper (PC-kortversjon) 7

12 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) DVD-meny Hvis datamaskinen er slått på, kan du trykke på denne knappen for å åpne standard DVD-spiller i Windows slått på mens du spiller av en DVD, kan du trykke på denne knappen for å vise DVDens meny i ventemodus kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du trykke på knappen for å gå til QuickPlay DVD-modus (kun på enkelte datamaskinmodeller) I QuickPlay musikkmodus kan du trykke på knappen for å bytte til QuickPlay DVDmodus. Når du spiller av en DVD, kan du trykke på denne knappen for å vise DVDens meny. Musikk I Windows kan du trykke på denne knappen for å åpne standard musikkspiller i Windows. I QuickPlay DVD-modus kan du trykke på knappen for å bytte til QuickPlay musikkmodus. Stopp i ventemodus kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen I dvalemodus kan du trykke på knappen for å gå til QuickPlay musikkmodus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Trykk på denne knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling, tilbakespoling og så videre. Trykk på denne knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling, tilbakespoling og så videre. Spol tilbake Trykk på knappen for å spole tilbake i valgt mediainnhold. Trykk på knappen for å spole tilbake i valgt mediainnhold. Spill av/pause Media spilles ikke av. Trykk på knappen for å spille av mediainnhold. Media spilles av. Trykk på knappen for stoppe avspilling av mediainnhold midlertidig. Media spilles ikke av. Trykk på knappen for å spille av mediainnhold. Media spilles av. Trykk på knappen for stoppe avspilling av mediainnhold midlertidig. Spol forover Trykk på knappen for å spole forover i valgt mediainnhold. Trykk på knappen for å spole forover i valgt mediainnhold. Volum opp Trykk på knappen for å øke volumet. Trykk på knappen for å øke volumet. Volum ned Trykk på knappen for å redusere volumet. Trykk på knappen for å redusere volumet. Demp Trykk på knappen for å dempe volumet. Hvis volumet allerede er dempet, kan du trykke på knappen for å gjenopprette volumet. Trykk på knappen for å dempe volumet. Hvis volumet allerede er dempet, kan du trykke på knappen for å gjenopprette volumet. 8 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

13 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Forrige Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Neste Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel. Opp Navigering. Trykk for å bla oppover. Navigering. Trykk for å bla oppover. Venstre Navigering. Trykk for å bla mot venstre. Navigering. Trykk for å bla mot venstre. Ok Navigering. Trykk for å velge et element på skjermen. Navigering. Trykk for å velge et element på skjermen. Høyre Navigering. Trykk for å bla mot høyre. Navigering. Trykk for å bla mot høyre. Ned Navigering. Trykk for å bla nedover. Navigering. Trykk for å bla nedover. Tilbake Informasjon Skriv ut Trykk på denne knappen for å emulere "tilbake"- funksjonen til tastekombinasjonen alt+pil venstre i det aktive programmet. Trykk for å vise informasjon om elementet som er valgt i et program (der informasjon er tilgjengelig). Trykk for å åpne vinduet for utskriftsalternativer i det aktive programmet. I musikkmodus kan du trykke på denne knappen for å gå ett nivå opp i katalogen i skjermbildet Min musikk. Denne knappen kan ikke brukes i DVDmodus. Trykk for å vise status for batteri og volum. Hvis du spiller av en DVD, vises også informasjon om DVD-tittel, kapittel og tid. Ingen Foto Trykk for å åpne standard bildeprogram i Windows. Ingen NOWW Hurtigreferanse for knapper (PC-kortversjon) 9

14 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Media Trykk for å åpne standard mediaprogram i Windows. Ingen Bytt skjerm Trykk for å bytte mellom visning av bildet fra datamaskinen på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. Trykk for å bytte mellom visning av bildet fra datamaskinen på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. 10 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

15 Komponentfunksjoner for HP Mobile fjernkontroll (PCkortversjon) Den infrarøde linsen på fjernkontrollen er dens forbindelse til datamaskinen. Denne forbindelsen er avhengig av fri sikt mellom den infrarøde linsen på fjernkontrollen og den infrarøde linsen på datamaskinen. Ting du bør huske: HP Mobile fjernkontrollen fungerer sammen med programvareproduktene Microsoft Windows, QuickPlay (kun på enkelte datamaskinmodeller) og InterVideo Home Theater (kun på enkelte datamaskinmodeller). Virkemåten til hver knapp er avhengig av programmet som brukes. Merk Se den elektroniske hjelpen for InterVideo Home Theater for flere opplysninger om bruk av fjernkontroll. Merk Du finner informasjon om hvordan du bruker QuickPlay i den elektroniske hjelpen for QuickPlay. Noen av knappene på fjernkontrollen har samme funksjoner som knapper på datamaskinen. For eksempel har DVD-knappen på fjernkontrollen og DVD-knappen på datamaskinen de samme funksjonene, og de kan brukes om hverandre. Noen av knappene på fjernkontrollen har samme funksjoner som tastatursnarveier på datamaskinen. Se brukerhåndboken for datamaskinen for mer informasjon om tastatursnarveier som støttes. Andre knapper på fjernkontrollen har funksjoner som ikke er tilgjengelig via knapper på datamaskinen eller forhåndsdefinerte tastekombinasjoner. NOWW Komponentfunksjoner for HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) 11

16 12 Kapittel 2 HP Mobile fjernkontroll (PC-kortversjon) NOWW

17 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCardkortversjon) Dette kapitlet inneholder informasjon om fjernkontrollen for ExpressCard. NOWW 13

18 Sette inn batteriet (ExpressCard-kortversjon) ADVARSEL Det er fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut med et batteri av feil type. Kassér brukte batterier i samsvar med instruksjonene. Slik setter du inn batteriet i HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon): 1. Løft dekslet over batteribrønnen på baksiden av fjernkontrollen (1) og ta det av (2). 2. Hold batteriet med pluss-siden opp, og sett batteriet inn i batteribrønnen. 14 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

19 3. Juster batteribrønndekslet (1) etter batteribrønnen, og trykk ned for å lukke dekslet (2). NOWW Sette inn batteriet (ExpressCard-kortversjon) 15

20 Oppbevare fjernkontrollen i ExpressCard-kortsporet HP Mobile fjernkontrollen (ExpressCard-kortversjon) kan oppbevares på en praktisk og sikker måte i ExpressCard-kortsporet på datamaskinen. FORSIKTIG Du bør ikke sette en fjernkontroll for ExpressCard-korttypen eller et ExpressCardkort inn i sporet for PC-kort (kun på enkelte modeller). Hvis du gjør dette, kan datamaskinen og fjernkontrollen skades. Sporet for ExpressCard-kort eller innsatsen i sporet kan være merket med ikonet som vises nedenfor. Slik oppbevarer du fjernkontrollen: Merk Modellen du har, kan se annerledes ut enn i illustrasjonene i dette avsnittet. Se brukerhåndboken for datamaskinen for å finne ut hvor sporet for ExpressCard-kort er plassert. 1. Ta ut innsatsen som sitter i sporet for ExpressCard-kort. 2. Skyv fjernkontrollen forsiktig inn i sporet for ExpressCard-kort til den låses på plass. Kontroller at fjernkontrollen ikke stikker ut fra kanten på datamaskinen. FORSIKTIG Hvis det er vanskelig å skyve fjernkontrollen inn i sporet, må du kontrollere at du setter fjernkontrollen inn i riktig spor. 16 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

21 Slik tar du fjernkontrollen ut av sporet for ExpressCard-kort: Hvis sporet for ExpressCard-kort har en utløserknapp: a. Trykk inn utløserknappen for ExpressCard-kortsporet for å frigjøre fjernkontrollen. b. Trekk fjernkontrollen ut av sporet. Hvis sporet for ExpressCard-kort ikke har en utløserknapp: a. Trykk fjernkontrollen forsiktig et lite stykke innover til den frigjøres. b. Trekk fjernkontrollen ut av sporet. NOWW Oppbevare fjernkontrollen i ExpressCard-kortsporet 17

22 Hurtigreferanse for knapper (ExpressCard-kortversjon) Dette avsnittet inneholder informasjon om funksjonen til knappene på HP Mobile Remote Control (ExpressCard-kortversjonen). Når datamaskinen er slått av: Trykk på av-/på-knappen (1) for å starte datamaskinen i Windows. Trykk på media-knappen (2) for å gå til QuickPlay-modus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Trykk på DVD-menyknappen (3) for å gå til QuickPlay DVD-modus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Trykk på musikk-knappen (4) for å gå til QuickPlay musikkmodus (kun på enkelte datamaskinmodeller). Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Av/på-knapp Bytt skjerm Hvis datamaskinen er på, trykker du for å emulere funksjonen til datamaskinens av/på-knapp. Se dokumentasjonen til datamaskinen for informasjon. i ventemodus, kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du gå ut av dvalemodus med et kort trykk på knappen Trykk for å bytte mellom visning av bildet fra datamaskinen på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. Trykk på knappen for å slå av QuickPlay. Trykk for å bytte mellom visning av bildet fra datamaskinen på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm. Media Trykk på knappen for å gå til QuickPlay (kun på enkelte datamaskinmodeller) eller til standard musikkprogram. Ingen 18 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

23 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) DVD-meny Musikk Hvis datamaskinen er på, trykker du på knappen for å åpne QuickPlay for Windows DVD-modus (kun på enkelte modeller) eller standard medieprogram på og spiller av en DVD, kan du trykke på denne knappen for å vise DVDens meny i ventemodus, kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du trykke på knappen for å gå til QuickPlay Display DVD-modus (kun på enkelte modeller) Hvis datamaskinen er på, trykker du på knappen for å åpne QuickPlay for Windows i musikkmodus (kun på enkelte modeller) eller standard medieprogram i ventemodus, kan du gå ut av ventemodus med et kort trykk på knappen i dvalemodus, kan du trykke på knappen for å åpne QuickPlay Display musikkmodus (kun på enkelte modeller) i QuickPlay musikkmodus, kan du trykke på knappen for å bytte til QuickPlay DVDmodus. Når du spiller av en DVD, kan du trykke på denne knappen for å vise DVDens meny. i QuickPlay DVD-modus, kan du trykke på knappen for å bytte til QuickPlay musikkmodus. Kanal / Page Up Trykk på denne knappen for å endre kanal i stigende rekkefølge. Trykk på denne knappen for å gå én side tilbake. Kanal / Page Down Stopp Trykk på denne knappen for å emulere funksjonen til tasten pg up på tastaturet. Trykk på denne knappen for å endre kanal i synkende rekkefølge. Trykk på denne knappen for å emulere funksjonen til tasten pg dn på tastaturet. Trykk på denne knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling, tilbakespoling og så videre. Trykk på denne knappen for å gå én side forover. Trykk på denne knappen for å stoppe gjeldende medieaktivitet, for eksempel avspilling, tilbakespoling og så videre. Spol tilbake Trykk på knappen for å spole tilbake i valgt medieinnhold. Trykk på knappen for å spole tilbake i valgt medieinnhold. Spill av/pause Medier spilles ikke av. Trykk på knappen for å spille av medieinnhold. Medier spilles av. Trykk på knappen for stoppe avspilling av medieinnhold midlertidig. Medier spilles ikke av. Trykk på knappen for å spille av medieinnhold. Medier spilles av. Trykk på knappen for stoppe avspilling av medieinnhold midlertidig. Spol forover Trykk på knappen for å spole forover i valgt medieinnhold. Trykk på knappen for å spole forover i valgt medieinnhold. NOWW Hurtigreferanse for knapper (ExpressCard-kortversjon) 19

24 Knapp Funksjon i Microsoft Windows Funksjon i QuickPlay (kun på enkelte modeller) Forrige Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå tilbake til forrige spor eller kapittel. Neste Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel. Trykk på knappen for å gå til neste spor eller kapittel. Opp Navigering. Trykk for å bla oppover. Navigering. Trykk for å bla oppover. Venstre Navigering. Trykk for å bla mot venstre. Navigering. Trykk for å bla mot venstre. Ok Navigering. Trykk for å velge et element på skjermen. Navigering. Trykk for å velge et element på skjermen. Høyre Navigering. Trykk for å bla mot høyre. Navigering. Trykk for å bla mot høyre. Ned Navigering. Trykk for å bla nedover. Navigering. Trykk for å bla nedover. Tilbake Trykk på denne knappen for å emulere "tilbake"- funksjonen til tilbaketasten i det aktive programmet. I musikkmodus kan du trykke på denne knappen for å gå opp ett katalognivå på skjermbildet Min musikk. Denne knappen kan ikke brukes i DVDmodus. Informasjon Trykk for å vise systeminformasjon. Trykk for å vise informasjon om og innstillinger for QuickPlay-programmer. Volum ned Trykk på knappen for å redusere volumet. Trykk på knappen for å redusere volumet. Demp Trykk på knappen for å dempe volumet. Hvis volumet allerede er dempet, kan du trykke på knappen for å gjenopprette volumet. Trykk på knappen for å dempe volumet. Hvis volumet allerede er dempet, kan du trykke på knappen for å gjenopprette volumet. Volum opp Trykk på knappen for å øke volumet. Trykk på knappen for å øke volumet. 20 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

25 NOWW Hurtigreferanse for knapper (ExpressCard-kortversjon) 21

26 Komponentfunksjoner i HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-versjon) Den infrarøde linsen på fjernkontrollen er dens forbindelse til datamaskinen. Denne forbindelsen er avhengig av fri sikt mellom den infrarøde linsen på fjernkontrollen og den infrarøde linsen på datamaskinen. Ting du bør huske: HP Mobile-fjernkontrollen fungerer sammen med programvareproduktene Microsoft Windows, QuickPlay (kun på enkelte datamaskinmodeller) og InterVideo Home Theater (kun på enkelte datamaskinmodeller). Virkemåten til hver knapp er avhengig av programmet som brukes. Merk Se den elektroniske hjelpen for InterVideo Home Theater for flere opplysninger om fjernkontrollen. Merk Du finner informasjon om hvordan du bruker QuickPlay i den elektroniske hjelpen for QuickPlay. Noen av knappene på fjernkontrollen har samme funksjoner som knapper på datamaskinen. For eksempel har DVD-knappen på fjernkontrollen og DVD-knappen på datamaskinen de samme funksjonene, og de kan brukes om hverandre. Noen av knappene på fjernkontrollen har samme funksjoner som tastatursnarveier på datamaskinen. Se brukerhåndboken for datamaskinen for mer informasjon om tastatursnarveier som støttes. Andre knapper på fjernkontrollen har funksjoner som ikke er tilgjengelig via knapper på datamaskinen eller forhåndsdefinerte tastekombinasjoner. 22 Kapittel 3 HP Mobile fjernkontroll (ExpressCard-kortversjon) NOWW

27 4 Løse problemer med fjernkontrollen Bruk denne tabellen som hjelp hvis det oppstår problemer med fjernkontrollen. Problem Forslag til løsning Fjernkontrollen virker ikke. Kontroller at du har en klar siktlinje mellom fjernkontrollen og infrarød-porten på datamaskinen eller tilleggsutstyret. Kontroller at avstanden mellom fjernkontrollen og infrarød-porten på datamaskinen eller tilleggsutstyret ikke er større enn den angitte rekkevidden. Kontroller at batteriet er riktig satt inn og at det er ladet. Skift om nødvendig ut batteriet. Kontroller at fjernkontrollen du bruker, er kompatibel med datamaskinen eller tilleggsutstyret. Fjernkontrollen passer ikke inn i sporet for oppbevaring. Jeg får ikke fjernkontrollen ut av sporet. Kontroller at du setter fjernkontrollen inn i det riktige sporet på datamaskinen. En fjernkontroll for PC-korttypen må settes inn i sporet for PC-kort, og en fjernkontroll for ExpressCard-korttypen må settes inn i sporet for ExpressCard-kort. Følg instruksjonene i denne veiledningen for å ta ut fjernkontrollen. Følg instruksjonene for din fjernkontrollmodell. NOWW 23

28 24 Kapittel 4 Løse problemer med fjernkontrollen NOWW

29 Stikkordregister B batteri sette inn i fjernkontroll (ExpressCard-versjon) 14 sette inn i fjernkontroll (PCkortversjon) 4 E ExpressCard-spor oppbevare fjernkontroll 16 F fjernkontroll, ExpressCard hurtigreferanse for knapper 18 oppbevare 16 oversikt 1, 13 sette inn batteri 14 fjernkontroll, PC-kort hurtigreferanse for knapper 7 oppbevare 6 oversikt 1, 3 sette inn batteri 4 K knapper fjernkontroll (ExpressCardversjon) 18 fjernkontroll (PC-kortversjon) 7 P PC-kortspor oppbevare fjernkontroll 6 Q QuickPlay bruke med fjernkontroll (PCkortversjon) 7 NOWW Stikkordregister 25

30 26 Stikkordregister NOWW

31

32

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 430223-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold Legge til eller bytte minnemoduler Legge til en minnemodul

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 407947-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold 1 Legge til eller bytte minnemoduler Legge til eller skifte

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer