Sikkerhet. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Sikkerhet Brukerhåndbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Andre utgave: September 2006 Første utgave: Mai 2006 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Beskytte datamaskinen 2 Bruke passord Angi passord i Windows... 3 Bruke QuickLock... 3 Angi passord i Setup-programmet... 3 Passord... 4 Administrere et administratorpassord... 4 Oppgi et administratorpassord... 4 Power-On Password (oppstartspassord)... 4 Administrere et oppstartspassord... 5 Oppgi et oppstartspassord Bruke antivirusprogramvare 4 Bruke brannmurprogramvare 5 Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer 6 Installere en tyverisikringskabel (tilbehør) Stikkordregister NOWW iii

4 iv NOWW

5 1 Beskytte datamaskinen Standard sikkerhetsfunksjoner i operativsystemet Microsoft Windows og Setup-programmet (ikke Windows-basert) kan beskytte dine personlige innstillinger og data mot en rekke ulike risikoer. Følg fremgangsmåtene i denne håndboken for å bruke følgende funksjoner: Passord Antivirusprogramvare Brannmurprogramvare Kritiske sikkerhetsoppdateringer Valgfri tyverisikringskabel Merk Sikkerhetsløsningene er laget for å ha en preventiv effekt, men de kan ikke alltid forhindre programvareangrep eller hindre at datamaskinen blir skadet eller stjålet. Datamaskinrisiko Sikkerhetsfunksjon Uautorisert bruk av datamaskinen QuickLock Power-On Password (oppstartspassord) Datavirus Norton Internet Security-programvare Uautorisert tilgang til data Brannmurprogramvare Windows-oppdateringer Uautorisert tilgang til Setup-programmet, BIOS-innstillinger og annen identifikasjonsinformasjon for systemet Aktuelle eller fremtidige trusler mot datamaskinen Uautorisert tilgang til en Windows-brukerkonto Uautorisert fjerning av datamaskinen Administratorpassord Kritiske sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft Brukerpassord Spor for tyverisikringskabel (brukes til tyverisikringskabel (tilbehør)) NOWW 1

6 2 Bruke passord Et passord er en gruppe tegn som du velger til å beskytte informasjon på datamaskinen. Du kan angi flere typer passord, avhengig av hvordan du vil styre tilgangen til din informasjon. Passord kan angis i Windows eller i Setup-programmet (ikke Windows-basert) som er forhåndsinstallert på datamaskinen. FORSIKTIG Du bør notere ned passordene du angir, for å unngå at du ikke kommer inn på datamaskinen. Ettersom de fleste passordene ikke vises når de blir angitt, endret eller slettet, er det viktig å registrere hvert enkelt passord og oppbevare det på et sikkert sted. Du kan bruke det samme passordet for en funksjon i Setup-programmet og for en sikkerhetsfunksjon i Windows. Du kan også bruke det samme passordet for mer enn én funksjon i Setup-programmet. Bruk følgende retningslinjer når du angir et passord i Setup-programmet: Et passord kan være en hvilken som helst kombinasjon av opptil 8 bokstaver og tall, og det skiller ikke mellom store og små bokstaver. Et passord må angis og oppgis med de samme tastene. Hvis du for eksempel angir et passord med talltastene over bokstavtastaturet, vil ikke passordet bli gjenkjent hvis du deretter prøver å oppgi passordet med det numeriske tastaturet til høyre. Merk På enkelte modeller er det et eget numerisk tastatur som fungerer på samme måte som talltastene over bokstavtastaturet. Du må oppgi passordet når Setup-programmet ber om det. Et passord som er angitt i Windows, må oppgis når Window ber om det. Følg tipsene nedenfor når du skal opprette og lagre passord: Når du skal opprette passord, må du følge kravene som angis av programmet. Skriv ned passordene og oppbevar dem på et sikkert sted borte fra datamaskinen. Du skal ikke lagre passord i en fil på datamaskinen. Du skal ikke bruke navnet ditt eller andre personlige opplysninger som en fremmed lett kan oppdage. Tabellene nedenfor inneholder ulike passord i Windows og Setup-programmet og beskrivelser av deres funksjoner. Hvis du ønsker mer informasjon om Windows-passord, for eksempel skjermsparerpassord, velger du Start > Hjelp og støtte. 2 Kapittel 2 Bruke passord NOWW

7 Angi passord i Windows Passord Passord Funksjon Beskytter tilgang til datamaskininnhold på administratornivå. Merk Dette passordet kan ikke brukes til å få tilgang til innhold i Setup-programmet. Brukerpassord QuickLock Beskytter tilgang til en Windows-brukerkonto. Det beskytter også tilgang til innhold på datamaskinen, og det må oppgis når maskinen startes opp fra ventemodus eller dvalemodus. Beskytter tilgangen til datamaskinen ved å vise påloggingsdialogboksen for Windows-operativsystemet. Bruke QuickLock QuickLock beskytter datamaskinen ved at du må oppgi et passord i påloggingsdialogboksen i Windows før du får tilgang til datamaskinen. Før du kan bruke QuickLock, må du angi et brukerpassord eller et administratorpassord i Windows. Etter at du har angitt et bruker- eller administratorpassord, gjør du følgende: 1. Starter QuickLock ved å trykke på fn+f6. 2. Avslutter QuickLock ved å oppgi administrator- eller brukerpassordet for Windows. Angi passord i Setup-programmet Passord Funksjon Administratorpassord* Beskytter tilgangen til Setup-programmet. Etter at dette passordet er angitt, må det oppgis hver gang du åpner Setup-programmet. FORSIKTIG Hvis du glemmer administratorpassordet, får du ikke tilgang til Setupprogrammet. Power-On Password (oppstartspassord)* Beskytter tilgangen til datamaskininnholdet. Etter at dette passordet er angitt, må du oppgi det hver gang du slår på datamaskinen, starter den på nytt eller avslutter dvalemodus. *Hvis du ønsker mer informasjon om hvert av disse passordene, kan du se nedenfor. FORSIKTIG Hvis du glemmer oppstartspassordet, kan du ikke slå på datamaskinen, starte den på nytt eller avslutte dvalemodus. NOWW Angi passord i Windows 3

8 Passord Administratorpassordet beskytter konfigurasjonsinnstillingene og informasjon om systemidentifikasjon i Setup-programmet. Etter at dette passordet er angitt, må du oppgi det hver gang du åpner Setupprogrammet. Administratorpassordet ditt kan ikke brukes om hverandre med et administratorpassord som er angitt i Windows, og det vises heller ikke når du angir, oppgir, endrer på eller sletter passordet. Påse at du skriver ned passordet og oppbevarer det på et sikkert sted. Administrere et administratorpassord Slik angir, endrer eller sletter du dette passordet: 1. Åpne Setup-programmet ved å slå på eller starte maskinen på nytt, og deretter trykke på f10 mens Setup-meldingen vises nederst i det venstre hjørnet på skjermen. 2. Bruk piltastene til å velge Security > Administrator Password (Sikkerhet > Administratorpassord), og trykk deretter på enter. Når du skal angi et administratorpassord, skriver du passordet i feltene Enter New Password (Angi nytt passord) og Confirm New Password (Bekreft nytt passord), og trykker deretter på enter. Når du skal endre et administratorpassord, skriver du det gjeldende passordet i feltet Enter Current Password (Angi gjeldende passord), angir et nytt passord i feltene Enter New Password (Angi nytt passord) og Confirm New Password (Bekreft nytt passord), og trykker deretter på enter. Når du skal slette et administratorpassord, skriver du det gjeldende passordet i feltet Enter Password (Skriv inn passord) og trykker deretter på enter fire ganger. 3. Når du skal lagre innstillingene og avslutte Setup-programmet, trykker du på f10, og følger deretter instruksjonene på skjermen. Innstillingene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt. Oppgi et administratorpassord Når meldingen Enter Password (Skriv inn passord) vises, oppgir du administratorpassordet (du bruker de samme tastene som da du anga passordet), og trykker deretter på enter. Dersom du ikke angir riktig administratorpassord etter tre forsøk, må du starte datamaskinen på nytt og prøve flere ganger. Power-On Password (oppstartspassord) Oppstartspassordet ditt forhindrer uautorisert bruk av datamaskinen. Etter at dette passordet er angitt, må du oppgi det hver gang du slår på datamaskinen eller starter den på nytt eller avslutter dvalemodus. Et oppstartspassord vises ikke når det angis, oppgis, endres eller slettes. 4 Kapittel 2 Bruke passord NOWW

9 Administrere et oppstartspassord Slik angir, endrer eller sletter du dette passordet: 1. Åpne Setup-programmet ved å slå på eller starte maskinen på nytt, og trykk deretter på f10 mens Setup-meldingen vises nederst i det venstre hjørnet på skjermen. 2. Bruk piltastene til å velge Security > Power-On Password (Sikkerhet > Oppstartspassord), og trykk deretter på enter. Når du skal angi et oppstartspassord, skriver du passordet i feltene Enter New Password (Angi nytt passord) og Confirm New Password (Bekreft nytt passord), og trykker deretter på enter. Når du skal endre et oppstartspassord, skriver du det gjeldende passordet i feltet Enter Current Password (Angi gjeldende passord), angir et nytt passord i feltene Enter New Password (Angi nytt passord) og Confirm New Password (Bekreft nytt passord), og trykker deretter på enter. Når du skal slette et oppstartspassord, skriver du det gjeldende passordet i feltet Enter Current Password (Skriv inn gjeldende passord) og trykker deretter på enter fire ganger. 3. Når du skal lagre innstillingene og avslutte Setup-programmet, trykker du på f10, og følger deretter instruksjonene på skjermen. Innstillingene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt. Oppgi et oppstartspassord Når meldingen Enter Password (Skriv inn passord) vises, oppgir du passordet (du bruker de samme tastene som da du anga passordet), og trykker deretter på enter. Dersom du ikke angir riktig passord etter tre forsøk, må du starte datamaskinen på nytt og prøve flere ganger. NOWW Angi passord i Setup-programmet 5

10 3 Bruke antivirusprogramvare Når du bruker datamaskinen for å få tilgang til epost, nettverk eller Internett, eksponeres den for datavirus. Datavirus kan deaktivere operativsystemet, programmene eller verktøyene, eller gjøre at de fungerer unormalt. Antivirusprogramvare kan oppdage virus, ødelegge dem, og i de fleste tilfeller reparere eventuell skade som de har forårsaket. Dersom du skal opprettholde antivirusprogramvarens beskyttende funksjon mot nylig oppdagede virus, må programvaren oppdateres. Norton Internet Security, et antivirusprogram, er forhåndsinstallert på datamaskinen. Programvaren inkluderer 60 dagers gratis oppdatering. Vi anbefaler på det sterkeste at du beskytter datamaskinen mot nye virus utover de 60 dagene ved å kjøpe en utvidet oppdateringstjeneste. Du finner instruksjoner om bruk og oppdatering av Norton Internet Security-programvaren og om kjøp av utvidet oppdateringstjeneste i programmet. Når du skal vise og åpne Norton Internet Security, velger du Start > Alle programmer. Hvis du ønsker mer informasjon om datavirus, skriver du virus i søkefeltet i Hjelp og støtte. 6 Kapittel 3 Bruke antivirusprogramvare NOWW

11 4 Bruke brannmurprogramvare Når du bruker datamaskinen din til å få tilgang til epost, nettverk eller Internett, kan det hende at uautoriserte personer kan få tilgang til informasjon om deg, datamaskinen og dine data. Bruk den forhåndsinstallerte brannmurprogramvaren på datamaskinen til å sikre personvernet ditt. Brannmurfunksjoner inkluderer loggføring, rapportering og automatiske alarmer som overvåker all inngående og utgående trafikk. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i håndboken for brannmuren eller ta kontakt med produsenten av brannmuren. Merk I enkelte tilfeller kan en brannmur blokkere tilgang til Internett-spill, påvirke skriver- eller fildeling i et nettverk, eller blokkere autoriserte epostvedlegg. Hvis du vil løse problemet midlertidig, deaktiverer du brannmuren, utfører den ønskede oppgaven, og aktiverer deretter brannmuren. Hvis du vil løse problemet permanent, må du rekonfigurere brannmuren. NOWW 7

12 5 Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer FORSIKTIG Hvis du vil redusere risikoen for skade på eller tap av data på grunn av sikkerhetsbrudd og datavirus, må du installere alle kritiske oppdateringer fra Microsoft så snart du mottar en varsling. Tilleggsoppdateringer til operativsystemet og annen programvare kan ha blitt gjort tilgjengelig etter at datamaskinen ble levert. Last ned alle tilgjengelige oppdateringer, og installer dem på datamaskinen: Kjør Windows Update hver måned for å installere den nyeste programvaren fra Microsoft. Bruk oppdateringskoblingen på Start > Hjelp og støtte. Oppdateringer til Microsoft Windows og andre Microsoft-programmer blir jevnlig gjort tilgjengelig. Du kan få tak i oppdateringene når de slippes på Microsofts nettsted og via oppdateringskoblingen under Hjelp og støtte. 8 Kapittel 5 Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer NOWW

13 6 Installere en tyverisikringskabel (tilbehør) Merk En tyverisikringskabel skal fungere som et hinder, men kan ikke alltid forhindre at datamaskinen blir skadet eller stjålet. 1. Legg tyverisikringskabelen i en sløyfe rundt et sikret objekt. 2. Sett nøkkelen (1) inn i kabellåsen (2). 3. Sett kabellåsen inn i sporet for tyverisikringskabelen på datamaskinen (3), og lås deretter kabellåsen med nøkkelen. Merk Plasseringen av sporet for tyverisikringskabelen varierer fra modell til modell. NOWW 9

14 Stikkordregister A administratorpassord administrere 4 oppgi 4 administrere et administratorpassord 4 administrere et oppstartspassord 5 antivirusprogramvare 6 B brannmurprogramvare 7 S Setup-programmet passord angitt i 3 sikkerhet funksjoner 1 passord 2 T tyverisikringskabel 9 W Windows, passord angitt i 3 K kabel, tyverisikring 9 kritiske oppdateringer, programvare 8 O oppgi et administratorpassord 4 oppgi et oppstartspassord 5 oppstartspassord administrere 5 oppgi 5 P passord administrator 4 angi i Setup-programmet 3 angi i Windows 3 oppstart 4 programvare antivirus 6 brannmur 7 kritiske oppdateringer 8 Q QuickLock 3 10 Stikkordregister NOWW

15

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006 Sikkerhet Dokumentdelenummer: 405531-091 Januar 2006 Innhold 1 Sikkerhetsfunksjoner 2 Passord Computer Setup- og Windows-passord............. 2 1 Samordne passord........................... 2 4 Velge passord..............................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005 Computer Setup Dokumentdelenummer: 383705-091 Mai 2005 Innhold Computer Setup Register Starte Computer Setup.......................... 2 Standardinnstillinger i Computer Setup............ 3 Fil-menyen...................................

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer