Styrepute og tastatur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrepute og tastatur"

Transkript

1 Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad).

2 Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen Bruke styreputen Bruke en ekstern mus Velge alternativer for styreputen Tastatur Direktetaster Hurtigreferanse for direktetaster Slik bruker du direktetaster Vise systeminformasjon (fn+esc) Starte Hjelp og støtte (fn+f1) Åpne utskriftsvinduet (fn+f2) Starte Internet Explorer (fn+f3) Bytte skjerm (fn+f4) Starte ventemodus (fn+f5) Starte QuickLock (hurtiglåsing) (fn+f6) Redusere lysstyrken (fn+f7) Øke lysstyrken (fn+f8) Styrepute og tastatur ii

3 Spille, pause eller fortsette avspillingen av en musikk-cd eller DVD (fn+f9) Stoppe en musikk-cd eller DVD (fn+f10) Spille forrige spor eller kapittel på en musikk-cd eller DVD (fn+f11) Spille neste spor eller kapittel på en musikk-cd eller DVD (fn+f12) Quick Launch-kalkulatorknapp (kun på enkelte modeller) Bruke Quick Launch Button-programmet Numerisk tastatur Numerisk tastatur Bruke et eksternt numerisk tastatur Slå på eller av num lock mens du arbeider Styrepute og tastatur iii

4 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver styreputen. Komponent Beskrivelse 1 Styrepute* Flytter pekeren og merker eller aktiverer elementene på skjermen. Kan også brukes for å utføre andre musefunksjoner som rulling, merking og dobbeltklikk. 2 Venstre styreputeknapp* Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus. (Fortsetter) Styrepute og tastatur 1

5 Komponent Beskrivelse 3 Høyre styreputeknapp* Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus. 4 Rulleområde på styrepute* Ruller opp eller ned. *Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. For å vise eller endre innstillinger for styreputen, velger du Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Mus. Bruke styreputen Når du vil flytte pekeren, skyver du fingeren over styreputen i samme retning som du ønsker å flytte pekeren. Venstre og høyre styreputeknapp bruker du på samme måte som venstre og høyre knapp på en ekstern mus. Når du vil flytte pekeren oppover eller nedover med det vertikale rulleområdet, skyver du fingeren oppover eller nedover på de hvite strekene. Bruke en ekstern mus Du kan koble en ekstern USB-mus til maskinen ved hjelp av en av USB-kontaktene på høyre eller venstre side av maskinen. Du kan også koble en USB-mus til maskinen ved hjelp av kontaktene på en eventuell forankringsenhet. Styrepute og tastatur 2

6 Velge alternativer for styreputen Ved hjelp av museinnstillingene i Microsoft Windows kan du tilpasse innstillingene for pekeenheter, blant annet: Innstillinger for "tapping" på styreputen gjør at du kan du tappe (dunke lett med fingeren) én gang på styreputen for å merke et objekt, og to ganger for å dobbeltklikke (aktivert som standard). Kantbevegelse (Edge Motion) gjør at du kan fortsette å rulle selv om fingeren har nådd kanten av styreputen (deaktivert som standard). Knappeinnstillinger gjør at du kan veksle mellom å bruke innstillinger for venstre og høyre hånd. Standardinnstillingene passer til høyre hånd. Du finner også andre innstillinger, for eksempel for pekerhastighet og pekerspor. Slik endrer du innstillingene for pekeenheter:» Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Mus. Styrepute og tastatur 3

7 2 Tastatur Direktetaster Direktetaster er kombinasjoner av fn-tasten 1, esc-tasten 2 eller én av funksjonstastene 3. Symbolene på tastene f1 til f12 viser hvilken direktetastfunksjon de ulike tastene har. Direktetastfunksjonene er beskrevet i de neste avsnittene. Styrepute og tastatur 4

8 Hurtigreferanse for direktetaster Funksjon Vise systemopplysninger. Åpne vinduet Hjelp og støtte. Åpne vinduet med utskriftsalternativer. Starte nettleseren. Skifte mellom skjermen på datamaskinen og en ekstern skjerm. Tastkombinasjon for å aktivere funksjon fn+esc fn+f1 fn+f2 fn+f3 fn+f4 Tastkombinasjon for å deaktivere funksjon Starte ventemodus. fn+f5 Strømknapp Aktivere hurtiglåsing (QuickLock). Redusere lysstyrken på skjermen. fn+f6 fn+f7 fn+f8 Øke lysstyrken på skjermen. fn+f8 fn+f7 Spille, pause eller gjenoppta en musikk-cd eller DVD. Stoppe en musikk-cd eller DVD. Spille forrige spor eller kapittel på en musikk-cd eller DVD. Spille neste spor eller kapittel på en musikk-cd eller DVD. fn+f9 fn+f10 fn+f11 fn+12 For å deaktivere en direktetastfunksjon, trykker du én gang til på direktetasten, med mindre noe annet er angitt i tabellen ovenfor. Styrepute og tastatur 5

9 Slik bruker du direktetaster For å utføre en direktetastkommando på tastaturet på datamaskinen, bruker du en av disse fremgangsmåtene: Trykk raskt på fn-tasten og så raskt på den andre tasten i kommandoen. eller Trykk på og hold nede fn-tasten og trykk raskt på den andre tasten i kommandoen. Deretter slipper du opp begge tastene samtidig. Vise systeminformasjon (fn+esc) Direktetastene fn+esc viser informasjon om systemkomponenter og programvareversjoner. I fn+esc-vinduet i Windows vises system-bios-versjonen (BIOS = basic input-output system) som BIOS-datoen. På noen maskinmodeller vises BIOS-datoen i desimalformat. BIOS-datoen kalles noen ganger versjonsnummer for system-rom. For å lukke fn+esc-vinduet trykker du på esc. Styrepute og tastatur 6

10 Starte Hjelp og støtte (fn+f1) I Windows bruker du direktetastene fn+f1 for å åpne vinduet Hjelp og støtte. I tillegg til opplysninger om operativsystemet inneholder Hjelp og støtte også: Informasjon om datamaskinen, for eksempel modellog serienummer, installert programvare, maskinvarekomponenter og spesifikasjoner. Svar på spørsmål om hvordan du bruker maskinen. Veiledninger som viser hvordan du bruker maskinen og operativsystemet. Oppdateringer for operativsystemet, drivere og programvaren som ble levert sammen med maskinen. Programmer for kontroll av datamaskinen. Automatisk og interaktiv feilsøking, reparasjonsløsninger og fremgangsmåter for gjenoppretting av systemet. Koblinger til HPs kundestøttespesialister. Du kan også vise Hjelp og støtte ved å velge Start > Hjelp og støtte. Åpne utskriftsvinduet (fn+f2) I Windows kan du bruke direktetastene fn+f2 for å åpne vinduet med utskriftsalternativer for det aktive Windows-programmet. Styrepute og tastatur 7

11 Starte Internet Explorer (fn+f3) I Windows åpner direktetastene fn+f3 Internet Explorer. Hvis du ikke har satt opp tilgangen til Internett eller nettverket, vises veiviseren for Internett-tilkobling når du trykker på direktetastene fn+f3. Etter at du har satt opp tilkoblingen til Internett eller til nettverket og har bestemt startsiden for nettleseren, kan du bruke direktetastene fn+f3 for raskt å gå til startsiden og Internett. Bytte skjerm (fn+f4) Du kan bruke direktetasten fn+f4 for å veksle visning mellom skjermene som er koblet til maskinen. Hvis for eksempel en ekstern skjerm er koblet til maskinen, vil bildet skifte mellom å vises skjermen på datamaskinen, den eksterne skjermen eller begge skjermene samtidig hver gang du trykker på fn+f4. De fleste eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra maskinen via standarden for ekstern VGA-video. Direktetastene fn+f4 kan også brukes for å skifte visning til andre enheter som er koblet til maskinen, for eksempel S-Video. Følgende bildeoverføringstyper, med eksempler på enheter som bruker dem, støttes av direktetastene fn+f4: LCD (skjermen på maskinen) Ekstern VGA (de fleste eksterne skjermer) S-Video (fjernsyn, videokameraer, videospillere og videokort med S-Video-innganger) Komposittvideo (fjernsyn, videokameraer, videospillere og videokort med kombinert-video-innganger) Du kan kun koble til komposittvideoenheter via en eventuell forankringsenhet. Styrepute og tastatur 8

12 Starte ventemodus (fn+f5) Som standard brukes direktetastene fn+f5 for å starte ventemodus. Når maskinen går i ventemodus, lagres arbeidet ditt i minnet (RAM), skjermen tømmes og maskinen sparer strøm. Mens maskinen er i ventemodus blinker strømlampen. Maskinen må være slått på for at du skal kunne starte ventemodus. Hvis maskinen er i dvalemodus, må du avbryte dvalemodus før du kan starte ventemodus. For å avslutte ventemodus trykker du raskt på strømknappen, bruker styreputen, trykker på en tast på tastaturet eller trykker på musikknappen, DVD-knappen eller en styreputeknapp. For å avslutte dvalemodus, trykker du raskt på strømknappen. Du kan endre funksjonen for direktetasten fn+f5. Du kan for eksempel velge at direktetasten fn+f5 skal starte dvalemodus i stedet for ventemodus. Alle henvisninger i Windowsoperativsystemet til hvilemodus gjelder direktetastene fn+f5. Styrepute og tastatur 9

13 Starte QuickLock (hurtiglåsing) (fn+f6) I Windows starter direktetastene fn+f6 sikkerhetsfunksjonen QuickLock (hurtiglåsing). QuickLock beskytter maskinen ved å vise påloggingsvinduet for operativsystemet. Når påloggingsvinduet vises, får du ikke tilgang til maskinen uten å oppgi et brukerpassord eller administratorpassord for Windows. Før du kan bruke QuickLock må du bestemme et brukerpassord eller et administratorpassord i Windows. For å bruke QuickLock trykker du på fn+f6 for å vise påloggingsvinduet og låse maskinen. Deretter følger du veiledningen på skjermen for å oppgi brukerpassordet eller administratorpassordet i Windows og få tilgang til maskinen. Redusere lysstyrken (fn+f7) Direktetasten fn+f7 reduserer lysstyrken på skjermen. Jo lenger du holder nede direktetasten fn+f7, jo mer reduserer du lysstyrken. Du sparer batteristrøm ved å redusere lysstyrken på skjermen. Øke lysstyrken (fn+f8) Direktetasten fn+f8 øker lysstyrken på skjermen. Jo lenger du holder nede direktetasten fn+f8, jo mer øker du lysstyrken. Styrepute og tastatur 10

14 Spille, pause eller fortsette avspillingen av en musikk-cd eller DVD (fn+f9) Direktetastene fn+f9 fungerer bare når det står en musikk-cd eller en DVD i den optiske stasjonen. Hvis CD-en eller DVD-en: Ikke spilles av, trykker du på fn+f9 for å starte eller fortsette avspillingen. Spilles av, trykker du på fn+f9 for å pause avspillingen. Stoppe en musikk-cd eller DVD (fn+f10) Direktetastene fn+f10 stanser avspillingen av en musikk-cd eller DVD. Spille forrige spor eller kapittel på en musikk-cd eller DVD (fn+f11) Mens en musikk-cd eller en DVD spilles av, trykker du på fn+f11 for å spille forrige spor på CD-en eller forrige kapittel på DVD-en. Spille neste spor eller kapittel på en musikk-cd eller DVD (fn+f12) Mens en musikk-cd eller en DVD spilles av, trykker du på fn+f12 for å spille neste spor på CD-en eller neste kapittel på DVD-en. Styrepute og tastatur 11

15 Quick Launch-kalkulatorknapp (kun på enkelte modeller) Bruk Quick Launch-kalkulatorknappen for å starte kalkulatoren i Microsoft Windows. Du kan også bestemme at Quick Launchkalkulatorknappen skal åpne et nettsted på Internett, en mappe på nettverket, et annet dataprogram eller en datafil. Hvis du vil bruke kalkulatoren, bruker du enten programvare knappen eller knappen på tastaturet. Når du trykker på kalkulatorknappen, aktiveres num lock. Styrepute og tastatur 12

16 Bruke Quick Launch Button-programmet Quick Launch Buttons, kontrollpanel Du kan bruke kontrollpanelet for Quick Launch-knappene for å: Velge preferanser for plassering av vinduer på skrivebordet i Windows. Velge avanserte innstillinger, blant annet: Innstillinger for ikonet Quick Launch Buttons. Bestemme knappetilknytinger for Easy Access-knappene på et eventuelt eksternt tastatur. De neste avsnittene beskriver hvordan du velger innstillinger i kontrollpanelet. Hvis du vil vite mer om de enkelte elementene i kontrollpanelet, velger du hjelpeknappen i det øverste høyre hjørnet av vinduet. Hjelpeknappen er merket med et spørsmålstegn. Starte kontrollpanelet for Quick Launch Buttons Du kan starte kontrollpanelet for Quick Launch Buttons fra Start-knappen, fra et ikon helt til høyre på oppgavelinjen eller fra et ikon på skrivebordet i Windows. Slik viser du kontrollpanelet for Quick Launch Buttons fra Start-knappen:» Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Quick Launch Buttons. Styrepute og tastatur 13

17 Velge innstillinger for ordning av vinduer Slik velger du innstillinger for å ordne vinduene på skrivebordet i Windows: 1. Åpne kontrollpanelet for Quick Launch-knappene Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Quick Launch Buttons. eller Dobbeltklikk på ikonet Quick Launch Buttons helt til høyre på oppgavelinjen eller på skrivebordet i Windows. 2. Klikk på kategorien Ordne vinduer. 3. Klikk først på Ordne vertikalt eller Ordne horisontalt. Deretter velger du hvilke programvinduer som skal ordnes, under Programmer som kjører. 4. For å lagre innstillingene og lukke vinduet klikker du på OK. Styrepute og tastatur 14

18 Velge avanserte innstillinger I kontrollpanelet for Quick Launch Buttons kan du velge innstillinger for ikoner og eksterne tastaturer. Vise ikonet Quick Launch Buttons Slik velger du å vise ikonet Quick Launch Buttons helt til høyre på oppgavelinjen eller på skrivebordet i Windows. 1. Åpne kontrollpanelet for Quick Launch-knappene Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Quick Launch Buttons. eller Dobbeltklikk på ikonet Quick Launch Buttons helt til høyre på oppgavelinjen eller på skrivebordet i Windows. 2. Klikk på Avansert-kategorien. På kategorien Avansert kan du: Vise eller skjule ikonet Quick Launch Buttons helt til høyre på oppgavelinjen eller på skrivebordet i Windows. Slik viser du ikonet: Kryss av i feltet Vis ikon på oppgavelinjen eller Vis ikon på skrivebordet. Slik skjuler du ikonet: Fjern krysset i feltet Vis ikon på oppgavelinjen eller Vis ikon på skrivebordet. 3. For å lagre innstillingene og lukke vinduet klikker du på OK. Styrepute og tastatur 15

19 Velge knappetilknytninger på eksternt tastatur Hvis du bruker et eventuelt eksternt HP-tastatur med Easy Access-knapper, kan du endre tilknytningene for Easy Access-knappene og oppsettene på kategorien Innstillinger. Som standard er kategorien Innstillinger deaktivert og skjult. Slik viser og aktiverer du kategorien Innstillinger i kontrollpanelet for Quick Launch-knappene: 1. Åpne kontrollpanelet for Quick Launch-knappene Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Quick Launch Buttons. eller Dobbeltklikk på ikonet Quick Launch Buttons helt til høyre på oppgavelinjen eller på skrivebordet i Windows. 2. Klikk på Avansert-kategorien. Deretter gjør du følgende: For å vise og aktivere kategorien Innstillinger, krysser du av i feltet Tillat brukere å endre knappetilknytninger på eksternt tastatur. For å skjule og deaktivere kategorien Innstillinger, fjerner du krysset i feltet Tillat brukere å endre knappetilknytninger på eksternt tastatur. Hvis du aktiverer kategorien Innstillinger, må du avslutte dialogboksen Egenskaper for Quick Launch Buttons og så åpne den på nytt for å se kategorien Innstillinger. 3. For å lagre innstillingene og lukke vinduet klikker du på OK. Opplysninger om hvordan du bruker Easy Accessknappetilknytninger og oppsett finner du i dokumentasjonen for tastaturet. Styrepute og tastatur 16

20 3 Numerisk tastatur Numerisk tastatur Tastaturet på datamaskinen har 17 taster som kan brukes på samme måte som tastene på et eksternt numerisk tastatur. Styrepute og tastatur 17

21 Bruke et eksternt numerisk tastatur De fleste tastene på eksterne numeriske tastaturer fungerer forskjellig når num lock er slått på eller av. Som standard er num lock slått av. For eksempel: Når num lock er på, fungerer de fleste tastene som talltaster. Når num lock er av, fungerer de fleste tastene som piltaster, page up eller page down. Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er slått på, lyser num lock-lampen på datamaskinen. Når num lock på et eksternt numerisk tastatur er slått av, slås også num lock-lampen på datamaskinen av. Slå på eller av num lock mens du arbeider Slik slår du på eller av num lock på et eksternt numerisk tastatur mens du arbeider:» Trykk på num lock-tasten på det eksterne numeriske tastaturet, ikke på tastaturet på den bærbare maskinen. Styrepute og tastatur 18

22 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene for HPs produkter og tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Opplysningene i dette dokumentet medfører ikke tilleggsgarantier. HP påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser. Styrepute og tastatur Første utgave, oktober 2005 Dokumentdelenummer:

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8233 Første utgave Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401

LASERJET PRO 400. Brukerhåndbok M401 LASERJET PRO 400 Brukerhåndbok M401 HP LaserJet Pro 400 M401 skriverserien Brukerhåndbok Copyright og lisens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

ASUS Transformer Book Trio

ASUS Transformer Book Trio NW8300 August 2013 Bærbare PC ASUS Transformer Book Trio Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merk Før du bruker produktet, må du først lese

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Brukerveiledning. BoardMaker

Brukerveiledning. BoardMaker Brukerveiledning BoardMaker 6 Varemerker Boardmaker og Speaking Dynamically Pro er registrerte varemerker av Mayer-Johnson LLC. Picture Communication Symbols er et varemerke av Mayer-Johnson LLC. RealSpeak

Detaljer

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-24 SWD-20120924171801983 Innhold Hurtighjelp... 8 Komme i gang: Smarttelefonen... 8 Populære

Detaljer

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-27 SWD-20120927135606611 Innhold Hurtighjelp... 9 Komme i gang: Smarttelefonen... 9 Populære emner... 28 Populære

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer